Declarația cu privire la politica externă și de securitate comună | Tratat

Acesta este un fragment din Tratatul de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană și a Tratatului de instituire a Comunității Europene din 13.12.2007 *). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

ACT FINAL - DECLARAȚIILE CU PRIVIRE LA DISPOZIȚIILE TRATATELOR -
13.
Declarația cu privire la politica externă
și de securitate comună

Conferința subliniază faptul că dispozițiile Tratatului privind Uniunea Europeană referitoare la politica externă și de securitate comună, inclusiv crearea funcției de Înalt Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și instituirea unui Serviciu pentru acțiune externă, nu aduc atingere responsabilităților statelor membre, în forma lor actuală, în ceea ce privește formularea și exercitarea politicii lor externe și nici modului în care acestea sunt reprezentate în țări terțe și în cadrul organizațiilor internaționale.

Conferința reamintește, de asemenea, că dispozițiile care reglementează politica de securitate și de apărare comună nu aduc atingere caracterului specific al politicii de securitate și apărare a statelor membre.

Aceasta subliniază că Uniunea Europeană și statele sale membre trebuie să respecte în continuare obligațiile care decurg din dispozițiile Cartei Organizației Națiunilor Unite și, în special, din responsabilitatea principală care revine Consiliului de Securitate și membrilor săi în domeniul menținerii păcii și a securității la nivel internațional.

Acesta este un fragment din Tratatul de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană și a Tratatului de instituire a Comunității Europene din 13.12.2007 *). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Tratat:
Declarația cu privire la articolul 7a din Tratatul privind Uniunea Europeană
Declarația cu privire la componența Parlamentului European
Declarația cu privire la acordul politic al Consiliului European referitor la proiectul de decizie privind componența Parlamentului European
Declarația cu privire la articolul 9 B alineatele (5) și (6), la articolul 9 D alineatele (6) și (7) și la articolul 9 E din Tratatul privind Uniunea Europeană
Declarația cu privire la articolul 9 C alineatul (4) din Tratatul privind Uniunea Europeană și la articolul 205 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene
Declarația cu privire la măsurile practice de adoptat la data intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona în ceea ce privește președinția Consiliului European și cea a Consiliului Afaceri Externe
Declarația cu privire la articolul 9 C alineatul (9) din Tratatul privind Uniunea Europeană referitor la decizia Consiliului European privind exercitarea președinției Consiliului
Declarația cu privire la articolul 9 D din Tratatul privind Uniunea Europeană
Declarația cu privire la articolul 9 D alineatele (6) și (7) din Tratatul privind Uniunea Europeană
Declarația cu privire la articolul 9 E din Tratatul privind Uniunea Europeană
Declarația cu privire la politica externă și de securitate comună
Declarația cu privire la politica externă și de securitate comună
Declarația cu privire la articolul 13a din Tratatul privind Uniunea Europeană
Declarația cu privire la articolul 53 alineatul (2) din Tratatul privind Uniunea Europeană
Declarația cu privire la supremație
Declarația cu privire la delimitarea competențelor
Declarația cu privire la articolul 3 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene
Declarația cu privire la articolul 16 B din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene
Declarația cu privire la protecția datelor cu caracter personal în domeniul cooperării judiciare în materie penală și al cooperării polițienești
Declarația cu privire la articolele 42 și 63a din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene
Declarația cu privire la articolul 42 al doilea paragraf din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene
;
se încarcă...