ARTICOLUL 280 D " | Tratat

Acesta este un fragment din Tratatul de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană și a Tratatului de instituire a Comunității Europene din 13.12.2007 *). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Se adaugă articolele 280 A 280 I, cu textul următor, articole care, împreună cu articolul 10 din Tratatul privind Uniunea Europeană, înlocuiesc articolele 27 A 27 E, articolele 40 40 B și articolele 43 45 din Tratatul privind Uniunea Europeană existent și articolele 11 și 11 A din Tratatul de instituire a Comunității Europene: - " -
ARTICOLUL 280 D

(1) Statele membre care doresc să stabilească între ele o formă de cooperare consolidată într-unul din domeniile prevăzute în tratate, cu excepția domeniilor de competență exclusivă și a politicii externe și de securitate comune, înaintează Comisiei o cerere precizând domeniul de aplicare și obiectivele urmărite prin forma de cooperare consolidată preconizată. Comisia poate prezenta Consiliului o propunere în acest sens. În cazul în care nu prezintă o astfel de propunere, Comisia comunică statelor membre în cauză motivele pentru care a procedat astfel.

Autorizarea de a recurge la o formă de cooperare consolidată prevăzută la primul paragraf se acordă de către Consiliu, care hotărăște la propunerea Comisiei și după aprobarea Parlamentului European.

(2) Cererea statelor membre care doresc să stabilească între ele o formă de cooperare consolidată în cadrul politicii externe și de securitate comună este adresată Consiliului. Aceasta se transmite Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, care își dă avizul asupra coerenței formei de cooperare consolidată, preconizată cu politica externă și de securitate comună a Uniunii, precum și Comisiei, care își dă avizul în special asupra coerenței formei de cooperare consolidată, preconizată cu celelalte politici ale Uniunii. Cererea se transmite, de asemenea, Parlamentului European spre informare.

Autorizarea de a recurge la o formă de cooperare consolidată este acordată prin decizie a Consiliului, care hotărăște în unanimitate.

Acesta este un fragment din Tratatul de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană și a Tratatului de instituire a Comunității Europene din 13.12.2007 *). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Tratat:

   ARTICOLUL 254a   "

   ARTICOLUL 256a   Organele consultative ale Uniunii

   ARTICOLUL 270a   Cadrul financiar multianual

   ARTICOLUL 272   "

   ARTICOLUL 277   "

   ARTICOLUL 279a   "

   ARTICOLUL 279b   "

   ARTICOLUL 280 A   "

   ARTICOLUL 280 B   "

   ARTICOLUL 280 C   "

   ARTICOLUL 280 D   "

   ARTICOLUL 280 E   "

   ARTICOLUL 280 F   "

   ARTICOLUL 280 G   "

   ARTICOLUL 280 H   "

   ARTICOLUL 280 I   "

   ARTICOLUL 308   "

   ARTICOLUL 308a   "

   ARTICOLUL 309   "

   ARTICOLUL 313a   "

   ARTICOLUL 3   Modificări la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul de instituire a Comunității Europene
;
se încarcă...