Facilități | Lege 448/2006

Acesta este un fragment din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Drepturile persoanelor cu handicap -
SECȚIUNEA a 7-a
Facilități

Art. 26. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (2)

Persoanele cu handicap grav sau accentuat beneficiază de următoarele facilități fiscale:

a) scutire de impozit pe veniturile din salarii și indemnizații de natură salarială; Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (5), Jurisprudență, Reviste (5)

b) scutire de la plata impozitului pe clădire și teren; Jurisprudență, Reviste (1)

c) scutire de la plata taxei asupra autoturismelor, motocicletelor cu ataș și mototriciclurilor, adaptate handicapului; Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1)

d) scutire de la plata taxei pentru eliberarea autorizației de funcționare pentru activități economice și viza anuală a acestora;

e) scutire de la plata taxei hoteliere. Jurisprudență

Art. 27. - Puneri în aplicare (2), Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (3)

(1) Persoanele adulte cu handicap grav și accentuat pot beneficia de credit a cărui dobândă se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap, pentru achiziționarea unui singur mijloc de transport și pentru adaptarea unei locuințe conform nevoilor individuale de acces, cu condiția plății la scadență a ratelor creditului. Modificări (3), Jurisprudență

(2) Beneficiază de prevederile alin. (1) și familia sau persoana care are în îngrijire cel puțin un copil cu handicap grav ori accentuat.

Art. 28. - Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (3)

Persoanele cu handicap, deținătoare de autoturisme adaptate handicapului, precum și persoanele care le au în îngrijire beneficiază de scutire de la plata tarifului de utilizare a rețelelor de drumuri naționale, prevăzut în Ordonanța Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 29. -

Sumele aferente dreptului prevăzut la art. 28 se suportă de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor.

Acesta este un fragment din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 448/2006:
Sănătate și recuperare
Educație
Locuință
Cultură, sport, turism
Transport
Asistență juridică
Facilități
Asigurarea continuității în măsurile de protecție
Servicii sociale
Asistentul personal
Asistentul personal profesionist
Centre pentru persoanele cu handicap
Prestații sociale pentru persoanele cu handicap
Obligațiile persoanelor cu handicap, ale familiei sau reprezentanților legali
Reviste:
Se pregătesc modificări privind scutirile pentru persoanele cu handicap
Legea nr. 193/2015 pentru modificarea Legii privind protecția persoanelor cu handicap
Scutirea persoanelor cu handicap de la plata taxelor de drum. Reglementări legislative și analiza unei decizii CCR
Promovarea acțiunii în contencios administrativ de către instituția Avocatul Poporului. Aspecte practice
Scutirea de impozit pe venit la persoanele cu handicap are o nouă cuprindere
Studiu de caz: Consecința nerespectării preavizului în cazul desfacerii contractului individual de muncă
Desfacerea contractului de muncă. Nerespectarea termenului de preaviz. Sancțiune
Proiect de lege pentru scutirea persoanelor cu handicap de la taxele de moștenire
Compensație de concediere. Impozitare
Scutirea de la plata impozitului pe clădiri. Persoane cu handicap. Clădire și teren aferent folosite ca domiciliu
;
se încarcă...