Art 12 Răspunderi și sancțiuni | Lege 363/2007

Acesta este un fragment din Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianților în relația cu consumatorii și armonizarea reglementărilor cu legislația europeană privind protecția consumatorilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Competență, sesizare și control - Răspunderi și sancțiuni -
Art. 12.
- Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor poate dispune măsuri conform prezentei legi, prin ordin emis de conducătorul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor sau prin decizie emisă de conducătorii unităților cu personalitate juridică din subordinea Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Ordinul sau decizia emise potrivit alin. (1) se motivează. Reviste (1)

(3) Ordinul sau decizia emise potrivit alin. (1) pot fi atacate la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

(4) Contestarea în instanță nu suspendă de drept executarea măsurilor dispuse.

Acesta este un fragment din Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianților în relația cu consumatorii și armonizarea reglementărilor cu legislația europeană privind protecția consumatorilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 363/2007:
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Dispoziții generale
Art 4 Practici comerciale incorecte
Art 5 Practici comerciale înșelătoare
Art 6 Practici comerciale înșelătoare
Art 7 Practici comerciale înșelătoare
Art 8 Practici comerciale agresive
Art 9 Practici comerciale agresive
Art 10 Competență și sesizare
Art 11 Competență și sesizare
Art 12 Răspunderi și sancțiuni
Art 13 Răspunderi și sancțiuni
Art 14 Răspunderi și sancțiuni
Art 15 Răspunderi și sancțiuni
Art 16 Răspunderi și sancțiuni
Art I Modificarea unor acte normative privind protecția consumatorilor
Art 14 "
Art 23^1 "
Art 23^2 "
Art 23^3 "
Art II Modificarea unor acte normative privind protecția consumatorilor
Reviste:
Motivarea deficitară a actului administrativ se cercetează din punct de vedere al netemeiniciei acestuia, iar nu al nelegalității
;
se încarcă...