Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene | Tratat

Acesta este un fragment din Tratatul de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană și a Tratatului de instituire a Comunității Europene din 13.12.2007 *). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

ANEXĂ - TABELE DE CORESPONDENȚĂ menționate la articolul 5 din Tratatul de la Lisabona -
B.
Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Vechea numerotare în Tratatul de instituire a Comunității Europene Numerotarea în Tratatul de la Lisabona Noua numerotare în Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene
PARTEA ÎNTÂI - PRINCIPIILE PARTEA ÎNTÂI - PRINCIPIILE PARTEA ÎNTÂI - PRINCIPIILE
Articolul 1 (abrogat)
Articolul 1a Articolul 1
Articolul 2 (abrogat)1
Titlul I - Categorii și domenii de competență ale Uniunii Titlul I - Categorii și domenii de competență ale Uniunii
Articolul 2 A Articolul 2
Articolul 2 B Articolul 3
Articolul 2 C Articolul 4
Articolul 2 D Articolul 5
Articolul 2 E Articolul 6
Titlul II - Dispoziții generale Titlul II - Dispoziții generale
Articolul 2 F Articolul 7
Articolul 3 alineatul (1) (abrogat)2)
Articolul 3 alineatul (2) Articolul 3 Articolul 8
Articolul 4 (translatat) Articolul 97b Articolul 119
Articolul 5 (înlocuit)3)
Articolul 5a Articolul 9
Articolul 5b Articolul 10
Articolul 6 Articolul 6 Articolul 11
Articolul 153 alineatul (2) (translatat) Articolul 6a Articolul 12
Articolul 6b4) Articolul 13
Articolul 7 (abrogat)5)
Articolul 8 (abrogat)6)
Articolul 9 (abrogat)
Articolul 10 (abrogat)7)
Articolul 11 (înlocuit)8) Articolele 280 A-280 I Articolele 326-334
Articolul 11 A (înlocuit)8) Articolele 280 A-280 I Articolele 326-334
Articolul 12 (translatat) Articolul 16 D Articolul 18
Articolul 13 (translatat) Articolul 16 E Articolul 19
Articolul 14 (translatat) Articolul 22a Articolul 26
Articolul 15 (translatat) Articolul 22b Articolul 27
Articolul 16 Articolul 16 Articolul 14
Articolul 255 (translatat) Articolul 16 A Articolul 15
Articolul 286 (înlocuit) Articolul 16 B Articolul 16
Articolul 16 C Articolul 17
PARTEA A DOUA - CETĂȚENIA UNIUNII PARTEA A DOUA - NEDISCRIMINAREA ȘI CETĂȚENIA UNIUNII PARTEA A DOUA - NEDISCRIMINAREA ȘI CETĂȚENIA UNIUNII
Articolul 12 (translatat) Articolul 16 D Articolul 18
Articolul 13 (translatat) Articolul 16 E Articolul 19
Articolul 17 Articolul 17 Articolul 20
Articolul 18 Articolul 18 Articolul 21
Articolul 19 Articolul 19 Articolul 22
Articolul 20 Articolul 20 Articolul 23
Articolul 21 Articolul 21 Articolul 24
Articolul 22 Articolul 22 Articolul 25

1) Înlocuit, pe fond, de articolul 2 din Tratatul UE (renumerotat 3).

2) Înlocuit, pe fond, de articolele 2 B-2 E din TFUE (renumerotate 3-6).

3) Înlocuit de articolul 3b din Tratatul UE (renumerotat 5).

4) Introducerea părții dispozitive din Protocolul privind protecția și bunăstarea animalelor.

5) Înlocuit, pe fond, de articolul 9 din Tratatul UE (renumerotat 13).

6) Înlocuit, pe fond, de articolul 9 din Tratatul UE (renumerotat 13) și de articolul 245a alineatul (1) din TFUE (renumerotat 282).

7) Înlocuit, pe fond, de articolul 3a alineatul (3) din Tratatul UE (renumerotat 4).

8) Înlocuit, de asemenea, de articolul 10 din Tratatul UE (renumerotat 20).

Vechea numerotare în Tratatul de instituire a Comunității Europene Numerotarea în Tratatul de la Lisabona Noua numerotare în Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene
PARTEA A TREIA - POLITICILE COMUNITĂȚII PARTEA A TREIA - POLITICILE ȘI ACȚIUNILE INTERNE ALE UNIUNII PARTEA A TREIA - POLITICILE ȘI ACȚIUNILE INTERNE ALE UNIUNII
Titlul I - Piața internă Titlul I - Piața internă
Articolul 14 (translatat) Articolul 22a Articolul 26
Articolul 15 (translatat) Articolul 22b Articolul 27
Titlul I - Libera circulație a mărfurilor Titlul Ia - Libera circulație a mărfurilor Titlul II - Libera circulație a mărfurilor
Articolul 23 Articolul 23 Articolul 28
Articolul 24 Articolul 24 Articolul 29
Capitolul 1 - Uniunea vamală Capitolul 1 - Uniunea vamală Capitolul 1 - Uniunea vamală
Articolul 25 Articolul 25 Articolul 30
Articolul 26 Articolul 26 Articolul 31
Articolul 27 Articolul 27 Articolul 32
Partea a treia titlul X, Cooperarea vamală (translatat) Capitolul 1a - Cooperarea vamală Capitolul 2 - Uniunea vamală
Articolul 135 (translatat) Articolul 27a Articolul 33
Capitolul 2 - Interzicerea restricțiilor cantitative între statele membre Capitolul 2 - Interzicerea restricțiilor cantitative între statele membre Capitolul 3 - Interzicerea restricțiilor cantitative între statele membre
Articolul 28 Articolul 28 Articolul 34
Articolul 29 Articolul 29 Articolul 35
Articolul 30 Articolul 30 Articolul 36
Articolul 31 Articolul 31 Articolul 37
Titlul II - Agricultura Titlul II - Agricultura și pescuitul Titlul III - Agricultura și pescuitul
Articolul 32 Articolul 32 Articolul 38
Articolul 33 Articolul 33 Articolul 39
Articolul 34 Articolul 34 Articolul 40
Articolul 35 Articolul 35 Articolul 41
Articolul 36 Articolul 36 Articolul 42
Articolul 37 Articolul 37 Articolul 43
Articolul 38 Articolul 38 Articolul 44
Titlul III - Libera circulație a persoanelor, a serviciilor și a capitalurilor Titlul III - Libera circulație a persoanelor, a serviciilor și a capitalurilor Titlul IV - Libera circulație a persoanelor, a serviciilor și a capitalurilor
Capitolul 1 - Lucrătorii Capitolul 1 - Lucrătorii Capitolul 1 - Lucrătorii
Articolul 39 Articolul 39 Articolul 45
Articolul 40 Articolul 40 Articolul 46
Articolul 41 Articolul 41 Articolul 47
Articolul 42 Articolul 42 Articolul 48
Capitolul 2 - Dreptul de stabilire Capitolul 2 - Dreptul de stabilire Capitolul 2 - Dreptul de stabilire
Articolul 43 Articolul 43 Articolul 49
Articolul 44 Articolul 44 Articolul 50
Articolul 45 Articolul 45 Articolul 51
Articolul 46 Articolul 46 Articolul 52
Articolul 47 Articolul 47 Articolul 53
Articolul 48 Articolul 48 Articolul 54
Articolul 294 (translatat) Articolul 48a Articolul 55
Capitolul 3 - Serviciile Capitolul 3 - Serviciile Capitolul 3 - Serviciile
Articolul 49 Articolul 49 Articolul 56
Articolul 50 Articolul 50 Articolul 57
Articolul 51 Articolul 51 Articolul 58
Articolul 52 Articolul 52 Articolul 59
Articolul 53 Articolul 53 Articolul 60
Articolul 54 Articolul 54 Articolul 61
Articolul 55 Articolul 55 Articolul 62
Capitolul 4 - Capitalurile și plățile Capitolul 4 - Capitalurile și plățile Capitolul 4 - Capitalurile și plățile
Articolul 56 Articolul 56 Articolul 63
Articolul 57 Articolul 57 Articolul 64
Articolul 58 Articolul 58 Articolul 65
Articolul 59 Articolul 59 Articolul 66
Articolul 60 (translatat) Articolul 61 H Articolul 75
Titlul IV - Vizele, dreptul de azil, imigrarea și alte politici conexe liberei circulații a persoanelor Titlul IV - Spațiul de libertate, securitate și justiție Titlul V - Spațiul de libertate, securitate și justiție
Capitolul 1 - Dispoziții generale Capitolul 1 - Dispoziții generale
Articolul 61 Articolul 611 Articolul 67
Articolul 61 A Articolul 68
Articolul 61 B Articolul 69
Articolul 61 C Articolul 70
Articolul 61 D2 Articolul 71
Articolul 64 alineatul 1 (înlocuit) Articolul 61 E3 Articolul 72
Articolul 61 F Articolul 73
Articolul 66 (înlocuit) Articolul 61 G Articolul 74
Articolul 60 (translatat) Articolul 61 H Articolul 75
Articolul 61 I Articolul 76
Capitolul 2 - Politici referitoare la controlul la frontiere, la dreptul de azil și la imigrare Capitolul 2 - Politici referitoare la controlul la frontiere, la dreptul de azil și la imigrare
Articolul 62 Articolul 62 Articolul 77
Articolul 63 punctele 1 și 2 și articolul 64 alineatul (2)4 Articolul 63 Articolul 78
Articolul 63 punctele 3 și 4 Articolul 63a Articolul 79
Articolul 63b Articolul 80
Articolul 64 alineatul (1) (înlocuit) Articolul 61 E Articolul 72
Capitolul 3 - Cooperarea judiciară în materie civilă Capitolul 3 - Cooperarea judiciară în materie civilă
Articolul 65 Articolul 65 Articolul 81
Articolul 66 (înlocuit) Articolul 61 G Articolul 74
Articolul 67 (abrogat)
Articolul 68 (abrogat)
Articolul 69 (abrogat)
Capitolul 4 - Cooperarea judiciară în materie penală Capitolul 4 - Cooperarea judiciară în materie penală
Articolul 69 A5) Articolul 82
Articolul 69 B5) Articolul 83
Articolul 69 C Articolul 84
Articolul 69 D5) Articolul 85
Articolul 69 E Articolul 86
Capitolul 5 - Cooperarea polițienească Capitolul 5 - Cooperarea polițienească
Articolul 69 F6) Articolul 87
Articolul 69 G6) Articolul 88
Articolul 69 H7) Articolul 89
Titlul V - Transporturile Titlul V - Transporturile Titlul VI - Transporturile
Articolul 70 Articolul 70 Articolul 90
Articolul 71 Articolul 71 Articolul 91
Articolul 72 Articolul 72 Articolul 92
Articolul 73 Articolul 73 Articolul 93
Articolul 74 Articolul 74 Articolul 94
Articolul 75 Articolul 75 Articolul 95
Articolul 76 Articolul 76 Articolul 96
Articolul 77 Articolul 77 Articolul 97
Articolul 78 Articolul 78 Articolul 98
Articolul 79 Articolul 79 Articolul 99
Articolul 80 Articolul 80 Articolul 100

1) Înlocuiește, de asemenea, articolul 29 din Tratatul UE existent.

2) Înlocuiește articolul 36 din Tratatul UE existent.

3) Înlocuiește, de asemenea, articolul 33 din Tratatul UE existent.

4) Articolul 63 punctele 1 și 2 din Tratatul CE este înlocuit de articolul 63 alineatele (1) și (2) din TFUE, iar articolul 64 alineatul (2) este înlocuit de articolul 63 alineatul (3) din TFUE.

5) Înlocuiește articolul 31 din Tratatul UE existent.

6) Înlocuiește articolul 30 din Tratatul UE existent.

7) Înlocuiește articolul 32 din Tratatul UE existent.

Vechea numerotare în Tratatul de instituire Comunității Europene Numerotarea în Tratatul de la Lisabona Noua numerotare în Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene
Titlul VI - Regulile comune de concurență, impozitarea și apropierea legislațiilor Titlul VI - Regulile comune de concurență, impozitarea și apropierea legislațiilor Titlul VII - Regulile comune de concurență, impozitarea și apropierea legislațiilor
Capitolul 1 - Regulile de concurență Capitolul 1 - Regulile de concurență Capitolul 1 - Regulile de concurență
Secțiunea 1 - Regulile aplicabile întreprinderilor Secțiunea 1 - Regulile aplicabile întreprinderilor Secțiunea 1 - Regulile aplicabile întreprinderilor
Articolul 81 Articolul 81 Articolul 101
Articolul 82 Articolul 82 Articolul 102
Articolul 83 Articolul 83 Articolul 103
Articolul 84 Articolul 84 Articolul 104
Articolul 85 Articolul 85 Articolul 105
Articolul 86 Articolul 86 Articolul 106
Secțiunea 2 - Ajutoarele de stat Secțiunea 2 - Ajutoarele de stat Secțiunea 2 - Ajutoarele de stat
Articolul 87 Articolul 87 Articolul 107
Articolul 88 Articolul 88 Articolul 108
Articolul 89 Articolul 89 Articolul 109
Capitolul 2 - Dispoziții fiscale Capitolul 2 - Dispoziții fiscale Capitolul 2 - Dispoziții fiscale
Articolul 90 Articolul 90 Articolul 110
Articolul 91 Articolul 91 Articolul 111
Articolul 92 Articolul 92 Articolul 112
Articolul 93 Articolul 93 Articolul 113
Capitolul 3 - Apropierea legislațiilor Capitolul 3 - Apropierea legislațiilor Capitolul 3 - Apropierea legislațiilor
Articolul 95 (translatat) Articolul 94 Articolul 114
Articolul 94 (translatat) Articolul 95 Articolul 115
Articolul 96 Articolul 96 Articolul 116
Articolul 97 Articolul 97 Articolul 117
Articolul 97a Articolul 118
Titlul VII - Politica economică și monetară Titlul VII - Politica economică și monetară Titlul VIII - Politica economică și monetară
Articolul 4 (translatat) Articolul 97b Articolul 119
Capitolul 1 - Politica economică Capitolul 1 - Politica economică Capitolul 1 - Politica economică
Articolul 98 Articolul 98 Articolul 120
Articolul 99 Articolul 99 Articolul 121
Articolul 100 Articolul 100 Articolul 122
Articolul 101 Articolul 101 Articolul 123
Articolul 102 Articolul 102 Articolul 124
Articolul 103 Articolul 103 Articolul 125
Articolul 104 Articolul 104 Articolul 126
Capitolul 2 - Politica monetară Capitolul 2 - Politica monetară Capitolul 2 - Politica monetară
Articolul 105 Articolul 105 Articolul 127
Articolul 106 Articolul 106 Articolul 128
Articolul 107 Articolul 107 Articolul 129
Articolul 108 Articolul 108 Articolul 130
Articolul 109 Articolul 109 Articolul 131
Articolul 110 Articolul 110 Articolul 132
Articolul 111 alineatele (1)-(3) și 5 (translatate) Articolul 188 O Articolul 219
Articolul 111 alineatul 4 (translatat) Articolul 115 C alineatul (1) Articolul 138
Articolul 111a Articolul 133
Capitolul 3 - Dispoziții privind instituțiile Capitolul 3 - Dispoziții privind instituțiile Capitolul 3 - Dispoziții privind instituțiile
Articolul 112 (translatat) Articolul 245b Articolul 283
Articolul 113 (translatat) Articolul 245c Articolul 294
Articolul 114 Articolul 114 Articolul 134
Articolul 115 Articolul 115 Articolul 135
Capitolul 3a - Dispoziții privind statele membre a căror monedă este euro Capitolul 4 - Dispoziții privind statele membre a căror monedă este euro
Articolul 115 A Articolul 136
Articolul 115 B Articolul 137
Articolul 111 alineatul (4) (translatat) Articolul 115 C Articolul 138
Capitolul 4 - Dispoziții tranzitorii Capitolul 4 - Dispoziții tranzitorii Capitolul 5 - Dispoziții tranzitorii
Articolul 116 (abrogat)
Articolul 116a Articolul 139
Articolul 117 alineatele (1), (2) liniuța a șasea și (3)-(9) (abrogate)
Articolul 117 alineatul (2) primele cinci liniuțe (translatate) Articolul 118a alineatul (2) Articolul 141 alineatul (2)
Articolul 121 alineatul (1) (translatat) Articolul 117a alineatul (1)1) Articolul 140
Articolul 122 alineatul (2) a doua teză (translatat) Articolul 117a alineatul (2)2) Articolul 117a alineatul (3)3)
Articolul 123 alineatul (5) (translatat)
Articolul 118 (abrogat)
Articolul 123 alineatul (3) (translatat) Articolul 118a alineatul (1)4) Articolul 141
Articolul 117 alineatul (2) primele cinci liniuțe (translatat) Articolul 118a alineatul (2)5)
Articolul 124 alineatul (1) (translatat) Articolul 118b Articolul 142
Articolul 119 Articolul 119 Articolul 143
Articolul 120 Articolul 120 Articolul 144
Articolul 121 alineatul (1) (translatat) Articolul 117a alineatul (1) Articolul 140 alineatul (1)
Articolul 121 alineatele (2)-(4) (abrogate)
Articolul 122 alineatele (1), (2) prima teză, (3), (4), (5) și (6) (abrogate)
Articolul 122 alineatul (2) a doua teză (translatat) Articolul 117a alineatul (2) primul paragraf Articolul 140 alineatul (2) primul paragraf
Articolul 123 alineatele (1), (2) și (4) (abrogate)
Articolul 123 alineatul (3) (translatat) Articolul 118a alineatul (1) Articolul 141 alineatul (1)
Articolul 123 alineatul (5) (translatat) Articolul 117a alineatul (3) Articolul 140 alineatul (3)
Articolul 124 alineatul (1) (translatat) Articolul 118b Articolul 142
Articolul 124 alineatul (2) (abrogat)
Titlul VIII - Ocuparea forței de muncă Titlul VIII - Ocuparea forței de muncă Titlul IX - Ocuparea forței de muncă
Articolul 125 Articolul 125 Articolul 145
Articolul 126 Articolul 126 Articolul 146
Articolul 127 Articolul 127 Articolul 147
Articolul 128 Articolul 128 Articolul 148
Articolul 129 Articolul 129 Articolul 149
Articolul 130 Articolul 130 Articolul 150

1) Articolul 117a alineatul (1) (renumerotat 140) preia articolul 121 alineatul (1).

2) Articolul 117a alineatul (2) (renumerotat 140) preia articolul 122 alineatul (2) a doua teză.

3) Articolul 117a alineatul (3) (renumerotat 140) preia articolul 123 alineatul (5).

4) Articolul 118a alineatul (1) (renumerotat 141) preia articolul 123 alineatul (3).

5) Articolul 118a alineatul (2) (renumerotat 141) preia articolul 117 alineatul (2) primele cinci liniuțe.

Vechea numerotare în Tratatul de instituire Comunității Europene Numerotarea în Tratatul de la Lisabona Noua numerotare în Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene
Titlul IX - Politica comercială comună (translatat) Partea a cincea titlul II Politica comercială comună Partea a cincea titlul II Politica comercială comună
Articolul 131 (translatat) Articolul 188 B Articolul 206
Articolul 132 (abrogat)
Articolul 133 (translatat) Articolul 188 C Articolul 207
Articolul 134 (abrogat)
Titlul X - Cooperarea vamală (translatat) Partea a treia titlul II capitolul 1a. Cooperarea vamală Partea a treia titlul II capitolul 2. Cooperarea vamală
Articolul 135 (translatat) Articolul 27a Articolul 33
Titlul XI - Politica socială, educația, formarea profesională și tineretul Titlul IX - Politica socială Titlul X - Politica socială
Capitolul 1 - Dispoziții sociale (abrogat)
Articolul 136 Articolul 136 Articolul 151
Articolul 136a Articolul 152
Articolul 137 Articolul 137 Articolul 153
Articolul 138 Articolul 138 Articolul 154
Articolul 139 Articolul 139 Articolul 155
Articolul 140 Articolul 140 Articolul 156
Articolul 141 Articolul 141 Articolul 157
Articolul 142 Articolul 142 Articolul 158
Articolul 143 Articolul 143 Articolul 159
Articolul 144 Articolul 144 Articolul 160
Articolul 145 Articolul 145 Articolul 161
Capitolul 2 - Fondul social european Titlul X - Fondul social european Titlul XI - Fondul social european
Articolul 146 Articolul 146 Articolul 162
Articolul 147 Articolul 147 Articolul 163
Articolul 148 Articolul 148 Articolul 164
Capitolul 3 - Educația, formarea profesională și tineretul Titlul XI - Educația, formarea profesională, tineretul și sportul Titlul XII - Educația, formarea profesională, tineretul și sportul
Articolul 149 Articolul 149 Articolul 165
Articolul 150 Articolul 150 Articolul 166
Titlul XII - Cultura Titlul XII - Cultura Titlul XIII - Cultura
Articolul 151 Articolul 151 Articolul 167
Titlul XIII - Sănătatea Titlul XIII - Sănătatea Titlul XIV - Sănătatea
Articolul 152 Articolul 152 Articolul 168
Titlul XIV - Protecția consumatorilor Titlul XIV - Protecția consumatorilor Titlul XV - Protecția consumatorilor
Articolul 153 alineatele (1), (3), (4) și (5) Articolul 153 Articolul 169
Articolul 153 alineatul (2) (translatat) Articolul 6a Articolul 12
Titlul XV - Rețelele transeuropene Titlul XV - Rețelele transeuropene Titlul XVI - Rețelele transeuropene
Articolul 154 Articolul 154 Articolul 170
Articolul 155 Articolul 155 Articolul 171
Articolul 156 Articolul 156 Articolul 172
Titlul XVI - Industria Titlul XVI - Industria Titlul XVII - Industria
Articolul 157 Articolul 157 Articolul 173
Titlul XVII - Coeziunea economică și socială Titlul XVII - Coeziunea economică, socială și teritorială Titlul XVIII - Coeziunea economică, socială și teritorială
Articolul 158 Articolul 158 Articolul 174
Articolul 159 Articolul 159 Articolul 175
Articolul 160 Articolul 160 Articolul 176
Articolul 161 Articolul 161 Articolul 177
Articolul 162 Articolul 162 Articolul 178
Titlul XVIII - Cercetarea și dezvoltarea tehnologică Titlul XVIII - Cercetarea, dezvoltarea tehnologică și spațiul Titlul XIX - Cercetarea, dezvoltarea tehnologică și spațiul
Articolul 163 Articolul 163 Articolul 179
Articolul 164 Articolul 164 Articolul 180
Articolul 165 Articolul 165 Articolul 181
Articolul 166 Articolul 166 Articolul 182
Articolul 167 Articolul 167 Articolul 183
Articolul 168 Articolul 168 Articolul 184
Articolul 169 Articolul 169 Articolul 185
Articolul 170 Articolul 170 Articolul 186
Articolul 171 Articolul 171 Articolul 187
Articolul 172 Articolul 172 Articolul 188
Articolul 172a Articolul 189
Articolul 173 Articolul 173 Articolul 190
Titlul XIX - Mediul Titlul XIX - Mediul Titlul XX - Mediul
Articolul 174 Articolul 174 Articolul 191
Articolul 175 Articolul 175 Articolul 192
Articolul 176 Articolul 176 Articolul 193
Titlul XX - Energia Titlul XXI - Energia
Articolul 176 A Articolul 194
Titlul XXI - Turismul Titlul XXII - Turismul
Articolul 176 B Articolul 195
Titlul XXII - Protecția civilă Titlul XXIII - Protecția civilă
Articolul 176 C Articolul 196
Titlul XXIII - Cooperarea administrativă Titlul XXIV - Cooperarea administrativă
Articolul 176 D Articolul 197
Titlul XX - Cooperarea pentru dezvoltare (translatat) Partea a cincea titlul III capitolul 1. Cooperarea pentru dezvoltare Partea a cincea titlul III capitolul 1. Cooperarea pentru dezvoltare
Articolul 177 (translatat) Articolul 188 D Articolul 208
Articolul 178 (abrogat)1)
Articolul 179 (translatat) Articolul 188 E Articolul 209
Articolul 180 (translatat) Articolul 188 F Articolul 210
Articolul 181 (translatat) Articolul 188 G Articolul 211
Titlul XXI - Cooperarea economică, financiară și tehnică cu țările terțe (translatat) Partea a cincea titlul III capitolul 2. Cooperarea economică, financiară și tehnică cu țările terțe Partea a cincea titlul III capitolul 2. Cooperarea economică, financiară și tehnică cu țările terțe
Articolul 181 A (translatat) Articolul 188 H Articolul 212
PARTEA A PATRA - ASOCIEREA ȚĂRILOR ȘI TERITORIILOR DE PESTE MĂRI PARTEA A PATRA - ASOCIEREA ȚĂRILOR ȘI TERITORIILOR DE PESTE MĂRI PARTEA A PATRA - ASOCIEREA ȚĂRILOR ȘI TERITORIILOR DE PESTE MĂRI
Articolul 182 Articolul 182 Articolul 198
Articolul 183 Articolul 183 Articolul 199
Articolul 184 Articolul 184 Articolul 200
Articolul 185 Articolul 185 Articolul 201
Articolul 186 Articolul 186 Articolul 202
Articolul 187 Articolul 187 Articolul 203
Articolul 188 Articolul 188 Articolul 204

1) Înlocuit, pe fond, de articolul 188 D alineatul (1) al doilea paragraf a doua teză din TFUE.

Vechea numerotare în Tratatul de instituire Comunității Europene Numerotarea în Tratatul de la Lisabona Noua numerotare în Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene
PARTEA A CINCEA - ACȚIUNEA EXTERNĂ A UNIUNII PARTEA A CINCEA - ACȚIUNEA EXTERNĂ A UNIUNII
Titlul I - Dispoziții generale privind acțiunea externă a Uniunii Titlul I - Dispoziții generale privind acțiunea externă a Uniunii
Articolul 188 A Articolul 205
Partea a treia titlul IX. Politica comercială comună (translatat) Titlul II - Politica comercială comună Titlul II - Politica comercială comună
Articolul 131 (translatat) Articolul 188 B Articolul 206
Articolul 133 (translatat) Articolul 188 C Articolul 207
Titlul III - Cooperarea cu țările terțe și ajutorul umanitar Titlul III - Cooperarea cu țările terțe și ajutorul umanitar
Partea a treia titlul XX. Cooperarea pentru dezvoltare (translatat) Capitolul 1 - Cooperarea pentru dezvoltare Capitolul 1 - Cooperarea pentru dezvoltare
Articolul 177 (translatat) Articolul 188 D1 Articolul 208
Articolul 179 (translatat) Articolul 188 E Articolul 209
Articolul 180 (translatat) Articolul 188 F Articolul 210
Articolul 181 (translatat) Articolul 188 G Articolul 211
Partea a treia titlul XXI. Cooperarea economică, financiară și tehnică cu țările terțe (translatat) Capitolul 2 - Cooperarea economică, financiară și tehnică cu țările terțe Capitolul 2 - Cooperarea economică, financiară și tehnică cu țările terțe
Articolul 181 A (translatat) Articolul 188 H Articolul 212
Articolul 188 I Articolul 213
Capitolul 3 - Ajutorul umanitar Capitolul 3 - Ajutorul umanitar
Articolul 188 J Articolul 214
Titlul IV - Măsurile restrictive Titlul IV - Măsurile restrictive
Articolul 301 (înlocuit) Articolul 188 K Articolul 215
Titlul V - Acordurile internaționale Titlul V - Acordurile internaționale
Articolul 188 L Articolul 216
Articolul 310 (translatat) Articolul 188 M Articolul 217
Articolul 300 (înlocuit) Articolul 188 N Articolul 218
Articolul 111 alineatele (1)-(3) și (5) (translatate) Articolul 188 O Articolul 219
Titlul VI - Relațiile Uniunii cu organizațiile internaționale și țările terțe și delegații ale Uniunii Titlul VI - Relațiile Uniunii cu organizațiile internaționale și țările terțe și delegații ale Uniunii
Articolele 302-304 (înlocuite) Articolul 188 P Articolul 220
Articolul 188 Q Articolul 221
Titlul VII - Clauza de solidaritate Titlul VII - Clauza de solidaritate
Articolul 188 R Articolul 222
PARTEA A CINCEA - INSTITUȚIILE COMUNITĂȚII PARTEA A ȘASEA - DISPOZIȚII INSTITUȚIONALE ȘI FINANCIARE PARTEA A ȘASEA - DISPOZIȚII INSTITUȚIONALE ȘI FINANCIARE
Titlul I - Dispoziții instituționale Titlul I - Dispoziții instituționale Titlul I - Dispoziții instituționale
Capitolul 1 - Instituțiile Capitolul 1 - Instituțiile Capitolul 1 - Instituțiile
Secțiunea 1 - Parlamentul European Secțiunea 1 - Parlamentul European Secțiunea 1 - Parlamentul European

1) Alineatul (1) al doilea paragraf a doua teză înlocuiește, pe fond, articolul 178 din Tratatul CE.

Vechea numerotare în Tratatul de instituire Comunității Europene Numerotarea în Tratatul de la Lisabona Noua numerotare în Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene
Articolul 189 (abrogat)1)
Articolul 190 alineatele (1)-(3) (abrogate)2)
Articolul 190 alineatele (4) și (5) Articolul 190 Articolul 223
Articolul 191 primul paragraf (abrogat)3)
Articolul 191 al doilea paragraf Articolul 191 Articolul 224
Articolul 192 primul paragraf (abrogat)4)
Articolul 192 al doilea paragraf Articolul 192 Articolul 225
Articolul 193 Articolul 193 Articolul 226
Articolul 194 Articolul 194 Articolul 227
Articolul 195 Articolul 195 Articolul 228
Articolul 196 Articolul 196 Articolul 229
Articolul 197 primul paragraf (abrogat)5)
Articolul 197 al doilea, al treilea și al patrulea paragraf Articolul 197 Articolul 230
Articolul 198 Articolul 198 Articolul 231
Articolul 199 Articolul 199 Articolul 232
Articolul 200 Articolul 200 Articolul 233
Articolul 201 Articolul 201 Articolul 234
Secțiunea 1a - Consiliul European Secțiunea 2 - Consiliul European
Articolul 201a Articolul 235
Articolul 201b Articolul 236
Secțiunea 2 - Consiliul Secțiunea 2 - Consiliul Secțiunea 3 - Consiliul
Articolul 202 (abrogat)6)
Articolul 203 (abrogat)7)
Articolul 204 Articolul 204 Articolul 237
Articolul 205 alineatele (2) și (4) (abrogate)8
Articolul 205 alineatele (1) și (3) Articolul 205 Articolul 238
Articolul 206 Articolul 206 Articolul 239
Articolul 207 Articolul 207 Articolul 240
Articolul 208 Articolul 208 Articolul 241
Articolul 209 Articolul 209 Articolul 242
Articolul 210 Articolul 210 Articolul 243

1) Înlocuit, pe fond, de articolul 9 A alineatele (1) și (2) din Tratatul UE (renumerotat 14).

2) Înlocuit, pe fond, de articolul 9 A alineatele (2) și (3) din Tratatul UE (renumerotat 14).

3) Înlocuit, pe fond, de articolul 8 A alineatul (4) din Tratatul UE (renumerotat 11).

4) Înlocuit, pe fond, de articolul 9 A alineatul (1) din Tratatul UE (renumerotat 14).

5) Înlocuit, pe fond, de articolul 9 A alineatul (4) din Tratatul UE (renumerotat 14).

6) Înlocuit, pe fond, de articolul 9 C alineatul (1) din Tratatul UE (renumerotat 16) și de articolele 249 B și 249 C din TFUE (renumerotate 290 și 291).

7) Înlocuit, pe fond, de articolul 9 C alineatele (2) și (9) din Tratatul UE (renumerotat 16).

8) Înlocuit, pe fond, de articolul 9 C alineatele (4) și (5) din Tratatul UE (renumerotat 16).

Vechea numerotare în Tratatul de instituire a Comunității Europene Numerotarea în Tratatul de la Lisabona Noua numerotare în Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene
Secțiunea 3 - Comisia Secțiunea 3 - Comisia Secțiunea 4 - Comisia
Articolul 211 (abrogat)1)
Articolul 211a Articolul 244
Articolul 212 (translatat) Articolul 218 alineatul (2) Articolul 249 alineatul (2)
Articolul 213 Articolul 213 Articolul 245
Articolul 214 (abrogat)2)
Articolul 215 Articolul 215 Articolul 246
Articolul 216 Articolul 216 Articolul 247
Articolul 217 alineatele (1), (3) și (4) (abrogate)3)
Articolul 217 alineatul (2) Articolul 217 Articolul 248
Articolul 218 alineatul (1) (abrogat)4)
Articolul 218 alineatul (2) Articolul 218 Articolul 249
Articolul 219 Articolul 219 Articolul 250
Secțiunea 4 - Curtea de Justiție Secțiunea 4 - Curtea de Justiție a Uniunii Europene Secțiunea 5 - Curtea de Justiție a Uniunii Europene
Articolul 220 (abrogat)5)
Articolul 221 primul paragraf (abrogat)6)
Articolul 221 al doilea și al treilea paragraf Articolul 221 Articolul 251
Articolul 222 Articolul 222 Articolul 252
Articolul 223 Articolul 223 Articolul 253
Articolul 2247) Articolul 224 Articolul 254
Articolul 224a Articolul 255
Articolul 225 Articolul 225 Articolul 256
Articolul 225 A Articolul 225 A Articolul 257
Articolul 226 Articolul 226 Articolul 258
Articolul 227 Articolul 227 Articolul 259
Articolul 228 Articolul 228 Articolul 260
Articolul 229 Articolul 229 Articolul 261
Articolul 229 A Articolul 229 A Articolul 262
Articolul 230 Articolul 230 Articolul 263
Articolul 231 Articolul 231 Articolul 264
Articolul 232 Articolul 232 Articolul 265
Articolul 233 Articolul 233 Articolul 266
Articolul 234 Articolul 234 Articolul 267
Articolul 235 Articolul 235 Articolul 268
Articolul 235a Articolul 269
Articolul 236 Articolul 236 Articolul 270
Articolul 237 Articolul 237 Articolul 271
Articolul 238 Articolul 238 Articolul 272
Articolul 239 Articolul 239 Articolul 273
Articolul 240 Articolul 240 Articolul 274

1) Înlocuit, pe fond, de articolul 9 D alineatul (1) din Tratatul UE (renumerotat 17).

2) Înlocuit, pe fond, de articolul 9 D alineatele (3) și (7) din Tratatul UE (renumerotat 17).

3) Înlocuit, pe fond, de articolul 9 D alineatul (6) din Tratatul UE (renumerotat 17).

4) Înlocuit, pe fond, de articolul 252a din TFUE (renumerotat 295).

5) Înlocuit, pe fond, de articolul 9 F din Tratatul UE (renumerotat 19).

6) Înlocuit, pe fond, de articolul 9 F alineatul (2) primul paragraf din Tratatul UE (renumerotat 19).

7) La primul paragraf, prima teză este înlocuită, pe fond, de articolul 9 F alineatul (2) al doilea paragraf din Tratatul UE (renumerotat 19).

Vechea numerotare în Tratatul de instituire a Comunității Europene Numerotarea
în Tratatul de la Lisabona
Noua numerotare
în Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene
Articolul 240a Articolul 275
Articolul 240b Articolul 276
Articolul 241 Articolul 241 Articolul 277
Articolul 242 Articolul 242 Articolul 278
Articolul 243 Articolul 243 Articolul 279
Articolul 244 Articolul 244 Articolul 280
Articolul 245 Articolul 245 Articolul 281
Secțiunea 4a - Banca Centrală Europeană Secțiunea 6 - Banca Centrală Europeană
Articolul 245a Articolul 282
Articolul 112 (translatat) Articolul 245b Articolul 283
Articolul 113 (translatat) Articolul 245c Articolul 284
Secțiunea 5 - Curtea de Conturi Secțiunea 5 - Curtea de Conturi Secțiunea 7 - Curtea de Conturi
Articolul 246 Articolul 246 Articolul 285
Articolul 247 Articolul 247 Articolul 286
Articolul 248 Articolul 248 Articolul 287
Capitolul 2 - Dispoziții comune mai multor instituții Capitolul 2 - Actele juridice ale Uniunii, proceduri de adoptare și alte dispoziții Capitolul 2 - Actele juridice ale Uniunii, proceduri de adoptare și alte dispoziții
Secțiunea 1 - Actele juridice ale Uniunii Secțiunea 1 - Actele juridice ale Uniunii
Articolul 249 Articolul 249 Articolul 288
Articolul 249 A Articolul 289
Articolul 249 B1) Articolul 290
Articolul 249 C1) Articolul 291
Articolul 249 D Articolul 292
Secțiunea 2 - Proceduri de adoptare a actelor și alte dispoziții Secțiunea 2 - Proceduri de adoptare a actelor și alte dispoziții
Articolul 250 Articolul 250 Articolul 293
Articolul 251 Articolul 251 Articolul 294
Articolul 252 (abrogat)
Articolul 252a Articolul 295
Articolul 253 Articolul 253 Articolul 296
Articolul 254 Articolul 254 Articolul 297
Articolul 254a Articolul 298
Articolul 255 (translatat) Articolul 16 A Articolul 15
Articolul 256 Articolul 256 Articolul 299
Capitolul 3 - Organele consultative ale Uniunii Capitolul 2 - Organele consultative ale Uniunii
Articolul 256a Articolul 300
Capitolul 3 - Comitetul Economic și Social Secțiunea 1 - Comitetul Economic și Social Secțiunea 1 - Comitetul Economic și Social
Articolul 257 (abrogat)2)
Articolul 258 primul, al doilea și al patrulea paragraf3) Articolul 258 Articolul 301
Articolul 258 al treilea paragraf (abrogat)3

1) Înlocuiește, pe fond, articolul 202 a treia liniuță din Tratatul CE.

2) Înlocuit, pe fond, de articolul 256a alineatul (2) din TFUE (renumerotat 300).

3) Înlocuit, pe fond, de articolul 256a alineatul (4) din TFUE (renumerotat 300).

Vechea numerotare în Tratatul de instituire a Comunității Europene Numerotarea
în Tratatul de la Lisabona
Noua numerotare în Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene
Articolul 259 Articolul 259 Articolul 302
Articolul 260 Articolul 260 Articolul 303
Articolul 261 (abrogat)
Articolul 262 Articolul 262 Articolul 304
Capitolul 4 - Comitetul Regiunilor Secțiunea 2 - Comitetul Regiunilor Secțiunea 2 - Comitetul Regiunilor
Articolul 263 primul și al cincilea paragraf (abrogat)1)
Articolul 263 al doilea, al treilea și al patrulea paragraf Articolul 263 Articolul 305
Articolul 264 Articolul 264 Articolul 306
Articolul 265 Articolul 265 Articolul 307
Capitolul 5 - Banca Europeană de Investiții Capitolul 4 - Banca Europeană de Investiții Capitolul 4 - Banca Europeană de Investiții
Articolul 266 Articolul 266 Articolul 308
Articolul 267 Articolul 267 Articolul 309
Titlul II - Dispoziții financiare Titlul II - Dispoziții financiare Titlul II - Dispoziții financiare
Articolul 268 Articolul 268 Articolul 310
Capitolul 1 - Resursele proprii ale Uniunii Capitolul 1 - Resursele proprii ale Uniunii
Articolul 269 Articolul 269 Articolul 311
Articolul 270 (abrogat)2)
Capitolul 2 - Cadrul financiar multianual Capitolul 2 - Cadrul financiar multianual
Articolul 270a Articolul 312
Capitolul 3 - Bugetul anual al Uniunii Capitolul 3 - Bugetul anual al Uniunii
Articolul 272 alineatul (1) (translatat) Articolul 270b Articolul 313
Articolul 271 (translatat) Articolul 273a Articolul 316
Articolul 272 alineatul (1) (translatat) Articolul 270b Articolul 313
Articolul 272 alineatele (2)-(10) Articolul 272 Articolul 314
Articolul 273 Articolul 273 Articolul 315
Articolul 271 (translatat) Articolul 273a Articolul 316
Capitolul 4 - Execuția bugetului și descărcarea Capitolul 4 - Execuția bugetului și descărcarea
Articolul 274 Articolul 274 Articolul 317
Articolul 275 Articolul 275 Articolul 318
Articolul 276 Articolul 276 Articolul 319
Capitolul 5 - Dispoziții comune Capitolul 5 - Dispoziții comune
Articolul 277 Articolul 277 Articolul 320
Articolul 278 Articolul 278 Articolul 321
Articolul 279 Articolul 279 Articolul 322
Articolul 279a Articolul 323
Articolul 279b Articolul 324
Capitolul 6 - Combaterea fraudei Capitolul 6 - Combaterea fraudei
Articolul 280 Articolul 280 Articolul 325

1) Înlocuit, pe fond, de articolul 256a alineatele (3) și (4) din TFUE (renumerotat 300).

2) Înlocuit, pe fond, de articolul 268 alineatul (4) din TFUE (renumerotat 310)

Vechea numerotare în Tratatul de instituire a Comunității Europene Numerotarea
în Tratatul de la Lisabona
Noua numerotare în Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene
Titlul III - Formele de cooperare consolidată Titlul III - Formele de cooperare consolidată
Articolele 11 și 11 A (înlocuite) Articolul 280 A1) Articolul 326
Articolele 11 și 11 A (înlocuite) Articolul 280 B1) Articolul 327
Articolele 11 și 11 A (înlocuite) Articolul 280 C1) Articolul 328
Articolele 11 și 11 A (înlocuite) Articolul 280 D1) Articolul 329
Articolele 11 și 11 A (înlocuite) Articolul 280 E1) Articolul 330
Articolele 11 și 11 A (înlocuite) Articolul 280 F1) Articolul 331
Articolele 11 și 11 A (înlocuite) Articolul 280 G1) Articolul 332
Articolele 11 și 11 A (înlocuite) Articolul 280 H1) Articolul 333
Articolele 11 și 11 A (înlocuite) Articolul 280 I1) Articolul 334
PARTEA A ȘASEA - DISPOZIȚII GENERALE ȘI FINALE PARTEA A ȘAPTEA - DISPOZIȚII GENERALE ȘI FINALE PARTEA A ȘAPTEA - DISPOZIȚII GENERALE ȘI FINALE
Articolul 281 (abrogat)2
Articolul 282 Articolul 282 Articolul 335
Articolul 283 Articolul 283 Articolul 336
Articolul 284 Articolul 284 Articolul 337
Articolul 285 Articolul 285 Articolul 338
Articolul 286 (înlocuit) Articolul 16 B Articolul 16
Articolul 287 Articolul 287 Articolul 339
Articolul 288 Articolul 288 Articolul 340
Articolul 289 Articolul 289 Articolul 341
Articolul 290 Articolul 290 Articolul 342
Articolul 291 Articolul 291 Articolul 343
Articolul 292 Articolul 292 Articolul 344
Articolul 293 (abrogat)
Articolul 294 (translatat) Articolul 48a Articolul 55
Articolul 295 Articolul 295 Articolul 345
Articolul 296 Articolul 296 Articolul 346
Articolul 297 Articolul 297 Articolul 347
Articolul 298 Articolul 298 Articolul 348
Articolul 299 alineatul (1) (abrogat)3)
Articolul 299 alineatul (2) al doilea, al treilea și al patrulea paragraf Articolul 299 Articolul 349
Articolul 299 alineatul (2) primul paragraf și alineatele (3)-(6) (translatat) Articolul 311a Articolul 355
Articolul 300 (înlocuit) Articolul 188 N Articolul 218
Articolul 301 (înlocuit) Articolul 188 K Articolul 215
Articolul 302 (înlocuit) Articolul 188 P Articolul 220
Articolul 303 (înlocuit) Articolul 188 P Articolul 220
Articolul 304 (înlocuit) Articolul 188 P Articolul 220
Articolul 305 (abrogat)

1) Înlocuiește, de asemenea, articolele 27 A - 27 E, articolele 40-40 B și articolele 43-45 din Tratatul UE existent.

2) Înlocuit, pe fond, de articolul 46 A din Tratatul UE (renumerotat 47).

3) Înlocuit, pe fond, de articolul 49 C din Tratatul UE (renumerotat 52).

Vechea numerotare în Tratatul de instituire a Comunității Europene Numerotarea
în Tratatul de la Lisabona
Noua numerotare în Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene
Articolul 306 Articolul 306 Articolul 350
Articolul 307 Articolul 307 Articolul 351
Articolul 308 Articolul 308 Articolul 352
Articolul 308a Articolul 353
Articolul 309 Articolul 309 Articolul 354
Articolul 310 (translatat) Articolul 188 M Articolul 217
Articolul 311 (abrogat)1
Articolul 299 alineatul (2) primul paragraf și alineatele (3)-(6) (translatat) Articolul 311a Articolul 355
Articolul 312 Articolul 312 Articolul 356
Dispoziții finale
Articolul 313 Articolul 313 Articolul 357
Articolul 313a Articolul 358
Articolul 314 (abrogat)2

1 Înlocuit, pe fond, de articolul 49 B din Tratatul UE (renumerotat 51).

2 Înlocuit, pe fond, de articolul 53 din Tratatul UE (renumerotat 55).

Acesta este un fragment din Tratatul de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană și a Tratatului de instituire a Comunității Europene din 13.12.2007 *). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Tratat:
Tratatul privind Uniunea Europeană
Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene
;
se încarcă...