Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice - ANRSC

Ordinul nr. 110/2007 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităților

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 13 august 2007 până la 23 martie 2015, fiind abrogat și înlocuit prin Ordin 82/2015.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere prevederile art. 20 alin. (1) lit. l) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006 și ale art. 10 alin. (2) din Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006,

în temeiul art. 4 alin. (4) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 671/2007 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice - A.N.R.S.C. și al art. 22 alin. (2) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006,

președintele Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă Regulamentul-cadru al serviciului de salubrizare a localităților, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 550 bis abonament, care se poate achiziționa și de la Centrul pentru vânzări și relații cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", București, Șos. Panduri nr. 1.

Art. 2. -

Departamentele de specialitate din cadrul Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice vor urmări respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. -

Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Autorității Naționale de Reglementare
pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice,
Marian Cristinel Bîgiu

București, 9 iulie 2007.

Nr. 110.

ANEXĂ

REGULAMENT-CADRU
al serviciului de salubrizare a localităților

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...