Art 4 | Ordonanță de urgență 146/2007

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 146/2007 pentru aprobarea plății primelor de concediu de odihnă suspendate în perioada 2001-2006. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Art. 4. -

(1) Pentru personalul pensionat înainte de data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, care este îndreptățit să primească prime de concediu de odihnă pentru perioada prevăzută la art. 1, plata acestora se face într-o singură tranșă.

(2) Pentru personalul care se pensionează înainte de a primi integral primele de concediu de odihnă, potrivit eșalonării prevăzute la art. 2 alin. (1), plata primelor se face într-o singură tranșă.

(3) Pentru persoanele decedate în perioada prevăzută la art. 1, plata primelor de concediu de odihnă se acordă într-o singură tranșă moștenitorilor de drept ai acestora. În cazul în care există mai mulți moștenitori, aceștia transmit, în original, procura notarială prin care împuternicesc pe unul dintre ei să primească plata, împreună cu numărul de cont al acestuia, precum și copie legalizată a certificatului de moștenitor.

(4) În situația în care în perioada prevăzută la art. 1 au intervenit modificări ale raporturilor de serviciu ale persoanelor îndreptățite să primească prime de concediu de odihnă, plata acestor drepturi urmează să se efectueze de către instituțiile la care acestea au fost angajate în perioada respectivă.

(5) Plata drepturilor prevăzute la alin. (1)-(4) se face la cererea beneficiarilor acestor drepturi.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 146/2007 pentru aprobarea plății primelor de concediu de odihnă suspendate în perioada 2001-2006. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 146/2007:
Art 1
Art 2
Art 3
Art 4
Art 5
Art 6
Art 7
;
se încarcă...