ARTICOLUL 2 PROTOCOLUL privind aplicarea Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene în Polonia și în Regatul Unit | Tratat

Acesta este un fragment din Tratatul de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană și a Tratatului de instituire a Comunității Europene din 13.12.2007 *). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Protocoalele care se anexează la Tratatul privind Uniunea Europeană, la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și, după caz, la Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice - PROTOCOLUL privind aplicarea Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene în Polonia și în Regatul Unit -
ARTICOLUL 2

Atunci când o dispoziție a cartei face trimitere la legislațiile și practicile naționale, aceasta se aplică Poloniei sau Regatului Unit numai în măsura în care drepturile și principiile pe care le conține sunt recunoscute de legislațiile sau practicile din Polonia ori din Regatul Unit.

Acesta este un fragment din Tratatul de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană și a Tratatului de instituire a Comunității Europene din 13.12.2007 *). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Tratat:
ARTICOLUL 9 PROTOCOLUL privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității
ARTICOLUL 1 PROTOCOLUL privind Eurogrupul
ARTICOLUL 2 PROTOCOLUL privind Eurogrupul
ARTICOLUL 1 PROTOCOLUL privind cooperarea structurată permanentă stabilită prin articolul 28 din Tratatul privind Uniunea Europeană
ARTICOLUL 2 PROTOCOLUL privind cooperarea structurată permanentă stabilită prin articolul 28 din Tratatul privind Uniunea Europeană
ARTICOLUL 3 PROTOCOLUL privind cooperarea structurată permanentă stabilită prin articolul 28 din Tratatul privind Uniunea Europeană
ARTICOLUL 1 PROTOCOLUL cu privire la articolul 6 alineatul (2) din Tratatul privind Uniunea Europeană referitor la aderarea Uniunii la Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale
ARTICOLUL 2 PROTOCOLUL cu privire la articolul 6 alineatul (2) din Tratatul privind Uniunea Europeană referitor la aderarea Uniunii la Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale
ARTICOLUL 3 PROTOCOLUL cu privire la articolul 6 alineatul (2) din Tratatul privind Uniunea Europeană referitor la aderarea Uniunii la Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale
ARTICOLUL 1 PROTOCOLUL privind aplicarea Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene în Polonia și în Regatul Unit
ARTICOLUL 2 PROTOCOLUL privind aplicarea Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene în Polonia și în Regatul Unit
ARTICOL UNIC PROTOCOLUL privind exercitarea competențelor partajate
ARTICOLUL 1 PROTOCOLUL privind serviciile de interes general
ARTICOLUL 2 PROTOCOLUL privind serviciile de interes general
ARTICOL UNIC PROTOCOLUL privind decizia Consiliului referitoare la punerea în aplicare a articolului 9C alineatul (4) din Tratatul privind Uniunea Europeană și a articolului 205 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene între 1 noiembrie 2014 și 31 martie 2017, pe de o parte, și începând cu 1 aprilie 2017, pe de altă parte
ARTICOLUL 1 PROTOCOLUL privind dispozițiile tranzitorii
ARTICOLUL 2 DISPOZIȚII PRIVIND PARLAMENTUL EUROPEAN
ARTICOLUL 3 DISPOZIȚII PRIVIND MAJORITATEA CALIFICATĂ
ARTICOLUL 4 DISPOZIȚII PRIVIND FORMAȚIUNILE CONSILIULUI
ARTICOLUL 5 DISPOZIȚII PRIVIND COMISIA, INCLUSIV ÎNALTUL REPREZENTANT AL UNIUNII PENTRU AFACERI EXTERNE ȘI POLITICA DE SECURITATE
ARTICOLUL 6 DISPOZIȚII PRIVIND SECRETARUL GENERAL AL CONSILIULUI, ÎNALTUL REPREZENTANT PENTRU POLITICA EXTERNĂ ȘI DE SECURITATE COMUNĂ ȘI SECRETARUL GENERAL ADJUNCT AL CONSILIULUI
;
se încarcă...