Act Internațional

Tratatul de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană și a Tratatului de instituire a Comunității Europene din 13.12.2007 *)

Modificări (...), Referințe (7), Reviste (1), Referințe în jurisprudență

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 107 din 12 februarie 2008.

În vigoare de la 12 februarie 2008

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

*) Traducere.

CONFERINȚA REPREZENTANȚILOR GUVERNELOR STATELOR MEMBRE
Bruxelles, 3 decembrie 2007
CIG 14/07

PREAMBUL

Maiestatea Sa Regele Belgienilor,

Președintele Republicii Bulgaria,

Președintele Republicii Cehe,

Maiestatea Sa Regina Danemarcei,

Președintele Republicii Federale Germania,

Președintele Republicii Estonia,

Președinta Irlandei,

Președintele Republicii Elene,

Maiestatea Sa Regele Spaniei,

Președintele Republicii Franceze,

Președintele Republicii Italiene,

Președintele Republicii Cipru,

Președintele Republicii Letonia,

Președintele Republicii Lituania,

Alteța Sa Regală Marele Duce de Luxemburg,

Președintele Republicii Ungare,

Președintele Maltei,

Maiestatea Sa Regina Țărilor de Jos,

Președintele Federal al Republicii Austria,

Președintele Republicii Polone,

Președintele Republicii Portugheze,

Președintele României,

Președintele Republicii Slovenia,

Președintele Republicii Slovace,

Președinta Republicii Finlanda,

Guvernul Regatului Suediei,

Maiestatea Sa Regina Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord,

dorind să desăvârșească procesul inițiat prin Tratatul de la Amsterdam și prin Tratatul de la Nisa, în vederea consolidării eficacității și a legitimității democratice a Uniunii și a îmbunătățirii coerenței acțiunii sale,

convin să modifice Tratatul privind Uniunea Europeană, Tratatul de instituire a Comunității Europene și Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice,

și au desemnat în acest scop ca plenipotențiari:

MAIESTATEA SA REGELE BELGIENILOR,

Guy Verhofstadt,

prim-ministru

Karel de Gucht,

ministru al afacerilor externe

PREȘEDINTELE REPUBLICII BULGARIA,

Sergei Stanishev,

prim-ministru

Ivailo Kalfine,

viceprim-ministru și ministru al afacerilor externe

PREȘEDINTELE REPUBLICII CEHE,

Mirek Topolanek,

prim-ministru

Karel Schwarzenberg,

ministru al afacerilor externe

MAIESTATEA SA REGINA DANEMARCEI,

Anders Fogh Rasmussen,

prim-ministru

Per Stig MΦller,

ministru al afacerilor externe

PREȘEDINTELE REPUBLICII FEDERALE GERMANIA,

Dr. Angela Merkel,

cancelar federal

Dr. Frank-Walter Steinmeier,

ministru federal al afacerilor externe și vicecancelar

PREȘEDINTELE REPUBLICII ESTONIA,

Andrus Ansip,

prim-ministru

Urmas Paet

ministru al afacerilor externe

PREȘEDINTA IRLANDEI,

Bertie Ahern,

prim-ministru (Taoiseach)

Dermot Ahern,

ministru al afacerilor externe

PREȘEDINTELE REPUBLICII ELENE,

Konstantinos Karamanlis,

prim-ministru

Dora Bakoyannis,

ministru al afacerilor externe

MAIESTATEA SA REGELE SPANIEI,

Jose Luis Rodriguez Zapatero,

președinte al guvernului

Miguel Angel Moratinos Cuyaube,

ministru al afacerilor externe și al cooperării

PREȘEDINTELE REPUBLICII FRANCEZE,

Nicolas Sarkozy,

președinte

Francois Fillon,

prim-ministru

Bernard Kouchner

ministru al afacerilor externe și europene

PREȘEDINTELE REPUBLICII ITALIENE,

Romano Prodi,

președinte al Consiliului de miniștri

Massimo D'Alema,

vicepreședinte al Consiliului de miniștri și ministru al afacerilor externe

PREȘEDINTELE REPUBLICII CIPRU,

Tassos Papadopoulos,

președinte

Erato Kozakou-Marcoullis,

ministru al afacerilor externe

PREȘEDINTELE REPUBLICII LETONIA,

Valdis Zatlers,

președinte

Aigars Kalvitis,

prim-ministru

Maris Riekstins,

ministru al afacerilor externe

PREȘEDINTELE REPUBLICII LITUANIA,

Valdas Adamkus,

președinte

Gediminas Kirkilas,

prim-ministru

Petras Vaitiekunas,

ministru al afacerilor externe

ALTEȚA SA REGALĂ MARELE DUCE DE LUXEMBURG,

Jean-Claude Juncker,

prim-ministru, ministru de stat

Jean Asselborn,

ministru al afacerilor externe și al imigrării

PREȘEDINTELE REPUBLICII UNGARE,

Ferenc Gyurcsany,

prim-ministru

Dr. Kinga Goncz,

ministru al afacerilor externe

PREȘEDINTELE MALTEI,

The Hon. Lawrence Gonzi,

prim-ministru

The Hon. Michael Frendo,

ministru al afacerilor externe

MAIESTATEA SA REGINA ȚĂRILOR DE JOS,

Dr. J.P. Balkenende,

prim-ministru

M.J.M. Verhagen,

ministru al afacerilor externe

PREȘEDINTELE FEDERAL AL REPUBLICII AUSTRIA,

Alfred Gusenbauer,

cancelar federal

Dr. Ursula Plassnik,

ministru federal al afacerilor europene și internaționale

PREȘEDINTELE REPUBLICII POLONE,

Donald Tusk,

prim-ministru

Radoslaw Sikorski,

ministru al afacerilor externe

PREȘEDINTELE REPUBLICII PORTUGHEZE,

Jose Socrates Carvalho Pinto de Sousa,

prim-ministru

Luis Filipe Marques Amado,

ministru de stat și al afacerilor externe

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI,

Traian Băsescu,

președinte

Călin Popescu-Tăriceanu,

prim-ministru

Adrian Cioroianu,

ministru al afacerilor externe

PREȘEDINTELE REPUBLICII SLOVENIA,

Janez Jansa,

președinte al guvernului

Dr. Dimitrij Rupel,

ministru al afacerilor externe

PREȘEDINTELE REPUBLICII SLOVACE,

Robert Fico,

prim-ministru

Jan Kubis,

ministru al afacerilor externe

PREȘEDINTA REPUBLICII FINLANDA,

Matti Vanhanen,

prim-ministru

Ilkka Kanerva,

ministru al afacerilor externe

GUVERNUL REGATULUI SUEDIEI,

Fredrik Reinfeldt,

prim-ministru

Cecilia Malmstrom,

ministru al afacerilor europene

MAIESTATEA SA REGINA REGATULUI UNIT AL MARII BRITANII ȘI IRLANDEI DE NORD

The Rt. Hon. Gordon Brown,

prim-ministru

The Rt. Hon. David Miliband,

ministru al afacerilor externe și al Commonwealth-ului

care, după ce au făcut schimb de depline puteri, găsite în bună și cuvenită formă,

convin cu privire la următoarele dispoziții:

Modificări la Tratatul privind Uniunea Europeană
și la Tratatul de instituire a Comunității Europene

ARTICOLUL 1

Tratatul privind Uniunea Europeană se modifică în conformitate cu dispozițiile prezentului articol.

PREAMBUL

1) Preambulul se modifică după cum urmează:

(a) Se introduce un al doilea considerent cu textul următor:

"

INSPIRÂNDU-SE din moștenirea culturală, religioasă și umanistă a Europei, din care s-au dezvoltat valorile universale care constituie drepturile inviolabile și inalienabile ale persoanei, precum și libertatea, democrația, egalitatea și statul de drept;";

(b) la al șaptelea considerent, devenit al optulea considerent, cuvintele "prezentului tratat" se înlocuiesc cu "prezentului tratat și ale Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene,";

(c) la al unsprezecelea considerent, devenit al doisprezecelea considerent, cuvintele "prezentului tratat" se înlocuiesc cu "prezentului tratat și ale Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene,".

DISPOZIȚII GENERALE

2) Articolul 1 se modifică după cum urmează:

(a) la finalul primului paragraf se introduce următoarea teză:

"

..., căreia statele membre îi atribuie competențe pentru realizarea obiectivelor lor comune.";

(b) al treilea paragraf se înlocuiește cu textul următor:

"

Uniunea se întemeiază pe prezentul tratat și pe Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (denumite în continuare «tratatele»). Aceste două tratate au aceeași valoare juridică. Uniunea se substituie Comunității Europene și îi succedă acesteia."

3) Se introduce un articol 1a cu textul următor:

"

ARTICOLUL 1a

Uniunea se întemeiază pe valorile respectării demnității umane, libertății, democrației, egalității, statului de drept, precum și pe respectarea drepturilor omului, inclusiv a drepturilor persoanelor care aparțin minorităților. Aceste valori sunt comune statelor membre într-o societate caracterizată prin pluralism, nediscriminare, toleranță, justiție, solidaritate și egalitate între femei și bărbați."

4) Articolul 2 se înlocuiește cu textul următor:

"

ARTICOLUL 2

(1) Uniunea urmărește să promoveze pacea, valorile sale și bunăstarea popoarelor sale.

(2) Uniunea oferă cetățenilor săi un spațiu de libertate, securitate și justiție, fără frontiere interne, în interiorul căruia este asigurată libera circulație a persoanelor, în corelare cu măsuri adecvate privind controlul la frontierele externe, dreptul de azil, imigrarea, precum și prevenirea criminalității și combaterea acestui fenomen.

(3) Uniunea instituie o piață internă. Aceasta acționează pentru dezvoltarea durabilă a Europei, întemeiată pe o creștere economică echilibrată și pe stabilitatea prețurilor, pe o economie socială de piață cu grad ridicat de competitivitate, care tinde spre ocuparea deplină a forței de muncă și spre progres social, precum și pe un nivel înalt de protecție și de îmbunătățire a calității mediului. Aceasta promovează progresul științific și tehnic.

Uniunea combate excluziunea socială și discriminările și promovează justiția și protecția sociale, egalitatea între femei și bărbați, solidaritatea între generații și protecția drepturilor copilului.

Aceasta promovează coeziunea economică, socială și teritorială, precum și solidaritatea între statele membre.

Uniunea respectă bogăția diversității sale culturale și lingvistice și veghează la protejarea și dezvoltarea patrimoniului cultural european.

(4) Uniunea instituie o uniune economică și monetară a cărei monedă este euro.

(5) În relațiile sale cu restul comunității internaționale, Uniunea își afirmă și promovează valorile și interesele și contribuie la protecția cetățenilor săi. Aceasta contribuie la pacea, securitatea, dezvoltarea durabilă a planetei, solidaritatea și respectul reciproc între popoare, comerțul liber și echitabil, eliminarea sărăciei și protecția drepturilor omului și, în special, a drepturilor copilului, precum și la respectarea strictă și dezvoltarea dreptului internațional, inclusiv respectarea principiilor Cartei Organizației Națiunilor Unite.

(6) Uniunea își urmărește obiectivele prin mijloace corespunzătoare, în funcție de competențele care îi sunt atribuite prin tratate."

5) Articolul 3 se abrogă și se introduce un articol 3a cu textul următor:

"

ARTICOLUL 3a

(1) În conformitate cu articolul 3b, orice competență care nu este atribuită Uniunii prin tratate aparține statelor membre.

(2) Uniunea respectă egalitatea statelor membre în raport cu tratatele, precum și identitatea lor națională, inerentă structurilor lor fundamentale politice și constituționale, inclusiv în ceea ce privește autonomia locală și regională. Aceasta respectă funcțiile esențiale ale statului și, în special, pe cele care au ca obiect asigurarea integrității sale teritoriale, menținerea ordinii publice și apărarea securității naționale. În special, securitatea națională rămâne responsabilitatea exclusivă a fiecărui stat membru.

(3) În temeiul principiului cooperării loiale, Uniunea și statele membre se respectă și se ajută reciproc în îndeplinirea misiunilor care decurg din tratate.

Statele membre adoptă orice măsură generală sau specială pentru asigurarea îndeplinirii obligațiilor care decurg din tratate sau care rezultă din actele instituțiilor Uniunii.

Statele membre facilitează îndeplinirea de către Uniune a misiunii sale și se abțin de la orice măsură care ar putea pune în pericol realizarea obiectivelor Uniunii."

6) Se introduce un articol 3b, care înlocuiește articolul 5 din Tratatul de instituire a Comunității Europene, cu textul următor:

"

ARTICOLUL 3b Reviste (1)

(1) Delimitarea competențelor Uniunii este guvernată de principiul atribuirii. Exercitarea acestor competențe este reglementată de principiile subsidiarității și proporționalității.

(2) În temeiul principiului atribuirii, Uniunea acționează numai în limitele competențelor care i-au fost atribuite de statele membre prin tratate pentru realizarea obiectivelor stabilite prin aceste tratate. Orice competență care nu este atribuită Uniunii prin tratate aparține statelor membre.

(3) În temeiul principiului subsidiarității, în domeniile care nu sunt de competența sa exclusivă, Uniunea intervine numai dacă și în măsura în care obiectivele acțiunii preconizate nu pot fi realizate în mod satisfăcător de statele membre nici la nivel central, nici la nivel regional și local, dar datorită dimensiunilor și efectelor acțiunii preconizate pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii.

Instituțiile Uniunii aplică principiul subsidiarității în conformitate cu Protocolul privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității. Parlamentele naționale asigură respectarea principiului subsidiarității, în conformitate cu procedura prevăzută în respectivul protocol.

(4) În temeiul principiului proporționalității, acțiunea Uniunii, în conținut și formă, nu depășește ceea ce este necesar pentru realizarea obiectivelor tratatelor.

Instituțiile Uniunii aplică principiul proporționalității în conformitate cu Protocolul privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității."

7) Articolele 4 și 5 se abrogă.

8) Articolul 6 se înlocuiește cu textul următor:

"

ARTICOLUL 6 Jurisprudență

(1) Uniunea recunoaște drepturile, libertățile și principiile prevăzute în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene din 7 decembrie 2000, astfel cum a fost adaptată la 12 decembrie 2007, la Strasbourg, care are aceeași valoare juridică cu cea a tratatelor.

Dispozițiile cuprinse în cartă nu extind în niciun fel competențele Uniunii astfel cum sunt definite în tratate.

Drepturile, libertățile și principiile prevăzute în cartă se interpretează în conformitate cu dispozițiile generale din titlul VII al Cartei privind interpretarea și punerea sa în aplicare și cu luarea în considerare în mod corespunzător a explicațiilor menționate în Cartă, care prevăd izvoarele acestor dispoziții.

(2) Uniunea aderă la Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale. Competențele Uniunii, astfel cum sunt definite în tratate, nu sunt modificate de această aderare.

(3) Drepturile fundamentale, astfel cum sunt garantate prin Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale și astfel cum rezultă din tradițiile constituționale comune statelor membre, constituie principii generale ale dreptului Uniunii."

9) Articolul 7 se modifică după cum urmează:

(a) în textul articolului, cuvintele "după obținerea avizului conform al" se înlocuiesc cu "cu aprobarea", trimiterea la încălcarea gravă a "principiilor enunțate la articolul 6 alineatul (1)," se înlocuiește cu o trimitere la încălcarea gravă a "valorilor prevăzute la articolul 1a", cuvintele "prezentului tratat" se înlocuiesc cu "tratatelor" și cuvântul "Comisia" se înlocuiește cu "Comisia Europeană";

(b) la alineatul (1) primul paragraf prima teză, fragmentul de teză final "... și îi poate adresa acestuia recomandările corespunzătoare" se elimină; în ultima teză, fragmentul de teză final "... și, hotărând după aceeași procedură, poate cere unor personalități independente să prezinte într-un termen rezonabil un raport cu privire la situația din statul membru în cauză" se înlocuiește cu "... și îi poate adresa recomandări, hotărând după aceeași procedură.";

(c) la alineatul (2), cuvintele "Consiliul, reunit la nivel de șefi de stat sau de guvern, hotărând în unanimitate ..." se înlocuiesc cu "Consiliul European, hotărând în unanimitate...", iar cuvintele "... guvernul acelui stat membru ..." se înlocuiesc cu "... acel stat membru ...";

(d) alineatele (5) și (6) se înlocuiesc cu textul următor:

"

(5) Modalitățile de vot care, în înțelesul prezentului articol, se aplică Parlamentului European, Consiliului European și Consiliului sunt prevăzute la articolul 309 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene."

10) Se introduce un nou articol 7a cu textul următor: Jurisprudență

"

ARTICOLUL 7a

(1) Uniunea dezvoltă relații privilegiate cu țările învecinate, în vederea stabilirii unui spațiu de prosperitate și de bună vecinătate, întemeiat pe valorile Uniunii și caracterizat prin relații strânse și pașnice, bazate pe cooperare.

(2) În înțelesul alineatului (1), Uniunea poate încheia acorduri speciale cu țările în cauză. Aceste acorduri pot include drepturi și obligații reciproce, precum și posibilitatea de a realiza acțiuni în comun. Punerea lor în aplicare face obiectul unei concertări periodice."

11) Dispozițiile titlului II sunt integrate în Tratatul de instituire a Comunității Europene, astfel cum este modificat în continuare și care devine Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

PRINCIPII DEMOCRATICE

12) Titlul II și articolul 8 se înlocuiesc cu o nouă denumire și articolele 8-8C, noi, cu textul următor:

"

TITLUL II DISPOZIȚII PRIVIND PRINCIPIILE DEMOCRATICE

ARTICOLUL 8

În toate activitățile sale, Uniunea respectă principiul egalității cetățenilor săi, care beneficiază de o atenție egală din partea instituțiilor, organelor, oficiilor și agențiilor sale. Este cetățean al Uniunii orice persoană care are cetățenia unui stat membru. Cetățenia Uniunii se adaugă cetățeniei naționale și nu o înlocuiește pe aceasta.

ARTICOLUL 8 A

(1) Funcționarea Uniunii se întemeiază pe principiul democrației reprezentative.

(2) Cetățenii sunt reprezentați direct, la nivelul Uniunii, în Parlamentul European.

Statele membre sunt reprezentate în Consiliul European de șefii lor de stat sau de guvern și în Consiliu de guvernele lor, care la rândul lor răspund în mod democratic fie în fața parlamentelor naționale, fie în fața cetățenilor lor.

(3) Orice cetățean are dreptul de a participa la viața democratică a Uniunii. Deciziile se iau în mod cât mai deschis și la un nivel cât mai apropiat posibil de cetățean.

(4) Partidele politice la nivel european contribuie la formarea conștiinței politice europene și la exprimarea voinței cetățenilor Uniunii.

ARTICOLUL 8 B

(1) Instituțiile acordă cetățenilor și asociațiilor reprezentative, prin mijloace corespunzătoare, posibilitatea de a-și face cunoscute opiniile și de a face schimb de opinii în mod public, în toate domeniile de acțiune ale Uniunii.

(2) Instituțiile Uniunii mențin un dialog deschis, transparent și constant cu asociațiile reprezentative și cu societatea civilă.

(3) În vederea asigurării coerenței și a transparenței acțiunilor Uniunii, Comisia Europeană procedează la ample consultări ale părților interesate.

(4) La inițiativa a cel puțin un milion de cetățeni ai Uniunii, resortisanți ai unui număr semnificativ de state membre, Comisia Europeană poate fi invitată să prezinte, în limitele atribuțiilor sale, o propunere corespunzătoare în materii în care acești cetățeni consideră că este necesar un act juridic al Uniunii, în vederea aplicării tratatelor.

Procedurile și condițiile necesare pentru prezentarea unei astfel de inițiative sunt stabilite în conformitate cu articolul 21 primul paragraf din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

ARTICOLUL 8 C

Parlamentele naționale contribuie în mod activ la buna funcționare a Uniunii:

(a) prin faptul că sunt informate de către instituțiile Uniunii și prin primirea de notificări privind proiectele de acte legislative ale Uniunii în conformitate cu Protocolul privind rolul parlamentelor naționale în cadrul Uniunii Europene;

(b) prin respectarea principiului subsidiarității în conformitate cu procedurile prevăzute în Protocolul privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității;

(c) prin participarea, în cadrul spațiului de libertate, securitate și justiție, la mecanismele de evaluare a punerii în aplicare a politicilor Uniunii în acest spațiu, în conformitate cu articolul 61 C din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, și prin implicarea în controlul politic al Europol și în evaluarea activităților Eurojust, în conformitate cu articolele 69 G și 69 D din respectivul tratat;

(d) prin participarea la procedurile de revizuire a tratatelor, în conformitate cu articolul 48 din prezentul tratat;

(e) prin faptul că sunt informate cu privire la cererile de aderare la Uniune, în conformitate cu articolul 49 din prezentul tratat;

(f) prin participarea la cooperarea interparlamentară dintre parlamentele naționale și cu Parlamentul European, în conformitate cu Protocolul privind rolul parlamentelor naționale în cadrul Uniunii Europene."

INSTITUȚII

13) Dispozițiile titlului III se abrogă. Titlul III se înlocuiește cu o nouă denumire după cum urmează:

"

TITLUL III DISPOZIȚII PRIVIND INSTITUȚIILE"

14) Articolul 9 se înlocuiește cu textul următor:

"

ARTICOLUL 9

(1) Uniunea dispune de un cadru instituțional care vizează promovarea valorilor sale, urmărirea obiectivelor sale, susținerea intereselor sale, ale cetățenilor săi și ale statelor membre, precum și asigurarea coerenței, a eficacității și a continuității politicilor și a acțiunilor sale.

Instituțiile Uniunii sunt:

- Parlamentul European;

- Consiliul European;

- Consiliul;

- Comisia Europeană (denumită în continuare «Comisia»);

- Curtea de Justiție a Uniunii Europene;

- Banca Centrală Europeană;

- Curtea de Conturi.

(2) Fiecare instituție acționează în limitele atribuțiilor care îi sunt conferite prin tratate, în conformitate cu procedurile, condițiile și scopurile prevăzute de acestea. Instituțiile cooperează unele cu altele în mod loial.

(3) Dispozițiile referitoare la Banca Centrală Europeană și la Curtea de Conturi, precum și dispozițiile detaliate referitoare la celelalte instituții figurează în Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

(4) Parlamentul European, Consiliul și Comisia sunt asistate de un Comitet Economic și Social și de un Comitet al Regiunilor, care exercită funcții consultative."

15) Se introduce un articol 9 A cu textul următor:

"

ARTICOLUL 9 A

(1) Parlamentul European exercită, împreună cu Consiliul, funcțiile legislativă și bugetară. Acesta exercită funcții de control politic și consultative, în conformitate cu condițiile prevăzute în tratate. Parlamentul European alege președintele Comisiei.

(2) Parlamentul European este compus din reprezentanții cetățenilor Uniunii. Numărul acestora nu poate depăși șapte sute cincizeci, plus președintele. Reprezentarea cetățenilor este asigurată în mod proporțional descrescător, cu un prag minim de șase membri pentru fiecare stat membru. Niciunui stat membru nu i se atribuie mai mult de nouăzeci și șase de locuri.

Consiliul European adoptă în unanimitate, la inițiativa Parlamentului European și cu aprobarea acestuia, o decizie de stabilire a componenței Parlamentului European, cu respectarea principiilor menționate la primul paragraf.

(3) Membrii Parlamentului European sunt aleși prin vot universal direct, liber și secret, pentru un mandat de cinci ani.

(4) Parlamentul European își alege președintele și biroul dintre membrii săi."

16) Se introduce un articol 9 B cu textul următor:

"

ARTICOLUL 9 B

(1) Consiliul European oferă Uniunii impulsurile necesare dezvoltării acesteia și îi definește orientările și prioritățile politice generale. Acesta nu exercită funcții legislative.

(2) Consiliul European este compus din șefii de stat sau de guvern ai statelor membre, precum și din președintele său și președintele Comisiei. Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate participă la lucrările Consiliului European.

(3) Consiliul European se întrunește de două ori pe semestru la convocarea președintelui său. Atunci când ordinea de zi o impune, fiecare membru al Consiliului European poate decide să fie asistat de un ministru și, în ceea ce îl privește pe președintele Comisiei, de un membru al Comisiei. Atunci când situația o impune, președintele convoacă o reuniune extraordinară a Consiliului European.

(4) Consiliul European se pronunță prin consens, cu excepția cazului în care tratatele dispun altfel.

(5) Consiliul European își alege președintele cu majoritate calificată, pentru o durată de doi ani și jumătate, cu posibilitatea reînnoirii mandatului o singură dată. În caz de împiedicare sau de culpă gravă, Consiliul European poate pune capăt mandatului președintelui în conformitate cu aceeași procedură.

(6) Președintele Consiliului European:

(a) prezidează și impulsionează lucrările Consiliului European;

(b) asigură pregătirea și continuitatea lucrărilor Consiliului European, în cooperare cu președintele Comisiei și pe baza lucrărilor Consiliului Afaceri Generale;

(c) acționează pentru facilitarea coeziunii și a consensului în cadrul Consiliului European;

(d) prezintă Parlamentului European un raport după fiecare reuniune a Consiliului European.

Președintele Consiliului European asigură, la nivelul său și în această calitate, reprezentarea externă a Uniunii în probleme referitoare la politica externă și de securitate comună, fără a aduce atingere atribuțiilor Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

Președintele Consiliului European nu poate exercita un mandat național."

17) Se introduce un articol 9 C cu textul următor:

"

ARTICOLUL 9 C

(1) Consiliul exercită, împreună cu Parlamentul European, funcțiile legislativă și bugetară. Acesta exercită funcții de definire a politicilor și de coordonare, în conformitate cu condițiile prevăzute în tratate.

(2) Consiliul este compus din câte un reprezentant la nivel ministerial al fiecărui stat membru, împuternicit să angajeze guvernul statului membru pe care îl reprezintă și să exercite dreptul de vot.

(3) Consiliul hotărăște cu majoritate calificată, cu excepția cazului în care tratatele dispun altfel.

(4) Începând cu 1 noiembrie 2014, majoritatea calificată se definește ca fiind egală cu cel puțin 55% din membrii Consiliului, cuprinzând cel puțin cincisprezece dintre aceștia și reprezentând state membre care întrunesc cel puțin 65% din populația Uniunii.

Minoritatea de blocare trebuie să cuprindă cel puțin patru membri ai Consiliului, în caz contrar se consideră a fi întrunită majoritatea calificată.

Celelalte condiții privind votul cu majoritate calificată sunt stabilite la articolul 205 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

(5) Dispozițiile tranzitorii privind definiția majorității calificate care se aplică până la 31 octombrie 2014, precum și cele care se vor aplica în perioada 1 noiembrie 2014 - 31 martie 2017 sunt prevăzute în Protocolul privind dispozițiile tranzitorii.

(6) Consiliul se întrunește în cadrul diferitelor formațiuni, lista acestora fiind adoptată în conformitate cu articolul 201b din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

Consiliul Afaceri Generale asigură coerența lucrărilor diferitelor formațiuni ale Consiliului. Acesta pregătește reuniunile Consiliului European și urmărește aducerea la îndeplinire a măsurilor adoptate, în colaborare cu președintele Consiliului European și cu Comisia.

Consiliul Afaceri Externe elaborează acțiunea externă a Uniunii, în conformitate cu liniile strategice stabilite de Consiliul European, și asigură coerența acțiunii Uniunii.

(7) Un comitet al reprezentanților permanenți ai guvernelor statelor membre răspunde de pregătirea lucrărilor Consiliului.

(8) Consiliul se întrunește în ședință publică atunci când deliberează și votează un proiect de act legislativ. În acest scop, fiecare sesiune a Consiliului este divizată în două părți, consacrate deliberărilor privind actele legislative ale Uniunii, respectiv activităților fără caracter legislativ.

(9) Președinția formațiunilor Consiliului, cu excepția celei Afaceri Externe, este asigurată de reprezentanții statelor membre în cadrul Consiliului după un sistem de rotație egal, în condițiile stabilite în conformitate cu articolul 201b din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene."

18) Se introduce un articol 9 D cu textul următor:

"

ARTICOLUL 9 D

(1) Comisia promovează interesul general al Uniunii și ia inițiativele corespunzătoare în acest scop. Aceasta asigură aplicarea tratatelor, precum și a măsurilor adoptate de instituții în temeiul acestora. Comisia supraveghează aplicarea dreptului Uniunii sub controlul Curții de Justiție a Uniunii Europene. Aceasta execută bugetul și gestionează programele. Comisia exercită funcții de coordonare, de executare și de administrare, în conformitate cu condițiile prevăzute în tratate. Cu excepția politicii externe și de securitate comune și a altor cazuri prevăzute în tratate, aceasta asigură reprezentarea externă a Uniunii. Comisia adoptă inițiativele de programare anuală și multianuală a Uniunii, în vederea încheierii unor acorduri interinstituționale.

(2) Actele legislative ale Uniunii pot fi adoptate numai la propunerea Comisiei, cu excepția cazului în care tratatele prevăd altfel. Celelalte acte se adoptă la propunerea Comisiei, în cazul în care tratatele prevăd acest lucru.

(3) Mandatul Comisiei este de cinci ani.

Membrii Comisiei sunt aleși pe baza competenței lor generale și a angajamentului lor față de ideea europeană, dintre personalitățile care prezintă toate garanțiile de independență.

Comisia își exercită responsabilitățile în deplină independență. Fără a aduce atingere articolului 9 E alineatul (2), membrii Comisiei nu solicită și nu acceptă instrucțiuni din partea niciunui guvern, instituție, organ, oficiu sau agenție. Aceștia se abțin de la orice act incompatibil cu funcțiile lor sau cu îndeplinirea sarcinilor lor.

(4) Comisia numită între data intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona și 31 octombrie 2014 este compusă din câte un resortisant al fiecărui stat membru, inclusiv președintele și Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, care este unul dintre vicepreședinții acesteia.

(5) Începând cu 1 noiembrie 2014, Comisia este compusă dintr-un număr de membri, incluzând președintele și Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, corespunzător cu două treimi din numărul statelor membre, atât timp cât Consiliul European nu decide modificarea acestui număr, hotărând în unanimitate.

Membrii Comisiei sunt aleși dintre resortisanții statelor membre în conformitate cu un sistem de rotație strict egal între statele membre care să reflecte diversitatea demografică și geografică a tuturor statelor membre. Acest sistem se stabilește de către Consiliul European, care hotărăște în unanimitate în conformitate cu articolul 211a din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

(6) Președintele Comisiei:

(a) definește orientările în cadrul cărora Comisia își exercită misiunea;

(b) decide organizarea internă a Comisiei pentru a asigura coerența, eficacitatea și colegialitatea acțiunilor acesteia;

(c) numește vicepreședinții, alții decât Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, dintre membrii Comisiei.

Un membru al Comisiei își prezintă demisia în cazul în care președintele îi solicită acest lucru. Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate își prezintă demisia, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 9 E alineatul (1), în cazul în care președintele îi solicită acest lucru.

(7) Ținând seama de alegerile pentru Parlamentul European și după ce a procedat la consultările necesare, Consiliul European, hotărând cu majoritate calificată, propune Parlamentului European un candidat la funcția de președinte al Comisiei. Acest candidat este ales de Parlamentul European cu majoritatea membrilor care îl compun. În cazul în care acest candidat nu întrunește majoritatea, Consiliul European, hotărând cu majoritate calificată, propune, în termen de o lună, un nou candidat, care este ales de Parlamentul European în conformitate cu aceeași procedură.

Consiliul, de comun acord cu președintele ales, adoptă lista celorlalte personalități pe care le propune pentru a fi numite membri ai Comisiei. Alegerea acestora se efectuează, pe baza sugestiilor făcute de statele membre, în conformitate cu criteriile prevăzute la alineatul (3) al doilea paragraf și la alineatul (5) al doilea paragraf.

Președintele, Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și ceilalți membri ai Comisiei sunt supuși, în calitate de organ colegial, unui vot de aprobare al Parlamentului European. Pe baza acestei aprobări, Comisia este numită de Consiliul European, hotărând cu majoritate calificată.

(8) Comisia, în calitate de organ colegial, răspunde în fața Parlamentului European. Parlamentul European poate adopta o moțiune de cenzură împotriva Comisiei, în conformitate cu articolul 201 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. În cazul în care se adoptă o astfel de moțiune, membrii Comisiei trebuie să demisioneze în mod colectiv din funcțiile lor, iar Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate trebuie să demisioneze din funcțiile pe care le exercită în cadrul Comisiei."

19) Se introduce un nou articol 9 E cu textul următor:

"

ARTICOLUL 9 E

(1) Consiliul European, hotărând cu majoritate calificată, cu acordul președintelui Comisiei, numește Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate. Consiliul European poate pune capăt mandatului acestuia în conformitate cu aceeași procedură.

(2) Înaltul Reprezentant conduce politica externă și de securitate comună a Uniunii. Acesta contribuie prin propuneri la elaborarea acestei politici și o aduce la îndeplinire în calitate de împuternicit al Consiliului. Acesta acționează în mod similar și în ceea ce privește politica de securitate și apărare comună.

(3) Înaltul Reprezentant prezidează Consiliul Afaceri Externe.

(4) Înaltul Reprezentant este unul dintre vicepreședinții Comisiei. Acesta asigură coerența acțiunii externe a Uniunii. Acesta este însărcinat, în cadrul Comisiei, cu responsabilitățile care îi revin acesteia din urmă în domeniul relațiilor externe și cu coordonarea celorlalte aspecte ale acțiunii externe a Uniunii. În exercitarea acestor responsabilități în cadrul Comisiei, și numai cu privire la aceste responsabilități, Înaltul Reprezentant se supune procedurilor care reglementează funcționarea Comisiei, în măsura în care acest lucru este compatibil cu alineatele (2) și (3)."

20) Se introduce un articol 9 F cu textul următor:

"

ARTICOLUL 9 F

(1) Curtea de Justiție a Uniunii Europene cuprinde Curtea de Justiție, Tribunalul și tribunale specializate. Aceasta asigură respectarea dreptului în interpretarea și aplicarea tratatelor.

Statele membre stabilesc căile de atac necesare pentru a asigura o protecție jurisdicțională efectivă în domeniile reglementate de dreptul Uniunii.

(2) Curtea de Justiție este compusă din câte un judecător pentru fiecare stat membru. Aceasta este asistată de avocați generali.

Tribunalul cuprinde cel puțin un judecător din fiecare stat membru.

Judecătorii și avocații generali ai Curții de Justiție, precum și judecătorii Tribunalului sunt aleși dintre personalitățile care prezintă toate garanțiile de independență și care întrunesc condițiile prevăzute la articolele 223 și 224 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Aceștia sunt numiți de comun acord de către guvernele statelor membre pentru șase ani. Judecătorii și avocații generali care își încheie mandatul pot fi numiți din nou.

(3) Curtea de Justiție a Uniunii Europene hotărăște în conformitate cu tratatele:

(a) cu privire la acțiunile introduse de un stat membru, de o instituție ori de persoane fizice sau juridice;

(b) cu titlu preliminar, la solicitarea instanțelor judecătorești naționale, cu privire la interpretarea dreptului Uniunii sau la validitatea actelor adoptate de instituții;

(c) în celelalte cazuri prevăzute în tratate."

21) Dispozițiile titlului IV sunt integrate în Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, astfel cum este modificat în continuare.

FORMELE DE COOPERARE CONSOLIDATĂ

22) Titlul IV preia denumirea titlului VII, care devine "Dispoziții privind formele de cooperare consolidată", iar articolele 27 A-27 E, articolele 40-40 B și articolele 43-45 se înlocuiesc cu articolul 10, cu textul următor, care înlocuiește, de asemenea, articolele 11 și 11 A din Tratatul de instituire a Comunității Europene. Aceleași articole sunt înlocuite, de asemenea, de articolele 280 A-280 I din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, după cum se precizează la articolul 2 punctul 278 din prezentul tratat:

"

ARTICOLUL 10

(1) Statele membre care doresc să stabilească între ele o formă de cooperare consolidată în cadrul competențelor neexclusive ale Uniunii pot recurge la instituțiile acesteia și își pot exercita aceste competențe prin aplicarea dispozițiilor corespunzătoare ale tratatelor, în limitele și în conformitate cu procedurile prevăzute la prezentul articol, precum și la articolele 280 A-280 I din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

Formele de cooperare consolidată urmăresc să favorizeze realizarea obiectivelor Uniunii, să apere interesele acesteia și să consolideze procesul său de integrare. Acestea sunt deschise în orice moment tuturor statelor membre, în conformitate cu articolul 280 C din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

(2) Decizia care autorizează o formă de cooperare consolidată se adoptă de Consiliu în ultimă instanță, atunci când acesta stabilește că obiectivele urmărite prin această cooperare nu pot fi atinse într-un termen rezonabil de Uniune, în ansamblul său, și în condițiile în care cel puțin nouă state membre participă la aceasta. Consiliul hotărăște în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 280 D din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

(3) Toți membrii Consiliului pot participa la dezbateri, dar la vot participă numai membrii Consiliului care reprezintă statele membre participante la o formă de cooperare consolidată. Modalitățile de vot sunt prevăzute la articolul 280 E din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

(4) Actele adoptate în cadrul unei forme de cooperare consolidată sunt obligatorii numai pentru statele membre participante. Acestea nu sunt considerate ca fiind acquis care trebuie acceptat de statele candidate la aderarea la Uniune."

23) Denumirea titlului V se înlocuiește cu denumirea următoare: "Dispoziții generale privind acțiunea externă a Uniunii și dispoziții speciale privind politica externă și de securitate comună"

DISPOZIȚII GENERALE PRIVIND ACȚIUNEA EXTERNĂ

24) Se introduc capitolul 1 și articolele 10 A și 10 B, noi, cu textul următor:

"

CAPITOLUL 1 Dispoziții generale privind acțiunea externă a Uniunii

ARTICOLUL 10 A

(1) Acțiunea Uniunii pe scena internațională are la bază principiile care au inspirat crearea, dezvoltarea și extinderea sa și pe care intenționează să le promoveze în lumea întreagă: democrația, statul de drept, universalitatea și indivizibilitatea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, respectarea demnității umane, principiile egalității și solidarității, precum și respectarea principiilor Cartei Organizației Națiunilor Unite și a dreptului internațional.

Uniunea depune toate eforturile pentru a dezvolta relații și a construi parteneriate cu țările terțe și cu organizațiile internaționale, regionale sau globale care împărtășesc principiile prevăzute la primul paragraf. Aceasta promovează soluții multilaterale pentru problemele comune, în special în cadrul Organizației Națiunilor Unite.

(2) Uniunea definește și desfășoară politici comune și acțiuni și acționează pentru asigurarea unui nivel înalt de cooperare în toate domeniile relațiilor internaționale, în scopul:

(a) apărării valorilor, a intereselor fundamentale, a securității, a independenței și integrității sale;

(b) consolidării și sprijinirii democrației, a statului de drept, a drepturilor omului și a principiilor dreptului internațional;

(c) menținerii păcii, prevenirii conflictelor și consolidării securității internaționale, în conformitate cu scopurile și principiile Cartei Organizației Națiunilor Unite, precum și cu principiile Actului final de la Helsinki și cu obiectivele Cartei de la Paris, inclusiv cele privind frontierele externe;

(d) promovării dezvoltării durabile pe plan economic, social și de mediu a țărilor în curs de dezvoltare, cu scopul primordial de a eradica sărăcia;

(e) încurajării integrării tuturor țărilor în economia mondială, inclusiv prin eliminarea treptată a barierelor în calea comerțului internațional;

(f) participării la elaborarea unor măsuri internaționale pentru conservarea și îmbunătățirea calității mediului și gestionarea durabilă a resurselor naturale mondiale, în vederea asigurării unei dezvoltări durabile;

(g) acordării de asistență populațiilor, țărilor și regiunilor care se confruntă cu dezastre naturale sau provocate de om; și

(h) promovării unui sistem internațional bazat pe o cooperare multilaterală mai puternică și pe o bună guvernare globală.

(3) Uniunea respectă principiile și urmărește obiectivele prevăzute la alineatele (1) și (2) în elaborarea și aplicarea acțiunii sale externe în diferitele domenii reglementate în prezentul titlu și în partea a cincea din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, precum și a aspectelor externe ale celorlalte politici ale sale.

Uniunea asigură coerența între diferitele domenii ale acțiunii sale externe precum și între acestea și celelalte politici ale sale. Consiliul și Comisia, asistate de Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, asigură această coerență și cooperează în acest scop.

ARTICOLUL 10 B

(1) Pe baza principiilor și a obiectivelor enumerate la articolul 10 A, Consiliul European identifică interesele și obiectivele strategice ale Uniunii.

Deciziile Consiliului European privind interesele și obiectivele strategice ale Uniunii privesc politica externă și de securitate comună, precum și celelalte domenii ale acțiunii externe a Uniunii. Deciziile pot să privească relațiile Uniunii cu o țară sau o regiune sau pot aborda o anumită tematică. Acestea precizează durata lor și mijloacele care urmează a fi puse la dispoziție de Uniune și statele membre.

Consiliul European hotărăște în unanimitate, la recomandarea Consiliului, adoptată de acesta în conformitate cu normele prevăzute pentru fiecare domeniu în parte. Deciziile Consiliului European sunt puse în aplicare în conformitate cu procedurile prevăzute în tratate.

(2) Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, în domeniul politicii externe și de securitate comune, și Comisia, pentru celelalte domenii ale acțiunii externe, pot prezenta Consiliului propuneri comune."

POLITICA EXTERNĂ ȘI DE SECURITATE COMUNĂ

25) Se introduc următoarele denumiri:

"

CAPITOLUL 2 Dispoziții speciale privind politica externă și de securitate comună

SECȚIUNEA 1 Dispoziții comune"

26) Se introduce un nou articol 10 C cu textul următor:

"

ARTICOLUL 10 C

Acțiunea Uniunii pe scena internațională, în temeiul prezentului capitol, are la bază principiile, urmărește realizarea obiectivelor și se desfășoară în conformitate cu dispozițiile generale prevăzute în capitolul 1."

27) Articolul 11 se modifică după cum urmează:

(a) alineatul (1) este înlocuit de următoarele două alineate:

"

(1) Competența Uniunii în materie de politică externă și de securitate comună include toate domeniile politicii externe, precum și toate chestiunile referitoare la securitatea Uniunii, inclusiv la definirea treptată a unei politici de apărare comune care poate conduce la o apărare comună.

Politica externă și de securitate comună face obiectul aplicării unor norme și proceduri speciale. Aceasta este definită și pusă în aplicare de Consiliul European și de Consiliu, hotărând în unanimitate, cu excepția cazului în care tratatele dispun altfel. Adoptarea de acte legislative este exclusă. Politica externă și de securitate comună este pusă în aplicare de Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și de statele membre, în conformitate cu tratatele. Rolurile specifice al Parlamentului European și Comisiei în acest domeniu sunt definite prin tratate. Curtea de Justiție a Uniunii Europene nu este competentă cu privire la aceste dispoziții, cu excepția competenței de a controla respectarea articolului 25b din prezentul tratat și de a controla legalitatea anumitor decizii menționate la articolul 240a al doilea paragraf din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

(2) În cadrul principiilor și al obiectivelor acțiunii sale externe, Uniunea desfășoară, definește și pune în aplicare o politică externă și de securitate comună întemeiată pe dezvoltarea solidarității politice reciproce a statelor membre, pe identificarea chestiunilor de interes general și pe realizarea unui grad din ce în ce mai mare de convergență a acțiunilor statelor membre."

(b) alineatul (2), renumerotat (3), se modifică după cum urmează:

(i) la finalul primului paragraf se adaugă următoarele cuvinte:

"

... și respectă acțiunea Uniunii în acest domeniu.";

(ii) al treilea paragraf se înlocuiește cu "Consiliul și Înaltul Reprezentant asigură respectarea acestor principii."

28) Articolul 12 se înlocuiește cu textul următor:

"

ARTICOLUL 12

Uniunea desfășoară politica externă și de securitate comună:

(a) prin definirea orientărilor generale;

(b) prin adoptarea deciziilor care definesc:

(i) acțiunile care trebuie întreprinse de Uniune;

(ii) pozițiile care trebuie luate de Uniune;

(iii) modalitățile de punere în aplicare a deciziilor prevăzute la punctele (i) și (ii); și

(c) prin consolidarea cooperării sistematice dintre statele membre privind orientarea politicii acestora."

29) Articolul 13 se modifică după cum urmează:

(a) la alineatul (1), cuvintele "... definește principiile și orientările generale ..." se înlocuiesc cu "... identifică interesele strategice ale Uniunii, stabilește obiectivele și definește orientările generale ..." și se adaugă teza următoare: "Acesta adoptă deciziile necesare."; se adaugă următorul paragraf:

"

În cazul în care evoluția internațională o impune, președintele Consiliului European convoacă o reuniune extraordinară a Consiliului European pentru a defini liniile strategice ale politicii Uniunii în raport cu această evoluție."

(b) alineatul (2) se elimină, iar alineatul (3) se renumerotează (2). Primul paragraf se înlocuiește cu textul următor: "Consiliul elaborează politica externă și de securitate comună și adoptă deciziile necesare pentru definirea și punerea în aplicare a acesteia, pe baza orientărilor generale și a liniilor strategice definite de Consiliul European." Al doilea paragraf se elimină. La al treilea paragraf, devenit al doilea paragraf, cuvântul "... asigură ..." se înlocuiește cu "... și Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate asigură ...".

(c) se adaugă un nou alineat cu textul următor:

"

(3) Politica externă și de securitate comună este pusă în aplicare de Înaltul Reprezentant și de statele membre, utilizând mijloacele naționale și ale Uniunii."

30) Se introduce un nou articol 13a cu textul următor:

"

ARTICOLUL 13a

(1) Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, care prezidează Consiliul Afaceri Externe, contribuie prin propunerile sale la elaborarea politicii externe și de securitate comune și asigură punerea în aplicare a deciziilor adoptate de Consiliul European și Consiliu.

(2) Înaltul Reprezentant reprezintă Uniunea în chestiunile referitoare la politica externă și de securitate comună. Acesta desfășoară, în numele Uniunii, dialogul politic cu terții și exprimă poziția Uniunii în cadrul organizațiilor internaționale și al conferințelor internaționale.

(3) În exercitarea mandatului său, Înaltul Reprezentant al Uniunii este susținut de un serviciu european pentru acțiunea externă. Acest serviciu lucrează în colaborare cu serviciile diplomatice ale statelor membre și este format din funcționarii serviciilor competente ale Secretariatului General al Consiliului și ale Comisiei, precum și din personalul detașat al serviciilor diplomatice naționale. Organizarea și funcționarea serviciului european pentru acțiunea externă se stabilesc prin decizie a Consiliului. Consiliul European hotărăște la propunerea Înaltului Reprezentant, după consultarea Parlamentului European și cu aprobarea Comisiei."

31) Articolul 14 se modifică după cum urmează:

(a) la alineatul (1), primele două teze se înlocuiesc cu teza următoare: "În cazul în care o situație internațională impune o acțiune operațională din partea Uniunii, Consiliul adoptă deciziile necesare.";

(b) alineatul (2) devine al doilea paragraf din alineatul (1), iar alineatele următoare se renumerotează în consecință. La prima teză, cuvintele "... unei acțiuni comune ..." se înlocuiesc cu "... unei asemenea decizii ...", iar cuvântul "acțiunii" se înlocuiește cu "deciziei". Ultima teza se elimină;

(c) la alineatul (3), renumerotat (2), cuvintele "... acțiunile comune ..." se înlocuiesc cu "... deciziile menționate la alineatul (1) ...";

(d) alineatul (4) existent se elimină și alineatele care urmează se renumerotează în consecință;

(e) la alineatul (5), renumerotat (3), prima teză, cuvintele "... în aplicarea unei acțiuni comune face obiectul unei informări într-un termen care să permită," se înlocuiesc cu cuvintele "... în temeiul unei decizii menționate la alineatul (1) face obiectul unei informări din partea statului membru în cauză, într-un termen care să permită ...";

(f) la alineatul (6), renumerotat (4), prima teză, cuvintele "... în lipsa unei decizii a Consiliului" se înlocuiesc cu "... în absența unei revizuiri a deciziei Consiliului menționate la alineatul (l) ...", iar cuvintele "... ale acțiunii comune." se înlocuiesc cu "... ale deciziei respective.";

(g) la alineatul (7), renumerotat (5), în prima teză, cuvintele "acțiuni comune" se înlocuiesc cu "decizii menționate în prezentul articol", iar în a doua teză, cuvântul "acțiunii" se înlocuiește cu "deciziei menționate la alineatul (1)".

32) La articolul 15, cuvintele introductive: "Consiliul adoptă poziții comune. Acestea definesc ..." se înlocuiesc cu "Consiliul adoptă decizii care definesc ...", iar ultimul cuvânt, "comune", se înlocuiește cu "Uniunii".

33) Se introduce un articol 15a care preia formularea articolului 22, cu următoarele modificări:

(a) la alineatul (1), cuvintele "Fiecare stat membru sau Comisia poate sesiza Consiliul ..." se înlocuiesc cu "Orice stat membru, Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate sau Înaltul Reprezentant cu susținerea Comisiei poate sesiza Consiliul ...", iar cuvintele "... prezenta propuneri ..." se înlocuiesc cu "... prezenta inițiative sau propuneri ...".

(b) la alineatul (2), cuvintele "președinția convoacă ..." se înlocuiesc cu "Înaltul Reprezentant convoacă ...", iar cuvintele ", fie la cererea Comisiei sau a unui stat membru," se înlocuiesc cu ", fie la solicitarea unui stat membru,".

34) Se introduce un articol 15b care preia formularea articolului 23, cu următoarele modificări:

(a) la alineatul (1), primul paragraf se înlocuiește cu textul următor: "Deciziile care intră sub incidența prezentului capitol se adoptă de către Consiliul European și de către Consiliu hotărând în unanimitate, cu excepția cazului în care prezentul capitol dispune altfel. Adoptarea de acte legislative este exclusă.", iar ultima teză de la al doilea paragraf se înlocuiește cu textul următor: "În cazul în care membrii Consiliului care își însoțesc abținerea de o asemenea declarație reprezintă cel puțin o treime din statele membre, întrunind cel puțin o treime din populația Uniunii, decizia nu se adoptă.";

(b) alineatul (2) se modifică după cum urmează:

(i) prima liniuță se înlocuiește cu următoarele două liniuțe:

"

- în cazul în care adoptă o decizie care definește o acțiune sau o poziție a Uniunii, în temeiul unei decizii a Consiliului European privind interesele și obiectivele strategice ale Uniunii, prevăzute la articolul 10 B alineatul (1);

- în cazul în care adoptă o decizie privind o acțiune sau o poziție a Uniunii, la propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate prezentată în urma unei cereri exprese pe care Consiliul European i-a adresat-o din proprie inițiativă, sau la inițiativa Înaltului Reprezentant;"

(ii) la a doua liniuță, devenită a treia liniuță, cuvintele "... o acțiune comună sau o poziție comună," se înlocuiesc cu "... o decizie care definește o acțiune sau o poziție a Uniunii,";

(iii) la al doilea paragraf prima teză, cuvântul "importante" se înlocuiește cu "vitale"; ultima teză se înlocuiește cu textul următor: "Înaltul Reprezentant caută, în strânsă consultare cu statul membru implicat, o soluție acceptabilă pentru acesta. În absența unui rezultat, Consiliul, hotărând cu majoritate calificată, poate solicita Consiliului European să se pronunțe cu privire la chestiunea în cauză, în vederea adoptării în unanimitate a unei decizii.";

(iv) al treilea paragraf se înlocuiește cu un alineat (3), nou, după cum urmează, ultimul paragraf se numerotează ca alineatul (4), iar alineatul (3) se renumerotează (5):

"

(3) Consiliul European poate adopta, în unanimitate, o decizie care să prevadă că, în alte cazuri decât cele menționate la alineatul (2), Consiliul hotărăște cu majoritate calificată.";

(c) la alineatul numerotat (4), cuvintele "Prezentul alineat nu se aplică ..." se înlocuiesc cu "Alineatele (2) și (3) nu se aplică ...".

35) Articolul 16 se modifică după cum urmează:

(a) cuvintele "... se informează reciproc și ..." se elimină, cuvântul "Consiliului" se înlocuiește cu "Consiliului European și Consiliului", iar cuvintele "... pentru a se asigura că influența Uniunii se exercită în modul cel mai eficient cu putință prin convergența acțiunilor lor" se înlocuiesc cu "... în vederea definirii unei abordări comune.";

(b) după prima teză se adaugă textul următor: "Înainte de a întreprinde orice acțiune pe scena internațională sau de a-și asuma orice angajament care ar putea leza interesele Uniunii, fiecare stat membru consultă celelalte state în cadrul Consiliului European sau al Consiliului. Statele membre asigură, prin convergența acțiunilor lor, că Uniunea își poate promova interesele și valorile pe scena internațională. Statele membre sunt solidare între ele.";

(c) se adaugă două paragrafe cu textul următor:

"

În cazul în care Consiliul European sau Consiliul a definit o abordare comună a Uniunii în înțelesul primului paragraf, Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și miniștrii afacerilor externe ai statelor membre își coordonează activitățile în cadrul Consiliului.

Misiunile diplomatice ale statelor membre și delegațiile Uniunii în țările terțe și în cadrul organizațiilor internaționale cooperează între ele și contribuie la formularea și la punerea în aplicare a abordării comune."

36) Textul articolului 17 devine articolul 28 A, care se modifică după cum se precizează la punctul 49.

37) Articolul 18 se modifică după cum urmează:

(a) alineatele (1)-(4) se elimină;

(b) la alineatul (5), care rămâne nenumerotat, cuvintele "Ori de câte ori consideră că este necesar, ..." se înlocuiesc cu "La propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, ..." și se adaugă la sfârșit următoarea teză: "Reprezentantul special își exercită mandatul sub autoritatea Înaltului Reprezentant."

38) Articolul 19 se modifică după cum urmează:

(a) la alineatul (1) primul și al doilea paragraf, cuvintele "... pozițiile comune" se înlocuiesc cu "... pozițiile Uniunii" și se adaugă teza următoare la finalul primului paragraf: "Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate asigură organizarea acestei coordonări.";

(b) alineatul (2) se modifică după cum urmează:

(i) la primul paragraf, cuvintele "Fără a se aduce atingere alineatului (1) și articolului 14 alineatul (3)," se înlocuiesc cu "În conformitate cu articolul 11 alineatul (3)," și se introduc cuvintele ", precum și pe Înaltul Reprezentant," după "... le informează pe cele care nu participă";

(ii) la al doilea paragraf prima teză, se introduc cuvintele ", precum și pe Înaltul Reprezentant" după "... pe celelalte state membre"; în a doua teză, cuvântul "permanente" se elimină, iar cuvintele "... asigură, în exercitarea funcțiilor lor, apărarea pozițiilor și intereselor..." se înlocuiesc cu "... apără, în exercitarea funcțiilor lor, pozițiile și interesele..."

(iii) se adaugă un al treilea paragraf, nou, cu textul următor:

"

În cazul în care Uniunea a definit o poziție privind o temă aflată pe ordinea de zi a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, statele membre care fac parte din acesta solicită ca Înaltul Reprezentant să fie invitat pentru a prezenta poziția Uniunii."

39) Articolul 20 se modifică după cum urmează:

(a) la primul paragraf, cuvintele "delegațiile Comisiei" se înlocuiesc cu "delegațiile Uniunii", iar cuvintele "... punerea în aplicare a pozițiilor și acțiunilor comune stabilite de către Consiliu." se înlocuiesc cu "punerea în aplicare a deciziilor care definesc pozițiile și acțiunile Uniunii adoptate în temeiul prezentului capitol.";

(b) la al doilea paragraf, cuvintele "... de informații, prin evaluări comune" se înlocuiesc cu "... de informații și prin evaluări comune", iar fragmentul de teză "... și prin participarea la punerea în aplicare a dispozițiilor prevăzute la articolul 20 din Tratatul de instituire a Comunității Europene" se elimină;

(c) se adaugă un nou paragraf cu următorul text:

"

Acestea contribuie la punerea în aplicare a dreptului la protecție al cetățenilor Uniunii pe teritoriul țărilor terțe, prevăzut la articolul 17 alineatul (2) litera (c) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, precum și a măsurilor adoptate pentru punerea în aplicare a articolului 20 din tratatul menționat."

40) Articolul 21 se modifică după cum urmează:

(a) primul paragraf se înlocuiește cu textul următor:

"

Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate consultă periodic Parlamentul European cu privire la aspectele principale și la opțiunile fundamentale din domeniul politicii externe și de securitate comune și ale politicii de securitate și apărare comune și îl informează în privința evoluției acestora. Acesta se asigură că punctele de vedere ale Parlamentului European să fie luate în considerare în mod corespunzător. Reprezentanții speciali pot fi implicați în activitatea de informare a Parlamentului European."

(b) la al doilea paragraf prima teză, se introduc la final cuvintele "și Înaltului Reprezentant"; în a doua teză, cuvântul "anual" se înlocuiește cu "de două ori pe an" și se introduc la final cuvintele "inclusiv a politicii de securitate și apărare comune."

41) Textul articolului 22 devine articolul 15a; acesta se modifică după cum se precizează la punctul 33.

42) Textul articolului 23 devine articolul 15b; acesta se modifică după cum se precizează la punctul 34.

43) Articolul 24 se înlocuiește cu textul următor:

"

ARTICOLUL 24

Uniunea poate încheia acorduri cu unul sau mai multe state sau organizații internaționale în domeniile care fac obiectul prezentului capitol."

44) Articolul 25 se modifică după cum urmează:

(a) la primul paragraf prima teză, referirea la Tratatul de instituire a Comunității Europene se înlocuiește cu o referire la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și se introduc cuvintele "a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate" după "... la cererea acestuia,"; în a doua teză, cuvintele "... fără a aduce atingere competențelor președinției și ale Comisiei" se înlocuiesc cu "fără a aduce atingere atribuțiilor Înaltului Reprezentant";

(b) textul celui de-al doilea paragraf se înlocuiește cu textul următor: "În cadrul prezentului capitol, Comitetul Politic și de Securitate exercită, sub autoritatea Consiliului și a Înaltului Reprezentant, controlul politic și conducerea strategică a operațiilor de gestionare a crizelor, prevăzute la articolul 28 B."

(c) la al treilea paragraf, se elimină cuvintele ", fără a aduce atingere dispozițiilor articolului 47".

45) Articolele 26 și 27 se abrogă. Se introduc articolele 25a și 25b, articolul 25b înlocuind articolul 47, cu textul următor:

"

ARTICOLUL 25a

În conformitate cu articolul 16 B din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și prin derogare de la alineatul (2) al acestuia, Consiliul adoptă o decizie de stabilire a normelor privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către statele membre, în exercitarea activităților care fac parte din domeniul de aplicare a prezentului capitol, precum și a normelor privind libera circulație a acestor date. Respectarea acestor norme face obiectul controlului unor autorități independente.

ARTICOLUL 25b

Punerea în aplicare a politicii externe și de securitate comune nu aduce atingere aplicării procedurilor și domeniului de aplicare corespunzător al atribuțiilor instituțiilor prevăzute în tratate în vederea exercitării competențelor Uniunii prevăzute la articolele 2 B-2 E din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

De asemenea, punerea în aplicare a politicilor prevăzute la articolele respective nu aduce atingere aplicării procedurilor și domeniului de aplicare corespunzător al atribuțiilor instituțiilor prevăzute în tratate în vederea exercitării competențelor Uniunii în temeiul prezentului capitol."

46) Articolele 27 A-27 E privind formele de cooperare consolidată se înlocuiesc cu articolul 10, în conformitate cu punctul 22.

47) Articolul 28 se modifică după cum urmează:

(a) alineatul (1) se elimină, iar alineatele care urmează se renumerotează în consecință; în textul articolului, cuvintele "Comunităților Europene" se înlocuiesc cu "Uniunii";

(b) la alineatul (2), renumerotat (1), cuvintele "...dispozițiilor stabilite prin prezentul titlu" se înlocuiesc cu "...punerii în aplicare a prezentului capitol";

(c) la alineatul (3), renumerotat (2), primul paragraf, cuvintele "...punerea în aplicare a dispozițiilor respective" se înlocuiesc cu "...punerea în aplicare a prezentului capitol";

(d) se adaugă un alineat (3), nou, cu textul următor, alineatul (4) fiind eliminat:

"

(3) Consiliul adoptă o decizie care stabilește procedurile speciale pentru garantarea accesului rapid la alocările din bugetul Uniunii destinate finanțării de urgență a inițiativelor în cadrul politicii externe și de securitate comune, în special la activitățile de pregătire a misiunilor prevăzute la articolul 28 A alineatul (1) și la articolul 28 B. Acesta hotărăște după consultarea Parlamentului European.

Activitățile de pregătire a misiunilor prevăzute la articolul 28 A alineatul (1) și la articolul 28 B, care nu sunt în sarcina bugetului Uniunii, sunt finanțate printr-un fond de lansare, constituit din contribuțiile statelor membre.

Consiliul adoptă cu majoritate calificată, la propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, deciziile care stabilesc:

(a) procedura de constituire și de finanțare a fondului de lansare, în special sumele alocate fondului;

(b) procedura de administrare a fondului de lansare;

(c) procedura de control financiar.

În cazul în care, în conformitate cu articolul 28 A alineatul (1) și cu articolul 28 B, misiunea preconizată nu poate fi pusă în sarcina bugetului Uniunii, Consiliul îl autorizează pe Înaltul Reprezentant să utilizeze acest fond. Înaltul Reprezentant raportează Consiliului cu privire la îndeplinirea acestui mandat."

POLITICA DE SECURITATE ȘI APĂRARE COMUNĂ

48) Se introduce noua secțiune 2, după cum urmează:

"

SECȚIUNEA 2 Dispoziții privind politica de securitate și apărare comună"

49) Se introduce un articol 28 A care preia formularea articolului 17, cu următoarele modificări:

(a) se introduce un alineat (1), nou, cu textul următor, alineatul următor fiind renumerotat (2):

"

(1) Politica de securitate și apărare comună face parte integrantă din politica externă și de securitate comună. Aceasta asigură Uniunii o capacitate operațională bazată pe mijloace civile și militare. Uniunea poate recurge la acestea în cadrul misiunilor în afara Uniunii pentru a asigura menținerea păcii, prevenirea conflictelor și întărirea securității internaționale, în conformitate cu principiile Cartei Organizației Națiunilor Unite. Îndeplinirea acestor sarcini se sprijină pe capacitățile furnizate de statele membre.";

(b) alineatul (1), renumerotat (2), se modifică după cum urmează:

(i) primul paragraf se înlocuiește cu textul următor: "(2) Politica de securitate și apărare comună include definirea treptată a unei politici de apărare comune a Uniunii. Aceasta va conduce la o apărare comună după ce Consiliul European hotărăște aceasta în unanimitate. În acest caz, Consiliul recomandă statelor membre să adopte o decizie în conformitate cu normele lor constituționale.";

(ii) la al doilea paragraf, cuvintele "în înțelesul prezentului articol" se înlocuiesc cu "în înțelesul prezentei secțiuni";

(iii) al treilea paragraf se elimină;

(c) alineatele (2), (3), (4) și (5) existente se înlocuiesc cu alineatele (3)-(7) cu textul următor:

"

(3) Pentru punerea în aplicare a politicii de securitate și apărare comune, statele membre pun la dispoziția Uniunii capacități civile și militare pentru a contribui la obiectivele definite de Consiliu. Statele membre care constituie în comun forțe multinaționale pot, de asemenea, să le pună la dispoziția politicii de securitate și apărare comune.

Statele membre se angajează să își îmbunătățească treptat capacitățile militare. Agenția din domeniul dezvoltării capacităților de apărare, cercetare, achiziții și armament (denumită în continuare «Agenția Europeană de Apărare») identifică necesitățile operaționale, promovează măsurile necesare satisfacerii acestora, contribuie la identificarea și, după caz, la punerea în aplicare a oricărei măsuri utile pentru întărirea bazei industriale și tehnologice în sectorul de apărare, participă la definirea unei politici europene în materie de capacități și de armament și sprijină Consiliul în evaluarea îmbunătățirii capacităților militare.

(4) Deciziile referitoare la politica de securitate și apărare comună, inclusiv cele cu privire la lansarea unei misiuni menționate la prezentul articol, se adoptă de Consiliu, care hotărăște în unanimitate, la propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate sau la inițiativa unui stat membru. Înaltul Reprezentant poate propune recurgerea la mijloace naționale, precum și la instrumente ale Uniunii, după caz, împreună cu Comisia.

(5) În cadrul Uniunii, Consiliul poate încredința realizarea unei misiuni unui grup de state membre, în scopul apărării valorilor Uniunii și al servirii intereselor acesteia. Realizarea unei astfel de misiuni este reglementată la articolul 28 C.

(6) Statele membre care întrunesc cele mai înalte capacități militare și care au subscris unor angajamente mai stricte în materie în vederea realizării celor mai solicitante misiuni stabilesc o cooperare structurată permanentă în cadrul Uniunii. Această cooperare este reglementată la articolul 28 E. Cooperarea nu aduce atingere dispozițiilor articolului 28 B.

(7) În cazul în care un stat membru ar face obiectul unei agresiuni armate pe teritoriul său, celelalte state membre sunt obligate să îi acorde ajutor și asistență prin toate mijloacele de care dispun, în conformitate cu articolul 51 din Carta Organizației Națiunilor Unite. Aceasta nu aduce atingere caracterului specific al politicii de securitate și apărare a anumitor state membre.

Angajamentele și cooperarea în acest domeniu sunt conforme cu angajamentele asumate în cadrul Organizației Tratatului Atlanticului de Nord, care rămâne pentru statele membre ale acestei organizații fundamentul apărării lor colective și cadrul de punere în aplicare a acesteia."

50) Se introduc articolele 28 B-28 E, noi, cu textul următor:

"

ARTICOLUL 28 B

(1) Misiunile prevăzute la articolul 28 A alineatul (1), în cadrul cărora Uniunea poate recurge la mijloace civile și militare, includ acțiunile comune în materie de dezarmare, misiunile umanitare și de evacuare, misiunile de consiliere și de asistență în probleme militare, misiunile de prevenire a conflictelor și de menținere a păcii, misiunile forțelor de luptă pentru gestionarea crizelor, inclusiv misiunile de restabilire a păcii și operațiile de stabilizare după încetarea conflictelor. Toate aceste misiuni pot contribui la combaterea terorismului, inclusiv prin sprijinul acordat țărilor terțe în combaterea terorismului pe teritoriul acestora.

(2) Consiliul adoptă decizii privind misiunile prevăzute la alineatul (1), definind obiectivele și întinderea acestora, precum și condițiile generale de punere în aplicare. Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, sub autoritatea Consiliului și în contact strâns și permanent cu Comitetul Politic și de Securitate, supraveghează coordonarea aspectelor civile și militare ale acestor misiuni.

ARTICOLUL 28 C

(1) În cadrul deciziilor adoptate în conformitate cu articolul 28 B, Consiliul poate încredința punerea în aplicare a unei misiuni unui grup de state membre care doresc să se angajeze în această misiune și care dispun de capacitățile necesare. Aceste state membre, împreună cu Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, se pun de acord cu privire la gestionarea misiunii.

(2) Statele membre care participă la realizarea misiunii informează periodic Consiliul despre stadiul misiunii, din proprie inițiativă sau la solicitarea altui stat membru. Statele membre participante sesizează imediat Consiliul în cazul în care realizarea misiunii are consecințe majore sau necesită o modificare a obiectivului, a întinderii și a condițiilor misiunii stabilite prin deciziile prevăzute la alineatul (1). În acest caz, Consiliul adoptă deciziile necesare.

ARTICOLUL 28 D

(1) Agenția Europeană de Apărare, menționată la articolul 28 A alineatul (3) și aflată sub autoritatea Consiliului, are ca misiune:

(a) să contribuie la identificarea obiectivelor privind capacitățile militare ale statelor membre și să evalueze respectarea angajamentelor privind capacitățile asumate de statele membre;

(b) să promoveze armonizarea necesităților operaționale și adoptarea de metode de achiziție performante și compatibile;

(c) să propună proiecte multilaterale în vederea îndeplinirii obiectivelor în materie de capacități militare și să asigure coordonarea programelor derulate de statele membre și administrarea programelor de cooperare specifică;

(d) să susțină cercetarea în materie de tehnologie a apărării, să coordoneze și să planifice activitățile de cercetare comune și studierea soluțiilor tehnice care răspund necesităților operaționale viitoare;

(e) să contribuie la identificarea și, după caz, la punerea în aplicare a oricărei măsuri utile pentru întărirea bazei industriale și tehnologice a sectorului de apărare și la îmbunătățirea eficienței cheltuielilor militare.

(2) Agenția Europeană de Apărare este deschisă tuturor statelor membre care doresc să participe. Consiliul, hotărând cu majoritate calificată, adoptă o decizie care definește statutul, sediul și regulamentul de funcționare ale Agenției. Această decizie ține seama de gradul de participare efectivă la activitățile Agenției. În cadrul Agenției se constituie grupuri specifice care reunesc statele membre ce derulează proiecte comune. Agenția își îndeplinește misiunile în colaborare cu Comisia, dacă este necesar.

ARTICOLUL 28 E

(1) Statele membre care doresc să participe la cooperarea structurată permanentă menționată la articolul 28 A alineatul (6) și care îndeplinesc criteriile și își asumă angajamentele în materie de capacități militare prevăzute de Protocolul privind cooperarea structurată permanentă își notifică intenția Consiliului și Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

(2) În termen de trei luni de la notificarea prevăzută la alineatul (1), Consiliul adoptă o decizie prin care stabilește cooperarea structurată permanentă și adoptă lista statelor membre participante. Consiliul hotărăște cu majoritate calificată, după consultarea Înaltului Reprezentant.

(3) Orice stat membru care, într-un stadiu ulterior, dorește să participe la cooperarea structurată permanentă, notifică intenția sa Consiliului și Înaltului Reprezentant.

Consiliul adoptă o decizie care confirmă participarea statului membru în cauză care respectă criteriile și își asumă angajamentele prevăzute la articolele (1) și (2) din Protocolul privind cooperarea structurată permanentă. Consiliul hotărăște cu majoritate calificată, după consultarea Înaltului Reprezentant. La vot participă numai membrii Consiliului care reprezintă statele membre participante.

Majoritatea calificată se definește în conformitate cu articolul 205 alineatul (3) litera (a) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

(4) În cazul în care un stat membru participant nu mai îndeplinește criteriile sau nu își mai poate asuma angajamentele prevăzute la articolele (1) și (2) din Protocolul privind cooperarea structurată permanentă, Consiliul poate adopta o decizie prin care suspendă participarea respectivului stat.

Consiliul hotărăște cu majoritate calificată. La vot participă numai membrii Consiliului care reprezintă statele membre participante, cu excepția statului membru în cauză.

Majoritatea calificată se definește în conformitate cu articolul 205 alineatul (3) litera (a) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

(5) În cazul în care un stat membru participant dorește să se retragă din cooperarea structurată permanentă, acesta notifică decizia sa Consiliului, care ia act de faptul că participarea statului în cauză încetează.

(6) Deciziile și recomandările Consiliului luate în cadrul cooperării structurate permanente, altele decât cele prevăzute la alineatele (2)-(5), se adoptă în unanimitate. În înțelesul prezentului alineat, unanimitatea este constituită doar din voturile reprezentanților statelor membre participante."

51) Articolele 29-39 din titlul VI, privind cooperarea judiciară în materie penală și cooperarea polițienească, sunt înlocuite de dispozițiile părții a treia titlul IV capitolele 1, 4 și 5 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. După cum se precizează la articolul 2 punctele 64, 67 și 68 din prezentul tratat, articolul 29 este înlocuit de articolul 61 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, articolul 30 este înlocuit de articolele 69 F și 69 G din tratatul respectiv, articolul 31 este înlocuit de articolele 69 A, 69 B și 69 D din tratatul respectiv, articolul 32 este înlocuit de articolul 69 H din tratatul respectiv, articolul 33 este înlocuit de articolul 61 E din tratatul respectiv și articolul 36 este înlocuit de articolul 61 D din tratatul respectiv. Denumirea titlului se elimină și acesta preia numărul titlului privind dispozițiile finale.

52) Articolele 40-40 B din titlul VI și articolele 43-45 din titlul VII, privind formele de cooperare consolidată, se înlocuiesc cu articolul 10, în conformitate cu punctul 22 anterior, iar titlul VII se abrogă.

53) Articolele 41 și 42 se abrogă.

DISPOZIȚII FINALE

54) Titlul VIII privind dispozițiile finale se renumerotează VI; acest titlu și articolele 48, 49 și 53 se modifică după cum se precizează în continuare la punctele 56, 57 și 61. Articolul 47 se înlocuiește cu articolul 25b, după cum se precizează la punctul 45, iar articolele 46 și 50 se abrogă.

55) Se introduce un articol 46 A, nou, cu textul următor:

"

ARTICOLUL 46 A

Uniunea are personalitate juridică."

56) Articolul 48 se înlocuiește cu textul următor:

"

ARTICOLUL 48

(1) Tratatele pot fi modificate în conformitate cu o procedură de revizuire ordinară. De asemenea, acestea pot fi modificate în conformitate cu unele proceduri de revizuire simplificate.

Procedura de revizuire ordinară

(2) Guvernul oricărui stat membru, Parlamentul European sau Comisia poate prezenta Consiliului proiecte de revizuire a tratatelor. Aceste proiecte pot viza, printre altele, fie extinderea, fie reducerea competențelor atribuite Uniunii în cadrul tratatelor. Aceste proiecte se transmit Consiliului European de către Consiliu și se notifică parlamentelor naționale.

(3) În cazul în care Consiliul European, după consultarea Parlamentului European și a Comisiei, adoptă cu majoritate simplă o decizie favorabilă examinării modificărilor propuse, președintele Consiliului European convoacă o Convenție compusă din reprezentanți ai parlamentelor naționale, ai șefilor de stat sau de guvern ai statelor membre, ai Parlamentului European și ai Comisiei. Banca Centrală Europeană este, de asemenea, consultată în cazul modificărilor instituționale în domeniul monetar. Convenția analizează proiectele de revizuire și adoptă prin consens o recomandare adresată Conferinței reprezentanților guvernelor statelor membre prevăzute la alineatul (4).

Consiliul European poate decide cu majoritate simplă, cu aprobarea Parlamentului European, să nu convoace Convenția în cazul în care amploarea modificărilor nu o justifică. În acest ultim caz, Consiliul European stabilește mandatul pentru Conferința reprezentanților guvernelor statelor membre.

(4) În vederea adoptării de comun acord a modificărilor care trebuie aduse tratatelor, președintele Consiliului convoacă o conferință a reprezentanților guvernelor statelor membre.

Modificările intră în vigoare după ce au fost ratificate de toate statele membre în conformitate cu normele lor constituționale.

(5) În cazul în care, la expirarea unui termen de doi ani de la semnarea unui tratat de modificare a tratatelor, patru cincimi din statele membre au ratificat tratatul menționat, iar unul sau mai multe state membre au întâmpinat dificultăți în ratificarea respectivă, Consiliul European se autosesizează cu privire la chestiune.

Proceduri de revizuire simplificate

(6) Guvernul oricărui stat membru, Parlamentul European sau Comisia poate prezenta Consiliului European proiecte de revizuire, integrală sau parțială, a dispozițiilor părții a treia din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, privind politicile și acțiunile interne ale Uniunii.

Consiliul European poate adopta o decizie de modificare, integrală sau parțială, a dispozițiilor părții a treia din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Consiliul European hotărăște în unanimitate, după consultarea Parlamentului European și a Comisiei, precum și a Băncii Centrale Europene, în cazul unor modificări instituționale în domeniul monetar. Această decizie intră în vigoare numai după aprobarea de către statele membre, în conformitate cu normele lor constituționale.

Decizia prevăzută la al doilea paragraf nu poate extinde competențele atribuite Uniunii prin tratate.

(7) În cazul în care dispozițiile Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene sau cele ale titlului V din prezentul tratat prevăd că, într-un anumit domeniu sau într-un anumit caz, Consiliul hotărăște în unanimitate, Consiliul European poate adopta o decizie de autorizare a Consiliului de a hotărî cu majoritate calificată în domeniul sau în cazul respectiv. Prezentul paragraf nu se aplică deciziilor care au implicații militare sau în domeniul apărării.

În cazul în care dispozițiile Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene prevăd că actele legislative se adoptă de Consiliu în conformitate cu o procedură legislativă specială, Consiliul European poate adopta o decizie de autorizare a adoptării respectivelor acte legislative în conformitate cu procedura legislativă ordinară.

Orice inițiativă luată de Consiliul European pe baza primului sau a celui de-al doilea paragraf se transmite parlamentelor naționale. În cazul opoziției unui parlament național, notificată în termen de șase luni de la această transmitere, decizia menționată la primul sau la al doilea paragraf nu se adoptă. În absența oricărei opoziții, Consiliul European poate adopta respectiva decizie.

Pentru adoptarea deciziilor prevăzute la primul sau la al doilea paragraf, Consiliul European hotărăște în unanimitate, după aprobarea Parlamentului European, care se pronunță cu majoritatea membrilor care îl compun."

57) Articolul 49 se modifică după cum urmează:

(a) la prima teză, cuvintele "... respectă principiile enunțate la articolul 6 alineatul (1) poate solicita ..." se înlocuiesc cu "... respectă valorile prevăzute la articolul 1a și care se angajează să le promoveze poate solicita...";

(b) la a doua teză, cuvintele "Acesta adresează cererea sa Consiliului, care se pronunță în unanimitate ..." se înlocuiesc cu "Parlamentul European și parlamentele naționale sunt informate cu privire la această cerere. Statul solicitant adresează cererea sa Consiliului, care se pronunță în unanimitate..."; cuvintele "avizul conform al" se înlocuiesc cu "aprobarea", iar cuvântul "absolută" se elimină;

(c) la finalul primului paragraf se introduce o nouă teză, cu textul următor: "Criteriile de eligibilitate aprobate de Consiliul European se iau în considerare."

58) Se introduce un articol 49 A, nou, cu textul următor:

"

ARTICOLUL 49 A

(1) Orice stat membru poate hotărî, în conformitate cu normele sale constituționale, să se retragă din Uniune.

(2) Statul membru care hotărăște să se retragă notifică intenția sa Consiliului European. În baza orientărilor Consiliului European, Uniunea negociază și încheie cu acest stat un acord care stabilește condițiile de retragere, ținând seama de cadrul viitoarelor sale relații cu Uniunea. Acest acord se negociază în conformitate cu articolul 188 N alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Acesta se încheie în numele Uniunii de către Consiliu, care hotărăște cu majoritate calificată, după aprobarea Parlamentului European.

(3) Tratatele încetează să se aplice statului în cauză de la data intrării în vigoare a acordului de retragere sau, în absența unui astfel de acord, după doi ani de la notificarea prevăzută la alineatul (2), cu excepția cazului în care Consiliul European, în acord cu statul membru în cauză, hotărăște în unanimitate să proroge acest termen.

(4) În înțelesul alineatelor (2) și (3), membrul care reprezintă în cadrul Consiliului European și al Consiliului statul membru care se retrage nu participă nici la dezbaterile și nici la adoptarea deciziilor Consiliului European și ale Consiliului care privesc statul în cauză.

Majoritatea calificată se definește în conformitate cu articolul 205 alineatul (3) litera (b) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

(5) În cazul în care statul care s-a retras din Uniune depune o nouă cerere de aderare, această cerere se supune procedurii prevăzute la articolul 49."

59) Se introduce un articol 49 B, cu textul următor:

"

ARTICOLUL 49 B

Protocoalele și anexele la tratate fac parte integrantă din acestea."

60) Se introduce un articol 49 C, cu textul următor:

"

ARTICOLUL 49 C

(1) Tratatele se aplică Regatului Belgiei, Republicii Bulgaria, Republicii Cehe, Regatului Danemarcei, Republicii Federale Germania, Republicii Estonia, Irlandei, Republicii Elene, Regatului Spaniei, Republicii Franceze, Republicii Italiene, Republicii Cipru, Republicii Letonia, Republicii Lituania, Marelui Ducat al Luxemburgului, Republicii Ungare, Republicii Malta, Regatului Țărilor de Jos, Republicii Austria, Republicii Polone, Republicii Portugheze, României, Republicii Slovenia, Republicii Slovace, Republicii Finlanda, Regatului Suediei și Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.

(2) Domeniul de aplicare teritorială a tratatelor este prevăzut la articolul 311a din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene."

61) Articolul 53 se modifică după cum urmează:

(a) primul paragraf devine alineatul (1), lista limbilor se completează cu cele enumerate la articolul 53 al doilea paragraf din Tratatul privind Uniunea Europeană, iar al doilea paragraf se elimină;

(b) se adaugă un alineat (2), nou, cu textul următor:

"

(2) Prezentul tratat poate, de asemenea, să fie tradus în orice altă limbă stabilită de statele membre, dintre cele care, în temeiul normelor lor constituționale, se bucură de statutul de limbă oficială pe întreg teritoriul lor sau doar pe o parte din acesta. Statul membru în cauză pune la dispoziție o copie certificată a acestor traduceri, care va fi depusă în arhivele Consiliului."

ARTICOLUL 2

Tratatul de instituire a Comunității Europene se modifică în conformitate cu dispozițiile prezentului articol.

1) Denumirea tratatului se înlocuiește cu:

"

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene".

A. MODIFICĂRI ORIZONTALE

2) În textul tratatului:

(a) cuvintele "Comunitatea" sau "Comunitatea Europeană" se înlocuiesc cu "Uniunea", cuvintele "Comunităților Europene" sau "ale CEE" se înlocuiesc cu "(ale) Uniunii Europene", iar adjectivul "comunitar" se înlocuiește prin "a/al/ai/ale Uniunii", cu excepția articolului 299 alineatul (6) litera (c), renumerotat 311a alineatul (5) litera (c). În ceea ce privește articolul 136 primul paragraf, prezenta literă se aplică numai cuvântului "Comunitatea";

(b) cuvintele "prezentul tratat", "(a/al/ai/ale) prezentului tratat" se înlocuiesc cu "tratate(le)", respectiv "(a/al/ai/ale) tratatelor" și, după caz, verbul și adjectivele care urmează se acordă la plural; prezenta literă nu se aplică articolului 182 al treilea paragraf și articolelor 312 și 313;

(c) cuvintele "Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251", "Consiliul, hotărând conform procedurii prevăzute la articolul 251" sau "Consiliul, acționând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251" se înlocuiesc cu "Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară", iar cuvintele "procedura prevăzută la articolul 251" se înlocuiesc cu "procedura legislativă ordinară" și, după caz, verbul se conjugă la plural;

(d) cuvintele "hotărând cu majoritate calificată" și "cu majoritate calificată" se elimină;

(e) cuvintele "Consiliul reunit la nivel de șefi de stat sau de guvern" se înlocuiesc cu "Consiliul European";

(f) cuvintele "instituțiile sau organele" și "instituțiile și organele" se înlocuiesc cu "instituțiile, organele, oficiile sau agențiile", cu excepția articolului 193 primul paragraf;

(g) cuvintele "piața comună" se înlocuiesc cu "piața internă";

(h) cuvântul "ECU" se înlocuiește cu "euro";

(i) cuvintele "state membre care nu fac obiectul unei derogări" se înlocuiesc cu "state membre a căror monedă este euro";

(j) sigla "BCE" se înlocuiește cu cuvintele "Banca Centrală Europeană";

(k) cuvintele "Statutul SEBC" se înlocuiesc cu "Statutul SEBC și al BCE";

(l) cuvintele "comitetul menționat la articolul 114" și "comitetul prevăzut la articolul 114" se înlocuiesc cu "Comitetul Economic și Financiar";

(m) cuvintele "Statutul Curții de Justiție" sau "Statutul Curții" se înlocuiesc cu "Statutul Curții de Justiție a Uniunii Europene";

(n) cuvintele "Tribunalul de Primă Instanță" se înlocuiesc cu "Tribunalul";

(o) cuvintele "cameră jurisdicțională" și "camere jurisdicționale" se înlocuiesc cu "tribunal specializat" și, respectiv, "tribunale specializate", teza fiind adaptată în consecință din punct de vedere gramatical.

3) La articolele următoare, cuvintele "Consiliu(l), hotărând în unanimitate," se înlocuiesc cu cuvintele "Consiliu(l), hotărând în unanimitate, în conformitate cu o procedură legislativă specială", iar cuvintele "la propunerea Comisiei" se elimină:

- articolul 13, devenit 16 E, alineatul (1);

- articolul 19 alineatul (1);

- articolul 19 alineatul (2);

- articolul 22 al doilea paragraf;

- articolul 93;

- articolul 94, devenit 95;

- articolul 104 alineatul (14) al doilea paragraf;

- articolul 175 alineatul (2) primul paragraf.

4) La articolele următoare, cuvintele "hotărând cu majoritate simplă" se introduc după "Consiliul":

- articolul 130 primul paragraf;

- articolul 144 primul paragraf;

- articolul 208;

- articolul 209;

- articolul 213 ultimul paragraf a treia teză;

- articolul 216;

- articolul 284.

5) La articolele următoare, cuvintele "după consultarea Parlamentului European" se înlocuiesc cu "cu aprobarea Parlamentului European":

- articolul 13, devenit 16 E, alineatul (1);

- articolul 22 al doilea paragraf.

6) La articolele următoare, cuvintele "instituție", "instituția" sau "instituțiile" se înlocuiesc cu "instituție, organ, oficiu sau agenție", "instituția, organul, oficiul sau agenția" sau "instituțiile, organele, oficiile sau agențiile" și, după caz, teza se modifică în consecință din punct de vedere gramatical:

- articolul 195 alineatul (1) al doilea paragraf;

- articolul 232 al doilea paragraf;

- articolul 233 primul paragraf;

- articolul 234 litera (b);

- articolul 255 alineatul (3), devenit articolul 16 A alineatul (3) al treilea paragraf.

7) La articolele următoare, cuvintele "Curtea de Justiție" sau "Curții de Justiție" se înlocuiesc cu cuvintele "Curtea de Justiție a Uniunii Europene" sau "Curții de Justiție a Uniunii Europene":

- articolul 83 alineatul (2) litera (d);

- articolul 88 alineatul (2) al doilea paragraf;

- articolul 95, devenit articolul 94, alineatul (9);

- articolul 195 alineatul (1);

- articolul 225 A al șaselea paragraf;

- articolul 226 al doilea paragraf;

- articolul 227 primul paragraf;

- articolul 228 alineatul (1) prima referire;

- articolul 229;

- articolul 229 A;

- articolul 230 primul paragraf;

- articolul 231 primul paragraf;

- articolul 232 primul paragraf;

- articolul 233 primul paragraf;

- articolul 234 primul paragraf;

- articolul 235;

- articolul 236;

- articolul 237 teza introductivă;

- articolul 238;

- articolul 240;

- articolul 242 prima teză;

- articolul 243;

- articolul 244;

- articolul 247 alineatul (9), renumerotat (8);

- articolul 256 al doilea paragraf.

La următoarele articole, după cuvântul "Curtea" se elimină "de Justiție":

- articolul 227 al patrulea paragraf - articolul 232 al treilea paragraf
- articolul 228 alineatul (1) a doua referire - articolul 234 al doilea și al treilea paragraf
- articolul 230 al treilea paragraf - articolul 237 litera (d) a treia teză
- articolul 231 al doilea paragraf - articolul 256 al patrulea paragraf

8) La articolele următoare, trimiterea la un alt articol din tratat se înlocuiește cu trimiterea la un articol din Tratatul privind Uniunea Europeană, după cum urmează:

- articolul 21 al treilea paragraf, devenit al patrulea paragraf: trimitere la articolul 9 (prima trimitere) și la articolul 53 alineatul (1) (a doua trimitere)
- articolul 97b: trimitere la articolul 2
- articolul 98: trimitere la articolul 2 (prima trimitere)
- articolul 105 alineatul (1) a doua teză: trimitere la articolul 2
- articolul 215 al treilea paragraf, devenit al patrulea paragraf: trimitere la articolul 9 D alineatul (7) primul paragraf

9) (nu privește versiunea în limba română)

B. MODIFICĂRI SPECIFICE

PREAMBUL

10) La cel de-al doilea considerent, cuvântul "țări" se înlocuiește cu "state" și în cadrul ultimului considerent din preambul, cuvintele "AU DECIS crearea unei COMUNITĂȚI EUROPENE și au desemnat..." se înlocuiesc cu "AU DESEMNAT...".

DISPOZIȚII COMUNE

11) Articolele 1 și 2 se abrogă. Se introduce un articol 1a cu textul următor:

"

ARTICOLUL 1a

(1) Prezentul tratat organizează funcționarea Uniunii și stabilește domeniile, limitele și condițiile exercitării competențelor sale.

(2) Prezentul tratat și Tratatul privind Uniunea Europeană reprezintă tratatele pe care se întemeiază Uniunea. Aceste două tratate, care au aceeași valoare juridică, sunt desemnate prin cuvântul «tratatele»."

CATEGORII ȘI DOMENII DE COMPETENȚE

12) Se introduc un titlu nou și noile articole 2 A-2 E, cu textul următor:

"

TITLUL I CATEGORII ȘI DOMENII DE COMPETENȚE ALE UNIUNII

ARTICOLUL 2 A

(1) În cazul în care tratatele atribuie Uniunii competență exclusivă într-un domeniu determinat, numai Uniunea poate legifera și adopta acte cu forță juridică obligatorie, statele membre putând să facă acest lucru numai în cazul în care sunt abilitate de Uniune sau pentru punerea în aplicare a actelor Uniunii.

(2) În cazul în care tratatele atribuie Uniunii o competență partajată cu statele membre într-un domeniu determinat, Uniunea și statele membre pot legifera și adopta acte obligatorii din punct de vedere juridic în acest domeniu. Statele membre își exercită competența în măsura în care Uniunea nu și-a exercitat competența. Statele membre își exercită din nou competența în măsura în care Uniunea a hotărât să înceteze să și-o mai exercite.

(3) Statele membre își coordonează politicile economice și de ocupare a forței de muncă în conformitate cu condițiile prevăzute în prezentul tratat, pentru definirea cărora Uniunea dispune de competență.

(4) Uniunea este competentă, în conformitate cu dispozițiile Tratatului privind Uniunea Europeană, să definească și să pună în aplicare o politică externă și de securitate comună, inclusiv să definească treptat o politică de apărare comună.

(5) În anumite domenii și în condițiile prevăzute în tratate, Uniunea este competentă să întreprindă acțiuni de sprijinire, coordonare sau completare a acțiunii statelor membre, fără a înlocui însă prin aceasta competența lor în aceste domenii.

Actele Uniunii obligatorii din punct de vedere juridic, adoptate pe baza dispozițiilor tratatelor referitoare la aceste domenii, nu pot implica armonizarea actelor cu putere de lege și a normelor administrative ale statelor membre.

(6) Întinderea și condițiile exercitării competențelor Uniunii sunt stabilite prin dispozițiile tratatelor referitoare la fiecare domeniu.

ARTICOLUL 2 B

(1) Competența Uniunii este exclusivă în următoarele domenii:

(a) uniunea vamală;

(b) stabilirea normelor privind concurența necesare funcționării pieței interne;

(c) politica monetară pentru statele membre a căror monedă este euro;

(d) conservarea resurselor biologice ale mării în cadrul politicii comune privind pescuitul;

(e) politica comercială comună.

(2) De asemenea, competența Uniunii este exclusivă în ceea ce privește încheierea unui acord internațional în cazul în care această încheiere este prevăzută de un act legislativ al Uniunii, ori este necesară pentru a permite Uniunii să își exercite competența internă, sau în măsura în care aceasta ar putea aduce atingere normelor comune sau ar putea modifica domeniul de aplicare a acestora.

ARTICOLUL 2 C

(1) Competența Uniunii este partajată cu statele membre în cazul în care tratatele îi atribuie o competență care nu se referă la domeniile menționate la articolele 2 B și 2 E.

(2) Competențele partajate între Uniune și statele membre se aplică în următoarele domenii principale:

(a) piața internă;

(b) politica socială, pentru aspectele definite în prezentul tratat;

(c) coeziunea economică, socială și teritorială;

(d) agricultura și pescuitul, cu excepția conservării resurselor biologice ale mării;

(e) mediul;

(f) protecția consumatorului;

(g) transporturile;

(h) rețelele transeuropene;

(i) energia;

(j) spațiul de libertate, securitate și justiție;

(k) obiectivele comune de securitate în materie de sănătate publică, pentru aspectele definite în prezentul tratat.

(3) În domeniile cercetării, dezvoltării tehnologice și spațiului, Uniunea dispune de competență pentru a desfășura acțiuni și, în special, pentru definirea și punerea în aplicare a programelor, fără ca exercitarea acestei competențe să poată avea ca efect împiedicarea statelor membre de a-și exercita propria competență.

(4) În domeniile cooperării pentru dezvoltare și ajutorului umanitar, Uniunea dispune de competență pentru a întreprinde acțiuni și pentru a duce o politică comună, fără ca exercitarea acestei competențe să poată avea ca efect lipsirea statelor membre de posibilitatea de a-și exercita propria competență.

ARTICOLUL 2 D

(1) Statele membre își coordonează politicile economice în cadrul Uniunii. În acest scop, Consiliul adoptă măsuri și, în special, orientările generale ale acestor politici.

Statelor membre a căror monedă este euro li se aplică dispoziții speciale.

(2) Uniunea ia măsuri pentru a asigura coordonarea politicilor de ocupare a forței de muncă ale statelor membre și, în special, prin definirea orientărilor acestor politici.

(3) Uniunea poate adopta inițiative pentru a asigura coordonarea politicilor sociale ale statelor membre.

ARTICOLUL 2 E

Uniunea este competentă să desfășoare acțiuni de sprijinire, de coordonare sau completare a acțiunii statelor membre. Prin finalitatea lor europeană, aceste acțiuni au următoarele domenii:

(a) protecția și îmbunătățirea sănătății umane;

(b) industria;

(c) cultura;

(d) turismul;

(e) educația, formarea profesională, tineretul și sportul;

(f) protecția civilă;

(g) cooperarea administrativă."

DISPOZIȚII DE APLICARE GENERALĂ

13) Se introduc titlul și articolul 2 F, cu textul următor:

"

TITLUL II DISPOZIȚII DE APLICARE GENERALĂ

ARTICOLUL 2 F

Uniunea asigură coerența între diferitele sale politici și acțiuni, ținând seama de ansamblul obiectivelor Uniunii și respectând principiul de atribuire a competențelor."

14) Articolul 3 alineatul (1) se abrogă. Alineatul (2) se modifică după cum urmează: cuvintele "... acțiunile prevăzute de prezentul articol," se înlocuiesc cu "... acțiunile sale," și se elimină numerotarea sa.

15) Textul articolului 4 devine articolul 97b. Acesta se modifică după cum se precizează în continuare la punctul 85.

16) Articolul 5 se abrogă; acesta este înlocuit de articolul 3b din Tratatul privind Uniunea Europeană.

17) Se introduce un articol 5a cu textul următor:

"

ARTICOLUL 5a

În definirea și punerea în aplicare a politicilor și acțiunilor sale, Uniunea ține seama de cerințele privind promovarea unui nivel ridicat al ocupării forței de muncă, garantarea unei protecții sociale corespunzătoare, combaterea excluziunii sociale, precum și de cerințele privind un nivel ridicat de educație, de formare profesională și de protecție a sănătății umane."

18) Se introduce un articol 5b cu textul următor:

"

ARTICOLUL 5b

În definirea și punerea în aplicare a politicilor și acțiunilor sale, Uniunea caută să combată orice discriminare pe motive de sex, rasă sau origine etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală."

19) La articolul 6, cuvintele "prevăzute la articolul 3" se elimină.

20) Se introduce un articol 6a care preia formularea articolului 153 alineatul (2).

21) Se introduce un articol 6b care preia formularea părții dispozitive din Protocolul privind protecția și bunăstarea animalelor; cuvântul ", pescuitului," se introduce după "agriculturii", cuvintele "și cercetării" se înlocuiesc cu "... cercetării și dezvoltării tehnologice și a spațiului", iar cuvintele "ca ființe sensibile," se introduc după cuvintele "... a bunăstării animalelor".

22) Articolele 7-10 se abrogă. Articolele 11 și 11 A sunt înlocuite de articolul 10 din Tratatul privind Uniunea Europeană și de articolele 280 A-280 I din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, după cum se precizează la articolul 1 punctul 22 din prezentul tratat și la punctul 278.

23) Textul articolului 12 devine articolul 16 D.

24) Textul articolului 13 devine articolul 16 E. Acesta se modifică după cum se precizează în continuare la punctul 33.

25) Textul articolului 14 devine articolul 22a. Acesta se modifică după cum se precizează la punctul 41.

26) Textul articolului 15 devine articolul 22b. Acesta se modifică după cum se precizează la punctul 42.

27) Articolul 16 se modifică după cum urmează:

(a) la începutul articolului, cuvintele "fără a aduce atingere articolelor 73, 86 și 87, ..." se înlocuiesc cu "fără a aduce atingere articolului 3a din Tratatul privind Uniunea Europeană și articolelor 73, 86 și 87 din prezentul tratat, ...";

(b) la finalul primei teze, cuvintele "... și în condițiile care să le permită îndeplinirea misiunilor lor." se înlocuiesc cu "... și în condiții, în special economice și financiare, care să le permită îndeplinirea misiunilor lor.";

(c) se introduce o nouă teză cu textul următor:

"

Parlamentul European și Consiliul, hotărând prin regulamente în conformitate cu procedura legislativă ordinară, stabilesc aceste principii și prevăd aceste condiții, fără a aduce atingere competenței statelor membre de a furniza aceste servicii, de a încredința prestarea lor și de a le finanța, cu respectarea tratatelor."

28) Se introduce un articol 16 A care preia formularea articolului 255; acesta se modifică după cum urmează:

(a) alineatul (1) este precedat de textul următor care constituie alineatele (1) și (2), alineatul (1) se renumerotează (3), iar alineatele (2) și (3) devin paragrafe:

"

(1) În scopul promovării unei bune guvernări și asigurării participării societății civile, instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii acționează respectând în cel mai înalt grad principiul transparenței.

(2) Parlamentul European se întrunește în ședințe publice, de asemenea și Consiliul în cazul în care dezbate și votează un proiect de act legislativ.";

(b) la alineatul (1), renumerotat (3), care devine primul paragraf al acestui alineat (3), se introduce cuvântul "statutar" după "sediul", cuvintele "Parlamentului European, Consiliului și Comisiei" se înlocuiesc cu "instituțiilor, organelor, oficiilor și agențiilor Uniunii, indiferent de suportul pe care se află aceste documente", iar cuvintele "alineatele (2) și (3)" se înlocuiesc cu cuvintele "prezentul alineat";

(c) la alineatul (2), care devine al doilea paragraf al alineatului (1), renumerotat (3), se introduc cuvintele "prin regulamente" după "se stabilesc", iar cuvintele "în următorii doi ani de la intrarea în vigoare a Tratatului de la Amsterdam" se elimină;

(d) la alineatul (3), care devine al treilea paragraf al alineatului (1), renumerotat (3), cuvintele "... menționată anterior elaborează ..." se înlocuiesc cu "... asigură transparența lucrărilor lor și elaborează ...", la finalul paragrafului se introduc cuvintele "..., în conformitate cu regulamentele menționate la al doilea paragraf" și se adaugă două noi paragrafe cu textul următor:

"

Dispozițiile prezentului alineat se aplică Curții de Justiție a Uniunii Europene, Băncii Centrale Europene și Băncii Europene de Investiții numai în cazul în care exercită funcții administrative.

Parlamentul European și Consiliul asigură publicarea documentelor privind procedurile legislative în condițiile prevăzute de regulamentele menționate la al doilea paragraf."

29) Se introduce un articol 16 B, care înlocuiește articolul 286, cu textul următor:

"

ARTICOLUL 16 B

(1) Orice persoană are dreptul la protecția datelor cu caracter personal care o privesc.

(2) Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară, stabilesc normele privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii, precum și de către statele membre în exercitarea activităților care fac parte din domeniul de aplicare a dreptului Uniunii, precum și normele privind libera circulație a acestor date. Respectarea acestor norme face obiectul controlului unor autorități independente.

Normele adoptate în temeiul prezentului articol nu aduc atingere normelor specifice prevăzute la articolul 25a din Tratatul privind Uniunea Europeană."

30) Se introduce un nou articol 16 C cu textul următor:

"

ARTICOLUL 16 C

(1) Uniunea respectă și nu aduce atingere statutului de care beneficiază, în temeiul dreptului național, bisericile și asociațiile sau comunitățile religioase din statele membre.

(2) Uniunea respectă, de asemenea, statutul de care beneficiază, în temeiul dreptului național, organizațiile filosofice și neconfesionale.

(3) Recunoscându-le identitatea și contribuția specifică, Uniunea menține un dialog deschis, transparent și constant cu aceste biserici și organizații."

NEDISCRIMINAREA ȘI CETĂȚENIA

31) Denumirea părții a doua se înlocuiește cu denumirea următoare: "NEDISCRIMINAREA ȘI CETĂȚENIA UNIUNII".

32) Se introduce un articol 16 D, care preia formularea articolului 12.

33) Se introduce un articol 16 E, care preia formularea articolului 13; la alineatul (2), cuvintele "... în cazul în care Consiliul adoptă ..." se înlocuiesc cu "... Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară, pot adopta principiile de bază ...", iar cuvintele de la final "..., hotărăște în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251" se elimină.

34) Articolul 17 se modifică după cum urmează:

(a) la alineatul (1), cuvintele "o completează" se înlocuiesc cu "se adaugă acesteia";

(b) alineatul (2) se înlocuiește cu textul următor:

"

(2) Cetățenii Uniunii au drepturile și obligațiile prevăzute în tratate. Aceștia se bucură, printre altele, de:

(a) dreptul de liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor membre;

(b) dreptul de a alege și de a fi aleși în Parlamentul European, precum și la alegerile locale în statul membru unde își au reședința, în aceleași condiții ca și resortisanții acestui stat;

(c) dreptul de a se bucura, pe teritoriul unei țări terțe în care statul membru ai cărui resortisanți sunt nu este reprezentat, de protecție din partea autorităților diplomatice și consulare ale oricărui stat membru, în aceleași condiții ca și resortisanții acestui stat;

(d) dreptul de a adresa petiții Parlamentului European, de a se adresa Ombudsmanului European, precum și dreptul de a se adresa instituțiilor și organelor consultative ale Uniunii în oricare dintre limbile tratatelor și de a primi răspuns în aceeași limbă.

Aceste drepturi se exercită în condițiile și limitele definite prin tratate și prin măsurile adoptate pentru punerea în aplicare a acestora."

35) Articolul 18 se modifică după cum urmează:

(a) la alineatul (2), cuvintele "... Consiliul poate adopta ..." se înlocuiesc cu "... Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară, pot adopta ...", iar teza finală se elimină;

(b) alineatul (3) se înlocuiește cu textul următor:

"

(3) În aceleași scopuri ca cele menționate la alineatul (1) și în cazul în care tratatele nu au prevăzut puteri de acțiune în acest sens, Consiliul, hotărând în conformitate cu o procedură legislativă specială, poate adopta măsuri în domeniul securității sociale sau al protecției sociale. Consiliul hotărăște în unanimitate, după consultarea Parlamentului European."

36) La articolul 20, cuvintele "... stabilesc între ele normele necesare și ..." se înlocuiesc cu "... adoptă dispozițiile necesare și ...". Se adaugă un nou paragraf, cu următorul text:

"

Consiliul, hotărând în conformitate cu o procedură legislativă specială și după consultarea Parlamentului European, poate adopta directive care să stabilească măsurile de coordonare și de cooperare necesare pentru a facilita această protecție."

37) La articolul 21, se introduce un prim paragraf, nou, cu următorul text:

"

Parlamentul European și Consiliul, hotărând prin regulamente în conformitate cu procedura legislativă ordinară, adoptă dispozițiile referitoare la procedurile și condițiile necesare pentru prezentarea unei inițiative cetățenești în înțelesul articolului 8 B din Tratatul privind Uniunea Europeană, inclusiv numărul minim de state membre din care trebuie să provină cetățenii care prezintă o astfel de inițiativă."

38) La articolul 22 al doilea paragraf, cuvintele "... drepturile prevăzute în prezenta parte, dispoziții a căror adoptare o recomandă statelor membre, în conformitate cu normele lor constituționale ..." se înlocuiesc cu "... drepturile enumerate la articolul 17 alineatul (2). Respectivele dispoziții intră în vigoare numai după ce au fost aprobate de statele membre în conformitate cu normele lor constituționale."

39) În denumirea părții a treia, după cuvântul "POLITICILE" se introduc "ȘI ACȚIUNILE INTERNE".

PIAȚA INTERNĂ

40) La începutul părții a treia se introduce un titlu I cu denumirea "PIAȚA INTERNĂ".

41) Se introduce un articol 22a, care preia formularea articolului 14. Alineatul (1) se înlocuiește cu textul următor:

"

(1) Uniunea adoptă măsurile pentru instituirea sau asigurarea funcționării pieței interne, în conformitate cu dispozițiile incidente ale tratatelor."

42) Se introduce un articol 22b, care preia formularea articolului 15. La primul paragraf, cuvintele "... pe parcursul perioadei de instituire ..." se înlocuiesc cu "... pentru instituirea ...".

43) Numerotarea titlului I privind libera circulație a mărfurilor devine "Ia".

44) La articolul 23 alineatul (1), cuvintele "... se întemeiază pe ..." se înlocuiesc cu "este alcătuită dintr-o".

45) După articolul 27 se introduce un capitol 1a, cu denumirea "COOPERAREA VAMALĂ" și se introduce un articol 27a care preia formularea articolului 135, iar ultima teză a articolului 135 se elimină.

AGRICULTURA ȘI PESCUITUL

46) În denumirea titlului II, se adaugă cuvintele "ȘI PESCUITUL".

47) Articolul 32 se modifică după cum urmează:

(a) la alineatul (1) se introduce un prim paragraf nou, cu textul următor: "(1) Uniunea definește și pune în aplicare o politică comună în domeniul agriculturii și pescuitului.", textul primului alineat existent devenind al doilea paragraf.

La al doilea paragraf, în prima teză după cuvântul "agricultura" se introduce cuvântul ", pescuitul" și se adaugă teza următoare ca ultimă teză a paragrafului: "Referirile la politica agricolă comună sau la agricultură și utilizarea termenului «agricol» se înțeleg ca făcând referire și la pescuit, având în vedere caracteristicile speciale ale acestui sector.";

(b) la alineatul (2), după cuvântul "instituirii" se introduc cuvintele "...sau funcționării".

(c) la alineatul (3) cuvintele "la prezentul tratat" se elimină.

48) Articolul 36 se modifică după cum urmează:

(a) la primul paragraf, înaintea cuvintelor "de Consiliu" se introduc cuvintele "de Parlamentul European și", iar trimiterea la alineatul (3) se elimină;

(b) la al doilea paragraf, teza introductivă se înlocuiește cu următoarea teză: "Consiliul poate autoriza, la propunerea Comisiei, acordarea de ajutoare:".

49) Articolul 37 se modifică după cum urmează:

(a) alineatul (1) se elimină;

(b) alineatul (2) se renumerotează (1); fragmentul de teză "Comisia, având în vedere lucrările conferinței menționate la alineatul (1), prezintă, după consultarea Comitetului Economic și Social și în termen de doi ani de la intrarea în vigoare a prezentului tratat, propuneri ..." se înlocuiește cu "Comisia prezintă propuneri ...", iar al treilea paragraf se elimină;

(c) se introduc alineatele (2) și (3), noi, cu textul următor, iar alineatele următoare se renumerotează:

"

(2) Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară și după consultarea Comitetului Economic și Social, stabilesc organizarea comună a piețelor agricole prevăzută la articolul 34 alineatul (1), precum și celelalte dispoziții necesare pentru îndeplinirea obiectivelor politicii comune în domeniul agriculturii și pescuitului.

(3) Consiliul, la propunerea Comisiei, adoptă măsurile privind stabilirea prețurilor, a taxelor, a ajutoarelor și a contingentelor, precum și privind stabilirea și repartizarea posibilităților de pescuit.";

(d) la alineatul (3), renumerotat (4), în teza introductivă, se elimină cuvintele "Consiliul, hotărând cu majoritate calificată";

(e) la alineatul (4), renumerotat (5), în primul fragment de teză, cuvintele "să existe" se înlocuiesc cu cuvintele "să nu existe".

LIBERA CIRCULAȚIE A LUCRĂTORILOR

50) La articolul 39 alineatul (3) litera (d), se elimină cuvintele "de aplicare".

51) Articolul 42 se modifică după cum urmează:

(a) la primul paragraf, cuvintele "... lucrătorilor migranți și persoanelor aflate în întreținerea acestora:" se înlocuiesc cu "lucrătorilor migranți salariați sau care desfășoară o activitate independentă și persoanelor aflate în întreținerea acestora:";

(b) ultimul paragraf se înlocuiește cu textul următor:

"

În cazul în care un membru al Consiliului declară că un proiect de act legislativ menționat la primul paragraf ar aduce atingere unor aspecte importante ale sistemului său de securitate socială, inclusiv în ceea ce privește domeniul său de aplicare, costul sau structura financiară, ori ar aduce atingere echilibrului financiar al respectivului sistem, poate solicita sesizarea Consiliului European. În acest caz, procedura legislativă ordinară se suspendă. După dezbateri și în termen de patru luni de la această suspendare, Consiliul European:

(a) retrimite proiectul Consiliului, caz în care încetează suspendarea procedurii legislative ordinare, sau

(b) nu acționează în niciun fel sau solicită Comisiei să prezinte o nouă propunere; în acest caz se consideră că actul propus inițial nu a fost adoptat."

DREPTUL DE STABILIRE

52) La articolul 44 alineatul (2), la începutul primului paragraf se adaugă cuvintele "Parlamentul European".

53) La articolul 45 al doilea paragraf, cuvintele "Consiliul, hotărând cu majoritate calificată la propunerea Comisiei, poate ..." se înlocuiesc cu "Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară, pot ...".

54) Articolul 47 se modifică după cum urmează:

(a) la finalul alineatului (1) se adaugă fragmentul de teză următor: ", precum și privind coordonarea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre cu privire la accesul la activitățile independente și la exercitarea acestora.";

(b) alineatul (2) se elimină, iar alineatul (3) se renumerotează (2). Cuvântul "liberalizarea" se înlocuiește cu "eliminarea", iar cuvintele "va fi" se înlocuiesc cu "este".

55) Se introduce un articol 48a, care preia formularea articolului 294.

SERVICIILE

56) Articolul 49 se modifică după cum urmează:

(a) la primul paragraf, cuvintele "stat al Comunității" se înlocuiesc cu "stat membru";

(b) la al doilea paragraf, cuvintele "Consiliul, hotărând cu majoritate calificată la propunerea Comisiei, poate extinde ..." se înlocuiesc cu "Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară, pot extinde ...".

57) La articolul 50 al treilea paragraf, cuvântul "țara" se înlocuiește cu "statul membru", iar cuvintele "această țară" se înlocuiesc cu "acest stat".

58) La articolul 52 alineatul (1), cuvintele "... Consiliul, la propunerea Comisiei, după consultarea Comitetului Economic și Social și a Parlamentului European, hotărăște ..." se înlocuiesc cu "... Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară, după consultarea Comitetului Economic și Social, hotărăsc ...".

59) La articolul 53, cuvintele "... se declară dispuse să procedeze la liberalizarea ..." se înlocuiesc cu "... depun eforturi pentru a proceda la liberalizarea ...".

CAPITALURILE

60) La articolul 57 alineatul (2), cuvintele "... hotărând cu majoritate calificată la propunerea Comisiei, Consiliul poate să adopte măsuri ..." se înlocuiesc cu "... Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară, adoptă măsurile ...", iar ultima teză a alineatului (2) devine alineatul (3) cu următorul text:

"

(3) Prin derogare de la alineatul (2), numai Consiliul, hotărând în conformitate cu o procedură legislativă specială, în unanimitate și după consultarea Parlamentului European, poate adopta măsuri care reprezintă un regres în dreptul Uniunii în ceea ce privește liberalizarea circulației capitalurilor având ca destinație sau provenind din țări terțe."

61) La articolul 58 se adaugă un alineat (4), nou, cu textul următor:

"

(4) În absența unor măsuri de aplicare a articolului 57 alineatul (3), Comisia sau, în absența unei decizii a Comisiei în termen de trei luni de la data solicitării statului membru în cauză, Consiliul poate adopta o decizie care să dispună ca măsurile fiscale restrictive adoptate de un stat membru față de una sau mai multe țări terțe să fie considerate conforme tratatelor, cu condiția ca acestea să fie justificate în raport cu unul dintre obiectivele Uniunii și compatibile cu buna funcționare a pieței interne. Consiliul hotărăște în unanimitate, la solicitarea unui stat membru."

62) Articolul 60 devine articolul 61 H. Acesta se modifică după cum se precizează la punctul 64.

SPAȚIUL DE LIBERTATE, SECURITATE ȘI JUSTIȚIE

63) Un titlu IV, cu denumirea "SPAȚIUL DE LIBERTATE, SECURITATE ȘI JUSTIȚIE" înlocuiește titlul IV privind vizele, dreptul de azil, imigrarea și alte politici referitoare la libera circulație a persoanelor. Acest titlu cuprinde următoarele capitole:

Capitolul 1: Dispoziții generale

Capitolul 2: Politicile privind controlul la frontiere, dreptul de azil și imigrarea

Capitolul 3: Cooperarea judiciară în materie civilă

Capitolul 4: Cooperarea judiciară în materie penală

Capitolul 5: Cooperarea polițienească

DISPOZIȚII GENERALE

64) Articolul 61 se înlocuiește cu capitolul 1 și articolele 61-61 I următoare. De asemenea, articolul 61 înlocuiește articolul 29 din Tratatul privind Uniunea Europeană existent, articolul 61 D înlocuiește articolul 36 din tratatul respectiv, articolul 61 E înlocuiește articolul 64 alineatul (1) din Tratatul de instituire a Comunității Europene și articolul 33 din Tratatul privind Uniunea Europeană existent, articolul 61 G înlocuiește articolul 66 din Tratatul de instituire a Comunității Europene și articolul 61 H preia formularea articolului 60 din acest din urmă tratat, după cum se precizează la punctul 62:

"

CAPITOLUL 1 Dispoziții generale

ARTICOLUL 61

(1) Uniunea constituie un spațiu de libertate, securitate și justiție, cu respectarea drepturilor fundamentale și a diferitelor sisteme de drept și tradiții juridice ale statelor membre.

(2) Uniunea asigură absența controalelor asupra persoanelor la frontierele interne și dezvoltă o politică comună în domeniul dreptului de azil, al imigrării și al controlului la frontierele externe, care este întemeiată pe solidaritatea între statele membre și care este echitabilă față de resortisanții țărilor terțe. În înțelesul prezentului titlu, apatrizii sunt asimilați resortisanților țărilor terțe.

(3) Uniunea acționează pentru a asigura un înalt nivel de securitate prin măsuri de prevenire a criminalității, a rasismului și a xenofobiei, precum și de combatere a acestora, prin măsuri de coordonare și de cooperare între autoritățile polițienești și judiciare și alte autorități competente, precum și prin recunoașterea reciprocă a deciziilor judiciare în materie penală și, după caz, prin apropierea legislațiilor penale.

(4) Uniunea facilitează accesul la justiție, în special pe baza principiului recunoașterii reciproce a deciziilor judiciare și extrajudiciare în materie civilă.

ARTICOLUL 61 A

Consiliul European definește orientările strategice ale planificării legislative și operaționale în cadrul spațiului de libertate, securitate și justiție.

ARTICOLUL 61 B

Parlamentele naționale asigură, cu privire la propunerile și inițiativele legislative prezentate în cadrul capitolelor 4 și 5, respectarea principiului subsidiarității, în conformitate cu Protocolul privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității.

ARTICOLUL 61 C

Fără a aduce atingere articolelor 226, 227 și 228, Consiliul, la propunerea Comisiei, poate adopta măsurile de stabilire a condițiilor în care statele membre, în colaborare cu Comisia, realizează o evaluare obiectivă și imparțială a punerii în aplicare, de către autoritățile statelor membre, a politicilor Uniunii prevăzute în prezentul titlu, în special în scopul de a favoriza aplicarea deplină a principiului recunoașterii reciproce. Parlamentul European și parlamentele naționale sunt informate cu privire la conținutul și rezultatele evaluării.

ARTICOLUL 61 D

În cadrul Consiliului se instituie un comitet permanent care să asigure în cadrul Uniunii promovarea și consolidarea cooperării operaționale în materie de securitate internă. Fără a aduce atingere articolului 207, comitetul promovează coordonarea acțiunii autorităților competente ale statelor membre. La lucrările comitetului pot fi implicați reprezentanții organelor, ai oficiilor și ai agențiilor în cauză ale Uniunii. Parlamentul European și parlamentele naționale sunt informate cu privire la derularea acestor lucrări.

ARTICOLUL 61 E

Prezentul titlu nu aduce atingere exercitării responsabilităților care revin statelor membre pentru menținerea ordinii publice și pentru apărarea securității interne.

ARTICOLUL 61 F

Statele membre au libertatea de a organiza între ele și sub autoritatea lor forme de cooperare și de coordonare pe care le consideră oportune, între serviciile competente ale administrațiilor acestora care răspund de asigurarea securității naționale.

ARTICOLUL 61 G

Consiliul adoptă măsuri în vederea asigurării cooperării administrative între serviciile competente ale statelor membre în domeniile menționate în prezentul titlu, precum și între serviciile respective și Comisie. Acesta hotărăște la propunerea Comisiei, sub rezerva articolului 61 I și după consultarea Parlamentului European.

ARTICOLUL 61 H

În cazul în care este necesar, pentru realizarea obiectivelor enunțate la articolul 61, în ceea ce privește prevenirea și combaterea terorismului și a activităților conexe, Parlamentul European și Consiliul, hotărând prin regulamente în conformitate cu procedura legislativă ordinară, definesc cadrul măsurilor administrative privind circulația capitalurilor și plățile, cum ar fi înghețarea fondurilor, a activelor financiare sau a beneficiilor economice care aparțin unor persoane fizice sau juridice, grupuri sau entități fără caracter statal, sunt în proprietatea acestora sau sunt deținute de acestea.

Consiliul, la propunerea Comisiei, adoptă măsurile pentru punerea în aplicare a cadrului prevăzut la primul paragraf.

Actele menționate la prezentul articol cuprind dispozițiile necesare în materie de garanții juridice.

ARTICOLUL 61 I

Actele menționate în capitolele 4 și 5, precum și măsurile menționate la articolul 61 G care asigură o cooperare administrativă în domeniile menționate în aceste capitole se adoptă:

(a) la propunerea Comisiei; sau

(b) la inițiativa unui sfert din statele membre."

CONTROLUL LA FRONTIERE, DREPTUL DE AZIL ȘI IMIGRAREA

65) Articolele 62-64 sunt înlocuite de capitolul 2 și articolele 62-63b următoare. Articolul 62 înlocuiește articolul 62, articolul 63 alineatele (1) și (2) înlocuiesc articolul 63 punctele 1 și 2, articolul 63 alineatul (3) înlocuiește articolul 64 alineatul (2) și articolul 63a înlocuiește articolul 63 punctele 3 și 4:

"

CAPITOLUL 2 Politici privind controlul la frontiere, dreptul de azil și imigrarea

ARTICOLUL 62

(1) Uniunea dezvoltă o politică care urmărește:

(a) să asigure absența oricărui control asupra persoanelor la trecerea frontierelor interne, indiferent de cetățenie;

(b) să asigure controlul persoanelor și supravegherea eficace la trecerea frontierelor externe;

(c) să introducă treptat un sistem integrat de administrare a frontierelor externe.

(2) În înțelesul alineatului (1), Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară, adoptă măsurile privind:

(a) politica comună a vizelor și a altor permise de ședere de scurtă durată;

(b) controalele la care sunt supuse persoanele la trecerea frontierelor externe;

(c) condițiile în care resortisanții țărilor terțe pot circula liber, pentru o durată scurtă, în interiorul Uniunii;

(d) orice măsură necesară pentru instituirea treptată a unui sistem integrat de administrare a frontierelor externe;

(e) absența oricărui control asupra persoanelor, indiferent de cetățenie, la trecerea frontierelor interne.

(3) În cazul în care o acțiune a Uniunii se dovedește necesară pentru a facilita exercitarea dreptului menționat la articolul 17 alineatul (2) litera (a), iar tratatele nu au prevăzut atribuții în acest sens, Consiliul, hotărând în conformitate cu o procedură legislativă specială, poate adopta dispoziții referitoare la pașapoarte, cărți de identitate, permise de ședere sau oricare alt document asimilat. Consiliul hotărăște în unanimitate, după consultarea Parlamentului European.

(4) Prezentul articol nu aduce atingere competenței statelor membre privind delimitarea geografică a frontierelor acestora, în conformitate cu dreptul internațional.

ARTICOLUL 63

(1) Uniunea dezvoltă o politică comună în domeniul dreptului de azil, al protecției subsidiare și al protecției temporare, cu scopul de a oferi un statut corespunzător oricărui resortisant dintr-o țară terță care are nevoie de protecție internațională și de a asigura respectarea principiului nereturnării. Această politică trebuie să fie în conformitate cu Convenția de la Geneva din 28 iulie 1951 și cu Protocolul din 31 ianuarie 1967 privind statutul refugiaților, precum și cu alte tratate din domeniu.

(2) În înțelesul alineatului (1), Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară, adoptă măsurile referitoare la un sistem european comun de azil, care cuprinde:

(a) un regim unitar de azil în favoarea resortisanților țărilor terțe, valabil în toată Uniunea;

(b) un regim unitar de protecție subsidiară pentru resortisanții țărilor terțe care, fără să obțină azil european, au nevoie de protecție internațională;

(c) un sistem comun de protecție temporară a persoanelor strămutate în cazul unui aflux masiv;

(d) proceduri comune de acordare și de retragere a regimului unitar de azil sau de protecție subsidiară;

(e) criterii și mecanisme de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de azil sau de protecție subsidiară;

(f) norme referitoare la condițiile de primire a solicitanților dreptului de azil sau de protecție subsidiară;

(g) parteneriatul și cooperarea cu țările terțe pentru gestionarea fluxurilor de persoane care solicită drept de azil, protecție subsidiară sau temporară.

(3) În cazul în care unul sau mai multe state membre se află într-o situație de urgență caracterizată de un aflux brusc de resortisanți din țări terțe, Consiliul, la propunerea Comisiei, poate adopta măsuri provizorii, în beneficiul statului sau al statelor membre în cauză. Acesta hotărăște după consultarea Parlamentului European.

ARTICOLUL 63a

(1) Uniunea dezvoltă o politică comună de imigrare, al cărei scop este de a asigura, în toate etapele, gestionarea eficientă a fluxurilor de migrare, tratamentul echitabil al resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere legală în statele membre, precum și prevenirea imigrării ilegale și a traficului de persoane și combaterea susținută a acestora.

(2) În înțelesul alineatului (1), Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară, adoptă măsuri în următoarele domenii:

(a) condițiile de intrare și de ședere, precum și normele privind acordarea de către statele membre a vizelor și a permiselor de ședere pe termen lung, inclusiv în vederea reîntregirii familiei;

(b) definirea drepturilor resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere legală pe teritoriul unui stat membru, inclusiv condițiile care reglementează libertatea de circulație și de ședere în celelalte state membre;

(c) imigrarea clandestină și șederea ilegală, inclusiv expulzarea și repatrierea persoanelor aflate în situație de ședere ilegală;

(d) combaterea traficului de persoane, în special de femei și copii.

(3) Uniunea poate încheia cu țări terțe acorduri privind readmisia, în țările lor de origine sau de proveniență, a resortisanților țărilor terțe care nu îndeplinesc sau nu mai îndeplinesc condițiile de intrare, de prezență sau de ședere pe teritoriul unuia dintre statele membre.

(4) Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară, pot stabili măsuri pentru încurajarea și sprijinirea acțiunii statelor membre, cu scopul de a favoriza integrarea resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere legală pe teritoriul lor, excluzând orice armonizare a actelor cu putere de lege și a normelor administrative ale statelor membre.

(5) Prezentul articol nu aduce atingere dreptului statelor membre de a stabili volumul admiterii pe teritoriul acestora a resortisanților unor țări terțe, provenind din țări terțe, în căutarea unui loc de muncă în calitate de lucrători salariați sau pentru a desfășura o activitate independentă.

ARTICOLUL 63b

Politicile Uniunii menționate la prezentul capitol și punerea în aplicare a acestora sunt reglementate de principiul solidarității și al distribuirii echitabile a răspunderii între statele membre, inclusiv pe plan financiar. Ori de câte ori este necesar, actele Uniunii adoptate în temeiul prezentului capitol cuprind măsuri adecvate pentru aplicarea acestui principiu."

COOPERAREA JUDICIARĂ ÎN MATERIE CIVILĂ

66) Articolul 65 se înlocuiește cu capitolul 3 și articolul 65, după cum urmează:

"

CAPITOLUL 3 Cooperarea judiciară în materie civilă

ARTICOLUL 65

(1) Uniunea dezvoltă o cooperare judiciară în materie civilă cu incidență transfrontalieră, întemeiată pe principiul recunoașterii reciproce a deciziilor judiciare și extrajudiciare. Această cooperare poate include adoptarea unor măsuri de apropiere a actelor cu putere de lege și a normelor administrative ale statelor membre.

(2) În înțelesul alineatului (1), Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară, adoptă măsuri, în special atunci când acestea sunt necesare pentru buna funcționare a pieței interne, care urmăresc să asigure:

(a) recunoașterea reciprocă între statele membre a deciziilor judiciare și extrajudiciare și executarea acestora;

(b) comunicarea și notificarea transfrontalieră a actelor judiciare și extrajudiciare;

(c) compatibilitatea normelor aplicabile în statele membre în materie de conflict de legi și de competență;

(d) cooperarea în materie de obținere a probelor;

(e) accesul efectiv la justiție;

(f) eliminarea obstacolelor din calea bunei desfășurări a procedurilor civile, la nevoie prin favorizarea compatibilității normelor de procedură civilă aplicabile în statele membre;

(g) dezvoltarea unor metode alternative de soluționare a litigiilor;

(h) sprijinirea formării profesionale a magistraților și a personalului din justiție.

(3) Prin derogare de la alineatul (2), măsurile privind dreptul familiei care au implicații transfrontaliere sunt stabilite de către Consiliu, care hotărăște în conformitate cu o procedură legislativă specială. Acesta hotărăște în unanimitate, după consultarea Parlamentului European.

Consiliul, la propunerea Comisiei, poate adopta o decizie care să determine aspectele din dreptul familiei care au implicații transfrontaliere, care ar putea face obiectul unor acte adoptate prin procedura legislativă ordinară. Consiliul hotărăște în unanimitate, după consultarea Parlamentului European.

Propunerea menționată la al doilea paragraf se transmite parlamentelor naționale. În cazul opoziției unui parlament național, notificate în termen de șase luni de la această transmitere, decizia nu se adoptă. În cazul în care nu există nicio opoziție, Consiliul poate adopta respectiva decizie."

COOPERAREA JUDICIARĂ ÎN MATERIE PENALĂ

67) Articolul 66 este înlocuit de articolul 61 G după cum se precizează la punctul 64 și articolele 67-69 se abrogă. Se introduc capitolul 4 și articolele 69 A-69 E următoare. Articolele 69 A, 69 B și 69 D înlocuiesc articolul 31 din Tratatul privind Uniunea Europeană existent, după cum se precizează la articolul 1 punctul 51 din prezentul tratat:

"

CAPITOLUL 4 Cooperarea judiciară în materie penală

ARTICOLUL 69 A

(1) Cooperarea judiciară în materie penală în cadrul Uniunii se întemeiază pe principiul recunoașterii reciproce a hotărârilor judecătorești și a deciziilor judiciare și include apropierea actelor cu putere de lege și a normelor administrative ale statelor membre în domeniile prevăzute la alineatul (2) și la articolul 69 B.

Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară, adoptă măsurile privind:

(a) instituirea unor norme și proceduri care să asigure recunoașterea, în întreaga Uniune, a tuturor categoriilor de hotărâri judecătorești și decizii judiciare;

(b) prevenirea și soluționarea conflictelor de competență între statele membre;

(c) sprijinirea formării profesionale a magistraților și a personalului din justiție;

(d) facilitarea cooperării dintre autoritățile judiciare sau echivalente ale statelor membre în materie de urmărire penală și executare a deciziilor.

(2) În măsura în care este necesar pentru a facilita recunoașterea reciprocă a hotărârilor judecătorești și a deciziilor judiciare, precum și cooperarea polițienească și judiciară în materie penală cu dimensiune transfrontalieră, Parlamentul European și Consiliul, hotărând prin directive în conformitate cu procedura legislativă ordinară, pot stabili norme minime. Aceste norme minime iau în considerare diferențele existente între tradițiile juridice și sistemele de drept ale statelor membre.

Acestea se referă la:

(a) admisibilitatea reciprocă a probelor între statele membre;

(b) drepturile persoanelor în procedura penală;

(c) drepturile victimelor criminalității;

(d) alte elemente speciale ale procedurii penale pe care Consiliul le-a identificat în prealabil printr-o decizie; pentru adoptarea acestei decizii, Consiliul hotărăște în unanimitate, după aprobarea Parlamentului European.

Adoptarea normelor minime prevăzute la prezentul alineat nu împiedică statele membre să mențină sau să adopte un nivel mai ridicat de protecție a persoanelor.

(3) În cazul în care un membru al Consiliului consideră că un proiect de directivă prevăzut la alineatul (2) ar aduce atingere aspectelor fundamentale ale sistemului său de justiție penală, acesta poate solicita sesizarea Consiliului European. În acest caz, procedura legislativă ordinară se suspendă. După dezbateri, în caz de consens, Consiliul European, în termen de patru luni de la suspendare, retrimite proiectul Consiliului, prin aceasta încetând suspendarea procedurii legislative ordinare.

În același termen, în cazul unui dezacord și în cazul în care cel puțin nouă state membre doresc instituirea unei forme de cooperare consolidată pe baza proiectului de directivă respectiv, acestea informează Parlamentul European, Consiliul și Comisia în consecință. În acest caz, autorizarea de a institui o formă de cooperare consolidată, prevăzută la articolul 10 alineatul (2) din Tratatul privind Uniunea Europeană și la articolul 280 D alineatul (1) din prezentul tratat se consideră acordată și se aplică dispozițiile privind formele de cooperare consolidată.

ARTICOLUL 69 B

(1) Parlamentul European și Consiliul, hotărând prin directive în conformitate cu procedura legislativă ordinară, pot stabili norme minime cu privire la definirea infracțiunilor și a sancțiunilor în domenii ale criminalității de o gravitate deosebită de dimensiune transfrontalieră ce rezultă din natura sau impactul acestor infracțiuni ori din nevoia specială de a le combate pornind de la o bază comună.

Aceste domenii ale criminalității sunt următoarele: terorismul, traficul de persoane și exploatarea sexuală a femeilor și a copiilor, traficul ilicit de droguri, traficul ilicit de arme, spălarea banilor, corupția, contrafacerea mijloacelor de plată, criminalitatea informatică și criminalitatea organizată.

În funcție de evoluția criminalității, Consiliul poate adopta o decizie care să identifice alte domenii ale criminalității care îndeplinesc criteriile prevăzute la prezentul alineat. Consiliul hotărăște în unanimitate, după aprobarea Parlamentului European.

(2) În cazul în care apropierea actelor cu putere de lege și a normelor administrative ale statelor membre în materie penală se dovedește indispensabilă pentru a asigura punerea în aplicare eficientă a unei politici a Uniunii într-un domeniu care a făcut obiectul unor măsuri de armonizare, prin directive se pot stabili norme minime referitoare la definirea infracțiunilor și a sancțiunilor în domeniul în cauză. Directivele se adoptă printr-o procedură legislativă ordinară sau specială identică cu cea utilizată pentru adoptarea măsurilor de armonizare în cauză, fără a aduce atingere articolului 61 I.

(3) În cazul în care un membru al Consiliului consideră că un proiect de directivă prevăzută la alineatul (1) sau (2) ar aduce atingere aspectelor fundamentale ale sistemului său de justiție penală, acesta poate solicita sesizarea Consiliului European. În acest caz, procedura legislativă ordinară se suspendă. După dezbateri, în caz de consens, Consiliul European, în termen de patru luni de la suspendare, retrimite proiectul Consiliului, prin aceasta încetând suspendarea procedurii legislative ordinare.

În același termen, în cazul unui dezacord și în cazul în care cel puțin nouă state membre doresc stabilirea unei cooperări consolidate pe baza proiectului de directivă respectiv, acestea informează Parlamentul European, Consiliul și Comisia în consecință. În acest caz, autorizarea de a stabili o formă de cooperare consolidată, prevăzută la articolul 10 alineatul (2) din Tratatul privind Uniunea Europeană și la articolul 280 D alineatul (1) din prezentul tratat, se consideră acordată și se aplică dispozițiile privind formele de cooperare consolidată.

ARTICOLUL 69 C

Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară, pot stabili măsuri pentru a încuraja și sprijini acțiunea statelor membre în domeniul prevenirii criminalității, excluzând orice armonizare a actelor cu putere de lege și a normelor administrative ale statelor membre.

ARTICOLUL 69 D

(1) Eurojust are misiunea de a susține și consolida coordonarea și cooperarea dintre autoritățile naționale de cercetare și urmărire penală în legătură cu formele grave de criminalitate care afectează două sau mai multe state membre sau care impun urmărirea penală pe baze comune, prin operațiuni întreprinse de autoritățile statelor membre și de Europol și prin informații furnizate de acestea.

În acest context, Parlamentul European și Consiliul, hotărând prin regulamente în conformitate cu procedura legislativă ordinară, determină structura, funcționarea, domeniul de acțiune și atribuțiile Eurojust. Aceste atribuții pot include:

(a) începerea de cercetări penale, precum și propunerea de începere a urmăririi penale efectuate de autoritățile naționale competente, în special cele referitoare la infracțiuni care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii;

(b) coordonarea cercetărilor și a urmăririlor penale prevăzute la litera (a);

(c) consolidarea cooperării judiciare, inclusiv prin soluționarea conflictelor de competență și prin strânsa cooperare cu Rețeaua Judiciară Europeană.

Aceste regulamente stabilesc, de asemenea, condițiile de implicare a Parlamentului European și a parlamentelor naționale la evaluarea activităților Eurojust.

(2) În cadrul urmăririlor penale prevăzute la alineatul (1) și fără a aduce atingere articolului 69 E, actele oficiale de procedură judiciară sunt îndeplinite de autoritățile naționale competente.

ARTICOLUL 69 E

(1) Pentru combaterea infracțiunilor care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii, Consiliul, hotărând prin regulamente în conformitate cu o procedură legislativă specială, poate institui un Parchet European, pornind de la Eurojust. Consiliul hotărăște în unanimitate, după aprobarea Parlamentului European.

În cazul în care nu există unanimitate, un grup compus din cel puțin nouă state membre poate solicita ca proiectul de regulament să fie trimis spre examinare Consiliului European. În acest caz, procedura în cadrul Consiliului se suspendă. După dezbateri, în cazul realizării unui consens, Consiliul European, în termen de patru luni de la suspendare, retrimite proiectul Consiliului, spre adoptare.

În același termen, în cazul unui dezacord și în cazul în care cel puțin nouă state membre doresc stabilirea unei forme de cooperare consolidată pe baza proiectului de regulament respectiv, acestea informează Parlamentul European, Consiliul și Comisia în consecință. În acest caz, autorizarea de a stabili o formă de cooperare consolidată, menționată la articolul 10 alineatul (2) din Tratatul privind Uniunea Europeană și la articolul 280 D alineatul (1) din prezentul tratat, se consideră acordată și se aplică dispozițiile privind formele de cooperare consolidată.

(2) Parchetul European are competența de a cerceta, de a urmări și de a trimite în judecată, după caz, în colaborare cu Europol, autorii și coautorii infracțiunilor care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii, în conformitate cu normele stabilite în regulamentul prevăzut la alineatul (1). Parchetul European exercită în fața instanțelor competente ale statelor membre acțiunea publică în legătură cu aceste infracțiuni.

(3) Regulamentele prevăzute la alineatul (1) stabilesc statutul Parchetului European, condițiile de exercitare a atribuțiilor acestuia, regulamentul de procedură aplicabil activităților sale, precum și normele care reglementează admisibilitatea probelor și normele aplicabile controlului jurisdicțional al actelor de procedură adoptate în exercitarea atribuțiilor sale.

(4) Consiliul European poate adopta, în același timp sau ulterior, o decizie de modificare a alineatului (1) în scopul extinderii atribuțiilor Parchetului European pentru a include combaterea criminalității grave de dimensiune transfrontalieră și în scopul modificării corespunzătoare a alineatului (2) în ceea ce privește autorii și coautorii infracțiunilor grave care afectează mai multe state membre. Consiliul European hotărăște în unanimitate, după aprobarea Parlamentului European și după consultarea Comisiei."

COOPERAREA POLIȚIENEASCĂ

68) Se introduc capitolul 5 și articolele 69 F, 69 G și 69 H după cum urmează. Articolele 69 F și 69 G înlocuiesc articolul 30 din Tratatul privind Uniunea Europeană existent și articolul 69 H înlocuiește articolul 32 din tratatul respectiv, după cum se precizează la articolul 1 punctul 51 din prezentul tratat:

"

CAPITOLUL 5 Cooperarea polițienească

ARTICOLUL 69 F

(1) Uniunea instituie o cooperare polițienească care implică toate autoritățile competente din statele membre, inclusiv serviciile de poliție, serviciile vamale și alte servicii specializate de aplicare a legii, în domeniul prevenirii sau al depistării și al cercetării infracțiunilor.

(2) În înțelesul alineatului (1), Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară, pot stabili măsuri referitoare la:

(a) colectarea, stocarea, prelucrarea și analizarea informațiilor în domeniu, precum și schimbul de informații;

(b) sprijinirea formării profesionale a personalului, precum și cooperarea privind schimbul de personal, echipamentele și cercetarea criminalistică;

(c) tehnicile comune de investigare privind depistarea unor forme grave de criminalitate organizată.

(3) Consiliul, hotărând în conformitate cu o procedură legislativă specială, poate stabili măsurile privind cooperarea operativă dintre autoritățile prevăzute la prezentul articol. Consiliul hotărăște în unanimitate, după consultarea Parlamentului European.

În cazul în care nu există unanimitate, un grup compus din cel puțin nouă state membre poate solicita ca proiectul de măsuri să fie trimis spre examinare Consiliului European. În acest caz, procedura în cadrul Consiliului se suspendă. După dezbateri, în caz de consens, Consiliul European, în termen de patru luni de la suspendare, retrimite proiectul Consiliului, spre adoptare.

În același termen, în cazul unui dezacord și în cazul în care cel puțin nouă state membre doresc stabilirea unei forme de cooperare consolidată pe baza proiectului de măsuri respectiv, acestea informează Parlamentul European, Consiliul și Comisia în consecință. În acest caz, autorizarea de a stabili o formă de cooperare consolidată, menționată la articolul 10 alineatul (2) din Tratatul privind Uniunea Europeană și la articolul 280 D alineatul (1) din prezentul tratat, se consideră acordată și se aplică dispozițiile privind formele de cooperare consolidată.

Procedura specifică prevăzută la al doilea și al treilea paragraf nu se aplică actelor care constituie o dezvoltare a acquis-ului Schengen.

ARTICOLUL 69 G

(1) Europol are misiunea de a susține și consolida acțiunea autorităților polițienești și a altor servicii de aplicare a legii din statele membre, precum și cooperarea acestora pentru prevenirea și combaterea criminalității grave care afectează două sau mai multe state membre, a terorismului și a formelor de criminalitate ce aduc atingere unui interes comun care face obiectul unei politici a Uniunii.

(2) Parlamentul European și Consiliul, hotărând prin regulamente în conformitate cu procedura legislativă ordinară, stabilește structura, funcționarea, domeniul de acțiune și atribuțiile Europol. Aceste atribuții pot include:

(a) colectarea, stocarea, prelucrarea și analizarea informațiilor, precum și schimbul de informații transmise în special de autoritățile statelor membre sau de țări ori autorități terțe;

(b) coordonarea, organizarea și realizarea de acțiuni de cercetare și operative, desfășurate împreună cu autoritățile competente ale statelor membre sau în cadrul unor echipe comune de cercetare și, după caz, în colaborare cu Eurojust.

Aceste regulamente stabilesc, de asemenea, procedura de control al activităților Europol de către Parlamentul European, la care parlamentele naționale sunt asociate.

(3) Orice acțiune cu caracter operativ a Europol trebuie desfășurată în cooperare cu autoritățile statului sau ale statelor membre al căror teritoriu este implicat și cu acordul acestora. Aplicarea măsurilor coercitive este în sarcina exclusivă a autorităților naționale competente.

ARTICOLUL 69 H

Consiliul, hotărând în conformitate cu o procedură legislativă specială, stabilește condițiile și limitele în care autoritățile competente ale statelor membre prevăzute la articolele 69 A și 69 F pot interveni pe teritoriul unui alt stat membru, în cooperare și cu acordul autorităților statului respectiv. Consiliul hotărăște în unanimitate și după consultarea Parlamentului European."

TRANSPORTURILE

69) La articolul 70, cuvântul "tratatului" se înlocuiește cu "tratatelor", iar cuvintele "statele membre urmăresc" se înlocuiesc cu "se urmăresc".

70) La articolul 71, alineatul (2) se înlocuiește cu textul următor:

"

(2) În cazul în care se adoptă măsurile prevăzute la alineatul (1), trebuie avute în vedere cazurile în care aplicarea lor ar putea afecta grav nivelul de trai și de ocupare a forței de muncă în anumite regiuni, precum și exploatarea echipamentelor de transport."

71) La începutul articolului 72, cuvintele "..., și exceptând cazul acordului unanim al Consiliului, ..." se înlocuiesc cu "..., exceptând cazul adoptării în unanimitate de către Consiliu a unei măsuri prin care se acordă o derogare, ...".

72) Articolul 75 se modifică după cum urmează:

(a) la alineatul (1), cuvintele "În cazul transporturilor în cadrul Comunității trebuie eliminate discriminările ..." se înlocuiesc cu "În transporturile în interiorul Uniunii, sunt interzise discriminările ...";

(b) la alineatul (2), cuvântul "Consiliu" se înlocuiește cu "Parlamentul European și Consiliu";

(c) la alineatul (3) primul paragraf, cuvintele "Comitetului Economic și Social" se înlocuiesc cu "Parlamentului European și a Comitetului Economic și Social".

73) La articolul 78 se adaugă următoarea teză:

"

La cinci ani de la intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, Consiliul, hotărând la propunerea Comisiei, poate adopta o decizie de abrogare a prezentului articol."

74) La articolul 79, fragmentul de teză "fără a aduce atingere atribuțiilor Comitetului Economic și Social" se elimină.

75) La articolul 80, alineatul (2) se înlocuiește cu textul următor:

"

(2) Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară, pot stabili dispozițiile corespunzătoare în domeniul transporturilor maritime și aeriene. Parlamentul European și Consiliul hotărăsc după consultarea Comitetului Economic și Social și a Comitetului Regiunilor."

REGULI DE CONCURENȚĂ

76) La articolul 85 se adaugă un alineat (3), nou, cu textul următor:

"

(3) Comisia poate adopta regulamente privind categoriile de acorduri cu privire la care Consiliul a adoptat un regulament sau o directivă în temeiul articolului 83 alineatul (2) litera (b)."

77) Articolul 87 se modifică după cum urmează:

(a) la alineatul (2), la finalul literei (c) se adaugă teza următoare:

"

În termen de cinci ani de la intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, Consiliul, hotărând la propunerea Comisiei, poate adopta o decizie de abrogare a prezentei litere."

(b) la alineatul (3) se adaugă următorul fragment de teză la finalul literei (a): "..., precum și a regiunilor prevăzute la articolul 299, avându-se în vedere situația lor structurală, economică și socială,".

78) La articolul 88 se adaugă un alineat (4), nou, cu textul următor:

"

(4) Comisia poate adopta regulamente privind categoriile de ajutoare de stat cu privire la care Consiliul, în temeiul articolului 89, a considerat că pot fi exceptate de la procedura prevăzută la alineatul (3) din prezentul articol."

DISPOZIȚII FISCALE

79) La finalul articolului 93, cuvintele "... în termenul stabilit la articolul 14." se înlocuiesc cu "... și pentru a evita denaturarea concurenței."

APROPIEREA LEGISLAȚIILOR

80) Articolele 94 și 95 se inversează. Articolul 94 se renumerotează 95, iar articolul 95 se renumerotează 94.

81) Articolul 95, renumerotat 94, se modifică după cum urmează:

(a) la începutul alineatului (1) se elimină cuvintele "Prin derogare de la articolul 94 și";

(b) la începutul alineatului (4), fragmentul de teză "În cazul în care, după adoptarea de către Consiliu sau Comisie a unei măsuri de armonizare, ..." se înlocuiește cu "În cazul în care, după adoptarea unei măsuri de armonizare de către Parlamentul European și Consiliu, de către Consiliu sau Comisie, ...";

(c) la începutul alineatului (5), fragmentul de teză "De asemenea, fără a aduce atingere alineatului (4), în cazul în care, după adoptarea de către Consiliu sau Comisie a unei măsuri de armonizare, ..." se înlocuiește cu "De asemenea, fără a aduce atingere alineatului (4), în cazul în care, după adoptarea unei măsuri de armonizare de către Parlamentul European și Consiliu, de către Consiliu sau Comisie, ...";

(d) la alineatul (10), cuvintele "unei proceduri comunitare de control" se înlocuiesc cu cuvintele "unei proceduri de control a Uniunii".

82) La articolul 94, renumerotat 95, se introduc la început cuvintele "Fără a se aduce atingere articolului 94".

83) La articolul 96 al doilea paragraf prima teză, cuvintele "Consiliul, hotărând cu majoritate calificată, adoptă directivele utile la propunerea Comisiei ..." se înlocuiesc cu "Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară, adoptă directivele utile ...". A doua teză se înlocuiește cu "Pot fi adoptate orice alte măsuri utile prevăzute în tratate."

PROPRIETATEA INTELECTUALĂ

84) Se introduce, ca ultim articol din titlul VI, un nou articol 97a, cu textul următor:

"

ARTICOLUL 97a

În cadrul instituirii sau al funcționării pieței interne, Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară, stabilesc măsurile referitoare la crearea de titluri europene de proprietate intelectuală pentru a asigura o protecție uniformă a drepturilor de proprietate intelectuală în Uniune, precum și la înființarea unor sisteme centralizate de autorizare, coordonare și control la nivelul Uniunii.

Consiliul, hotărând în conformitate cu o procedură legislativă specială, stabilește prin regulamente regimul lingvistic al titlurilor europene. Consiliul hotărăște în unanimitate, după consultarea Parlamentului European."

POLITICA ECONOMICĂ ȘI MONETARĂ

85) Se introduce, ca prim articol din titlul VII, un articol 97b, care preia formularea articolului 4; acesta se modifică după cum urmează:

(a) la alineatul (1), cuvintele "și în conformitate cu calendarul" se elimină, iar verbul se conjugă în consecință;

(b) la alineatul (2), fragmentul de teză "În paralel, în condițiile și în conformitate cu termenele și procedurile prevăzute în prezentul tratat, această acțiune presupune stabilirea irevocabilă a ratelor de schimb, care va conduce la introducerea unei monede unice, ECU, ..." se înlocuiește cu "În paralel, în condițiile și în conformitate cu procedurile prevăzute în tratate, această acțiune presupune o monedă unică, euro, ...".

86) Articolul 99 se modifică după cum urmează:

(a) la alineatul (4), prima teză din primul paragraf se înlocuiește cu următoarele două teze:

"

În cazul în care se constată, în cadrul procedurii prevăzute la alineatul (3), că politicile economice ale unui stat membru nu sunt conforme cu orientările generale prevăzute la alineatul (2) sau că acestea riscă să compromită buna funcționare a Uniunii economice și monetare, Comisia poate adresa un avertisment respectivului stat membru. Consiliul, la recomandarea Comisiei, poate adresa recomandările necesare statului membru în cauză.";

(b) al doilea paragraf de la alineatul (4) se numerotează și devine alineatul (5), iar alineatul (5) existent se renumerotează (6);

(c) la alineatul (4) se adaugă două paragrafe noi, cu textul următor:

"

În domeniul de aplicare a prezentului alineat, Consiliul hotărăște fără a ține seama de votul membrului Consiliului care reprezintă statul membru în cauză.

Majoritatea calificată a celorlalți membri ai Consiliului se definește în conformitate cu articolul 205 alineatul (3) litera (a).";

(d) la alineatul (5), renumerotat (6), cuvintele "Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 252, poate hotărî metodele ..." se înlocuiesc cu textul următor: "Parlamentul European și Consiliul, hotărând prin regulamente în conformitate cu procedura legislativă ordinară, pot hotărî metodele ..." și cuvintele "ale prezentului articol" se elimină.

DIFICULTĂȚI ÎN CEEA CE PRIVEȘTE APROVIZIONAREA CU ANUMITE PRODUSE (ENERGIE)

87) La articolul 100, alineatul (1) se înlocuiește cu textul următor:

"

(1) Fără a aduce atingere celorlalte proceduri prevăzute în tratate, Consiliul, la propunerea Comisiei, poate decide, în spiritul solidarității dintre statele membre, să adopte măsuri corespunzătoare situației economice, în special în cazul în care apar dificultăți grave în aprovizionarea cu anumite produse, în special în domeniul energiei.";

ALTE DISPOZIȚII - POLITICA ECONOMICĂ ȘI MONETARĂ

88) La articolul 102, alineatul (2) se elimină, iar numerotarea primului alineat se elimină.

89) La articolul 103, alineatul (2) se înlocuiește cu textul următor:

"

(2) Consiliul, hotărând la propunerea Comisiei și după consultarea Parlamentului European, poate, dacă este necesar, să precizeze definițiile privind aplicarea interdicțiilor prevăzute la articolele 101 și 102, precum și la prezentul articol."

PROCEDURA ÎN CAZ DE DEFICIT EXCESIV

90) Articolul 104 se modifică după cum urmează:

(a) alineatul (5) se înlocuiește cu textul următor:

"

(5) În cazul în care Comisia consideră că există un deficit excesiv într-un stat membru sau că un astfel de deficit se poate produce, aceasta adresează un aviz statului membru în cauză și informează Consiliul în acest sens.";

(b) la alineatul (6), cuvântul "recomandare" se înlocuiește cu "propunere";

(c) la alineatul (7), prima teză se înlocuiește cu textul următor: "În cazul în care Consiliul constată că există un deficit excesiv, în conformitate cu alineatul (6), acesta adoptă, la recomandarea Comisiei, fără întârzieri nejustificate, recomandările pe care le adresează statului membru în cauză pentru ca acesta să pună capăt situației într-un termen dat.";

(d) la alineatul (11) primul paragraf, în teza introductivă, cuvântul "să intensifice" se înlocuiește cu "să consolideze";

(e) la alineatul (12), la începutul primei teze, cuvintele "deciziile sale" se înlocuiesc cu "deciziile sau recomandările sale";

(f) alineatul (13) se înlocuiește cu textul următor:

"

(13) În cazul în care adoptă deciziile sau recomandările menționate la alineatele (8), (9), (11) și (12), Consiliul hotărăște la recomandarea Comisiei.

În cazul în care adoptă măsurile menționate la alineatele (6)-(9), (11) și (12), Consiliul hotărăște fără a ține seama de votul membrului Consiliului care reprezintă statul membru în cauză.

Majoritatea calificată a celorlalți membri ai Consiliului se definește în conformitate cu articolul 205 alineatul (3) litera (a).";

(g) la alineatul (14) al treilea paragraf, textul "până la 1 ianuarie 1994," se elimină.

POLITICA MONETARĂ

91) Articolul 105 se modifică după cum urmează:

(a) la alineatul (1) prima teză, sigla "SEBC" se înlocuiește cu "Sistemul European al Băncilor Centrale, denumit în continuare «SEBC»,";

(b) la alineatul (2) a doua liniuță, trimiterea la articolul 111 se înlocuiește cu o trimitere la articolul 188 O;

(c) alineatul (6) se înlocuiește cu textul următor:

"

(6) Consiliul, hotărând în unanimitate prin regulamente, în conformitate cu o procedură legislativă specială, după consultarea Parlamentului European și a Băncii Centrale Europene, poate încredința Băncii Centrale Europene misiuni specifice privind politicile în domeniul controlului prudențial al instituțiilor de credit și al altor instituții financiare, cu excepția întreprinderilor de asigurări."

92) Articolul 106 se modifică după cum urmează:

(a) la alineatul (1), în prima teză, se introduce cuvântul "euro" după "... bancnote ...";

(b) la alineatul (2), în prima teză, se introduce cuvântul "euro" după "... monedă metalică ..."; la începutul celei de-a doua teze, textul "Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 252 și după consultarea BCE, ..." se înlocuiește cu textul următor: "Consiliul, la propunerea Comisiei și după consultarea Parlamentului European și a Băncii Centrale Europene, ...".

93) Articolul 107 se modifică după cum urmează:

(a) se elimină alineatele (1) și (2), iar alineatele (3), (4), (5) și (6) se renumerotează (1), (2), (3) și (4);

(b) la alineatul (4) renumerotat (2), textul "Statutul SEBC" se înlocuiește cu următorul fragment de teză: "Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, denumit în continuare «Statutul SEBC și al BCE» ...";

(c) textul alineatului (5), renumerotat (3), se înlocuiește cu textul următor:

"

(3) Articolele 5.1, 5.2, 5.3, 17, 18, 19.1, 22, 23, 24, 26, 32.2, 32.3, 32.4, 32.6, articolul 33.1 litera (a) și articolul 36 din Statutul SEBC și al BCE pot fi modificate de Parlamentul European și de Consiliu, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară. Aceștia hotărăsc fie la recomandarea Băncii Centrale Europene și după consultarea Comisiei, fie la propunerea Comisiei și după consultarea Băncii Centrale Europene."

94) La articolul 109, fragmentul de teză "..., cel mai târziu la data instituirii SEBC," se elimină.

95) La articolul 110, primele patru paragrafe ale alineatului (2) se elimină.

MĂSURI PRIVIND UTILIZAREA MONEDEI EURO

96) La articolul 111, textele alineatelor (1)-(3) și (5) devin alineatele (1)-(4) ale articolului 188 O; acestea se modifică după cum se precizează la punctul 174. Textul alineatului (4) devine alineatul (1) al articolului 115 C; acesta se modifică după cum se precizează la punctul 100.

97) Se introduce un articol 111a, cu textul următor:

"

ARTICOLUL 111a

Fără a aduce atingere atribuțiilor Băncii Centrale Europene, Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară, stabilesc măsurile necesare pentru utilizarea monedei euro ca monedă unică. Aceste măsuri sunt adoptate după consultarea Băncii Centrale Europene."

DISPOZIȚII INSTITUȚIONALE (UEM)

98) Textul articolului 112 devine articolul 245b și se modifică după cum se precizează la punctul 228. Textul articolului 113 devine articolul 245c.

99) Articolul 114 se modifică după cum urmează:

(a) la alineatul (1) primul paragraf, cuvintele "Comitet Monetar cu caracter consultativ" se înlocuiesc cu "Comitet economic și financiar";

(b) la alineatul (1), al doilea și al treilea paragraf se elimină;

(c) la alineatul (2), primul paragraf se elimină; la a treia liniuță, trimiterea la articolul 99 alineatele (2), (3), (4) și (5) se înlocuiește cu o trimitere la articolul 99 alineatele (2), (3), (4) și (65) și trimiterile la articolul 122 alineatul (2) și la articolul 123 alineatele (4) și (5) se înlocuiesc cu o trimitere la articolul 117a alineatele (2) și (3);

(d) la alineatul (4), trimiterea la articolele 122 și 123 se înlocuiește cu o trimitere la articolul 116a.

DISPOZIȚII PRIVIND STATELE MEMBRE A CĂROR MONEDĂ ESTE EURO

100) Se introduc un nou capitol 3a și noi articole, 115 A, 115 B și 115C, cu textul următor:

"

CAPITOLUL 3a Dispoziții privind statele membre a căror monedă este euro

ARTICOLUL 115 A

(1) În scopul de a contribui la buna funcționare a Uniunii economice și monetare și în conformitate cu dispozițiile relevante ale tratatelor, Consiliul adoptă, în conformitate cu procedura relevantă dintre cele prevăzute la articolele 99 și 104, cu excepția procedurii prevăzute la articolul 104 alineatul (14), măsuri privind statele membre a căror monedă este euro pentru:

(a) a consolida coordonarea și supravegherea disciplinei lor bugetare;

(b) a elabora, în ceea ce le privește, orientările de politică economică, veghind ca acestea să fie compatibile cu cele adoptate pentru întreaga Uniune și asigurând supravegherea acestora.

(2) La votul privind măsurile prevăzute la alineatul (1) iau parte numai membrii Consiliului reprezentând statele membre a căror monedă este euro.

Majoritatea calificată a membrilor menționați anterior se definește în conformitate cu articolul 205 alineatul (3) litera (a).

ARTICOLUL 115 B

Condițiile de organizare a reuniunilor miniștrilor statelor membre a căror monedă este euro se stabilesc prin Protocolul privind Eurogrupul.

ARTICOLUL 115 C

(1) Pentru a asigura locul monedei euro în sistemul monetar internațional, Consiliul, la propunerea Comisiei, adoptă o decizie de stabilire a pozițiilor comune cu privire la problemele de interes special pentru Uniunea economică și monetară în cadrul instituțiilor și conferințelor financiare internaționale competente. Consiliul hotărăște după consultarea Băncii Centrale Europene.

(2) Consiliul, la propunerea Comisiei, poate adopta măsurile corespunzătoare pentru a asigura o reprezentare unificată în cadrul instituțiilor și al conferințelor financiare internaționale. Consiliul hotărăște după consultarea Băncii Centrale Europene.

(3) La votul privind măsurile prevăzute la alineatele (1) și (2) iau parte numai membrii Consiliului reprezentând statele membre a căror monedă este euro.

Majoritatea calificată a membrilor menționați anterior se definește în conformitate cu articolul 205 alineatul (3) litera (a)."

DISPOZIȚII TRANZITORII PRIVIND STATELE MEMBRE CARE FAC OBIECTUL UNEI DEROGĂRI

101) Articolul 116 se abrogă și se introduce un articol 116a, cu textul următor:

"

ARTICOLUL 116a

(1) Statele membre cu privire la care Consiliul nu a decis că îndeplinesc condițiile necesare pentru adoptarea monedei euro sunt denumite în continuare «state membre care fac obiectul unei derogări».

(2) Dispozițiile tratatelor prevăzute în continuare nu se aplică statelor membre care fac obiectul unei derogări:

(a) adoptarea părților din orientările generale ale politicilor economice care privesc zona euro în general [articolul 99 alineatul (2)];

(b) mijloacele coercitive pentru remedierea deficitelor excesive [articolul 104 alineatele (9) și (11)];

(c) obiectivele și misiunile SEBC [articolul 105 alineatele (1), (2), (3) și (5)];

(d) emisiunea de monedă euro (articolul 106);

(e) actele Băncii Centrale Europene (articolul 110);

(f) măsurile care reglementează utilizarea monedei euro (articolul 111a);

(g) acorduri monetare și alte măsuri referitoare la politica cursului de schimb (articolul 188 O);

(h) desemnarea membrilor Comitetului executiv al Băncii Centrale Europene [articolul 245b alineatul (2)];

(i) deciziile de stabilire a pozițiilor comune cu privire la problemele de interes special pentru Uniunea economică și monetară în cadrul instituțiilor competente și al conferințelor financiare internaționale [articolul 115 C alineatul (1)];

(j) măsurile necesare asigurării unei reprezentări unificate în cadrul instituțiilor și conferințelor financiare internaționale [articolul 115 C alineatul (2)].

În consecință, la articolele menționate la literele (a)-(j), prin «state membre» se înțelege statele membre a căror monedă este euro.

(3) În conformitate cu capitolul IX din Statutul SEBC și al BCE, statele membre care fac obiectul unei derogări și băncile lor centrale naționale sunt excluse de la drepturile și obligațiile din cadrul SEBC.

(4) Drepturile de vot ale membrilor Consiliului reprezentând statele membre care fac obiectul unei derogări se suspendă la data adoptării de către Consiliu a măsurilor prevăzute la articolele enumerate la alineatul (2), precum și în următoarele cazuri:

(a) recomandările adresate statelor membre a căror monedă este euro în cadrul supravegherii multilaterale, inclusiv cu privire la programele de stabilitate și avertismente [articolul 99 alineatul (4)];

(b) măsurile referitoare la deficitele excesive ale statelor membre a căror monedă este euro [articolul 104 alineatele (6), (7), (8), (12) și (13)].

Majoritatea calificată a celorlalți membri ai Consiliului se definește în conformitate cu articolul 205 alineatul (3) litera (a)."

102) Articolul 117 se abrogă, cu excepția primelor cinci liniuțe de la alineatul (2) care devin primele cinci liniuțe de la alineatul (2) al articolului 118a; acestea se modifică după cum se precizează la punctul 103. Se introduce un articol 117a, cu textul următor:

(a) alineatul (1) preia formularea alineatului (1) al articolului 121, cu următoarele modificări:

(i) în întreg alineatul, cuvântul "IME" se înlocuiește cu "Banca Centrală Europeană";

(ii) la începutul primului paragraf se introduce următorul fragment de teză: "Cel puțin la fiecare doi ani sau la solicitarea unui stat membru care face obiectul unei derogări, ...";

(iii) în primul paragraf prima teză, cuvintele "... progresele efectuate de statele membre în îndeplinirea obligațiilor care le revin ..." se înlocuiesc cu "... progresele efectuate de statele membre care fac obiectul unei derogări în îndeplinirea obligațiilor care le revin ...";

(iv) la primul paragraf a doua teză, cuvintele "... a fiecărui stat membru ..." se înlocuiesc cu "... a fiecăruia dintre aceste state membre ...", iar cuvintele "din prezentul tratat" se elimină;

(v) la primul paragraf a treia liniuță, cuvintele "mecanismul ratei de schimb..." se înlocuiesc cu "mecanismul cursului de schimb ...", iar cuvintele "... în raport cu cea a altui stat membru;" se înlocuiesc cu "... în raport cu moneda euro";

(vi) la primul paragraf a patra liniuță, cuvintele "... statul membru ..." se înlocuiesc cu "... statul membru care face obiectul unei derogări ...", iar cuvintele "... la mecanismul ratei de schimb din Sistemul Monetar European ..." se înlocuiesc cu "... la mecanismul cursului de schimb ...";

(vii) la al doilea paragraf se elimină cuvintele "dezvoltarea ECU";

(b) alineatul (2) preia formularea articolului 122 alineatul (2) a doua teză și se modifică după cum urmează:

(i) la finalul textului, cuvintele "stabilite de articolul 121 alineatul (1)" se înlocuiesc cu cuvintele "stabilite la alineatul (1)";

(ii) se adaugă un al doilea și un al treilea paragraf, cu următorul text:

"

Consiliul hotărăște după ce a primit o recomandare din partea majorității calificate a membrilor săi care reprezintă statele membre a căror monedă este euro. Acești membri hotărăsc în termen de șase luni de la data primirii de către Consiliu a propunerii Comisiei.

Majoritatea calificată a membrilor, menționată la al doilea paragraf, se definește în conformitate cu articolul 205 alineatul (3) litera (a).";

(c) alineatul (3) preia formularea articolului 123 alineatul (5), care se modifică după cum urmează:

(i) fragmentul de teză de la începutul alineatului "În cazul în care, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 122 alineatul (2), se decide să se abroge o derogare, ..." se înlocuiește cu "În cazul în care, în conformitate cu procedura prevăzută la alineatul (2), se decide să se revoce o derogare, ...";

(ii) cuvintele "stabilește rata ..." se înlocuiesc cu "stabilește în mod irevocabil cursul ...".

103) Articolul 118 se abrogă. Se introduce un articol 118a, cu textul următor:

(a) alineatul (1) preia formularea articolului 123 alineatul (3); cuvintele "din prezentul tratat" se elimină;

(b) alineatul (2) preia formularea primelor cinci liniuțe de la articolul 117 alineatul (2); cele cinci liniuțe se modifică după cum se precizează în continuare și sunt precedate de următoarea teză introductivă:

"

În cazul în care și atâta timp cât există state membre care fac obiectul unei derogări, Banca Centrală Europeană, cu privire la aceste state membre:"

(i) la a treia liniuță, cuvintele "Sistemului Monetar European" se înlocuiesc cu "mecanismului cursului de schimb";

(ii) a cincea liniuță se înlocuiește cu textul următor:

"

- exercită funcțiile pe care le îndeplinea Fondul European de Cooperare Monetară, preluate ulterior de Institutul Monetar European."

104) Se introduce un articol 118a, care preia formularea articolului 124 alineatul (1); acesta se modifică după cum urmează:

(a) cuvintele "Până la începutul celei de-a treia etape, fiecare stat membru consideră ..." se înlocuiesc cu "Fiecare stat membru care face obiectul unei derogări consideră ...";

(b) cuvintele "... Sistemului Monetar European (SME) și procesului de dezvoltare a ECU, respectând competențele existente." se înlocuiesc cu "... mecanismului cursului de schimb.".

105) Articolul 119 se modifică după cum urmează:

(a) la alineatul (1), cuvintele "care face obiectul unei derogări" se introduc după "a unui stat membru" la primul paragraf și, respectiv, după "un stat membru" la al doilea paragraf, iar cuvântul "treptată" din primul paragraf se elimină;

(b) la alineatul (2) litera (a), după "statele membre" se introduc cuvintele "care fac obiectul unei derogări", iar la litera (b), cuvintele "țara în dificultate ..." se înlocuiesc cu "statul membru care face obiectul unei derogări, aflat în dificultate, ...";

(c) la alineatul (3), cuvintele "Comisia autorizează statul aflat în dificultate ..." se înlocuiesc cu "Comisia autorizează statul membru care face obiectul unei derogări, aflat în dificultate, ...";

(d) alineatul (4) se elimină.

106) Articolul 120 se modifică după cum urmează:

(a) la alineatul (1), cuvintele "statul membru în cauză poate adopta ..." se înlocuiesc cu "un stat membru, care face obiectul unei derogări, poate adopta ...";

(b) la alineatul (3), cuvintele "pe baza avizului" se înlocuiesc cu "la recomandarea", iar cuvântul "membru" se adaugă după "statul";

(c) alineatul (4) se elimină.

107) La articolul 121, alineatul (1) devine alineatul (1) al articolului 117a; acesta se modifică după cum se precizează la punctul 102. Restul articolului 121 se abrogă.

108) La articolul 122, alineatul (2) a doua teză devine alineatul (2) primul paragraf din articolul 117a; aceasta se modifică după cum se precizează la punctul 102. Restul articolului 122 se abrogă.

109) La articolul 123, alineatul (3) devine alineatul (1) din articolul 118a, iar alineatul (5) devine alineatul (3) din articolul 117a; acestea se modifică după cum se precizează la punctul 103, respectiv la punctul 102. Restul articolului 123 se abrogă.

110) La articolul 124, alineatul (1) devine noul articol 118b; acesta se modifică după cum se precizează la punctul 104. Restul articolului 124 se abrogă.

OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ

111) La articolul 125, cuvintele "și la articolul 2 din prezentul tratat" se elimină.

TITLURI CARE SE TRANSLATEAZĂ

112) Titlul IX intitulat "POLITICA COMERCIALĂ COMUNĂ" și articolele 131 și 133 devin titlul II din partea a cincea privind acțiunea externă a Uniunii, respectiv articolele 188 B și 188 C. Articolul 131 se modifică după cum se precizează la punctul 157, iar articolul 133 se înlocuiește cu articolul 188 C.

Articolele 132 și 134 se abrogă.

113) Titlul X intitulat "COOPERAREA VAMALĂ" și articolul 135 devin capitolul 1a, în cadrul titlului Ia cu denumirea "Libera circulație a mărfurilor", respectiv articolul 27a, după cum se precizează la punctul 45.

POLITICA SOCIALĂ

114) Denumirea titlului XI "POLITICA SOCIALĂ, EDUCAȚIA, FORMAREA PROFESIONALĂ ȘI TINERETUL" se înlocuiește cu denumirea următoare: "POLITICA SOCIALĂ" și este renumerotat IX; denumirea "Capitolul 1 - Dispoziții sociale" se elimină.

115) Se introduce un nou articol 136a cu textul următor:

"

ARTICOLUL 136a

Uniunea recunoaște și promovează rolul partenerilor sociali la nivelul său, ținând seama de diversitatea sistemelor naționale. Aceasta facilitează dialogul dintre aceștia, respectându-le autonomia.

Reuniunea socială tripartită la nivel înalt pentru creșterea economică și ocuparea forței de muncă contribuie la dialogul social."

116) Articolul 137 se modifică după cum urmează:

(a) la alineatul (2) primul paragraf, în fragmentul introductiv, cuvântul "Consiliul:" se înlocuiește cu "Parlamentul European și Consiliul:", iar verbele se conjugă în consecință; la al doilea paragraf, prima teză se împarte în două paragrafe, cu textul următor:

"

Parlamentul European și Consiliul hotărăsc în conformitate cu procedura legislativă ordinară după consultarea Comitetului Economic și Social și a Comitetului Regiunilor.

În domeniile menționate la alineatul (1) literele (c), (d), (f) și (g), Consiliul hotărăște în unanimitate, în conformitate cu o procedură legislativă specială, după consultarea Parlamentului European și a comitetelor menționate anterior."

La al doilea paragraf, a doua teză devine ultimul paragraf, iar cuvintele "din prezentul articol" se elimină;

(b) la alineatul (3) primul paragraf, se adaugă la final următorul fragment de teză "... sau, după caz, punerea în aplicare a unei decizii a Consiliului, adoptată în conformitate cu articolul 139."; la al doilea paragraf, cuvintele "... o directivă trebuie transpusă în conformitate cu articolul 249," se înlocuiesc cu "... o directivă sau o decizie trebuie transpusă sau pusă în aplicare", iar cuvintele "... sau decizia menționată anterior" se adaugă la finalul paragrafului.

117) La articolul 138 alineatul (4) prima teză, cuvintele "Cu ocazia acestei consultări, ..." se înlocuiesc cu "Cu ocazia consultărilor menționate la alineatele (2) și (3), ...", iar la a doua teză, cuvintele "Durata procedurii" se înlocuiesc cu "Durata acestui proces".

118) Articolul 139 alineatul (2) se modifică după cum urmează:

(a) la finalul primului paragraf se adaugă teza următoare: "Parlamentul European este informat.";

(b) la al doilea paragraf, începutul primei teze "Consiliul hotărăște cu majoritate calificată, cu excepția cazului în care acordul ..." se înlocuiește cu "Consiliul hotărăște în unanimitate în cazul în care acordul ...", iar ultima teză se elimină.

119) La articolul 140 se adaugă următorul fragment de teză la finalul celui de-al doilea paragraf: "...în special prin inițiative menite să stabilească orientările și indicatorii, să organizeze schimbul celor mai bune practici și să pregătească elementele necesare pentru supravegherea și evaluarea periodice. Parlamentul European este pe deplin informat."

120) La articolul 143, al doilea paragraf se elimină.

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

121) Capitolul 2 este renumerotat ca "TITLUL X".

122) La articolul 148, cuvintele "deciziile de aplicare privind" se înlocuiesc cu "regulamentele de aplicare privind".

EDUCAȚIA, FORMAREA PROFESIONALĂ, TINERETUL ȘI SPORTUL

123) Capitolul 3 este renumerotat ca "TITLUL XI", iar cuvintele "ȘI TINERETUL" se înlocuiesc cu "TINERETUL ȘI SPORTUL".

124) Articolul 149 se modifică după cum urmează:

(a) la alineatul (1) se adaugă următorul paragraf:

"

Uniunea contribuie la promovarea obiectivelor europene ale sportului, având în vedere totodată caracterul specific, structurile bazate pe voluntariat, precum și funcția socială și educativă a sportului.";

(b) la alineatul (2) a cincea liniuță, se adaugă la final cuvintele "...și să sprijine participarea tinerilor la viața democratică a Europei;"; se adaugă, ca ultimă liniuță, următoarea liniuță:

"

- să dezvolte dimensiunea europeană a sportului, prin promovarea spiritului de echitate și de deschidere în competițiile sportive și a cooperării între organizațiile cu responsabilități în domeniul sportului, precum și prin protejarea integrității fizice și morale a sportivilor, îndeosebi a celor mai tineri dintre aceștia.";

(c) la alineatul (3), cuvintele "în domeniul educației" se înlocuiesc cu "în domeniul educației și sportului";

(d) la alineatul (4), se elimină cuvintele "Consiliul adoptă", prima liniuță începe cu cuvintele "Parlamentul European și Consiliul ..." și cuvântul "adoptă" se introduce înainte de "acțiuni de încurajare"; a doua liniuță începe cu cuvintele "Consiliul adoptă ...".

125) La articolul 150, la finalul alineatului (4) se adaugă următorul fragment de teză: "și Consiliul adoptă recomandări, la propunerea Comisiei."

CULTURA

126) Articolul 151 alineatul (5) se modifică după cum urmează:

(a) în teza introductivă, cuvintele "Consiliul adoptă" se elimină;

(b) la prima liniuță, prima teză începe cu cuvintele "Parlamentul European și Consiliul ...", cuvântul "adoptă" se introduce înainte de "acțiuni de încurajare", iar a doua teză se elimină;

(c) la a doua liniuță, cuvintele "hotărând în unanimitate" se elimină, iar liniuța începe cu cuvintele "Consiliul adoptă ...".

SĂNĂTATEA PUBLICĂ

127) Articolul 152 se modifică după cum urmează:

(a) la alineatul (1) al doilea paragraf, cuvântul "umană" se înlocuiește cu "fizică și mentală", iar la finalul paragrafului se adaugă fragmentul de teză următor: "precum și supravegherea amenințărilor transfrontaliere grave privind sănătatea, alerta în cazul unor asemenea amenințări și combaterea acestora.";

(b) la alineatul (2), la finalul primului paragraf se adaugă teza următoare: "Aceasta încurajează, în special, cooperarea dintre statele membre pentru îmbunătățirea complementarității serviciilor lor de sănătate în regiunile transfrontaliere.";

(c) la alineatul (2), la finalul celui de-al doilea paragraf se adaugă textul următor: "... în special inițiative menite să stabilească orientările și indicatorii, să organizeze schimbul celor mai bune practici și să pregătească elementele necesare pentru supravegherea și evaluarea periodică. Parlamentul European este pe deplin informat.";

(d) alineatul (4) se modifică după cum urmează:

(i) la primul paragraf, la începutul tezei introductive se introduce următorul fragment de teză: "Prin derogare de la articolul 2 A alineatul (5) și de la articolul 2 E litera (a) și în conformitate cu articolul 2 C alineatul (2) litera (k), ...", iar la final se adaugă următoarele cuvinte: "..., pentru a face față obiectivelor comune în materie de securitate:";

(ii) la litera (b), se elimină cuvintele "prin derogare de la prevederile articolului 37, ...";

(iii) se introduce o nouă literă (c), cu textul următor:

"

(c) măsuri care instituie standarde înalte de calitate și de securitate a medicamentelor și a dispozitivelor de uz medical."

(iv) litera (c) existentă se renumerotează ca alineatul (5) și se înlocuiește cu textul următor:

"

(5) Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară și după consultarea Comitetului Economic și Social și a Comitetului Regiunilor, pot adopta, de asemenea, măsuri de încurajare în scopul protecției și îmbunătățirii sănătății umane, în special în scopul combaterii epidemiilor transfrontaliere, măsuri privind supravegherea amenințărilor transfrontaliere grave asupra sănătății, alerta în cazul unor asemenea amenințări și combaterea acestora, precum și măsuri al căror obiectiv direct îl reprezintă protejarea sănătății publice în ceea ce privește tutunul și consumul excesiv de alcool, excluzând orice armonizare a actelor cu putere de lege și a normelor administrative ale statelor membre.";

(e) cel de-al doilea paragraf din alineatul (4) existent devine alineatul (6), iar alineatul (5), renumerotat (7), se înlocuiește cu textul următor:

"

(7) Acțiunea Uniunii respectă responsabilitățile statelor membre în ceea ce privește definirea politicii lor de sănătate, precum și organizarea și prestarea de servicii de sănătate și de îngrijire medicală. Responsabilitățile statelor membre includ administrarea serviciilor de sănătate și de îngrijire medicală, precum și repartizarea resurselor care sunt alocate acestora. Măsurile menționate la alineatul (4) litera (a) nu aduc atingere dispozițiilor naționale privind donarea de organe și de sânge sau privind utilizarea acestora în scopuri medicale."

PROTECȚIA CONSUMATORILOR

128) La articolul 153, alineatul (2) devine articolul 6a; iar alineatele (3), (4) și (5) se renumerotează (2), (3) și, respectiv, (4).

INDUSTRIA

129) Articolul 157 se modifică după cum urmează:

(a) la finalul alineatului (2) se adaugă următorul text: "... în special inițiative menite să stabilească orientările și indicatorii, să organizeze schimbul celor mai bune practici și să pregătească elementele necesare pentru supravegherea și evaluarea periodice. Parlamentul European este pe deplin informat.";

(b) la alineatul (3) primul paragraf, se adaugă următorul text la finalul celei de-a doua teze: "... excluzând orice armonizare a actelor cu putere de lege și a normelor administrative ale statelor membre."

COEZIUNEA ECONOMICĂ, SOCIALĂ ȘI TERITORIALĂ

130) Denumirea titlului XVII se înlocuiește cu denumirea: "COEZIUNEA ECONOMICĂ, SOCIALĂ ȘI TERITORIALĂ".

131) Articolul 158 se modifică după cum urmează:

(a) la primul paragraf, cuvintele "coeziunii sale economice și sociale" se înlocuiesc cu "coeziunii sale economice, sociale și teritoriale";

(b) la al doilea paragraf, cuvintele "sau insulelor" și cuvintele "inclusiv a zonelor rurale" se elimină;

(c) se adaugă următorul paragraf nou:

"

Dintre regiunile avute în vedere, o atenție deosebită se acordă zonelor rurale, zonelor afectate de tranziția industrială, precum și regiunilor afectate de un handicap natural și demografic grav și permanent, cum ar fi regiunile cele mai nordice cu densitate foarte scăzută a populației, precum și regiunile insulare, transfrontaliere și muntoase."

132) La articolul 159 al doilea paragraf, cuvintele "economice și sociale" se înlocuiesc cu "economice, sociale și teritoriale".

133) Articolul 161 se modifică după cum urmează:

(a) la primul paragraf, în prima teză, fragmentul introductiv "Fără a aduce atingere dispozițiilor articolului 162, Consiliul, hotărând în unanimitate la propunerea Comisiei, după ce a obținut avizul conform al Parlamentului European ..." se înlocuiește cu "Fără a aduce atingere articolului 162, Parlamentul European și Consiliul, hotărând prin regulamente în conformitate cu procedura legislativă ordinară ...", iar verbul se conjugă în consecință. La a doua teză, cuvintele "Consiliul" și "hotărând" se elimină;

(b) la al doilea paragraf, cuvintele "de Consiliu" se elimină;

(c) al treilea paragraf se elimină.

134) La articolul 162 primul paragraf, cuvintele "Deciziile de aplicare" se înlocuiesc cu cuvintele "Regulamentele de aplicare", iar verbul se conjugă în consecință;

CERCETAREA ȘI DEZVOLTAREA TEHNOLOGICĂ

135) În denumirea titlului XVIII se introduc cuvintele "ȘI SPAȚIUL".

136) Articolul 163 se modifică după cum urmează:

(a) alineatul (1) se înlocuiește cu textul următor:

"

(1) Uniunea are ca obiectiv consolidarea bazelor sale științifice și tehnologice, prin crearea unui spațiu european de cercetare în care cercetătorii, cunoștințele științifice și tehnologiile să circule liber, precum și favorizarea creșterii competitivității sale, inclusiv în industrie, precum și promovarea activităților de cercetare considerate necesare în temeiul altor capitole din tratate.";

(b) la alineatul (2), fragmentul de teză "... urmărind, în special, să permită întreprinderilor exploatarea deplină a potențialului pieței interne, îndeosebi prin ..." se înlocuiește cu "... urmărind, în special, să permită cercetătorilor să coopereze liber, dincolo de frontiere, iar întreprinderilor să exploateze pe deplin potențialul pieței interne, îndeosebi prin ...".

137) La articolul 165, la finalul alineatului (2) se adaugă următorul text: "... în special inițiative menite să stabilească orientările și indicatorii, să organizeze schimbul celor mai bune practici și să pregătească elementele necesare pentru supravegherea și evaluarea periodice. Parlamentul European este pe deplin informat."

138) Articolul 166 se modifică după cum urmează:

(a) la alineatul (4) cuvintele "Consiliul, hotărând cu majoritate calificată, la propunerea Comisiei" se înlocuiesc cu "Consiliul, hotărând în conformitate cu o procedură legislativă specială ...";

(b) se adaugă un alineat (5), nou, cu textul următor:

"

(5) În completarea activităților prevăzute în programul-cadru multianual, Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară și după consultarea Comitetului Economic și Social, stabilesc măsurile necesare pentru punerea în aplicare a spațiului european de cercetare.".

139) La articolul 167, cuvântul "Consiliul" se înlocuiește cu "Uniunea".

140) La articolul 168 al doilea paragraf, cuvântul "Consiliul" se înlocuiește cu "Uniunea".

141) La articolul 170 al doilea paragraf, se elimină ultimul fragment de teză "..., care se negociază și se încheie în conformitate cu articolul 300".

SPAȚIUL

142) Se introduce un articol nou 172a:

"

ARTICOLUL 172a

(1) În scopul promovării progresului științific și tehnic, a competitivității industriale, precum și pentru punerea în aplicare a politicilor sale, Uniunea elaborează o politică europeană a spațiului. În acest scop, aceasta poate promova inițiative comune, poate sprijini cercetarea și dezvoltarea tehnologică și poate coordona eforturile necesare explorării și exploatării spațiului.

(2) Pentru a contribui la realizarea obiectivelor prevăzute la alineatul (1), Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară, stabilesc măsurile necesare, care pot lua forma unui program spațial european, excluzând orice armonizare a actelor cu putere de lege și a normelor administrative ale statelor membre.

(3) Uniunea stabilește orice relație utilă cu Agenția Spațială Europeană.

(4) Prezentul articol nu aduce atingere celorlalte dispoziții din prezentul titlu."

MEDIUL (SCHIMBAREA CLIMATICĂ)

143) Articolul 174 se modifică după cum urmează:

(a) la alineatul (1), a patra liniuță se înlocuiește cu textul următor:

"

- promovarea pe plan internațional a unor măsuri destinate să contracareze problemele de mediu la scară regională sau mondială și în special lupta împotriva schimbărilor climatice.";

(b) la alineatul (2) al doilea paragraf, cuvintele "unei proceduri comunitare de control" se înlocuiesc cu cuvintele "unei proceduri de control din partea Uniunii".

(c) la alineatul (4) primul paragraf, se elimină ultimul fragment de teză "..., care se negociază și se încheie în conformitate cu articolul 300".

144) Articolul 175 se modifică după cum urmează:

(a) la alineatul (2), al doilea paragraf se înlocuiește cu textul următor:

"

Consiliul, hotărând în unanimitate la propunerea Comisiei, după consultarea Parlamentului European, a Comitetului Economic și Social și a Comitetului Regiunilor, poate face ca procedura legislativă ordinară să fie aplicabilă domeniilor menționate la primul paragraf.";

(b) la alineatul (3) primul paragraf, cuvintele "În alte domenii, ..." se elimină, iar al doilea paragraf se înlocuiește cu textul următor:

"

Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a acestor programe se adoptă în conformitate cu condițiile prevăzute la alineatul (1) sau (2), după caz.";

(c) la alineatul (4), cuvintele "... anumitor măsuri cu caracter comunitar, ..." se înlocuiesc cu "... anumitor măsuri adoptate de Uniune, ...".

(d) la alineatul (5), cuvintele "Consiliul prevede, în actul de adoptare a acelei măsuri, dispozițiile ..." se înlocuiesc cu "această măsură prevede dispozițiile ...".

TITLURI CARE SE TRANSLATEAZĂ

145) Titlul XX cu denumirea "COOPERAREA PENTRU DEZVOLTARE" și articolele 177, 179, 180 și 181 devin partea a cincea titlul III capitolul 1, privind acțiunea externă a Uniunii și, respectiv, articolele 188 D-188 G; aceste articole se modifică după cum se precizează la punctele 161-164. Articolul 178 se abrogă.

146) Titlul XXI cu denumirea "COOPERAREA ECONOMICĂ, FINANCIARĂ ȘI TEHNICĂ CU ȚĂRILE TERȚE" și articolul 181 A devin capitolul 2 titlul III partea a cincea, privind acțiunea externă a Uniunii și, respectiv, noul articol 188 H; acest articol se modifică după cum se precizează la punctul 166.

ENERGIA

147) Titlul XX se înlocuiește cu un nou titlu și un nou articol 176 A cu textul următor:

"

TITLUL XX ENERGIA

ARTICOLUL 176 A

(1) În contextul instituirii și al funcționării pieței interne și din perspectiva necesității de a conserva și îmbunătăți mediul, politica Uniunii în domeniul energiei urmărește, în spiritul solidarității între statele membre,:

(a) să asigure funcționarea pieței energiei;

(b) să asigure siguranța aprovizionării cu energie în Uniune,

(c) să promoveze eficiența energetică și economia de energie, precum și dezvoltarea de noi surse de energie și energii regenerabile; și

(d) să promoveze interconectarea rețelelor energetice.

(2) Fără a aduce atingere aplicării altor dispoziții ale tratatelor, Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară, stabilesc măsurile necesare pentru realizarea obiectivelor prevăzute la alineatul (1). Aceste măsuri se adoptă după consultarea Comitetului Economic și Social și a Comitetului Regiunilor.

Acestea nu aduc atingere dreptului unui stat membru de a stabili condițiile de exploatare a propriilor resurse energetice, dreptului său de a alege diferite surse de energie și structurii generale a aprovizionării sale cu energie, fără a aduce atingere articolului 175 alineatul (2) litera (c).

(3) Prin derogare de la alineatul (2), Consiliul, hotărând în conformitate cu o procedură legislativă specială, în unanimitate și după consultarea Parlamentului European, stabilește măsurile menționate la alineatul respectiv, în cazul în care acestea sunt în principal de natură fiscală."

TURISMUL

148) Titlul XXI se înlocuiește cu un nou titlu și un nou articol 176 B cu textul următor:

"

TITLUL XXI TURISMUL

ARTICOLUL 176 B

(1) Uniunea completează acțiunea statelor membre în sectorul turismului, în special prin promovarea competitivității întreprinderilor Uniunii în acest sector.

În acest scop, acțiunea Uniunii urmărește:

(a) să încurajeze crearea unui mediu favorabil dezvoltării întreprinderilor în acest sector;

(b) să promoveze cooperarea între statele membre, în special prin schimbul de bune practici.

(2) Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară, stabilesc măsurile speciale destinate să completeze acțiunile întreprinse în statele membre, în vederea realizării obiectivelor prevăzute la prezentul articol, cu excepția oricărei armonizări a actelor cu putere de lege și a normelor administrative ale statelor membre."

PROTECȚIA CIVILĂ

149) Se introduc un nou titlu XXII și un nou articol 176 C, cu textul următor:

"

TITLUL XXII PROTECȚIA CIVILĂ

ARTICOLUL 176 C

(1) Uniunea încurajează cooperarea între statele membre pentru a spori eficacitatea sistemelor de prevenire a catastrofelor naturale sau provocate de om și de protecție împotriva acestora.

Acțiunea Uniunii urmărește:

(a) să susțină și să completeze acțiunea statelor membre la nivel național, regional și local care are ca scop prevenirea riscurilor, pregătirea factorilor implicați în protecția civilă din statele membre și intervenția în caz de catastrofe naturale sau provocate de om, în cadrul Uniunii;

(b) să promoveze o cooperare operațională rapidă și eficientă, în cadrul Uniunii, între serviciile naționale de protecție civilă;

(c) să promoveze consecvența acțiunilor întreprinse la nivel internațional în materie de protecție civilă.

(2) Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară, stabilesc măsurile necesare pentru a contribui la realizarea obiectivelor prevăzute la alineatul (1), cu excepția oricărei armonizări a actelor cu putere de lege și a normelor administrative ale statelor membre.".

COOPERAREA ADMINISTRATIVĂ

150) Se introduc un nou titlu XXIII și un nou articol 176 D, cu textul următor:

"

TITLUL XXIII COOPERAREA ADMINISTRATIVĂ

ARTICOLUL 176 D

(1) Punerea în aplicare efectivă a dreptului Uniunii de către statele membre, care este esențială pentru buna funcționare a Uniunii, constituie o chestiune de interes comun.

(2) Uniunea poate sprijini eforturile statelor membre pentru îmbunătățirea capacității lor administrative de punere în aplicare a dreptului Uniunii. Această acțiune poate consta, în special, în facilitarea schimburilor de informații și de funcționari publici, precum și în sprijinirea programelor de formare. Niciun stat membru nu este obligat să recurgă la acest sprijin. Parlamentul European și Consiliul, hotărând prin regulamente în conformitate cu procedura legislativă ordinară, stabilesc măsurile necesare în acest scop, cu excepția oricărei armonizări a actelor cu putere de lege și a normelor administrative ale statelor membre.

(3) Prezentul articol nu aduce atingere obligației statelor membre de a pune în aplicare dreptul Uniunii, nici atribuțiilor și îndatoririlor Comisiei. De asemenea, acesta nu aduce atingere celorlalte dispoziții ale tratatelor, care prevăd o cooperare administrativă între statele membre, precum și între acestea și Uniune."

ASOCIEREA ȚĂRILOR ȘI TERITORIILOR DE PESTE MĂRI

151) La articolul 182, la finalul primului paragraf, cuvintele "la prezentul tratat" se elimină.

152) La articolul 186, fragmentul final de teză "... va fi reglementată prin convenții ulterioare, care necesită unanimitatea statelor membre." se înlocuiește cu "... este reglementată prin actele adoptate în conformitate cu articolul 187.".

153) La articolul 187, cuvintele "hotărând în unanimitate" se înlocuiesc cu "hotărând în unanimitate la propunerea Comisiei", iar la finalul articolului se adaugă următorul text: "În cazul în care dispozițiile respective sunt adoptate de Consiliu în conformitate cu o procedură legislativă specială, acesta hotărăște în unanimitate, la propunerea Comisiei și după consultarea Parlamentului European.".

ACȚIUNEA EXTERNĂ A UNIUNII

154) Se introduce o nouă parte a cincea. Aceasta are denumirea "ACȚIUNEA EXTERNĂ A UNIUNII" și conține titlurile și capitolele următoare:

Titlul I: Dispoziții generale privind acțiunea externă a Uniunii

Titlul II: Politica comercială comună

Titlul III: Cooperarea cu țările terțe și ajutorul umanitar

Capitolul 1: Cooperarea pentru dezvoltare

Capitolul 2: Cooperarea economică, financiară și tehnică cu țările terțe

Capitolul 3: Ajutorul umanitar

Titlul IV: Măsurile restrictive

Titlul V: Acorduri internaționale

Titlul VI: Relațiile Uniunii cu organizațiile internaționale, țările terțe și delegații ale Uniunii

Titlul VII: Clauza de solidaritate.

DISPOZIȚII GENERALE

155) Se introduc un nou titlu I și un nou articol 188 A, cu textul următor:

"

TITLUL I DISPOZIȚII GENERALE PRIVIND ACȚIUNEA EXTERNĂ A UNIUNII

ARTICOLUL 188 A

Acțiunea Uniunii pe scena internațională, în temeiul prezentei părți, are la bază principiile, urmărește realizarea obiectivelor și se desfășoară conform dispozițiilor generale prevăzute în titlul V capitolul 1 din Tratatul privind Uniunea Europeană."

POLITICA COMERCIALĂ COMUNĂ

156) Se introduce un titlu II, intitulat "POLITICA COMERCIALĂ COMUNĂ", care preia denumirea titlului IX din partea a treia.

157) Se introduce un articol 188 B, care preia formularea articolului 131; acesta se modifică după cum urmează:

(a) primul paragraf se înlocuiește cu textul următor:

"

Prin stabilirea unei uniuni vamale, în conformitate cu articolele 23-27, Uniunea contribuie, în interesul comun, la dezvoltarea armonioasă a comerțului mondial, la eliminarea treptată a restricțiilor în calea schimburilor comerciale internaționale și a investițiilor externe directe și la reducerea barierelor vamale și de altă natură.";

(b) al doilea paragraf se elimină.

158) Se introduce un articol 188 C, care înlocuiește articolul 133:

"

ARTICOLUL 188 C

(1) Politica comercială comună se întemeiază pe principii uniforme, în special în ceea ce privește modificările tarifare, încheierea de acorduri tarifare și comerciale privind schimburile de mărfuri și servicii și aspectele comerciale ale proprietății intelectuale, investițiile străine directe, uniformizarea măsurilor de liberalizare, politica exporturilor, precum și măsurile de protecție comercială, printre care și cele care se adoptă în caz de dumping și de subvenții. Politica comercială comună se desfășoară în cadrul principiilor și al obiectivelor acțiunii externe a Uniunii.

(2) Parlamentul European și Consiliul, hotărând prin regulamente în conformitate cu procedura legislativă ordinară, adoptă măsurile care definesc cadrul în care este pusă în aplicare politica comercială comună.

(3) În cazul în care trebuie negociate și încheiate acorduri cu una sau mai multe țări terțe ori organizații internaționale, se aplică articolul 188 N, sub rezerva dispozițiilor speciale ale prezentului articol.

Comisia prezintă recomandări Consiliului, care o autorizează să deschidă negocierile necesare. Consiliului și Comisiei le revine răspunderea să asigure compatibilitatea acordurilor negociate cu politicile și normele interne ale Uniunii.

Aceste negocieri sunt desfășurate de Comisie, în consultare cu un comitet special desemnat de Consiliu pentru a o asista în această misiune și cu respectarea directivelor pe care Consiliul i le-ar putea adresa. Comisia raportează periodic comitetului special și Parlamentului European cu privire la stadiul negocierilor.

(4) Pentru negocierea și încheierea acordurilor prevăzute la alineatul (3), Consiliul hotărăște cu majoritate calificată.

Pentru negocierea și încheierea unui acord în domeniul comerțului cu servicii și al aspectelor comerciale ale proprietății intelectuale, precum și în cel al investițiilor străine directe, Consiliul hotărăște în unanimitate în cazul în care acest acord cuprinde dispoziții pentru care este necesară unanimitatea pentru adoptarea de norme interne.

Consiliul hotărăște, de asemenea, în unanimitate, negocierea și încheierea de acorduri:

(a) în domeniul comerțului cu servicii culturale și audiovizuale, în cazul în care aceste acorduri riscă să aducă atingere diversității culturale și lingvistice a Uniunii;

(b) în domeniul comerțului cu servicii sociale, de educație și de sănătate, în situația în care aceste acorduri pot să perturbe în mod grav organizarea acestor servicii la nivel național și să aducă atingere răspunderii statelor membre pentru prestarea acestor servicii.

(5) Negocierea și încheierea de acorduri internaționale în domeniul transporturilor sunt reglementate în partea a treia titlul V și la articolul 188 N.

(6) Exercitarea competențelor atribuite prin prezentul articol în domeniul politicii comerciale comune nu aduce atingere delimitării competențelor între Uniune și statele membre și nu implică armonizarea dispozițiilor actelor cu putere de lege și ale normelor administrative ale statelor membre în măsura în care tratatele exclud o astfel de armonizare."

COOPERAREA PENTRU DEZVOLTARE

159) Se introduce un titlu III cu denumirea "COOPERAREA CU ȚĂRILE TERȚE ȘI AJUTORUL UMANITAR"

160) Se introduce un capitol 1 "COOPERAREA PENTRU DEZVOLTARE", care preia denumirea titlului XX din partea a treia.

161) Se introduce un articol 188 D, care preia formularea articolului 177; acesta se modifică după cum urmează:

(a) alineatele (1) și (2) se înlocuiesc cu textul următor:

"

(1) Politica Uniunii în domeniul cooperării pentru dezvoltare se desfășoară cu respectarea principiilor și a obiectivelor acțiunii externe a Uniunii. Politica de cooperare pentru dezvoltare a Uniunii și politicile statelor membre se completează și se susțin reciproc.

Obiectivul principal al politicii Uniunii în acest domeniu îl reprezintă reducerea și, în cele din urmă, eradicarea sărăciei. Uniunea ține seama de obiectivele cooperării pentru dezvoltare la punerea în aplicare a politicilor care pot afecta țările în curs de dezvoltare."

(b) Alineatul (3) se renumerotează (2).

162) Se introduce un articol 188 E, care preia formularea articolului 179; acesta se modifică după cum urmează:

(a) alineatul (1) se înlocuiește cu textul următor:

"

(1) Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară, stabilesc măsurile necesare pentru punerea în aplicare a politicii de cooperare pentru dezvoltare, măsuri care pot consta în programe multianuale de cooperare cu țări în curs de dezvoltare sau în programe având o abordare tematică.";

(b) se introduce un nou alineat (2), cu textul următor:

"

(2) Uniunea poate încheia cu țările terțe și cu organizațiile internaționale competente orice acord util pentru realizarea obiectivelor prevăzute la articolul 10 A din Tratatul privind Uniunea Europeană și la articolul 188 D din prezentul tratat.

Primul paragraf nu aduce atingere competenței statelor membre de a negocia și de a încheia acorduri în cadrul organismelor internaționale."

(c) alineatul (2) existent se renumerotează (3), iar alineatul (3) existent se elimină.

163) Se introduce un articol 188 F, care preia formularea articolului 180; acesta se modifică după cum urmează:

La începutul alineatului (1) se introduce următorul fragment de teză: "Pentru a favoriza complementaritatea și eficacitatea acțiunilor lor, Uniunea ...".

164) Se introduce un articol 188 G, care preia formularea articolului 181; a doua teză din primul paragraf și al doilea paragraf se elimină.

COOPERAREA ECONOMICĂ, FINANCIARĂ ȘI TEHNICĂ CU ȚĂRILE TERȚE

165) Se introduce un capitol 2 cu denumirea "Cooperarea economică, financiară și tehnică cu țările terțe", care preia denumirea titlului XXI din partea a treia.

166) Se introduce un articol 188 H, care preia formularea articolului 181 A; acesta se modifică după cum urmează:

(a) alineatul (1) se înlocuiește cu textul următor:

"

(1) Fără a aduce atingere celorlalte dispoziții ale tratatelor, în special articolelor 188 D-188 G, Uniunea desfășoară acțiuni de cooperare economică, financiară și tehnică, inclusiv de asistență, în special în domeniul financiar, cu țări terțe, altele decât țările în curs de dezvoltare. Aceste acțiuni sunt în concordanță cu politica de dezvoltare a Uniunii și se desfășoară cu respectarea principiilor și a obiectivelor acțiunii sale externe. Acțiunile Uniunii și ale statelor membre se completează și se susțin reciproc.";

(b) alineatul (2) se înlocuiește cu textul următor:

"

(2) Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară, stabilesc măsurile necesare pentru punerea în aplicare a alineatului (1)."

(c) la alineatul (3) primul paragraf a doua teză, se elimină ultimul fragment de teză "..., care se negociază și se încheie în conformitate cu articolul 300".

167) Se introduce un nou articol 188 I, cu textul următor:

"

ARTICOLUL 188 I

În cazul în care situația dintr-o țară terță necesită o asistență financiară cu caracter urgent din partea Uniunii, Consiliul, la propunerea Comisiei, adoptă deciziile necesare."

AJUTORUL UMANITAR

168) Se introduc un nou capitol 3 și un nou articol 188 J, cu textul următor:

"

CAPITOLUL 3 Ajutorul umanitar

ARTICOLUL 188 J

(1) Acțiunile Uniunii în domeniul ajutorului umanitar se desfășoară în cadrul principiilor și al obiectivelor acțiunii externe a Uniunii. Aceste acțiuni vizează, în mod punctual, să acorde asistență și ajutor populației din țările terțe, victime ale unor catastrofe naturale sau provocate de om, precum și să le protejeze pentru a face față nevoilor umanitare care apar în aceste situații diferite. Acțiunile Uniunii și ale statelor membre se completează și se susțin reciproc.

(2) Acțiunile de ajutor umanitar se desfășoară în conformitate cu principiile dreptului internațional și cu principiile imparțialității, neutralității și nediscriminării.

(3) Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară, stabilesc măsurile de definire a cadrului în care sunt puse în aplicare acțiunile de ajutor umanitar ale Uniunii.

(4) Uniunea poate încheia cu țările terțe și cu organizațiile internaționale competente orice acord util pentru realizarea obiectivelor prevăzute la alineatul (1) și la articolul 10 A din Tratatul privind Uniunea Europeană.

Primul paragraf nu aduce atingere competenței statelor membre de a negocia și de a încheia acorduri în cadrul organismelor internaționale.

(5) Pentru a stabili un cadru al contribuțiilor comune ale tinerilor europeni la acțiunile de ajutor umanitar ale Uniunii, se creează un Corp voluntar european de ajutor umanitar. Parlamentul European și Consiliul, hotărând prin regulamente în conformitate cu procedura legislativă ordinară, stabilesc statutul și modalitățile de funcționare a acestuia.

(6) Comisia poate adopta orice inițiativă utilă pentru promovarea coordonării acțiunilor Uniunii cu cele ale statelor membre, în scopul consolidării eficienței și a complementarității mecanismelor de ajutor umanitar ale Uniunii și ale statelor naționale.

(7) Uniunea se asigură că acțiunile sale umanitare sunt coordonate și coerente cu cele ale organizațiilor și ale organismelor internaționale, îndeosebi cele care fac parte din sistemul Organizației Națiunilor Unite."

MĂSURILE RESTRICTIVE

169) Se introduc un titlu IV și un articol 188 K, care înlocuiesc articolul 301, cu textul următor:

"

TITLUL IV MĂSURILE RESTRICTIVE

ARTICOLUL 188 K

(1) În cazul în care o decizie, adoptată în conformitate cu titlul V capitolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană, prevede întreruperea sau restrângerea, totală sau parțială, a relațiilor economice și financiare cu una sau mai multe țări terțe, Consiliul, hotărând cu majoritate calificată la propunerea comună a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și a Comisiei, adoptă măsurile necesare. Consiliul informează Parlamentul European cu privire la aceasta.

(2) În cazul în care se prevede într-o decizie, adoptată în conformitate cu titlul V capitolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană, Consiliul poate adopta, în conformitate cu procedura prevăzută la alineatul (1), măsuri restrictive împotriva unor persoane fizice sau juridice, grupuri ori entități fără caracter statal.

(3) Actele menționate la prezentul articol cuprind dispozițiile necesare în materie de garanții juridice."

ACORDURI INTERNAȚIONALE

170) După articolul 188 K, se introduce un titlu V cu denumirea "ACORDURILE INTERNAȚIONALE".

171) Se introduce articolul 188 L cu textul următor:

"

ARTICOLUL 188 L

(1) Uniunea poate încheia acorduri cu una sau mai multe țări terțe sau organizații internaționale, în cazul în care se prevede astfel în tratate sau în cazul în care încheierea unui acord fie este necesară pentru realizarea în cadrul politicilor Uniunii a unuia dintre obiectivele stabilite prin tratate, fie este prevăzută printr-un act juridic obligatoriu al Uniunii, fie poate influența normele comune ori poate modifica domeniul de aplicare a acestora.

(2) Acordurile încheiate de Uniune sunt obligatorii pentru instituțiile Uniunii și pentru statele membre."

172) Se introduce un articol 188 M, care preia formularea articolului 310. Cuvintele "unul sau mai multe state" se înlocuiesc cu "una sau mai multe țări terțe".

173) Se introduce un articol 188 N, care înlocuiește articolul 300, cu textul următor:

"

ARTICOLUL 188 N

(1) Fără a aduce atingere dispozițiilor speciale ale articolului 188 C, acordurile dintre Uniune și țări terțe sau organizații internaționale sunt negociate și încheiate în conformitate cu procedura de mai jos.

(2) Consiliul autorizează începerea negocierilor, adoptă directivele de negociere, autorizează semnarea și încheie acordurile.

(3) Comisia sau Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, în cazul în care acordul în cauză privește exclusiv sau în principal politica externă și de securitate comună, prezintă recomandări Consiliului care adoptă o decizie de autorizare a începerii negocierilor și desemnează, în funcție de domeniul acordului în cauză, negociatorul sau șeful echipei de negociatori a Uniunii.

(4) Consiliul poate adresa directive negociatorului și poate desemna un comitet special, negocierile trebuind să fie conduse în consultare cu acest comitet.

(5) Consiliul, la propunerea negociatorului, adoptă o decizie care autorizează semnarea acordului și, după caz, de aplicare a sa cu titlu provizoriu înainte de intrarea în vigoare.

(6) Consiliul, la propunerea negociatorului, adoptă o decizie privind încheierea acordului.

Cu excepția cazului în care acordul se referă exclusiv la politica externă și de securitate comună, Consiliul adoptă decizia privind încheierea acordului:

(a) după aprobarea Parlamentului European în următoarele cazuri:

i) acorduri de asociere;

ii) acord privind aderarea Uniunii la Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale;

iii) acorduri de instituire a unui cadru instituțional specific prin organizarea procedurilor de cooperare;

iv) acorduri care au implicații bugetare importante pentru Uniune;

v) acorduri în domeniile în care se aplică procedura legislativă ordinară sau procedura legislativă specială, în cazul în care este necesară aprobarea Parlamentului European.

În caz de urgență, Parlamentul European și Consiliul pot conveni un termen pentru aprobare;

(b) după consultarea Parlamentului European, în celelalte cazuri. Parlamentul European emite avizul într-un termen pe care Consiliul îl poate stabili în funcție de urgența problemei. În absența unui aviz emis în acest termen, Consiliul poate decide.

(7) Prin derogare de la dispozițiile alineatelor (5), (6) și (9), la încheierea unui acord Consiliul poate împuternici negociatorul să aprobe, în numele Uniunii, modificarea acordului, în cazul în care acesta prevede că aceste modificări trebuie adoptate conform unei proceduri simplificate sau de către un organism creat prin respectivul acord. Consiliul poate însoți această împuternicire de condiții speciale.

(8) Pe parcursul întregii proceduri, Consiliul hotărăște cu majoritate calificată.

Cu toate acestea, Consiliul hotărăște în unanimitate, în cazul în care acordul se referă la un domeniu pentru care este necesară unanimitatea în vederea adoptării unui act al Uniunii, precum și în cazul acordurilor de asociere și al acordurilor prevăzute la articolul 188 H cu statele candidate la aderare. Consiliul hotărăște, de asemenea, în unanimitate în ceea ce privește acordul privind aderarea Uniunii la Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale; decizia privind încheierea acestui acord intră în vigoare după aprobarea sa de către statele membre, în conformitate cu normele lor constituționale.

(9) Consiliul, la propunerea Comisiei sau a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, adoptă o decizie privind suspendarea aplicării unui acord și de stabilire a pozițiilor care trebuie adoptate în numele Uniunii în cadrul unui organism creat printr-un acord, în cazul în care acest organism trebuie să adopte acte cu efecte juridice, cu excepția actelor care modifică sau completează cadrul instituțional al acordului.

(10) Parlamentul European este informat de îndată și pe deplin pe parcursul tuturor etapelor procedurii.

(11) Un stat membru, Parlamentul European, Consiliul sau Comisia poate obține avizul Curții de Justiție cu privire la compatibilitatea unui acord preconizat cu dispozițiile tratatelor. În cazul unui aviz negativ al Curții, acordul respectiv poate intra în vigoare numai după modificarea acestuia sau revizuirea tratatelor."

174) Se introduce un articol 188 O, care preia formularea alineatelor (1)-(3) și (5) din articolul 111, iar ultimele două teze din alineatul (1) devin al doilea paragraf din alineatul menționat; acesta se modifică după cum urmează:

(a) alineatul (1) primul paragraf se înlocuiește cu textul următor:

"

(1) Prin derogare de la articolul 188 N, Consiliul, fie la recomandarea Băncii Centrale Europene, fie la recomandarea Comisiei și după consultarea Băncii Centrale Europene, în vederea realizării unui consens compatibil cu obiectivul stabilității prețurilor, poate încheia acorduri formale privind un sistem al cursului de schimb al monedei euro în raport cu monedele statelor terțe. Consiliul hotărăște în unanimitate, după consultarea Parlamentului European și în conformitate cu procedura prevăzută la alineatul (3).".

La al doilea paragraf, fragmentul de teză "la recomandarea BCE sau a Comisiei și după consultarea BCE, în vederea" se înlocuiește cu "fie la recomandarea Băncii Centrale Europene, fie la recomandarea Comisiei și după consultarea Băncii Centrale Europene, în vederea ..."

(b) la alineatul (2), cuvintele "monedele necomunitare" se înlocuiesc cu "monedele statelor terțe";

(c) la alineatul (3) primul paragraf, în prima teză, trimiterea la articolul 300 se înlocuiește cu o trimitere la articolul 188 N, iar cuvintele "unul sau mai multe state" se înlocuiesc cu "unul sau mai multe state terțe" și al doilea paragraf se elimină;

(d) alineatul (5) se renumerotează (4).

RELAȚIILE UNIUNII CU ORGANIZAȚIILE INTERNAȚIONALE ȘI CU ȚĂRILE TERȚE ȘI DELEGAȚII ALE UNIUNII

175) Se introduc un titlu VI și articolele 188 P și 188 Q, articolul 188 P înlocuind articolele 302-304, după cum urmează:

"

TITLUL VI RELAȚIILE UNIUNII CU ORGANIZAȚIILE INTERNAȚIONALE
ȘI CU ȚĂRILE TERȚE ȘI DELEGAȚII ALE UNIUNII

ARTICOLUL 188 P

(1) Uniunea stabilește orice formă de cooperare utilă cu organele Organizației Națiunilor Unite și cu instituțiile sale specializate, cu Consiliul Europei, cu Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa și cu Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică.

Uniunea asigură, de asemenea, legăturile oportune cu alte organizații internaționale.

(2) Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și Comisiei le revine responsabilitatea de a pune în aplicare dispozițiile prezentului articol.

ARTICOLUL 188 Q

(1) Delegațiile Uniunii în țările terțe și pe lângă organizațiile internaționale asigură reprezentarea Uniunii.

(2) Delegațiile Uniunii se află sub autoritatea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate. Delegațiile acționează în strânsă cooperare cu misiunile diplomatice și consulare ale statelor membre."

CLAUZA DE SOLIDARITATE

176) Se introduc un nou titlu VII și un nou articol 188 R, cu textul următor:

"

TITLUL VII CLAUZA DE SOLIDARITATE

ARTICOLUL 188 R

(1) Uniunea și statele sale membre acționează în comun, în spiritul solidarității, în cazul în care un stat membru face obiectul unui atac terorist, ori al unei catastrofe naturale sau provocate de om. Uniunea mobilizează toate instrumentele de care dispune, inclusiv mijloacele militare puse la dispoziție de statele membre, pentru:

(a)

- prevenirea amenințării teroriste pe teritoriul statelor membre;

- protejarea instituțiilor democratice și a populației civile de un eventual atac terorist;

- acordarea de asistență unui stat membru pe teritoriul acestuia, la solicitarea autorităților sale politice, în cazul unui atac terorist;

(b) acordarea de asistență unui stat membru pe teritoriul acestuia, la solicitarea autorităților sale politice, în cazul unei catastrofe naturale sau provocate de om.

(2) În cazul în care un stat membru face obiectul unui atac terorist sau este victima unui catastrofe naturale ori provocate de om, celelalte state membre îi oferă asistență la solicitarea autorităților politice ale acestuia. În acest scop, statele membre se coordonează în cadrul Consiliului.

(3) Modalitățile de punere în aplicare de către Uniune a prezentei clauze de solidaritate sunt definite printr-o decizie adoptată de Consiliu, la propunerea comună a Comisiei și a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate. În cazul în care această decizie are implicații în domeniul apărării, Consiliul hotărăște în conformitate cu articolul 15b alineatul (1) din Tratatul privind Uniunea Europeană. Parlamentul European este informat.

În cadrul prezentului alineat și fără a aduce atingere articolului 207, Consiliul este asistat de Comitetul Politic și de Securitate, cu sprijinul structurilor dezvoltate în cadrul politicii de securitate și de apărare comune, și de comitetul prevăzut la articolul 61 D, care îi prezintă, după caz, avize comune.

(4) Pentru a permite Uniunii și statelor membre să acționeze în mod eficient, Consiliul European procedează periodic la evaluarea amenințărilor cu care se confruntă Uniunea."

DISPOZIȚII INSTITUȚIONALE ȘI FINANCIARE

177) Partea a cincea se renumerotează ca "PARTEA A ȘASEA", iar denumirea acesteia se înlocuiește cu "DISPOZIȚII INSTITUȚIONALE ȘI FINANCIARE".

PARLAMENTUL EUROPEAN

178) Articolul 189 se abrogă.

179) Articolul 190 se modifică după cum urmează:

(a) alineatele (1), (2) și (3) se elimină, iar alineatele (4) și (5) se renumerotează și devin (1), respectiv, (2);

(b) alineatul (4), renumerotat (1), se modifică după cum urmează:

(i) la primul paragraf, cuvintele "... pentru a permite alegerea prin vot universal direct ..." se înlocuiesc cu "... pentru a stabili dispozițiile necesare care să permită alegerea membrilor săi prin vot universal direct ...";

(ii) al doilea paragraf se înlocuiește cu textul următor:

"

Consiliul, hotărând în unanimitate, în conformitate cu o procedură legislativă specială și după aprobarea Parlamentului European, care se pronunță cu majoritatea membrilor care îl compun, stabilește dispozițiile necesare. Respectivele dispoziții intră în vigoare după ce au fost aprobate de statele membre în conformitate cu normele lor constituționale.";

(c) la alineatul (5), renumerotat (2), după "Parlamentul European" se introduc cuvintele "hotărând prin regulamente din proprie inițiativă, în conformitate cu o procedură legislativă specială,".

180) La articolul 191, primul paragraf se elimină. La al doilea paragraf, cuvintele "Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura menționată la articolul 251, stabilește" se înlocuiesc cu "Parlamentul European și Consiliul, hotărând prin regulamente, în conformitate cu procedura legislativă ordinară, stabilesc...", iar cuvintele "menționate la articolul 8 A alineatul (4) din Tratatul privind Uniunea Europeană" se introduc după "la nivel european".

181) La articolul 192, primul paragraf se elimină; la al doilea paragraf, cuvintele "membrilor săi" se înlocuiesc cu "membrilor care îl compun", iar la finalul paragrafului se adaugă teza următoare: "În cazul în care nu prezintă propuneri, Comisia comunică Parlamentului European motivele sale.".

182) Articolul 193 se modifică după cum urmează:

(a) la primul paragraf, cuvintele "membrilor săi" se înlocuiesc cu "membrilor care îl compun";

(b) al treilea paragraf se înlocuiește cu textul următor:

"

Modalitățile de exercitare a dreptului de anchetă se stabilesc de Parlamentul European, hotărând prin regulamente, din proprie inițiativă, în conformitate cu o procedură legislativă specială, după aprobarea de către Consiliu și Comisie."

183) Articolul 195 se modifică după cum urmează:

(a) la alineatul (1) primul paragraf prima teză, fragmentul de teză introductiv "Parlamentul European numește un Ombudsman, împuternicit să primească plângeri ..." se înlocuiește cu "Ombudsmanul European, ales de Parlamentul European, este împuternicit să primească plângeri ...", iar la finalul tezei, cuvintele "și a Tribunalului de Primă Instanță în exercitarea funcțiilor lor" se înlocuiesc cu "în exercitarea funcțiilor acesteia", și se adaugă următoarea teză finală: "Acesta investighează aceste plângeri și întocmește un raport cu privire la acestea.";

(b) la alineatul (2) primul paragraf, cuvântul "numit" se înlocuiește cu "ales";

(c) la alineatul (3), cuvintele "vreunui organism" se înlocuiesc cu "vreunui guvern, instituție, organ, oficiu sau agenție";

(d) la alineatul (4), după "Parlamentul European ..." se introduc cuvintele "... hotărând prin regulamente din proprie inițiativă, în conformitate cu o procedură legislativă specială, ...".

184) La articolul 196, al doilea paragraf, cuvintele "în sesiune extraordinară" se înlocuiesc cu "în perioada de sesiune extraordinară", iar cuvintele "membrilor săi" se înlocuiesc cu "membrilor care îl compun".

185) Articolul 197 se modifică după cum urmează:

(a) primul paragraf se elimină;

(b) al doilea paragraf se înlocuiește cu textul următor:

"

Comisia poate asista la toate ședințele și, la cererea sa, este audiată."

(c) al patrulea paragraf se înlocuiește cu textul următor:

"

Consiliul European și Consiliul sunt audiate de Parlamentul European în condițiile prevăzute de regulamentul de procedură al Consiliului European și al Consiliului."

186) La articolul 198 primul paragraf, cuvântul "absolută" se elimină.

187) La articolul 199 al doilea paragraf, cuvintele "... condițiile prevăzute de acest regulament" se înlocuiesc cu "... condițiile prevăzute în tratate și de acest regulament."

188) La articolul 201, al doilea paragraf se înlocuiește cu textul următor:

"

În cazul în care moțiunea de cenzură se adoptă cu o majoritate de două treimi din voturile exprimate și de către majoritatea membrilor care compun Parlamentul European, membrii Comisiei trebuie să demisioneze colectiv din funcțiile lor, iar Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate trebuie să demisioneze din funcțiile pe care le exercită în cadrul Comisiei. Aceștia rămân în funcție și continuă să gestioneze afacerile curente până la înlocuirea lor în conformitate cu articolul 9 D din Tratatul privind Uniunea Europeană. În acest caz, mandatul membrilor Comisiei numiți pentru a-i înlocui expiră la data la care ar fi trebuit să expire mandatul membrilor Comisiei obligați să demisioneze colectiv din funcțiile lor."

CONSILIUL EUROPEAN

189) Se introduc noua secțiune 1a și noile articole 201a și 201b, cu textul următor:

"

SECȚIUNEA 1a Consiliul European

ARTICOLUL 201a

(1) În caz de vot, fiecare membru al Consiliului European poate primi delegare din partea unui singur alt membru.

În cazul în care hotărăște cu majoritate calificată, Consiliului European i se aplică articolul 9 C alineatul (4) din Tratatul privind Uniunea Europeană și articolul 205 alineatul (2) din prezentul tratat. În cazul în care Consiliul European se pronunță prin vot, președintele acestuia și președintele Comisiei nu participă la vot.

Abținerile membrilor prezenți sau reprezentați nu împiedică adoptarea deliberărilor Consiliului European pentru care este necesară unanimitatea.

(2) Președintele Parlamentului European poate fi invitat de Consiliul European pentru a fi audiat.

(3) Consiliul European hotărăște cu majoritate simplă în chestiuni de procedură, precum și pentru adoptarea regulamentului de procedură.

(4) Consiliul European este asistat de Secretariatul General al Consiliului.

ARTICOLUL 201b

Consiliul European adoptă cu majoritate calificată:

(a) o decizie de stabilire a listei formațiunilor Consiliului, altele decât cea Afaceri Generale și cea Afaceri Externe, în conformitate cu articolul 9 C alineatul (6) din Tratatul privind Uniunea Europeană;

(b) o decizie referitoare la președinția formațiunilor Consiliului, cu excepția celei Afaceri Externe, în conformitate cu articolul 9 C alineatul (9) din Tratatul privind Uniunea Europeană."

CONSILIUL

190) Articolele 202 și 203 se abrogă.

191) Articolul 205 se modifică după cum urmează:

(a) alineatele (1) și (2) se înlocuiesc cu textul următor:

"

(1) În cazul deliberărilor pentru care este necesară majoritatea simplă, Consiliul hotărăște cu majoritatea membrilor care îl compun.

(2) Prin derogare de la articolul 9 C alineatul (4) din Tratatul privind Uniunea Europeană, începând cu 1 noiembrie 2014 și sub rezerva dispozițiilor stabilite prin Protocolul privind dispozițiile tranzitorii, în cazul în care Consiliul nu hotărăște la propunerea Comisiei sau a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, majoritatea calificată se definește ca fiind egală cu cel puțin 72% din membrii Consiliului reprezentând statele membre participante, care reunesc cel puțin 65% din populația Uniunii.

(3) Începând cu 1 noiembrie 2014 și sub rezerva dispozițiilor tranzitorii stabilite prin Protocolul privind dispozițiile tranzitorii, în cazul în care, în temeiul tratatelor, nu toți membrii Consiliului participă la vot, majoritatea calificată se definește după cum urmează:

(a) Majoritatea calificată este definită ca fiind egală cu cel puțin 55% din membrii Consiliului reprezentând statele membre participante, care reunesc cel puțin 65% din populația acestor state.

Minoritatea de blocare trebuie să includă cel puțin numărul minim de membri din Consiliu, care reprezintă mai mult de 35% din populația statelor membre participante, plus un membru, în caz contrar majoritatea calificată se consideră a fi întrunită.

(b) Prin derogare de la litera (a), în cazul în care Consiliul nu hotărăște la propunerea Comisiei sau a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, majoritatea calificată se definește ca fiind egală cu cel puțin 72% din membrii Consiliului reprezentând statele membre participante, care reunesc cel puțin 65% din populația respectivelor state."

(b) alineatul (4) se elimină, iar alineatul (3) se renumerotează (4).

192) Articolul 207 se înlocuiește cu textul următor:

"

ARTICOLUL 207

(1) Un comitet constituit din reprezentanții permanenți ai guvernelor statelor membre răspunde de pregătirea lucrărilor Consiliului și de executarea mandatelor care îi sunt încredințate de către acesta. Comitetul poate adopta decizii de procedură în cazurile prevăzute de regulamentul de procedură al Consiliului.

(2) Consiliul este asistat de Secretariatul General, aflat sub autoritatea unui secretar general numit de Consiliu.

Consiliul hotărăște cu majoritate simplă în privința organizării Secretariatului General.

(3) Consiliul hotărăște cu majoritate simplă în chestiunile de procedură, precum și în privința adoptării regulamentului său de procedură."

193) La articolul 208 se adaugă următoarea teză la final: "În cazul în care Comisia nu prezintă nicio propunere, aceasta comunică motivele Consiliului."

194) La articolul 209, cuvintele "cu avizul" se înlocuiesc cu "după consultarea".

195) Articolul 210 se înlocuiește cu textul următor:

"

ARTICOLUL 210

Consiliul stabilește salariile, indemnizațiile și pensiile președintelui Consiliului European, ale președintelui Comisiei, ale Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, ale membrilor Comisiei, ale președinților, membrilor și grefierilor Curții de Justiție a Uniunii Europene, precum și ale secretarului general al Consiliului. Consiliul stabilește, de asemenea, toate indemnizațiile care țin loc de remunerație."

COMISIA

196) Articolul 211 se abrogă. Se introduce un articol 211a cu textul următor:

"

ARTICOLUL 211a

În conformitate cu articolul 9 D alineatul (5) din Tratatul privind Uniunea Europeană, membrii Comisiei sunt aleși printr-un sistem de rotație stabilit în unanimitate de către Consiliul European, care se întemeiază pe următoarele principii:

(a) statele membre sunt tratate în mod absolut egal în ceea ce privește stabilirea ordinii de rotație și a duratei prezenței reprezentanților lor în cadrul Comisiei; în consecință, diferența dintre numărul total de mandate deținute de resortisanții a două state membre date nu poate fi niciodată mai mare de unu;

(b) sub rezerva dispozițiilor de la litera (a), fiecare dintre Comisiile succesive este constituită astfel încât să reflecte în mod satisfăcător diversitatea demografică și geografică a statelor membre."

197) Articolul 212 devine un nou alineat (2) al articolului 218.

198) La articolul 213, alineatul (1) se elimină, iar alineatul (2) rămâne nenumerotat; primele două paragrafe ale acestuia se unifică și se citesc după cum urmează:

"

Membrii Comisiei se abțin de la orice act incompatibil cu natura funcțiilor lor. Statele membre respectă independența acestora și nu încearcă să îi influențeze în îndeplinirea sarcinilor lor."

199) Articolul 214 se abrogă.

200) Articolul 215 se modifică după cum urmează:

(a) al doilea paragraf se înlocuiește cu următoarele două paragrafe:

"

Membrul Comisiei care a demisionat sau a decedat este înlocuit pe perioada rămasă până la încheierea mandatului de un nou membru având aceeași cetățenie, numit de Consiliu, de comun acord cu președintele Comisiei, după consultarea Parlamentului European și în conformitate cu criteriile menționate la articolul 9 D alineatul (3) al doilea paragraf din Tratatul privind Uniunea Europeană.

Consiliul, hotărând în unanimitate, la propunerea președintelui Comisiei, poate decide că nu este necesară înlocuirea, în special în cazul în care durata rămasă până la încheierea mandatului membrului Comisiei este scurtă."

(b) se introduce un al cincilea paragraf, nou, cu textul următor:

"

În caz de demisie, de destituire sau de deces, Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate este înlocuit, până la încheierea mandatului, în conformitate cu articolul 9 E alineatul (1) din Tratatul privind Uniunea Europeană.";

(c) ultimul paragraf se înlocuiește cu textul următor:

"

În cazul demisiei tuturor membrilor Comisiei, aceștia rămân în funcție și continuă, în perioada rămasă până la încheierea mandatului, până la înlocuirea lor, să gestioneze afacerile curente în conformitate cu articolul 9 D din Tratatul privind Uniunea Europeană".

201) La articolul 217, alineatele (1), (3) și (4) se elimină, iar alineatul (2) rămâne nenumerotat. Prima teză a acestuia se înlocuiește cu textul următor: "Fără a aduce atingere articolului 9 E alineatul (4) din Tratatul privind Uniunea Europeană, responsabilitățile care îi revin Comisiei sunt structurate și repartizate între membrii săi de către președinte, în conformitate cu articolul 9 D alineatul (6) din respectivul tratat."

202) La articolul 218, alineatul (1) se elimină; alineatul (2) se renumerotează (1), iar cuvintele "în condițiile prevăzute de prezentul tratat" se elimină. Se introduce un alineat (2), care preia formularea articolului 212.

203) La articolul 219 primul paragraf, cuvintele "numărului de membri prevăzut la articolul 213" se înlocuiesc cu "membrilor săi", iar al doilea paragraf se înlocuiește cu "Cvorumul este stabilit prin regulamentul de procedură al acesteia."

CURTEA DE JUSTIȚIE

204) În denumirea secțiunii 4 se adaugă cuvintele "A UNIUNII EUROPENE".

205) Articolul 220 se abrogă.

206) La articolul 221, primul paragraf se elimină.

207) La articolul 223, la finalul primului paragraf se adaugă cuvintele "..., după consultarea comitetului prevăzut la articolul 224a.".

208) La articolul 224 primul paragraf, se elimină prima teză, iar cuvintele "ai Tribunalului" se introduc după "Numărul de judecători ...". La al doilea paragraf, la finalul celei de-a doua teze se adaugă cuvintele "..., după consultarea comitetului prevăzut la articolul 224a.".

209) Se introduce un nou articol 224a, cu textul următor:

"

ARTICOLUL 224a

Se instituie un comitet care emite un aviz cu privire la capacitatea candidaților de a exercita funcțiile de judecător și avocat general în cadrul Curții de Justiție și al Tribunalului, înainte ca guvernele statelor membre să facă nominalizările, în conformitate cu dispozițiile articolelor 223 și 224.

Comitetul este format din șapte personalități alese dintre foștii membri ai Curții de Justiție și ai Tribunalului, dintre membrii instanțelor naționale supreme și din juriști reputați, dintre care unul este propus de Parlamentul European. Consiliul adoptă o decizie care stabilește regulamentul de funcționare al acestui comitet, precum și o decizie prin care sunt desemnați membrii comitetului. Comitetul hotărăște la inițiativa președintelui Curții de Justiție.".

210) La articolul 225 alineatul (1) primul paragraf prima teză, cuvintele "...care sunt atribuite unei camere jurisdicționale și a celor..." se înlocuiesc cu "... care sunt atribuite unui tribunal specializat, instituit în conformitate cu articolul 225A și a celor...", iar la alineatul (2) primul paragraf, cuvintele "instituite în conformitate cu articolul 225A" se elimină.

211) Articolul 225A se modifică după cum urmează:

(a) primul paragraf se înlocuiește cu textul următor:

"

Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară, pot înființa tribunale specializate pe lângă Tribunal, care să aibă competența de a judeca în primă instanță anumite categorii de acțiuni în materii speciale. Parlamentul European și Consiliul hotărăsc prin regulamente, fie la propunerea Comisiei și după consultarea Curții de Justiție, fie la solicitarea Curții de Justiție și după consultarea Comisiei."

(b) la al doilea paragraf, cuvântul "decizia" se înlocuiește cu "regulamentul", iar cuvintele "acestei camere" se înlocuiesc cu "acestui tribunal";

(c) la al treilea paragraf, cuvintele "decizia privind crearea camerei" se înlocuiesc cu cuvintele "regulamentului privind crearea tribunalului specializat";

(d) la al șaselea paragraf, cuvântul "decizia" se înlocuiește cu "regulamentul", iar la finalul paragrafului se adaugă teza următoare: "Titlul I și articolul 64 din Statut se aplică în orice situație tribunalelor specializate."

212) Articolul 228 se modifică după cum urmează:

(a) la alineatul (2), primul și al doilea paragraf se înlocuiesc cu textul următor, care devine primul paragraf:

"

(2) În cazul în care consideră că statul membru în cauză nu a luat măsurile pe care le impune executarea hotărârii Curții, Comisia poate sesiza Curtea, după ce a dat statului în cauză posibilitatea de a-și prezenta observațiile. Comisia indică cuantumul sumei forfetare sau al penalității cu titlu cominatoriu, pe care statul membru în cauză trebuie să îl plătească și pe care îl consideră adecvat situației."

La al treilea paragraf, devenit al doilea paragraf, după cuvântul "Curtea" se elimină cuvintele "de Justiție".

(b) se adaugă următorul alineat (3):

"

(3) În cazul în care sesizează Curtea printr-o acțiune în temeiul articolului 226, considerând că statul respectiv nu și-a îndeplinit obligația de a comunica măsurile de transpunere a unei directive adoptate în conformitate cu o procedură legislativă, Comisia poate indica, în cazul în care consideră necesar, cuantumul sumei forfetare sau al penalității cu titlu cominatoriu, care urmează a fi plătit de statul respectiv și pe care îl consideră adecvat situației.

În cazul în care constată neîndeplinirea obligației, Curtea poate impune statului membru respectiv plata unei sume forfetare sau a unei penalități cu titlu cominatoriu, în limita valorii indicate de Comisie. Obligația de plată intră în vigoare la data stabilită de Curte prin hotărârea sa."

213) La articolul 229A, cuvintele "... Consiliul, hotărând în unanimitate, la propunerea Comisiei și după consultarea Parlamentului European, ..." se înlocuiesc cu "... Consiliul, hotărând în unanimitate, în conformitate cu o procedură legislativă specială și după consultarea Parlamentului European, ...", iar cuvintele "titluri comunitare de proprietate industrială" se înlocuiesc cu "titluri comunitare de proprietate intelectuală". Ultima teză se înlocuiește cu textul următor: "Respectivele dispoziții intră în vigoare după ce au fost aprobate de statele membre în conformitate cu normele lor constituționale."

214) Articolul 230 se modifică după cum urmează:

(a) la primul paragraf, cuvintele "... actelor adoptate în comun de Parlamentul European și de Consiliu, ..." se înlocuiesc cu "... actelor legislative, ...", după "Parlamentului European" se introduc cuvintele "și ale Consiliului European", iar la sfârșit se adaugă teza următoare: "Aceasta controlează, de asemenea, legalitatea actelor organelor, oficiilor sau agențiilor Uniunii, destinate să producă efecte juridice față de terți;"

(b) la al treilea paragraf, cuvintele "... de Curtea de Conturi și de BCE, în scopul protejării prerogativelor acestora" se înlocuiesc cu "... de Curtea de Conturi, de Banca Centrală Europeană și de Comitetul Regiunilor, care urmăresc salvgardarea prerogativelor acestora";

(c) al patrulea paragraf se înlocuiește cu textul următor:

"

Orice persoană fizică sau juridică poate formula, în condițiile prevăzute la primul și al doilea paragraf, o acțiune împotriva actelor al căror destinatar este sau care o privesc direct și individual, precum și împotriva actelor normative care o privesc direct și care nu presupun măsuri de executare.";

(d) se introduce un nou al cincilea paragraf, iar al cincilea paragraf existent devine al șaselea paragraf:

"

Actele de constituire a organelor, oficiilor și agențiilor Uniunii pot să prevadă condiții și proceduri speciale privind acțiunile formulate de persoanele fizice sau juridice împotriva actelor acestor organe, oficii sau agenții, care sunt destinate să producă efecte juridice față de ele."

215) La articolul 231, al doilea paragraf se înlocuiește cu textul următor: "Cu toate acestea, Curtea indică, în cazul în care consideră că este necesar, care sunt efectele actului anulat, care trebuie considerate ca fiind irevocabile.".

216) Articolul 232 se modifică după cum urmează:

(a) la primul paragraf, după "Parlamentul European" se introduc cuvintele "Consiliul European," după "Comisia" se introduc cuvintele "sau Banca Centrală Europeană", cuvântul "sau" înainte de "Comisia" se înlocuiește cu o virgulă, iar la finalul paragrafului se adaugă următoarea teză: "Prezentul articol se aplică, în aceleași condiții, organelor, oficiilor și agențiilor Uniunii care se abțin să hotărască.";

(b) la al treilea paragraf, după "...unei instituții" se introduc cuvintele "... sau a unuia dintre organele, oficiile sau agențiile";

(c) al patrulea paragraf se elimină.

217) La articolul 233 primul paragraf, cuvintele "sau instituțiile" se elimină, iar verbul se conjugă în consecință; al treilea paragraf se elimină.

218) La articolul 234 primul paragraf litera (b), se elimină cuvintele "și de BCE" și litera (c). La finalul articolului se adaugă următorul paragraf: "În cazul în care o asemenea chestiune se invocă într-o cauză pendinte în fața unei instanțe judecătorești naționale privind o persoană supusă unei măsuri privative de libertate, Curtea hotărăște în cel mai scurt termen."

219) La articolul 235, trimiterea la articolul 288 al doilea paragraf se înlocuiește cu o trimitere la articolul 288 al doilea și al treilea paragraf.

220) Se introduce un nou articol 235a, cu textul următor:

"

ARTICOLUL 235a

Curtea de Justiție este competentă să se pronunțe în privința legalității unui act adoptat de Consiliul European sau de Consiliu în temeiul articolului 7 din Tratatul privind Uniunea Europeană numai la solicitarea statului membru care face obiectul unei constatări a Consiliului European sau a Consiliului și numai în privința respectării dispozițiilor de procedură prevăzute de respectivul articol.

Această cerere trebuie prezentată în termen de o lună de la data respectivei constatări. Curtea hotărăște în termen de o lună de la data cererii."

221) La articolul 236, cuvintele "... prin Statut sau care rezultă din regimul care se aplică acestora din urmă ..." se înlocuiesc cu "... prin Statutul funcționarilor Uniunii și regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii ...".

222) La articolul 237 litera (d), la a doua teză, după cuvântul "Consiliul" se introduce cuvântul "guvernatorilor".

223) Se adaugă următoarele noi articole, 240a și 240b, cu textul următor:

"

ARTICOLUL 240a

Curtea de Justiție a Uniunii Europene nu este competentă în ceea ce privește dispozițiile privind politica externă și de securitate comună, nici în ceea ce privește actele adoptate în temeiul acestora.

Cu toate acestea, Curtea este competentă să controleze respectarea dispozițiilor articolului 25b din Tratatul privind Uniunea Europeană și să se pronunțe în ceea ce privește acțiunile formulate în condițiile prevăzute la articolul 230 al patrulea paragraf din prezentul tratat, privind controlul legalității deciziilor care prevăd măsuri restrictive împotriva persoanelor fizice sau juridice, adoptate de Consiliu în temeiul titlului V capitolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană.

ARTICOLUL 240b

În exercitarea atribuțiilor sale privind dispozițiile părții a treia titlul IV capitolele 4 și 5, referitoare la spațiul de libertate, securitate și justiție, Curtea de Justiție a Uniunii Europene nu este competentă să verifice legalitatea sau proporționalitatea operațiunilor efectuate de poliție sau de alte servicii de aplicare a legii într-un stat membru și nici să hotărască cu privire la exercitarea responsabilităților care le revin statelor membre în vederea menținerii ordinii publice și a apărării securității interne."

224) Articolul 241 se înlocuiește cu textul următor:

"

ARTICOLUL 241

Sub rezerva expirării termenului prevăzut la articolul 230 al cincilea paragraf, în cazul unui litigiu privind un act cu caracter general, adoptat de o instituție, un organ, un oficiu sau o agenție a Uniunii, orice parte se poate prevala de motivele de drept prevăzute la articolul 230 al doilea paragraf pentru a invoca în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene inaplicabilitatea acestui act."

225) La articolul 242 a doua teză, după "Curtea" se elimină cuvintele "de Justiție".

226) La articolul 245, al doilea paragraf se înlocuiește cu textul următor:

"

Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară, pot modifica dispozițiile Statutului, cu excepția titlului I și a articolului 64. Parlamentul European și Consiliul hotărăsc fie la solicitarea Curții de Justiție și după consultarea Comisiei, fie la propunerea Comisiei și după consultarea Curții de Justiție."

BANCA CENTRALĂ EUROPEANĂ

227) Se introduc secțiunea 4a și articolul 245a, cu textul următor:

"

SECȚIUNEA 4a Banca Centrală Europeană

ARTICOLUL 245a

(1) Banca Centrală Europeană și băncile centrale naționale constituie Sistemul European al Băncilor Centrale (SEBC). Banca Centrală Europeană și băncile centrale naționale ale statelor membre a căror monedă este euro, care constituie Eurosistemul, conduc politica monetară a Uniunii.

(2) SEBC este condus de organele de decizie ale Băncii Centrale Europene. Obiectivul principal al SEBC îl reprezintă menținerea stabilității prețurilor. Fără a aduce atingere acestui obiectiv, SEBC sprijină politicile economice generale în cadrul Uniunii pentru a contribui la realizarea obiectivelor acesteia.

(3) Banca Centrală Europeană are personalitate juridică. Aceasta este singura abilitată să autorizeze emisiunea de monedă euro. Aceasta este independentă în exercitarea competențelor și în administrarea finanțelor sale. Instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii, precum și guvernele statelor membre respectă această independență.

(4) Banca Centrală Europeană adoptă măsurile necesare îndeplinirii misiunilor sale în conformitate cu articolele 105-111a și cu articolul 115 C și cu condițiile prevăzute în Statutul SEBC și al BCE. Statele membre a căror monedă nu este euro, precum și băncile lor centrale își păstrează competențele în domeniul monetar, în conformitate cu articolele menționate.

(5) În domeniile în care are atribuții, Banca Centrală Europeană este consultată asupra oricărui proiect de act al Uniunii, precum și asupra oricărui proiect de reglementare la nivel național și poate emite avize."

228) Se introduce un nou articol 245b, care preia formularea articolului 112; acesta se modifică după cum urmează:

(a) la finalul alineatului (1), cuvintele "ale statelor membre a căror monedă este euro" se introduc după "... băncilor centrale naționale";

(b) la alineatul (2) se elimină numerotarea cu literele (a) și (b) și actuala literă (a) devine primul paragraf, iar cele trei paragrafe ale actualei litere (b) devin paragrafele al doilea, al treilea și, respectiv, al patrulea ale alineatului menționat anterior; la al doilea paragraf, cuvintele "numiți de comun acord de guvernele statelor membre la nivelul șefilor de stat sau de guvern," se înlocuiesc cu "numiți de Consiliul European, hotărând cu majoritate calificată;".

229) Se introduce un articol 245c, care preia formularea articolului 113.

CURTEA DE CONTURI

230) La finalul articolului 246 se introduce cuvântul "Uniunii" și se adaugă un nou paragraf, al doilea, cu textul următor:

"

Curtea de Conturi este formată din câte un resortisant din fiecare stat membru. Membrii săi își exercită funcțiile în deplină independență, în interesul general al Uniunii."

231) Articolul 247 se modifică după cum urmează:

(a) alineatul (1) și primul paragraf al alineatului (4) se elimină. Alineatele (2)-(9) se renumerotează (1)-(8);

(b) la alineatul (2), renumerotat (1), cuvântul "țările" se înlocuiește cu "statul";

(c) la alineatul (4), renumerotat (3), cuvântul "aceștia" se înlocuiește cu "membrii Curții de Conturi".

232) La articolul 248, cuvintele "organism creat" se înlocuiesc cu "organ, oficiu sau agenție înființată", la singular sau la plural, după caz.

ACTELE JURIDICE ALE UNIUNII

233) Denumirea capitolului 2 se înlocuiește cu denumirea următoare: "ACTELE JURIDICE ALE UNIUNII, PROCEDURILE DE ADOPTARE ȘI ALTE DISPOZIȚII".

234) Înaintea articolului 249, se introduce secțiunea 1, cu textul următor:

"

SECȚIUNEA 1 Actele juridice ale Uniunii"

235) Articolul 249 se modifică după cum urmează:

(a) primul paragraf se înlocuiește cu textul următor:

"

Pentru exercitarea competențelor Uniunii, instituțiile adoptă regulamente, directive, decizii, recomandări și avize;"

(b) al patrulea paragraf se înlocuiește cu textul următor:

"

Decizia este obligatorie în toate elementele sale. În cazul în care se indică destinatarii, decizia este obligatorie numai pentru aceștia."

236) Se adaugă următoarele noi articole, 249 A-249 D, cu textul următor:

"

ARTICOLUL 249 A

(1) Procedura legislativă ordinară constă în adoptarea în comun de către Parlamentul European și Consiliu a unui regulament, a unei directive sau a unei decizii, la propunerea Comisiei. Această procedură este definită la articolul 251.

(2) În cazurile specifice prevăzute în tratate, adoptarea unui regulament, a unei directive sau a unei decizii de către Parlamentul European cu participarea Consiliului sau de către Consiliu cu participarea Parlamentului European constituie o procedură legislativă specială.

(3) Actele juridice adoptate prin procedură legislativă constituie acte legislative.

(4) În cazurile specifice prevăzute în tratate, actele legislative se pot adopta la inițiativa unui grup de state membre sau a Parlamentului European, la recomandarea Băncii Centrale Europene sau la solicitarea Curții de Justiție sau a Băncii Europene de Investiții.

ARTICOLUL 249 B

(1) Un act legislativ poate delega Comisiei competența de a adopta acte fără caracter legislativ și cu domeniu de aplicare general, care completează sau modifică anumite elemente neesențiale ale actului legislativ.

Actele legislative definesc în mod expres obiectivele, conținutul, domeniul de aplicare și durata delegării de competențe. Elementele esențiale ale unui anumit domeniu sunt rezervate actului legislativ și nu pot face, prin urmare, obiectul delegării de competențe.

(2) Actele legislative stabilesc în mod expres condițiile de aplicare a delegării; aceste condiții pot fi următoarele:

(a) Parlamentul European sau Consiliul poate decide revocarea delegării;

(b) actul delegat poate intra în vigoare numai în cazul în care, în termenul stabilit prin actul legislativ, Parlamentul European sau Consiliul nu formulează obiecțiuni.

În înțelesul literelor (a) și (b), Parlamentul European hotărăște cu majoritatea membrilor care îl compun, iar Consiliul hotărăște cu majoritate calificată.

(3) În titlul actelor delegate se introduce adjectivul «delegat» sau «delegată».

ARTICOLUL 249 C

(1) Statele membre iau toate măsurile de drept intern necesare pentru a pune în aplicare actele obligatorii din punct de vedere juridic ale Uniunii.

(2) În cazul în care sunt necesare condiții unitare de punere în aplicare a actelor obligatorii din punct de vedere juridic ale Uniunii, aceste acte conferă Comisiei competențe de executare sau, în cazuri speciale și temeinic justificate, precum și în cazurile prevăzute la articolele 11 și 13 din Tratatul privind Uniunea Europeană, Consiliului.

(3) În înțelesul alineatului (2), Parlamentul European și Consiliul, hotărând prin regulamente, în conformitate cu procedura legislativă ordinară, stabilesc, în prealabil, normele și principiile generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie.

(4) În titlul actelor de punere în aplicare se introduc cuvintele «de punere în aplicare».

ARTICOLUL 249 D

Consiliul adoptă recomandări. Acesta hotărăște, la propunerea Comisiei, în toate cazurile în care tratatele prevăd că adoptă acte la propunerea Comisiei. Consiliul hotărăște în unanimitate în domeniile în care este necesară unanimitatea pentru adoptarea unui act al Uniunii. Comisia, precum și Banca Centrală Europeană în cazurile specifice prevăzute în tratate, adoptă recomandări."

PROCEDURI DE ADOPTARE A ACTELOR ȘI ALTE DISPOZIȚII

237) Înaintea articolului 250 se introduce secțiunea 2, cu denumirea "PROCEDURI DE ADOPTARE A ACTELOR ȘI ALTE DISPOZIȚII";

238) La articolul 250, alineatul (1) se înlocuiește cu textul următor:

"

(1) În cazul în care, în temeiul tratatelor, Consiliul hotărăște la propunerea Comisiei, acesta poate modifica propunerea numai hotărând în unanimitate, cu excepția cazurilor prevăzute la articolul 251 alineatele (10) și (13), la articolele 268, 270a, 272 și la articolul 273 al doilea paragraf."

239) Articolul 251 se modifică după cum urmează:

(a) la alineatul (1), cuvintele "la prezentul articol" se înlocuiesc cu "la procedura legislativă ordinară";

(b) alineatul (2) al doilea și al treilea paragraf și alineatele (3)-(7) se înlocuiesc cu textul următor:

"

Prima lectură

(3) Parlamentul European adoptă poziția sa în primă lectură și o transmite Consiliului.

(4) În cazul în care poziția Parlamentului European este aprobată de Consiliu, actul respectiv se adoptă cu formularea care corespunde poziției Parlamentului European.

(5) În cazul în care poziția Parlamentului European nu este aprobată de Consiliu, acesta adoptă poziția sa în primă lectură și o transmite Parlamentului European.

(6) Consiliul informează pe deplin Parlamentul asupra motivelor care l-au condus la adoptarea poziției sale în primă lectură. Comisia informează pe deplin Parlamentul European cu privire la poziția sa.

A doua lectură

(7) În cazul în care, în termen de trei luni de la data transmiterii, Parlamentul European:

(a) aprobă poziția Consiliului din prima lectură sau nu s-a pronunțat, actul respectiv se consideră adoptat cu formularea care corespunde poziției Consiliului;

(b) respinge, cu majoritatea membrilor care îl compun, poziția Consiliului din prima lectură, actul propus este considerat ca nefiind adoptat;

(c) propune, cu majoritatea membrilor care îl compun, modificări la poziția Consiliului din prima lectură, textul astfel modificat se transmite Consiliului și Comisiei, care emite un aviz cu privire la aceste modificări.

(8) În cazul în care, în termen de trei luni de la primirea modificărilor Parlamentului European, Consiliul, hotărând cu majoritate calificată:

(a) aprobă toate aceste modificări, actul respectiv este considerat aprobat;

(b) nu aprobă toate modificările, președintele Consiliului, în consens cu președintele Parlamentului European, convoacă comitetul de conciliere, într-un termen de șase săptămâni.

(9) Consiliul hotărăște în unanimitate cu privire la modificările care au făcut obiectul unui aviz negativ din partea Comisiei.

Concilierea

(10) Comitetul de conciliere, care reunește membrii Consiliului sau reprezentanții lor și tot atâția membri care reprezintă Parlamentul European, are misiunea de a ajunge la un acord asupra unui proiect comun, cu majoritatea calificată a membrilor Consiliului sau a reprezentanților acestora și cu majoritatea membrilor care reprezintă Parlamentul European, în termen de șase săptămâni de la data convocării, pe baza pozițiilor Parlamentului și ale Consiliului din a doua lectură.

(11) Comisia participă la lucrările comitetului de conciliere și ia toate inițiativele necesare pentru promovarea unei apropieri între pozițiile Parlamentului European și ale Consiliului.

(12) În cazul în care, în termen de șase săptămâni de la convocare, comitetul de conciliere nu aprobă niciun proiect comun, actul propus este considerat neadoptat.

A treia lectură

(13) În cazul în care, în acest termen, comitetul de conciliere aprobă un proiect comun, Parlamentul European și Consiliul dispun fiecare de un termen de șase săptămâni de la această aprobare, pentru a adopta actul respectiv în conformitate cu acest proiect, Parlamentul European hotărând cu majoritatea voturilor exprimate iar Consiliul cu majoritate calificată. În caz contrar, actul propus este considerat neadoptat.

(14) Termenele de trei luni și șase săptămâni prevăzute la prezentul articol sunt prelungite cu cel mult o lună și, respectiv, două săptămâni, la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Dispoziții speciale

(15) În cazul în care, în situațiile prevăzute în tratate, un act legislativ face obiectul procedurii legislative ordinare la inițiativa unui grup de state membre sau la recomandarea Băncii Centrale Europene ori la solicitarea Curții de Justiție, alineatul (2), alineatul (6) a doua teză și alineatul (9) nu se aplică.

În aceste cazuri, Parlamentul European și Consiliul transmit Comisiei proiectul de act, precum și pozițiile lor din prima și din a doua lectură. Parlamentul European sau Consiliul poate solicita avizul Comisiei în orice fază a procedurii, aviz pe care Comisia îl poate emite și din proprie inițiativă. Comisia poate, de asemenea, în cazul în care consideră necesar, să participe la comitetul de conciliere în condițiile prevăzute la alineatul (11)."

240) Articolul 252 se abrogă. Se introduce un nou articol 252a cu textul următor:

"

ARTICOLUL 252a

Parlamentul European, Consiliul și Comisia se consultă reciproc și organizează, de comun acord, condițiile cooperării lor. În acest scop, acestea pot, cu respectarea tratatelor, să încheie acorduri interinstituționale care pot avea un caracter obligatoriu."

241) Articolul 253 se înlocuiește cu textul următor:

"

ARTICOLUL 253

În cazul în care tratatele nu prevăd tipul actului care trebuie adoptat, instituțiile îl aleg de la caz la caz, cu respectarea procedurilor aplicabile și a principiului proporționalității.

Actele juridice se motivează și fac trimitere la propunerile, inițiativele, recomandările, cererile sau avizele prevăzute în tratate.

În cazul în care examinează un proiect de act legislativ, Parlamentul European și Consiliul se abțin de la adoptarea de acte care nu au fost prevăzute de procedura legislativă aplicabilă domeniului respectiv."

242) Articolul 254 se înlocuiește cu textul următor:

"

ARTICOLUL 254

(1) Actele legislative adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară se semnează de președintele Parlamentului European și de președintele Consiliului.

Actele legislative adoptate în conformitate cu o procedură legislativă specială se semnează de președintele instituției care le-a adoptat.

Actele legislative se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Acestea intră în vigoare la data prevăzută de textul lor sau, în absența acesteia, în a douăzecea zi de la publicare.

(2) Actele fără caracter legislativ, adoptate sub formă de regulamente, directive și decizii, în cazul în care acestea din urmă nu indică destinatarii, se semnează de președintele instituției care le-a adoptat.

Regulamentele și directivele care se adresează tuturor statelor membre, precum și deciziile, în cazul în care acestea nu indică destinatarii, se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Acestea intră în vigoare la data prevăzută de textul lor sau, în absența acesteia, în a douăzecea zi de la data publicării.

Celelalte directive, precum și deciziile care se adresează unui destinatar se notifică destinatarilor lor și produc efecte prin această notificare."

243) Se introduce un nou articol 254a, cu textul următor:

"

ARTICOLUL 254a

(1) În îndeplinirea misiunilor lor, instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii sunt susținute de o administrație europeană transparentă, eficientă și independentă.

(2) În scopul respectării Statutului și a regimului adoptate în temeiul articolului 283, Parlamentul European și Consiliul, hotărând prin regulamente, în conformitate cu procedura legislativă ordinară, stabilesc dispozițiile necesare."

244) Articolul 255 devine articolul 16 A; acesta se modifică după cum se precizează la punctul 28.

245) La articolul 256 primul paragraf, cuvintele "Deciziile Consiliului sau ale Comisiei care impun ..." se înlocuiesc cu "Actele Consiliului, ale Comisiei sau ale Băncii Centrale Europene care impun ...".

ORGANELE CONSULTATIVE

246) Se introduc un nou capitol 3 și un nou articol 256a, cu textul următor, capitolele 3 și 4 devenind secțiunea 1 și, respectiv, secțiunea 2, iar capitolul 5 se renumerotează 4:

"

CAPITOLUL 3 Organele consultative ale Uniunii

ARTICOLUL 256a

(1) Parlamentul European, Consiliul și Comisia sunt asistate de un Comitet Economic și Social și de un Comitet al Regiunilor, care exercită funcții consultative.

(2) Comitetul Economic și Social este format din reprezentanți ai organizațiilor patronale, salariale și ai altor reprezentanți ai societății civile, în special din domeniile socioeconomic, civic, profesional și cultural.

(3) Comitetul Regiunilor este format din reprezentanți ai colectivităților regionale și locale care sunt fie titularii unui mandat electoral în cadrul unei autorități regionale sau locale, fie răspund din punct de vedere politic în fața unei adunări alese.

(4) Mandatul membrilor Comitetului Economic și Social și ai Comitetului Regiunilor nu este imperativ. Aceștia își exercită funcțiile în deplină independență, în interesul general al Uniunii.

(5) Normele menționate la alineatele (2) și (3), referitoare la natura compunerii acestor Comitete, sunt revizuite periodic de Consiliu, pentru a ține seama de evoluția economică, socială și demografică a Uniunii. Consiliul, la propunerea Comisiei, adoptă decizii în acest scop."

COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL

247) Articolele 257 și 261 se abrogă.

248) La articolul 258, al doilea și al treilea paragraf se înlocuiesc cu următorul paragraf:

"

Consiliul, hotărând în unanimitate, la propunerea Comisiei, adoptă o decizie care stabilește componența Comitetului."

249) Articolul 259 se modifică după cum urmează:

(a) la alineatul (1), prima teză se înlocuiește cu teza următoare: "Membrii Comitetului sunt numiți pentru un mandat de cinci ani.";

(b) alineatul (2) se înlocuiește cu textul următor:

"

(2) Consiliul hotărăște după consultarea Comisiei. Acesta poate obține opinia organizațiilor europene reprezentative pentru diferitele sectoare economice și sociale și ale societății civile, pe care activitatea Uniunii le privește."

250) La articolul 260 primul paragraf, cuvintele "doi ani" se înlocuiesc cu "doi ani și jumătate", iar la al treilea paragraf, înaintea cuvântului "Consiliului" se introduc cuvintele "Parlamentului European, a".

251) Articolul 262 se modifică după cum urmează:

(a) la primul, al doilea și al treilea paragraf, înainte de menționarea Consiliului se menționează Parlamentul European;

(b) la primul paragraf se elimină cuvintele "în mod obligatoriu";

(c) la al treilea paragraf se elimină cuvintele "și avizul secțiunii specializate";

(d) al patrulea paragraf se elimină.

COMITETUL REGIUNILOR

252) Articolul 263 se modifică după cum urmează:

(a) primul paragraf se elimină;

(b) al treilea paragraf, devenit al doilea paragraf, se înlocuiește cu textul următor:

"

Consiliul, hotărând în unanimitate, la propunerea Comisiei, adoptă o decizie care stabilește componența Comitetului.";

(c) la al patrulea paragraf, devenit al treilea paragraf, în prima teză, cuvintele "la propunerea statelor membre respective" se elimină, iar cifra "patru" se înlocuiește cu "cinci"; în a patra teză, cuvintele "la primul paragraf" se înlocuiesc cu cuvintele "la articolul 256a alineatul (3),";

(d) ultimul paragraf se elimină.

253) La articolul 264 primul paragraf, cuvintele "doi ani" se înlocuiesc cu "doi ani și jumătate", iar la al treilea paragraf, înaintea cuvântului "Consiliului" se introduc cuvintele "Parlamentului European, a".

254) Articolul 265 se modifică după cum urmează:

(a) la primul, al doilea, al treilea și ultimul paragraf, înainte de menționarea Consiliului se menționează Parlamentul European;

(b) la primul paragraf se elimină cuvintele "cele două";

(c) al patrulea paragraf se elimină;

BANCA EUROPEANĂ DE INVESTIȚII

255) La articolul 266 al treilea paragraf, cuvintele "la cererea Comisiei" se înlocuiesc cu "la propunerea Comisiei", după "unanimitate" se introduc cuvintele "în conformitate cu o procedură legislativă specială", iar cuvintele "articolele 4, 11 și 12 și articolul 18 alineatul (5)" se elimină.

256) La articolul 267 litera (b), cuvintele "ca urmare a" se înlocuiesc cu "care sunt rezultatul", iar cuvintele "treptate a" se înlocuiesc cu "sau funcționării".

DISPOZIȚII FINANCIARE

257) Articolul 268 se modifică după cum urmează:

(a) la primul paragraf se elimină cuvintele "..., inclusiv cele care se referă la Fondul Social European, ...", iar cele trei paragrafe devin alineatul (1);

(b) al doilea paragraf se înlocuiește cu textul următor:

"

Bugetul anual al Uniunii este stabilit de Parlamentul European și de Consiliu, în conformitate cu articolul 272.";

(c) se adaugă următoarele alineate (2)-(6), noi, cu textul următor:

"

(2) Cheltuielile înscrise în buget sunt autorizate pe durata exercițiului bugetar anual, în conformitate cu regulamentul prevăzut la articolul 279.

(3) Execuția cheltuielilor înscrise în buget necesită adoptarea în prealabil a unui act al Uniunii având forță juridică obligatorie, care conferă un temei juridic acțiunii Uniunii și execuției cheltuielii corespunzătoare, în conformitate cu regulamentul prevăzut la articolul 279, cu excepția cazurilor prevăzute de respectivul regulament.

(4) În vederea asigurării disciplinei bugetare, Uniunea nu adoptă acte care ar putea avea implicații importante asupra bugetului fără a oferi garanția că cheltuielile care decurg din aceste acte pot fi finanțate în limita resurselor proprii ale Uniunii și cu respectarea cadrului financiar multianual prevăzut la articolul 270a.

(5) Bugetul Uniunii se execută în conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare. Statele membre și Uniunea cooperează pentru a face posibilă utilizarea alocărilor înscrise în buget, în conformitate cu acest principiu.

(6) Uniunea și statele membre, în conformitate cu articolul 280, combat frauda și orice altă activitate ilegală care aduce atingere intereselor financiare ale Uniunii."

RESURSELE PROPRII ALE UNIUNII

258) Înaintea articolului 269 se introduce un capitol 1, cu denumirea "RESURSELE PROPRII ALE UNIUNII".

259) Articolul 269 se modifică după cum urmează:

(a) se introduce un prim paragraf, nou, cu textul următor:

"

Uniunea își asigură mijloacele necesare pentru atingerea obiectivelor sale și pentru realizarea politicilor sale.";

(b) ultimul paragraf se înlocuiește cu următoarele două paragrafe:

"

Consiliul, hotărând în conformitate cu o procedură legislativă specială și după consultarea Parlamentului European, adoptă o decizie care prevede dispozițiile aplicabile sistemului de resurse proprii ale Uniunii. În acest cadru, se pot stabili categorii de resurse noi sau se poate abroga o categorie existentă. Această decizie intră în vigoare numai după aprobarea de către statele membre, în conformitate cu normele lor constituționale.

Consiliul, hotărând prin regulamente, în conformitate cu o procedură legislativă specială, stabilește măsurile de punere în aplicare a sistemului de resurse proprii ale Uniunii, în măsura în care decizia adoptată în temeiul celui de-al treilea paragraf prevede acest lucru. Consiliul hotărăște după aprobarea Parlamentului European."

260) Articolul 270 se abrogă.

CADRUL FINANCIAR MULTIANUAL

261) Se introduc un nou capitol 2 și un nou articol 270a, cu textul următor:

"

CAPITOLUL 2 Cadrul financiar multianual

ARTICOLUL 270a

(1) Cadrul financiar multianual vizează asigurarea evoluției ordonate a cheltuielilor Uniunii în limita resurselor proprii.

Acesta se adoptă pentru o perioadă de cel puțin cinci ani.

Bugetul anual al Uniunii respectă cadrul financiar multianual.

(2) Consiliul, hotărând în conformitate cu o procedură legislativă specială, adoptă un regulament care stabilește cadrul financiar multianual. Consiliul hotărăște în unanimitate după aprobarea Parlamentului European, care se pronunță cu majoritatea membrilor care îl compun.

Consiliul European poate adopta, în unanimitate, o decizie care autorizează Consiliul să hotărască cu majoritate calificată în cazul în care adoptă regulamentul menționat la primul paragraf.

(3) Cadrul financiar stabilește valorile plafoanelor anuale ale alocărilor pentru angajamente pe categorii de cheltuieli și ale plafonului anual de credite pentru plăți. Categoriile de cheltuieli, al căror număr este limitat, corespund marilor sectoare de activitate ale Uniunii.

Cadrul financiar prevede orice alte dispoziții utile bunei desfășurări a procedurii bugetare anuale.

(4) În cazul în care regulamentul Consiliului de stabilire a unui nou cadru financiar nu a fost adoptat la încheierea cadrului financiar precedent, plafoanele și celelalte dispoziții corespunzătoare ultimului an al acestui cadru se prorogă până la adoptarea acestui act.

(5) Pe tot parcursul procedurii care conduce la adoptarea cadrului financiar, Parlamentul European, Consiliul și Comisia iau toate măsurile necesare pentru a facilita adoptarea."

BUGETUL ANUAL AL UNIUNII

262) După articolul 270a se introduce un capitol 3, cu denumirea "BUGETUL ANUAL AL UNIUNII".

263) Se introduce un articol 270b, care preia formularea articolului 272 alineatul (1).

264) Articolul 271 devine noul articol 273a; acesta se modifică după cum se precizează la punctul 267.

265) La articolul 272, alineatul (1) devine articolul 270b, iar alineatele (2)-(10) de la articolul 272 se înlocuiesc cu textul următor:

"

ARTICOLUL 272

Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu o procedură legislativă specială, adoptă bugetul anual al Uniunii, în conformitate cu următoarele dispoziții.

(1) Fiecare instituție, cu excepția Băncii Centrale Europene, întocmește, înainte de 1 iulie, o situație estimativă a cheltuielilor sale pentru exercițiul bugetar următor. Comisia grupează aceste situații într-un proiect de buget ce poate conține previziuni divergente.

Acest proiect cuprinde veniturile și cheltuielile estimate.

(2) Propunerea care cuprinde proiectul de buget se prezintă de către Comisie Parlamentului European și Consiliului până la data de 1 septembrie a anului care precede anul execuției bugetului.

Comisia poate modifica proiectul de buget în cursul procedurii până la convocarea comitetului de conciliere prevăzut la alineatul (5).

(3) Consiliul adoptă poziția sa asupra proiectului de buget și o transmite Parlamentului European până la data de 1 octombrie a anului care precede anul execuției bugetului. Acesta informează pe deplin Parlamentul European asupra motivelor care l-au condus la adoptarea poziției respective.

(4) În cazul în care, în termen de patruzeci și două de zile de la transmitere, Parlamentul European:

(a) aprobă poziția Consiliului, bugetul este adoptat;

(b) nu a luat o hotărâre, bugetul este considerat aprobat;

(c) adoptă amendamente cu majoritatea membrilor care îl compun, proiectul astfel modificat se transmite Consiliului și Comisiei. Președintele Parlamentului European, în consens cu președintele Consiliului, convoacă fără întârziere comitetul de conciliere. Cu toate acestea, comitetul de conciliere nu se întrunește în cazul în care, în termen de zece zile, Consiliul informează Parlamentul European că aprobă toate amendamentele sale.

(5) Comitetul de conciliere, ce reunește membrii Consiliului sau reprezentanții acestora și tot atâția membri reprezentând Parlamentul European, are misiunea de a ajunge, pe baza pozițiilor Parlamentului European și ale Consiliului, la un acord asupra unui proiect comun, cu majoritatea calificată a membrilor Consiliului sau a reprezentanților lor și cu majoritatea membrilor reprezentând Parlamentul European, în termen de douăzeci și una de zile de la data convocării sale.

Comisia participă la lucrările comitetului de conciliere și adoptă toate inițiativele necesare pentru promovarea apropierii pozițiilor Parlamentului European și ale Consiliului.

(6) În cazul în care, în termenul de douăzeci și una de zile prevăzut la alineatul (5), comitetul de conciliere ajunge la un acord asupra unui proiect comun, Parlamentul European și Consiliul dispun fiecare de un termen de paisprezece zile calculat de la data acordului pentru aprobarea proiectului comun.

(7) În cazul în care, în termenul de paisprezece zile prevăzut la alineatul (6):

(a) Parlamentul European și Consiliul aprobă fiecare proiectul comun sau nu iau o hotărâre, ori în cazul în care una dintre aceste instituții aprobă proiectul comun, iar cealaltă nu ia o hotărâre, bugetul este considerat adoptat definitiv în conformitate cu proiectul comun, sau

(b) Parlamentul European, hotărând cu majoritatea membrilor care îl compun, și Consiliul resping proiectul comun, ori în cazul în care una dintre aceste instituții respinge proiectul comun, iar cealaltă nu ia o hotărâre, Comisia prezintă un nou proiect de buget, sau

(c) Parlamentul European, hotărând cu majoritatea membrilor care îl compun, respinge proiectul comun, iar Consiliul îl aprobă, Comisia prezintă un nou proiect de buget, sau

(d) Parlamentul European aprobă proiectul comun, dar Consiliul îl respinge, Parlamentul European poate decide, într-un termen de paisprezece zile de la data respingerii de către Consiliu și hotărând cu majoritatea membrilor care îl compun și a trei cincimi din totalul voturilor exprimate, confirmarea tuturor sau doar a anumitor amendamente prevăzute la alineatul (4) litera (c). În cazul în care unul dintre amendamentele Parlamentului European nu este confirmat, se reține poziția aprobată în cadrul comitetului de conciliere referitoare la linia bugetară care face obiectul acestui amendament. Pe această bază, bugetul este considerat adoptat definitiv.

(8) În cazul în care, în termenul de douăzeci și una de zile prevăzut la alineatul (5), comitetul de conciliere nu ajunge la un acord asupra unui proiect comun, Comisia prezintă un nou proiect de buget.

(9) La încheierea procedurii prevăzute la prezentul articol, președintele Parlamentului European constată că bugetul este adoptat definitiv.

(10) Fiecare instituție își exercită atribuțiile care îi sunt acordate prin prezentul articol cu respectarea tratatelor și a actelor adoptate în temeiul acestora, în special în ceea ce privește resursele proprii ale Uniunii și echilibrul veniturilor și cheltuielilor."

266) Articolul 273 se modifică după cum urmează:

(a) la primul paragraf, cuvântul "votat" se înlocuiește cu "adoptat definitiv", cuvintele "sau alte diviziuni" se elimină, iar ultima parte a tezei "... în limita unei doisprezecimi din creditele acordate în bugetul din exercițiul precedent, fără ca aceasta să poată avea drept efect punerea la dispoziția Comisiei a unor credite superioare unei doisprezecimi din cele prevăzute în proiectul de buget în pregătire." se înlocuiește cu "... în limita unei doisprezecimi din creditele deschise în capitolul corespunzător din bugetul din exercițiul precedent, fără să poată depăși o doisprezecime din creditele prevăzute la același capitol din proiectul de buget.";

(b) la al doilea paragraf, după "Consiliul" se introduc cuvintele "la propunerea Comisiei", iar la sfârșit se adaugă următorul fragment de teză și următoarea teză: "..., în conformitate cu dispozițiile regulamentului adoptat pentru punerea în aplicare a articolului 279. Acesta transmite de îndată decizia Parlamentului European.";

(c) al treilea paragraf se elimină;

(d) ultimul paragraf se înlocuiește cu textul următor:

"

Decizia menționată la al doilea paragraf prevede măsurile necesare în materie de resurse pentru asigurarea aplicării prezentului articol, cu respectarea actelor prevăzute la articolul 269.

Aceasta intră în vigoare la treizeci de zile de la data adoptării în cazul în care, în acest termen, Parlamentul European, hotărând cu majoritatea membrilor care îl compun, nu decide să reducă aceste cheltuieli."

267) Se introduce un articol 273a, care preia formularea articolului 271; acesta se modifică după cum urmează:

(a) primul paragraf se elimină;

(b) la al treilea paragraf, devenit al doilea paragraf, se elimină cuvintele "în cazul în care este necesar";

(c) la ultimul paragraf, cuvintele "ale Consiliului, ale Comisiei și ale Curții de Justiție" se înlocuiesc cu "ale Consiliului European și ale Consiliului, ale Comisiei și ale Curții de Justiție a Uniunii Europene".

EXECUȚIA BUGETULUI ȘI DESCĂRCAREA

268) Înaintea articolului 274 se introduce un capitol 4, cu denumirea "EXECUȚIA BUGETULUI ȘI DESCĂRCAREA", iar articolul 274 se modifică după cum urmează:

(a) la primul paragraf, prima parte a tezei, "Comisia execută bugetul", se înlocuiește cu: "Comisia, în cooperare cu statele membre, execută bugetul";

(b) al doilea paragraf se înlocuiește cu textul următor:

"

Regulamentul prevede obligațiile de control și de audit ale statelor membre în execuția bugetului, precum și răspunderile care decurg din acestea. Acesta stabilește, de asemenea, răspunderile și normele potrivit cărora fiecare instituție participă la execuția propriilor cheltuieli."

269) La articolul 275 se inversează referirile la Consiliu și la Parlamentul European. Se introduce un al doilea paragraf, nou, cu textul următor:

"

De asemenea, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport de evaluare a finanțelor Uniunii bazat pe rezultatele obținute, în special raportându-se la indicațiile date de Parlamentul European și de Consiliu în temeiul articolului 276."

270) La articolul 276 alineatul (1), cuvintele "conturile și bilanțul financiar prevăzute la articolul 275," se înlocuiesc cu "conturile, bilanțul financiar și raportul de evaluare prevăzute la articolul 275,".

DISPOZIȚII FINANCIARE COMUNE

271) Înaintea articolului 277 se introduce un capitol 5, cu denumirea "DISPOZIȚII COMUNE".

272) Articolul 277 se înlocuiește cu textul următor:

"

ARTICOLUL 277

Cadrul financiar multianual și bugetul anual se stabilesc în euro."

273) Articolul 279 se modifică după cum urmează:

(a) alineatul (1) se înlocuiește cu textul următor:

"

(1) Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară și după consultarea Curții de Conturi, adoptă prin regulamente:

(a) normele financiare care definesc în special procedura care trebuie adoptată pentru stabilirea și execuția bugetului și pentru predarea și verificarea conturilor;

(b) normele de organizare a controlului răspunderii participanților la execuția bugetului, în special a ordonatorilor și contabililor."

(b) la alineatul (2), cuvintele "în unanimitate" și "obținerea avizului" se elimină.

274) Se adaugă noile articole 279a și 279b, cu textul următor:

"

ARTICOLUL 279a

Parlamentul European, Consiliul și Comisia asigură disponibilitatea mijloacelor financiare care permit Uniunii să își îndeplinească obligațiile juridice față de terți.

ARTICOLUL 279b

La inițiativa Comisiei se convoacă întâlniri periodice între președinții Parlamentului European, Consiliului și Comisiei, în cadrul procedurilor bugetare prevăzute în prezentul capitol. Președinții iau toate măsurile necesare pentru a promova concertarea și apropierea pozițiilor instituțiilor pe care le conduc, în vederea facilitării punerii în aplicare a dispozițiilor prezentului titlu."

COMBATEREA FRAUDEI

275) Înaintea articolului 280 se introduce un capitol 6, cu denumirea "COMBATEREA FRAUDEI".

276) Articolul 280 se modifică după cum urmează:

(a) la finalul alineatului (1) se adaugă fragmentul de teză următor: "precum și în instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii.";

(b) la alineatul (4), după cuvintele "în statele membre" se introduc cuvintele "..., precum și în instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii", iar ultima teză se elimină.

FORMELE DE COOPERARE CONSOLIDATĂ

277) După articolul 280 se introduce un titlu III, cu denumirea "FORMELE DE COOPERARE CONSOLIDATĂ".

278) Se adaugă articolele 280 A-280 I, cu textul următor, articole care, împreună cu articolul 10 din Tratatul privind Uniunea Europeană, înlocuiesc articolele 27 A-27 E, articolele 40-40 B și articolele 43-45 din Tratatul privind Uniunea Europeană existent și articolele 11 și 11 A din Tratatul de instituire a Comunității Europene:

"

ARTICOLUL 280 A

Formele de cooperare consolidată respectă tratatele și dreptul Uniunii.

Acestea nu pot aduce atingere pieței interne și nici coeziunii economice, sociale și teritoriale. Formele de cooperare consolidată nu pot să constituie o barieră sau o discriminare în schimburile dintre statele membre ori să provoace o denaturare a concurenței între acestea.

ARTICOLUL 280 B

Formele de cooperare consolidată trebuie să respecte competențele, drepturile și obligațiile statelor membre neparticipante. Acestea din urmă nu împiedică punerea lor în aplicare de către statele membre participante.

ARTICOLUL 280 C

(1) De la data stabilirii lor, formele de cooperare consolidată sunt deschise tuturor statelor membre, sub rezerva respectării eventualelor condiții de participare stabilite prin decizia de autorizare. De asemenea, acestea rămân deschise oricând pe durata funcționării lor, sub rezerva respectării, pe lângă condițiile menționate anterior, și a actelor deja adoptate în cadrul lor.

Comisia și statele membre participante la o formă de cooperare consolidată asigură promovarea participării unui număr cât mai mare de state membre.

(2) Comisia și, după caz, Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate informează periodic Parlamentul European și Consiliul cu privire la evoluția formelor de cooperare consolidată.

ARTICOLUL 280 D

(1) Statele membre care doresc să stabilească între ele o formă de cooperare consolidată într-unul din domeniile prevăzute în tratate, cu excepția domeniilor de competență exclusivă și a politicii externe și de securitate comune, înaintează Comisiei o cerere precizând domeniul de aplicare și obiectivele urmărite prin forma de cooperare consolidată preconizată. Comisia poate prezenta Consiliului o propunere în acest sens. În cazul în care nu prezintă o astfel de propunere, Comisia comunică statelor membre în cauză motivele pentru care a procedat astfel.

Autorizarea de a recurge la o formă de cooperare consolidată prevăzută la primul paragraf se acordă de către Consiliu, care hotărăște la propunerea Comisiei și după aprobarea Parlamentului European.

(2) Cererea statelor membre care doresc să stabilească între ele o formă de cooperare consolidată în cadrul politicii externe și de securitate comună este adresată Consiliului. Aceasta se transmite Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, care își dă avizul asupra coerenței formei de cooperare consolidată, preconizată cu politica externă și de securitate comună a Uniunii, precum și Comisiei, care își dă avizul în special asupra coerenței formei de cooperare consolidată, preconizată cu celelalte politici ale Uniunii. Cererea se transmite, de asemenea, Parlamentului European spre informare.

Autorizarea de a recurge la o formă de cooperare consolidată este acordată prin decizie a Consiliului, care hotărăște în unanimitate.

ARTICOLUL 280 E

Toți membrii Consiliului pot participa la deliberări, dar la vot participă numai membrii Consiliului care reprezintă statele membre participante la o formă de cooperare consolidată.

Unanimitatea se constituie numai prin voturile reprezentanților statelor participante.

Majoritatea calificată se definește în conformitate cu articolul 205 alineatul (3).

ARTICOLUL 280 F

(1) Orice stat membru care dorește să participe la o formă de cooperare consolidată, în curs, într-unul dintre domeniile prevăzute la articolul 280 D alineatul (1) notifică intenția sa Consiliului și Comisiei.

În termen de patru luni de la data primirii notificării, Comisia confirmă participarea statului membru în cauză. După caz, aceasta constată îndeplinirea condițiilor de participare și adoptă orice măsuri tranzitorii necesare privind aplicarea actelor deja adoptate în cadrul formei de cooperare consolidate.

Cu toate acestea, în cazul în care consideră că nu sunt îndeplinite condițiile de participare, Comisia indică dispozițiile ce trebuie adoptate pentru îndeplinirea lor și stabilește un termen pentru a reexamina cererea de participare. La expirarea acestui termen, Comisia reexaminează cererea, în conformitate cu procedura prevăzută la al doilea paragraf. În cazul în care Comisia consideră că în continuare nu sunt îndeplinite condițiile de participare, statul membru în cauză poate sesiza în legătură cu aceasta Consiliul, care se pronunță asupra cererii. Consiliul hotărăște în conformitate cu articolul 280 E. Acesta poate, de asemenea, să adopte, la propunerea Comisiei, măsurile tranzitorii prevăzute la al doilea paragraf.

(2) Orice stat membru care dorește să participe la o formă de cooperare consolidată în cadrul politicii externe și de securitate comune notifică intenția sa Consiliului, Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și Comisiei.

Consiliul confirmă participarea statului membru în cauză după consultarea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și după ce a constatat, după caz, îndeplinirea eventualelor condiții de participare. Consiliul, la propunerea Înaltului Reprezentant, poate să adopte, de asemenea, orice măsuri tranzitorii necesare privind aplicarea actelor deja adoptate în cadrul formei de cooperare consolidată.

Cu toate acestea, în cazul în care consideră că nu sunt îndeplinite condițiile de participare, Consiliul indică dispozițiile care trebuie adoptate pentru îndeplinirea acestor condiții și stabilește un termen pentru reexaminarea cererii de participare. În înțelesul prezentului alineat, Consiliul hotărăște în unanimitate și în conformitate cu dispozițiile articolului 280 E.

ARTICOLUL 280 G

Cheltuielile care rezultă din punerea în aplicare a unei forme de cooperare consolidată, altele decât costurile administrative necesare instituțiilor, sunt în sarcina statelor membre participante, cu excepția cazului în care Consiliul, hotărând în unanimitate, după consultarea Parlamentului European, decide altfel.

ARTICOLUL 280 H

(1) În cazul în care o dispoziție a tratatelor, care poate fi aplicată în cadrul unei forme de cooperare consolidată, prevede adoptarea în unanimitate a hotărârii Consiliului, Consiliul, hotărând în unanimitate, în conformitate cu condițiile prevăzute la articolul 280 E, poate adopta o decizie care să prevadă faptul că acesta va hotărî cu majoritate calificată.

(2) În cazul în care o dispoziție a tratatelor, care poate fi aplicată în cadrul unei forme de cooperare consolidată, prevede adoptarea de către Consiliu a actelor în conformitate cu o procedură legislativă specială, Consiliul, hotărând în unanimitate, în conformitate cu condițiile prevăzute la articolul 280 E, poate adopta o decizie care să prevadă faptul că acesta va hotărî în conformitate cu procedura legislativă ordinară. Consiliul hotărăște după consultarea Parlamentului European.

(3) Alineatele (1) și (2) nu se aplică deciziilor care au implicații militare sau în domeniul apărării.

ARTICOLUL 280 I

Consiliul și Comisia asigură coerența acțiunilor întreprinse în cadrul unei forme de cooperare consolidată, precum și coerența acestor acțiuni cu politicile Uniunii, și cooperează în acest scop."

DISPOZIȚII GENERALE ȘI FINALE

279) Partea a șasea se renumerotează ca "PARTEA A ȘAPTEA".

280) Articolele 281, 293, 305 și 314 se abrogă. Articolul 286 este înlocuit de articolul 16 B.

281) La finalul articolului 282 se adaugă următoarea teză: "Cu toate acestea, Uniunea este reprezentată de fiecare instituție, în temeiul autonomiei lor administrative, pentru chestiunile referitoare la funcționarea lor."

282) La articolul 283, primul fragment de teză "Consiliul, hotărând cu majoritate calificată, la propunerea Comisiei și după consultarea ..." se înlocuiește cu "Parlamentul European și Consiliul, hotărând prin regulamente în conformitate cu procedura legislativă ordinară, adoptă, după consultarea ...", iar la sfârșit, cuvintele "agenți ai acestor Comunități" se înlocuiesc cu "agenți ai Uniunii".

283) La articolul 288, al treilea paragraf se înlocuiește cu textul următor:

"

Prin derogare de la dispozițiile celui de-al doilea paragraf, Banca Centrală Europeană trebuie să repare, în conformitate cu principiile generale comune statelor membre, prejudiciile cauzate de aceasta sau de agenții săi în exercitarea funcțiilor lor."

284) La articolul 290, se adaugă la sfârșit cuvintele "... prin regulamente".

285) La articolul 291, cuvintele ", al Institutului Monetar European" se elimină.

286) Articolul 294 devine articolul 48a.

287) Articolul 299 se modifică după cum urmează:

(a) alineatul (1) se elimină. Alineatul (2) primul paragraf și alineatele (3)-(6) devin articolul 311a; acestea se modifică după cum se precizează la punctul 293.

Alineatul (2) rămâne nenumerotat;

(b) la începutul primului paragraf, se elimină cuvintele "Cu toate acestea", iar cuvintele "a departamentelor franceze de peste mări" se înlocuiesc cu "din Guadelupa, Guyana Franceză, Martinica, Reunion, Saint-Barthelemy și Saint-Martin,"; la finalul paragrafului se adaugă următoarea teză: "La data la care măsurile respective sunt adoptate de Consiliu în conformitate cu o procedură legislativă specială, acesta hotărăște și la propunerea Comisiei și după consultarea Parlamentului European.".

(c) la începutul celui de-al doilea paragraf, cuvintele "Atunci când adoptă măsurile prevăzute la al doilea paragraf, Consiliul ține seama de domenii cum sunt ..." se înlocuiesc cu "Măsurile prevăzute la primul paragraf se referă în special la ...";

(d) la începutul celui de-al treilea paragraf, trimiterea la al doilea paragraf se înlocuiește cu trimiterea la primul paragraf.

288) Articolele 300 și 301 sunt înlocuite de articolele 188 N și, respectiv, 188 K, iar articolele 302-304 sunt înlocuite de articolul 188 P.

289) Articolul 308 se înlocuiește cu textul următor:

"

ARTICOLUL 308

(1) În cazul în care o acțiune a Uniunii se dovedește necesară în cadrul politicilor definite în tratate, pentru a atinge unul dintre obiectivele menționate în tratate, fără ca acestea să fi prevăzut atribuțiile necesare în acest sens, Consiliul, hotărând în unanimitate la propunerea Comisiei și după aprobarea Parlamentului European, adoptă măsurile corespunzătoare. La data la care dispozițiile respective sunt adoptate de Consiliu în conformitate cu o procedură legislativă specială, acesta hotărăște în unanimitate, la propunerea Comisiei și după consultarea Parlamentului European.

(2) Comisia, în cadrul procedurii de control al principiului subsidiarității menționate la articolul 3b alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană, atrage atenția parlamentelor naționale asupra propunerilor întemeiate pe prezentul articol.

(3) Măsurile întemeiate pe prezentul articol nu pot implica armonizarea actelor cu putere de lege și a normelor administrative ale statelor membre în cazul în care tratatele exclud o astfel de armonizare.

(4) Prezentul articol nu poate fi folosit pentru atingerea obiectivelor din domeniul politicii externe și de securitate comună și orice act adoptat în conformitate cu prezentul articol trebuie să respecte limitele prevăzute la articolul 25b al doilea paragraf din Tratatul privind Uniunea Europeană".

290) Se introduce un nou articol 308a, cu textul următor:

"

ARTICOLUL 308a

Articolul 48 alineatul (7) din Tratatul privind Uniunea Europeană nu se aplică următoarelor articole:

- articolul 269 al treilea și al patrulea paragraf;

- articolul 270a alineatul (2) primul paragraf;

- articolul 308; și

- articolul 309."

291) Articolul 309 se înlocuiește cu textul următor:

"

ARTICOLUL 309

În înțelesul articolului 7 din Tratatul privind Uniunea Europeană, în ceea ce privește suspendarea anumitor drepturi care decurg din apartenența la Uniune, membrul Consiliului European sau al Consiliului care reprezintă statul membru în cauză nu participă la vot, iar statul membru în cauză nu este luat în considerare la calcularea treimii sau a patru cincimi din statele membre prevăzute la alineatele (1) și (2) din articolul menționat anterior. Abținerea membrilor prezenți sau reprezentați nu împiedică adoptarea deciziilor menționate la alineatul (2) din articolul menționat anterior.

Pentru adoptarea deciziilor prevăzute la articolul 7 alineatele (3) și (4) din Tratatul privind Uniunea Europeană, majoritatea calificată se definește în conformitate cu dispozițiile articolului 205 alineatul (3) litera (b) din prezentul tratat.

În cazul în care, ca urmare a unei decizii de suspendare a drepturilor de vot adoptate în conformitate cu articolul 7 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană, Consiliul hotărăște cu majoritate calificată, pe baza uneia dintre dispozițiile tratatelor, această majoritate calificată se definește în conformitate cu articolul 205 alineatul (3) litera (b) din prezentul tratat sau, în cazul în care Consiliul acționează la propunerea Comisiei sau a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, în conformitate cu articolul 205 alineatul (3) litera (a).

În înțelesul articolului 7 din Tratatul privind Uniunea Europeană, Parlamentul European hotărăște cu o majoritate de două treimi din voturile exprimate, reprezentând majoritatea membrilor care îl compun."

292) Articolul 310 devine articolul 188 M.

293) Articolul 311 se abrogă. Se introduce un articol 311a care preia formularea alineatului (2) primul paragraf și a articolului 299 alineatele (3)-(6); acest text se modifică după cum urmează:

(a) alineatul (2) primul paragraf și alineatele (3)-(6) se renumerotează (1)-(5), iar la începutul articolului se introduce următoarea teză introductivă nouă:

"

Pe lângă dispozițiile articolului 49 C din Tratatul privind Uniunea Europeană cu privire la domeniul de aplicare teritorială a tratatelor, se aplică următoarele dispoziții:"

(b) la primul paragraf al alineatului (2) renumerotat alineatul (1), cuvintele "... departamentelor franceze de peste mări, ..." se înlocuiesc cu "... din Guadelupa, Guyana Franceză, Martinica, Reunion, Saint-Barthelemy, Saint-Martin ...", iar la sfârșit se adaugă cuvintele "..., în conformitate cu dispozițiile articolului 299";

(c) la alineatul (3), renumerotat (2), se elimină cuvintele "la prezentul tratat", precum și cuvintele "a tratatului" de la sfârșit;

(d) la alineatul (6), renumerotat (5), teza introductivă "Prin derogare de la alineatele precedente:" se înlocuiește cu "Prin derogare de la articolul 49 C din Tratatul privind Uniunea Europeană și de la alineatele (1)-(4) din prezentul articol:";

(e) la finalul articolului se adaugă un nou alineat cu textul următor:

"

(6) Consiliul European, la inițiativa statului membru în cauză, poate adopta o decizie de modificare a statutului în raport cu Uniunea al unei țări sau teritoriu danez, francez sau olandez prevăzut la alineatele (1) și (2). Consiliul European hotărăște în unanimitate, după consultarea Comisiei."

294) Înaintea articolului 313, se elimină denumirea "DISPOZIȚII FINALE".

295) Se introduce un articol 313a cu textul următor:

"

ARTICOLUL 313a

Dispozițiile articolului 53 din Tratatul privind Uniunea Europeană se aplică prezentului tratat."

DISPOZIȚII FINALE

ARTICOLUL 3

Prezentul tratat se încheie pe o durată nelimitată.

ARTICOLUL 4

(1) Protocolul nr. 1 anexat la prezentul tratat conține modificările aduse protocoalelor anexate la Tratatul privind Uniunea Europeană, la Tratatul de instituire a Comunității Europene și/sau la Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice.

(2) Protocolul nr. 2 anexat la prezentul tratat conține modificările aduse Tratatului de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice.

ARTICOLUL 5

(1) Părțile, titlurile, capitolele, secțiunile și articolele din Tratatul privind Uniunea Europeană și din Tratatul de instituire a Comunității Europene, astfel cum au fost modificate prin dispozițiile prezentului tratat, se renumerotează în conformitate cu tabelele de corespondență prevăzute în anexa la prezentul tratat, anexă care face parte integrantă din acesta.

(2) Trimiterile încrucișate la părțile, titlurile, capitolele, secțiunile și articolele din Tratatul privind Uniunea Europeană și din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, precum și între acestea se adaptează în conformitate cu alineatul (1) și trimiterile la alineatele sau la paragrafele respectivelor articole astfel cum au fost renumerotate sau reordonate prin anumite dispoziții din prezentul tratat se adaptează în conformitate cu dispozițiile respective.

Trimiterile la părțile, titlurile, capitolele, secțiunile și articolele din Tratatul privind Uniunea Europeană și din Tratatul de instituire a Comunității Europene conținute în celelalte tratate și acte de drept primar pe care se întemeiază Uniunea se adaptează în conformitate cu alineatul (1). Trimiterile la considerentele din Tratatul privind Uniunea Europeană sau la alineatele ori paragrafele articolelor din Tratatul privind Uniunea Europeană și din Tratatul de instituire a Comunității Europene, astfel cum au fost renumerotate sau reordonate prin prezentul tratat, se adaptează în conformitate cu acesta din urmă.

Adaptările respective privesc, de asemenea, după caz, situațiile în care dispoziția în cauză se abrogă.

(3) Trimiterile la părțile, titlurile, capitolele, secțiunile și articolele, precum și la considerentele din Tratatul privind Uniunea Europeană și din Tratatul de instituire a Comunității Europene, astfel cum au fost modificate prin prezentul tratat, conținute în alte instrumente sau acte, se înțeleg ca trimiteri la părțile, titlurile, capitolele, secțiunile și articolele, precum și la considerentele din tratatele menționate anterior, astfel cum au fost renumerotate în conformitate cu alineatul (1) și, respectiv, cu alineatele sau paragrafele din articolele menționate, astfel cum au fost renumerotate sau reordonate prin anumite dispoziții ale prezentului tratat.

ARTICOLUL 6

(1) Prezentul tratat se ratifică de către Înaltele Părți Contractante, în conformitate cu normele lor constituționale. Instrumentele de ratificare vor fi depuse pe lângă Guvernul Republicii Italiene.

(2) Prezentul tratat intră în vigoare la 1 ianuarie 2009 cu condiția ca toate instrumentele de ratificare să fi fost depuse sau în prima zi a lunii care urmează depunerii instrumentului de ratificare de către statul semnatar care îndeplinește ultimul această formalitate.

ARTICOLUL 7

Prezentul tratat, denumit Tratatul de la Lisabona, redactat într-un singur exemplar, în limbile bulgară, cehă, daneză, engleză, estonă, finlandeză, franceză, germană, greacă, irlandeză, italiană, letonă, lituaniană, maghiară, malteză, olandeză, polonă, portugheză, română, slovacă, slovenă, spaniolă și suedeză, textele redactate în aceste limbi fiind egal autentice, va fi depus în arhivele Guvernului Republicii Italiene, care va transmite câte o copie certificată pentru conformitate fiecăruia dintre guvernele celorlalte state semnatare.

Drept care subsemnații plenipotențiari au semnat prezentul tratat.

PROTOCOALE

A. Protocoalele care se anexează la Tratatul privind Uniunea Europeană,
la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și, după caz,
la Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice

PROTOCOLUL
privind rolul parlamentelor naționale în Uniunea Europeană

Înaltele părți contractante,

reamintind faptul că modul în care parlamentele naționale își exercită controlul asupra guvernelor lor respective în ceea ce privește activitățile Uniunii Europene ține de organizarea și practicile constituționale proprii fiecărui stat membru,

dorind să încurajeze o participare sporită a parlamentelor naționale la activitățile Uniunii Europene și să consolideze capacitatea acestora de a-și exprima punctul de vedere asupra proiectelor de acte legislative ale Uniunii Europene, precum și asupra altor chestiuni care pot prezenta un interes deosebit pentru acestea,

au convenit cu privire la dispozițiile următoare, care se anexează la Tratatul privind Uniunea Europeană, la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și la Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice:

TITLUL I Informații destinate Parlamentelor Naționale

ARTICOLUL 1

Documentele de consultare ale Comisiei (cărți verzi, cărți albe și comunicări) se transmit direct de Comisie parlamentelor naționale la data publicării acestora. De asemenea, Comisia transmite parlamentelor naționale și programul legislativ anual, precum și orice alt instrument de programare legislativă sau de strategie politică, simultan cu transmiterea acestora Parlamentului European și Consiliului.

ARTICOLUL 2

Proiectele de acte legislative adresate Parlamentului European și Consiliului se transmit parlamentelor naționale.

În înțelesul prezentului protocol, "proiect de act legislativ" înseamnă propunerile Comisiei, inițiativele unui grup de state membre, inițiativele Parlamentului European, cererile Curții de Justiție, recomandările Băncii Centrale Europene și cererile Băncii Europene de Investiții privind adoptarea unui act legislativ.

Proiectele de acte legislative emise de Comisie se transmit direct de Comisie parlamentelor naționale, în același timp în care se transmit Parlamentului European și Consiliului.

Proiectele de acte legislative emise de Parlamentul European se transmit direct de Parlamentul European parlamentelor naționale.

Proiectele de acte legislative emise de un grup de state membre, de Curtea de Justiție, de Banca Centrală Europeană sau de Banca Europeană de Investiții se transmit de Consiliu parlamentelor naționale.

ARTICOLUL 3

Parlamentele naționale pot adresa președintelui Parlamentului European, al Consiliului și, respectiv, al Comisiei, un aviz motivat privind conformitatea unui proiect de act legislativ cu principiul subsidiarității, în conformitate cu procedura prevăzută în Protocolul privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității.

În cazul în care un proiect de act legislativ este emis de un grup de state membre, președintele Consiliului transmite avizul sau avizele motivate respective guvernelor statelor membre în cauză.

În cazul în care un proiect de act legislativ este emis de Curtea de Justiție, de Banca Centrală Europeană sau de Banca Europeană de Investiții, președintele Consiliului transmite avizul sau avizele motivate respective instituției sau organului în cauză.

ARTICOLUL 4

Se prevede un termen de opt săptămâni între data la care un proiect de act legislativ este pus la dispoziția parlamentelor naționale în limbile oficiale ale Uniunii Europene și data la care proiectul în cauză este înscris pe ordinea de zi provizorie a Consiliului, în vederea adoptării acestuia sau în vederea adoptării unei poziții în cadrul unei proceduri legislative. Sunt posibile excepții în cazuri de urgență, ale căror motive sunt indicate în actul sau în poziția Consiliului. Cu excepția cazurilor de urgență, motivate în mod corespunzător, nu se poate ajunge la niciun acord asupra unui proiect de act legislativ în cauză în decursul acestor opt săptămâni. Cu excepția cazurilor de urgență motivate în mod corespunzător, se respectă un termen de zece zile între înscrierea unui proiect de act legislativ pe ordinea de zi provizorie a Consiliului și adoptarea unei poziții.

ARTICOLUL 5

Ordinea de zi și rezultatele ședințelor Consiliului, inclusiv procesele-verbale ale ședințelor în cadrul cărora Consiliul deliberează asupra proiectelor de acte legislative, se transmit direct parlamentelor naționale, simultan cu transmiterea acestora guvernelor statelor membre.

ARTICOLUL 6

În cazul în care Consiliul European are în vedere să recurgă la articolul 48 alineatul (7) primul sau al doilea paragraf din Tratatul privind Uniunea Europeană, parlamentele naționale sunt informate cu privire la inițiativa Consiliului European cu cel puțin șase luni înainte de adoptarea unei decizii.

ARTICOLUL 7

Curtea de Conturi transmite raportul său anual parlamentelor naționale, cu titlu informativ, simultan cu transmiterea acestuia Parlamentului European și Consiliului.

ARTICOLUL 8

În cazul în care sistemul parlamentar național nu este monocameral, dispozițiile articolelor 1-7 se aplică camerelor din care acesta este format.

TITLUL II COOPERAREA INTERPARLAMENTARĂ

ARTICOLUL 9

Parlamentul European și parlamentele naționale definesc împreună organizarea și promovarea unei cooperări interparlamentare eficiente și periodice în cadrul Uniunii.

ARTICOLUL 10

O conferință a organelor parlamentare specializate în chestiunile Uniunii poate supune atenției Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei orice contribuție pe care o consideră adecvată. În plus, o astfel de conferință promovează schimbul de informații și schimbul celor mai bune practici între parlamentele naționale și Parlamentul European, inclusiv între comisiile specializate ale acestora. De asemenea, conferința organelor parlamentare poate organiza conferințe interparlamentare pe teme specifice, în special pentru a dezbate chestiuni de politică externă și de securitate comună, inclusiv politica de securitate și de apărare comună. Contribuțiile conferinței nu angajează parlamentele naționale și nu aduc atingere poziției acestora.

PROTOCOLUL
privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității

Înaltele părți contractante,

dorind să acționeze astfel încât deciziile să fie luate la un nivel cât mai apropiat de cetățenii Uniunii,

hotărâte să stabilească condițiile de aplicare a principiilor subsidiarității și proporționalității prevăzute la articolul 3b din Tratatul privind Uniunea Europeană și să instituie un sistem de control al aplicării respectivelor principii,

au convenit cu privire la dispozițiile următoare, care se anexează la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene:

ARTICOLUL 1

Fiecare instituție asigură în permanență respectarea principiilor subsidiarității și proporționalității definite la articolul 3b din Tratatul privind Uniunea Europeană.

ARTICOLUL 2

Înainte de a propune un act legislativ, Comisia procedează la consultări extinse. După caz, aceste consultări trebuie să aibă în vedere dimensiunea regională și locală a acțiunilor preconizate. În caz de urgență excepțională, Comisia nu procedează la consultările menționate. Comisia își motivează decizia în cadrul propunerii.

ARTICOLUL 3

În înțelesul prezentului protocol, "proiect de act legislativ" înseamnă propunerile Comisiei, inițiativele unui grup de state membre, inițiativele Parlamentului European, cererile Curții de Justiție, recomandările Băncii Centrale Europene și cererile Băncii Europene de Investiții privind adoptarea unui act legislativ.

ARTICOLUL 4

Comisia transmite parlamentelor naționale proiectele sale de acte legislative și proiectele sale modificate, în același timp în care le transmite organului legislativ al Uniunii.

Parlamentul European transmite parlamentelor naționale proiectele sale de acte legislative, precum și proiectele sale modificate.

Consiliul transmite parlamentelor naționale proiectele de acte legislative emise de un grup de state membre, de Curtea de Justiție, Banca Centrală Europeană sau Banca Europeană de Investiții, precum și proiectele modificate.

La adoptarea acestora, rezoluțiile legislative ale Parlamentului European și pozițiile Consiliului se transmit de către acestea parlamentelor naționale.

ARTICOLUL 5

Proiectele de acte legislative se motivează în raport cu principiile subsidiarității și proporționalității. Orice proiect de act legislativ ar trebui să cuprindă o fișă detaliată care să permită evaluarea conformității cu principiile subsidiarității și proporționalității. Fișa menționată anterior ar trebui să cuprindă elemente care să permită evaluarea impactului financiar al proiectului în cauză și, în cazul unei directive, evaluarea implicațiilor acesteia asupra reglementărilor care urmează să fie puse în aplicare de statele membre, inclusiv asupra legislației regionale, după caz. Motivele care conduc la concluzia că un obiectiv al Uniunii poate fi realizat mai bine la nivelul Uniunii se bazează pe indicatori calitativi și, ori de câte ori este posibil, pe indicatori cantitativi. Proiectele de acte legislative au în vedere necesitatea de a proceda astfel încât orice obligație, financiară sau administrativă, care revine Uniunii, guvernelor naționale, autorităților regionale sau locale, operatorilor economici și cetățenilor să fie cât mai redusă posibil și proporțională cu obiectivul urmărit.

ARTICOLUL 6

În termen de opt săptămâni de la data transmiterii unui proiect de act legislativ în limbile oficiale ale Uniunii, orice parlament național sau orice cameră a unui parlament național poate adresa președintelui Parlamentului European, al Consiliului și, respectiv, al Comisiei un aviz motivat în care să se expună motivele pentru care consideră că proiectul în cauză nu este conform cu principiul subsidiarității. După caz, fiecărui parlament național sau fiecărei camere a unui parlament național îi revine sarcina de a consulta parlamentele regionale cu competențe legislative.

În cazul în care proiectul de act legislativ în cauză este emis de un grup de state membre, președintele Consiliului transmite avizul guvernelor respectivelor state membre.

În cazul în care proiectul de act legislativ este emis de Curtea de Justiție, de Banca Centrală Europeană sau de Banca Europeană de Investiții, președintele Consiliului transmite avizul instituției sau organului în cauză.

ARTICOLUL 7

(1) Parlamentul European, Consiliul și Comisia, precum și, după caz, grupul de state membre, Curtea de Justiție, Banca Centrală Europeană sau Banca Europeană de Investiții, în cazul în care proiectul de act legislativ european este emis de acestea, țin seama de avizele motivate adresate de parlamentele naționale sau de o cameră a unuia dintre aceste parlamente naționale.

Fiecare parlament național dispune de două voturi, repartizate în funcție de sistemul parlamentar național. În cadrul unui sistem parlamentar național bicameral, fiecare dintre cele două camere dispune de un vot.

(2) În cazul în care avizele motivate privind nerespectarea de către un proiect legislativ a principiului subsidiarității reprezintă cel puțin o treime din totalul voturilor atribuite parlamentelor naționale în conformitate cu alineatul (1) al doilea paragraf, proiectul trebuie reexaminat. Acest prag este de o pătrime în cazul unui proiect de act legislativ prezentat în temeiul articolului 61 I din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene referitor la spațiul de libertate, securitate și justiție.

În urma acestei reexaminări, Comisia sau, după caz, grupul de state membre, Parlamentul European, Curtea de Justiție, Banca Centrală Europeană sau Banca Europeană de Investiții, în cazul în care proiectul de act legislativ este emis de acestea, pot hotărî fie să mențină proiectul, fie să îl modifice, fie să îl retragă. Această decizie trebuie motivată.

(3) De asemenea, în cadrul procedurii legislative ordinare, în cazul în care avizele motivate privind nerespectarea de către un proiect de act legislativ a principiului subsidiarității reprezintă cel puțin o majoritate simplă din voturile atribuite parlamentelor naționale în conformitate cu alineatul (1) al doilea paragraf, proiectul trebuie reexaminat. Ca urmare a unei astfel de reevaluări, Comisia poate hotărî fie să mențină propunerea, fie să o modifice, fie să o retragă.

În cazul în care decide menținerea propunerii, Comisia va trebui să justifice, printr-un aviz motivat, motivele pentru care consideră că propunerea este conformă cu principiul subsidiarității. Acest aviz motivat, precum și avizele motivate ale parlamentelor naționale, vor trebui prezentate organului legislativ al Uniunii, pentru a putea fi luate în considerare în cadrul procedurii:

(a) înainte de încheierea primei lecturi, organul legislativ (Parlamentul European și Consiliul) examinează compatibilitatea propunerii legislative cu principiul subsidiarității, ținând seama în special de motivele invocate și împărtășite de majoritatea parlamentelor naționale, precum și de avizul motivat al Comisiei;

(b) în cazul în care, cu o majoritate de 55% a membrilor Consiliului sau cu o majoritate a voturilor exprimate în Parlamentul European, organul legislativ consideră că propunerea legislativă nu este compatibilă cu principiul subsidiarității, aceasta nu va mai fi examinată.

ARTICOLUL 8

Curtea de Justiție a Uniunii Europene este competentă să se pronunțe cu privire la acțiunile referitoare la încălcarea principiului subsidiarității de către un act legislativ, formulate, în conformitate cu normele prevăzute la articolul 230 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, de un stat membru sau transmise de acesta în conformitate cu dreptul său intern în numele parlamentului său național sau al unei camere a acestuia.

În conformitate cu normele prevăzute la articolul menționat, astfel de acțiuni pot fi formulate și de Comitetul Regiunilor împotriva actelor legislative în vederea adoptării cărora Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene prevede consultarea respectivului comitet.

ARTICOLUL 9

În fiecare an, Comisia prezintă Consiliului European, Parlamentului European, Consiliului și parlamentelor naționale un raport privind aplicarea articolului 3b din Tratatul privind Uniunea Europeană. Respectivul raport anual se transmite, de asemenea, Comitetului Economic și Social și Comitetului Regiunilor.

PROTOCOLUL
privind Eurogrupul

Înaltele părți contractante,

dorind să promoveze condițiile unei creșteri economice mai puternice în Uniunea Europeană și, în acest scop, să dezvolte o cooperare din ce în ce mai strânsă între politicile economice din zona euro,

conștiente de necesitatea prevederii unor dispoziții specifice pentru un dialog susținut între statele membre a căror monedă este euro, așteptând ca euro să devină moneda tuturor statelor membre ale Uniunii,

au convenit cu privire la dispozițiile următoare, care se anexează la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene:

ARTICOLUL 1

Miniștrii statelor membre a căror monedă este euro se întâlnesc în reuniuni informale. Reuniunile au loc, în măsura necesară, pentru a se discuta chestiuni legate de responsabilitățile specifice care le revin în ceea ce privește moneda unică. Comisia participă la reuniuni. Banca Centrală Europeană este invitată să participe la aceste reuniuni, care sunt pregătite de reprezentanții miniștrilor responsabili cu finanțele statelor membre a căror monedă este euro, precum și de reprezentanții Comisiei.

ARTICOLUL 2

Miniștrii statelor membre a căror monedă este euro aleg un președinte pentru doi ani și jumătate, hotărând cu majoritatea statelor membre în cauză.

PROTOCOLUL
privind cooperarea structurată permanentă stabilită prin articolul 28
din Tratatul privind Uniunea Europeană

Înaltele părți contractante,

având în vedere articolul 28 A alineatul (6) și articolul 28 E din Tratatul privind Uniunea Europeană,

reamintind că Uniunea desfășoară o politică externă și de securitate comună bazată pe realizarea unui grad tot mai ridicat de convergență a acțiunilor statelor membre,

reamintind că politica de securitate și de apărare comună face parte integrantă din politica externă și de securitate comună,

reamintind că aceasta asigură Uniunii o capacitate operațională bazată pe mijloace civile și militare, reamintind că Uniunea poate recurge la aceasta, pentru misiunile menționate la articolul 28 B din Tratatul privind Uniunea Europeană, desfășurate în afara granițelor Uniunii pentru a asigura menținerea păcii, prevenirea conflictelor și consolidarea securității internaționale în conformitate cu principiile Cartei Organizației Națiunilor Unite, reamintind că îndeplinirea acestor atribuții se bazează pe capacitățile militare furnizate de statele membre, în conformitate cu principiul "pachetului unic de forțe",

reamintind că politica de securitate și de apărare comună a Uniunii nu aduce atingere caracterului specific al politicii de securitate și de apărare a anumitor state membre,

reamintind că politica de securitate și de apărare comună a Uniunii respectă obligațiile ce decurg din Tratatul Atlanticului de Nord pentru statele membre care consideră că apărarea lor comună se realizează în cadrul Organizației Tratatului Atlanticului de Nord, care rămâne baza apărării comune a membrilor săi, și că aceasta este compatibilă cu politica de securitate și de apărare comună adoptată în acest cadru,

convinse că un rol din ce în ce mai pronunțat al Uniunii în materie de securitate și de apărare va contribui la vitalitatea unei alianțe atlantice reînnoite, în conformitate cu acordurile numite "Berlin plus",

hotărâte să confere Uniunii capacitatea de a-și asuma integral responsabilitățile care îi revin în cadrul comunității internaționale,

recunoscând că Organizația Națiunilor Unite poate solicita asistență din partea Uniunii pentru punerea în aplicare de urgență a misiunilor întreprinse în temeiul capitolelor VI și VII din Carta Organizației Națiunilor Unite,

recunoscând că o consolidare a politicii de securitate și de apărare va necesita eforturi din partea statelor membre în domeniul capacităților,

conștiente că depășirea unei noi etape în dezvoltarea politicii europene de securitate și de apărare presupune ca statele membre în cauză să depună eforturi hotărâte,

reamintind importanța asocierii depline a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate la lucrările din domeniul cooperării structurate permanente,

au convenit cu privire la dispozițiile următoare, care se anexează la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene:

ARTICOLUL 1

Cooperarea structurată permanentă menționată la articolul 28 A alineatul (6) din Tratatul privind Uniunea Europeană este deschisă oricărui stat membru care se angajează, de la data intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona:

(a) să intensifice dezvoltarea capacităților lor de apărare, prin dezvoltarea contribuțiilor naționale și prin participarea, după caz, la forțe multinaționale, la principalele programe europene de echipare și la activitatea Agenției din domeniul dezvoltării capacităților de apărare, de cercetare, de achiziții și de armament (Agenția Europeană de Apărare); și

(b) să dispună de capacitatea de a furniza, până în 2010, fie cu titlu național, fie ca o componentă a grupurilor multinaționale de forțe, unități de luptă pentru misiunile preconizate, configurate pe plan tactic ca o grupare tactică, cu elemente de susținere, inclusiv în ceea ce privește transportul și logistica, capabile să întreprindă, în termen de 5 până la 30 de zile, misiunile menționate la articolul 28 B din Tratatul privind Uniunea Europeană, în special pentru a răspunde la solicitările Organizației Națiunilor Unite, care pot fi menținute pentru o perioadă inițială de 30 de zile, cu posibilitatea prelungirii până la cel puțin 120 de zile.

ARTICOLUL 2

Statele membre care participă la cooperarea structurată permanentă se angajează, în vederea atingerii obiectivelor stabilite la articolul 1:

(a) să coopereze, încă de la intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, în vederea atingerii obiectivelor stabilite privind nivelul cheltuielilor de investiții în materie de echipamente de apărare și să reexamineze cu regularitate aceste obiective din perspectiva mediului de securitate și a responsabilităților internaționale ale Uniunii;

(b) să își uniformizeze, în măsura posibilului, mijloacele de apărare, în special prin armonizarea identificării necesităților militare, prin punerea în comun și, după caz, prin specializarea mijloacelor și capacităților de apărare, precum și prin încurajarea cooperării în domeniul formării și al logisticii;

(c) să adopte măsuri concrete pentru sporirea disponibilității, a interoperabilității, a flexibilității și a capacității de desfășurare a forțelor, în special prin identificarea unor obiective comune în materie de proiectare a forțelor, inclusiv prin reexaminarea eventuală a procedurilor de decizie naționale;

(d) să coopereze pentru a se asigura adoptarea măsurilor necesare pentru acoperirea, inclusiv prin abordări multinaționale și fără a aduce atingere angajamentelor referitoare la acestea, luate în cadrul Organizației Tratatului Atlanticului de Nord, a lacunelor constatate în cadrul "Mecanismului de dezvoltare a capacităților";

(e) să participe, după caz, la dezvoltarea de programe comune sau europene de echipamente majore în cadrul Agenției Europene pentru Apărare.

ARTICOLUL 3

Agenția Europeană de Apărare contribuie la evaluarea periodică a contribuțiilor statelor membre participante în materie de capacități, în special a contribuțiilor furnizate în funcție de criteriile stabilite, între altele, în temeiul articolului 2 și elaborează un raport în acest sens, cel puțin o dată pe an. Evaluarea poate constitui baza recomandărilor și a deciziilor Consiliului, adoptate în conformitate cu articolul 28 E din Tratatul privind Uniunea Europeană.

PROTOCOLUL
cu privire la articolul 6 alineatul (2) din Tratatul privind
Uniunea Europeană referitor la aderarea Uniunii la Convenția europeană
pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale

Înaltele părți contractante

au convenit cu privire la dispozițiile următoare, care se anexează la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene:

ARTICOLUL 1

Acordul privind aderarea Uniunii la Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (denumită în continuare "Convenția europeană"), prevăzută la articolul 6 alineatul (2) din Tratatul privind Uniunea Europeană, trebuie să reflecte necesitatea de a conserva caracteristicile specifice ale Uniunii și ale dreptului Uniunii, în special în ceea ce privește:

(a) modalitățile speciale ale participării eventuale a Uniunii la autoritățile de control ale Convenției europene;

(b) mecanismele necesare pentru a garanta că acțiunile formulate de statele nemembre și acțiunile individuale sunt îndreptate în mod corect împotriva statelor membre și/sau, după caz, împotriva Uniunii.

ARTICOLUL 2

Acordul menționat la articolul 1 trebuie să garanteze că aderarea Uniunii nu aduce atingere nici competențelor Uniunii, nici atribuțiilor instituțiilor acesteia. Acesta trebuie să garanteze că niciuna dintre dispozițiile sale nu aduce atingere situației speciale a statelor membre în ceea ce privește Convenția europeană și, în special, protocoalele acesteia, măsurile adoptate de statele membre prin derogare de la Convenția europeană, în conformitate cu articolul 15 din convenție, precum și rezervele cu privire la Convenția europeană formulate de statele membre, în conformitate cu articolul 57 din convenție.

ARTICOLUL 3

Nicio dispoziție a acordului menționat la articolul 1 nu trebuie să aducă atingere articolului 292 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

PROTOCOLUL
privind piața internă și concurența

Înaltele părți contractante,

luând în considerare faptul că piața internă, astfel cum este definită la articolul 3 din Tratatul privind Uniunea Europeană, include un sistem care să garanteze faptul că nu există denaturări ale concurenței,

au convenit că

În acest scop, în cazul în care acest lucru este necesar, Uniunea adoptă măsuri în conformitate cu dispozițiile tratatelor, inclusiv cu articolul 308 din Tratatul privind funcționarea Uniunii europene.

Prezentul protocol se anexează la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

PROTOCOLUL
privind aplicarea Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene
în Polonia și în Regatul Unit

Înaltele părți contractante,

întrucât, la articolul 6 din Tratatul privind Uniunea Europeană, Uniunea recunoaște drepturile, libertățile și principiile prevăzute în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene,

întrucât carta trebuie aplicată în strictă conformitate cu dispozițiile articolului 6 menționat anterior și cu titlul VII din cartă,

întrucât articolul 6 menționat anterior prevede aplicarea și interpretarea cartei de către instanțele Poloniei și ale Regatului Unit în strictă conformitate cu explicațiile menționate la articolul respectiv,

întrucât carta conține atât drepturi, cât și principii,

întrucât carta conține atât dispoziții cu caracter civil și politic, cât și dispoziții cu caracter economic și social,

întrucât carta reafirmă drepturile, libertățile și principiile recunoscute în cadrul Uniunii și sporește vizibilitatea acestora, fără a crea, cu toate acestea, noi drepturi sau principii,

reamintind obligațiile care revin Poloniei și Regatului Unit în temeiul Tratatului privind Uniunea Europeană, al Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene și al dreptului Uniunii în general,

luând notă de intenția Poloniei și a Regatului Unit de a clarifica anumite aspecte ale aplicării cartei,

dorind, prin urmare, să clarifice aplicarea cartei în ceea ce privește actele cu putere de lege și acțiunile administrative ale Poloniei și ale Regatului Unit și capacitatea acesteia de a fi invocată în fața unei instanțe în Polonia și în Regatul Unit,

reafirmând că trimiterile din cuprinsul prezentului protocol, la punerea în aplicare a dispozițiilor specifice ale cartei, nu aduc în niciun fel atingere punerii în aplicare a celorlalte dispoziții ale cartei,

reafirmând că prezentul protocol nu aduce atingere punerii în aplicare a cartei în celelalte state membre,

reafirmând că prezentul protocol nu aduce atingere celorlalte obligații care revin Poloniei și Regatului Unit în temeiul Tratatului privind Uniunea Europeană, al Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene și al dreptului Uniunii în general,

au convenit cu privire la dispozițiile următoare, care se anexează la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul

privind funcționarea Uniunii Europene:

ARTICOLUL 1

(1) Carta nu extinde capacitatea Curții de Justiție a Uniunii Europene și a niciunei alte instanțe a Poloniei sau a Regatului Unit de a considera că actele cu putere de lege și actele administrative, practicile sau acțiunile administrative ale Poloniei sau ale Regatului Unit sunt incompatibile cu drepturile, libertățile și principiile fundamentale pe care aceasta le reafirmă.

(2) În special și pentru eliminarea oricărei îndoieli, nicio dispoziție din titlul IV al cartei nu creează pentru Polonia sau pentru Regatul Unit drepturi care să poată fi invocate în fața unei instanțe decât în măsura în care Polonia sau Regatul Unit a prevăzut astfel de drepturi în legislația sa națională.

ARTICOLUL 2

Atunci când o dispoziție a cartei face trimitere la legislațiile și practicile naționale, aceasta se aplică Poloniei sau Regatului Unit numai în măsura în care drepturile și principiile pe care le conține sunt recunoscute de legislațiile sau practicile din Polonia ori din Regatul Unit.

PROTOCOLUL
privind exercitarea competențelor partajate

Înaltele părți contractante

au convenit cu privire la dispozițiile următoare, care se anexează la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene:

ARTICOL UNIC

În ceea ce privește articolul 2 A alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene referitor la competențele partajate, în cazul în care Uniunea desfășoară o acțiune într-un anumit domeniu, domeniul de aplicare al exercitării competențelor sale include doar acele elemente care sunt reglementate de respectivul act al Uniunii și, prin urmare, nu include întregul domeniu.

PROTOCOLUL
privind serviciile de interes general

Înaltele părți contractante,

dorind să sublinieze importanța serviciilor de interes general,

au convenit cu privire la următoarele dispoziții interpretative, care se anexează la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene:

ARTICOLUL 1

Valorile comune ale Uniunii în privința serviciilor de interes economic general în înțelesul articolului 16 din Tratatul privind funcționarea Uniunii includ în special:

- rolul esențial și competențele discreționare ample ale autorităților naționale, regionale și locale în ceea ce privește furnizarea, punerea în funcțiune și organizarea serviciilor de interes economic general într-un mod care să răspundă cât mai bine nevoilor utilizatorilor;

- diversitatea existentă la nivelul diferitelor servicii de interes economic general și diferențele dintre nevoile și preferințele utilizatorilor, care pot rezulta din circumstanțe geografice, sociale sau culturale diferite;

- un nivel ridicat al calității, siguranței și accesibilității, egalitatea de tratament și promovarea accesului universal și a drepturilor utilizatorilor.

ARTICOLUL 2

Dispozițiile tratatelor nu aduc în niciun fel atingere competenței statelor membre în ceea ce privește furnizarea, punerea în funcțiune și organizarea de servicii de natură noneconomică de interes general.

PROTOCOLUL
privind decizia Consiliului referitoare la punerea în aplicare a
articolului 9C alineatul (4) din Tratatul privind Uniunea Europeană
și a articolului 205 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea
Uniunii Europene între 1 noiembrie 2014 și 31 martie 2017,
pe de o parte, și începând cu 1 aprilie 2017, pe de altă parte

Înaltele părți contractante,

luând în considerare faptul că, încă de la data aprobării Tratatului de la Lisabona, a avut o importanță fundamentală să reiasă un acord cu privire la decizia Consiliului referitoare la punerea în aplicare a articolului 9 C alineatul (4) din Tratatul privind Uniunea Europeană și a articolului 205 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene între 1 noiembrie 2014 și 31 martie 2017, pe de o parte, și începând cu 1 aprilie 2017, pe de altă parte (denumită în continuare "decizia"),

au convenit cu privire la următoarele dispoziții care se anexează la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene:

ARTICOL UNIC

Înainte de examinarea de către Consiliu a oricărui proiect care ar urmări fie să modifice sau să abroge decizia ori o dispoziție din aceasta, fie să modifice indirect domeniul de aplicare sau înțelesul acesteia prin modificarea unui alt act juridic al Uniunii, Consiliul European va purta discuții preliminare asupra proiectului menționat, hotărând prin consens în conformitate cu articolul 9 B alineatul (4) din Tratatul privind Uniunea Europeană.

PROTOCOLUL
privind dispozițiile tranzitorii

Înaltele părți contractante,

având în vedere că, pentru a organiza tranziția de la dispozițiile instituționale ale tratatelor aplicabile înainte de intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona la cele prevăzute în tratatul menționat anterior, este necesar să se prevadă dispoziții tranzitorii,

au convenit cu privire la dispozițiile următoare, care se anexează la Tratatul privind Uniunea Europeană, la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și la Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice:

ARTICOLUL 1

În prezentul protocol, cuvântul "tratatele" desemnează Tratatul privind Uniunea Europeană, Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice.

TITLUL I DISPOZIȚII PRIVIND PARLAMENTUL EUROPEAN

ARTICOLUL 2

În timp util, înainte de alegerile parlamentare europene din 2009, Consiliul European adoptă, în conformitate cu articolul 9A alineatul (2) al doilea paragraf din Tratatul privind Uniunea Europeană, o decizie de stabilire a componenței Parlamentului European.

Până la încheierea legislaturii 2004-2009, componența și numărul membrilor Parlamentului European rămân cele existente la data intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona.

TITLUL II DISPOZIȚII PRIVIND MAJORITATEA CALIFICATĂ

ARTICOLUL 3

(1) În conformitate cu articolul 9 C alineatul (4) din Tratatul privind Uniunea Europeană, dispozițiile alineatului menționat și dispozițiile articolului 205 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, referitoare la definirea majorității calificate în Consiliul European și în Consiliu, intră în vigoare la 1 noiembrie 2014.

(2) Între 1 noiembrie 2014 și 31 martie 2017, în cazul în care trebuie adoptată o hotărâre cu majoritate calificată, un membru al Consiliului poate solicita ca această hotărâre să fie adoptată cu o majoritate calificată astfel cum este definită la alineatul (3). În acest caz, se aplică alineatele (3) și (4).

(3) Până la 31 octombrie 2014, fără a aduce atingere articolului 201a alineatul (1) al doilea paragraf din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, rămân în vigoare următoarele dispoziții:

Pentru deliberările Consiliului European și ale Consiliului, care necesită majoritate calificată, voturile membrilor sunt ponderate după cum urmează:

Belgia 12 Luxemburg 4
Bulgaria 10 Ungaria 12
Republica Cehă 12 Malta 3
Danemarca 7 Țările de Jos 13
Germania 29 Austria 10
Estonia 4 Polonia 27
Irlanda 7 Portugalia 12
Grecia 12 România 14
Spania 27 Slovenia 4
Franța 29 Slovacia 7
Italia 29 Finlanda 7
Cipru 4 Suedia 10
Letonia 4 Regatul Unit 29
Lituania 7

Deliberările sunt încheiate în cazul în care întrunesc cel puțin 255 de voturi favorabile exprimate de majoritatea membrilor, în cazul în care, în temeiul tratatelor, acestea trebuie să fie adoptate la propunerea Comisiei. În celelalte cazuri, deliberările sunt încheiate în cazul în care întrunesc cel puțin 255 de voturi favorabile exprimate de cel puțin două treimi dintre membri.

Un membru al Consiliului European sau al Consiliului poate solicita, la adoptarea, cu majoritate calificată, a unui act de către Consiliul European sau de către Consiliu, să se verifice dacă statele membre care constituie majoritatea calificată reprezintă cel puțin 62% din populația totală a Uniunii. În cazul în care se constată că nu este îndeplinită această condiție, actul în cauză nu este adoptat.

(4) Până la 31 octombrie 2014, în cazul în care, în temeiul tratatelor, nu toți membrii Consiliului participă la vot, respectiv în cazurile în care se face trimitere la majoritatea calificată definită în conformitate cu articolul 205 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, majoritatea calificată se definește ca fiind aceeași proporție de voturi ponderate și aceeași proporție a numărului de membri ai Consiliului, precum și, dacă este necesar, același procentaj al populației statelor membre menționate ca și cele stabilite prin alineatul (3) din prezentul articol.

TITLUL III DISPOZIȚII PRIVIND FORMAȚIUNILE CONSILIULUI

ARTICOLUL 4

Până la intrarea în vigoare a deciziei menționate la articolul 9C alineatul (6) primul paragraf din Tratatul privind Uniunea Europeană, Consiliul se poate reuni în formațiunile prevăzute la al doilea și al treilea paragraf din alineatul menționat, precum și în celelalte formațiuni a căror listă se stabilește printr-o decizie a Consiliului Afaceri Generale, hotărând cu majoritate simplă.

TITLUL IV DISPOZIȚII PRIVIND COMISIA, INCLUSIV ÎNALTUL REPREZENTANT AL UNIUNII
PENTRU AFACERI EXTERNE ȘI POLITICA DE SECURITATE

ARTICOLUL 5

Membrii Comisiei care sunt în funcție la data intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona rămân în funcție până la finalul mandatului lor. Cu toate acestea, la data numirii Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, mandatul membrului care are aceeași cetățenie cu Înaltul Reprezentant se încheie.

TITLUL V DISPOZIȚII PRIVIND SECRETARUL GENERAL AL CONSILIULUI,
ÎNALTUL REPREZENTANT PENTRU POLITICA EXTERNĂ ȘI DE SECURITATE COMUNĂ
ȘI SECRETARUL GENERAL ADJUNCT AL CONSILIULUI

ARTICOLUL 6

Mandatele secretarului general al Consiliului, Înaltului Reprezentant pentru politica externă și de securitate comună și secretarului general adjunct al Consiliului se încheie la data intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona. Consiliul numește un secretar general în conformitate cu articolul 207 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

TITLUL VI DISPOZIȚII PRIVIND ORGANELE CONSULTATIVE

ARTICOLUL 7

Până la intrarea în vigoare a deciziei menționate la articolul 258 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, repartizarea membrilor în cadrul Comitetului Economic și Social este următoarea:

Belgia 12 Luxemburg 6
Bulgaria 12 Ungaria 12
Republica Cehă 12 Malta 5
Danemarca 9 Țările de Jos 12
Germania 24 Austria 12
Estonia 7 Polonia 21
Irlanda 9 Portugalia 12
Grecia 12 România 15
Spania 21 Slovenia 7
Franța 24 Slovacia 9
Italia 24 Finlanda 9
Cipru 6 Suedia 12
Letonia 7 Regatul Unit 24
Lituania 9

ARTICOLUL 8

Până la intrarea în vigoare a deciziei menționate la articolul 263 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, repartizarea membrilor în cadrul Comitetului Regiunilor este următoarea:

Belgia 12 Luxemburg 6
Bulgaria 12 Ungaria 12
Republica Cehă 12 Malta 5
Danemarca 9 Țările de Jos 12
Germania 24 Austria 12
Estonia 7 Polonia 21
Irlanda 9 Portugalia 12
Grecia 12 România 15
Spania 21 Slovenia 7
Franța 24 Slovacia 9
Italia 24 Finlanda 9
Cipru 6 Suedia 12
Letonia 7 Regatul Unit 24
Lituania 9

TITLUL VII DISPOZIȚII TRANZITORII PRIVIND ACTELE ADOPTATE ÎN TEMEIUL TITLURILOR V
ȘI VI DIN TRATATUL PRIVIND UNIUNEA EUROPEANĂ ÎNAINTE DE INTRAREA
ÎN VIGOARE A TRATATULUI DE LA LISABONA

ARTICOLUL 9

Actele instituțiilor, ale organelor, ale oficiilor sau ale agențiilor Uniunii adoptate în temeiul Tratatului privind Uniunea Europeană, înainte de intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, continuă să producă efecte juridice atât timp cât aceste acte nu vor fi fost abrogate, anulate sau modificate în temeiul tratatelor. Aceeași dispoziție se aplică și convențiilor încheiate între statele membre în temeiul Tratatului privind Uniunea Europeană.

ARTICOLUL 10

(1) Cu titlul de măsură tranzitorie și în ceea ce privește actele Uniunii în domeniul cooperării polițienești și al cooperării judiciare în materie penală, adoptate înainte de intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, la data intrării în vigoare a tratatului menționat atribuțiile instituțiilor sunt următoarele: atribuțiile Comisiei, în temeiul articolului 226 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, nu se aplică, iar atribuțiile Curții de Justiție a Uniunii Europene, în temeiul titlului VI din Tratatul privind Uniunea Europeană, în versiunea în vigoare înainte de intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, rămân neschimbate, inclusiv în cazul în care au fost acceptate în temeiul articolului 35 alineatul (2) din Tratatul privind Uniunea Europeană menționat.

(2) Modificarea unui act menționat la alineatul (1) determină exercitarea, în ceea ce privește actul modificat pentru acele state membre cărora li se aplică actul respectiv, a atribuțiilor instituțiilor menționate la alineatul respectiv, astfel cum sunt prevăzute în tratate.

(3) În orice caz, măsura tranzitorie prevăzută la alineatul (1) încetează să producă efecte în termen de cinci ani de la data intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona.

(4) Cu cel puțin șase luni înainte de expirarea perioadei de tranziție prevăzute la alineatul (3), Regatul Unit poate notifica Consiliului faptul că nu acceptă, referitor la actele prevăzute la alineatul (1), atribuțiile instituțiilor menționate la alineatul (1) în conformitate cu tratatele. În cazul în care Regatul Unit a efectuat notificarea respectivă, de la data expirării perioadei de tranziție prevăzute la alineatul (3) toate actele menționate la alineatul (1) încetează să i se mai aplice. Prezentul paragraf nu se aplică actelor modificate care sunt aplicabile Regatului Unit în conformitate cu alineatul (2).

Consiliul, hotărând cu majoritate calificată, la propunerea Comisiei, stabilește măsurile tranzitorii necesare și măsurile necesare care decurg din cele de mai sus. Regatul Unit nu participă la adoptarea respectivei decizii. Majoritatea calificată a Consiliului se definește în conformitate cu articolul 205 alineatul (3) litera (a) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

Consiliul, hotărând cu majoritate calificată, la propunerea Comisiei, poate adopta, de asemenea, o decizie prin care să prevadă că Regatul Unit suportă, după caz, consecințele financiare directe, care decurg în mod necesar și inevitabil din încetarea participării sale la acele acte.

(5) La orice dată, ulterior, Regatul Unit poate notifica Consiliului intenția sa de a participa la acele acte care au încetat să i se aplice în conformitate cu alineatul (4) primul paragraf. În acest caz, se aplică după caz dispozițiile pertinente din Protocolul privind acquis-ul Schengen integrat în cadrul Uniunii Europene sau din Protocolul privind poziția Regatului Unit și Irlandei cu privire la spațiul de libertate, securitate și justiție. Atribuțiile instituțiilor cu privire la aceste acte sunt cele prevăzute în tratate. Atunci când acționează în conformitate cu protocoalele respective, instituțiile Uniunii și Regatul Unit încearcă să restabilească participarea cât mai largă a Regatului Unit la acquis-ul Uniunii referitor la spațiul de libertate, securitate și justiție, fără ca aceasta să afecteze funcționarea practică a diverselor părți ale acestora, respectând, totodată, coerența lor.

B. Protocoalele care se anexează la Tratatul de la Lisabona

PROTOCOLUL Nr. 1
de modificare a protocoalelor anexate la Tratatul privind Uniunea
Europeană, la Tratatul de instituire a Comunității Europene
și/sau la Tratatul de instituire a Comunității Europene
a Energiei Atomice

Înaltele părți contractante,

dorind să modifice protocoalele anexate la Tratatul privind Uniunea Europeană, la Tratatul de instituire a Comunității Europene și/sau la Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, pentru a le adapta la noile reguli stabilite în Tratatul de la Lisabona,

au convenit cu privire la dispozițiile următoare, care se anexează la Tratatul de la Lisabona:

ARTICOLUL 1

1) Protocoalele aflate în vigoare la data intrării în vigoare a prezentului tratat și care se anexează la Tratatul privind Uniunea Europeană, la Tratatul de instituire a Comunității Europene și/sau la Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice se modifică potrivit dispozițiilor prezentului articol.

A. MODIFICĂRI ORIZONTALE

2) Modificările orizontale prevăzute la articolul 2 punctul 2 din Tratatul de la Lisabona se aplică protocoalelor menționate la prezentul articol, cu excepția literelor (d), (e) și (j).

3) În cazul protocoalelor menționate la punctul (1) din prezentul articol:

(a) ultimul paragraf din fiecare preambul care menționează tratatul sau tratatele la care protocolul respectiv este anexat se înlocuiește cu "AU CONVENIT cu privire la următoarele dispoziții, care se anexează la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene". Prezentul paragraf nu se aplică nici Protocolului privind coeziunea economică și socială, nici Protocolului privind sistemul de radiodifuziune publică în statele membre.

Protocolul privind Statutul Curții de Justiție a Uniunii Europene, Protocolul privind stabilirea sediilor instituțiilor și ale anumitor organe, oficii, agenții și servicii ale Uniunii Europene, Protocolul privind articolul 40.3.3 din Constituția Irlandei și Protocolul privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene se anexează, de asemenea, la Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice;

(b) cuvântul "Comunităților" este înlocuit prin "Uniunii", iar cuvântul "Comunitățile" este înlocuit prin "Uniunea", tezele respective fiind, după caz, adaptate din punct de vedere gramatical.

4) În protocoalele următoare, cuvintele "tratatului" sau "tratatul" se înlocuiesc cu cuvintele "tratatelor" sau "tratatele", iar trimiterea la Tratatul privind Uniunea Europeană și/sau la Tratatul de instituire a Comunității Europene se înlocuiește cu o trimitere la tratate:

(a) Protocolul privind Statutul Curții de Justiție a Uniunii Europene:

- articolul 1 (inclusiv trimiterea la Tratatul UE și la Tratatul CE);

(b) Protocolul privind Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene:

- articolul 1.1 al doilea paragraf nou;

- articolul 12.1 primul paragraf;

- articolul 14.1 (a doua referire la tratat);

- articolul 14.2 al doilea paragraf;

- articolul 34.1 a doua liniuță;

- articolul 35.1;

(c) Protocolul privind procedura aplicabilă deficitelor excesive:

- articolul 3 a doua teză;

(d) Protocolul privind anumite dispoziții referitoare la Danemarca:

- punctul 2, renumerotat 1, a doua teză;

(e) Protocolul privind integrarea acquis-ului Schengen în cadrul Uniunii Europene:

- al șaselea considerent, devenit al cincilea considerent;

- articolul 1;

(f) Protocolul privind dreptul de azil pentru resortisanții statelor membre ale Uniunii Europene:

- al șaselea considerent, devenit al șaptelea considerent;

(g) Protocolul privind dobândirea de bunuri imobile în Danemarca:

- dispoziție unică;

(h) Protocolul privind sistemul de radiodifuziune publică în statele membre:

- dispoziție unică;

(i) Protocolul privind consecințele financiare ale expirării Tratatului CECO și Fondul de cercetare pentru cărbune și oțel:

- articolul 3.

5) În protocoalele și anexele următoare, cuvintele "tratatului" și "din tratatul" se înlocuiesc cu o trimitere la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene:

(a) Protocolul privind Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene:

- articolul 3.1;

- articolul 4;

- articolul 6.3;

- articolul 7;

- articolul 9.1;

- articolul 10.1;

- articolul 11.1;

- articolul 14.1 (prima referire la tratat);

- articolul 15.3;

- articolul 16 primul paragraf;

- articolul 21.1;

- articolul 25.2;

- articolul 27.2;

- articolul 34.1, cuvintele introductive;

- articolul 35.3;

- articolul 41.1, renumerotat 40.1, primul paragraf;

- articolul 42, renumerotat 41;

- articolul 43.1, renumerotat 42.1;

- articolul 45.1, renumerotat 44.1;

- articolul 47.3, renumerotat 46.3.

(b) Protocolul privind procedura aplicabilă deficitelor excesive:

- articolul 1 teza introductivă;

(c) Protocolul privind criteriile de convergență stabilite la articolul 121 din Tratatul de instituire a Comunității Europene:

- articolul 1 prima teză;

(d) Protocolul privind anumite dispoziții referitoare la Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord:

- punctul 6, renumerotat 5, al doilea paragraf;

- punctul 9, renumerotat 8, teza introductivă;

- punctul 10, renumerotat 9, litera (a) a doua teză;

- punctul 11, renumerotat 10;

(e) Protocolul privind coeziunea economică și socială:

- al cincisprezecelea considerent, devenit al unsprezecelea;

(f) anexele I și II:

- denumirea celor două anexe.

6) În protocoalele următoare, cuvintele "tratatului" și "din tratatul" se înlocuiesc cu cuvintele "din tratatul menționat":

(a) Protocolul privind Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene:

- articolul 3.2;

- articolul 3.3;

- articolul 9.2;

- articolul 9.3;

- articolul 11.2;

- articolul 43.2, renumerotat 42.2;

- articolul 43.3, renumerotat 42.3;

- articolul 44, renumerotat 43, al doilea paragraf.

(b) Protocolul privind procedura aplicabilă deficitelor excesive:

- articolul 2 teza introductivă;

(c) Protocolul privind criteriile de convergență stabilite la articolul 121 din Tratatul de instituire a Comunității Europene:

articolul 2; articolul 4 prima teză;
articolul 3; articolul 6.

(d) Protocolul privind anumite dispoziții referitoare la Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord:

- punctul 7, renumerotat 6, al doilea paragraf;

- punctul 10, renumerotat 9, litera (c).

7) În protocoalele următoare, cuvintele ", hotărând cu majoritate simplă," se introduc după "Consiliul":

(a) Protocolul privind Statutul Curții de Justiție a Uniunii Europene:

- articolul 4 al doilea paragraf;

- articolul 13 al doilea paragraf;

(b) Protocolul privind privilegiile și imunitățile Comunităților Europene:

- articolul 7, renumerotat 6, primul paragraf prima teză.

8) În protocoalele următoare, cuvintele "Curtea de Justiție a Comunităților Europene", "Curtea de Justiție" sau "Curtea" se înlocuiesc cu cuvintele "Curtea de Justiție a Uniunii Europene":

(a) Protocolul privind Statutul Curții de Justiție a Uniunii Europene:

- articolul 1;

- articolul 3 al patrulea paragraf;

- articolul 1 din anexă;

(b) Protocolul privind Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene:

- articolele 35.1, 35.2, 35.4, 35.5 și 35.6

- articolul 36.2;

(c) Protocolul privind stabilirea sediilor unor instituții, organisme și servicii ale Comunităților Europene precum și a sediului Europol:

- articol unic litera (d);

(d) Protocolul privind privilegiile și imunitățile Comunităților Europene:

- articolul 12, renumerotat 11, litera (a);

- articolul 21, renumerotat 20, prima referire;

(e) Protocolul privind poziția Regatului Unit și a Irlandei:

- articolul 2;

(f) Protocolul privind dreptul de azil pentru resortisanții statelor membre ale Uniunii Europene:

- al doilea considerent, devenit al treilea considerent;

B. MODIFICĂRI SPECIFICE

PROTOCOALE ABROGATE

9) Următoarele protocoale se abrogă:

(a) Protocolul din 1957 privind Italia;

(b) Protocolul din 1957 privind mărfurile originare și cele provenite din alte țări, care beneficiază de un regim special de import într-un stat membru;

(c) Protocolul din 1992 privind Statutul Institutului Monetar European;

(d) Protocolul din 1992 privind trecerea la etapa a treia a Uniunii economice și monetare;

(e) Protocolul din 1992 privind Portugalia;

(f) Protocolul din 1997 privind rolul parlamentelor naționale în Uniunea Europeană, care se înlocuiește cu un nou protocol având același titlu;

(g) Protocolul din 1997 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, care se înlocuiește cu un nou protocol având același titlu;

(h) Protocolul din 1997 privind protecția și bunăstarea animalelor, al cărui text devine articolul 6b din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

(i) Protocolul din 2001 privind extinderea Uniunii Europene;

(j) Protocolul din 2001 privind articolul 67 din Tratatul de instituire a Comunității Europene.

STATUTUL CURȚII DE JUSTIȚIE A UNIUNII EUROPENE

10) Protocolul privind Statutul Curții de Justiție a Uniunii Europene se modifică după cum urmează:

(a) în preambul, primul considerent, trimiterea la Tratatul de instituire a Comunității Europene se înlocuiește cu o trimitere la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. În restul textului protocolului, cuvintele "din Tratatul CE" se înlocuiesc cu "din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene"; în textul protocolului, se elimină trimiterile la articolele din Tratatul CEEA care se abrogă prin Protocolul nr. 2 anexat la prezentul tratat și fraza se adaptează în mod corespunzător din punct de vedere gramatical;

(b) la articolele următoare, cuvintele "Curtea" și "Curții" se înlocuiesc prin "Curtea de Justiție" și, respectiv, "Curții de Justiție":

- articolul 3 al doilea paragraf;

- articolul 4 al patrulea paragraf:

- articolul 5 al doilea paragraf;

- articolul 6 primul paragraf;

- articolele 10, 11, 12 și 14;

- articolul 13 primul paragraf prima referire;

- articolul 15 prima teză;

- articolul 16 primul paragraf;

- articolul 17 primul paragraf;

- articolul 18 al treilea paragraf;

- articolul 19 primul paragraf;

- articolul 20 primul paragraf;

- articolul 21 primul paragraf;

- articolul 22 primul paragraf;

- articolul 23 primul paragraf prima teză;

- articolul 24 primul paragraf;

- articolele 25 și 27;

- articolul 29 primul paragraf;

- articolele 30-32, 35, 38, 41 și 43;

- articolul 39 primul paragraf;

- articolul 40 primul paragraf;

- articolul 44 primul paragraf prima referire;

- articolul 46 primul paragraf;

- articolul 52;

- articolul 54 primul paragraf primul fragment de teză;

- articolul 56 primul paragraf;

- articolul 57 primul paragraf;

- articolul 58 primul paragraf;

- articolul 59 prima teză;

- articolul 60 al doilea paragraf;

- articolul 61 primul paragraf;

- articolul 62 primul paragraf;

- articolul 62a primul paragraf;

- articolul 62b primul paragraf a doua teză;

- articolul 63;

- articolul 64 primul paragraf, devenit al doilea paragraf, prima teză;

- articolul 3 alineatul (2) a doua teză din anexă;

- articolul 6 alineatul (1) a doua teză din anexă;

- articolul 8 alineatul (1) prima teză din anexă;

(c) la articolul 2, cuvintele "..., în ședință publică," se înlocuiesc prin cuvintele "..., în fața Curții de Justiție reunite în ședință publică";

(d) la articolul 3 al doilea paragraf, precum și la articolul 4 al patrulea paragraf, se introduce următoarea teză: "În cazul în care hotărârea se referă la un membru al Tribunalului sau al unui tribunal specializat, Curtea hotărăște după consultarea tribunalului în cauză.";

(e) la articolul 6 primul paragraf, se introduce următoarea teză: "În cazul în care persoana în cauză este membru al Tribunalului sau al unui tribunal specializat, Curtea decide după consultarea tribunalului în cauză.";

(f) în denumirea titlului II, se introduc cuvintele "Curții de Justiție";

(g) la articolul 13 primul paragraf prima teză, cuvântul "propunerea" se înlocuiește cu cuvântul "cererea", iar cuvintele "... Consiliul, hotărând în unanimitate, poate prevedea ..." se înlocuiesc cu cuvintele "... Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară, pot dispune ...";

(h) în denumirea titlului III, se adaugă cuvintele "în fața Curții de Justiție";

(i) articolul 23 se modifică după cum urmează:

(i) la primul paragraf prima teză, cuvintele "la articolul 35 alineatul (1) din Tratatul UE" se elimină. La a doua teză, cuvintele "... precum și Consiliului sau Băncii Centrale Europene, în cazul în care actul a cărui validitate sau interpretare este contestată provine de la acestea, și Parlamentului European și Consiliului în cazul în care actul a cărui validitate sau interpretare este contestată a fost adoptat în comun de aceste două instituții." se înlocuiesc cu cuvintele "precum și instituției, organului, oficiului sau agenției Uniunii care a adoptat actul a cărui valabilitate sau interpretare este contestată.";

(ii) la al doilea paragraf, cuvintele "... și, după caz, Parlamentul European, Consiliul și Banca Centrală Europeană au dreptul ..." se înlocuiesc cu cuvintele "... și, dacă este cazul, instituția, organul, oficiul sau agenția Uniunii care a adoptat actul a cărui valabilitate sau interpretare este contestată, are dreptul ...";

(j) la articolul 24 al doilea paragraf, cuvintele "organele, oficiile și agențiile" se introduc după cuvântul "instituțiile";

(k) la articolul 40, al doilea paragraf se înlocuiește cu textul următor:

"

Organele, oficiile și agențiile Uniunii, precum și orice altă persoană dispun de același drept în cazul în care pot dovedi faptul că au un interes în soluționarea litigiului înaintat Curții. Persoanele fizice sau juridice nu pot interveni în litigiile dintre statele membre, dintre instituțiile Uniunii sau dintre statele membre, pe de-o parte, și instituțiile Uniunii, pe de altă parte.";

(l) la articolul 42, după cuvântul "instituțiile" se introduc cuvintele "organele, oficiile și agențiile";

(m) la articolul 46, se introduce un nou paragraf cu textul următor: "Prezentul articol se aplică, de asemenea, în cazul acțiunilor împotriva Băncii Centrale Europene în materie de răspundere extracontractuală.";

(n) denumirea titlului IV devine "TRIBUNALUL";

(o) la articolul 47, primul paragraf se înlocuiește cu textul "Articolul 9 primul paragraf, articolele 14 și 15, articolul 17 primul, al doilea, al patrulea și al cincilea paragraf și articolul 18 se aplică Tribunalului și membrilor acestuia.";

(p) la articolul 51 primul paragraf, la litera (a) a treia liniuță, trimiterea la articolul 202 a treia liniuță se înlocuiește cu o trimitere la articolul 249 C alineatul (2) și la litera (b), trimiterea la articolul 11 A se înlocuiește cu o trimitere la articolul 280 F alineatul (1). La al doilea paragraf, cuvintele "sau de Banca Centrală Europeană" se elimină;

(q) articolul 64 se modifică după cum urmează:

(i) se introduce un prim paragraf, nou, cu textul următor:

"

Normele privind regimul lingvistic aplicabil Curții de Justiție a Uniunii Europene se stabilesc printr-un regulament al Consiliului, care hotărăște în unanimitate. Regulamentul menționat se adoptă fie la cererea Curții de Justiție și după consultarea Comisiei și a Parlamentului European, fie la propunerea Comisiei și după consultarea Curții de Justiție și a Parlamentului European."

(ii) la primul paragraf, devenit al doilea paragraf, prima teză, cuvintele "Până la adoptarea în prezentul statut a regulilor referitoare la regimul lingvistic aplicabil Curții și Tribunalului ..." se înlocuiesc cu cuvintele "Până la adoptarea normelor menționate anterior ..."; a doua teză se înlocuiește cu textul următor: "Prin derogare de la articolele 223 și 224 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, dispozițiile în cauză se pot modifica sau abroga numai cu aprobarea unanimă a Consiliului.";

(r) la anexa 1 din protocol, articolul 3 alineatul (1) a doua teză, cuvintele "Funcției Publice" se introduc după cuvântul "Tribunalului"; la paragrafele 2 și 3 se elimină cuvintele "cu majoritate calificată";

(s) (Nu privește versiunea în limba română).

STATUTUL SEBC ȘI AL BCE

11) Protocolul privind Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene se modifică după cum urmează:

(a) în preambul, primul considerent, trimiterea la articolul 8 din Tratatul de instituire a Comunității Europene se înlocuiește cu o trimitere la articolul 107 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

(b) denumirea capitolului 1 se înlocuiește cu următoarea denumire: "SISTEMUL EUROPEAN AL BĂNCILOR CENTRALE";

(c) articolul 1.1 se împarte în două paragrafe alcătuite din cele două fragmente de teză și nu se numerotează. Primul paragraf se înlocuiește cu textul următor: "În conformitate cu articolul 245a alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, Banca Centrală Europeană (BCE) și băncile centrale naționale constituie Sistemul European al Băncilor Centrale (SEBC). BCE și băncile centrale naționale ale statelor membre a căror monedă este euro constituie Eurosistemul."; la începutul celui de-al doilea paragraf, cuvintele "acestea își îndeplinesc ..." se înlocuiesc cu cuvintele "SEBC și BCE își îndeplinesc ...";

(d) articolul 1.2 se abrogă;

(e) la articolul 2, cuvintele "în conformitate cu articolul 105 alineatul (1) din tratat" se înlocuiesc cu cuvintele "în conformitate cu articolul 105 alineatul (1) și cu articolul 245a alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene". La finalul celei de-a doua teze, cuvintele "din tratat" se înlocuiesc cu "din Tratatul privind Uniunea Europeană". La finalul celei de-a treia teze, cuvintele "din tratat" se înlocuiesc cu "din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene";

(f) la articolul 3.1 liniuța a doua, cuvintele "articolul 111 din tratat" se înlocuiesc cu "articolul 188 O din tratatul menționat";

(g) la articolul 4 litera (b), cuvântul "competente" se elimină;

(h) la începutul articolului 9.1, cuvintele "în conformitate cu articolul 107 alineatul (2) din tratat" se înlocuiesc cu cuvintele "în conformitate cu articolul 245a alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene";

(i) articolul 10 se modifică după cum urmează:

(i) la finalul articolului 10.1 se introduc cuvintele "... ale statelor membre a căror monedă este euro.";

(ii) la articolul 10.2, prima liniuță, la finalul primei teze, cuvintele "... statelor membre care au adoptat euro." se înlocuiesc cu cuvintele "... statelor membre a căror monedă este euro."; la finalul celui de-al treilea paragraf, cuvintele "în conformitate cu articolele 10.3, 10.6 și 41.2" se înlocuiesc cu "în conformitate cu articolele 10.3, 40.2 și 40.3";

(iii) articolul 10.6 se abrogă;

(j) la articolul 11.2 primul paragraf, cuvintele "... sunt numiți de comun acord de guvernele statelor membre la nivelul șefilor de stat sau de guvern," se înlocuiesc cu cuvintele "... sunt numiți de Consiliul European, hotărând cu majoritate calificată,";

(k) la finalul articolul ui 14.1, cuvintele "..., și aceasta până la data înființării SEBC cel târziu" se elimină;

(l) la articolul 16 prima teză, cuvintele "în euro" se introduc după cuvântul "bancnote";

(m) la articolul 18.1 prima liniuță, cuvintele "..., exprimate în monede comunitare sau necomunitare," se înlocuiesc cu cuvintele "... exprimate în moneda euro sau în alte monede,";

(n) la articolul 25.2, cuvintele "deciziile luate de Consiliu" se înlocuiesc cu cuvintele "orice regulament adoptat de Consiliu";

(o) la începutul articolului 28.1 se elimină cuvintele "..., care devine operațional de la înființarea acesteia,";

(p) la articolul 29.1, paragraful introductiv se înlocuiește cu textul următor: "Grila de repartiție pentru subscrierea capitalului BCE, stabilită pentru prima dată în 1998 cu ocazia instituirii SEBC, se determină prin atribuirea unei ponderi în această grilă fiecărei bănci centrale naționale, egală cu suma dintre: ..."; al doilea paragraf se înlocuiește cu textul următor: "Procentele se rotunjesc în sus sau în jos până la cel mai apropiat multiplu de 0,0001%.";

(q) la articolul 32.2 se elimină cuvintele de la început "Sub rezerva articolul ui 32.3", iar la articolul 32.3, cuvintele "după începerea celei de-a treia etape" se înlocuiesc cu cuvintele "după introducerea monedei euro";

(r) la articolul 34.2, primele patru paragrafe se elimină;

(s) la articolul 35.6, cuvintele "tratatele și cu" se introduc înaintea cuvintelor "... prezentul statut";

(t) articolul 37 se abrogă, iar articolele care urmează se renumerotează în consecință;

(u) articolul 41, renumerotat 40, se modifică după cum urmează:

(i) la articolul 41.1, renumerotat 40.1, cuvintele "... pot fi revizuite de Consiliu, hotărând fie cu majoritate calificată la recomandarea ..." se înlocuiesc cu "... pot fi revizuite de către Parlamentul European și de către Consiliu, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară, fie la recomandarea...", cuvintele "în unanimitate" se elimină și ultima teză se elimină;

(ii) articolul 41.2 existent se renumerotează 40.3 și se introduce un articol 40.2, nou, cu textul următor:

"

40.2. Articolul 10.2 poate fi modificat printr-o decizie a Consiliului European, hotărând în unanimitate, fie la recomandarea Băncii Centrale Europene și după consultarea Parlamentului European și a Comisiei, fie la recomandarea Comisiei și după consultarea Parlamentului European și a Băncii Centrale Europene. Respectivele modificări intră în vigoare numai după ce au fost aprobate de statele membre în conformitate cu normele lor constituționale.";

(v) la articolul 42, renumerotat 41, se elimină fragmentul de teză "..., și imediat după decizia privind data începerii celei de-a treia etape, ...", precum și cuvintele "hotărând cu majoritate calificată,";

(w) la articolele 43.1, 43.2 și 43.3, renumerotate 42.1, 42.2 și 42.3, trimiterea la articolul 122 se înlocuiește cu trimiterea la articolul 116a; la articolul 43.3, renumerotat 42.3, trimiterea la articolele 34.2 și 50 se elimină și la articolul 43.4, renumerotat 42.4, trimiterea la articolul 10.1 se înlocuiește cu o trimitere la articolul 10.2;

(x) la articolul 44, renumerotat 43, primul paragraf, cuvintele "sarcinile IME" se înlocuiesc cu cuvintele "fostele atribuții ale IME, menționate la articolul 118a alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene", iar cuvintele "în etapa a treia" de la finalul paragrafului se înlocuiesc cu cuvintele "după introducerea monedei euro"; la al doilea paragraf, trimiterea la articolul 122 se înlocuiește cu o trimitere la articolul 117a;

(y) la articolul 47.3, renumerotat 46.3, cuvintele "... în raport cu monedele sau cu moneda unică a statelor membre care nu fac obiectul unei derogări, ..." se înlocuiesc cu cuvintele "... în raport cu moneda euro, ...";

(z) articolele 50 și 51 se abrogă, iar articolele care urmează se renumerotează în consecință;

(aa) la articolul 52, renumerotat 49, cuvintele "potrivit articolului 116a alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene," se introduc după cuvintele "După stabilirea irevocabilă a cursurilor de schimb ...";

(ab) (Nu privește versiunea în limba română.)

STATUTUL BEI

12) Protocolul privind Statutul Băncii Europene de Investiții se modifică după cum urmează:

(a) în întregul text al protocolului, trimiterea la un articol "din tratat" se înlocuiește cu o trimitere la un articol "din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene";

(b) în preambul, la ultimul paragraf, cuvintele "prezentului tratat" se înlocuiesc cu cuvintele "la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene";

(c) la primul articol, al doilea paragraf se elimină;

(d) la articolul 3, teza introductivă se înlocuiește cu textul "În conformitate cu articolul 266 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, statele membre sunt membri ai Băncii.", iar lista statelor se elimină;

(e) la articolul 4 primul alineat, cifra privind capitalul băncii se înlocuiește cu "164 808 169 000 EUR" și cifrele privind următoarele state membre se înlocuiesc după cum urmează, iar al doilea paragraf se elimină:

Polonia 3 411 263 500 Bulgaria 290 917 500
Republica Cehă 1 258 785 500 Lituania 249 617 500
Ungaria 1 190 868 500 Cipru 183 382 000
România 863 514 500 Letonia 152 335 000
Slovacia 428 490 500 Estonia 117 640 000
Slovenia 397 815 000 Malta 69 804 000

(f) articolul 5 se modifică după cum urmează:

(i) la finalul alineatului (2) se introduce următoarea teză nouă: "Plățile în numerar se efectuează exclusiv în euro.";

(ii) la alineatul (3) primul paragraf, cuvintele "... față de creditorii săi." se elimină, iar la al doilea paragraf, cuvintele "..., în monedele de care Banca are nevoie pentru a face față acestor obligații." se elimină;

(g) articolele 6 și 7 se abrogă, iar articolele care urmează se renumerotează în consecință;

(h) articolul 9, renumerotat 7, se modifică după cum urmează:

(i) la alineatul (2), cuvintele "..., mai ales în ceea ce privește obiectivele din care se va inspira pe măsură ce progresează realizarea pieței comune" se înlocuiesc cu cuvintele "... în conformitate cu obiectivele Uniunii";

(ii) la alineatul (3), textul de la litera (b) se înlocuiește cu textul următor: "(b) în înțelesul articolului 9 alineatul (1), stabilește principiile aplicabile operațiunilor de finanțare în cadrul misiunii Băncii;", textul de la litera (d) se înlocuiește cu "(d) decide cu privire la acordarea finanțării pentru investițiile care urmează să fie realizate total sau parțial în afara teritoriilor statelor membre, în conformitate cu articolul 16 alineatul (1);", iar la litera (g), cuvântul "celelalte" se introduce după cuvântul "atribuțiile", iar cuvintele "... prevăzute în articolele 4, 7, 14, 17, 26 și 27" se înlocuiesc cu cuvintele "... conferite prin prezentul statut";

(i) articolul 10, renumerotat 8, se modifică după cum urmează:

(i) a treia teză se elimină;

(ii) se introduc următoarele două noi paragrafe:

"

Pentru întrunirea majorității calificate sunt necesare optsprezece voturi și 68% din capitalul subscris. Abținerile din partea membrilor prezenți sau reprezentați nu împiedică adoptarea deciziilor care necesită întrunirea unanimității."

(j) articolul 11, renumerotat 9, se modifică după cum urmează:

(i) la alineatul (1), primul paragraf se înlocuiește cu textul următor:

"

(1) Consiliul de administrație decide cu privire la acordarea de finanțări, în special sub formă de credite și de garanții, precum și cu privire la contractarea de împrumuturi, stabilește ratele dobânzilor pentru împrumuturi, precum și comisioanele și celelalte speze. În temeiul unei decizii adoptate cu majoritate calificată, Consiliul de administrație poate delega anumite atribuții Comitetului executiv. Consiliul de administrație stabilește condițiile și modul în care se realizează această delegare și supraveghează punerea sa în aplicare.

Consiliul de administrație verifică administrarea corectă a Băncii și asigură conformitatea acesteia cu dispozițiile tratatelor și ale statutului și cu directivele generale stabilite de Consiliul guvernatorilor."

(ii) la alineatul (2), al șaselea paragraf se înlocuiește cu textul următor:

"

Regulamentul de procedură prevede modul de participare la ședințele Consiliului de administrație și dispozițiile aplicabile membrilor supleanți, precum și experților cooptați."

(iii) la alineatul (5) a doua teză se elimină cuvintele "în unanimitate";

(k) articolul 13, renumerotat 11, se modifică după cum urmează:

(i) la alineatul (3) al doilea paragraf, cuvintele "... acordarea de credite" se înlocuiesc cu cuvintele "... acordarea finanțărilor, în special sub formă de credite";

(ii) la alineatul (4), cuvintele "... cu privire la proiectele de împrumuturi și de garantare și la propunerile de împrumuturi" se înlocuiesc cu cuvintele "... privind proiectele de contractare de împrumuturi și de acordare de finanțări, în special sub formă de credite și de garanții";

(iii) la alineatul (7) prima teză, cuvintele "Funcționarii și angajații" se înlocuiesc cu cuvintele "Membrii personalului". La final, se introduce teza următoare: "Regulamentul de procedură prevede organul competent pentru adoptarea dispozițiilor aplicabile personalului.";

(l) articolul 14, renumerotat 12, se modifică după cum urmează:

(i) la alineatul (1), cuvântul "trei" se înlocuiește cu cuvântul "șase", iar cuvintele "... verifică anual legalitatea operațiunilor și a registrelor Băncii" se înlocuiesc cu cuvintele "... verifică dacă activitățile Băncii sunt în conformitate cu cele mai bune practici din domeniul bancar și răspunde de verificarea conturilor Băncii";

(ii) alineatul (2) se înlocuiește cu următoarele trei alineate noi:

"

(2) Comitetul menționat la alineatul (1) verifică, în fiecare an, dacă operațiunile Băncii s-au desfășurat în mod corespunzător și dacă evidențele sale au fost corect întocmite. În acest scop, comitetul verifică dacă operațiunile Băncii s-au efectuat în conformitate cu formalitățile și procedurile prevăzute în prezentul statut și în regulamentul de procedură.

(3) Comitetul menționat la alineatul (1) confirmă faptul că declarațiile financiare, precum și toate informațiile financiare cuprinse în conturile anuale elaborate de consiliul de administrație oferă o imagine fidelă a situației financiare a Băncii atât pentru active, cât și pentru pasive, precum și a rezultatelor operațiunilor desfășurate de aceasta și a fluxurilor de trezorerie aferente exercițiului financiar respectiv.

(4) Regulamentul de procedură precizează calificările necesare membrilor comitetului menționat la alineatul (1) și stabilește condițiile și modul de desfășurare a activității comitetului.";

(m) la articolul 15, renumerotat 13, cuvintele "banca de emisiune" se înlocuiesc cu cuvintele "banca centrală națională";

(n) articolul 18, renumerotat 16, se modifică după cum urmează:

(i) la alineatul (1) primul paragraf, cuvintele "... acordă credite" se înlocuiesc cu cuvintele "... acordă finanțări, în special sub formă de credite și de garanții", cuvintele "proiecte de investiții" se înlocuiesc cu cuvintele "investiții", iar cuvintele "europene ale" se elimină; la al doilea paragraf, cuvintele "..., derogare acordată în unanimitate de Consiliul guvernatorilor," se înlocuiesc cu cuvintele "..., decizia majorității calificate a Consiliului guvernatorilor", iar cuvintele "credite pentru proiecte de investiții" se înlocuiesc cu cuvintele "finanțări pentru investiții" și cuvântul "europene" se elimină;

(ii) la alineatul (3), cuvântul "proiectul" se înlocuiește cu cuvântul "investiția" și următorul fragment de teză se adaugă în final: ", fie de soliditatea financiară a debitorului" și se adaugă un al doilea paragraf, nou, cu textul următor:

"

În plus, în cadrul principiilor stabilite de Consiliul guvernatorilor în înțelesul articolului 7 alineatul (3) litera (b) și în cazul în care realizarea operațiunilor prevăzute la articolul 267 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene impune acest lucru, Consiliul de administrație adoptă, cu majoritate calificată, condițiile și modul de acordare a oricărei finanțări care prezintă un profil de risc specific și care este considerată, în consecință, ca fiind o activitate specială.";

(iii) alineatul (5) se înlocuiește cu textul următor:

"

(5) Valoarea totală contractată a împrumuturilor și garanțiilor acordate de Bancă nu poate depăși 250% din valoarea capitalului subscris, a rezervelor, a provizioanelor nealocate și a excedentului din contul de profit și pierderi. Din valoarea totală a posturilor menționate se scade o sumă egală cu valoarea subscrisă, vărsată sau nu, a oricărei participări a Băncii la capital.

Suma vărsată reprezentând participarea Băncii nu trebuie să depășească niciodată valoarea totală a părții vărsate din capitalul acesteia, a rezervelor sale, a provizioanelor nealocate, precum și a excedentului contului de profit și pierderi.

În mod excepțional, se alocă o rezervă specială pentru activitățile speciale ale Băncii, stabilite de Consiliul guvernatorilor și de Consiliul de administrație în conformitate cu alineatul (3).

Prezentul alineat se aplică, de asemenea, conturilor consolidate ale Băncii."

(o) la articolul 19, renumerotat 17, alineatul (1), cuvintele "... comisioanele de garanție" se înlocuiesc cu cuvintele "comisioanele și celelalte speze", iar cuvintele "și riscurile" se introduc după cuvintele "să-și acopere cheltuielile"; la alineatul (2), cuvântul "proiectului" se înlocuiește cu cuvântul "investiția";

(p) articolul 20, renumerotat 18, se modifică după cum urmează:

(i) în teza introductivă, cuvintele "de împrumut și garantare" se înlocuiesc cu cuvintele "de finanțare";

(ii) la alineatul (1), litera (a), cuvintele "proiectelor" și "proiectul" se înlocuiesc cu "investițiilor" și, respectiv, "investiția", cuvintele ", în cazul altor investiții" se introduc după cuvintele "... din sectorul de producție, sau", iar cuvintele de la final "în cazul altor proiecte" se înlocuiesc cu cuvântul "și"; la litera (b), cuvintele "unui proiect" se înlocuiesc cu cuvântul "investiției";

(iii) la alineatul (2), se adaugă un al doilea paragraf cu textul următor:

"

Cu toate acestea, în cadrul principiilor stabilite de Consiliul guvernatorilor în temeiul articolului 7 alineatul (3) litera (b), în cazul în care realizarea operațiunilor prevăzute la articolul 267 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene impune acest lucru, Consiliul de administrație adoptă, cu majoritate calificată, condițiile și modul de realizare a unei participări la capitalul unei societăți comerciale, în general pentru a completa un împrumut sau o garanție, în măsura în care acest lucru este necesar pentru finanțarea unei investiții sau a unui program."

(iv) la alineatul (6), cuvintele "niciun proiect" și "acest proiect" se înlocuiesc cu cuvintele "nicio investiție" și, respectiv, "această investiție";

(v) se introduce un nou alineat (7), cu textul următor:

"

(7) Pe lângă activitățile de credit, Banca poate asigura servicii de asistență tehnică, în condițiile și modalitățile stabilite de Consiliul guvernatorilor, care hotărăște cu majoritate calificată, respectând în același timp prezentul statut.";

(q) articolul 21, renumerotat 19, se modifică după cum urmează:

(i) alineatul (1) se înlocuiește cu textul următor:

"

(1) Orice întreprindere sau organism public sau privat poate adresa direct o cerere de finanțare Băncii. Cererile pot fi adresate și prin intermediul Comisiei sau al statului membru pe teritoriul căruia urmează să se realizeze investiția.";

(ii) la alineatul (2), cuvântul "proiectul" se înlocuiește cu cuvântul "investiția";

(iii) la alineatele (3) și (4) prima teză, cuvintele "cererilor de împrumut sau de garanție" și "cererile de împrumut sau garanție" se înlocuiesc cu cuvintele "operațiunilor de finanțare" și, respectiv, "operațiunile de finanțare";

(iv) la alineatul (4), la prima teză, trimiterea la articolul 20 se înlocuiește cu o trimitere la articolele 18 și 20, renumerotate 16 și 18; la a doua teză, cuvintele "acordării împrumutului sau garanției" se înlocuiesc cu cuvântul "finanțării", iar cuvintele "proiectul de contract" se înlocuiesc cu cuvintele "propunerea aferentă"; la ultima teză, cuvintele "împrumutului sau garanției" se înlocuiesc cu cuvântul "finanțării";

(v) la alineatele (5), (6) și (7), cuvintele "împrumutul sau garanția" se înlocuiesc cu cuvântul "finanțarea";

(vi) se introduce un nou alineat (8), cu textul următor:

"

(8) În cazul în care în vederea protejării drepturilor și intereselor Băncii se impune restructurarea unei operațiuni de finanțare aferente investițiilor aprobate, Comitetul executiv adoptă imediat măsurile de urgență pe care le consideră necesare, sub rezerva înaintării fără întârziere a unui raport cu privire la aceasta Consiliului de administrație.";

(r) la articolul 22, renumerotat 20, la alineatul (1), cuvântul "internaționale" se elimină, iar alineatul (2) se înlocuiește cu textul următor:

"

(2) Banca poate contracta împrumuturi de pe piețele de capital ale statelor membre, în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile piețelor în cauză.

Autoritățile competente ale unui stat membru care face obiectul unei derogări în înțelesul articolului 116a alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene se pot opune acestor operațiuni numai în cazul în care există riscul unor tulburări grave pe piața de capital a statului în cauză.";

(s) la articolul 23, renumerotat 21, alineatul (1) litera (b), cuvintele "... emise fie de ea însăși, fie de debitorii săi" se elimină, iar la alineatul (3), cuvintele "banca de emisiune a fiecăruia" se înlocuiesc cu cuvintele "băncile centrale naționale ale acestora";

(t) la articolul 25, renumerotat 23, cuvintele "a căror monedă nu este euro" se introduc după cuvintele "statelor membre" de la alineatul (1) prima teză și de la alineatul (2); la alineatul (1) prima teză, cuvintele "în moneda altui stat membru" se elimină, la alineatul (3) cuvintele "în aur sau în devize convertibile," se elimină, iar la alineatul (4), cuvântul "proiecte" se înlocuiește cu cuvântul "investiții";

(u) la articolul 26, renumerotat 24, cuvintele "sau împrumuturile speciale" se elimină;

(v) la articolul 27, renumerotat 25, la finalul alineatului (2), se adaugă următoarea teză: "Consiliul Guvernatorilor asigură protecția drepturilor membrilor personalului.";

(w) la articolul 29, renumerotat 27, la finalul primului paragraf, se introduc cuvintele "a Uniunii Europene", precum și teza următoare: "În cadrul contractelor încheiate, Banca poate prevedea o procedură de arbitraj"; la al doilea paragraf se elimină cuvintele "sau poate să prevadă o procedură de arbitraj";

(x) articolul 30, renumerotat 28, se înlocuiește cu textul următor:

"

ARTICOLUL 28

(1) Consiliul guvernatorilor, hotărând în unanimitate, poate decide să înființeze filiale sau alte entități, care au personalitate juridică și autonomie financiară.

(2) Consiliul guvernatorilor adoptă în unanimitate statutele organismelor menționate la alineatul (1). Statutele definesc, în special, obiectivele acestora, structura, capitalul, membrii, sediul, resursele financiare, instrumentele de intervenție, normele de control, precum și relația acestora cu organele Băncii.

(3) Banca este competentă să participe la administrarea organismelor menționate anterior și să contribuie la capitalul subscris al acestora cu suma stabilită de Consiliul guvernatorilor care hotărăște în unanimitate.

(4) Protocolul privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene se aplică organismelor menționate la alineatul (1), în măsura în care acestea sunt reglementate de dreptul Uniunii, membrilor organelor acestora în exercițiul funcțiilor lor, precum și personalului acestora, în termeni și condiții identice cu cele aplicabile Băncii.

Dividendele, câștigurile din capital sau alte forme de venit obținute de astfel de organisme, la care au dreptul alți membri decât Uniunea Europeană și Banca, rămân, cu toate acestea, sub incidența dispozițiilor fiscale prevăzute de legislația aplicabilă.

(5) În limitele stabilite în continuare, Curtea de Justiție a Uniunii Europene este competentă să audieze litigiile privind măsurile adoptate de organele unui organism care intră sub incidența dreptului Uniunii. Orice membru al unui astfel de organism, în această calitate, sau statele membre poate/pot înainta o acțiune împotriva unor astfel de măsuri, în condițiile prevăzute la articolul 230 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

(6) Consiliul guvernatorilor, hotărând în unanimitate, poate decide să admită personalul organismelor care intră sub incidența dreptului Uniunii în regimuri comune cu Banca, în conformitate cu procedurile interne respective."

PROTOCOLUL PRIVIND STABILIREA SEDIILOR

13) Protocolul privind stabilirea sediilor unor instituții, organisme și servicii ale Comunităților Europene, precum și a sediului Europol se modifică, după cum urmează:

(a) în titlul protocolului și în preambul, cuvintele "organe, oficii și agenții" se introduc în loc de "organisme", iar în titlu, cuvintele "precum și a sediului Europol" se elimină;

(b) în preambul, la primul considerent, trimiterea la Tratatul de instituire a Comunității Europene se înlocuiește cu o trimitere la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, iar trimiterea la articolul 77 din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului se elimină; al doilea considerent se elimină;

(c) la litera (d), trimiterea la Tribunalul de Primă Instanță se elimină, iar verbul se conjugă în consecință;

(d) la litera (i), trimiterea la Institutul Monetar European se elimină, iar verbul se conjugă în consecință;

PROTOCOLUL PRIVIND PRIVILEGIILE ȘI IMUNITĂȚILE UNIUNII

14) Protocolul privind privilegiile și imunitățile Comunităților Europene se modifică, după cum urmează:

(a) în preambul, în primul considerent, trimiterea la articolul 28 din Tratatul de instituire a unui Consiliu unic și a unei Comisii unice a Comunităților Europene se înlocuiește cu o trimitere la articolul 291 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și la articolul 191 din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, prescurtat CEEA, iar cuvintele "aceste Comunități și Banca Europeană de Investiții" se înlocuiesc cu cuvintele "Uniunea Europeană și CEEA";

(b) articolul 5 se abrogă, iar articolele care urmează se renumerotează în consecință;

(c) la articolul 7, renumerotat 6, alineatul (2) se elimină, iar alineatul (1) rămâne nenumerotat.

(d) la începutul articolului 13, renumerotat 12, fragmentul de teză "În condițiile și respectând procedura stabilite de către Consiliu, hotărând la propunerea Comisiei, ..." se înlocuiește cu cuvintele "În condițiile și respectând procedura stabilită de Parlamentul European și de Consiliu, hotărând prin regulamente, în conformitate cu procedura legislativă ordinară și după consultarea instituțiilor în cauză,";

(e) la începutul articolului 15, renumerotat 14, fragmentul de teză "Consiliul, hotărând în unanimitate la propunerea Comisiei, stabilește ..." se înlocuiește cu cuvintele "Parlamentul European și Consiliul, hotărând prin regulamente, în conformitate cu procedura legislativă ordinară și după consultarea instituțiilor în cauză, stabilesc ...";

(f) la începutul articolului 16, renumerotat 15, fragmentul de teză "Consiliul, hotărând la propunerea Comisiei, ..." se înlocuiește cu cuvintele "Parlamentul European și Consiliul, hotărând prin regulamente în conformitate cu procedura legislativă ordinară ...";

(g) la articolul 21, renumerotat 20, după "avocaților generali", cuvintele "grefierului" se înlocuiesc cu "grefierilor", iar cuvintele "...,precum și membrilor și grefierului Tribunalului de Primă Instanță,..." se elimină;

(h) la articolul 23, renumerotat 22, ultimul paragraf se elimină;

(i) formula finală "DREPT CARE, plenipotențiarii mai jos menționați au semnat prezentul protocol.", precum și data și lista de semnături se elimină;

PROTOCOLUL PRIVIND CRITERIILE DE CONVERGENȚĂ

15) Protocolul privind criteriile de convergență stabilite la articolul 121 din Tratatul de instituire a Comunității Europene se modifică după cum urmează:

(a) în titlul protocolului, cuvintele "stabilite la articolul 121 din Tratatul de instituire a Comunității Europene" se elimină;

(b) la primul considerent, cuvintele "...deciziile pe care aceasta le va lua la trecerea la cea de-a treia etapă a Uniunii economice și monetare ..." se înlocuiesc cu cuvintele "... deciziile sale de a abroga derogările statelor membre care fac obiectul unei derogări...";

(c) la articolul 3 a doua teză, cuvintele "...față de moneda unui alt stat membru în aceeași perioadă." se înlocuiesc cu cuvintele "... în raport cu euro pentru aceeași perioadă.";

(d) la articolul 6, cuvintele "a IME sau" se elimină;

(e) (Nu privește versiunea în limba română.)

PROTOCOLUL PRIVIND ANUMITE DISPOZIȚII REFERITOARE LA REGATUL UNIT

16) Protocolul privind anumite dispoziții referitoare la Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord se modifică după cum urmează:

(a) în întregul text al protocolului, cuvintele "... să treacă la cea de-a treia etapă ..." sau "... să treacă la cea de-a treia etapă a Uniunii economice și monetare ..." se înlocuiesc cu cuvintele "... să adopte moneda euro ..."; cuvintele "... trece la cea de-a treia etapă ..." se înlocuiesc cu cuvintele "... adoptă moneda euro..."; cuvintele "... în cursul celei de-a treia etape ..." se înlocuiesc cu cuvintele "... după introducerea euro ...";

(b) în preambul se introduce un al doilea considerent, nou, cu textul următor:

"

AVÂND ÎN VEDERE că, la 16 octombrie 1996 și la 30 octombrie 1997, Guvernul Regatului Unit a notificat Consiliului intenția sa de a nu participa la a treia etapă a Uniunii economice și monetare";

(c) la punctul 1, primul și al treilea paragraf se elimină;

(d) textul de la punctul 2 se înlocuiește cu textul următor:

"

(2) Punctele 3-8 și 10 se aplică Regatului Unit, având în vedere notificarea efectuată de guvernul său Consiliului la 16 octombrie 1996 și la 30 octombrie 1997.";

(e) punctul 3 se elimină, iar punctele care urmează se renumerotează în consecință;

(f) punctul 5, renumerotat 4, se modifică după cum urmează:

(i) la prima teză, enumerarea articolelor se înlocuiește cu "Articolul 245a alineatul (2), cu excepția primei și ultimei teze, articolul 245a alineatul (5), articolul 97b al doilea paragraf, articolul 104 alineatele (1), (9) și (11), articolul 105 alineatele (1)-(5), articolul 106, articolele 108, 109, 110 și 111a, articolul 115 C, articolul 117a alineatul (3), articolele 188 O și 245b din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ...";

(ii) se introduce o a doua teză, nouă, cu textul următor:

"

De asemenea, nu se aplică articolul 99 alineatul (2) din tratatul amintit în ceea ce privește adoptarea de către părți a marilor orientări ale politicilor economice care privesc zona euro în general.";

(g) la punctul 6, renumerotat 5, se introduce un nou prim paragraf, cu textul următor: "Regatul Unit face eforturi să evite un deficit public excesiv." și la începutul paragrafului următor, cuvintele "Articolul 116 alineatul (4) și" se elimină;

(h) primul paragraf de la punctul 7, renumerotat 6, se înlocuiește cu textul următor: "6. Drepturile de vot ale Regatului Unit se suspendă în ceea ce privește actele Consiliului menționate la articolele enumerate la punctul 4 și în cazurile prevăzute la articolul 116 alineatul (4) primul paragraf din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. În acest scop, se aplică articolul 116a alineatul (4) al doilea paragraf din tratatul menționat." La al doilea paragraf, cuvintele "și articolul 123 alineatul (1)" se elimină;

(i) la punctul 9, renumerotat 8, litera (a), cuvintele "trece la această etapă" se înlocuiesc cu cuvintele "adoptă moneda euro";

(j) la punctul 10, renumerotat 9, textul paragrafului introductiv se înlocuiește cu textul următor: "Regatul Unit poate notifica în orice moment Consiliului intenția sa de a adopta moneda euro. În acest caz: ...". La litera (a) trimiterea la articolul 122 alineatul (2) se înlocuiește cu o trimitere la articolul 117a alineatele (1) și (2);

(k) la punctul 11, renumerotat 10, cuvintele "și articolul 116 alineatul (3)" se elimină și, la final, cuvintele "... nu trece la cea de-a treia etapă." se înlocuiesc cu cuvintele "... nu adoptă moneda euro."

PROTOCOLUL PRIVIND ANUMITE DISPOZIȚII PRIVIND DANEMARCA

17) Protocolul privind anumite dispoziții referitoare la Danemarca se modifică după cum urmează:

(a) în preambul, primul considerent se elimină, la al doilea considerent, devenit primul considerent, cuvintele "... această țară să se angajeze la cea de-a treia etapă a Uniunii economice și monetare" se înlocuiesc cu cuvintele "... acest stat să renunțe la derogarea sa" și se introduce un al doilea nou considerent, cu textul următor: "AVÂND ÎN VEDERE că, la 3 noiembrie 1993, Guvernul Danemarcei a notificat Consiliului intenția sa de a nu participa la cea de-a treia etapă a Uniunii economice și monetare,";

(b) punctele 1 și 3 se elimină, iar celelalte puncte se renumerotează în consecință;

(c) la punctul 2, renumerotat 1, prima teză se înlocuiește cu textul "Danemarca beneficiază de o derogare, având în vedere notificarea efectuată Consiliului de către Guvernul Danemarcei la 3 noiembrie 1993.";

(d) la punctul 4, renumerotat 2, trimiterea la articolul 122 alineatul (2) se înlocuiește cu o trimitere la articolul 17a din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

PROTOCOLUL SCHENGEN

18) Protocolul privind integrarea acquis-ului Schengen în cadrul Uniunii Europene se modifică după cum urmează:

(a) în titlul protocolului, cuvintele "privind integrarea acquis-ului Schengen în..." se înlocuiesc cu cuvintele "privind acquis-ul Schengen integrat în...";

(b) preambulul se modifică după cum urmează:

(i) la primul considerent, ultimul fragment de teză "...,urmăresc să consolideze integrarea europeană și, mai ales, să permită Uniunii Europene să devină cât mai curând un spațiu de libertate, securitate și justiție;" se înlocuiește cu cuvintele "..., au fost integrate în cadrul Uniunii Europene prin Tratatul de la Amsterdam din 2 octombrie 1997;"

(ii) al doilea considerent se înlocuiește cu textul următor: "DORIND să păstreze acquis-ul Schengen, cu toate modificările și completările de la intrarea în vigoare a Tratatului de la Amsterdam, și să îl dezvolte astfel încât să contribuie la îndeplinirea obiectivului de a oferi cetățenilor Uniunii un spațiu de libertate, securitate și justiție fără frontiere interne;";

(iii) al treilea considerent se elimină;

(iv) la al cincilea considerent, devenit al patrulea, cuvintele "...nu sunt părți la acordurile menționate, pe care nu le-au semnat..." se înlocuiesc cu cuvintele "... nu participă la toate prevederile acquis ului Schengen...", iar, la sfârșit, cuvintele "... să le accepte, total sau parțial;" se înlocuiesc cu cuvintele "... să accepte, total sau parțial, alte prevederi ale acestui acquis;";

(v) la finalul celui de-al șaselea considerent, devenit al cincilea, cuvintele "... și că nu trebuie să se recurgă la aceste dispoziții decât în ultimă instanță" se elimină;

(vi) la finalul celui de-al șaptelea considerent, devenit al șaselea, cuvintele "...întrucât aceste două state și-au confirmat intenția de a subscrie la dispozițiile menționate anterior, pe baza acordului semnat la Luxemburg la 19 decembrie 1996" se înlocuiesc cu cuvintele "... întrucât aceste două state, precum și statele membre nordice ale Uniunii Europene trebuie să respecte dispozițiile Uniunii nordice a pașapoartelor;";

(c) la articolul 1, prima teză se înlocuiește cu textul următor:

"

Regatul Belgiei, Republica Bulgaria, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Țărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, România, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda și Regatul Suediei sunt autorizate să pună bazele unei colaborări consolidate în domeniile care intră sub incidența dispozițiilor prevăzute de Consiliu, care alcătuiesc acquis-ul Schengen."

(d) articolul 2 se înlocuiește cu textul următor:

"

ARTICOLUL 2

Acquis-ul Schengen se aplică statelor membre menționate la articolul 1, fără a aduce atingere articolului 3 din Actul de aderare din 16 aprilie 2003 și articolului 4 din Actul de aderare din 25 aprilie 2005. Consiliul se substituie Comitetului executiv înființat prin acordurile de la Schengen.";

(e) articolul 3 se înlocuiește cu textul următor:

"

ARTICOLUL 3

Participarea Danemarcei la adoptarea măsurilor care constituie o dezvoltare a acquis-ului Schengen, precum și punerea în aplicare a măsurilor respective în Danemarca sunt reglementate de dispozițiile incidente prevăzute în Protocolul privind poziția Danemarcei.";

(f) la articolul 4 primul paragraf, cuvintele "...care nu au subscris la acquis-ul Schengen" se elimină;

(g) articolul 5 se înlocuiește cu textul următor:

"

ARTICOLUL 5

(1) Propunerile și inițiativele care constituie o dezvoltare a acquis-ului Schengen intră sub incidența dispozițiilor relevante din tratate.

În acest context, în cazul în care Irlanda sau Regatul Unit nu a notificat în scris Consiliului, într-un termen rezonabil, intenția sa de a participa, autorizarea prevăzută la articolul 280 D din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene se consideră a fi fost acordată statelor membre prevăzute la articolul 1, precum și Irlandei sau Regatului Unit, dacă oricare dintre aceste două state dorește să participe la domeniile de cooperare respective.

(2) Chiar dacă se consideră, în conformitate cu o decizie în temeiul articolului 4, că Irlanda sau Regatul Unit a procedat la o notificare, statul respectiv poate să notifice în scris Consiliului, în termen de trei luni, faptul că nu dorește să participe la propunerea sau inițiativa respectivă. În acest caz, Irlanda sau Regatul Unit nu participă la adoptarea respectivei propuneri sau inițiative. Începând cu data ultimei notificări, procedura de adoptare a măsurii care constituie o dezvoltare a acquis-ului Schengen se suspendă până la terminarea procedurii prevăzute la alineatele (3) sau (4) sau până la retragerea acelei notificări în orice moment pe durata acestei proceduri.

(3) Pentru statul membru care a procedat la notificarea prevăzută la alineatul (2), orice decizie adoptată de Consiliu în temeiul articolului 4 încetează să se aplice, de la data intrării în vigoare a măsurii propuse, în măsura considerată necesară de Consiliu și în condițiile ce urmează să fie stabilite printr-o decizie a Consiliului, hotărând cu majoritate calificată, la propunerea Comisiei. Această decizie este adoptată în conformitate cu următoarele criterii: Consiliul încearcă să mențină participarea cât mai largă a statului membru vizat fără a afecta grav funcționarea practică a diverselor părți ale acquis-ului Schengen, respectând totodată coerența lor. Comisia își prezintă propunerea cât mai curând posibil după notificarea prevăzută la alineatul (2). Dacă acest lucru este necesar, după întrunirea a două reuniuni succesive, Consiliul hotărăște în termen de patru luni de la data propunerii Comisiei.

(4) În cazul în care, la expirarea perioadei de patru luni, Consiliul nu a adoptat o decizie, orice stat membru poate solicita, de îndată, ca respectiva chestiune să fie înaintată Consiliului European. În acest caz, în cadrul următoarei sale reuniuni, Consiliul European, hotărând cu majoritate calificată, la propunerea Comisiei, adoptă o decizie în conformitate cu criteriile menționate la alineatul (3).

(5) În cazul în care, până la încheierea procedurii prevăzute la alineatele (3) sau (4), Consiliul sau, după caz, Consiliul European nu a adoptat o decizie, suspendarea procedurii de adoptare a măsurii care constituie o dezvoltare a acquis-ului Schengen încetează. Dacă măsura menționată anterior se adoptă ulterior, orice decizie a Consiliului, adoptată în conformitate cu articolul 4, nu se mai aplică, începând cu data intrării în vigoare a măsurii respective, statului membru vizat, în măsura stabilită de Comisie și conform condițiilor stabilite de aceasta, cu excepția cazului în care statul membru respectiv își retrage notificarea prevăzută la alineatul (2) înainte de adoptarea măsurii. Comisia hotărăște până la data adoptării măsurii. La adoptarea deciziei sale, Comisia respectă criteriile menționate la alineatul (3)."

(h) la articolul 6 primul paragraf, la finalul primei teze, cuvintele "pe baza acordului semnat la Luxemburg, la 19 decembrie 1996" se elimină;

(i) articolul 7 se abrogă, iar articolul 8 este renumerotat 7.

(j) anexa se abrogă.

PROTOCOLUL PRIVIND APLICAREA ARTICOLULUI 22A ÎN REGATUL UNIT ȘI IRLANDA

19) Protocolul privind aplicarea anumitor aspecte ale articolului 14 din Tratatul de instituire a Comunității Europene în Regatul Unit și Irlanda se modifică după cum urmează:

(a) în titlul protocolului, trimiterea la Tratatul de instituire a Comunității Europene se înlocuiește cu o trimitere la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

(b) la articolul 1 primul paragraf litera (a), cuvintele "statelor părți contractante ale Acordului privind Spațiul Economic European" se înlocuiesc cu cuvintele "statelor membre";

(c) la articolul 1 primul și al doilea paragraf, la articolul 2 și la articolul 3 al doilea paragraf, trimiterea la articolul 14 se înlocuiește cu o trimitere la articolele 22a și 62 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

PROTOCOLUL PRIVIND POZIȚIA REGATULUI UNIT ȘI IRLANDEI CU PRIVIRE LA SPAȚIUL DE LIBERTATE, SECURITATE ȘI JUSTIȚIE

20) Protocolul privind poziția Regatului Unit și Irlandei se modifică după cum urmează:

(a) în titlul protocolului se adaugă la final cuvintele "cu privire la spațiul de libertate, securitate și justiție";

(b) la al doilea considerent al preambulului, trimiterea la Tratatul de instituire a Comunității Europene se înlocuiește cu o trimitere la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

(c) la articolul 1 prima teză, cuvintele "care intră sub incidența titlului IV din Tratatul de instituire a Comunității Europene" se înlocuiesc cu cuvintele "... care intră sub incidența părții a treia titlul IV din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene", a doua teză se elimină și se introduce paragraful următor:

"

În înțelesul prezentului articol, majoritatea calificată se definește în conformitate cu articolul 205 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.";

(d) la articolul 2 prima teză, cuvintele "... dispozițiile titlului IV din Tratatul de instituire a Comunității Europene" se înlocuiesc cu cuvintele "dispozițiile părții a treia titlul IV din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene"; la a treia teză, cuvintele "... acquis-ul comunitar și" se înlocuiesc cu cuvintele "nici acquis-ul comunitar, nici cel al Uniunii și";

(e) articolul 3 alineatul (1) se modifică după cum urmează:

(i) la primul paragraf prima teză, cuvintele "... în înțelesul titlului IV din Tratatul de instituire a Comunității Europene" se înlocuiesc cu cuvintele "... în temeiul părții a treia titlul IV din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene", iar a doua teză se elimină;

(ii) după al doilea paragraf se introduc următoarele paragrafe, noi, cu textul următor:

"

Măsurile adoptate în temeiul articolului 61 C din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene stabilesc condițiile participării Regatului Unit și a Irlandei la evaluările privind domeniile aflate sub incidența părții a treia titlul IV din tratatul menționat. În înțelesul prezentului articol, majoritatea calificată se definește în conformitate cu articolul 205 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.";

(f) la articolele 4, 5 și 6, cuvintele "... în conformitate cu titlul IV din Tratatul de instituire a Comunității Europene" sau "... în aplicarea titlului IV din Tratatul de instituire a Comunității Europene" se înlocuiesc cu cuvintele "... în temeiul părții a treia titlul IV din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene";

(g) la articolul 4 a doua teză, trimiterea la articolul 11 alineatul (3) se înlocuiește cu o trimitere la articolul 280 F alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

(h) se introduce un nou articol, articolul 4a, cu textul următor:

"

ARTICOLUL 4a

(1) În ceea ce privește Regatul Unit și Irlanda, prevederile prezentului protocol se aplică, de asemenea, măsurilor propuse sau adoptate în temeiul părții a treia titlul IV din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, care modifică o măsură existentă care este obligatorie pentru acestea.

(2) Cu toate acestea, în cazul în care Consiliul, hotărând la propunerea Comisiei, decide că neparticiparea Regatului Unit sau a Irlandei la versiunea modificată a unei măsuri existente face ca respectiva măsură să devină inaplicabilă pentru alte state membre sau pentru Uniune, acesta poate solicita Regatului Unit sau Irlandei să procedeze la o notificare în conformitate cu articolul 3 sau 4. În înțelesul articolului 3, un nou termen de două luni începe să curgă de la data adoptării de către Consiliu a unei astfel de decizii.

Dacă, la expirarea termenului de două luni de la data deciziei Consiliului, Regatul Unit sau Irlanda nu a procedat la o notificare în conformitate cu articolul 3 sau 4, măsura existentă nu mai este obligatorie pentru acestea și nu se mai aplică acestora, cu excepția cazului în care, înainte de intrarea în vigoare a măsurii de modificare, respectivul stat membru a procedat la o notificare în conformitate cu articolul 4. Aceste efecte se produc de la data intrării în vigoare a măsurii de modificare sau de la data expirării termenului de două luni, dacă această dată este ulterioară.

În înțelesul prezentului alineat, după dezbaterea tuturor aspectelor chestiunii, Consiliul hotărăște cu majoritatea calificată a membrilor săi, reprezentând statele membre care participă sau au participat la adoptarea măsurii de modificare. Majoritatea calificată a Consiliului se definește în conformitate cu articolul 205 alineatul (3) litera (a) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

(3) Consiliul, hotărând cu majoritate calificată la propunerea Comisiei, poate decide de asemenea ca Regatul Unit sau Irlanda să suporte, după caz, consecințele financiare directe care decurg în mod necesar și inevitabil din încetarea participării sale la măsura existentă.

(4) Prezentul articol nu aduce atingere articolului 4.";

(i) la finalul articolului 5 se introduce următorul fragment de teză: "...,cu excepția cazului în care Consiliul, hotărând cu unanimitatea membrilor săi și după consultarea Parlamentului European, nu decide altfel.";

(j) la articolul 6, cuvintele "...dispozițiile incidente ale tratatului, inclusiv articolul 68," se înlocuiesc cu cuvintele "... dispozițiile incidente ale tratatelor";

(k) se introduce un nou articol 6a cu textul următor:

"

ARTICOLUL 6a

Regatul Unit sau Irlanda nu va fi obligată să aplice normele stabilite în temeiul articolului 16 B din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal de către statele membre în exercitarea activităților aflate sub incidența domeniului de aplicare a părții a treia titlul IV capitolul 4 sau 5 din tratatul menționat, atât timp cât Regatul Unit sau Irlanda nu este obligat/obligată să aplice normele Uniunii privind formele de cooperare judiciară în materie penală sau de cooperare polițienească care necesită respectarea dispozițiilor stabilite în temeiul articolului 16 B.";

(l) la articolul 7, cuvintele "Articolele 3 și 4" se înlocuiesc cu cuvintele "Articolele 3, 4 și 4a", iar cuvintele "...Protocolului privind integrarea acquis-ului Schengen în ..." se înlocuiesc cu cuvintele "... Protocolului privind acquis-ul Schengen integrat în ...";

(m) la articolul 8, cuvântul "președintelui" se elimină;

(n) se introduce un nou articol 9 cu textul următor:

"

ARTICOLUL 9

În ceea ce privește Irlanda, prezentul protocol nu se aplică articolului 61 H din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene."

PROTOCOLUL PRIVIND POZIȚIA DANEMARCEI

21) Protocolul privind poziția Danemarcei se modifică după cum urmează:

(a) preambulul se modifică după cum urmează:

(i) după al doilea considerent se introduc trei considerente noi cu următorul text:

"

conștiente de faptul că menținerea în cadrul tratatelor a unui regim juridic datând de la decizia de la Edinburgh va restrânge în mod considerabil participarea Danemarcei în domenii de cooperare importante ale Uniunii și că ar fi în interesul Uniunii să se asigure integritatea acquis-ului în domeniul libertății, securității și justiției,

dorind, așadar, să instituie un cadru juridic care să ofere Danemarcei posibilitatea de a participa la adoptarea unor măsuri propuse în temeiul titlului IV din partea a treia a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene și salutând intenția Danemarcei de a se prevala de această posibilitate când acest lucru va fi posibil în conformitate cu cerințele sale constituționale,

luând notă de faptul că Danemarca nu se va opune ca celelalte state membre să continue dezvoltarea cooperării lor în ceea ce privește măsurile pe care aceasta nu este obligată să le respecte,";

(ii) la penultimul considerent, cuvintele "... Protocolul privind integrarea acquis-ului Schengen în..." se înlocuiesc cu cuvintele "... Protocolul privind acquis-ul Schengen integrat în...";

(b) la articolul 1 primul paragraf prima teză, cuvintele "... titlului IV din Tratatul de instituire a Comunității Europene" se înlocuiesc cu cuvintele "... părții a treia titlul IV din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene";

(c) la articolul 1, a doua teză din primul paragraf se elimină și se introduce un nou paragraf cu textul următor:

"

În înțelesul prezentului articol, majoritatea calificată se definește în conformitate cu articolul 205 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.";

(d) articolul 2 se înlocuiește cu textul următor:

"

ARTICOLUL 2

Niciuna dintre dispozițiile părții a treia titlul IV din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, nicio măsură adoptată în conformitate cu titlul menționat, nicio dispoziție a unui acord internațional încheiat de Uniune în conformitate cu titlul menționat și nicio decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene de interpretare a oricărei astfel de dispoziții sau măsuri sau a oricărei măsuri modificate sau modificabile în conformitate cu titlul menționat nu este obligatorie pentru Danemarca și nu se aplică în Danemarca. Respectivele dispoziții, măsuri sau decizii nu aduc în niciun fel atingere competențelor, drepturilor și obligațiilor Danemarcei. Respectivele dispoziții, măsuri sau decizii nu modifică în niciun fel acquis-ul comunitar și nici pe cel al Uniunii și nu fac parte din dreptul Uniunii în forma în care se aplică Danemarcei. În mod deosebit, actele Uniunii în domeniul cooperării polițienești și al cooperării judiciare în materie penală, adoptate înainte de intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, care sunt modificate, continuă să fie obligatorii pentru Danemarca și să se aplice în Danemarca, nemodificate."

(e) se introduce un nou articol 2a cu textul următor:

"

ARTICOLUL 2a

Articolul 2 din prezentul protocol se aplică, de asemenea, în privința acelor norme stabilite în temeiul articolului 16 B din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către statele membre în exercitarea activităților care intră sub incidența domeniului de aplicare al părții a treia titlul IV capitolul 4 sau 5 din tratatul menționat.";

(f) articolul 4 devine articolul 6;

(g) articolul 5, renumerotat 4, se modifică după cum urmează:

(i) în întregul articol, cuvintele "decizie" și "decizia" se înlocuiesc cu cuvintele "măsură" și, respectiv, "măsura";

(ii) la alineatul (1), cuvintele "... în conformitate cu dispozițiile titlului IV din Tratatul de instituire a Comunității Europene" se înlocuiesc cu cuvintele "... și care se află sub incidența prezentei părți", iar cuvintele "... state membre prevăzute la articolul 1 din Protocolul privind integrarea acquis-ului Schengen în cadrul Uniunii Europene, inclusiv Irlanda și Regatul Unit, în cazul în care aceste state membre participă la domeniile de cooperare în cauză." se înlocuiesc cu cuvintele "... state membre pentru care respectiva măsură este obligatorie.";

(iii) la alineatul (2), cuvintele "... statele membre prevăzute la articolul 1 din Protocolul privind integrarea acquis-ului Schengen în cadrul Uniunii Europene vor analiza..." se înlocuiesc cu "... statele membre pentru care respectiva măsură este obligatorie analizează împreună cu Danemarca..."

(h) articolul 6, renumerotat 5, se modifică după cum urmează:

(i) la prima teză, cuvintele "... prin articolul 13 alineatul (1) și articolul 17 din Tratatul privind Uniunea Europeană" se înlocuiesc cu cuvintele "... prin articolul 13 alineatul (1), articolul 28 A și articolele 28 B-28 E din Tratatul privind Uniunea Europeană", iar ultimul fragment de teză "..., dar nu va împiedica dezvoltarea unei cooperări mai strânse între statele membre în acest domeniu" se elimină;

(ii) se introduce o a treia teză, nouă, cu textul următor:

"

Danemarca nu se opune ca celelalte state membre să continue dezvoltarea cooperării lor în acest domeniu.";

(iii) în noua teză a patra, se introduce un nou ultim fragment de teză cu textul următor: "..., nici să pună la dispoziția Uniunii capacități militare.";

(iv) se introduc două noi paragrafe cu textul următor:

"

În cazul actelor pe care Consiliul este invitat să le adopte în unanimitate, este necesară unanimitatea membrilor Consiliului, cu excepția reprezentantului Guvernului danez.

În înțelesul prezentului articol, majoritatea calificată se definește în conformitate cu articolul 205 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene."

(i) după denumirea "PARTEA III" se introduce un articol 6, care preia formularea articolului 4;

(j) înaintea articolului 7 se introduce denumirea "PARTEA IV";

(k) se introduce un nou articol 8 cu textul următor:

"

ARTICOLUL 8

(1) Danemarca poate, în orice moment și fără să aducă atingere articolului 7, în conformitate cu cerințele sale constituționale, să notifice celorlalte state membre că partea I cuprinde dispozițiile prevăzute în anexă, cu efect din prima zi a lunii următoare notificării. În acest caz, articolele 5-8 se renumerotează în consecință.

(2) În termen de șase luni de la data la care notificarea prevăzută la alineatul (1) produce efecte, întregul acquis Schengen, precum și măsurile adoptate pentru dezvoltarea acestui acquis și care, până la data respectivă, se aplicau Danemarcei cu titlu de obligații de drept internațional se aplică Danemarcei cu titlu de drept al Uniunii.";

(l) în protocol se introduce o nouă anexă cu textul următor:

"

ANEXĂ

ARTICOLUL 1

Sub rezerva articolului 3, Danemarca nu participă la adoptarea de către Consiliu a măsurilor propuse în conformitate cu partea a treia titlul IV din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. În cazul actelor pe care Consiliul trebuie să le adopte în unanimitate, este necesară unanimitatea membrilor Consiliului, cu excepția reprezentantului Guvernului danez.

În înțelesul prezentului articol, majoritatea calificată se definește în conformitate cu articolul 205 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

ARTICOLUL 2

În conformitate cu articolul 1 și sub rezerva articolelor 3, 4 și 6, niciuna dintre dispozițiile părții a treia titlul IV din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, nicio măsură adoptată în conformitate cu titlul menționat, nicio dispoziție a unui acord internațional încheiat de Uniune în conformitate cu titlul menționat și nicio decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene de interpretare a acestor dispoziții sau măsuri nu este obligatorie pentru Danemarca și nu se aplică în Danemarca. Respectivele dispoziții, măsuri sau decizii nu aduc în niciun fel atingere competențelor, drepturilor și obligațiilor Danemarcei. Respectivele dispoziții, măsuri sau decizii nu modifică în niciun fel acquis-ul comunitar și nici pe cel al Uniunii și nu fac parte din dreptul Uniunii în forma în care se aplică Danemarcei.

ARTICOLUL 3

(1) Danemarca poate notifica în scris președintelui Consiliului, în termen de trei luni de la prezentarea către Consiliu a unei propuneri sau inițiative în conformitate cu partea a treia titlul IV din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, intenția sa de a participa la adoptarea și la aplicarea măsurii propuse, în urma căreia Danemarca este abilitată să facă acest lucru.

(2) În cazul în care, după un termen rezonabil, nu se poate adopta o măsură prevăzută la alineatul 1 cu participarea Danemarcei, Consiliul poate adopta măsura prevăzută la alineatul (1), în conformitate cu articolul 1, fără participarea Danemarcei. În acest caz se aplică articolul 2.

ARTICOLUL 4

Danemarca poate, în orice moment după adoptarea unei măsuri în conformitate cu partea a treia titlul IV din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, să notifice Consiliului și Comisiei intenția sa de a accepta respectiva măsură. În acest caz, procedura prevăzută la articolul 280 F alineatul (1) din tratatul menționat se aplică mutatis mutandis.

ARTICOLUL 5

(1) În ceea ce privește Danemarca, prevederile prezentului protocol se aplică de asemenea măsurilor, propuse sau adoptate în temeiul părții a treia titlul IV din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, care modifică o măsură existentă care este obligatorie pentru aceasta.

(2) Cu toate acestea, în cazul în care Consiliul, hotărând la propunerea Comisiei, decide că neparticiparea Danemarcei la versiunea modificată a unei măsuri existente face ca respectiva măsură să devină inaplicabilă pentru alte state membre sau pentru Uniune, acesta poate solicita Danemarcei să procedeze la o notificare în conformitate cu articolul 3 sau 4. În înțelesul articolului 3, un nou termen de două luni începe să curgă de la data adoptării de către Consiliu a unei astfel de decizii.

Dacă, la expirarea termenului de două luni de la data deciziei Consiliului, Danemarca nu a procedat la o notificare în conformitate cu articolul 3 sau 4, măsura existentă nu mai este obligatorie pentru aceasta și nu se mai aplică acesteia, cu excepția cazului în care, înainte de intrarea în vigoare a măsurii de modificare, respectivul stat membru a procedat la o notificare în conformitate cu articolul 4. Aceste efecte se produc de la data intrării în vigoare a măsurii de modificare sau de la data expirării termenului de două luni, dacă această dată este ulterioară.

În înțelesul prezentului alineat, după dezbaterea tuturor aspectelor chestiunii, Consiliul hotărăște cu majoritatea calificată a membrilor săi, reprezentând statele membre care participă sau au participat la adoptarea măsurii de modificare. Majoritatea calificată a Consiliului se definește în conformitate cu articolul 205 alineatul (3) litera (a) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

(3) Consiliul, hotărând cu majoritate calificată la propunerea Comisiei, poate decide, de asemenea, ca Danemarca să suporte, după caz, consecințele financiare directe care decurg în mod necesar și inevitabil din încetarea participării sale la măsura existentă.

(4) Prezentul articol nu aduce atingere articolului 4.

ARTICOLUL 6

(1) Notificarea prevăzută la articolul 4 se prezintă în termen de cel mult șase luni de la adoptarea definitivă a unei măsuri care constituie o dezvoltare a acquis-ului Schengen.

În cazul în care Danemarca nu procedează la o notificare în conformitate cu articolul 3 sau 4 cu privire la o măsură care constituie o dezvoltare a acquis-ului Schengen, statele membre obligate să aplice respectiva măsură examinează, împreună cu Danemarca, dispozițiile corespunzătoare care trebuie prevăzute.

(2) O notificare efectuată în conformitate cu articolul 3 cu privire la o măsură care constituie o dezvoltare a acquis-ului Schengen constituie în mod irevocabil o notificare efectuată în conformitate cu articolul 3 cu privire la orice altă propunere sau inițiativă care constituie o dezvoltare a respectivei măsuri, în măsura în care propunerea sau inițiativa în cauză constituie o dezvoltare a acquis-ului Schengen.

ARTICOLUL 7

Danemarca nu va fi obligată să aplice normele stabilite în temeiul articolului 16 B din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal de către statele membre în exercitarea activităților aflate sub incidența domeniului de aplicare a părții a treia titlul IV capitolul 4 sau 5 din tratatul menționat, atât timp cât Danemarca nu este obligată să aplice normele Uniunii privind formele de cooperare judiciară în materie penală sau de cooperare polițienească care necesită respectarea dispozițiilor stabilite în temeiul articolului 16 B.

ARTICOLUL 8

Atunci când, în cazurile prevăzute de prezenta parte, Danemarca este obligată să respecte o măsură adoptată de Consiliu în conformitate cu partea a treia titlul IV din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, dispozițiile pertinente din tratate se aplică Danemarcei în ceea ce privește măsura în cauză.

ARTICOLUL 9

În cazul în care Danemarca nu este obligată să respecte o măsură adoptată în conformitate cu partea a treia titlul IV din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, nu suportă alte consecințe financiare ale respectivei măsuri în afara costurilor administrative ocazionate pentru instituții, cu excepția cazului în care Consiliul, hotărând cu unanimitatea tuturor membrilor săi și după consultarea Parlamentului European, nu decide altfel."

PROTOCOLUL PRIVIND DREPTUL DE AZIL PENTRU RESORTISANȚII UNIUNII

22) Protocolul privind dreptul de azil pentru resortisanții statelor membre ale Uniunii Europene se modifică după cum urmează:

(a) preambulul se modifică după cum urmează:

(i) primul considerent se înlocuiește cu textul următor:

"

AVÂND ÎN VEDERE faptul că, în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) din Tratatul privind Uniunea Europeană, Uniunea recunoaște drepturile, libertățile și principiile enunțate în Carta drepturilor fundamentale,";

(ii) se introduce un al doilea considerent, nou, cu textul următor:

"

AVÂND ÎN VEDERE că, în conformitate cu articolul 6 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană, drepturile fundamentale, astfel cum acestea sunt garantate de Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, fac parte din legislația Uniunii în calitate de principii generale,";

(iii) la al doilea considerent, devenit al treilea considerent, trimiterea la articolul 6 alineatul (2) se înlocuiește cu o trimitere la articolul 6 alineatele (1) și (3);

(iv) la al treilea considerent, devenit al patrulea considerent, trimiterea la articolul 6 alineatul (1) se înlocuiește cu trimiterea la articolul 1a;

(v) la al treilea și al patrulea considerent, devenite al patrulea și al cincilea considerent, cuvintele "principiile" și "principiilor" se înlocuiesc cu cuvintele "valorile" și, respectiv, "valorilor", teza fiind adaptată în mod corespunzător din punct de vedere gramatical; la al patrulea considerent, devenit al cincilea considerent, trimiterea la articolul 309 din Tratatul de instituire a Comunității Europene se înlocuiește cu o trimitere la articolul 7 din Tratatul privind Uniunea Europeană;

(vi) la al cincilea considerent, devenit al șaselea considerent, trimiterea la Tratatul de instituire a Comunității Europene se înlocuiește cu o trimitere la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

(vii) al șaptelea considerent, devenit al optulea, se elimină;

(b) articolul unic se modifică după cum urmează:

(i) la litera (b), după cuvântul "... Consiliul" se introduc cuvintele ", sau, după caz, Consiliul European", iar în final se introduc cuvintele "...în legătură cu statul membru al cărui resortisant este solicitantul;";

(ii) textul de la litera (c) se înlocuiește cu textul următor:

"

(c) în cazul în care Consiliul a adoptat o decizie în conformitate cu articolul 7 alineatul (1) din Tratatul privind Uniunea Europeană în privința statului membru al cărui resortisant este solicitantul sau în cazul care Consiliul European a adoptat o decizie în conformitate cu articolul 7 alineatul (2) din tratatul menționat în privința statului membru al cărui resortisant este solicitantul;".

PROTOCOLUL PRIVIND COEZIUNEA ECONOMICĂ, SOCIALĂ ȘI TERITORIALĂ

23) Protocolul privind coeziunea economică și socială se modifică după cum urmează:

(a) în tot textul protocolului, cuvintele "coeziunii economice și sociale" se înlocuiesc cu cuvintele "coeziunii economice, sociale și teritoriale";

(b) preambulul se modifică după cum urmează:

(i) primul, al doilea, al cincilea, al șaselea și al paisprezecelea considerent se elimină;

(ii) se introduce un prim considerent, nou, cu textul următor:

"

REAMINTIND că articolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană menționează, între alte obiective, promovarea coeziunii economice, sociale și teritoriale și a solidarității între statele membre, că această coeziune este prevăzută printre domeniile de competență partajată ale Uniunii, enumerate la articolul 2 C alineatul (2) litera (c) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,";

(iii) al patrulea considerent, devenit al treilea, se înlocuiește cu textul următor:

"

REAMINTIND că dispozițiile articolului 161 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene prevăd crearea unui Fond de coeziune,";

(iv) la al unsprezecelea considerent, devenit al optulea, cuvintele din final "... și subliniază importanța menționării coeziunii economice și sociale la articolele 2 și 3 din tratat" se elimină;

(v) la al cincisprezecelea considerent, devenit al unsprezecelea, cuvintele "..., care trebuie să fie creat până la 31 decembrie 1993, ..." se elimină;

(vi) la ultimul considerent, trimiterea la Tratatul de instituire a Comunității Europene se înlocuiește cu o trimitere la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

ALTE PROTOCOALE

24) În Protocolul privind procedura de deficit excesiv, în preambul, la primul considerent, trimiterea la Tratatul de instituire a Comunității Europene se înlocuiește cu o trimitere la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

25) În Protocolul privind Franța, cuvintele "... în teritoriile sale de peste mări ..." se înlocuiesc cu cuvintele "... în Noua Caledonie, în Polinezia Franceză și în Insulele Wallis și Futuna ..."

26) În Protocolul privind relațiile externe ale statelor membre în ceea ce privește traversarea frontierelor externe, trimiterea la articolul 62 punctul 2 litera (a) din titlul IV al tratatului se înlocuiește cu o trimitere la articolul 62 alineatul (2) litera (b) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

27) În Protocolul privind articolul 17 din Tratatul privind Uniunea Europeană, în partea dispozitivă, ultimul fragment de teză ", în termen de un an de la intrarea în vigoare a Tratatului de la Amsterdam" se elimină.

28) În Protocolul privind sistemul de radiodifuziune publică în statele membre, în preambul, la ultimul paragraf, cuvintele "care sunt anexate la Tratatul de instituire a Comunității Europene" se înlocuiesc cu "care sunt anexate la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene".

29) La articolul 3 alineatul (3) a doua teză din Protocolul privind importurile în Uniunea Europeană de produse petroliere rafinate în Antilele Olandeze, cuvintele "... prin decizie adoptată cu majoritate calificată" se elimină.

30) Protocolul privind articolul 141 din Tratatul de instituire a Comunității Europene se modifică după cum urmează:

(a) în titlul protocolului, trimiterea la Tratatul de instituire a Comunității Europene se înlocuiește cu o trimitere la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

(b) în dispoziția unică, după menționarea articolului 141, se introduc cuvintele "din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene".

31) În Protocolul privind regimul special care se aplică Groenlandei cuvintele "Tratatul de instituire a Comunității Europene" se înlocuiesc cu "Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene", iar articolul 2 se elimină.

32) Protocolul anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatele de instituire a Comunităților Europene se modifică după cum urmează:

(a) Denumirea protocolului este "Protocolul privind articolul 40.3.3 din Constituția Irlandei";

(b) cuvintele "Nicio dispoziție din Tratatul privind Uniunea Europeană, din tratatele de instituire a Comunităților Europene ..." se înlocuiesc cu cuvintele "Nicio dispoziție din tratate, din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice ...".

33) Protocolul privind consecințele financiare ale expirării Tratatului CECO și Fondul de cercetare pentru cărbune și oțel se modifică după cum urmează:

(a) în preambul, primele două considerente se înlocuiesc cu un nou prim considerent, cu textul următor:

"

REAMINTIND că toate elementele din patrimoniul activ și pasiv al Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului existente la 23 iulie 2002 au fost transferate Comunității Europene începând cu 24 iulie 2002,";

(b) la articolul 1, alineatul (1) se elimină, iar celelalte două alineate se renumerotează în consecință;

(c) articolul 2 se împarte în două paragrafe, primul paragraf încheindu-se cu cuvintele "...inclusiv principiile esențiale.". În plus, acest articol se modifică după cum urmează:

(i) la primul paragraf, cuvintele "hotărând în unanimitate la propunerea Comisiei" se înlocuiesc cu cuvintele "hotărând în conformitate cu o procedură legislativă specială", iar cuvântul "consultarea" se înlocuiește cu cuvântul "aprobarea";

(ii) la al doilea paragraf, cuvintele "și procedurile decizionale corespunzătoare, în special în vederea adoptării liniilor directoare..." se înlocuiesc cu cuvintele "Consiliul, la propunerea Comisiei și după consultarea Parlamentului European, adoptă măsurile de stabilire a liniilor directoare...";

(d) articolul 4 se abrogă.

ARTICOLUL 2

(1) Articolele din Protocolul privind Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, din Protocolul privind Statutul Băncii Europene de Investiții și din Protocolul privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene, astfel cum au fost modificate prin Tratatul de la Lisabona, se renumerotează în conformitate cu tabelele de corespondență prevăzute în anexa la prezentul protocol. Trimiterile încrucișate la articolele din protocoalele menționate, cuprinse în aceste protocoale, se adaptează în conformitate cu tabelele menționate.

(2) Trimiterile la considerentele protocoalelor menționate la articolul 1 primul punct sau la articolele protocoalelor menționate, inclusiv la alineatele sau la paragrafele acestora, astfel cum se renumerotează sau se reordonează prin prezentul protocol și care sunt cuprinse în celelalte protocoale sau acte de drept primar, se adaptează în conformitate cu prezentul protocol. Aceste adaptări privesc de asemenea, după caz, situația în care dispoziția respectivă se abrogă.

(3) Trimiterile la considerentele și articolele, inclusiv la alineatele sau paragrafele acestora, din protocoalele menționate la articolul 1 primul punct, astfel cum se modifică prin dispozițiile prezentului protocol și care sunt cuprinse în alte instrumente sau acte, se interpretează ca trimiteri la considerentele și articolele, inclusiv la alineatele și la paragrafele acestora, din protocoalele menționate astfel cum se renumerotează sau se reordonează în conformitate cu prezentul protocol.

ANEXĂ

TABELELE DE CORESPONDENȚĂ
menționate la articolul 2 din Protocolul nr. 1 de modificare
a protocoalelor anexate la Tratatul privind Uniunea Europeană,
la Tratatul de Instituire a Comunității Europene și/sau la
Tratatul de Instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice

A. Protocol privind Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene

Vechea numerotare din protocol Noua numerotare din protocol
Articolul 1 Articolul 1
Articolul 2 Articolul 2
Articolul 3 Articolul 3
Articolul 4 Articolul 4
Articolul 5 Articolul 5
Articolul 6 Articolul 6
Articolul 7 Articolul 7
Articolul 8 Articolul 8
Articolul 9 Articolul 9
Articolul 10 Articolul 10
Articolul 11 Articolul 11
Articolul 12 Articolul 12
Articolul 13 Articolul 13
Articolul 14 Articolul 14
Articolul 15 Articolul 15
Articolul 16 Articolul 16
Articolul 17 Articolul 17
Articolul 18 Articolul 18
Articolul 19 Articolul 19
Articolul 20 Articolul 20
Articolul 21 Articolul 21
Articolul 22 Articolul 22
Articolul 23 Articolul 23
Articolul 24 Articolul 24
Articolul 25 Articolul 25
Articolul 26 Articolul 26
Articolul 27 Articolul 27
Articolul 28 Articolul 28
Articolul 29 Articolul 29
Articolul 30 Articolul 30
Articolul 31 Articolul 31
Articolul 32 Articolul 32
Articolul 33 Articolul 33
Articolul 34 Articolul 34
Articolul 35 Articolul 35
Articolul 36 Articolul 36
Articolul 37 (abrogat)
Articolul 38 Articolul 37
Articolul 39 Articolul 38
Articolul 40 Articolul 39
Articolul 41 Articolul 40
Articolul 42 Articolul 41
Articolul 43 Articolul 42
Articolul 44 Articolul 43
Articolul 45 Articolul 44
Articolul 46 Articolul 45
Articolul 47 Articolul 46
Articolul 48 Articolul 47
Articolul 49 Articolul 48
Articolul 50 (abrogat)
Articolul 51 (abrogat)
Articolul 52 Articolul 49
Articolul 53 Articolul 50

B. Protocol privind Statutul Băncii Europene de Investiții

Vechea numerotare din protocol Noua numerotare din protocol
Articolul 1 Articolul 1
Articolul 2 Articolul 2
Articolul 3 Articolul 3
Articolul 4 Articolul 4
Articolul 5 Articolul 5
Articolul 6 (abrogat)
Articolul 7 (abrogat)
Articolul 8 Articolul 6
Articolul 9 Articolul 7
Articolul 10 Articolul 8
Articolul 11 Articolul 9
Articolul 12 Articolul 10
Articolul 13 Articolul 11
Articolul 14 Articolul 12
Articolul 15 Articolul 13
Articolul 16 Articolul 14
Articolul 17 Articolul 15
Articolul 18 Articolul 16
Articolul 19 Articolul 17
Articolul 20 Articolul 18
Articolul 21 Articolul 19
Articolul 22 Articolul 20
Articolul 23 Articolul 21
Articolul 24 Articolul 22
Articolul 25 Articolul 23
Articolul 26 Articolul 24
Articolul 27 Articolul 25
Articolul 28 Articolul 26
Articolul 29 Articolul 27
Articolul 30 Articolul 28

C. Protocol privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene

Vechea numerotare din protocol Noua numerotare din protocol
Articolul 1 Articolul 1
Articolul 2 Articolul 2
Articolul 3 Articolul 3
Articolul 4 Articolul 4
Articolul 5 (abrogat)
Articolul 6 Articolul 5
Articolul 7 Articolul 6
Articolul 8 Articolul 7
Articolul 9 Articolul 8
Articolul 10 Articolul 9
Articolul 11 Articolul 10
Articolul 12 Articolul 11
Articolul 13 Articolul 12
Articolul 14 Articolul 13
Articolul 15 Articolul 14
Articolul 16 Articolul 15
Articolul 17 Articolul 16
Articolul 18 Articolul 17
Articolul 19 Articolul 18
Articolul 20 Articolul 19
Articolul 21 Articolul 20
Articolul 22 Articolul 21
Articolul 23 Articolul 22

PROTOCOLUL Nr. 2
de modificare a Tratatului de instituire
a Comunității Europene a Energiei Atomice

Înaltele părți contractante,

reamintind că este necesar ca dispozițiile Tratatului de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice să producă în continuare efecte juridice depline,

dorind să adapteze tratatul menționat la noile norme stabilite de Tratatul privind Uniunea Europeană și de Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special în domeniile instituțional și financiar,

au convenit cu privire la dispozițiile următoare, care se anexează la Tratatul de la Lisabona și care modifică Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice după cum urmează:

ARTICOLUL 1

Prezentul protocol modifică Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice (denumit în continuare "Tratatul CEEA") în versiunea în vigoare la data intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona.

(Cel de-al doilea paragraf nu privește versiunea în limba română.)

ARTICOLUL 2

Denumirea titlului III din Tratatul CEEA "Dispoziții instituționale" se înlocuiește cu "Dispoziții instituționale și financiare".

ARTICOLUL 3

La începutul titlului III din Tratatul CEEA se introduce următorul capitol:

"

CAPITOLUL I Aplicarea anumitor dispoziții din Tratatul privind Uniunea Europeană
și din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

ARTICOLUL 106a

(1) Articolul 7, articolele 9-9 F, articolul 48 alineatele (2)-(5) și articolele 49 și 49 A din Tratatul privind Uniunea Europeană, articolul 16 A din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, articolele 190-201b, articolele 204-211a, articolul 213, articolele 215-236, articolele 238, 239 și 240, articolele 241-245, articolele 246-262, articolele 268-277, articolele 279-280 și articolele 283, 290 și 292 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, precum și Protocolul privind dispozițiile tranzitorii se aplică prezentului tratat.

(2) În cadrul prezentului tratat, trimiterile la Uniune, la "Tratatul privind Uniunea Europeană", la "Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene" sau la "tratate" cuprinse în dispozițiile prevăzute la alineatul (1), precum și cele din protocoalele anexate atât la tratatele menționate, cât și la prezentul tratat se interpretează ca trimiteri la Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și, respectiv, la prezentul tratat.

(3) Dispozițiile din Tratatul privind Uniunea Europeană și din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene nu instituie derogări de la dispozițiile prezentului tratat."

ARTICOLUL 4

La titlul III din Tratatul CEEA, capitolele I, II și III se renumerotează II, III și IV.

ARTICOLUL 5

Articolul 3, articolele 107-132, articolele 136-143, articolele 146-156, articolele 158-163, articolele 165-170, articolele 173 și 173A, articolul 175, articolele 177-179a și articolele 180b, 181, 183, 183A, 190 și 204 din Tratatul CEEA se abrogă.

ARTICOLUL 6

Denumirea titlului IV din Tratatul CEEA "Dispoziții financiare" se înlocuiește cu "Dispoziții financiare speciale".

ARTICOLUL 7

(1) La articolul 38 al treilea paragraf și la articolul 82 al treilea paragraf din Tratatul CEEA, trimiterile la articolele 141 și 142 se înlocuiesc cu trimiterile la articolul 226 și, respectiv, articolul 227 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

(2) La articolul 171 alineatul (2) și la articolul 176 alineatul

(3) din Tratatul CEEA, trimiterea la articolul 183 se înlocuiește cu trimiterea la articolul 279 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

(3) La articolul 172 alineatul (4) din Tratatul CEEA, trimiterea la articolul 177 alineatul (5) se înlocuiește cu trimiterea la articolul 272 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

(4) În Tratatul CEEA, cuvintele "Curtea de Justiție" se înlocuiesc cu cuvintele "Curtea de Justiție a Uniunii Europene".

ARTICOLUL 8

Articolul 191 din Tratatul CEEA se înlocuiește cu textul următor:

ARTICOLUL 191

Comunitatea beneficiază, pe teritoriul statelor membre, de privilegiile și imunitățile necesare pentru îndeplinirea misiunii sale în condițiile prevăzute de Protocolul privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene."

ARTICOLUL 9

Articolul 206 din Tratatul CEEA se înlocuiește cu textul următor:

ARTICOLUL 206

Comunitatea poate încheia, cu unul sau mai multe state sau organizații internaționale, acorduri de instituire a unei asocieri caracterizate de drepturi și obligații reciproce, de acțiuni comune și proceduri specifice.

Acordurile în cauză sunt încheiate de Consiliu, hotărând în unanimitate, după consultarea Parlamentului European.

În cazul în care acordurile în cauză necesită modificări ale prezentului tratat, modificările trebuie să fie întâi adoptate în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 48 alineatele (2)-(5) din Tratatul privind Uniunea Europeană."

ARTICOLUL 10

Veniturile și cheltuielile Comunității Europene a Energiei Atomice, cu excepția celor ale Agenției de aprovizionare și ale întreprinderilor comune, sunt prevăzute de bugetul Uniunii.

ANEXĂ

TABELE DE CORESPONDENȚĂ
menționate la articolul 5 din Tratatul de la Lisabona

A. Tratatul privind Uniunea Europeană

Vechea numerotare în Tratatul privind Uniunea Europeană Numerotarea în Tratatul de la Lisabona Noua numerotare în Tratatul privind Uniunea Europeană
TITLUL I - DISPOZIȚII COMUNE TITLUL I - DISPOZIȚII COMUNE TITLUL I - DISPOZIȚII COMUNE
Articolul 1 Articolul 1 Articolul 1
Articolul 1a Articolul 2
Articolul 2 Articolul 2 Articolul 3
Articolul 3 (abrogat)1)
Articolul 3a Articolul 4
Articolul 3b2) Articolul 5
Articolul 4 (abrogat)3)
Articolul 5 (abrogat)4)
Articolul 6 Articolul 6 Articolul 6
Articolul 7 Articolul 7 Articolul 7
Articolul 7a Articolul 8
TITLUL II - DISPOZIȚII DE MODIFICARE A TRATATULUI DE INSTITUIRE A COMUNITĂȚII ECONOMICE EUROPENE ÎN VEDEREA INSTITUIRII COMUNITĂȚII EUROPENE TITLUL II - DISPOZIȚII PRIVIND PRINCIPIILE DEMOCRATICE TITLUL II - DISPOZIȚII PRIVIND PRINCIPIILE DEMOCRATICE
Articolul 8 (abrogat)5) Articolul 8 Articolul 9
Articolul 8 A6) Articolul 10
Articolul 8 B Articolul 11
Articolul 8 C Articolul 12
TITLUL III - DISPOZIȚII DE MODIFICARE A TRATATULUI DE INSTITUIRE A COMUNITĂȚII EUROPENE A CĂRBUNELUI ȘI OȚELULUI TITLUL III - DISPOZIȚII PRIVIND INSTITUȚIILE TITLUL III - DISPOZIȚII PRIVIND INSTITUȚIILE
Articolul 9 (abrogat)7) Articolul 9 Articolul 13
Articolul 9 A8) Articolul 14
Articolul 9 B9) Articolul 15
Articolul 9 C10) Articolul 16
Articolul 9 D11) Articolul 17
Articolul 9 E Articolul 18
Articolul 9 F12 Articolul 19
TITLUL IV - DISPOZIȚII DE MODIFICARE A TRATATULUI DE INSTITUIRE A COMUNITĂȚII EUROPENE A ENERGIEI ATOMICE TITLUL IV - DISPOZIȚII PRIVIND FORMELE DE COOPERARE CONSOLIDATĂ TITLUL IV - DISPOZIȚII PRIVIND FORMELE DE COOPERARE CONSOLIDATĂ
Articolul 10 (abrogat)13) Articolul 1014) Articolul 20
Articolele 27 A - 27 E (înlocuite)
Articolele 40 - 40 B (înlocuite)
Articolele 43 - 45 (înlocuite)

1) Înlocuit, pe fond, de articolul 2 F (renumerotat 7) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (în continuare TFUE) și de articolul 9 alineatul (1) și articolul 10 A alineatul (3) al doilea paragraf (renumerotate 13 și, respectiv, 21) din Tratatul privind Uniunea Europeană (în continuare Tratatul UE).

2) Înlocuiește articolul 5 din Tratatul de instituire a Comunității Europene (în continuare Tratatul CE).

3) Înlocuit, pe fond, de articolul 9 B (renumerotat 15).

4) Înlocuit, pe fond, de articolul 9 alineatul (2) (renumerotat 13).

5) Articolul 8 din Tratatul UE în vigoare înainte de intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona (în continuare Tratatul UE existent) de modificare a Tratatului CE. Modificările respective au fost integrate în acest din urmă tratat și articolul 8 se abrogă. Sub numărul său se introduce o nouă dispoziție.

6) Alineatul (4) înlocuiește, pe fond, articolul 191 primul paragraf din Tratatul CE.

7) Articolul 9 din Tratatul UE existent de modificare a Tratatului de instituire a Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului. Acest din urmă tratat a expirat la 23 iulie 2002. Articolul 9 se abrogă și sub numărul său se introduce o altă dispoziție.

8)

- alineatele (1) și (2) înlocuiesc, pe fond, articolul 189 din Tratatul CE;

- alineatele (1)-(3) înlocuiesc, pe fond, articolul 190 alineatele (1)-(3) din Tratatul CE;

- alineatul (1) înlocuiește, pe fond, articolul 192 primul paragraf din Tratatul CE;

- alineatul (4) înlocuiește, pe fond, articolul 197 primul paragraf din Tratatul CE.

9) Înlocuiește, pe fond, articolul 4.

10)

- alineatul (1) înlocuiește, pe fond, articolul 202 prima și a doua liniuță din Tratatul CE;

- alineatele (2) și (9) înlocuiesc, pe fond, articolul 203 din Tratatul CE;

- alineatele (4) și (5) înlocuiesc, pe fond, articolul 205 alineatele (2) și (4) din Tratatul CE.

11) alineatul (1) înlocuiește, pe fond, articolul 211 din Tratatul CE;

- alineatele (3) și (7) înlocuiesc, pe fond, articolul 214 din Tratatul CE;

- alineatul 6 înlocuiește, pe fond, articolul 217 alineatele (1), (3) și (4) din Tratatul CE.

12) Înlocuiește, pe fond, articolul 220 din Tratatul CE;

- alineatul 2 primul paragraf înlocuiește, pe fond, articolul 221 primul paragraf din Tratatul CE.

13) Articolul 10 din Tratatul UE existent de modificare a Tratatului de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice. Aceste modificări sunt integrate în acest din urmă tratat și articolul 10 se abrogă. Sub numărul său se introduce o altă dispoziție.

14) Înlocuiește, de asemenea, articolele 11 și 11 A din Tratatul CE.

Vechea numerotare în Tratatul privind Uniunea Europeană Numerotarea în Tratatul de la Lisabona Noua numerotare în Tratatul privind Uniunea Europeană
TITLUL V - DISPOZIȚII POLITICA EXTERNĂ ȘI DE SECURITATE COMUNĂ TITLUL V - DISPOZIȚII GENERALE PRIVIND ACȚIUNEA EXTERNĂ A UNIUNII ȘI DISPOZIȚII SPECIALE PRIVIND POLITICA EXTERNĂ ȘI DE SECURITATE COMUNĂ TITLUL V - DISPOZIȚII GENERALE PRIVIND ACȚIUNEA EXTERNĂ A UNIUNII ȘI DISPOZIȚII SPECIALE PRIVIND POLITICA EXTERNĂ ȘI DE SECURITATE COMUNĂ
Capitolul 1 - Dispoziții generale privind acțiunea externă a Uniunii Capitolul 1 - Dispoziții generale privind acțiunea externă a Uniunii
Articolul 10 A Articolul 21
Articolul 10 B Articolul 22
Capitolul 2 - Dispoziții speciale privind politica externă și de securitate comună Capitolul 2 - Dispoziții speciale privind politica externă și de securitate comună
Secțiunea 1 - Dispoziții comune Secțiunea 1 - Dispoziții comune
Articolul 10 C Articolul 23
Articolul 11 Articolul 11 Articolul 24
Articolul 12 Articolul 12 Articolul 25
Articolul 13 Articolul 13 Articolul 26
Articolul 13a Articolul 27
Articolul 14 Articolul 14 Articolul 28
Articolul 15 Articolul 15 Articolul 29
Articolul 22 (translatat) Articolul 15a Articolul 30
Articolul 23 (translatat) Articolul 15b Articolul 31
Articolul 16 Articolul 16 Articolul 32
Articolul 17 (translatat) Articolul 28 A Articolul 42
Articolul 18 Articolul 18 Articolul 33
Articolul 19 Articolul 19 Articolul 34
Articolul 20 Articolul 20 Articolul 35
Articolul 21 Articolul 21 Articolul 36
Articolul 22 (translatat) Articolul 15a Articolul 30
Articolul 23 (translatat) Articolul 15b Articolul 31
Articolul 24 Articolul 24 Articolul 37
Articolul 25 Articolul 25 Articolul 38
Articolul 25a Articolul 39
Articolul 47 (translatat) Articolul 25b Articolul 40
Articolul 26 (abrogat)
Articolul 27 (abrogat)
Articolul 27 A (înlocuit)1) Articolul 10 Articolul 20
Articolul 27 B (înlocuit)1) Articolul 10 Articolul 20
Articolul 27 C (înlocuit)1) Articolul 10 Articolul 20
Articolul 27 D (înlocuit)1) Articolul 10 Articolul 20
Articolul 27 E (înlocuit)1) Articolul 10 Articolul 20
Articolul 28 Articolul 28 Articolul 41
Secțiunea 2 - Dispoziții privind politica de securitate și apărare comună Secțiunea 2 - Dispoziții privind politica de securitate și apărare comună
Articolul 17 (translatat) Articolul 28 A Articolul 42
Articolul 28 B Articolul 43
Articolul 28 C Articolul 44
Articolul 28 D Articolul 45
Articolul 28 E Articolul 46

1) Articolele 27 A - 27 E din Tratatul UE existent, referitoare la formele de cooperare consolidată, sunt, de asemenea, înlocuite de articolele 280 A 280 I din TFUE (renumerotate 326-334).

Vechea numerotare în Tratatul privind Uniunea Europeană Numerotarea în Tratatul de la Lisabona Noua numerotare în Tratatul privind Uniunea Europeană
TITLUL VI - DISPOZIȚII PRIVIND COOPERAREA POLIȚIENEASCĂ ȘI JUDICIARĂ ÎN MATERIE PENALĂ (abrogat)1)
Articolul 29 (înlocuit)2)
Articolul 30 (înlocuit)3)
Articolul 31 (înlocuit)4)
Articolul 32 (înlocuit)5)
Articolul 33 (înlocuit)6)
Articolul 34 (abrogat)
Articolul 35 (abrogat)
Articolul 36 (înlocuit)7)
Articolul 37 (abrogat)
Articolul 38 (abrogat)
Articolul 39 (abrogat)
Articolul 40 (înlocuit)8) Articolul 10 Articolul 20
Articolul 40 A (înlocuit)8) Articolul 10 Articolul 20
Articolul 40 B (înlocuit)8) Articolul 10 Articolul 20
Articolul 41 (abrogat)
Articolul 42 (abrogat)
TITLUL VII - DISPOZIȚII PRIVIND FORMELE DE COOPERARE CONSOLIDATĂ (înlocuit)9 TITLUL IV - DISPOZIȚII PRIVIND FORMELE DE COOPERARE CONSOLIDATĂ TITLUL IV - DISPOZIȚII PRIVIND FORMELE DE COOPERARE CONSOLIDATĂ
Articolul 43 (înlocuit)9) Articolul 10 Articolul 20
Articolul 43 A (înlocuit)9) Articolul 10 Articolul 20
Articolul 43 B (înlocuit)9 Articolul 10 Articolul 20
Articolul 44 (înlocuit)9) Articolul 10 Articolul 20
Articolul 44 A (înlocuit)9) Articolul 10 Articolul 20
Articolul 45 (înlocuit)9) Articolul 10 Articolul 20
TITLUL VIII - DISPOZIȚII FINALE TITLUL VI - DISPOZIȚII FINALE TITLUL VI - DISPOZIȚII FINALE
Articolul 46 (abrogat)
Articolul 46 A Articolul 47
Articolul 47 (translatat) Articolul 25b Articolul 40
Articolul 48 Articolul 48 Articolul 48
Articolul 49 Articolul 49 Articolul 49
Articolul 49 A Articolul 50
Articolul 49 B Articolul 51
Articolul 49 C Articolul 52
Articolul 50 (abrogat)
Articolul 51 Articolul 51 Articolul 53
Articolul 52 Articolul 52 Articolul 54
Articolul 53 Articolul 53 Articolul 55

1) Dispozițiile titlului VI din Tratatul UE existent, referitoare la cooperarea polițienească și judiciară în materie penală, sunt înlocuite de dispozițiile părții a treia titlul IV capitolele 1, 4 și 5 din TFUE.

2) Înlocuit de articolul 61 din TFUE (renumerotat 67).

3) Înlocuit de articolele 69 F și 69 G din TFUE (renumerotate 87 și, respectiv, 88).

4) Înlocuit de articolele 69 A, 69 B și 69 D din TFUE (renumerotate 82, 83 și, respectiv, 85).

5) Înlocuit de articolul 69 H din TFUE (renumerotat 89).

6) Înlocuit de articolul 61 E din TFUE (renumerotat 72).

7) Înlocuit de articolul 61 D din TFUE (renumerotat 71).

8) Articolele 40-40 B din Tratatul UE existent, referitoare la formele de cooperare consolidată, sunt, de asemenea, înlocuite de articolele 280 A-280 I din TFUE (renumerotate 326-334).

9) Articolele 43-45 și titlul VII din Tratatul UE existent, referitoare la formele de cooperare consolidată, sunt, de asemenea, înlocuite de articolele 280 A280 I din TFUE (renumerotate 326-334).

B. Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Vechea numerotare în Tratatul de instituire a Comunității Europene Numerotarea în Tratatul de la Lisabona Noua numerotare în Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene
PARTEA ÎNTÂI - PRINCIPIILE PARTEA ÎNTÂI - PRINCIPIILE PARTEA ÎNTÂI - PRINCIPIILE
Articolul 1 (abrogat)
Articolul 1a Articolul 1
Articolul 2 (abrogat)1
Titlul I - Categorii și domenii de competență ale Uniunii Titlul I - Categorii și domenii de competență ale Uniunii
Articolul 2 A Articolul 2
Articolul 2 B Articolul 3
Articolul 2 C Articolul 4
Articolul 2 D Articolul 5
Articolul 2 E Articolul 6
Titlul II - Dispoziții generale Titlul II - Dispoziții generale
Articolul 2 F Articolul 7
Articolul 3 alineatul (1) (abrogat)2)
Articolul 3 alineatul (2) Articolul 3 Articolul 8
Articolul 4 (translatat) Articolul 97b Articolul 119
Articolul 5 (înlocuit)3)
Articolul 5a Articolul 9
Articolul 5b Articolul 10
Articolul 6 Articolul 6 Articolul 11
Articolul 153 alineatul (2) (translatat) Articolul 6a Articolul 12
Articolul 6b4) Articolul 13
Articolul 7 (abrogat)5)
Articolul 8 (abrogat)6)
Articolul 9 (abrogat)
Articolul 10 (abrogat)7)
Articolul 11 (înlocuit)8) Articolele 280 A-280 I Articolele 326-334
Articolul 11 A (înlocuit)8) Articolele 280 A-280 I Articolele 326-334
Articolul 12 (translatat) Articolul 16 D Articolul 18
Articolul 13 (translatat) Articolul 16 E Articolul 19
Articolul 14 (translatat) Articolul 22a Articolul 26
Articolul 15 (translatat) Articolul 22b Articolul 27
Articolul 16 Articolul 16 Articolul 14
Articolul 255 (translatat) Articolul 16 A Articolul 15
Articolul 286 (înlocuit) Articolul 16 B Articolul 16
Articolul 16 C Articolul 17
PARTEA A DOUA - CETĂȚENIA UNIUNII PARTEA A DOUA - NEDISCRIMINAREA ȘI CETĂȚENIA UNIUNII PARTEA A DOUA - NEDISCRIMINAREA ȘI CETĂȚENIA UNIUNII
Articolul 12 (translatat) Articolul 16 D Articolul 18
Articolul 13 (translatat) Articolul 16 E Articolul 19
Articolul 17 Articolul 17 Articolul 20
Articolul 18 Articolul 18 Articolul 21
Articolul 19 Articolul 19 Articolul 22
Articolul 20 Articolul 20 Articolul 23
Articolul 21 Articolul 21 Articolul 24
Articolul 22 Articolul 22 Articolul 25

1) Înlocuit, pe fond, de articolul 2 din Tratatul UE (renumerotat 3).

2) Înlocuit, pe fond, de articolele 2 B-2 E din TFUE (renumerotate 3-6).

3) Înlocuit de articolul 3b din Tratatul UE (renumerotat 5).

4) Introducerea părții dispozitive din Protocolul privind protecția și bunăstarea animalelor.

5) Înlocuit, pe fond, de articolul 9 din Tratatul UE (renumerotat 13).

6) Înlocuit, pe fond, de articolul 9 din Tratatul UE (renumerotat 13) și de articolul 245a alineatul (1) din TFUE (renumerotat 282).

7) Înlocuit, pe fond, de articolul 3a alineatul (3) din Tratatul UE (renumerotat 4).

8) Înlocuit, de asemenea, de articolul 10 din Tratatul UE (renumerotat 20).

Vechea numerotare în Tratatul de instituire a Comunității Europene Numerotarea în Tratatul de la Lisabona Noua numerotare în Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene
PARTEA A TREIA - POLITICILE COMUNITĂȚII PARTEA A TREIA - POLITICILE ȘI ACȚIUNILE INTERNE ALE UNIUNII PARTEA A TREIA - POLITICILE ȘI ACȚIUNILE INTERNE ALE UNIUNII
Titlul I - Piața internă Titlul I - Piața internă
Articolul 14 (translatat) Articolul 22a Articolul 26
Articolul 15 (translatat) Articolul 22b Articolul 27
Titlul I - Libera circulație a mărfurilor Titlul Ia - Libera circulație a mărfurilor Titlul II - Libera circulație a mărfurilor
Articolul 23 Articolul 23 Articolul 28
Articolul 24 Articolul 24 Articolul 29
Capitolul 1 - Uniunea vamală Capitolul 1 - Uniunea vamală Capitolul 1 - Uniunea vamală
Articolul 25 Articolul 25 Articolul 30
Articolul 26 Articolul 26 Articolul 31
Articolul 27 Articolul 27 Articolul 32
Partea a treia titlul X, Cooperarea vamală (translatat) Capitolul 1a - Cooperarea vamală Capitolul 2 - Uniunea vamală
Articolul 135 (translatat) Articolul 27a Articolul 33
Capitolul 2 - Interzicerea restricțiilor cantitative între statele membre Capitolul 2 - Interzicerea restricțiilor cantitative între statele membre Capitolul 3 - Interzicerea restricțiilor cantitative între statele membre
Articolul 28 Articolul 28 Articolul 34
Articolul 29 Articolul 29 Articolul 35
Articolul 30 Articolul 30 Articolul 36
Articolul 31 Articolul 31 Articolul 37
Titlul II - Agricultura Titlul II - Agricultura și pescuitul Titlul III - Agricultura și pescuitul
Articolul 32 Articolul 32 Articolul 38
Articolul 33 Articolul 33 Articolul 39
Articolul 34 Articolul 34 Articolul 40
Articolul 35 Articolul 35 Articolul 41
Articolul 36 Articolul 36 Articolul 42
Articolul 37 Articolul 37 Articolul 43
Articolul 38 Articolul 38 Articolul 44
Titlul III - Libera circulație a persoanelor, a serviciilor și a capitalurilor Titlul III - Libera circulație a persoanelor, a serviciilor și a capitalurilor Titlul IV - Libera circulație a persoanelor, a serviciilor și a capitalurilor
Capitolul 1 - Lucrătorii Capitolul 1 - Lucrătorii Capitolul 1 - Lucrătorii
Articolul 39 Articolul 39 Articolul 45
Articolul 40 Articolul 40 Articolul 46
Articolul 41 Articolul 41 Articolul 47
Articolul 42 Articolul 42 Articolul 48
Capitolul 2 - Dreptul de stabilire Capitolul 2 - Dreptul de stabilire Capitolul 2 - Dreptul de stabilire
Articolul 43 Articolul 43 Articolul 49
Articolul 44 Articolul 44 Articolul 50
Articolul 45 Articolul 45 Articolul 51
Articolul 46 Articolul 46 Articolul 52
Articolul 47 Articolul 47 Articolul 53
Articolul 48 Articolul 48 Articolul 54
Articolul 294 (translatat) Articolul 48a Articolul 55
Capitolul 3 - Serviciile Capitolul 3 - Serviciile Capitolul 3 - Serviciile
Articolul 49 Articolul 49 Articolul 56
Articolul 50 Articolul 50 Articolul 57
Articolul 51 Articolul 51 Articolul 58
Articolul 52 Articolul 52 Articolul 59
Articolul 53 Articolul 53 Articolul 60
Articolul 54 Articolul 54 Articolul 61
Articolul 55 Articolul 55 Articolul 62
Capitolul 4 - Capitalurile și plățile Capitolul 4 - Capitalurile și plățile Capitolul 4 - Capitalurile și plățile
Articolul 56 Articolul 56 Articolul 63
Articolul 57 Articolul 57 Articolul 64
Articolul 58 Articolul 58 Articolul 65
Articolul 59 Articolul 59 Articolul 66
Articolul 60 (translatat) Articolul 61 H Articolul 75
Titlul IV - Vizele, dreptul de azil, imigrarea și alte politici conexe liberei circulații a persoanelor Titlul IV - Spațiul de libertate, securitate și justiție Titlul V - Spațiul de libertate, securitate și justiție
Capitolul 1 - Dispoziții generale Capitolul 1 - Dispoziții generale
Articolul 61 Articolul 611 Articolul 67
Articolul 61 A Articolul 68
Articolul 61 B Articolul 69
Articolul 61 C Articolul 70
Articolul 61 D2 Articolul 71
Articolul 64 alineatul 1 (înlocuit) Articolul 61 E3 Articolul 72
Articolul 61 F Articolul 73
Articolul 66 (înlocuit) Articolul 61 G Articolul 74
Articolul 60 (translatat) Articolul 61 H Articolul 75
Articolul 61 I Articolul 76
Capitolul 2 - Politici referitoare la controlul la frontiere, la dreptul de azil și la imigrare Capitolul 2 - Politici referitoare la controlul la frontiere, la dreptul de azil și la imigrare
Articolul 62 Articolul 62 Articolul 77
Articolul 63 punctele 1 și 2 și articolul 64 alineatul (2)4 Articolul 63 Articolul 78
Articolul 63 punctele 3 și 4 Articolul 63a Articolul 79
Articolul 63b Articolul 80
Articolul 64 alineatul (1) (înlocuit) Articolul 61 E Articolul 72
Capitolul 3 - Cooperarea judiciară în materie civilă Capitolul 3 - Cooperarea judiciară în materie civilă
Articolul 65 Articolul 65 Articolul 81
Articolul 66 (înlocuit) Articolul 61 G Articolul 74
Articolul 67 (abrogat)
Articolul 68 (abrogat)
Articolul 69 (abrogat)
Capitolul 4 - Cooperarea judiciară în materie penală Capitolul 4 - Cooperarea judiciară în materie penală
Articolul 69 A5) Articolul 82
Articolul 69 B5) Articolul 83
Articolul 69 C Articolul 84
Articolul 69 D5) Articolul 85
Articolul 69 E Articolul 86
Capitolul 5 - Cooperarea polițienească Capitolul 5 - Cooperarea polițienească
Articolul 69 F6) Articolul 87
Articolul 69 G6) Articolul 88
Articolul 69 H7) Articolul 89
Titlul V - Transporturile Titlul V - Transporturile Titlul VI - Transporturile
Articolul 70 Articolul 70 Articolul 90
Articolul 71 Articolul 71 Articolul 91
Articolul 72 Articolul 72 Articolul 92
Articolul 73 Articolul 73 Articolul 93
Articolul 74 Articolul 74 Articolul 94
Articolul 75 Articolul 75 Articolul 95
Articolul 76 Articolul 76 Articolul 96
Articolul 77 Articolul 77 Articolul 97
Articolul 78 Articolul 78 Articolul 98
Articolul 79 Articolul 79 Articolul 99
Articolul 80 Articolul 80 Articolul 100

1) Înlocuiește, de asemenea, articolul 29 din Tratatul UE existent.

2) Înlocuiește articolul 36 din Tratatul UE existent.

3) Înlocuiește, de asemenea, articolul 33 din Tratatul UE existent.

4) Articolul 63 punctele 1 și 2 din Tratatul CE este înlocuit de articolul 63 alineatele (1) și (2) din TFUE, iar articolul 64 alineatul (2) este înlocuit de articolul 63 alineatul (3) din TFUE.

5) Înlocuiește articolul 31 din Tratatul UE existent.

6) Înlocuiește articolul 30 din Tratatul UE existent.

7) Înlocuiește articolul 32 din Tratatul UE existent.

Vechea numerotare în Tratatul de instituire Comunității Europene Numerotarea în Tratatul de la Lisabona Noua numerotare în Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene
Titlul VI - Regulile comune de concurență, impozitarea și apropierea legislațiilor Titlul VI - Regulile comune de concurență, impozitarea și apropierea legislațiilor Titlul VII - Regulile comune de concurență, impozitarea și apropierea legislațiilor
Capitolul 1 - Regulile de concurență Capitolul 1 - Regulile de concurență Capitolul 1 - Regulile de concurență
Secțiunea 1 - Regulile aplicabile întreprinderilor Secțiunea 1 - Regulile aplicabile întreprinderilor Secțiunea 1 - Regulile aplicabile întreprinderilor
Articolul 81 Articolul 81 Articolul 101
Articolul 82 Articolul 82 Articolul 102
Articolul 83 Articolul 83 Articolul 103
Articolul 84 Articolul 84 Articolul 104
Articolul 85 Articolul 85 Articolul 105
Articolul 86 Articolul 86 Articolul 106
Secțiunea 2 - Ajutoarele de stat Secțiunea 2 - Ajutoarele de stat Secțiunea 2 - Ajutoarele de stat
Articolul 87 Articolul 87 Articolul 107
Articolul 88 Articolul 88 Articolul 108
Articolul 89 Articolul 89 Articolul 109
Capitolul 2 - Dispoziții fiscale Capitolul 2 - Dispoziții fiscale Capitolul 2 - Dispoziții fiscale
Articolul 90 Articolul 90 Articolul 110
Articolul 91 Articolul 91 Articolul 111
Articolul 92 Articolul 92 Articolul 112
Articolul 93 Articolul 93 Articolul 113
Capitolul 3 - Apropierea legislațiilor Capitolul 3 - Apropierea legislațiilor Capitolul 3 - Apropierea legislațiilor
Articolul 95 (translatat) Articolul 94 Articolul 114
Articolul 94 (translatat) Articolul 95 Articolul 115
Articolul 96 Articolul 96 Articolul 116
Articolul 97 Articolul 97 Articolul 117
Articolul 97a Articolul 118
Titlul VII - Politica economică și monetară Titlul VII - Politica economică și monetară Titlul VIII - Politica economică și monetară
Articolul 4 (translatat) Articolul 97b Articolul 119
Capitolul 1 - Politica economică Capitolul 1 - Politica economică Capitolul 1 - Politica economică
Articolul 98 Articolul 98 Articolul 120
Articolul 99 Articolul 99 Articolul 121
Articolul 100 Articolul 100 Articolul 122
Articolul 101 Articolul 101 Articolul 123
Articolul 102 Articolul 102 Articolul 124
Articolul 103 Articolul 103 Articolul 125
Articolul 104 Articolul 104 Articolul 126
Capitolul 2 - Politica monetară Capitolul 2 - Politica monetară Capitolul 2 - Politica monetară
Articolul 105 Articolul 105 Articolul 127
Articolul 106 Articolul 106 Articolul 128
Articolul 107 Articolul 107 Articolul 129
Articolul 108 Articolul 108 Articolul 130
Articolul 109 Articolul 109 Articolul 131
Articolul 110 Articolul 110 Articolul 132
Articolul 111 alineatele (1)-(3) și 5 (translatate) Articolul 188 O Articolul 219
Articolul 111 alineatul 4 (translatat) Articolul 115 C alineatul (1) Articolul 138
Articolul 111a Articolul 133
Capitolul 3 - Dispoziții privind instituțiile Capitolul 3 - Dispoziții privind instituțiile Capitolul 3 - Dispoziții privind instituțiile
Articolul 112 (translatat) Articolul 245b Articolul 283
Articolul 113 (translatat) Articolul 245c Articolul 294
Articolul 114 Articolul 114 Articolul 134
Articolul 115 Articolul 115 Articolul 135
Capitolul 3a - Dispoziții privind statele membre a căror monedă este euro Capitolul 4 - Dispoziții privind statele membre a căror monedă este euro
Articolul 115 A Articolul 136
Articolul 115 B Articolul 137
Articolul 111 alineatul (4) (translatat) Articolul 115 C Articolul 138
Capitolul 4 - Dispoziții tranzitorii Capitolul 4 - Dispoziții tranzitorii Capitolul 5 - Dispoziții tranzitorii
Articolul 116 (abrogat)
Articolul 116a Articolul 139
Articolul 117 alineatele (1), (2) liniuța a șasea și (3)-(9) (abrogate)
Articolul 117 alineatul (2) primele cinci liniuțe (translatate) Articolul 118a alineatul (2) Articolul 141 alineatul (2)
Articolul 121 alineatul (1) (translatat) Articolul 117a alineatul (1)1) Articolul 140
Articolul 122 alineatul (2) a doua teză (translatat) Articolul 117a alineatul (2)2) Articolul 117a alineatul (3)3)
Articolul 123 alineatul (5) (translatat)
Articolul 118 (abrogat)
Articolul 123 alineatul (3) (translatat) Articolul 118a alineatul (1)4) Articolul 141
Articolul 117 alineatul (2) primele cinci liniuțe (translatat) Articolul 118a alineatul (2)5)
Articolul 124 alineatul (1) (translatat) Articolul 118b Articolul 142
Articolul 119 Articolul 119 Articolul 143
Articolul 120 Articolul 120 Articolul 144
Articolul 121 alineatul (1) (translatat) Articolul 117a alineatul (1) Articolul 140 alineatul (1)
Articolul 121 alineatele (2)-(4) (abrogate)
Articolul 122 alineatele (1), (2) prima teză, (3), (4), (5) și (6) (abrogate)
Articolul 122 alineatul (2) a doua teză (translatat) Articolul 117a alineatul (2) primul paragraf Articolul 140 alineatul (2) primul paragraf
Articolul 123 alineatele (1), (2) și (4) (abrogate)
Articolul 123 alineatul (3) (translatat) Articolul 118a alineatul (1) Articolul 141 alineatul (1)
Articolul 123 alineatul (5) (translatat) Articolul 117a alineatul (3) Articolul 140 alineatul (3)
Articolul 124 alineatul (1) (translatat) Articolul 118b Articolul 142
Articolul 124 alineatul (2) (abrogat)
Titlul VIII - Ocuparea forței de muncă Titlul VIII - Ocuparea forței de muncă Titlul IX - Ocuparea forței de muncă
Articolul 125 Articolul 125 Articolul 145
Articolul 126 Articolul 126 Articolul 146
Articolul 127 Articolul 127 Articolul 147
Articolul 128 Articolul 128 Articolul 148
Articolul 129 Articolul 129 Articolul 149
Articolul 130 Articolul 130 Articolul 150

1) Articolul 117a alineatul (1) (renumerotat 140) preia articolul 121 alineatul (1).

2) Articolul 117a alineatul (2) (renumerotat 140) preia articolul 122 alineatul (2) a doua teză.

3) Articolul 117a alineatul (3) (renumerotat 140) preia articolul 123 alineatul (5).

4) Articolul 118a alineatul (1) (renumerotat 141) preia articolul 123 alineatul (3).

5) Articolul 118a alineatul (2) (renumerotat 141) preia articolul 117 alineatul (2) primele cinci liniuțe.

Vechea numerotare în Tratatul de instituire Comunității Europene Numerotarea în Tratatul de la Lisabona Noua numerotare în Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene
Titlul IX - Politica comercială comună (translatat) Partea a cincea titlul II Politica comercială comună Partea a cincea titlul II Politica comercială comună
Articolul 131 (translatat) Articolul 188 B Articolul 206
Articolul 132 (abrogat)
Articolul 133 (translatat) Articolul 188 C Articolul 207
Articolul 134 (abrogat)
Titlul X - Cooperarea vamală (translatat) Partea a treia titlul II capitolul 1a. Cooperarea vamală Partea a treia titlul II capitolul 2. Cooperarea vamală
Articolul 135 (translatat) Articolul 27a Articolul 33
Titlul XI - Politica socială, educația, formarea profesională și tineretul Titlul IX - Politica socială Titlul X - Politica socială
Capitolul 1 - Dispoziții sociale (abrogat)
Articolul 136 Articolul 136 Articolul 151
Articolul 136a Articolul 152
Articolul 137 Articolul 137 Articolul 153
Articolul 138 Articolul 138 Articolul 154
Articolul 139 Articolul 139 Articolul 155
Articolul 140 Articolul 140 Articolul 156
Articolul 141 Articolul 141 Articolul 157
Articolul 142 Articolul 142 Articolul 158
Articolul 143 Articolul 143 Articolul 159
Articolul 144 Articolul 144 Articolul 160
Articolul 145 Articolul 145 Articolul 161
Capitolul 2 - Fondul social european Titlul X - Fondul social european Titlul XI - Fondul social european
Articolul 146 Articolul 146 Articolul 162
Articolul 147 Articolul 147 Articolul 163
Articolul 148 Articolul 148 Articolul 164
Capitolul 3 - Educația, formarea profesională și tineretul Titlul XI - Educația, formarea profesională, tineretul și sportul Titlul XII - Educația, formarea profesională, tineretul și sportul
Articolul 149 Articolul 149 Articolul 165
Articolul 150 Articolul 150 Articolul 166
Titlul XII - Cultura Titlul XII - Cultura Titlul XIII - Cultura
Articolul 151 Articolul 151 Articolul 167
Titlul XIII - Sănătatea Titlul XIII - Sănătatea Titlul XIV - Sănătatea
Articolul 152 Articolul 152 Articolul 168
Titlul XIV - Protecția consumatorilor Titlul XIV - Protecția consumatorilor Titlul XV - Protecția consumatorilor
Articolul 153 alineatele (1), (3), (4) și (5) Articolul 153 Articolul 169
Articolul 153 alineatul (2) (translatat) Articolul 6a Articolul 12
Titlul XV - Rețelele transeuropene Titlul XV - Rețelele transeuropene Titlul XVI - Rețelele transeuropene
Articolul 154 Articolul 154 Articolul 170
Articolul 155 Articolul 155 Articolul 171
Articolul 156 Articolul 156 Articolul 172
Titlul XVI - Industria Titlul XVI - Industria Titlul XVII - Industria
Articolul 157 Articolul 157 Articolul 173
Titlul XVII - Coeziunea economică și socială Titlul XVII - Coeziunea economică, socială și teritorială Titlul XVIII - Coeziunea economică, socială și teritorială
Articolul 158 Articolul 158 Articolul 174
Articolul 159 Articolul 159 Articolul 175
Articolul 160 Articolul 160 Articolul 176
Articolul 161 Articolul 161 Articolul 177
Articolul 162 Articolul 162 Articolul 178
Titlul XVIII - Cercetarea și dezvoltarea tehnologică Titlul XVIII - Cercetarea, dezvoltarea tehnologică și spațiul Titlul XIX - Cercetarea, dezvoltarea tehnologică și spațiul
Articolul 163 Articolul 163 Articolul 179
Articolul 164 Articolul 164 Articolul 180
Articolul 165 Articolul 165 Articolul 181
Articolul 166 Articolul 166 Articolul 182
Articolul 167 Articolul 167 Articolul 183
Articolul 168 Articolul 168 Articolul 184
Articolul 169 Articolul 169 Articolul 185
Articolul 170 Articolul 170 Articolul 186
Articolul 171 Articolul 171 Articolul 187
Articolul 172 Articolul 172 Articolul 188
Articolul 172a Articolul 189
Articolul 173 Articolul 173 Articolul 190
Titlul XIX - Mediul Titlul XIX - Mediul Titlul XX - Mediul
Articolul 174 Articolul 174 Articolul 191
Articolul 175 Articolul 175 Articolul 192
Articolul 176 Articolul 176 Articolul 193
Titlul XX - Energia Titlul XXI - Energia
Articolul 176 A Articolul 194
Titlul XXI - Turismul Titlul XXII - Turismul
Articolul 176 B Articolul 195
Titlul XXII - Protecția civilă Titlul XXIII - Protecția civilă
Articolul 176 C Articolul 196
Titlul XXIII - Cooperarea administrativă Titlul XXIV - Cooperarea administrativă
Articolul 176 D Articolul 197
Titlul XX - Cooperarea pentru dezvoltare (translatat) Partea a cincea titlul III capitolul 1. Cooperarea pentru dezvoltare Partea a cincea titlul III capitolul 1. Cooperarea pentru dezvoltare
Articolul 177 (translatat) Articolul 188 D Articolul 208
Articolul 178 (abrogat)1)
Articolul 179 (translatat) Articolul 188 E Articolul 209
Articolul 180 (translatat) Articolul 188 F Articolul 210
Articolul 181 (translatat) Articolul 188 G Articolul 211
Titlul XXI - Cooperarea economică, financiară și tehnică cu țările terțe (translatat) Partea a cincea titlul III capitolul 2. Cooperarea economică, financiară și tehnică cu țările terțe Partea a cincea titlul III capitolul 2. Cooperarea economică, financiară și tehnică cu țările terțe
Articolul 181 A (translatat) Articolul 188 H Articolul 212
PARTEA A PATRA - ASOCIEREA ȚĂRILOR ȘI TERITORIILOR DE PESTE MĂRI PARTEA A PATRA - ASOCIEREA ȚĂRILOR ȘI TERITORIILOR DE PESTE MĂRI PARTEA A PATRA - ASOCIEREA ȚĂRILOR ȘI TERITORIILOR DE PESTE MĂRI
Articolul 182 Articolul 182 Articolul 198
Articolul 183 Articolul 183 Articolul 199
Articolul 184 Articolul 184 Articolul 200
Articolul 185 Articolul 185 Articolul 201
Articolul 186 Articolul 186 Articolul 202
Articolul 187 Articolul 187 Articolul 203
Articolul 188 Articolul 188 Articolul 204

1) Înlocuit, pe fond, de articolul 188 D alineatul (1) al doilea paragraf a doua teză din TFUE.

Vechea numerotare în Tratatul de instituire Comunității Europene Numerotarea în Tratatul de la Lisabona Noua numerotare în Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene
PARTEA A CINCEA - ACȚIUNEA EXTERNĂ A UNIUNII PARTEA A CINCEA - ACȚIUNEA EXTERNĂ A UNIUNII
Titlul I - Dispoziții generale privind acțiunea externă a Uniunii Titlul I - Dispoziții generale privind acțiunea externă a Uniunii
Articolul 188 A Articolul 205
Partea a treia titlul IX. Politica comercială comună (translatat) Titlul II - Politica comercială comună Titlul II - Politica comercială comună
Articolul 131 (translatat) Articolul 188 B Articolul 206
Articolul 133 (translatat) Articolul 188 C Articolul 207
Titlul III - Cooperarea cu țările terțe și ajutorul umanitar Titlul III - Cooperarea cu țările terțe și ajutorul umanitar
Partea a treia titlul XX. Cooperarea pentru dezvoltare (translatat) Capitolul 1 - Cooperarea pentru dezvoltare Capitolul 1 - Cooperarea pentru dezvoltare
Articolul 177 (translatat) Articolul 188 D1 Articolul 208
Articolul 179 (translatat) Articolul 188 E Articolul 209
Articolul 180 (translatat) Articolul 188 F Articolul 210
Articolul 181 (translatat) Articolul 188 G Articolul 211
Partea a treia titlul XXI. Cooperarea economică, financiară și tehnică cu țările terțe (translatat) Capitolul 2 - Cooperarea economică, financiară și tehnică cu țările terțe Capitolul 2 - Cooperarea economică, financiară și tehnică cu țările terțe
Articolul 181 A (translatat) Articolul 188 H Articolul 212
Articolul 188 I Articolul 213
Capitolul 3 - Ajutorul umanitar Capitolul 3 - Ajutorul umanitar
Articolul 188 J Articolul 214
Titlul IV - Măsurile restrictive Titlul IV - Măsurile restrictive
Articolul 301 (înlocuit) Articolul 188 K Articolul 215
Titlul V - Acordurile internaționale Titlul V - Acordurile internaționale
Articolul 188 L Articolul 216
Articolul 310 (translatat) Articolul 188 M Articolul 217
Articolul 300 (înlocuit) Articolul 188 N Articolul 218
Articolul 111 alineatele (1)-(3) și (5) (translatate) Articolul 188 O Articolul 219
Titlul VI - Relațiile Uniunii cu organizațiile internaționale și țările terțe și delegații ale Uniunii Titlul VI - Relațiile Uniunii cu organizațiile internaționale și țările terțe și delegații ale Uniunii
Articolele 302-304 (înlocuite) Articolul 188 P Articolul 220
Articolul 188 Q Articolul 221
Titlul VII - Clauza de solidaritate Titlul VII - Clauza de solidaritate
Articolul 188 R Articolul 222
PARTEA A CINCEA - INSTITUȚIILE COMUNITĂȚII PARTEA A ȘASEA - DISPOZIȚII INSTITUȚIONALE ȘI FINANCIARE PARTEA A ȘASEA - DISPOZIȚII INSTITUȚIONALE ȘI FINANCIARE
Titlul I - Dispoziții instituționale Titlul I - Dispoziții instituționale Titlul I - Dispoziții instituționale
Capitolul 1 - Instituțiile Capitolul 1 - Instituțiile Capitolul 1 - Instituțiile
Secțiunea 1 - Parlamentul European Secțiunea 1 - Parlamentul European Secțiunea 1 - Parlamentul European

1) Alineatul (1) al doilea paragraf a doua teză înlocuiește, pe fond, articolul 178 din Tratatul CE.

Vechea numerotare în Tratatul de instituire Comunității Europene Numerotarea în Tratatul de la Lisabona Noua numerotare în Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene
Articolul 189 (abrogat)1)
Articolul 190 alineatele (1)-(3) (abrogate)2)
Articolul 190 alineatele (4) și (5) Articolul 190 Articolul 223
Articolul 191 primul paragraf (abrogat)3)
Articolul 191 al doilea paragraf Articolul 191 Articolul 224
Articolul 192 primul paragraf (abrogat)4)
Articolul 192 al doilea paragraf Articolul 192 Articolul 225
Articolul 193 Articolul 193 Articolul 226
Articolul 194 Articolul 194 Articolul 227
Articolul 195 Articolul 195 Articolul 228
Articolul 196 Articolul 196 Articolul 229
Articolul 197 primul paragraf (abrogat)5)
Articolul 197 al doilea, al treilea și al patrulea paragraf Articolul 197 Articolul 230
Articolul 198 Articolul 198 Articolul 231
Articolul 199 Articolul 199 Articolul 232
Articolul 200 Articolul 200 Articolul 233
Articolul 201 Articolul 201 Articolul 234
Secțiunea 1a - Consiliul European Secțiunea 2 - Consiliul European
Articolul 201a Articolul 235
Articolul 201b Articolul 236
Secțiunea 2 - Consiliul Secțiunea 2 - Consiliul Secțiunea 3 - Consiliul
Articolul 202 (abrogat)6)
Articolul 203 (abrogat)7)
Articolul 204 Articolul 204 Articolul 237
Articolul 205 alineatele (2) și (4) (abrogate)8
Articolul 205 alineatele (1) și (3) Articolul 205 Articolul 238
Articolul 206 Articolul 206 Articolul 239
Articolul 207 Articolul 207 Articolul 240
Articolul 208 Articolul 208 Articolul 241
Articolul 209 Articolul 209 Articolul 242
Articolul 210 Articolul 210 Articolul 243

1) Înlocuit, pe fond, de articolul 9 A alineatele (1) și (2) din Tratatul UE (renumerotat 14).

2) Înlocuit, pe fond, de articolul 9 A alineatele (2) și (3) din Tratatul UE (renumerotat 14).

3) Înlocuit, pe fond, de articolul 8 A alineatul (4) din Tratatul UE (renumerotat 11).

4) Înlocuit, pe fond, de articolul 9 A alineatul (1) din Tratatul UE (renumerotat 14).

5) Înlocuit, pe fond, de articolul 9 A alineatul (4) din Tratatul UE (renumerotat 14).

6) Înlocuit, pe fond, de articolul 9 C alineatul (1) din Tratatul UE (renumerotat 16) și de articolele 249 B și 249 C din TFUE (renumerotate 290 și 291).

7) Înlocuit, pe fond, de articolul 9 C alineatele (2) și (9) din Tratatul UE (renumerotat 16).

8) Înlocuit, pe fond, de articolul 9 C alineatele (4) și (5) din Tratatul UE (renumerotat 16).

Vechea numerotare în Tratatul de instituire a Comunității Europene Numerotarea în Tratatul de la Lisabona Noua numerotare în Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene
Secțiunea 3 - Comisia Secțiunea 3 - Comisia Secțiunea 4 - Comisia
Articolul 211 (abrogat)1)
Articolul 211a Articolul 244
Articolul 212 (translatat) Articolul 218 alineatul (2) Articolul 249 alineatul (2)
Articolul 213 Articolul 213 Articolul 245
Articolul 214 (abrogat)2)
Articolul 215 Articolul 215 Articolul 246
Articolul 216 Articolul 216 Articolul 247
Articolul 217 alineatele (1), (3) și (4) (abrogate)3)
Articolul 217 alineatul (2) Articolul 217 Articolul 248
Articolul 218 alineatul (1) (abrogat)4)
Articolul 218 alineatul (2) Articolul 218 Articolul 249
Articolul 219 Articolul 219 Articolul 250
Secțiunea 4 - Curtea de Justiție Secțiunea 4 - Curtea de Justiție a Uniunii Europene Secțiunea 5 - Curtea de Justiție a Uniunii Europene
Articolul 220 (abrogat)5)
Articolul 221 primul paragraf (abrogat)6)
Articolul 221 al doilea și al treilea paragraf Articolul 221 Articolul 251
Articolul 222 Articolul 222 Articolul 252
Articolul 223 Articolul 223 Articolul 253
Articolul 2247) Articolul 224 Articolul 254
Articolul 224a Articolul 255
Articolul 225 Articolul 225 Articolul 256
Articolul 225 A Articolul 225 A Articolul 257
Articolul 226 Articolul 226 Articolul 258
Articolul 227 Articolul 227 Articolul 259
Articolul 228 Articolul 228 Articolul 260
Articolul 229 Articolul 229 Articolul 261
Articolul 229 A Articolul 229 A Articolul 262
Articolul 230 Articolul 230 Articolul 263
Articolul 231 Articolul 231 Articolul 264
Articolul 232 Articolul 232 Articolul 265
Articolul 233 Articolul 233 Articolul 266
Articolul 234 Articolul 234 Articolul 267
Articolul 235 Articolul 235 Articolul 268
Articolul 235a Articolul 269
Articolul 236 Articolul 236 Articolul 270
Articolul 237 Articolul 237 Articolul 271
Articolul 238 Articolul 238 Articolul 272
Articolul 239 Articolul 239 Articolul 273
Articolul 240 Articolul 240 Articolul 274

1) Înlocuit, pe fond, de articolul 9 D alineatul (1) din Tratatul UE (renumerotat 17).

2) Înlocuit, pe fond, de articolul 9 D alineatele (3) și (7) din Tratatul UE (renumerotat 17).

3) Înlocuit, pe fond, de articolul 9 D alineatul (6) din Tratatul UE (renumerotat 17).

4) Înlocuit, pe fond, de articolul 252a din TFUE (renumerotat 295).

5) Înlocuit, pe fond, de articolul 9 F din Tratatul UE (renumerotat 19).

6) Înlocuit, pe fond, de articolul 9 F alineatul (2) primul paragraf din Tratatul UE (renumerotat 19).

7) La primul paragraf, prima teză este înlocuită, pe fond, de articolul 9 F alineatul (2) al doilea paragraf din Tratatul UE (renumerotat 19).

Vechea numerotare în Tratatul de instituire a Comunității Europene Numerotarea
în Tratatul de la Lisabona
Noua numerotare
în Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene
Articolul 240a Articolul 275
Articolul 240b Articolul 276
Articolul 241 Articolul 241 Articolul 277
Articolul 242 Articolul 242 Articolul 278
Articolul 243 Articolul 243 Articolul 279
Articolul 244 Articolul 244 Articolul 280
Articolul 245 Articolul 245 Articolul 281
Secțiunea 4a - Banca Centrală Europeană Secțiunea 6 - Banca Centrală Europeană
Articolul 245a Articolul 282
Articolul 112 (translatat) Articolul 245b Articolul 283
Articolul 113 (translatat) Articolul 245c Articolul 284
Secțiunea 5 - Curtea de Conturi Secțiunea 5 - Curtea de Conturi Secțiunea 7 - Curtea de Conturi
Articolul 246 Articolul 246 Articolul 285
Articolul 247 Articolul 247 Articolul 286
Articolul 248 Articolul 248 Articolul 287
Capitolul 2 - Dispoziții comune mai multor instituții Capitolul 2 - Actele juridice ale Uniunii, proceduri de adoptare și alte dispoziții Capitolul 2 - Actele juridice ale Uniunii, proceduri de adoptare și alte dispoziții
Secțiunea 1 - Actele juridice ale Uniunii Secțiunea 1 - Actele juridice ale Uniunii
Articolul 249 Articolul 249 Articolul 288
Articolul 249 A Articolul 289
Articolul 249 B1) Articolul 290
Articolul 249 C1) Articolul 291
Articolul 249 D Articolul 292
Secțiunea 2 - Proceduri de adoptare a actelor și alte dispoziții Secțiunea 2 - Proceduri de adoptare a actelor și alte dispoziții
Articolul 250 Articolul 250 Articolul 293
Articolul 251 Articolul 251 Articolul 294
Articolul 252 (abrogat)
Articolul 252a Articolul 295
Articolul 253 Articolul 253 Articolul 296
Articolul 254 Articolul 254 Articolul 297
Articolul 254a Articolul 298
Articolul 255 (translatat) Articolul 16 A Articolul 15
Articolul 256 Articolul 256 Articolul 299
Capitolul 3 - Organele consultative ale Uniunii Capitolul 2 - Organele consultative ale Uniunii
Articolul 256a Articolul 300
Capitolul 3 - Comitetul Economic și Social Secțiunea 1 - Comitetul Economic și Social Secțiunea 1 - Comitetul Economic și Social
Articolul 257 (abrogat)2)
Articolul 258 primul, al doilea și al patrulea paragraf3) Articolul 258 Articolul 301
Articolul 258 al treilea paragraf (abrogat)3

1) Înlocuiește, pe fond, articolul 202 a treia liniuță din Tratatul CE.

2) Înlocuit, pe fond, de articolul 256a alineatul (2) din TFUE (renumerotat 300).

3) Înlocuit, pe fond, de articolul 256a alineatul (4) din TFUE (renumerotat 300).

Vechea numerotare în Tratatul de instituire a Comunității Europene Numerotarea
în Tratatul de la Lisabona
Noua numerotare în Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene
Articolul 259 Articolul 259 Articolul 302
Articolul 260 Articolul 260 Articolul 303
Articolul 261 (abrogat)
Articolul 262 Articolul 262 Articolul 304
Capitolul 4 - Comitetul Regiunilor Secțiunea 2 - Comitetul Regiunilor Secțiunea 2 - Comitetul Regiunilor
Articolul 263 primul și al cincilea paragraf (abrogat)1)
Articolul 263 al doilea, al treilea și al patrulea paragraf Articolul 263 Articolul 305
Articolul 264 Articolul 264 Articolul 306
Articolul 265 Articolul 265 Articolul 307
Capitolul 5 - Banca Europeană de Investiții Capitolul 4 - Banca Europeană de Investiții Capitolul 4 - Banca Europeană de Investiții
Articolul 266 Articolul 266 Articolul 308
Articolul 267 Articolul 267 Articolul 309
Titlul II - Dispoziții financiare Titlul II - Dispoziții financiare Titlul II - Dispoziții financiare
Articolul 268 Articolul 268 Articolul 310
Capitolul 1 - Resursele proprii ale Uniunii Capitolul 1 - Resursele proprii ale Uniunii
Articolul 269 Articolul 269 Articolul 311
Articolul 270 (abrogat)2)
Capitolul 2 - Cadrul financiar multianual Capitolul 2 - Cadrul financiar multianual
Articolul 270a Articolul 312
Capitolul 3 - Bugetul anual al Uniunii Capitolul 3 - Bugetul anual al Uniunii
Articolul 272 alineatul (1) (translatat) Articolul 270b Articolul 313
Articolul 271 (translatat) Articolul 273a Articolul 316
Articolul 272 alineatul (1) (translatat) Articolul 270b Articolul 313
Articolul 272 alineatele (2)-(10) Articolul 272 Articolul 314
Articolul 273 Articolul 273 Articolul 315
Articolul 271 (translatat) Articolul 273a Articolul 316
Capitolul 4 - Execuția bugetului și descărcarea Capitolul 4 - Execuția bugetului și descărcarea
Articolul 274 Articolul 274 Articolul 317
Articolul 275 Articolul 275 Articolul 318
Articolul 276 Articolul 276 Articolul 319
Capitolul 5 - Dispoziții comune Capitolul 5 - Dispoziții comune
Articolul 277 Articolul 277 Articolul 320
Articolul 278 Articolul 278 Articolul 321
Articolul 279 Articolul 279 Articolul 322
Articolul 279a Articolul 323
Articolul 279b Articolul 324
Capitolul 6 - Combaterea fraudei Capitolul 6 - Combaterea fraudei
Articolul 280 Articolul 280 Articolul 325

1) Înlocuit, pe fond, de articolul 256a alineatele (3) și (4) din TFUE (renumerotat 300).

2) Înlocuit, pe fond, de articolul 268 alineatul (4) din TFUE (renumerotat 310)

Vechea numerotare în Tratatul de instituire a Comunității Europene Numerotarea
în Tratatul de la Lisabona
Noua numerotare în Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene
Titlul III - Formele de cooperare consolidată Titlul III - Formele de cooperare consolidată
Articolele 11 și 11 A (înlocuite) Articolul 280 A1) Articolul 326
Articolele 11 și 11 A (înlocuite) Articolul 280 B1) Articolul 327
Articolele 11 și 11 A (înlocuite) Articolul 280 C1) Articolul 328
Articolele 11 și 11 A (înlocuite) Articolul 280 D1) Articolul 329
Articolele 11 și 11 A (înlocuite) Articolul 280 E1) Articolul 330
Articolele 11 și 11 A (înlocuite) Articolul 280 F1) Articolul 331
Articolele 11 și 11 A (înlocuite) Articolul 280 G1) Articolul 332
Articolele 11 și 11 A (înlocuite) Articolul 280 H1) Articolul 333
Articolele 11 și 11 A (înlocuite) Articolul 280 I1) Articolul 334
PARTEA A ȘASEA - DISPOZIȚII GENERALE ȘI FINALE PARTEA A ȘAPTEA - DISPOZIȚII GENERALE ȘI FINALE PARTEA A ȘAPTEA - DISPOZIȚII GENERALE ȘI FINALE
Articolul 281 (abrogat)2
Articolul 282 Articolul 282 Articolul 335
Articolul 283 Articolul 283 Articolul 336
Articolul 284 Articolul 284 Articolul 337
Articolul 285 Articolul 285 Articolul 338
Articolul 286 (înlocuit) Articolul 16 B Articolul 16
Articolul 287 Articolul 287 Articolul 339
Articolul 288 Articolul 288 Articolul 340
Articolul 289 Articolul 289 Articolul 341
Articolul 290 Articolul 290 Articolul 342
Articolul 291 Articolul 291 Articolul 343
Articolul 292 Articolul 292 Articolul 344
Articolul 293 (abrogat)
Articolul 294 (translatat) Articolul 48a Articolul 55
Articolul 295 Articolul 295 Articolul 345
Articolul 296 Articolul 296 Articolul 346
Articolul 297 Articolul 297 Articolul 347
Articolul 298 Articolul 298 Articolul 348
Articolul 299 alineatul (1) (abrogat)3)
Articolul 299 alineatul (2) al doilea, al treilea și al patrulea paragraf Articolul 299 Articolul 349
Articolul 299 alineatul (2) primul paragraf și alineatele (3)-(6) (translatat) Articolul 311a Articolul 355
Articolul 300 (înlocuit) Articolul 188 N Articolul 218
Articolul 301 (înlocuit) Articolul 188 K Articolul 215
Articolul 302 (înlocuit) Articolul 188 P Articolul 220
Articolul 303 (înlocuit) Articolul 188 P Articolul 220
Articolul 304 (înlocuit) Articolul 188 P Articolul 220
Articolul 305 (abrogat)

1) Înlocuiește, de asemenea, articolele 27 A - 27 E, articolele 40-40 B și articolele 43-45 din Tratatul UE existent.

2) Înlocuit, pe fond, de articolul 46 A din Tratatul UE (renumerotat 47).

3) Înlocuit, pe fond, de articolul 49 C din Tratatul UE (renumerotat 52).

Vechea numerotare în Tratatul de instituire a Comunității Europene Numerotarea
în Tratatul de la Lisabona
Noua numerotare în Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene
Articolul 306 Articolul 306 Articolul 350
Articolul 307 Articolul 307 Articolul 351
Articolul 308 Articolul 308 Articolul 352
Articolul 308a Articolul 353
Articolul 309 Articolul 309 Articolul 354
Articolul 310 (translatat) Articolul 188 M Articolul 217
Articolul 311 (abrogat)1
Articolul 299 alineatul (2) primul paragraf și alineatele (3)-(6) (translatat) Articolul 311a Articolul 355
Articolul 312 Articolul 312 Articolul 356
Dispoziții finale
Articolul 313 Articolul 313 Articolul 357
Articolul 313a Articolul 358
Articolul 314 (abrogat)2

1 Înlocuit, pe fond, de articolul 49 B din Tratatul UE (renumerotat 51).

2 Înlocuit, pe fond, de articolul 53 din Tratatul UE (renumerotat 55).

CONFERINȚA REPREZENTANȚILOR GUVERNELOR STATELOR MEMBRE
Bruxelles, 3 decembrie 2007
CIG 15/07

ACT FINAL

Conferința reprezentanților guvernelor statelor membre, convocată la Bruxelles, la 23 iulie 2007, pentru a adopta de comun acord modificările care trebuie aduse la Tratatul privind Uniunea Europeană, la Tratatul de instituire a Comunității Europene și la Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, adoptă următoarele texte:

I. Tratatul de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană și a Tratatului de instituire a Comunității Europene

II. Protocoale

A. Protocoalele anexate la Tratatul privind Uniunea Europeană, la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și, după caz, la Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice:

- Protocolul privind rolul parlamentelor naționale în Uniunea Europeană

- Protocolul privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității

- Protocolul privind Eurogrupul

- Protocolul privind cooperarea structurată permanentă instituită prin articolul 28 A din Tratatul privind Uniunea Europeană

- Protocolul cu privire la articolul 6 alineatul (2) din Tratatul privind Uniunea Europeană referitor la aderarea Uniunii la Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale

- Protocolul privind piața internă și concurența

- Protocolul privind aplicarea Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene în Polonia și în Regatul Unit

- Protocolul privind exercitarea competențelor partajate

- Protocolul privind serviciile de interes general

- Protocolul privind decizia Consiliului referitoare la punerea în aplicare a articolului 9 C alineatul (4) din Tratatul privind Uniunea Europeană și a articolului 205 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene între 1 noiembrie 2014 și 31 martie 2017, pe de o parte, și începând cu 1 aprilie 2017, pe de altă parte

- Protocolul privind dispozițiile tranzitorii

B. Protocoale anexate la Tratatul de la Lisabona

- Protocolul nr. 1 de modificare a protocoalelor anexate la Tratatul privind Uniunea Europeană, la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și/sau la Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice

- Tabelele de corespondență menționate la articolul 2 din Protocolul nr. 1 de modificare a protocoalelor anexate la Tratatul privind Uniunea Europeană, la Tratatul de instituire a Comunității Europene și/sau la Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice

- Protocolul nr. 2 de modificare a Tratatului de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice

III. Anexă la Tratatul de la Lisabona:

- Tabelele de corespondență menționate la articolul 5 din Tratatul de la Lisabona

- Conferința adoptă declarațiile enumerate în continuare și anexate la prezentul act final:

A. Declarațiile cu privire la dispozițiile tratatelor

1. Declarația cu privire la Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene

2. Declarația cu privire la articolul 6 alineatul (2) din Tratatul privind Uniunea Europeană

3. Declarația cu privire la articolul 7a din Tratatul privind Uniunea Europeană

4. Declarația cu privire la componența Parlamentului European

5. Declarația cu privire la acordul politic al Consiliului European referitor la proiectul de decizie privind componența Parlamentului European

6. Declarația cu privire la articolul 9 B alineatele (5) și (6), la articolul 9 D alineatele (6) și (7) și la articolul 9 E din Tratatul privind Uniunea Europeană

7. Declarația cu privire la articolul 9 C alineatul (4) din Tratatul privind Uniunea Europeană și la articolul 205 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

8. Declarația cu privire la măsurile practice de adoptat la data intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona în ceea ce privește președinția Consiliului European și cea a Consiliului Afaceri Externe

9. Declarația cu privire la articolul 9 C alineatul (9) din Tratatul privind Uniunea Europeană referitor la decizia Consiliului European privind exercitarea președinției Consiliului

10. Declarația cu privire la articolul 9 D din Tratatul privind Uniunea Europeană

11. Declarația cu privire la articolul 9 D alineatele (6) și (7) din Tratatul privind Uniunea Europeană

12. Declarația cu privire la articolul 9 E din Tratatul privind Uniunea Europeană

13. Declarația cu privire la politica externă și de securitate comună

14. Declarația cu privire la politica externă și de securitate comună

15. Declarația cu privire la articolul 13a din Tratatul privind Uniunea Europeană

16. Declarația cu privire la articolul 53 alineatul (2) din Tratatul privind Uniunea Europeană

17. Declarația cu privire la supremație

18. Declarația cu privire la delimitarea competențelor

19. Declarația cu privire la articolul 8 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

20. Declarația cu privire la articolul 16 B din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

21. Declarația cu privire la protecția datelor cu caracter personal în domeniul cooperării judiciare în materie penală și al cooperării polițienești

22. Declarația cu privire la articolele 42 și 63a din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

23. Declarația cu privire la articolul 42 al doilea paragraf din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

24. Declarația cu privire la personalitatea juridică a Uniunii Europene

25. Declarația cu privire la articolele 61 H și 188 K din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

26. Declarația cu privire la neparticiparea unui stat membru la o măsură întemeiată pe partea a treia titlul IV din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

27. Declarația cu privire la articolul 69 D alineatul (1) al doilea paragraf din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

28. Declarația cu privire la articolul 78 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

29. Declarația cu privire la articolul 87 alineatul (2) litera (c) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

30. Declarația cu privire la articolul 104 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

31. Declarația cu privire la articolul 140 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

32. Declarație cu privire la articolul 152 alineatul (4) litera (c) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

33. Declarația cu privire la articolul 158 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

34. Declarația cu privire la articolul 163 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

35. Declarația cu privire la articolul 176 A din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

36. Declarația cu privire la articolul 188 N din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene privind negocierea și încheierea de către statele membre a unor acorduri internaționale privind spațiul de libertate, securitate și justiție

37. Declarația cu privire la articolul 188 R din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

38. Declarația cu privire la articolul 222 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene referitor la numărul de avocați generali ai Curții de Justiție

39. Declarația cu privire la articolul 249 B din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

40. Declarația cu privire la articolul 280 D din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

41. Declarația cu privire la articolul 308 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

42. Declarația cu privire la articolul 308 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

43. Declarația cu privire la articolul 311a alineatul (6) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

B. Declarațiile cu privire la protocoalele anexate tratatelor

44. Declarația cu privire la articolul 5 din Protocolul privind acquis-ul Schengen integrat în cadrul Uniunii Europene

45. Declarația cu privire la articolul 5 alineatul (2) din Protocolul privind acquis-ul Schengen integrat în cadrul Uniunii Europene

46. Declarația cu privire la articolul 5 alineatul (3) din Protocolul privind acquis-ul Schengen integrat în cadrul Uniunii Europene

47. Declarația cu privire la articolul 5 alineatele (3), (4) și (5) din Protocolul privind acquis-ul Schengen integrat în cadrul Uniunii Europene

48. Declarația cu privire la Protocolul privind poziția Danemarcei

49. Declarația cu privire la Italia

50. Declarația cu privire la articolul 10 din Protocolul privind dispozițiile tranzitorii

În plus, Conferința ia act de declarațiile enumerate în continuare și anexate la prezentul act final:

51. Declarația Regatului Belgiei cu privire la parlamentele naționale

52. Declarația Regatului Belgiei, a Republicii Bulgaria, a Republicii Federale Germania, a Republicii Elene, a Regatului Spaniei, a Republicii Italiene, a Republicii Cipru, a Republicii Lituania, a Marelui Ducat al Luxemburgului, a Republicii Ungare, a Republicii Malta, a Republicii Austria, a Republicii Portugheze, a României, a Republicii Slovenia și a Republicii Slovace cu privire la simbolurile Uniunii Europene

53. Declarația Republicii Cehe cu privire la Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene

54. Declarația Republicii Federale Germania, a Irlandei, a Republicii Ungare, a Republicii Austria și a Regatului Suediei

55. Declarația Regatului Spaniei și a Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord

56. Declarația Irlandei cu privire la articolul 3 din Protocolul privind poziția Regatului Unit și a Irlandei referitor la spațiul de libertate, securitate și justiție

57. Declarația Republicii Italiene cu privire la componența Parlamentului European

58. Declarația Republicii Letonia, a Republicii Ungare și a Republicii Malta cu privire la ortografierea denumirii monedei unice în tratate

59. Declarația Regatului Țărilor de Jos cu privire la articolul 270a din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

60. Declarația Regatului Țărilor de Jos cu privire la articolul 311a din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

61. Declarația Republicii Polone cu privire la Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene

62. Declarația Republicii Polone cu privire la Protocolul privind aplicarea Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene în Polonia și în Regatul Unit

63. Declarația Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord cu privire la definiția noțiunii "resortisanți"

64. Declarația Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord cu privire la dreptul de vot la alegerile parlamentare europene

65. Declarația Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord cu privire la articolul 61 H din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Semnat la Lisabona la treisprezece decembrie două mii șapte.

.....................................................................................................................

(în toate limbile)

Pentru ..............................

.....................................................................................................................

A. DECLARAȚIILE CU PRIVIRE LA DISPOZIȚIILE TRATATELOR

1. Declarația cu privire la Carta drepturilor fundamentale a
Uniunii Europene

Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, care are forță juridică obligatorie, confirmă drepturile fundamentale garantate prin Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale și astfel cum rezultă acestea din tradițiile constituționale comune statelor membre.

Prezenta cartă nu extinde domeniul de aplicare a dreptului Uniunii în afara competențelor Uniunii, nici nu creează vreo competență sau sarcină nouă pentru Uniune și nu modifică competențele și sarcinile stabilite de tratate.

2. Declarația cu privire la articolul 6 alineatul (2)
din
Tratatul privind Uniunea Europeană

Conferința convine că aderarea Uniunii la Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale trebuie realizată în conformitate cu proceduri care să permită menținerea aspectelor specifice ordinii juridice a Uniunii. În acest context, Conferința constată existența unui dialog constant între Curtea de Justiție a Uniunii Europene și Curtea Europeană a Drepturilor Omului, dialog care va putea fi consolidat cu ocazia aderării Uniunii la convenția menționată anterior.

3. Declarația cu privire la articolul 7a din Tratatul privind Uniunea
Europeană

Uniunea ia în considerare situația specială a țărilor de dimensiuni mici cu care întreține relații specifice de proximitate.

4. Declarația cu privire la componența Parlamentului European

Locul suplimentar din Parlamentul European va fi atribuit Italiei.

5. Declarația cu privire la acordul politic al Consiliului European
referitor la proiectul de decizie privind componența
Parlamentului European

Consiliul European își va da acordul la nivel politic cu privire la proiectul revizuit al deciziei privind componența Parlamentului European pentru legislatura 2009-2014, pe baza propunerii Parlamentului European.

6. Declarația cu privire la articolul 9 B alineatele (5) și (6), la
articolul 9 D alineatele (6) și (7) și la articolul 9 E
din Tratatul privind Uniunea Europeană

La alegerea persoanelor chemate să ocupe funcțiile de președinte al Consiliului European, de președinte al Comisiei și de Înalt Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, trebuie avută în vedere în mod corespunzător necesitatea de a respecta diversitatea geografică și demografică a Uniunii, precum și pe cea a statelor membre ale acesteia.

7. Declarația cu privire la articolul 9 C alineatul (4) din Tratatul
privind Uniunea Europeană și la articolul 205 alineatul (2)
din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Conferința declară că decizia privind punerea în aplicare a articolului 9 C alineatul (4) din Tratatul privind Uniunea Europeană și a articolului 205 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene va fi adoptată de Consiliu la data semnării Tratatului de la Lisabona și va intra în vigoare la data intrării în vigoare a tratatului menționat. Textul proiectului deciziei menționate este prevăzut în continuare:

Proiect de decizie a Consiliului
privind punerea în aplicare a articolului 9 C alineatul (4) din Tratatul
privind Uniunea Europeană și a articolului 205 alineatul (2) din
Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene între 1 noiembrie
2014 și 31 martie 2017, pe de o parte, și începând cu 1 aprilie
2017, pe de altă parte

Consiliul Uniunii Europene,

întrucât:

(1) este oportună adoptarea unor dispoziții care să permită o tranziție fără dificultăți de la sistemul de adoptare a deciziilor în cadrul Consiliului cu majoritate calificată - astfel cum este definit la articolul 3 alineatul (3) din Protocolul privind dispozițiile tranzitorii, care continuă să se aplice până la 31 octombrie 2014 la sistemul de vot prevăzut la articolul 9 C alineatul (4) din Tratatul privind Uniunea Europeană și la articolul 205 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, care se aplică de la 1 noiembrie 2014, inclusiv, pentru o perioadă de tranziție, până la 31 martie 2017, a unor dispoziții specifice prevăzute la articolul 3 alineatul (2) din protocolul menționat;

(2) se reamintește faptul că depunerea tuturor eforturilor pentru consolidarea legitimității democratice a actelor adoptate cu majoritate calificată constituie o practică a Consiliului,

decide:

SECȚIUNEA 1 Dispozițiile aplicabile între 1 noiembrie 2014 și 31 martie 2017

ARTICOLUL 1

Între 1 noiembrie 2014 și 31 martie 2017, în cazul în care membrii Consiliului reprezentând:

(a) cel puțin trei pătrimi din populație; sau

(b) cel puțin trei pătrimi din numărul statelor membre necesare pentru a constitui o minoritate de blocare rezultând din aplicarea articolului 9 C alineatul (4) primul paragraf din Tratatul privind Uniunea Europeană sau a articolului 205 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene își exprimă opoziția față de adoptarea unui act de către Consiliu cu majoritate calificată, Consiliul deliberează asupra chestiunii în cauză.

ARTICOLUL 2

În cursul acestor deliberări, Consiliul depune toate eforturile pentru a ajunge, într-un termen rezonabil și fără a aduce atingere termenelor obligatorii stabilite de dreptul Uniunii, la o soluție satisfăcătoare, care să răspundă preocupării exprimate de membrii Consiliului menționați la articolul 1.

ARTICOLUL 3

În acest scop, președintele Consiliului, asistat de Comisie și în conformitate cu regulamentul de procedură al Consiliului, întreprinde toate inițiativele necesare pentru a facilita un acord pe baze mai largi în cadrul Consiliului. Membrii Consiliului își dau concursul în acest sens.

SECȚIUNEA 2 Dispozițiile aplicabile începând cu 1 aprilie 2017

ARTICOLUL 4

Începând cu 1 aprilie 2017, în cazul în care membrii Consiliului reprezentând:

(a) cel puțin 55% din populație; sau

(b) cel puțin 55% din numărul statelor membre necesare pentru a constitui o minoritate de blocare rezultând din aplicarea articolului 9 C alineatul (4) primul paragraf din Tratatul privind Uniunea Europeană sau a articolului 205 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene își exprimă opoziția față de adoptarea unui act de către Consiliu cu majoritate calificată, Consiliul deliberează asupra chestiunii în cauză.

ARTICOLUL 5

În cursul acestor deliberări, Consiliul depune toate eforturile pentru a ajunge, într-un termen rezonabil și fără a aduce atingere termenelor obligatorii stabilite de dreptul Uniunii, la o soluție satisfăcătoare, care să răspundă preocupării exprimate de membrii Consiliului menționați la articolul 4.

ARTICOLUL 6

În acest scop, președintele Consiliului, asistat de Comisie și în conformitate cu regulamentul de procedură al Consiliului, întreprinde toate inițiativele necesare pentru a facilita un acord pe baze mai largi în cadrul Consiliului. Membrii Consiliului își dau concursul în acest sens.

SECȚIUNEA 3 Intrarea în vigoare

ARTICOLUL 7

Prezenta decizie intră în vigoare la data intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona.

8. Declarația cu privire la măsurile practice de adoptat
la data intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona
în ceea ce privește președinția Consiliului European
și cea a Consiliului Afaceri Externe

În cazul în care Tratatul de la Lisabona ar intra în vigoare după 1 ianuarie 2009, Conferința invită autoritățile competente ale statului membru care exercită președinția semestrială a Consiliului în acel moment, pe de o parte, precum și personalitatea care va fi aleasă Președinte al Consiliului European și personalitatea care va fi numită Înalt Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, pe de altă parte, să ia, consultându-se cu președinția semestrială următoare, măsurile concrete necesare care permit o tranziție eficientă a aspectelor materiale și organizaționale ale exercitării președinției Consiliului European și a Consiliului Afaceri Externe.

9. Declarația cu privire la articolul 9 C alineatul (9) din Tratatul
privind Uniunea Europeană referitor la decizia Consiliului
European privind exercitarea președinției Consiliului

Conferința declară că, după semnarea Tratatului de la Lisabona, Consiliul ar trebui să înceapă pregătirea deciziei de stabilire a procedurilor de aplicare a deciziei privind exercitarea președinției Consiliului și să o aprobe din punct de vedere politic în termen de șase luni. Un proiect de decizie a Consiliului European, care va fi adoptată la data intrării în vigoare a tratatului menționat, este prevăzut în continuare:

Proiect de decizie a Consiliului European privind
exercitarea președinției Consiliului

ARTICOLUL 1

(1) Președinția Consiliului, cu excepția formațiunii Afaceri Externe, este asigurată, pe o perioadă de 18 luni, de grupuri prestabilite de trei state membre. Aceste grupuri sunt formate în baza unui sistem egal de rotație a statelor membre, avându-se în vedere diversitatea acestora și de echilibrul geografic al Uniunii.

(2) Fiecare membru al unui grup asigură, prin rotație, pentru o durată de șase luni, președinția tuturor formațiunilor Consiliului, cu excepția formațiunii Afaceri Externe. Ceilalți membri ai grupului asistă președinția în îndeplinirea tuturor responsabilităților acesteia, pe baza unui program comun. Membrii grupului pot conveni asupra altor aranjamente.

ARTICOLUL 2

Președinția Comitetului Reprezentanților Permanenți ai guvernelor statelor membre este asigurată de un reprezentant al statului membru care asigură președinția Consiliului Afaceri Generale.

Președinția Comitetului Politic și de Securitate este asigurată de un reprezentant al Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

Președinția comisiilor pregătitoare a diverselor formațiuni ale Consiliului, cu excepția formațiunii Afaceri Externe, îi revine membrului grupului care asigură președinția formațiunii în cauză, cu excepția cazului în care se decide altfel în conformitate cu articolul 4.

ARTICOLUL 3

Consiliul Afaceri Generale asigură, în cooperare cu Comisia, coerența și continuitatea lucrărilor diferitelor formațiuni ale Consiliului în cadrul unui program pe mai mulți ani. Statele membre care dețin președinția, sprijinite de Secretariatul General al Consiliului, iau toate măsurile necesare pentru organizarea și buna desfășurare a lucrărilor Consiliului.

ARTICOLUL 4

Consiliul adoptă o decizie de stabilire a dispozițiilor de aplicare a prezentei decizii.

10. Declarația cu privire la articolul 9 D
din Tratatul privind Uniunea Europeană

Conferința consideră că, deoarece Comisia nu va mai cuprinde resortisanți ai tuturor statelor membre, aceasta va trebui să acorde o atenție specială necesității de a garanta o transparență absolută în relațiile sale cu toate statele membre. În consecință, Comisia trebuie să mențină un contact strâns cu toate statele membre, indiferent dacă acestea au sau nu un resortisant printre membrii Comisiei și, în acest sens, trebuie să acorde o atenție specială nevoii de a transmite informațiile tuturor statelor membre și de a le consulta.

Conferința consideră că, printre altele, Comisia trebuie să ia toate măsurile utile pentru a garanta că realitățile politice, sociale și economice ale tuturor statelor membre, inclusiv ale celor care nu au resortisanți printre membrii Comisiei, se iau pe deplin în considerare. Printre aceste măsuri trebuie să se numere garanția că punctele de vedere ale acestor state membre se iau în considerare prin adoptarea unor forme de organizare adecvate.

11. Declarația cu privire la articolul 9 D alineatele (6) și (7)
din Tratatul privind Uniunea Europeană

Conferința consideră că, în temeiul dispozițiilor tratatelor, Parlamentului European și Consiliului European le revine în comun răspunderea pentru buna desfășurare a procesului de alegere a președintelui Comisiei Europene. În consecință, reprezentanții Parlamentului European și ai Consiliului European trebuie să procedeze, înainte de adoptarea deciziei Consiliului European, la efectuarea consultărilor necesare în cadrul considerat ca fiind cel mai adecvat. Aceste consultări vor viza profilul candidaților la funcția de președinte al Comisiei, având în vedere alegerile pentru Parlamentul European, în conformitate cu articolul 9 D alineatul (7) primul paragraf. Formele de realizare a acestor consultări pot fi stabilite de către Parlamentul European și Consiliul European în timp util și de comun acord.

12. Declarația cu privire la articolul 9 E din Tratatul privind
Uniunea Europeană

(1) Conferința declară că Parlamentul European va fi contactat în mod corespunzător pe parcursul lucrărilor pregătitoare ce preced numirea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, care va avea loc la data intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona, în conformitate cu articolul 9E din Tratatul privind Uniunea Europeană și cu articolul 5 din Protocolul privind dispozițiile tranzitorii; mandatul Înaltului Reprezentant va începe la acea dată și va înceta la data expirării mandatului Comisiei în exercițiu la data respectivă.

(2) Mai mult, Conferința reamintește că Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, al cărui mandat va începe în noiembrie 2009 în același timp și având aceeași durată ca și mandatul viitoarei Comisii, va fi numit în conformitate cu dispozițiile articolelor 9D și 9E din Tratatul privind Uniunea Europeană.

13. Declarația cu privire la politica externă
și de securitate comună

Conferința subliniază faptul că dispozițiile Tratatului privind Uniunea Europeană referitoare la politica externă și de securitate comună, inclusiv crearea funcției de Înalt Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și instituirea unui Serviciu pentru acțiune externă, nu aduc atingere responsabilităților statelor membre, în forma lor actuală, în ceea ce privește formularea și exercitarea politicii lor externe și nici modului în care acestea sunt reprezentate în țări terțe și în cadrul organizațiilor internaționale.

Conferința reamintește, de asemenea, că dispozițiile care reglementează politica de securitate și de apărare comună nu aduc atingere caracterului specific al politicii de securitate și apărare a statelor membre.

Aceasta subliniază că Uniunea Europeană și statele sale membre trebuie să respecte în continuare obligațiile care decurg din dispozițiile Cartei Organizației Națiunilor Unite și, în special, din responsabilitatea principală care revine Consiliului de Securitate și membrilor săi în domeniul menținerii păcii și a securității la nivel internațional.

14. Declarația cu privire la politica externă și de securitate comună

Pe lângă normele și procedurile specifice menționate la articolul 11 alineatul (1) din Tratatul privind Uniunea Europeană, Conferința subliniază faptul că dispozițiile referitoare la politica externă și de securitate comună, inclusiv cele referitoare la Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și la Serviciul pentru acțiune externă, nu aduc atingere bazei juridice existente, responsabilităților și competențelor fiecărui stat membru în ceea ce privește formularea și exercitarea politicii sale externe, serviciile sale diplomatice naționale, relațiile sale cu țările terțe, și participarea sa în cadrul organizațiilor internaționale, inclusiv afilierea unui stat membru la Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite.

Conferința ia notă, de asemenea, că dispozițiile referitoare la politica externă și de securitate comună nu atribuie Comisiei noi competențe de inițiere a deciziilor și nu extinde rolul Parlamentului European.

Conferința reamintește, de asemenea, că dispozițiile care reglementează politica de securitate și apărare comună nu aduc atingere caracterului specific al politicii de securitate și apărare a statelor membre.

15. Declarația cu privire la articolul 13a
din Tratatul privind Uniunea Europeană

Conferința declară că, de îndată ce a fost semnat Tratatul de la Lisabona, secretarul general al Consiliului, Înalt Reprezentant pentru politica externă și de securitate comună, Comisia și statele membre trebuie să inițieze lucrările pregătitoare referitoare la Serviciul european pentru acțiune externă.

16. Declarația cu privire la articolul 53 alineatul (2)
din
Tratatul privind Uniunea Europeană

Conferința consideră că traducerea tratatelor în limbile menționate la articolul 53 alineatul (2) contribuie la îndeplinirea obiectivului enunțat la articolul 2 alineatul (3) al patrulea paragraf, care prevede respectarea de către Uniune a bogăției diversității sale culturale și lingvistice. În acest sens, Conferința confirmă angajamentul Uniunii față de diversitatea culturală a Europei și faptul că va continua să acorde o atenție specială acestor limbi, precum și altor limbi.

Conferința recomandă ca statele membre care doresc să facă uz de posibilitatea menționată la articolul 53 alineatul (2) să comunice Consiliului, în termen de șase luni de la semnarea Tratatului de la Lisabona, limba sau limbile în care va fi tradus acest tratat.

17. Declarația cu privire la supremație

Conferința reamintește că, în conformitate cu jurisprudența constantă a Curții de Justiție a Uniunii Europene, tratatele și legislația adoptată de Uniune pe baza tratatelor au prioritate în raport cu dreptul statelor membre, în condițiile prevăzute de jurisprudența menționată anterior.

În plus, Conferința a hotărât ca Avizul Serviciului juridic al Consiliului, astfel cum figurează în documentul 11197/07 (JUR 260), să fie anexat prezentului act final:

"Avizul Serviciului juridic al Consiliului
din 22 iunie 2007

Din jurisprudența Curții de Justiție reiese că supremația dreptului comunitar este un principiu fundamental al dreptului comunitar. Conform Curții, acest principiu este inerent naturii specifice a Comunității Europene. La data primei hotărâri din cadrul acestei jurisprudențe consacrate (hotărârea din 15 iulie 1964, în cauza 6/64, Costa/ENEL1), supremația nu era menționată în tratat. Situația nu s-a schimbat nici astăzi. Faptul că principiul supremației nu va fi inclus în viitorul tratat nu va schimba în niciun fel existența principiului și jurisprudența în vigoare a Curții de Justiție."

1 "Reiese (...) că, izvorând dintr-o sursă independentă, dreptului născut din tratat nu ar putea, dată fiind natura sa specifică originală, să i se opună din punct de vedere juridic un text intern, indiferent de natura acestuia, fără a-și pierde caracterul comunitar și fără a fi pus în discuție fundamentul juridic al Comunității înseși."

18. Declarația cu privire la delimitarea competențelor

Conferința subliniază că, în conformitate cu sistemul partajării competențelor între Uniune și statele membre, astfel cum este prevăzut în Tratatul privind Uniunea Europeană și de Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, orice competență care nu a fost atribuită Uniunii prin tratate aparține statelor membre.

În situația în care tratatele atribuie Uniunii competențe partajate cu statele membre într-un anumit domeniu, statele membre își exercită competența în măsura în care Uniunea nu și-a exercitat competența sau a hotărât să înceteze să și-o mai exercite. Această ultimă situație poate să apară atunci când instituțiile UE competente hotărăsc să abroge un act legislativ, în special pentru a garanta mai buna respectare în mod constant a principiilor subsidiarității și proporționalității. Consiliul poate solicita Comisiei, la inițiativa unuia sau a mai multora dintre membrii săi (reprezentanți ai statelor membre) și în conformitate cu articolul 208 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, să înainteze propuneri de abrogare a unui act legislativ. Conferința salută declarația Comisiei, potrivit căreia aceasta va acorda o atenție deosebită respectivelor solicitări.

În același sens, reprezentanții guvernelor statelor membre, întruniți în cadrul Conferinței interguvernamentale, conform procedurii ordinare de revizuire prevăzute la articolul 48 alineatele (2)-(5) din Tratatul privind Uniunea Europeană, pot decide să modifice tratatele pe care se întemeiază Uniunea, inclusiv în vederea extinderii sau reducerii competențelor atribuite Uniunii în tratatele menționate anterior.

19. Declarația cu privire la articolul 3
din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Conferința convine că, în cadrul eforturilor globale ale Uniunii pentru eliminarea inegalităților dintre bărbați și femei, aceasta va urmări, în cadrul diferitelor sale politici, lupta împotriva tuturor formelor de violență domestică. Statele membre trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a preveni și reprima aceste acte criminale, precum și pentru ajutorarea și protejarea victimelor.

20. Declarația cu privire la articolul 16 B
din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Conferința declară că, de fiecare dată când, în temeiul articolului 16 Ba, trebuie adoptate norme privind protecția datelor cu caracter personal care ar putea avea un impact direct asupra securității naționale, trebuie să se țină seama de aceste norme în mod corespunzător. Conferința reamintește că legislația aplicabilă în prezent (a se vedea, în special, Directiva 95/46/CE) prevede derogări specifice în acest sens.

21. Declarația cu privire la protecția datelor cu caracter
personal în domeniul cooperării judiciare în materie penală
și al cooperării polițienești

Conferința recunoaște că normele specifice privind protecția datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date în domeniul cooperării judiciare în materie penală și al cooperării polițienești în temeiul articolului 16 B din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene s-ar putea dovedi necesare, având în vedere natura specifică a acestor domenii.

22. Declarația cu privire la articolele 42 și 63a
din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Conferința consideră că, în cazul în care un proiect de act legislativ întemeiat pe articolul 63a alineatul (2) ar aduce atingere aspectelor importante ale sistemului de securitate socială dintr-un stat membru, în special în ceea ce privește domeniul de aplicare, costul sau structura financiară, sau ar afecta echilibrul financiar al acestuia după cum prevede articolul 42 al doilea paragraf, interesele statului respectiv vor fi luate în considerare în mod adecvat.

23. Declarația cu privire la articolul 42 al doilea paragraf
din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Conferința reamintește că, în această situație, în conformitate cu articolul 9 B alineatul (4) din Tratatul privind Uniunea Europeană, Consiliul European hotărăște prin consens.

24. Declarația cu privire la personalitatea juridică
a Uniunii Europene

Conferința confirmă că faptul că Uniunea Europeană are personalitate juridică nu o va autoriza în niciun fel să legifere