Ministerul Internelor și Reformei Administrative

Înțelegerea între Ministerul Internelor și Reformei Administrative din România și Ministerul de Interne din Republica Italiană, semnată la București la 22 noiembrie 2007, privind aplicarea Protocolului de cooperare dintre Ministerul Administrației și Internelor din România și Ministerul de Interne din Republica Italiană, semnat la București la 19 decembrie 2006

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 25 februarie 2008

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Ministerul Internelor și Reformei Administrative din România și Ministerul de Interne din Republica Italiană, denumite în continuare părți,

în scopul aplicării celor prevăzute la art. 3 din Protocolul de cooperare dintre Ministerul Administrației și Internelor din România și Ministerul de Interne din Republica Italiană, semnat la București la 19 decembrie 2006, denumit în continuare Protocol de cooperare,

au convenit următoarele:

ARTICOLUL 1 Patrule mixte

1. Crearea unui serviciu comun de patrulare cu echipe mixte, formate din personal al Poliției de Frontieră din România și Republica Italiană, pentru a supraveghea și/sau controla pe teritoriul român la frontiera terestră externă, precum și pe teritoriul italian frontiera terestră internă italo-austriacă.

2. Echipele mixte indicate la alin. 1 vor desfășura activitatea de supraveghere și/sau de control pe teritoriul de competență al Direcției Poliției de Frontieră Rădăuți/Direcției Poliției de Frontieră Iași și, respectiv, al Sectorului Poliției de Frontieră de la Tarvisio.

3. Activitățile de supraveghere și/sau de control indicate la alin. 2, cu caracter experimental, vor avea durata de o lună. La încheierea acestei perioade, autoritățile centrale ale respectivelor poliții de frontieră vor numi o delegație de experți care va proceda, inclusiv în urma unor întâlniri, la efectuarea unei evaluări aprofundate a activității desfășurate și a rezultatelor obținute pentru a formula, dacă este necesar, propuneri specifice pentru a eficientiza ulterior colaborarea în cauză.

4. De obicei, fiecare patrulă va fi formată din 2 lucrători naționali ai poliției de frontieră gazdă și un lucrător care aparține poliției de frontieră a celeilalte părți.

5. Echipele mixte vor trebui să desfășoare activitatea de patrulare zilnic, cu o durată maximă de 6 ore pe tură, în apropierea punctelor de frontieră și/sau de-a lungul frontierelor dinainte stabilite, atât pe teritoriul român, cât și pe cel italian.

ARTICOLUL 2 Punctele de contact teritoriale

Punctelor de contact teritoriale, stabilite pentru partea română la Direcția Poliției de Frontieră Rădăuți/Direcția Poliției de Frontieră Iași și pentru partea italiană la Sectorul Poliției de Frontieră de la Tarvisio, le este încredințată sarcina de a planifica săptămânal activitatea de supraveghere și/sau de control al echipelor mixte, de către respectivele autorități centrale.

ARTICOLUL 3 Dispoziții operative

1. În timpul desfășurării serviciilor de patrulare cu echipe mixte pe teritoriul statului părții gazdă, personalul poliției de frontieră al celor două părți desfășoară activități informative de observare și consultare pentru combaterea migrației ilegale și consultare pentru procedurile de readmisie, potrivit Acordului dintre România și Republica Italiană privind readmisia persoanelor aflate în situația ilegală, semnat la București la 4 martie 1997, și Înțelegerii pentru aplicarea Acordului dintre România și Republica Italiană privind readmisia persoanelor aflate în situația ilegală, făcută la București la 15 aprilie 1997.

2. În timpul desfășurării serviciilor de patrulare pe teritoriul statului celeilalte părți, personalul poliției de frontieră al celor două părți poartă uniformă de serviciu și, potrivit dispozițiilor legislației naționale a statului părții gazdă, este autorizat să aibă în dotare armă de foc, precum și bastonul de cauciuc și instrumente de încătușare. Folosirea mijloacelor coercitive este permisă doar în caz de extremă necesitate și pentru legitimă apărare, potrivit respectivelor legislații naționale.

3. Personalul poliției de frontieră a celeilalte părți va trebui să respecte dispozițiile statului părții gazdă și să se supună ordinelor responsabilului echipei mixte de patrulare.

ARTICOLUL 4 Asistența și protecția personalului

1. Fiecare parte asigură asistență și protecție personalului poliției de frontieră al celeilalte părți, precum cele rezervate propriului personal.

2. În cazul unor eventuale daune civile provocate terților, în îndeplinirea serviciilor de patrulare, responsabilitatea va reveni instituției căreia îi aparține personalul autor al daunei, conform legislației naționale.

3. În cazul producerii unui accident de muncă în timpul desfășurării serviciilor de patrulare, lucrătorul poliției de frontieră va beneficia de protecția administrativă prevăzută de propria organizare juridică.

ARTICOLUL 5 Asistență tehnică și aspecte financiare

1. Partea gazdă asigură asistența tehnică necesară personalului părții trimițătoare, precum și mijloacele de transport și suportul tehnic necesare pentru desfășurarea serviciului.

2. Cheltuielile efectuate pentru trimiterea personalului însărcinat cu desfășurarea serviciului în cadrul echipelor mixte vor fi suportate de respectivele părți trimițătoare, care, de asemenea, vor proceda la dotarea propriului personal și cu un aparat telefonic mobil.

3. Autoritățile competente de frontieră austriece vor fi informate despre semnarea prezentei înțelegeri prin intermediul Centrului de Cooperare Trilaterală de Poliție de la Thorl-Maglern din Republica Austria.

ARTICOLUL 6 Dispoziții finale

1. Prezenta înțelegere va intra în vigoare în conformitate cu prevederile art. 9 din Protocolul de cooperare și va rămâne în vigoare pe toată durata valabilității acestuia.

2. Prezenta înțelegere va putea fi modificată, de comun acord, în orice moment. Modificările vor produce efecte după îndeplinirea procedurilor prevăzute la art. 9 din Protocolul de cooperare.

Semnată la București la 22 noiembrie 2007, în două exemplare originale, în limbile română și italiană, ambele texte fiind egal autentice.

p. Inspectorul general al Poliției de Frontieră Directorul central pentru imigrări și poliție de frontieră
din Ministerul Internelor și Reformei Administrative din Ministerul de Interne din Republica Italiană,
din România, Angela Pria
Vasile Moțoc

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...