Camera Consultanților Fiscali - CCF

Hotărârea nr. 7/2007 pentru aprobarea Normelor privind pregătirea profesională continuă a consultanților fiscali

Modificări (...), Referințe (3)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 22 ianuarie 2008

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În baza prevederilor art. 11 lit. d) și f) din Ordonanța Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea și exercitarea activității de consultanță fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările și completările ulterioare, Conferința națională, întrunită în ședința din 16 iunie 2007, adoptă următoarea hotărâre:

Art. 1. -

Începând cu data prezentei hotărâri, se aprobă Normele privind pregătirea profesională continuă a consultanților fiscali, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. -

Direcția de învățământ și Secretariatul general al Camerei Consultanților Fiscali vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3. -

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Camerei Consultanților Fiscali,
Daniel Chițoiu

București, 31 decembrie 2007.

Nr. 7.

ANEXĂ

NORME
privind pregătirea profesională continuă a consultanților fiscali
Modificări (2), Referințe (3)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...