Guvernul României

Hotărârea nr. 1470/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică

Modificări (...), Referințe (18)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 19 decembrie 2007

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 12 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. -

La data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 2.415/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii datoriei publice nr. 313/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 57 din 18 ianuarie 2005, cu modificările și completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian
p. Ministrul internelor și reformei administrative,
Paul Victor Dobre,
secretar de stat

București, 6 decembrie 2007.

Nr. 1.470.

ANEXĂ

NORME METODOLOGICE
de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică
Modificări (18)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...