Guvernul României

Hotărârea nr. 1588/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari

Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (3)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 18 ianuarie 2008 până la 27 septembrie 2018, fiind abrogat prin Lege 196/2018.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 59 din Legea nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. -

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 400/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 311 din 8 mai 2003, cu modificările și completările ulterioare, precum și orice alte dispoziții contrare.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
Ministrul internelor și reformei administrative,
Cristian David
Ministrul muncii, familiei și egalității de șanse,
Paul Păcuraru
Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și locuințelor,
Laszlo Borbely
p. Ministrul economiei și finanțelor,
Cătălin Doica,
secretar de stat

București, 19 decembrie 2007.

Nr. 1.588.

ANEXĂ

NORME METODOLOGICE
de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea
și funcționarea asociațiilor de proprietari
Respingeri de neconstituționalitate (3)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...