Ministerul Economiei și Finanțelor

Ordinul nr. 2397/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2007

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 27 decembrie 2007 până la 23 decembrie 2008, fiind înlocuit prin Ordin 3647/2008;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei și Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 19 lit. d) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare, ale art. 80 alin. (2) și ale art. 84 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 39 alin. (1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul economiei și finanțelor emite următorul ordin.

Art. 1. -

Se aprobă Normele metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2007, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Direcțiile care au atribuții în execuția bugetară din cadrul Ministerului Economiei și Finanțelor, direcțiile generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București, precum și unitățile lor subordonate vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a dispozițiilor prezentului ordin.

Art. 3. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul economiei și finanțelor,
Doina-Elena Dascălu,
secretar de stat

București, 14 decembrie 2007.

Nr. 2.397.

ANEXĂ

NORME METODOLOGICE
privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2007

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...