Art 94 Finanțarea sistemului de protecție a persoanelor cu handicap | Lege 448/2006

Acesta este un fragment din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Finanțarea sistemului de protecție a persoanelor cu handicap -
Art. 94.
-

(1) Protecția persoanelor cu handicap se finanțează din următoarele surse: Jurisprudență

a) bugetul local al comunelor, orașelor și municipiilor;

b) bugetele locale ale județelor, respectiv ale sectoarelor municipiului București;

c) bugetul de stat;

d) contribuții lunare de întreținere a persoanelor cu handicap care beneficiază de servicii sociale în centre;

e) donații, sponsorizări și alte surse, în condițiile legii.

(2) Pentru a garanta primirea de către persoanele cu handicap a sumelor reprezentând prestații sociale, acestea vor fi constituite numai din sume provenind de la bugetul de stat și vor fi gestionate de Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse prin direcțiile teritoriale de muncă și protecție socială.

(3) Costul mediu lunar de întreținere în centrele rezidențiale pentru persoane cu handicap, precum și nivelul contribuției lunare de întreținere datorate de adulții cu handicap asistați în centre sau de susținătorii acestora se stabilesc prin ordin al președintelui Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap. Modificări (1), Puneri în aplicare (3), Referințe (1)

(4) Pentru anumite servicii sociale furnizate persoanelor cu handicap se pot percepe taxe, în condițiile stabilite de furnizorii de servicii sociale publici sau privați acreditați, cu avizul Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap. Modificări (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 448/2006:
Art 84 Orientare, formare profesională, ocupare și angajare în muncă
Art 85 Încadrarea în grad de handicap
Art 86 Încadrarea în grad de handicap
Art 87 Încadrarea în grad de handicap
Art 88 Încadrarea în grad de handicap
Art 89 Încadrarea în grad de handicap
Art 90 Încadrarea în grad de handicap
Art 91 Parteneriate
Art 92 Parteneriate
Art 93 Parteneriate
Art 94 Finanțarea sistemului de protecție a persoanelor cu handicap
Art 95 Finanțarea sistemului de protecție a persoanelor cu handicap
Art 96 Finanțarea sistemului de protecție a persoanelor cu handicap
Art 97 Finanțarea sistemului de protecție a persoanelor cu handicap
Art 98 Finanțarea sistemului de protecție a persoanelor cu handicap
Art 99 Finanțarea sistemului de protecție a persoanelor cu handicap
Art 100 Răspunderea juridică
Art 101 Răspunderea juridică
Art 102 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 103 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 104 Dispoziții tranzitorii și finale
;
se încarcă...