Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C.-S.A. în vederea achiziționării de autoturisme

Modificări (6), Puneri în aplicare (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Admis recurs în interesul legii (1), Referințe (2), Comentarii expert, Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 21 decembrie 2007

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere:

- necesitatea instituirii unor reglementări care să permită acordarea efectivă a despăgubirii pentru persoanele fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziționării de autoturisme;

- urgența instituirii în cel mai scurt timp a unui cadru legal care să permită acordarea de despăgubiri în regim nediscriminatoriu tuturor deponenților care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C. - S.A. pentru achiziționarea de autoturisme, indiferent de marca acestora, și nu doar acelora care au avut în vedere achiziționarea de autoturisme Dacia, Jurisprudență

ținând seama de faptul că neadoptarea unor măsuri imediate prin intermediul unei ordonanțe de urgență ar conduce la imposibilitatea acordării despăgubirilor pentru persoanele fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziționării de autoturisme,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. 1. - Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență, Comentarii expert (1)

(1) Persoanele fizice care până la data de 15 februarie 1992 au efectuat depuneri de sume la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziționării de autoturisme au dreptul să obțină despăgubiri bănești dacă depozitele astfel constituite, existente în conturile active, îndeplinesc condiția neafectării soldului inițial. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(2) În înțelesul prezentei ordonanțe de urgență, depozitele existente în conturile active care îndeplinesc condiția neafectării soldului inițial, conform alin. (1), sunt acele depozite constituite din sume reprezentând avansuri sau depuneri integrale în vederea achiziționării de autoturisme, existente în sold, fără dobânda aferentă și din care nu s-au efectuat retrageri. Jurisprudență

Art. 2. - Modificări (1), Jurisprudență

Valoarea totală a despăgubirii însumează 759.784.177,26 lei, conform anexei care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență, și reprezintă cumulul despăgubirilor calculate de Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C. - S.A. prin indexarea, de la data depunerii și până la data de 31 iulie 2007, a sumelor existente în cele 37.462 de depozite constituite conform art. 1, cu indicii prețurilor de consum comunicați de Institutul Național de Statistică, din care se deduce dobânda legală bonificată de Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C. - S.A. pe perioada în care a fost acordată. Modificări (1), Jurisprudență

Art. 3. - Modificări (1), Jurisprudență

(1) Suma reprezentând despăgubirea prevăzută la art. 2 este asigurată de Ministerul Economiei și Finanțelor prin emisiunea de titluri de stat de valoare nominală totală egală cu valoarea totală a despăgubirii. Jurisprudență

(2) Titlurile de stat se emit în două tranșe, pe numele Casei de Economii și Consemnațiuni C.E.C. - S.A., sunt nenegociabile, nepurtătoare de dobândă și au scadența la un an de la data emisiunii. Modificări (1)

(3) Titlurile de stat emise în prima tranșă au dată de emisiune data de 21 decembrie 2007, iar cele emise în cea de-a doua tranșă au ca dată de emisiune data de 21 ianuarie 2008. Modificări (1), Jurisprudență

(4) Valoarea nominală totală a primei tranșe a emisiunii este de 405.081.645,39 lei, corespunzătoare unui număr de 19.917 deponenți aparținând județelor evidențiate la pozițiile 1-27 inclusiv din anexă, iar valoarea nominală totală a celei de-a doua tranșe a emisiunii este de 354.702.531,87 lei, corespunzătoare unui număr de 17.545 deponenți aparținând județelor evidențiate la pozițiile 28-41 inclusiv din anexă.

(5) Valoarea nominală individuală a fiecărui titlu de stat este egală cu valoarea individuală a despăgubirii calculată de Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C. - S.A. conform art. 2, pe numele fiecăruia dintre cei 37.462 de deponenți. Modificări (1), Jurisprudență

(6) Cu data fiecărei emisiuni de titluri de stat, Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C. - S.A. înregistrează în conturi deschise pe numele deponenților prevăzuți la art. 1 obligația de plată la scadență a sumei reprezentând valoarea nominală individuală a titlurilor de stat, care este egală cu valoarea individuală a despăgubirii cuvenite fiecăruia dintre aceștia.

(7) La data scadenței fiecărei emisiuni de titluri de stat, Ministerul Economiei și Finanțelor procedează la răscumpărarea acestora, prin plata pe numele Casei de Economii și Consemnațiuni C.E.C. - S.A. a sumei reprezentând valoarea nominală totală a emisiunii de titluri de stat. Jurisprudență

(8) Sursele utilizate pentru răscumpărarea la scadență a titlurilor de stat sunt asigurate de Ministerul Economiei și Finanțelor în conformitate cu prevederile legislației în vigoare privind datoria publică. Jurisprudență

(9) În prima zi bancară imediat următoare datei scadenței fiecărei emisiuni de titluri de stat, Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C. - S.A. procedează la stingerea obligației de plată prevăzute la alin. (6) prin alimentarea fiecărui cont al deponenților cu suma reprezentând valoarea individuală a despăgubirii, sumă care, începând cu această dată, este purtătoare de dobândă. Jurisprudență

(10) Începând cu datele prevăzute la alin. (9), persoanele fizice care au dreptul la despăgubire conform art. 1 se pot prezenta la ghișeele Casei de Economii și Consemnațiuni C.E.C. - S.A. în vederea punerii la dispoziția acestora a sumelor cuvenite.

(11) Pentru a intra în posesia sumelor reprezentând valoarea despăgubirii, deponenții, mandatarii sau succesorii legali ai acestora vor prezenta în original documentele "cec cu sumă limitată" și "act de identitate" valabil, acte de stare civilă, procură specială autentificată, certificat de moștenitor și alte documente legale, după caz.

Art. 4. - Jurisprudență

(1) Ministerului Economiei și Finanțelor îi revine responsabilitatea ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, referitoare la emisiunea și răscumpărarea titlurilor de stat. Jurisprudență

(2) Întreaga responsabilitate pentru realitatea și corectitudinea sumelor reprezentând valoarea despăgubirilor, precum și pentru ducerea la îndeplinire a acțiunii de despăgubire efectivă a persoanelor fizice beneficiare ale acestora, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, revine Casei de Economii și Consemnațiuni C.E.C. - S.A. Jurisprudență

Art. 5. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă Legea nr. 146/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziționării de autoturisme Dacia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 357 din 25 mai 2007.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
p. Ministrul economiei și finanțelor,
Cătălin Doica,
secretar de stat

București, 19 decembrie 2007.

Nr. 156.

ANEXĂ

SITUAȚIA
valorii despăgubirilor la 31 iulie 2007 pentru persoanele fizice care până la data de 15 februarie 1992 au efectuat depuneri de sume la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziționării de autoturisme și ale căror depozite existente în conturile active îndeplinesc condiția neafectării soldului inițial

Nr. crt. Sucursala Număr conturi la 31 iulie 2007 Valoarea despăgubirilor în lei la 31 iulie 2007
1 Alba 519 10.677.556,85
2 Arad 1.673 35.730.414,27
3 Argeș 1.361 28.672.675,31
4 Bacău 644 12.620.289,63
5 Bihor 1.728 35.923.254,01
6 Bistrița 118 2.430.306,28
7 Botoșani 115 2.321.689,14
8 Brașov 1.030 21.186.016,91
9 Brăila 322 6.498.660,04
10 Buzău 275 5.508.074,69
11 Caraș-Severin 831 16.729.428,56
12 Călărași 143 2.960.307,10
13 Cluj 814 16.634.225,98
14 Constanța 844 17.246.075,96
15 Covasna 417 8.624.597,81
16 Dâmbovița 605 12.220.766,27
17 Dolj 2.284 45.063.653,96
18 Galați 461 9.296.162,44
19 Giurgiu 100 2.059.768,22
20 Gorj 578 11.457.901,38
21 Harghita 698 13.756.679,31
22 Hunedoara 859 17.743.177,05
23 Ialomița 85 1.704.525,37
24 Iași 1.067 21.204.508,95
25 Maramureș 737 14.849.339,22
26 Mehedinți 313 6.249.367,90
27 Mureș 1.296 25.712.222,78
28 Neamț 538 10.710.257,32
29 Olt 364 7.431.394,54
30 Prahova 998 19.866.378,86
31 Satu Mare 526 10.586.203,16
32 Sălaj 139 2.805.670,51
33 Sibiu 792 16.743.324,32
34 Suceava 932 19.309.781,47
35 Teleorman 207 4.086.338,95
36 Timiș 2.676 55.025.874,05
37 Tulcea 140 2.984.012,63
38 Vaslui 276 5.383.572,59
39 Vâlcea 600 12.107.118,39
40 Vrancea 240 4.788.134,33
41 Municipiul București 9.117 182.874.470,75
TOTAL: 37.462 759.784.177,26

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Admis recurs în interesul legii:
Decizia nr. 5/2020 privind examinarea recursului în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, ce face obiectul Dosarului nr. 885/1/2019
;
se încarcă...