Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile

Ordinul nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanță comunitară, ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România

Modificări (2), Referințe (7), Referințe în jurisprudență

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 98 din 07 februarie 2008.

În vigoare de la 07 februarie 2008

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere avizele Academiei Române nr. 2.256 din 25 aprilie 2007, al Ministerului Internelor și Reformei Administrative nr. ADȚIE/3.059 din 10 decembrie 2007, al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 154.370 din 26 noiembrie 2007, al Ministerului Transporturilor nr. 6.468/RT din 22 noiembrie 2007, al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor nr. 51.973 din 20 noiembrie 2007, precum și cel al Ministerului pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale nr. 763 din 27 noiembrie 2007,

în baza prevederilor art. 8 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice,

în temeiul art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 368/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și Dezvoltării Durabile, cu completările ulterioare,

ministrul mediului și dezvoltării durabile emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se instituie regimul de arie naturală protejată ca situri de importanță comunitară pentru ariile prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. -

(1) Delimitarea regiunilor biogeografice de pe teritoriul României, realizată la scara 1:100.000, este prevăzută în anexa nr. 2*).

(2) Hărțile cu limitele siturilor de importanță comunitară, delimitate la scara 1:100.000, sunt prevăzute în anexa nr. 3*).

(3) Hărțile prevăzute la alin. (2) se pun la dispoziție factorilor interesați, de către autoritatea publică centrală pentru protecția mediului, pentru vizualizare, prin intermediul paginii de internet http://maps.biodiversity.ro/sci, ca serviciu ArcIMS, având ca fundal vectorii aferenți cadastrului apelor din România, hărțile Direcției topografice militare, ediția 2000, scara 1:100.000 și 1:50.000, precum și mozaicul de imagini satelitare Landsat 2000. Modificări (1)

(4) Limitele siturilor de importanță comunitară aprobate prin prezentul ordin, în format digital, ca vectori cu referință geografică în sistemul național de protecție Stereografic 1970 se pun la dispoziție de către autoritatea publică centrală pentru protecția mediului tuturor instituțiilor și persoanelor interesate, prin intermediul paginii de internet, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin. Modificări (1), Referințe (1)

(5) În termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, autoritatea publică centrală pentru protecția mediului va delimita siturile de importanță comunitară la precizia necesară corelării cu sistemul informațional folosit de autoritatea publică centrală pentru agricultură și silvicultură, pentru realizarea plăților compensatorii Natura 2000, precum și în vederea creșterii preciziei limitelor și a calculării suprafețelor acestor situri. Modificări (1), Referințe (1)

Art. 3. -

Agențiile teritoriale pentru protecția mediului iau măsurile necesare pentru ca autoritățile administrației publice locale să prevadă în mod obligatoriu încadrarea siturilor de importanță comunitară declarate prin prezentul ordin în planurile de amenajare a teritoriului și de urbanism.

Art. 4. -

(1) Pentru toate planurile, programele și proiectele care urmează să se desfășoare în siturile de importanță comunitară, precum și în vecinătatea acestora, se aplică prevederile legale în vigoare referitoare la procedura de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe și la procedura-cadru de evaluare a impactului asupra mediului.

(2) Raportul de mediu, respectiv raportul de evaluare a impactului asupra mediului, trebuie să evidențieze toate speciile și/sau tipurile de habitate de interes comunitar pentru a căror conservare s-a desemnat situl respectiv și să propună măsuri de reducere a impactului asupra acestora, măsuri de conservare și/sau măsuri compensatorii, după caz.

(3) Lista speciilor și/sau tipurilor de habitate de interes comunitar pentru care au fost declarate siturile de importanță comunitară este prevăzută în anexa nr. 4*).

(4) Tipurile de habitate de interes comunitar, împreună cu codurile aferente, corespund Manualului de interpretare a habitatelor, versiunea EUR-27, aprobat de Comisia Europeană. Modificări (1)

Art. 5. -

Lista de referință a tipurilor de habitate și a speciilor de interes comunitar pentru care au fost propuse siturile de importanță comunitară este prevăzută în anexa nr. 5*).

Art. 6. - Modificări (1)

(1) Se aprobă formularele standard Natura 2000 completate pentru siturile de importanță comunitară declarate la art. 1, prevăzute în anexa nr. 6*).

(2) Autoritatea publică centrală pentru protecția mediului va transmite formularele standard Natura 2000 aprobate conform alin. (1) la Direcția Generală de Mediu din cadrul Comisiei Europene.

*) Anexele nr. 2-6 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 98 bis.

Art. 7. - Modificări (1)

Anexele nr. 1-6 se pot modifica prin ordin al conducătorului autorității publice centrale pentru protecția mediului, în baza recomandărilor Comisiei Europene și ca urmare a negocierilor dintre autoritatea publică centrală pentru protecția mediului și Comisia Europeană.

Art. 8. -

Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 9. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului mediului și dezvoltării durabile nr. 776/2007 privind declararea siturilor de importanță comunitară, ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 615 și 615 bis din 5 septembrie 2007.

Art. 10. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul mediului și dezvoltării durabile,
Attila Korodi

București, 13 decembrie 2007.

Nr. 1.964.

ANEXA Nr. 1 Modificări (1), Jurisprudență

LISTA SITURILOR DE IMPORTANȚĂ COMUNITARĂ

Denumirea sitului, unitățile administrativ-teritoriale în care este localizat situl și suprafața unității administrativ-teritoriale cuprinsă în sit (în procente)

1. ROSCI0001 Aninișurile de pe Tărlung

Județul Brașov: Săcele (<1%)

2. ROSCI0002 Apuseni

Județul Alba: Albac (32%), Arieșeni (60%), Gârda de Sus (65%), Horea (55%), Scărișoara (66%)

Județul Bihor: Budureasa (28%), Buntești (11%), Câmpani (46%), Nucet (46%), Pietroasa (84%)

Județul Cluj: Beliș (99%), Călățele (1%), Măguri-Răcătău (<1%), Mărgău (30%), Mărișel (5%), Rișca (15%), Săcuieu (7%)

3. ROSCI0003 Arboretele de castan comestibil de la Baia Mare

Județul Maramureș: Baia Mare (8%)

4. ROSCI0004 Băgău

Județul Alba: Aiud (8%), Hopârta (2%), Lopadea Nouă (8%), Ocna Mureș (19%)

5. ROSCI0005 Balta Albă-Amara-Jirlău-Lacul Sărat Câineni

Județul Brăila: Galbenu (7%), Grădiștea (11%), Jirlău (9%), Vișani (17%)

Județul Buzău: Balta Albă (30%), Boldu (11%)

6. ROSCI0006 Balta Mică a Brăilei

Județul Ialomița: Giurgeni (2%)

Județul Brăila: Berțeștii de Jos (38%), Brăila (18%), Chișcani (29%), Gropeni (13%), Mărașu (5%), Stăncuța (35%)

Județul Constanța: Hârșova (1%)

7. ROSCI0007 Bazinul Ciucului de Jos

Județul Harghita: Miercurea-Ciuc (<1%), Sâncrăieni (4%), Sânsimion (19%), Sântimbru (6%), Tușnad (11%)

8. ROSCI0008 Betfia

Județul Bihor: Hideșelu de Sus (3%), Oșorhei (8%), Sânmartin (16%)

9. ROSCI0009 Bisoca

Județul Buzău: Bisoca (14%), Mânzălești (2%)

10. ROSCI0010 Bistrița Aurie

Județul Suceava: Cârlibaba (<1%), Ciocănești (3%), Iacobeni (1%)

11. ROSCI0011 Braniștea Catârilor

Județul Olt: Obârșia (7%)

12. ROSCI0012 Brațul Măcin

Județul Brăila: Frecăței (10%), Mărașu (1%)

Județul Constanța: Ciobanu (3%), Gârliciu (5%), Hârșova (7%)

Județul Tulcea: Carcaliu (14%), Dăeni (11%), Greci (<1%), Măcin (6%), Ostrov (10%), Peceneaga (7%), Smârdan (2%), Turcoaia (27%)

13. ROSCI0013 Bucegi

Județul Prahova: Azuga (28%), Bușteni (64%), Comarnic (18%), Sinaia (50%)

Județul Brașov: Bran (47%), Moeciu de Jos (16%), Predeal (8%), Râșnov (21%)

Județul Dâmbovița: Moroeni (58%)

14. ROSCI0014 Bucșani

Județul Dâmbovița: Bucșani (2%), I. L. Caragiale (3%)

15. ROSCI0015 Buila-Vânturarița

Județul Vâlcea: Bărbătești (15%), Costești (20%), Olănești (11%)

16. ROSCI0016 Buteasa

Județul Bihor: Budureasa (1%)

17. ROSCI0017 Căian

Județul Cluj: Cojocna (1%), Suatu (1%)

18. ROSCI0018 Căldările Zăbalei

Județul Vrancea: Nereju (2%)

19. ROSCI0019 Călimani-Gurghiu

Județul Bistrița-Năsăud: Bistrița Bârgăului (4%)

Județul Harghita: Bilbor (3%), Joseni (5%), Praid (2%), Toplița (6%)

Județul Mureș: Chiheru de Jos (67%), Deda (38%), Eremitu (19%), Gurghiu (15%), Hodac (1%), Ibănești (71%), Lunca Bradului (99%), Răstolița (99%), Rușii-Munți (<1%), Sovata (68%), Stânceni (94%), Vătava (25%)

Județul Suceava: Dorna Candrenilor (8%), Panaci (<1%), Poiana Stampei (27%), Șaru Dornei (9%)

20. ROSCI0020 Câmpia Careiului

Județul Satu Mare: Ciumești (59%), Foieni (52%), Pișcolt (52%), Sanislău (67%), Urziceni (46%)

Județul Bihor: Curtuișeni (28%), Șimian (41%), Valea lui Mihai (47%)

21. ROSCI0021 Câmpia Ierului

Județul Bihor: Cherechiu (59%), Curtuișeni (14%), Diosig (2%), Săcueni (18%), Sălacea (50%), Șimian (3%), Tarcea (51%), Valea lui Mihai (<1%)

Județul Satu Mare: Andrid (42%), Căuaș (7%), Pir (22%), Pișcolt (1%), Santău (19%), Tiream (37%)

22. ROSCI0022 Canaralele Dunării

Județul Călărași: Borcea (9%), Călărași (5%), Dichiseni (9%), Jegălia (6%), Modelu (1%), Roseți (6%), Unirea (9%)

Județul Constanța: Aliman (6%), Cernavodă (5%), Crucea (1%), Ghindărești (22%), Hârșova (11%), Horia (4%), Ion Corvin (1%), Lipnița (6%), Oltina (14%), Ostrov (22%), Rasova (10%), Seimeni (14%), Topalu (19%)

Județul Ialomița: Bordușani (5%), Făcăeni (12%), Giurgeni (10%), Stelnica (4%)

23. ROSCI0023 Cascada Mișina

Județul Vrancea: Nistorești (1%)

24. ROSCI0024 Ceahlău

Județul Neamț: Bicaz (14%), Bicazu Ardelean (16%), Ceahlău (35%), Tașca (7%)

25. ROSCI0025 Cefa

Județul Bihor: Cefa (37%), Mădăraș (12%), Salonta (<1%), Sânnicolau Român (22%)

26. ROSCI0026 Cenaru

Județul Vrancea: Andreiașu de Jos (4%)

27. ROSCI0027 Cheile Bicazului-Hășmaș

Județul Harghita: Gheorgheni (10%), Sândominic (9%), Tulgheș (<1%)

Județul Neamț: Bicaz-Chei (13%), Dămuc (16%)

28. ROSCI0028 Cheile Cernei

Județul Hunedoara: Lunca Cernii de Jos (2%), Toplița (3%)

29. ROSCI0029 Cheile Glodului, Cibului și Măzii

Județul Alba: Almașu Mare (4%)

Județul Hunedoara: Balșa (2%)

30. ROSCI0030 Cheile Lăpușului

Județul Maramureș: Boiu Mare (1%), Coaș (2%), Copalnic-Mănăștur (<1%), Remetea Chioarului (4%), Șomcuta Mare (3%), Târgu Lăpuș (<1%), Vima Mică (9%)

31. ROSCI0031 Cheile Nerei-Beușnița

Județul Caraș-Severin: Anina (41%), Bozovici (22%), Cărbunari (42%), Ciclova Română (39%), Lăpușnicu Mare (74%), Oravița (20%), Sasca Montană (37%), Șopotu Nou (22%)

32. ROSCI0032 Cheile Rudăriei

Județul Caraș-Severin: Eftimie Murgu (3%)

33. ROSCI0033 Cheile Șugăului-Munticelu

Județul Neamț: Bicaz-Chei (3%), Bicazu Ardelean (<1%)

34. ROSCI0034 Cheile Turenilor

Județul Cluj: Săndulești (2%), Tureni (<1%)

35. ROSCI0035 Cheile Turzii

Județul Cluj: Mihai Viteazu (2%), Petreștii de Jos (3%), Săndulești (1%)

36. ROSCI0036 Cheile Vârghișului

Județul Covasna: Vârghiș (3%)

Județul Harghita: Merești (6%)

37. ROSCI0037 Ciomad-Balvanyos

Județul Covasna: Bixad (30%), Turia (29%)

38. ROSCI0038 Ciucaș

Județul Brașov: Săcele (19%), Tărlungeni (17%), Vama Buzăului (30%)

Județul Prahova: Cerașu (17%), Măneciu-Ungureni (29%)

39. ROSCI0039 Ciuperceni-Desa

Județul Dolj: Calafat (53%), Ciupercenii Noi (99%), Desa (>99%), Ghidici (51%), Piscu Vechi (69%), Poiana Mare (49%), Rast (12%)

40. ROSCI0040 Coasta Lunii

Județul Cluj: Luna (7%), Viișoara (5%)

Județul Mureș: Chețani (3%)

41. ROSCI0041 Coasta Rupturile Tanacu

Județul Vaslui: Tanacu (<1%)

42. ROSCI0042 Codru Moma

Județul Arad: Archiș (6%), Dezna (6%), Hășmaș (4%), Ignești (4%), Moneasa (45%)

Județul Bihor: Finiș (63%), Lazuri de Beiuș (53%), Lunca (29%), Rieni (40%), Șoimi (3%), Tărcaia (63%)

43. ROSCI0043 Comana

Județul Giurgiu: Băneasa (20%), Călugăreni (33%), Colibași (<1%), Comana de Jos (83%), Gostinari (27%), Greaca (2%), Hotarele (14%), Isvoarele (<1%), Mihai Bravu (66%), Prundu (18%), Singureni (18%)

44. ROSCI0044 Corabia-Turnu Măgurele

Județul Olt: Corabia (9%), Gârcov (33%), Giuvărăști (1%)

Județul Teleorman: Islaz (38%), Turnu Măgurele (10%)

45. ROSCI0045 Coridorul Jiului

Județul Dolj: Almăj (4%), Bechet (27%), Bistreț (42%), Brădești (6%), Braloștița (14%), Bratovoești (23%), Breasta (5%), Bucovăț (41%), Călărași (10%), Calopăr (21%), Cârna (79%), Coțofenii din Dos (10%), Coțofenii din Față (13%), Craiova (3%), Dăbuleni (7%), Dobrești (47%), Drănic (17%), Filiași (7%), Gângiova (28%), Ghindeni (4%), Gighera (39%), Goicea (<1%), Ișalnița (<1%), Măceșu de Jos (41%), Malu Mare (5%), Mârșani (2%), Ostroveni (63%), Podari (10%), Rojiște (4%), Sadova (29%), Scăești (4%), Segarcea (<1%), Teasc (18%), Țuglui (76%), Țuglui (14%), Valea Stanciului (19%), Vârvoru de Jos (14%)

Județul Olt: Ianca (4%)

Județul Mehedinți: Butoiești (3%)

Județul Gorj: Aninoasa (23%), Bâlteni (23%), Bălteni (33%), Bărbătești (9%), Borăscu (<1%), Brănești (35%), Dănești (6%), Drăguțești (14%), Ionești (13%), Negomir (<1%), Plopșoru (54%), Săulești (<1%), Țânțăreni (9%), Țicleni (24%), Turburea (3%), Turceni (28%), Urdari (99%), Urdari (33%)

46. ROSCI0046 Cozia

Județul Vâlcea: Berislăvești (14%), Brezoi (29%), Călimănești (46%), Perișani (12%), Racovița (22%), Sălătrucel (31%)

47. ROSCI0047 Creasta Nemirei

Județul Bacău: Dârmănești (6%), Dofteana (5%), Slănic Moldova (9%)

Județul Covasna: Lemnia (<1%), Poian (<1%)

48. ROSCI0048 Crișul Alb

Județul Arad: Chișineu-Criș (2%), Pilu (5%), Socodor (6%)

49. ROSCI0049 Crișul Negru

Județul Arad: Mișca (2%), Zerind (3%)

Județul Bihor: Avram Iancu (5%), Batăr (5%), Căpâlna (7%), Ciumeghiu (2%), Cociuba Mare (2%), Șoimi (1%), Tinca (5%)

50. ROSCI0050 Crișul Repede amonte de Oradea

Județul Bihor: Alșed (3%), Aștileu (2%), Aușeu (2%), Ineu (1%), Lugașu de Jos (11%), Măgești (<1%), Oradea (<1%), Oșorhei (3%), Săcădat (4%), Țețchea (3%), Tileagd (4%), Vadu Crișului (1%)

51. ROSCI0051 Cușma

Județul Mureș: Răstolița (<1%), Vătava (<1%)

Județul Suceava: Poiana Stampei (<1%)

Județul Bistrița-Năsăud: Bistrița Bârgăului (96%), Dumitrița (52%), Josenii Bârgăului (42%), Livezile (40%), Prundu Bârgăului (33%), Satu Nou-Cetate (65%), Tiha Bârgăului (34%)

52. ROSCI0052 Dăncioanea

Județul Caraș-Severin: Băuțar (2%)

53. ROSCI0053 Dealul Alah Bair

Județul Constanța: Crucea (1%)

54. ROSCI0054 Dealul Cetății Deva

Județul Hunedoara: Deva (2%)

55. ROSCI0055 Dealul Cetății Lempeș-Mlaștina Hărman

Județul Brașov: Hărman (1%), Sânpetru (10%)

56. ROSCI0056 Dealul Ciocaș-Dealul Vițelului

Județul Brașov: Bod (<1%), Hărman (1%)

Județul Covasna: Ilieni (<1%), Vâlcele (14%)

57. ROSCI0057 Dealul Istrița

Județul Buzău: Breaza (9%), Pietroasele (3%)

58. ROSCI0058 Dealul lui Dumnezeu

Județul Iași: Lețcani (1%), Movileni (<1%), Rediu (5%), Românești (6%)

59. ROSCI0059 Dealul Perchiu

Județul Bacău: Onești (4%)

60. ROSCI0060 Dealurile Agighiolului

Județul Tulcea: Frecăței (1%), Mihail Kogălniceanu (2%), Sarichioi (1%), Tulcea (1%), Valea Nucarilor (4%)

61. ROSCI0061 Defileul Crișului Negru

Județul Bihor: Șoimi (20%), Uileacu de Beiuș (8%)

62. ROSCI0062 Defileul Crișului Repede-Pădurea Craiului

Județul Bihor: Aștileu (25%), Bratca (4%), Budureasa (4%), Bulz (49%), Căbești (14%), Ceica (<1%), Curățele (<1%), Dobrești (44%), Măgești (37%), Pomezeu (6%), Remetea (25%), Roșia (52%), Șuncuiuș (82%), Vadu Crișului (70%), Vârciorog (22%)

Județul Cluj: Poieni (<1%)

63. ROSCI0063 Defileul Jiului

Județul Gorj: Bumbești-Jiu (51%), Schela (12%)

Județul Hunedoara: Aninoasa (21%), Petroșani (2%), Vulcan (1%)

64. ROSCI0064 Defileul Mureșului Inferior

Județul Arad: Bârzava (10%), Bata (11%), Birchiș (7%), Petriș (20%), Săvârșin (33%), Ususău (11%), Vărădia de Mureș (63%)

Județul Hunedoara: Burjuc (55%), Gurasada (24%), Zam (29%)

Județul Timiș: Margina (1%)

65. ROSCI0065 Delta Dunării

Județul Tulcea: Babadag (21%), Baia (1%), Beștepe (45%), C.A. Rosetti (>99%), Ceamurlia de Jos (47%), Ceatalchioi (99%), Chilia Veche (>99%), Crișan (99%), Grindu (9%), Isaccea (25%), Jurilovca (67%), Luncavița (1%), Mahmudia (66%), Maliuc (98%), Marea Neagră (<1%), Mihai Bravu (1%), Murighiol (88%), Niculițel (1%), Nufăru (40%), Pardina (>99%), Sarichioi (50%), Sfântu Gheorghe (>99%), Somova (54%), Sulina (99%), Tulcea (31%), Valea Nucarilor (28%)

Județul Constanța: Corbul (48%), Istria (60%), Mihai Viteazu (59%), Săcele (10%)

Județul Galați: Galați (<1%)

66. ROSCI0066 Delta Dunării-zona marină

Județul Tulcea: Marea Neagră (<1%)

67. ROSCI0067 Deniz Tepe

Județul Tulcea: Mihai Bravu (<1%), Mihail Kogălniceanu (3%)

68. ROSCI0068 Diosig

Județul Bihor: Diosig (5%), Săcueni (<1%)

69. ROSCI0069 Domogled-Valea Cernei

Județul Caraș-Severin: Băile Herculane (80%), Cornereva (55%), Mehadia (27%), Teregova (<1%), Topleț (<1%), Zăvoi (<1%)

Județul Gorj: Padeș (71%), Tismana (10%)

Județul Hunedoara: Râu de Mori (<1%)

Județul Mehedinți: Balta (16%), Isverna (19%), Obârșia-Cloșani (56%), Podeni (2%)

70. ROSCI0070 Drocea

Județul Arad: Almaș (33%), Bârzava (35%), Brazii (24%), Buteni (11%), Chisindia (47%), Gurahonț (3%), Săvârșin (17%), Vărădia de Mureș (1%)

71. ROSCI0071 Dumbrăveni-Valea Urluia-Lacul Vederoasa

Județul Constanța: Adamclisi (18%), Aliman (46%), Chirnogeni (5%), Cobadin (5%), Deleni (14%), Dobromir (1%), Dumbrăveni (26%), Independența (6%), Ion Corvin (6%), Rasova (4%)

72. ROSCI0072 Dunele de nisip de la Hanul Conachi

Județul Galați: Fundeni (5%)

73. ROSCI0073 Dunele marine de la Agigea

Județul Constanța: Agigea (<1%)

74. ROSCI0074 Făgetul Clujului-Valea Morii

Județul Cluj: Ciurila (2%), Cluj-Napoca (7%), Feleacu (3%), Florești (1%), Tureni (<1%)

75. ROSCI0075 Făgetul Dragomirna

Județul Suceava: Mitocu Dragomirnei (3%)

76. ROSCI0076 Făgetul Humosu

Județul Iași: Deleni (1%)

77. ROSCI0077 Fânațele Bârca

Județul Iași: Mogoșești (2%), Voinești (1%)

78. ROSCI0078 Fânațele Clujului-Copârșaie

Județul Cluj: Apahida (<1%), Cluj-Napoca (1%)

79. ROSCI0079 Fânațele de pe Dealul Corhan-Săbed

Județul Mureș: Ceaușu de Câmpie (6%), Șincai (<1%)

80. ROSCI0080 Fânațurile de la Glodeni

Județul Vaslui: Rebricea (<1%)

81. ROSCI0081 Fânețele seculare Frumoasa

Județul Suceava: Moara Nica (1%)

82. ROSCI0082 Fânețele seculare Ponoare

Județul Suceava: Bosanci (1%)

83. ROSCI0083 Fântânița Murfatlar

Județul Constanța: Basarabi (10%)

84. ROSCI0084 Ferice-Plai

Județul Bihor: Budureasa (6%), Curățele (<1%)

85. ROSCI0085 Frumoasa

Județul Vâlcea: Brezoi (5%), Câineni Mari (6%), Malaia (4%), Voineasa (48%)

Județul Sibiu: Boița (88%), Cisnădie (52%), Cristian (78%), Gura Râului (54%), Jina (84%), Orlat (29%), Poplaca (30%), Rășinari (42%), Râu Sadului (44%), Sadu (19%), Săliște (22%), Tălmaciu (85%), Tilișca (15%)

Județul Alba: Cugir (22%), Pianu de Sus (1%), Șugag (72%)

Județul Hunedoara: Beriu (<1%), Orăștioara de Sus (10%), Petrila (<1%), Petroșani (<1%)

86. ROSCI0086 Găina-Lucina

Județul Suceava: Cârlibaba (<1%), Moldova-Sulița (8%)

87. ROSCI0087 Grădiștea Muncelului-Ciclovina

Județul Alba: Cugir (<1%)

Județul Hunedoara: Bănița (62%), Baru (41%), Beriu (<1%), Boșorod (42%), Orăștioara de Sus (59%), Petrila (2%), Petroșani (5%), Pui (38%)

88. ROSCI0088 Gura Vedei-Șaica-Slobozia

Județul Giurgiu: Găujani (7%), Malu (14%), Slobozia (6%), Vedea (12%)

Județul Teleorman: Bragadiru (1%), Năsturelu (13%), Pietroșani (16%)

89. ROSCI0089 Gutâi-Creasta Cocoșului

Județul Maramureș: Budești (1%), Cavnic (2%), Desești (2%), Ocna Șugatag (1%), Șișești (2%)

90. ROSCI0090 Harghita Mădăraș

Județul Harghita: Căpâlnița (20%), Cârța (2%), Dănești (34%), Mădăraș (46%), Racu (15%), Siculeni (5%), Suseni (6%), Vlăhița (11%), Zetea (17%)

91. ROSCI0091 Herculian

Județul Covasna: Bățani Mari (23%), Brăduț (46%)

92. ROSCI0092 Igniș

Județul Maramureș: Baia Mare (<1%), Câmpulung la Tisa (3%), Desești (25%), Giulești (32%), Ocna Șugatag (33%), Săpânța (35%), Sarasău (1%), Sighetu Marmației (39%)

93. ROSCI0093 Insulele stepice de lângă Slimnic

Județul Sibiu: Slimnic (<1%), Șura Mare (<1%)

94. ROSCI0094 Izvoarele sulfuroase submarine de la Mangalia

Județul Constanța: Marea Neagră (<1%)

95. ROSCI0095 La Sărătura

Județul Bistrița-Năsăud: Șintereag (<1%)

96. ROSCI0096 Lacul Bâlbâitoarea

Județul Prahova: Starchiojd (<1%)

97. ROSCI0097 Lacul Negru

Județul Vrancea: Nistorești (<1%)

98. ROSCI0098 Lacul Pețea

Județul Bihor: Oradea (<1%), Sânmartin (1%)

99. ROSCI0099 Lacul Știucilor-Sic-Puini-Valea Legiilor

Județul Cluj: Fizeșu Gherlii (3%), Geaca (6%), Gherla (2%), Sic (12%), Țaga (4%)

100. ROSCI0100 Lacurile Fărăgău-Glodeni

Județul Mureș: Fărăgău (1%), Glodeni (3%), Voivodeni (2%)

101. ROSCI0101 Larion

Județul Suceava: Coșna (<1%), Poiana Stampei (<1%)

Județul Bistrița-Năsăud: Lunca Ilvei (23%)

102. ROSCI0102 Leaota

Județul Dâmbovița: Moroeni (1%)

Județul Argeș: Dragoslavele (3%)

Județul Brașov: Fundata (1%), Moeciu de Jos (6%)

103. ROSCI0103 Lunca Buzăului

Județul Buzău: Berca (2%), Buzău (6%), C.A. Rosetti (2%), Cilibia (4%), Cislău (2%), Gălbinași (4%), Măgura (6%), Mărăcineni (12%), Nehoiu (<1%), Pănătău (2%), Pârscov (2%), Pătârlagele (2%), Săgeata (2%), Săpoca (13%), Unguriu (9%), Vadu Pașii (6%), Vernești (2%), Viperești (2%)

104. ROSCI0104 Lunca Inferioară a Crișului Repede

Județul Bihor: Borș (1%), Girișu de Criș (6%), Oradea (<1%), Sântandrei (9%)

105. ROSCI0105 Lunca Joasă a Prutului

Județul Galați: Cavadinești (11%), Foltești (3%), Frumușița (5%), Galați (7%), Măstăcani (3%), Oancea (15%), Suceveni (6%), Tulucești (1%), Vlădești (9%)

Județul Vaslui: Murgeni (<1%)

Județul Dâmbovița: Corbii Mari (3%), Costeștii din Vale (6%), Găești (<1%), Mătăsaru (5%), Mogoșani (11%), Odobești (15%), Petrești (10%), Potlogi (5%), Uliești (7%)

Județul Giurgiu: Florești (1%), Găiseni (8%), Vânătorii Mici (3%)

107. ROSCI0107 Lunca Mircești

Județul Iași: Mircești (2%)

108. ROSCI0108 Lunca Mureșului Inferior

Județul Timiș: Cenad (12%), Periam (2%), Sânnicolau Mare (1%), Sânpetru Mare (9%), Saravale (3%)

Județul Arad: Arad (7%), Felnac (30%), Nădlac (3%), Pecica (16%), Secusigiu (38%), Șeitin (11%), Șemlac (9%), Zădăreni (17%)

109. ROSCI0109 Lunca Timișului

Județul Timiș: Buziaș (3%), Chevereșu Mare (17%), Ciacova (5%), Foeni (2%), Ghilad (3%), Giera (1%), Giroc (11%), Giulvăz (4%), Moșnița Nouă (13%), Pădureni (29%), Parța (4%), Peciu Nou (1%), Racovița (13%), Recaș (1%), Remetea Mare (<1%), Sacoșu Turcesc (5%), Șag (9%), Topolovățu Mare (<1%)

110. ROSCI0110 Măgurile Băiței

Județul Hunedoara: Băița (2%)

111. ROSCI0111 Mestecănișul de la Reci

Județul Covasna: Ozun (16%), Reci (16%)

112. ROSCI0112 Mlaca Tătarilor

Județul Sibiu: Arpașu de Jos (<1%)

113. ROSCI0113 Mlaștina după Luncă

Județul Harghita: Suseni (1%), Voșlăbeni (3%)

114. ROSCI0114 Mlaștina Hergheliei-Obanul Mare și Peștera Movilei

Județul Constanța: Mangalia (4%)

115. ROSCI0115 Mlaștina Satchinez

Județul Arad: Vinga (2%)

Județul Timiș: Biled (1%), Orțișoara (1%), Satchinez (14%), Variaș (2%)

116. ROSCI0116 Molhașurile Căpățânei

Județul Alba: Bistra (4%)

Județul Cluj: Măguri-Răcătău (1%)

117. ROSCI0117 Movila lui Burcel

Județul Vaslui: Miclești (<1%)

118. ROSCI0118 Movilele de la Păucea

Județul Sibiu: Blăjel (<1%)

119. ROSCI0119 Muntele Mare

Județul Cluj: Valea Ierii (3%)

Județul Alba: Bistra (4%), Lupșa (<1%), Poșaga de Jos (5%)

120. ROSCI0120 Muntele Tâmpa

Județul Brașov: Brașov (1%)

121. ROSCI0121 Muntele Vulcan

Județul Alba: Ciuruleasa (<1%)

Județul Hunedoara: Blăjeni (<1%), Buceș (<1%)

122. ROSCI0122 Munții Făgăraș

Județul Argeș: Arefu (89%), Berevoiești (<1%), Brăduleț (7%), Lerești (38%), Nucșoara (85%), Rucăr (55%), Sălătrucu (62%), Valea Mare-Pravăț (4%)

Județul Brașov: Drăguș (42%), Hârseni (58%), Lisa (55%), Recea (48%), Sâmbăta de Sus (50%), Șinca Nouă (5%), Șinca Veche (35%), Ucea de Jos (39%), Viștea de Sus (29%), Zărnești (17%)

Județul Sibiu: Arpașu de Jos (36%), Avrig (25%), Cârțișoara (65%), Porumbacu de Jos (41%), Racovița (23%), Turnu Roșu (51%)

Județul Vâlcea: Boișoara (33%), Câineni Mari (45%), Perișani (51%), Țițești (<1%)

123. ROSCI0123 Munții Măcinului

Județul Brăila: Măcin (18%)

Județul Tulcea: Cerna (26%), Greci (51%), Hamcearca (36%), Jijila (5%), Luncavița (16%), Turcoaia (2%)

124. ROSCI0124 Munții Maramureșului

Județul Suceava: Cârlibaba (<1%)

Județul Maramureș: Bistra (80%), Borșa (49%), Leordina (2%), Moisei (1%), Petrova (1%), Poienile de Sub Munte (88%), Repedea (81%), Ruscova (26%), Vișeu de Jos (1%), Vișeu de Sus (81%)

125. ROSCI0125 Munții Rodnei

Județul Bistrița-Năsăud: Maieru (56%), Parva (17%), Rebrișoara (32%), Rodna (55%), Romuli (8%), Sângeorz-Băi (39%), Șanț (31%), Telciu (11%)

Județul Maramureș: Borșa (10%), Moisei (42%), Săcel (9%)

126. ROSCI0126 Munții Țarcu

Județul Caraș-Severin: Armeniș (34%), Băuțar (<1%), Bolvașnița (63%), Cornereva (1%), Marga (1%), SlatinaTimiș (25%), Teregova (43%), Turnu Ruieni (40%), Zăvoi (60%)

127. ROSCI0127 Muntioru Ursoaia

Județul Buzău: Bisoca (2%)

128. ROSCI0128 Nordul Gorjului de Est

Județul Gorj: Baia de Fier (83%), Bumbești-Jiu (13%), Crasna (62%), Mușetești (58%), Novaci (53%)

Județul Vâlcea: Malaia (<1%), Polovragi (76%), Vaideeni (12%)

129. ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest

Județul Gorj: Bumbești-Jiu (4%), Godinești (8%), Padeș (23%), Peștișani (69%), Runcu (86%), Schela (73%), Stănești (67%), Tismana (82%), Turcinești (2%)

Județul Hunedoara: Uricani (3%), Vulcan (<1%)

130. ROSCI0130 Oituz-Ojdula

Județul Covasna: Brețcu (53%), Ghelința (<1%), Lemnia (14%), Ojdula (70%)

131. ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu

Județul Călărași: Alexandru Odobescu (2%), Chișelet (13%), Ciocănești (10%), Cuza Vodă (2%), Dorobanțu (13%), Frăsinet (10%), Grădiștea (8%), Independența (1%), Mânăstirea (18%), Oltenița (8%), Spanțov (8%), Ulmu (12%), Valea Argovei (10%)

132. ROSCI0132 Oltul Mijlociu-Cibin-Hârtibaciu

Județul Vâlcea: Câineni Mari (1%), Racovița (<1%)

Județul Sibiu: Alțina (<1%), Avrig (1%), Bârghiș (<1%), Boița (1%), Cisnădie (2%), Marpod (<1%), Nocrich (<1%), Racovița (2%), Roșia (<1%), Sadu (9%), Șelimbăr (4%), Tălmaciu (<1%), Turnu Roșu (1%)

133. ROSCI0133 Pădurea Bădeana

Județul Vaslui: Tutova (1%)

134. ROSCI0134 Pădurea Balta-Munteni

Județul Galați: Negrilești (2%)

135. ROSCI0135 Pădurea Bârnova-Repedea

Județul Iași: Bârnova (32%), Ciurea (27%), Comarna (<1%), Dobrovăț (50%), Grajduri (35%), Schitu Duca (31%)

Județul Vaslui: Tăcuta (2%)

136. ROSCI0136 Pădurea Bejan

Județul Hunedoara: Cârjiți (<1%), Deva (1%)

137. ROSCI0137 Pădurea Bogății

Județul Brașov: Apața (<1%), Crizbav (<1%), Hoghiz (22%), Măieruș (38%)

138. ROSCI0138 Pădurea Bolintin

Județul Giurgiu: Bolintin-Vale (21%), Crevedia Mare (26%), Găiseni (37%), Vânătorii Mici (6%)

139. ROSCI0139 Pădurea Breana-Roșcani

Județul Galați: Băneasa (2%)

140. ROSCI0140 Pădurea Călugărească

Județul Olt: Dăneasa (12%), Drăgănești-Olt (<1%)

141. ROSCI0141 Pădurea Ciornohal

Județul Botoșani: Călărași (5%)

142. ROSCI0142 Pădurea Dălhăuți

Județul Vrancea: Cârligele (5%)

143. ROSCI0143 Pădurea de gorun și stejar de la Dosul Fânațului

Județul Brașov: Șoarș (1%)

144. ROSCI0144 Pădurea de gorun și stejar de pe Dealul Purcăretului

Județul Brașov: Beclean (1%)

145. ROSCI0145 Pădurea de la Alparea

Județul Bihor: Copăcel (<1%), Oșorhei (6%)

146. ROSCI0146 Pădurea de stejar pufos de la Hoia

Județul Cluj: Baciu (<1%), Florești (<1%)

147. ROSCI0147 Pădurea de stejar pufos de la Mirăslău

Județul Alba: Mirăslău (1%)

148. ROSCI0148 Pădurea de stejar pufos de la Petiș

Județul Sibiu: Șeica Mare (1%)

149. ROSCI0149 Pădurea Eseschioi-Lacul Bugeac

Județul Constanța: Lipnița (2%), Ostrov (18%)

150. ROSCI0150 Pădurea Frumușica

Județul Iași: Mădârjac (2%)

151. ROSCI0151 Pădurea Gârboavele

Județul Galați: Tulucești (4%)

152. ROSCI0152 Pădurea Gheorghițoaia

Județul Iași: Sinești (3%)

153. ROSCI0153 Pădurea Glodeasa

Județul Prahova: Trăisteni-Valea Doftanei (2%)

154. ROSCI0154 Pădurea Glodeni

Județul Mureș: Ceaușu de Câmpie (1%), Glodeni (18%), Sântana de Mureș (1%)

155. ROSCI0155 Pădurea Goroniște

Județul Bihor: Tinca (6%)

156. ROSCI0156 Pădurea Goșman

Județul Neamț: Tarcău (<1%)

157. ROSCI0157 Pădurea Hagieni-Cotul Văii

Județul Constanța: Albești (17%), Limanu (11%), Mangalia (1%), Negru Vodă (4%), Pecineaga (<1%)

158. ROSCI0158 Pădurea Hârboanca

Județul Vaslui: Delești (1%)

159. ROSCI0159 Pădurea Homița

Județul Iași: Cristești (1%), Moțca (<1%)

160. ROSCI0160 Pădurea Icușeni

Județul Iași: Golăiești (<1%)

161. ROSCI0161 Pădurea Medeleni

Județul Iași: Golăiești (1%), Victoria (2%)

162. ROSCI0162 Pădurea Merișor-Cotul Zătuanului

Județul Galați: Movileni (1%)

Județul Vrancea: Biliești (<1%), Garoafa (3%), Vânători (4%)

163. ROSCI0163 Pădurea Mogoș-Mâțele

Județul Galați: Scânteiești (1%)

164. ROSCI0164 Pădurea Plopeni

Județul Prahova: Băicoi (1%), Cocorăștii Mislii (<1%)

165. ROSCI0165 Pădurea Pogănești

Județul Galați: Suceveni (2%)

166. ROSCI0166 Pădurea Reșca Hotărani

Județul Olt: Dobrosloveni (14%), Fălcoiu (<1%), Fărcașele (16%), Mărunței (<1%)

167. ROSCI0167 Pădurea Roșcani

Județul Iași: Roșcani (2%)

168. ROSCI0168 Pădurea Sarului

Județul Olt: Bobicești (21%), Găneasa (22%), Morunclav (64%), Piatra-Olt (8%), Pleșoiu (<1%)

169. ROSCI0169 Pădurea Seaca-Movileni

Județul Vaslui: Coroiești (1%)

170. ROSCI0170 Pădurea și mlaștinile eutrofe de la Prejmer

Județul Brașov: Hărman (2%), Prejmer (4%)

171. ROSCI0171 Pădurea și pajiștile de la Mârzești

Județul Iași: Popricani (1%), Rediu (4%)

172. ROSCI0172 Pădurea și Valea Canaraua Fetii-Iortmac

Județul Constanța: Aliman (8%), Băneasa (26%), Dobromir (1%), Ion Corvin (18%), Lipnița (18%), Oltina (39%)

173. ROSCI0173 Pădurea Stârmina

Județul Mehedinți: Devesel (<1%), Hinova (2%)

174. ROSCI0174 Pădurea Studinița

Județul Olt: Studina (2%)

175. ROSCI0175 Pădurea Tălășmani

Județul Galați: Berești (1%)

Județul Vaslui: Vinderei (<1%)

176. ROSCI0176 Pădurea Tătăruși

Județul Iași: Cristești (<1%), Tătăruși (1%)

177. ROSCI0177 Pădurea Topana

Județul Olt: Topana (25%)

178. ROSCI0178 Pădurea Torcești

Județul Galați: Umbrărești (2%)

179. ROSCI0179 Pădurea Troianu

Județul Teleorman: Troianul (1%)

180. ROSCI0180 Pădurea Tudora

Județul Botoșani: Tudora (3%)

181. ROSCI0181 Pădurea Uricani

Județul Iași: Miroslava (1%)

182. ROSCI0182 Pădurea Verdele

Județul Vrancea: Nistorești (1%)

183. ROSCI0183 Pădurea Vlădila

Județul Olt: Vlădila (16%)

184. ROSCI0184 Pădurea Zamostea-Lunca

Județul Suceava: Zamostea (3%)

185. ROSCI0185 Păduricea de la Santău

Județul Bihor: Borș (3%)

186. ROSCI0186 Pădurile de stejar pufos de pe Târnava Mare

Județul Mureș: Bălăușeri (<1%), Daneș (1%), Nadeș (<1%), Sighișoara (<1%)

Județul Sibiu: Dumbrăveni (1%), Hoghilag (1%)

187. ROSCI0187 Pajiștile lui Suciu

Județul Alba: (<1%)

188. ROSCI0188 Parâng

Județul Gorj: Baia de Fier (<1%), Bumbești-Jiu (5%), Crasna (13%), Novaci (29%)

Județul Hunedoara: Petrila (18%), Petroșani (26%)

Județul Vâlcea: Malaia (11%), Voineasa (12%)

189. ROSCI0189 Pârâul Barlangos

Județul Harghita: Suseni (<1%)

190. ROSCI0190 Penteleu

Județul Covasna: Comandău (<1%), Zagon (<1%)

Județul Buzău: Gura Teghii (24%)

191. ROSCI0191 Peștera Limanu

Județul Constanța: Limanu (<1%)

192. ROSCI0192 Peștera Măgurici

Județul Sălaj: Ileanda (1%)

193. ROSCI0193 Peștera Tăușoare

Județul Bistrița-Năsăud: Rebrișoara (1%)

194. ROSCI0194 Piatra Craiului

Județul Argeș: Dâmbovicioara (75%), Dragoslavele (9%), Rucăr (15%)

Județul Brașov: Bran (2%), Fundata (13%), Moeciu de Jos (20%), Zărnești (17%)

195. ROSCI0195 Piatra Mare

Județul Brașov: Predeal (9%), Săcele (10%)

196. ROSCI0196 Pietrosul Broștenilor-Cheile Zugrenilor

Județul Suceava: Crucea (1%), Dorna-Arni (2%)

197. ROSCI0197 Plaja submersă Eforie Nord-Eforie Sud

Județul Constanța: Marea Neagră (<1%)

198. ROSCI0198 Platoul Mehedinți

Județul Caraș-Severin: Băile Herculane (<1%), Topleț (1%)

Județul Gorj: Padeș (5%)

Județul Mehedinți: Baia de Aramă (74%), Băla (3%), Balta (74%), Bâlvănești (<1%), Cireșu (>99%), Godeanu (71%), Ilovița (35%), Isverna (77%), Izvoru Bârzii (12%), Obârșia-Cloșani (44%), Podeni (98%), Ponoarele (65%)

199. ROSCI0199 Platoul Meledic

Județul Buzău: Lopătari (<1%), Mânzălești (1%)

200. ROSCI0200 Platoul Vașcău

Județul Bihor: Cărpinet (54%), Criștioru de Jos (2%), Vașcău (14%)

201. ROSCI0201 Podișul Nord Dobrogean

Județul Constanța: Vulturu (<1%)

Județul Tulcea: Babadag (38%), Baia (30%), Beidaud (23%), Casimcea (24%), Ceamurlia de Jos (2%), Cerna (9%), Ciucurova (68%), Dăeni (<1%), Dorobanțu (47%), Frecăței (12%), Hamcearca (39%), Horia (31%), Isaccea (22%), Izvoarele (53%), Jurilovca (2%), Luncavița (14%), Mihai Bravu (6%), Nalbant (42%), Niculițel (47%), Ostrov (5%), Peceneaga (14%), Sarichioi (11%), Slava Cercheză (66%), Somova (4%), Stejaru (46%), Topolog (25%), Valea Teilor (59%)

202. ROSCI0202 Poiana Bujorului din Pădurea Plenița

Județul Dolj: Plenița (1%)

203. ROSCI0203 Poiana cu narcise de la Negrași

Județul Argeș: Negrași (<1%)

204. ROSCI0204 Poiana Muntioru

Județul Vrancea: Andreiașu de Jos (<1%), Vintileasca (<1%)

205. ROSCI0205 Poienile cu narcise de la Dumbrava Vadului

Județul Brașov: Șercaia (4%), Șinca Veche (<1%)

206. ROSCI0206 Porțile de Fier

Județul Caraș-Severin: Bănia (<1%), Berzasca (93%), Cărbunari (36%), Gârnic (>99%), Moldova Nouă (88%), Naidăș (<1%), Pojejena (98%), Sfânta Elena (98%), Sichevița (84%), Socol (19%), Șopotu Nou (28%), Topleț (9%)

Județul Mehedinți: Breznița-Ocol (22%), Drobeta-Turnu Severin (51%), Dubova (93%), Eșelnița (58%), Ilovița (65%), Orșova (82%), Șvinița (99%)

207. ROSCI0207 Postăvarul

Județul Brașov: Brașov (3%), Predeal (6%), Râșnov (<1%), Săcele (<1%)

208. ROSCI0208 Putna-Vrancea

Județul Bacău: Mănăstirea Cașin (1%)

Județul Vrancea: Dragosloveni-Soveja (<1%), Nistorești (9%), Păulești (86%), Tulnici (92%)

209. ROSCI0209 Racâș-Hida

Județul Sălaj: Bălan (1%), Hida (1%)

210. ROSCI0210 Râpa Lechința

Județul Mureș: Iernut (2%)

211. ROSCI0211 Râpa Roșie

Județul Alba: Sebeș (<1%)

212. ROSCI0212 Rarău-Giumalău

Județul Suceava: Câmpulung Moldovenesc (4%), Crucea (4%), Dorna-Arni (<1%), Pojorâta (3%), Stulpicani (5%)

213. ROSCI0213 Râul Prut

Județul Galați: Cavadinești (<1%)

Județul Iași: Bivolari (5%), Golăiești (8%), Gorban (16%), Grozești (8%), Prisăcani (16%), Probota (1%), Trifești (10%), Țuțora (15%), Ungheni (6%), Victoria (11%)

Județul Vaslui: Berezeni (3%), Drânceni (6%), Duda-Epureni (1%), Fălciu (13%), Lunca Banului (6%), Murgeni (13%), Stănilești (9%), Vetrișoaia (11%)

214. ROSCI0214 Râul Tur

Județul Satu Mare: Agriș (21%), Călinești-Oaș (43%), Gherța Mică (35%), Halmeu (3%), Lazuri (21%), Livada (44%), Medieșu Aurit (15%), Micula (57%), Orașu Nou (25%), Porumbești (23%), Turț (1%), Turulung (42%)

215. ROSCI0215 Recifii Jurasici Cheia

Județul Constanța: Cogealac (<1%), Grădina (16%), Mihail Kogălniceanu (1%), Pantelimon (5%), Siliștea (<1%), Târgușor (28%)

216. ROSCI0216 Reghiu Scruntar

Județul Vrancea: Reghiu (2%)

217. ROSCI0217 Retezat

Județul Hunedoara: Pui (1%), Râu de Mori (54%), Sălașu de Sus (40%), Uricani (17%)

Județul Caraș-Severin: Teregova (<1%), Zăvoi (22%)

Județul Gorj: Padeș (<1%), Tismana (2%)

218. ROSCI0218 Rovina-Ineu

Județul Arad: Ineu (7%)

219. ROSCI0219 Rusca Montană

Județul Caraș-Severin: Marga (<1%), Rusca Montană (82%)

220. ROSCI0220 Săcueni

Județul Bihor: Săcueni (5%)

221. ROSCI0221 Sărăturile din Valea Ilenei

Județul Iași: Dumești (2%), Lețcani (<1%), Românești (<1%)

222. ROSCI0222 Sărăturile Jijia Inferioară-Prut

Județul Iași: Andrieșeni (3%), Gropnița (15%), Movileni (15%), Popricani (19%), Probota (14%), Țigănași (46%), Trifești (2%), Victoria (6%), Vlădeni (30%)

223. ROSCI0223 Sărăturile Ocna Veche

Județul Cluj: Turda (2%)

224. ROSCI0224 Scroviștea

Județul Ilfov: Ciolpani (27%), Periș (29%)

225. ROSCI0225 Seaca-Optășani

Județul Olt: Cungrea (1%), Leleasca (1%), Poboru (22%), Spineni (7%)

226. ROSCI0226 Semenic-Cheile Carașului

Județul Caraș-Severin: Anina (34%), Bozovici (23%), Carașova (68%), Goruia (4%), Mehadica (<1%), Prigor (24%), Reșița (8%), Teregova (8%), Văliug (59%)

227. ROSCI0227 Sighișoara-Târnava Mare

Județul Sibiu: Agnita (8%), Ațel (<1%), Bârghiș (3%), Biertan (87%), Brădeni (2%), Dumbrăveni (20%), Hoghilag (41%), Iacobeni (<1%), Laslea (92%), Moșna (<1%)

Județul Mureș: Albești (36%), Apold (89%), Daneș (71%), Saschiz (98%), Sighișoara (39%), Vânători (81%)

Județul Brașov: Bunești (97%), Cața (<1%), Jibert (17%), Rupea (9%)

Județul Harghita: Dârjiu (4%)

228. ROSCI0228 Șindrilița

Județul Vrancea: Nereju (5%), Nistorești (<1%)

229. ROSCI0229 Siriu

Județul Buzău: Chiojdu (7%), Gura Siriului (22%)

230. ROSCI0230 Slănic

Județul Bacău: Dofteana (2%), Slănic Moldova (9%)

231. ROSCI0231 Solurile sărăturate Socodor

Județul Arad: Socodor (1%)

232. ROSCI0232 Someșul Mare Superior

Județul Bistrița-Năsăud: Feldru (<1%), Ilva Mică (<1%), Năsăud (<1%), Rebrișoara (<1%)

233. ROSCI0233 Someșul Rece

Județul Cluj: Măguri-Răcătău (31%), Valea Ierii (1%)

234. ROSCI0234 Stânca-Ștefănești

Județul Botoșani: Ștefănești (<1%)

235. ROSCI0235 Stânca Tohani

Județul Prahova: Gura Vadului (1%)

236. ROSCI0236 Strei-Hațeg

Județul Hunedoara: Baru (46%), Bretea Română (<1%), Hațeg (33%), Lupeni (<1%), Pui (33%), Sălașu de Sus (32%), Sântămăria-Orlea (4%), Unirea (9%)

237. ROSCI0237 Structuri submarine metanogene-Sf. Gheorghe

Județul Tulcea: Marea Neagră (<1%)

238. ROSCI0238 Suatu-Ghiriș

Județul Cluj: Mociu (2%), Suatu (10%)

239. ROSCI0239 Târnovu Mare-Latorița

Județul Vâlcea: Malaia (3%)

240. ROSCI0240 Tășad

Județul Bihor: Copăcel (4%), Drăgești (24%)

241. ROSCI0241 Tinovul Apa Lina-Honcsok

Județul Covasna: Poian (<1%)

Județul Harghita: Plăieșii de Jos (1%)

242. ROSCI0242 Tinovul Apa Roșie

Județul Covasna: Mereni (<1%), Poian (<1%)

243. ROSCI0243 Tinovul de la Dealul Albinelor

Județul Harghita: Joseni (<1%)

244. ROSCI0244 Tinovul de la Fântâna Brazilor

Județul Harghita: Corund (<1%)

245. ROSCI0245 Tinovul de la Românești

Județul Suceava: Coșna (<1%)

246. ROSCI0246 Tinovul Luci

Județul Harghita: Miercurea-Ciuc (1%), Sâncrăieni (3%)

247. ROSCI0247 Tinovul Mare Poiana Stampei

Județul Suceava: Poiana Stampei (2%)

248. ROSCI0248 Tinovul Mohoș-Lacul Sf. Ana

Județul Harghita: Cozmeni (6%)

249. ROSCI0249 Tinovul Șaru Dornei

Județul Suceava: Șaru Dornei (<1%)

250. ROSCI0250 Ținutul Pădurenilor

Județul Hunedoara: Bătrâna (10%), Bunila (4%), Cerbăl (6%), Lăpugiu de Jos (<1%), Lunca Cernii de Jos (14%)

Județul Timiș: Pietroasa (5%), Tomești (1%)

251. ROSCI0251 Tisa Superioară

Județul Maramureș: Bârsana (<1%), Bistra (1%), Bocicoiu Mare (22%), Câmpulung la Tisa (19%), Remeți (10%), Rona de Jos (<1%), Rona de Sus (47%), Săpânța (4%), Sarasău (18%), Sighetu Marmației (2%)

252. ROSCI0252 Toplița-Scaunul Rotund Borsec

Județul Harghita: Borsec (19%), Sărmaș (19%), Toplița (7%)

253. ROSCI0253 Trascău

Județul Alba: Aiud (23%), Bucium (1%), Cricău (1%), Galda de Jos (41%), Ighiu (13%), Întregalde (34%), Livezile (67%), Meteș (15%), Mirăslău (11%), Mogoș (1%), Ocoliș (73%), Ponor (10%), Poșaga de Jos (30%), Râmeț (74%), Râmetea (79%), Sălciua de Jos (10%), Stremț (15%), Zlatna (18%)

Județul Cluj: Iara (6%), Moldovenești (7%)

254. ROSCI0254 Tufurile calcaroase din Valea Bobâlna

Județul Hunedoara: Rapoltu Mare (<1%)

255. ROSCI0255 Turbăria de la Dersca

Județul Botoșani: Lozna (<1%)

256. ROSCI0256 Turbăria Ruginosu Zagon

Județul Covasna: Zagon (1%)

257. ROSCI0257 Tusa-Barcău

Județul Sălaj: Șag (<1%)

258. ROSCI0258 Văile Brătiei și Brătioarei

Județul Argeș: Albeștii de Muscel (2%), Berevoiești (1%), Bughea de Jos (1%)

259. ROSCI0259 Valea Călmățuiului

Județul Brăila: Bordei Verde (7%), Cireșu (18%), Însurăței (12%), Surdila-Greci (3%), Ulmu (16%), Zăvoaia (15%)

Județul Buzău: C.A. Rosetti (2%), Cilibia (12%), Costești (16%), Gălbinași (2%), Gherăseni (14%), Largu (21%), Luciu (34%), Rușețu (11%), Smeeni (15%), Țintești (6%)

260. ROSCI0260 Valea Cepelor

Județul Alba: Arieșeni (6%), Avram Iancu (1%)

Județul Bihor: Criștioru de Jos (<1%)

261. ROSCI0261 Valea Florilor

Județul Cluj: Ploscoș (5%)

262. ROSCI0262 Valea Iadei

Județul Bihor: Budureasa (6%), Curățele (12%)

263. ROSCI0263 Valea Ierii

Județul Cluj: Băișoara (12%), Valea Ierii (33%)

264. ROSCI0264 Valea Izei și Dealul Solovan

Județul Bistrița-Năsăud: Romuli (<1%), Telciu (<1%), Zagra (<1%)

Județul Maramureș: Băiuț (<1%), Bârsana (15%), Bogdan Vodă (15%), Botiza (99%), Budești (<1%), Călinești (1%), Dragomirești (95%), Groșii Țibleșului (2%), Ieud (>99%), Lăpuș (<1%), Moisei (<1%), Oncești (20%), Poienile Izei (>99%), Rozavlea (39%), Săcel (69%), Săliștea de Sus (72%), Șieu (>99%), Sighetu Marmației (15%), Strâmtura (27%), Vadu Izei (14%)

265. ROSCI0265 Valea lui David

Județul Iași: Miroslava (3%)

266. ROSCI0266 Valea Oltețului

Județul Olt: Balș (2%), Bârza (5%), Dobrun (3%), Fălcoiu (5%), Osica de Sus (4%), Osica de Sus (4%), Pârșcoveni (2%), Șopârlița (7%), Voineasa (11%)

267. ROSCI0267 Valea Roșie

Județul Bihor: Ineu (1%), Oradea (<1%), Paleu (16%)

268. ROSCI0268 Valea Vâlsanului

Județul Argeș: Brăduleț (81%), Corbeni (1%), Corbi (10%), Domnești (2%), Mușătești (50%), Nucșoara (1%), Pietroșani (4%)

269. ROSCI0269 Vama Veche-2 Mai

Județul Constanța: Marea Neagră (<1%)

270. ROSCI0270 Vânători-Neamț

Județul Neamț: Agapia (58%), Bălțătești (41%), Brusturi (33%), Crăcăoani (80%), Pipirig (1%), Răucești (9%), Târgu Neamț (9%), Vânători-Neamț (75%)

Județul Suceava: Boroaia (<1%)

271. ROSCI0271 Vorona

Județul Botoșani: Vorona (5%)

272. ROSCI0272 Vulcanii Noroioși de la Pâclele Mari și Pâclele Mici

Județul Buzău: Berca (<1%), Scorțoasa (1%)

273. ROSCI0273 Zona marină de la Capul Tuzla

Județul Constanța: Marea Neagră (<1%)

106. ROSCI0106 Lunca Mijlocie a Argeșului

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...