Declarația cu privire la articolul 176 A din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene | Tratat

Acesta este un fragment din Tratatul de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană și a Tratatului de instituire a Comunității Europene din 13.12.2007 *). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

ACT FINAL - DECLARAȚIILE CU PRIVIRE LA DISPOZIȚIILE TRATATELOR -
35.
Declarația cu privire la articolul 176 A
din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Conferința consideră că articolul 176 A nu aduce atingere dreptului statelor membre de a adopta dispozițiile necesare pentru a-și asigura aprovizionarea cu energie în condițiile prevăzute la articolul 297.

Acesta este un fragment din Tratatul de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană și a Tratatului de instituire a Comunității Europene din 13.12.2007 *). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Tratat:
Declarația cu privire la articolele 61 H și 188 K din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene
Declarația cu privire la neparticiparea unui stat membru la o măsură întemeiată pe partea a treia titlul IV din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene
Declarația cu privire la articolul 69 D alineatul (1) al doilea paragraf din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene
Declarația cu privire la articolul 78 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene
Declarația cu privire la articolul 87 alineatul (2) litera (c) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene
Declarația cu privire la articolul 104 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene
Declarația cu privire la articolul 140 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene
Declarația cu privire la articolul 152 alineatul (4) litera (c) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene
Declarația cu privire la articolul 158 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene
Declarația cu privire la articolul 163 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene
Declarația cu privire la articolul 176 A din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene
Declarația cu privire la articolul 188 N din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene privind negocierea și încheierea de către statele membre a unor acorduri internaționale privind spațiul de libertate, securitate și justiție
Declarația cu privire la articolul 188 R din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene
Declarația cu privire la articolul 222 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene referitor la numărul de avocați generali ai Curții de Justiție
Declarația cu privire la articolul 249 B din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene
Declarația cu privire la articolul 280 D din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene
Declarația cu privire la articolul 308 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene
Declarația cu privire la articolul 308 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene
Declarația cu privire la articolul 311a alineatul (6) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene
Declarația cu privire la articolul 5 din Protocolul privind acquis ul Schengen integrat în cadrul Uniunii Europene
Declarația cu privire la articolul 5 alineatul (2) din Protocolul privind acquis ul Schengen integrat în cadrul Uniunii Europene
;
se încarcă...