Art 37 Asistentul personal | Lege 448/2006

Acesta este un fragment din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Servicii și prestații sociale - Asistentul personal -
Art. 37.
- Jurisprudență

(1) Pe perioada îngrijirii și protecției persoanei cu handicap grav, pe baza contractului individual de muncă, asistentul personal are următoarele drepturi:

a) salariu de bază stabilit potrivit dispozițiilor legale privind salarizarea asistentului social cu studii medii din unitățile de asistență socială din sectorul bugetar, altele decât cele cu paturi, precum și spor de vechime și alte sporuri aferente acordate în condițiile legii; Modificări (1)

b) program de lucru care să nu depășească în medie 8 ore pe zi și 40 de ore pe săptămână; Jurisprudență, Reviste (1)

c) concediu anual de odihnă, potrivit dispozițiilor legale aplicabile personalului încadrat în instituții publice; Jurisprudență

d) transport urban gratuit, în condițiile prevăzute la art. 23;

e) transport interurban, în condițiile prevăzute la art. 24.

(2) Pe perioada concediului de odihnă, angajatorul are obligația de a asigura persoanei cu handicap grav un înlocuitor al asistentului personal, inclusiv în cazul în care asistentul personal este rudă până la gradul al IV-lea inclusiv a acesteia. Modificări (2), Jurisprudență, Reviste (1)

(3) În situația în care angajatorul nu poate asigura un înlocuitor al asistentului personal, persoanei cu handicap grav i se acordă o indemnizație echivalentă cu salariul net al asistentului personal sau găzduirea într-un centru de tip respiro. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 448/2006:
Art 27 Facilități
Art 28 Facilități
Art 29 Facilități
Art 30 Asigurarea continuității în măsurile de protecție
Art 31 Servicii sociale
Art 32 Servicii sociale
Art 33 Servicii sociale
Art 34 Servicii sociale
Art 35 Asistentul personal
Art 36 Asistentul personal
Art 37 Asistentul personal
Art 38 Asistentul personal
Art 39 Asistentul personal
Art 40 Asistentul personal
Art 41 Asistentul personal
Art 42 Asistentul personal
Art 43 Asistentul personal
Art 44 Asistentul personal
Art 45 Asistentul personal profesionist
Art 46 Asistentul personal profesionist
Art 47 Asistentul personal profesionist
Reviste:
Asistent personal pentru o persoană cu handicap. Echivalarea cuantumului indemnizației, cu aceea a asistentului social debutant. Imposibilitatea încadrării în alte gradații
;
se încarcă...