Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile

Ordinul nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu

Modificări (...)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 808 din 27 noiembrie 2007.

În vigoare de la 27 noiembrie 2007

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 12 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 368/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și Dezvoltării Durabile,

ministrul mediului și dezvoltării durabile emite prezentul ordin.

Art. 1. -

Se aprobă Procedura de emitere a autorizației de mediu, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 876/2004 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a activităților cu impact semnificativ asupra mediului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 31 din 11 ianuarie 2005, și Ordinul ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 742/2004 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind autorizarea, inventarierea și înregistrarea grădinilor zoologice și acvariilor publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 115 și 115 bis din 4 februarie 2005.

Art. 3. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul mediului și dezvoltării durabile,
Attila Korodi

București, 19 noiembrie 2007.

Nr. 1.798.

ANEXĂ

PROCEDURĂ
de emitere a autorizației de mediu
Modificări (3)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...