Art 82 Orientare, formare profesională, ocupare și angajare în muncă | Lege 448/2006

Acesta este un fragment din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Orientare, formare profesională, ocupare și angajare în muncă -
Art. 82.
-

(1) Unitățile protejate autorizate beneficiază de următoarele drepturi:

a) scutire de plata taxelor de autorizare la înființare și de reautorizare;

b) scutire de plată a impozitului pe profit, cu condiția ca cel puțin 75% din fondul obținut prin scutire să fie reinvestit pentru restructurare sau pentru achiziționarea de echipamente tehnologice, mașini, utilaje, instalații de lucru și/sau amenajarea locurilor de muncă protejate, în condițiile prevăzute de Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare;

c) alte drepturi acordate de autoritățile administrației publice locale finanțate din fondurile proprii.

(2) La începutul fiecărui an, unitățile protejate autorizate au obligația să prezinte raportul de activitate pentru anul precedent Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap. Modificări (1)

(3) Nerespectarea obligației prevăzute la alin. (2) se sancționează cu suspendarea autorizației de funcționare ca unitate protejată sau, după caz, cu retragerea acesteia și cu obligația rambursării integrale a facilităților de care a beneficiat pe durata funcționării ca unitate protejată autorizată.

(4) Procedura de suspendare sau retragere a autorizației unităților protejate se stabilește prin normele metodologice**) de aplicare a prevederilor prezentei legi.

**) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 233 din 4 aprilie 2007.

Acesta este un fragment din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 448/2006:
Art 72 Orientare, formare profesională, ocupare și angajare în muncă
Art 73 Orientare, formare profesională, ocupare și angajare în muncă
Art 74 Orientare, formare profesională, ocupare și angajare în muncă
Art 75 Orientare, formare profesională, ocupare și angajare în muncă
Art 76 Orientare, formare profesională, ocupare și angajare în muncă
Art 77 Orientare, formare profesională, ocupare și angajare în muncă
Art 78 Orientare, formare profesională, ocupare și angajare în muncă
Art 79 Orientare, formare profesională, ocupare și angajare în muncă
Art 80 Orientare, formare profesională, ocupare și angajare în muncă
Art 81 Orientare, formare profesională, ocupare și angajare în muncă
Art 82 Orientare, formare profesională, ocupare și angajare în muncă
Art 83 Orientare, formare profesională, ocupare și angajare în muncă
Art 84 Orientare, formare profesională, ocupare și angajare în muncă
Art 85 Încadrarea în grad de handicap
Art 86 Încadrarea în grad de handicap
Art 87 Încadrarea în grad de handicap
Art 88 Încadrarea în grad de handicap
Art 89 Încadrarea în grad de handicap
Art 90 Încadrarea în grad de handicap
Art 91 Parteneriate
Art 92 Parteneriate
;
se încarcă...