Art 97 Finanțarea sistemului de protecție a persoanelor cu handicap | Lege 448/2006

Acesta este un fragment din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Finanțarea sistemului de protecție a persoanelor cu handicap -
Art. 97.
-

(1) Finanțarea sau, după caz, cofinanțarea programelor de interes național prevăzute la art. 96 alin. (1) se asigură din următoarele surse:

a) bugetul de stat;

b) fonduri externe rambursabile și nerambursabile;

c) donații, sponsorizări și alte surse, în condițiile legii.

(2) Sumele alocate din sursele prevăzute la alin. (1) vor fi cuprinse în bugetul propriu al Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap. Modificări (1)

(3) În scopul finanțării programelor de interes național prevăzute la art. 96 alin. (1), Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Handicap poate aloca fonduri din bugetul propriu: Modificări (1)

a) serviciilor publice de asistență socială din subordinea consiliilor județene și a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București;

b) organismelor private autorizate, potrivit legii.

(4) Alocarea fondurilor potrivit prevederilor alin. (3) se face pe bază de convenții încheiate cu consiliile județene și cu consiliile locale ale sectoarelor municipiului București, respectiv cu organismele private autorizate potrivit legii.

(5) Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Handicap poate finanța proiecte din cadrul programelor de interes național ce urmează să fie realizate, pe bază de convenție, în colaborare cu ministere, cu alte organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și cu alte autorități sau instituții publice și organisme private autorizate, potrivit legii. Modificări (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 448/2006:
Art 87 Încadrarea în grad de handicap
Art 88 Încadrarea în grad de handicap
Art 89 Încadrarea în grad de handicap
Art 90 Încadrarea în grad de handicap
Art 91 Parteneriate
Art 92 Parteneriate
Art 93 Parteneriate
Art 94 Finanțarea sistemului de protecție a persoanelor cu handicap
Art 95 Finanțarea sistemului de protecție a persoanelor cu handicap
Art 96 Finanțarea sistemului de protecție a persoanelor cu handicap
Art 97 Finanțarea sistemului de protecție a persoanelor cu handicap
Art 98 Finanțarea sistemului de protecție a persoanelor cu handicap
Art 99 Finanțarea sistemului de protecție a persoanelor cu handicap
Art 100 Răspunderea juridică
Art 101 Răspunderea juridică
Art 102 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 103 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 104 Dispoziții tranzitorii și finale
Art II "
;
se încarcă...