Art 85 Încadrarea în grad de handicap | Lege 448/2006

Acesta este un fragment din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Încadrarea în grad de handicap -
Art. 85.
- Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Persoanele cu handicap beneficiază de drepturile prevăzute la art. 6 pe baza încadrării în grad de handicap, în raport cu gradul de handicap. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Încadrarea în grad și tip de handicap a copiilor cu handicap se face de comisia pentru protecția copilului. Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență, Reviste (2)

(3) Încadrarea în grad și tip de handicap a adulților cu handicap se face de comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap. Jurisprudență, Reviste (1)

(4) Comisiile prevăzute la alin. (2) și (3) sunt organe de specialitate ale consiliilor județene, după caz, ale consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București. Jurisprudență

(5) Criteriile medicopsihosociale pe baza cărora se stabilește încadrarea în grad de handicap sunt aprobate prin ordin comun al ministrului sănătății publice și al ministrului muncii, familiei și egalității de șanse, la propunerea Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap, până la 30 noiembrie 2007. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 448/2006:
Art 75 Orientare, formare profesională, ocupare și angajare în muncă
Art 76 Orientare, formare profesională, ocupare și angajare în muncă
Art 77 Orientare, formare profesională, ocupare și angajare în muncă
Art 78 Orientare, formare profesională, ocupare și angajare în muncă
Art 79 Orientare, formare profesională, ocupare și angajare în muncă
Art 80 Orientare, formare profesională, ocupare și angajare în muncă
Art 81 Orientare, formare profesională, ocupare și angajare în muncă
Art 82 Orientare, formare profesională, ocupare și angajare în muncă
Art 83 Orientare, formare profesională, ocupare și angajare în muncă
Art 84 Orientare, formare profesională, ocupare și angajare în muncă
Art 85 Încadrarea în grad de handicap
Art 86 Încadrarea în grad de handicap
Art 87 Încadrarea în grad de handicap
Art 88 Încadrarea în grad de handicap
Art 89 Încadrarea în grad de handicap
Art 90 Încadrarea în grad de handicap
Art 91 Parteneriate
Art 92 Parteneriate
Art 93 Parteneriate
Art 94 Finanțarea sistemului de protecție a persoanelor cu handicap
Art 95 Finanțarea sistemului de protecție a persoanelor cu handicap
Reviste:
Proiect legislativ în sprijinul persoanelor cu handicap sau invaliditate. Cine va elabora criteriile de încadrare
Dreptul de obținere a gradului de handicap. Drept subiectiv. Indemnizația însoțitorului
17. Decizia nr. 1 din 30 ianuarie 2017 în dosarul nr. 21/2016
Revista Curierul Judiciar nr. 4/2017
Anularea certificatului de încadrare în grad de handicap fără a fi indicate viciile formale ori de fond care atrag neregularitatea acestuia. Incidența cazului de casare reglementat de art. 488 alin. (1) pct. 8 C. pr. civ.
Perimare după suspendarea judecății ca urmare a decesului părții/Superannuation after suspension of trial following the death of the party
Admis recurs în interesul legii:
Decizia nr. 1/2017 privind examinarea sesizării formulate de Colegiul de conducere al Curții de Apel Alba Iulia cu privire la "interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 10 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.437/2004 privind organizarea și metodologia de funcționare a comisiei pentru protecția copilului, în vederea stabilirii competenței materiale de soluționare a litigiilor având ca obiect plângerea împotriva hotărârilor de încadrare a minorilor în grad de handicap, emise de comisia pentru protecția copilului din cadrul direcției generale de asistență socială și protecția copilului"
;
se încarcă...