Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 795/2016 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1370/2013 privind măsuri pentru stabilirea anumitor ajutoare și restituții în legătură cu organizarea comună a piețelor produselor agricole
Număr celex: 32016R0795

Modificări (...), Referințe (1)

În vigoare de la 13 iunie 2016

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 43 alineatul (3),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1) În conformitate cu articolul 43 alineatul (3) din tratat, Consiliul, la propunerea Comisiei, adoptă măsuri privind stabilirea ajutoarelor.

(2) Articolele 5 și 6 din Regulamentul (UE) nr. 1370/2013 al Consiliului stabilesc cuantumul ajutorului din partea Uniunii în cadrul programului de încurajare a consumului de fructe și legume în școli și în cadrul programului de distribuire a laptelui în școli astfel cum sunt prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, prevăd anumite norme cu privire la dimensiunea ajutorului și repartizarea sa statelor membre în cazul programului de încurajare a consumului de fructe în școli și fixează cantitatea maximă de produse eligibile pentru ajutor în cazul programului de distribuire a laptelui în școli.

(3) Partea II titlul I capitolul II secțiunea 1 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, astfel cum a fost modificată prin Regulamentul (UE) 2016/791 al Parlamentului European și al Consiliului, prevede un nou cadru comun pentru ajutorul din partea Uniunii pentru furnizarea de fructe și legume, de fructe și legume prelucrate și de produse proaspete din sectorul bananelor (denumit în continuare "fructe și legume destinate școlilor"), precum și de lapte și produse lactate (denumit în continuare "lapte destinat școlilor") copiilor din instituțiile de învățământ (denumit în continuare "programul pentru școli").

(4) Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 prevede un ajutor din partea Uniunii pentru măsuri educative însoțitoare care sprijină aprovizionarea cu fructe și legume destinate școlilor și lapte destinat școlilor și distribuirea acestora, precum și un ajutor din partea Uniunii care acoperă anumite costuri legate de o astfel de aprovizionare și distribuire. Pentru a se asigura buna gestionare bugetară, ar trebui stabilit un nivel maxim de ajutor din partea Uniunii pentru finanțarea respectivelor măsuri educative însoțitoare și a costurilor aferente menționate.

(5) Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 prevede un ajutor din partea Uniunii pentru aprovizionarea cu lapte de consum și cu versiunile fără lactoză ale acestuia și distribuirea acestora copiilor din instituțiile de învățământ și permite statelor membre să prevadă distribuirea anumitor produse lactate, altele decât laptele de consum, precum și a produselor enumerate în anexa V la respectivul regulament. În timp ce Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 nu prevede sume maxime pentru ajutorul din partea Uniunii pentru produse agricole, acesta limitează ajutorul din partea Uniunii la componenta "lapte" a produselor neagricole enumerate în anexa V la respectivul regulament. Pentru a asigura buna funcționare a ajutoarelor respective și pentru a asigura flexibilitatea în administrarea programului pentru școli, ar trebui stabilit cuantumul maxim al ajutorului din partea Uniunii pentru componenta "lapte" respectivă.

(6) Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 stabilește cuantumul total al ajutorului anual din partea Uniunii pentru întreaga Uniune, precum și criteriile obiective pentru repartizarea respectivului cuantum total statelor membre. În consecință, ar trebui să fie stabilite repartizări orientative anuale pentru fiecare stat membru. Pentru a permite statelor membre cu o dimensiune demografică limitată să pună în aplicare o schemă rentabilă, ar trebui stabilit un cuantum minim al ajutorului din partea Uniunii la care au dreptul statele membre. Întrucât Croația a aderat la Uniune la 1 iulie 2013, criteriul utilizării anterioare a ajutorului din partea Uniunii pentru aprovizionarea cu lapte și produse lactate destinate copiilor nu ar trebui să i se aplice până la 1 august 2023.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...