Art 47 Asistentul personal profesionist | Lege 448/2006

Acesta este un fragment din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Servicii și prestații sociale - Asistentul personal profesionist -
Art. 47.
- Jurisprudență

(1) Pe perioada îngrijirii și protecției adulților cu handicap grav sau accentuat, asistentul personal profesionist beneficiază de următoarele drepturi:

a) salariul de bază stabilit potrivit dispozițiilor legale privind salarizarea asistentului social cu studii medii din unitățile de asistență socială din sectorul bugetar, altele decât cele cu paturi, precum și spor de vechime și alte sporuri aferente acordate în condițiile legii; Modificări (1)

b) un spor de 15% calculat la salariul de bază, pentru suprasolicitare neuropsihică și condiții de muncă deosebite în care își desfășoară activitatea;

c) un spor de 15% calculat la salariul de bază, pe perioada în care are în îngrijire și protecție cel puțin două persoane adulte cu handicap grav sau accentuat;

d) un spor de 25% calculat la salariul de bază, pe perioada în care are în îngrijire și protecție o persoană adultă cu handicap grav sau accentuat, infectat cu HIV ori bolnav de SIDA.

(2) Asistentul personal profesionist beneficiază și de alte drepturi, după cum urmează:

a) consiliere și sprijin din partea specialiștilor de la direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului județene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului București, ori a furnizorilor de servicii sociale, în vederea îndeplinirii obligațiilor ce îi revin cu privire la îngrijirea și protecția persoanei adulte cu handicap grav sau accentuat;

b) decontarea cheltuielilor de transport interurban, cazare și masă, în cazul în care deplasarea se face în interesul adultului cu handicap grav sau accentuat, în condițiile stabilite pentru personalul din sectorul bugetar;

c) transport urban gratuit, în condițiile prevăzute la art. 23.

(3) Pe perioada concediului de odihnă, angajatorul are obligația de a asigura persoanei cu handicap grav sau accentuat un înlocuitor al asistentului personal profesionist ori găzduirea într-un centru de tip respiro.

Acesta este un fragment din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 448/2006:
Art 37 Asistentul personal
Art 38 Asistentul personal
Art 39 Asistentul personal
Art 40 Asistentul personal
Art 41 Asistentul personal
Art 42 Asistentul personal
Art 43 Asistentul personal
Art 44 Asistentul personal
Art 45 Asistentul personal profesionist
Art 46 Asistentul personal profesionist
Art 47 Asistentul personal profesionist
Art 48 Asistentul personal profesionist
Art 49 Asistentul personal profesionist
Art 50 Asistentul personal profesionist
Art 51 Centre pentru persoanele cu handicap
Art 52 Centre pentru persoanele cu handicap
Art 53 Centre pentru persoanele cu handicap
Art 54 Centre pentru persoanele cu handicap
Art 55 Centre pentru persoanele cu handicap
Art 56 Centre pentru persoanele cu handicap
Art 57 Prestații sociale pentru persoanele cu handicap
;
se încarcă...