Art 26 Facilități | Lege 448/2006

Acesta este un fragment din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Drepturile persoanelor cu handicap - Facilități -
Art. 26.
- Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (2)

Persoanele cu handicap grav sau accentuat beneficiază de următoarele facilități fiscale:

a) scutire de impozit pe veniturile din salarii și indemnizații de natură salarială; Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (5), Jurisprudență, Reviste (5)

b) scutire de la plata impozitului pe clădire și teren; Jurisprudență, Reviste (1)

c) scutire de la plata taxei asupra autoturismelor, motocicletelor cu ataș și mototriciclurilor, adaptate handicapului; Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1)

d) scutire de la plata taxei pentru eliberarea autorizației de funcționare pentru activități economice și viza anuală a acestora;

e) scutire de la plata taxei hoteliere. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 448/2006:
Art 16 Educație
Art 17 Educație
Art 18 Educație
Art 19 Educație
Art 20 Locuință
Art 21 Cultură, sport, turism
Art 22 Transport
Art 23 Transport
Art 24 Transport
Art 25 Asistență juridică
Art 26 Facilități
Art 27 Facilități
Art 28 Facilități
Art 29 Facilități
Art 30 Asigurarea continuității în măsurile de protecție
Art 31 Servicii sociale
Art 32 Servicii sociale
Art 33 Servicii sociale
Art 34 Servicii sociale
Art 35 Asistentul personal
Art 36 Asistentul personal
Reviste:
Promovarea acțiunii în contencios administrativ de către instituția Avocatul Poporului. Aspecte practice
Se pregătesc modificări privind scutirile pentru persoanele cu handicap
Scutirea de impozit pe venit la persoanele cu handicap are o nouă cuprindere
Studiu de caz: Consecința nerespectării preavizului în cazul desfacerii contractului individual de muncă
Desfacerea contractului de muncă. Nerespectarea termenului de preaviz. Sancțiune
Proiect de lege pentru scutirea persoanelor cu handicap de la taxele de moștenire
Compensație de concediere. Impozitare
Scutirea de la plata impozitului pe clădiri. Persoane cu handicap. Clădire și teren aferent folosite ca domiciliu
Legea nr. 193/2015 pentru modificarea Legii privind protecția persoanelor cu handicap
;
se încarcă...