Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 149/2007 privind aprobarea unor măsuri în domeniul finanțelor publice

Modificări (2), Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (1), Referințe (3), Reviste (1), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 21 decembrie 2007

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere:

- prevederile art. 18 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora Guvernul asigură exercitarea conducerii generale a activității executive în domeniul finanțelor publice, scop în care examinează periodic execuția bugetară și stabilește măsuri pentru menținerea sau îmbunătățirea echilibrului bugetar;

- prevederile art. 19 lit. i) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora Ministerul Economiei și Finanțelor asigură monitorizarea execuției bugetare, iar în cazul în care se constată abateri ale veniturilor și cheltuielilor de la nivelurile autorizate, propune Guvernului măsuri pentru reglementarea situației;

- concluziile analizei gradului de încasare a veniturilor bugetare;

- concluziile analizei gradului de utilizare a fondurilor bugetare alocate în anul 2007 ordonatorilor principali de credite;

- necesitatea întăririi cadrului legislativ pentru introducerea sistemelor moderne de plată a salariilor pentru instituțiile publice, cu impact asupra reducerii cheltuielilor bugetare destinate achitării drepturilor salariale;

- prelungirea termenului-limită până la care instituțiile publice din mediul urban pot trece la plata drepturilor salariale prin intermediul cardurilor,

ținând seama de faptul că nepromovarea proiectului de act normativ ar putea avea drept consecințe negative:

- o posibilă depășire a deficitului bugetului general consolidat estimat pentru anul 2007 prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 134/2007 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2007;

- menținerea la un nivel ridicat a cheltuielilor determinate atât de asigurarea necesarului de numerar pentru plata drepturilor salariale pentru instituțiile publice din mediul urban prin intermediul cardurilor bancare, cât și de asigurarea cheltuielilor aferente transportului, pazei, procesării numerarului,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. 1. -

(1) Se diminuează veniturile bugetului de stat pe anul 2007 cu suma de 1.100 milioane lei la taxa pe valoarea adăugată.

(2) Cu aceeași sumă se majorează deficitul bugetului de stat pe anul 2007.

Art. 2. -

(1) Se majorează veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2007 cu suma de 1.000 milioane lei la contribuții de asigurări.

(2) Cu suma de 1.000 milioane lei se majorează excedentul bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2007.

Art. 3. -

(1) Se majorează veniturile bugetului asigurărilor pentru șomaj pe anul 2007 cu suma de 100 milioane lei la contribuții de asigurări.

(2) Cu suma de 100 milioane lei se majorează excedentul bugetului asigurărilor pentru șomaj pe anul 2007.

Art. 4. -

Se autorizează Ministerul Economiei și Finanțelor să introducă și să detalieze influențele prevăzute la art. 1, 2 și 3 în volumul și structura veniturilor bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat și bugetului asigurărilor pentru șomaj.

Art. 5. - Modificări (1), Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (1), Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (1)

Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale și locale, precum și instituțiile publice din subordinea acestora, indiferent de sistemul de finanțare, vor lua măsurile necesare pentru plata drepturilor salariale ale personalului prin intermediul cardurilor.

Art. 6. - Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (1), Referințe (1)

(1) Trecerea la plata drepturilor salariale prin intermediul cardurilor pentru instituțiile publice cu sediile în municipii și orașe, prevăzute la art. 5, se va face până la data de 31 martie 2008.

(2) Salariații instituțiilor publice cu sediile în mediul rural, prevăzute la art. 5, beneficiază, la cerere, de plata drepturilor salariale prin intermediul cardurilor.

Art. 7. - Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Instituțiile de credit prin care se efectuează plățile prevăzute la art. 5 sunt selectate de ordonatorii de credite, în condițiile legii.

(2) Salariații pot opta pentru plata pe card a salariilor prin intermediul altor instituții de credit decât cele selectate în condițiile alin. (1).

Art. 8. - Modificări (1), Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (1), Jurisprudență

Categoriile de instituții publice exceptate de la prevederile prezentei ordonanțe de urgență sunt stabilite prin ordin al ministrului economiei și finanțelor, la propunerea ordonatorilor principali de credite.

Art. 9. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Hotărârea Guvernului nr. 1.104/2007 pentru introducerea sistemelor moderne de plată a salariilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 651 din 24 septembrie 2007, se abrogă.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
p. Ministrul economiei și finanțelor,
Cătălin Doica,
secretar de stat

București, 19 decembrie 2007.

Nr. 149.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Cerere în pretenții întemeiată pe disp. art. 256 alin. (1) Codul muncii. Sarcina probei întrunirii condițiilor plății nedatorate
Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare:
Decizia nr. 859/2009 referitoare la admiterea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 5-8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 149/2007 privind aprobarea unor măsuri în domeniul finanțelor publice
;
se încarcă...