Art 63 Accesibilitate | Lege 448/2006

Acesta este un fragment din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Accesibilitate -
Art. 63.
-

(1) Autoritățile prevăzute de lege au obligația să elibereze autorizația de construcție pentru clădirile de utilitate publică numai în condițiile respectării prevederilor legale în domeniu, astfel încât să fie permis accesul neîngrădit al persoanelor cu handicap.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică și pentru clădirile de locuit care se construiesc ori pentru care se realizează lucrări de consolidare, de reabilitare, de extindere și/sau de modernizare, cu finanțare din fonduri publice.

(3) Adaptarea accesului în clădirile aflate în patrimoniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale se face și în condițiile când nu se realizează lucrările prevăzute la alin. (2), la solicitarea persoanelor cu handicap grav, locatari ai acestora.

Acesta este un fragment din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 448/2006:
Art 53 Centre pentru persoanele cu handicap
Art 54 Centre pentru persoanele cu handicap
Art 55 Centre pentru persoanele cu handicap
Art 56 Centre pentru persoanele cu handicap
Art 57 Prestații sociale pentru persoanele cu handicap
Art 58 Prestații sociale pentru persoanele cu handicap
Art 59 Obligațiile persoanelor cu handicap, ale familiei sau reprezentanților legali
Art 60 Obligațiile persoanelor cu handicap, ale familiei sau reprezentanților legali
Art 61 Accesibilitate
Art 62 Accesibilitate
Art 63 Accesibilitate
Art 64 Accesibilitate
Art 65 Accesibilitate
Art 66 Accesibilitate
Art 67 Accesibilitate
Art 68 Accesibilitate
Art 69 Accesibilitate
Art 70 Accesibilitate
Art 71 Accesibilitate
Art 72 Orientare, formare profesională, ocupare și angajare în muncă
Art 73 Orientare, formare profesională, ocupare și angajare în muncă
;
se încarcă...