Ministerul Economiei și Finanțelor

Ordinul nr. 2495/2007 privind stabilirea indemnizațiilor comisiilor constituite în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (3), art. 6 alin. (3) și art. 7 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 274/2007

Modificări (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 februarie 2008 până la 30 iunie 2018, fiind abrogat și înlocuit prin Ordin 2319/2018.
Suspendat de la data 01 august 2010 până la data 31 decembrie 2010 prin Ordin 1987/2010

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei și Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 274/2007,

ministrul economiei și finanțelor emite următorul ordin:

Art. 1. -

(1) Membrii comisiilor constituite în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (3), art. 6 alin. (3) și ale art. 7 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 274/2007, vor primi, începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, o indemnizație lunară în sumă fixă brută astfel:

- membrii comisiei de preluare și distrugere: 350 lei;

- membrii comisiei de evaluare: 350 lei;

- membrii comisiei de distrugere: 350 lei.

(2) Plata indemnizațiilor prevăzute la alin. (1) se va face în condițiile întrunirii comisiilor cel puțin o dată pe lună.

Art. 2. -

Ministerul Economiei și Finanțelor este reprezentat în cadrul comisiilor de preluare și distrugere prevăzute la art. 1 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 14/2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 274/2007, de salariați din cadrul compartimentului, biroului sau serviciului valorificare bunuri ori, după caz, de alți salariați cu atribuții de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului.

Art. 3. -

Indemnizațiile prevăzute la art. 1 se suportă din veniturile încasate ca urmare a valorificării bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului și urmează regimul cheltuielilor prevăzute la art. 10 alin. (5) din Ordonanța Guvernului nr. 14/2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 274/2007.

Art. 4. -

Direcțiile generale ale finanțelor publice județene, Direcția Generală a Finanțelor Publice a Municipiului București și administrațiile finanțelor publice de sector din cadrul Direcției Generale a Finanțelor Publice a Municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. -

Prezentul ordin intră în vigoare începând cu data de întâi a lunii următoare publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 6. -

Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 322/2004 privind stabilirea indemnizațiilor lunare ale membrilor comisiilor prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 128/1998, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 185 din 3 martie 2004.

Art. 7. -

Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian

București, 28 decembrie 2007.

Nr. 2.495.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...