Art 49 Asistentul personal profesionist | Lege 448/2006

Acesta este un fragment din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Servicii și prestații sociale - Asistentul personal profesionist -
Art. 49.
-

Asistentul personal profesionist are următoarele obligații principale:

a) să participe anual la instruirea organizată de angajator;

b) să semneze un angajament, ca act adițional la contractul individual de muncă, prin care își asumă răspunderea de a realiza integral planul individual de servicii al adultului cu handicap grav sau accentuat;

c) să presteze pentru adultul cu handicap grav sau accentuat toate activitățile și serviciile prevăzute în contractul individual de muncă, în fișa postului și în planul individual de servicii;

d) să trateze cu respect, bună-credință și înțelegere adultul cu handicap grav sau accentuat și să nu abuzeze fizic, psihic ori moral de starea acestuia;

e) să comunice direcțiilor generale de asistență socială și protecția copilului județene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului București, în termen de 48 de ore de la luarea la cunoștință, orice modificare survenită în starea fizică, psihică ori socială a adultului cu handicap grav sau accentuat și alte situații de natură să modifice acordarea drepturilor prevăzute de lege.

Acesta este un fragment din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 448/2006:
Art 39 Asistentul personal
Art 40 Asistentul personal
Art 41 Asistentul personal
Art 42 Asistentul personal
Art 43 Asistentul personal
Art 44 Asistentul personal
Art 45 Asistentul personal profesionist
Art 46 Asistentul personal profesionist
Art 47 Asistentul personal profesionist
Art 48 Asistentul personal profesionist
Art 49 Asistentul personal profesionist
Art 50 Asistentul personal profesionist
Art 51 Centre pentru persoanele cu handicap
Art 52 Centre pentru persoanele cu handicap
Art 53 Centre pentru persoanele cu handicap
Art 54 Centre pentru persoanele cu handicap
Art 55 Centre pentru persoanele cu handicap
Art 56 Centre pentru persoanele cu handicap
Art 57 Prestații sociale pentru persoanele cu handicap
Art 58 Prestații sociale pentru persoanele cu handicap
Art 59 Obligațiile persoanelor cu handicap, ale familiei sau reprezentanților legali
;
se încarcă...