Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

Ordinul nr. 2333/2007 pentru aprobarea Procedurii privind declararea și stabilirea impozitului pe veniturile din cedarea folosinței bunurilor realizate din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere/subînchiriere

Modificări (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 868 din 19 decembrie 2007.

În vigoare de la 19 decembrie 2007 până la 12 octombrie 2016, fiind abrogat și înlocuit prin Ordin 2902/2016.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 495/2007 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 46 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și pct. 232 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă Procedura privind declararea și stabilirea impozitului pe veniturile din cedarea folosinței bunurilor realizate din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere/subînchiriere, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Pentru anul de impunere, următor celui în care au fost îndeplinite condițiile pentru calificarea veniturilor din cedarea folosinței bunurilor în categoria venituri din activități independente, contribuabilii au obligația declarării venitului estimat până la data de 15 ianuarie a anului de impunere.

Art. 3. -

Prevederile prezentului ordin se aplică pentru impunerea veniturilor începând cu 1 ianuarie 2008.

Art. 4. -

Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor și Direcția generală de tehnologia informației din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, direcțiile generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București, precum și, după caz, direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Economiei și Finanțelor și Agenției Naționale de Administrare Fiscală vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. -

Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
Daniel Chițoiu

București, 11 decembrie 2007.

Nr. 2.333.

ANEXĂ

PROCEDURA
privind declararea și stabilirea impozitului pe veniturile din
cedarea folosinței bunurilor realizate din derularea unui
număr mai mare de 5 contracte de închiriere/subînchiriere

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...