ARTICOLUL 16 B " | Tratat

Acesta este un fragment din Tratatul de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană și a Tratatului de instituire a Comunității Europene din 13.12.2007 *). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Se introduce un articol 16 B, care înlocuiește articolul 286, cu textul următor: - " -
ARTICOLUL 16 B

(1) Orice persoană are dreptul la protecția datelor cu caracter personal care o privesc.

(2) Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară, stabilesc normele privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii, precum și de către statele membre în exercitarea activităților care fac parte din domeniul de aplicare a dreptului Uniunii, precum și normele privind libera circulație a acestor date. Respectarea acestor norme face obiectul controlului unor autorități independente.

Normele adoptate în temeiul prezentului articol nu aduc atingere normelor specifice prevăzute la articolul 25a din Tratatul privind Uniunea Europeană."

Acesta este un fragment din Tratatul de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană și a Tratatului de instituire a Comunității Europene din 13.12.2007 *). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Tratat:

   ARTICOLUL 2   Modificări la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul de instituire a Comunității Europene

   ARTICOLUL 1a   "

   ARTICOLUL 2 A   CATEGORII ȘI DOMENII DE COMPETENȚE ALE UNIUNII

   ARTICOLUL 2 B   CATEGORII ȘI DOMENII DE COMPETENȚE ALE UNIUNII

   ARTICOLUL 2 C   CATEGORII ȘI DOMENII DE COMPETENȚE ALE UNIUNII

   ARTICOLUL 2 D   CATEGORII ȘI DOMENII DE COMPETENȚE ALE UNIUNII

   ARTICOLUL 2 E   CATEGORII ȘI DOMENII DE COMPETENȚE ALE UNIUNII

   ARTICOLUL 2 F   DISPOZIȚII DE APLICARE GENERALĂ

   ARTICOLUL 5a   "

   ARTICOLUL 5b   "

   ARTICOLUL 16 B   "

   ARTICOLUL 16 C   "

   ARTICOLUL 61   Dispoziții generale

   ARTICOLUL 61 A   Dispoziții generale

   ARTICOLUL 61 B   Dispoziții generale

   ARTICOLUL 61 C   Dispoziții generale

   ARTICOLUL 61 D   Dispoziții generale

   ARTICOLUL 61 E   Dispoziții generale

   ARTICOLUL 61 F   Dispoziții generale

   ARTICOLUL 61 G   Dispoziții generale

   ARTICOLUL 61 H   Dispoziții generale
;
se încarcă...