Nomenclatorul calificărilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare | Ordin 35/2004

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 35/2004 pentru aprobarea Nomenclatorului calificărilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

ANEXĂ*) -
Nomenclatorul calificărilor pentru care se pot organiza programe
finalizate cu certificate de calificare

TABELUL NR. 1

Nr. crt. Grupa de bază din COR Denumire grupă de bază din COR Calificări pentru care se pot organiza programe de formare finalizate cu certificate de calificare corespunzătoare grupei majore 3 "Tehnicieni, maiștri și asimilați" din Clasificarea ocupațiilor din România (COR)
Cod nomenclator Calificări nivelul 3 calificare
1. 3111 Tehnicieni în fizică și chimie 3111.3.1 Tehnician metrolog
3111.3.2 Tehnician hidrometeorolog
3111.3.3 Tehnician chimist de laborator
2. 3112 Tehnicieni constructori 3112.3.1 Tehnician instalator pentru construcții
3112.3.2 Normator în construcții
3112.3.3 Tehnician în construcții și lucrări publice
3112.3.4 Tehnician devize și măsurători în construcții
3112.3.5 Desenator în construcții și arhitectură
3112.3.6 Merceolog gestionar pentru materiale de construcții și instalații
3112.3.7 Laborant pentru construcții
3112.3.8 Proiectant restaurări și reparații clădiri
3112.3.9 Tehnician edilitar
3112.3.10 Tehnician construcții hidrotehnice
3112.3.11 Antreprenor în construcții
3112.3.12 Tehnician drumuri și poduri
3112.3.13 Tehnician proiectant urbanism și amenajarea teritoriului
3112.3.14 Tehnician cadastru funciar topograf
3. 3113 Tehnicieni energeticieni și electricieni 3113.3.1 Tehnician electromecanic
3113.3.2 Tehnician electrotehnist
3113.3.3 Tehnician centrale nuclearo electrice
3113.3.4 Tehnician termoenergetician
3113.3.5 Tehnician hidroenergetician
3113.3.6 Tehnician în instalații electrice
4. 3114 Tehnicieni în electronică, transporturi, poștă și telecomunicații 3114.3.1 Tehnician transporturi
3114.3.2 Agent feroviar
3114.3.3 Operator portuar
3114.3.4 Asistent de gestiune în transporturi
3114.3.5 Tehnician aviație
3114.3.6 Tehnician instalații de bord (avion)
3114.3.7 Tehnician telecomunicații
3114.3.8 Tehnician în automatizări
3114.3.9 Tehnician electronist
3114.3.10 Tehnician electronist echipamente de telecomunicații
3114.3.11 Tehnician electronist echipamente de automatizare
3114.3.12 Tehnician electronist radio TV și aparatură audio-video
3114.3.13 Tehnician operator telematică
3114.3.14 Tehnician mecatronist
5. 3115 Tehnicieni și maiștri mecanici 3115.3.1 Tehnician proiectant în construcția de mașini
3115.3.2 Tehnician tehnolog mecanic
3115.3.3 Tehnician mecanic - instalații hidropneumatice
3115.3.4 Tehnician mecanic celulă și sisteme de propulsie pentru aeronave
3115.3.5 Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații
3115.3.6 Tehnician prelucrări mecanice
3115.3.7 Tehnician electromecanic
3115.3.8 Tehnician electromecanic auto
3115.3.9 Tehnician prelucrări la cald
6. 3116 Tehnicieni, maiștri petroliști, petrochimiști și din chimia industrială 3116.3.1 Tehnician în chimie industrială
7. 3118 Desenatori tehnici 3118.3.1 Tehnician desenator pentru construcții și instalații
3118.3.2 Topograf în construcții
3118.3.3 Topograf de mină
8. 3121 Programatori ajutori 3121.3.1 Administrator rețele locale și de comunicații
3121.3.2 Analist programator
9. 3122 Tehnicieni, operatori echipamente de calcul 3122.3.1 Tehnician operator tehnici de calcul
3122.3.2 Tehnician echipamente de calcul și rețele
3122.3.3 Tehnician echipamente periferice și birotice
3122.3.4 Tehnician operator procesare text imagine
3122.3.5 Tehnician proiectant CAD
10. 3123 Tehnicieni operatori roboți industriali 3123.3.1 Tehnician-operator roboți industriali
11. 3132 Tehnicieni de echipamente pentru radio-emisie, televiziune și telecomunicații 3132.3.1 Tehnician audio-video
12. 3133 Tehnicieni de aparate electro-medicale 3133.3.1 Tehnician aparate electro-medicale
3133.3.2 Tehnician în echipamente biomedicale
3133.3.3 Tehnician ortoprotezist
13. 3152 Inspectori pentru protecția și igiena muncii și controlori de calitate 3152.3.1 Tehnician protecția muncii și prevenirea și stingerea incendiilor
14. 3161 Tehnicieni și maiștri în industriile textilă și pielărie 3161.3.1 Creator - structura și proiectarea țesăturilor
3161.3.2 Creator - proiectant articole din piele și înlocuitori
3161.3.3 Creator - structura și proiectarea tricoturilor
3161.3.4 Creator - proiectant îmbrăcăminte
3161.3.5 Tehnician în industria pielăriei
3161.3.6 Tehnician în industria textilă
3161.3.7 Tehnician designer vestimentar
15. 3162 Tehnicieni și maiștri în industria alimentară 3162.3.1 Tehnician în industria alimentară
3162.3.2 Tehnician analize produse alimentare
3162.3.3 Tehnician morărit și panificație
3162.3.4 Tehnician conservarea cerealelor și prepararea nutrețurilor combinate
3162.3.5 Tehnician controlul calității produselor agricole
3162.3.6 Tehnician controlul calității produselor alimentare
3162.3.7 Tehnician dietetician
16. 3171 Tehnicieni și maiștri în industria lemnului 3171.3.1 Tehnician în prelucrarea lemnului
17. 3172 Tehnicieni și maiștri în industria sticlei și ceramicii și materialelor de construcții (materiale oxidice) 3172.3.1 Tehnician în industria sticlei și ceramicii
3172.3.2 Tehnician în industria materialelor de construcții
18. 3211 Tehnicieni în științele vieții și ecologiei 3211.3.1 Tehnician ecolog și protecția calității mediului
19. 3213 Tehnicieni agronomi, zootehniști și silvici în unități de producție 3212.3.1 Tehnician în agricultură
3213.3.2 Tehnician agromontan
3213.3.3 Tehnician în silvicultură
3213.3.4 Tehnician cartarea agrochimică și pedologică a solurilor
3213.3.5 Tehnician silvic
20. 3224 Optometricieni și opticieni 3224.3.1 Optician
3224.3.2 Tehnician optometrist
21. 3226 Fizioterapeuți și asimilați 3226.3.1 Tehnician maseur
22. 3227 Asistenți și tehnicieni veterinari 3227.3.1 Tehnician veterinar
23. 3411 Agenți de valori și cambiști (brokeri valori) 3411.3.1 Broker
24. 3415 Reprezentanți tehnici și comerciali 3415.3.1 Tehnician în turism
3415.3.2 Tehnician coordonator activități de alimentație publică
3415.3.3 Hotelier
3415.3.4 Tehnician activități de agroturism montan
25. 3416 Agenți contractări și achiziții 3416.3.1 Tehnician în comerț
26. 3419 Agenți în activitatea financiară și comercială, neclasificați în grupele de bază anterioare 3419.3.1 Agent operațiuni expediție și transport intern și internațional
27. 3421 Agenți comerciali 3421.3.1 Agent comercial
28. 3431 Secretari administrativi și asimilați 3431.3.1 Secretar - stenodactilograf - operator birotică
29. 3432 Ocupații auxiliare în activitatea juridică, comercială și administrativă 3432.3.1 Tehnician în activități financiare și comerciale
30. 3433 Contabili 3433.3.1 Asistent de gestiune
31. 3441 Inspectori de vamă și frontieră 3441.3.1 Agent vamal
32. 3442 Inspectori de taxe și impozite 3442.3.1 Agent fiscal
33. 3449 Inspectori și agenți financiari, neclasificați în grupele de baza anterioare 3449.3.1 Funcționar bancar
34. 3471 Designeri, decoratori și alți tehnicieni în domeniul artei 3471.3.1 Designer industrial
3471.3.2 Tehnoredactor
3471.3.3 Operator pre-press
3471.3.4 Tehnician poligraf
3471.3.5 Operator procesare audio video
3471.3.6 Cameraman - fotoreporter
3471.3.7 Proiectant decorațiuni interioare
3471.3.8 Vitrinier - decorator
3471.3.9 Tehnician pentru tehnici artistice
3471.3.10 Desenator tehnic pentru arhitectură și designer
3471.3.11 Tehnician machetist
3471.3.12 Corist
3471.3.13 Instrumentist
3471.3.14 Corepetitor
3471.3.15 Bibliotecar muzical
3471.3.16 Distribuitor materiale muzicale
35. 3475 Sportivi, antrenori și asimilați 3475.3.1 Antrenor
3475.3.2 Instructor sportiv
3475.3.3 Instructor animator

TABELUL NR. 2

Nr. crt. Grupa de bază din COR Denumire grupă de bază din COR Calificări pentru care se pot organiza programe de formare finalizate cu certificate de calificare corespunzătoare Grupei majore 4 "Funcționari administrativi" din Clasificarea ocupațiilor din România (COR)
Cod nomenclator Calificări nivelul 2 calificare Cod nomenclator Calificări nivelul 3 calificare
1. 4111 Stenografe și dactilografe 4111.2.1 Dactilografă
2. 4113 Operatori introducere, validare și prelucrare date 4113.2.1 Operator introducere, validare și prelucrare date
3. 4131 Magazineri 4131.2.1 Magaziner
4. 4141 Bibliotecari și arhivari 4141.3.1 Bibliotecar studii medii
5. 4142 Funcționari expediție și alți agenți poștali 4142.3.1 Tehnician în activități de poștă
4142.3.2 Operator economic diriginte oficiu poștal
6. 4190 Alți funcționari de birou 4190.3.1 Tehnician în administrație publică
7. 4222 Funcționari la serviciile de informare și recepționeri 4222.3.1 Tehnician în turism, hotel și alimentație
8. 4223 Operatori la serviciile de telefoane 4223.2.1 Telefonist

TABELUL NR. 3

Nr. crt. Grupa de bază din COR Denumire grupă de bază din COR Calificări pentru care se pot organiza programe de formare finalizate cu certificate de calificare corespunzătoare grupei majore 5 "Lucrători operativi în servicii, comerț și asimilați" din Clasificarea ocupațiilor din România (COR)
Cod nomenclator Calificări nivelul 1 calificare Cod nomenclator Calificări nivelul 2 calificare Cod nomenclator Calificări nivelul 3
1. 5112 Conductori și controlori în transporturi publice 5112.2.1 Agent comercial feroviar
2. 5113 Ghizi 5113.3.1 Agent de turism - ghid
3. 5121 Administratori (intendenți) 5121.2.1 Recepționer distribuitor
5121.2.2 Lucrător hotelier
5121.2.3 Administrator imobile
5121.2.4 Administrator pensiune turistică
4. 5122 Bucătari 5122.1.1 Lucrător în alimentație 5122.2.1 Bucătar
5. 5123 Ospătari și barmani 5123.1.1 Lucrător în alimentație 5123.2.1 Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație
6 5131 Îngrijitoare de copii 5131.1.1 Îngrijitoare copii
7. 5132 Infirmiere și îngrijitoare în instituții de ocrotire socială și sanitară 5132.1.1 Băieș
5132.1.2 Gipsar
5132.1.3 Nămolar
5132.1.4 Brancardier
8. 5133 Îngrijitoare la domiciliu 5133.1.1 Baby sitter 5133.2.1 Îngrijitoare bolnavi la domiciliu
5133.1.2 Îngrijitoare bătrâni la domiciliu
9. 5139 Lucrători în serviciu pentru populație neclasificați în grupele de bază anterioare 5139.2.1 Mediator sanitar
5139.2.2 Lucrător social
10. 5141 Coafori, frizeri, cosmeticieni și asimilați 5141.1.1 Lucrător pentru estetica și igiena corpului omenesc 5141.2.1 Frizer-coafor- manichiurist- pedichiurist 5141.3.1 Cosmetician
5141.3.2 Coafor stilist
5141.2.2 Coafor
5141.1.2 Manichiurist, pedichiurist
5141.1.3 Frizer
11. 5142 Valeți, cameriste și însoțitori 5142.1.1 Lucrător în hoteluri 5142.2.1 Lucrător hotelier
12. 5149 Lucrători în servicii pentru populație neclasificați în grupele de bază anterioare 5149.1.1 Agent dezinfecție, deratizare, dezinsecție
13. 5169 Personal de pază și ordine publică, neclasificați în grupele de bază anterioare 5169.1.1 Agent pază și ordine
14. 5220 Vânzători în magazine și piețe 5220.1.1 Lucrător în comerț 5220.2.1 Comerciant - vânzător mărfuri alimentare
5220.2.2 Comerciant - vânzător mărfuri nealimentare

TABELUL NR. 4

Nr. crt. Grupa de bază din COR Denumire grupă de bază Calificări pentru care se pot organiza programe de formare finalizate cu certificate de calificare corespunzătoare grupei majore 6 "Agricultori și lucrători calificați în agricultură, silvicultură și pescuit" din Clasificarea ocupațiilor din România (COR)
Cod nomen- clator Calificări nivel 1 calificare Cod nomen- clator Calificări nivel 2 calificare
1. 6111 Agricultori și lucrători calificați în culturi de câmp și legumicultură 6111.1.1 Lucrător în cultura plantelor 6111.2.1 Agricultor culturi de câmp
6111.1.2 Preparator furaje și rații furajere
6111.1.3 Lucrător în gospodărie agroturistică
2. 6112 Arboricultori și floricultori 6112.1.1 Ciupercar
6112.1.2 Orezar
6112.1.3 Florar-decorator
6112.1.4 Peisagist-floricultor
3. 6115 Viticultori și pomicultori 6115.1.1 Pepinerist altoitor 6115.2.1 Horticultor
cioplitori în piatră 7113.1.2 Tăietor piatră, marmură, granit lustruitor piatră, marmură
7113.1.3 Șlefuitor-lustruitor piatră, marmură, granit
4. 7121 Muncitori constructori care utilizează tehnici și materiale tradiționale 7121.1.1 Muncitor constructor lemn, chirpici, piatră
7121.1.2 Confecționer plase și pânze rabiț din stuf
5. 7122 Zidari 7122.1.1 Sobar 7122.2.1 Zidar, pietrar, tencuitor
7122.1.2 Constructor pietrar 7122.2.2 Zidar coșuri fabrică
7122.1.3 Lucrător în structuri pentru construcții 7122.2.3 Constructor cuptoare metalurgice
6. 7123 Constructori în beton armat și asimilați 7123.2.1 Fierar betonist, montator prefabricate
7123.2.2 Constructor structuri monolite
7. 7124 Dulgheri 7124.2.1 Dulgher-tâmplar-parchetar
8. 7129 Muncitori constructori neclasificați în grupele de bază anterioare 7129.1.1 Pavator 7129.2.1 Constructor căi ferate
7129.1.2 Asfaltator 7129.2.2 Mecanic utilaje și instalații de construcții
7129.1.3 Cantonier
7129.1.4 Constructor linii tramvai 7129.2.3 Agent hidrotehnic
7129.1.5 Muncitor constructor șenal navigabil 7129.2.4 Constructor structuri monolite
7129.1.6 Meseriaș întreținere cale 7129.2.5 Constructor drumuri și poduri
7129.1.7 Revizor cale sau puncte periculoase
7129.2.6 Constructor lucrări hidrotehnice
7129.1.8 Montator elemente prefabricate
7129.1.9 Lucrător pentru drumuri și căi ferate 7129.2.7 Observator hidrogeolog
7129.2.8 Observator meteorolog
7129.2.9 Constructor lucrări îmbunătățiri funciare
9. 7131 Constructori de acoperișuri 7131.2.1 Acoperitor-învelitor țiglă, azbociment, tablă
10. 7132 Parchetari, linoliști, mozaicari și faianțari 7132.1.1 Lucrător finisor pentru construcții 7132.2.1 Mozaicar montator placaje
7132.2.2 Parchetar-linolist
7132.1.2 Parchetar 7132.2.3 Mozaicar faianțat
11. 7133 Ipsosari 7133.2.1 Ipsosar
7133.2.2 Turnător ornamentalist
12. 7134 Montatori de izolații termice și acustice 7134.1.1 Lucrător în izolații 7134.2.1 Izolator
7134.2.2 Montator pereți și plafoane din ghips carton
7134.2.3 Confecționer tâmplărie din aluminiu și mase plastice
13. 7135 Geamgii 7135.1.1 Geamgiu
14. 7136 Instalatori și montatori de țevi 7136.1.1 Lucrător instalator pentru construcții 7136.2.1 Instalator instalații de ventilare și condiționare
7136.2.2 Instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze
7136.2.3 Instalator rețele de distribuție locale și magistrale de gaze
7136.2.4 Instalator instalații de încălzire centrală
15. 7137 Electricieni în construcții 7137.2.1 Electrician constructor
16. 7141 Zugravi, tapetari, lăcuitori și vopsitori 7141.1.1 Vopsitor industrial 7141.2.1 Zugrav, ipsosar, tapetar, vopsitor
7141.1.2 Finisor-lăcuitor lemn
17. 7143 Curățitori de fațade și coșari 7143.1.2 Coșar
18. 7211 Turnători, formatori, miezuitori 7211.1.1 Curățitor sablator 7211.2.1 Turnător
7211.1.2 Modelator miezuitor 7211.2.2 Modelier
7211.1.3 Pregătitor șarjă 7211.2.3 Modelator miezuitor
7211.1.4 Lucrător în prelucrări la cald 7211.2.4 Metalurgist neferoase
19. 7212 Sudori și debitatori autogeni 7212.1.1 Sudor electric 7212.2.1 Sudor
7212.1.2 Sudor oxi-gaz
20. 7213 Tinichigii-cazangii 7213.1.1 Spoitor cositor 7213.2.1 Tinichigiu industrial
7213.1.2 Tinichigiu carosier 7213.2.2 Tinichigiu vopsitor auto
7213.2.3 Tinichigiu construcții
7213.2.4 Tinichigiu
7213.2.5 Cazangiu
7213.2.6 Lăcătuș construcții structuri aeronave
7213.2.7 Lăcătuș construcții navale
21. 7214 Constructori și montatori de structuri metalice 7214.1.1 Confecționer plase din sârmă 7214.2.1 Lăcătuș construcții metalice și utilaj tehnologic
7214.1.2 Confecționer cocleți
7214.1.3 Presator metale la rece 7214.2.2 Tubulator naval
7214.1.4 Confecționer construcții metalice 7214.2.3 Lăcătuș mecanic de întreținere și reparații universale
7214.1.5 Nituitor
7214.1.6 Montator reglor 7214.2.4 Lăcătuș mecanic cazane și instalații auxiliare
7214.1.7 Lucrător în prelucrări la rece
7214.1.8 Lucrător în lăcătușerie mecanică structuri 7214.2.5 Lăcătuș construcții metalice și navale
7214.2.6 Constructor-montator de structuri metalice
7214.2.7 Lăcătuș mecanic prestări servicii
22. 7215 Lucrători la montarea și întreținerea de instalații de ridicat și transportat 7215.2.1 Mecanic montator și întreținere instalații în silvicultură și exploatări forestiere
23. 7221 Forjori, ștanțatori și presatori 7221.1.1 Forjor matrițer 7221.2.1 Forjor - tratamentist
7221.2.2 Formator - presator ferite
7221.2.3 Forjor
24. 7222 Sculeri 7222.2.1 Sculer matrițer
7222.2.2 Mecanic de mecanică fină
25. 7224 Lucrători la mașini de polizat, rectificat și ascuțit 7224.1.1 Găuritor filetator 7224.2.1 Strungar
7224.1.2 Polizator 7224.2.2 Frezor rabotor mortezor
7224.1.3 Șlefuitor metale 7224.2.3 Rectificator
26. 7231 Mecanici, montatori și reparatori de autovehicule 7231.1.1 Ajutor mecanic auto 7231.2.1 Electrician electronist auto
7231.2.2 Mecanic auto
7231.2.3 Mecanic în industria construcțiilor de mașini
7231.2.4 Mecanic instalații hidraulice și pneumatice
7231.2.5 Mecanic motoare termice
27. 7232 Mecanici, montatori și reparatori de motoare de avioane 7232.2.1 Mecanic motoare aeronave
7232.2.2 Mecanic de aeronave
7232.2.3 Electromecanic instalații și aparatură de bord aeronave
28. 7233 Mecanici, montatori și reparatori de mașini agricole și industriale 7233.1.1 Lucrător în mecanică de motoare 7233.2.1 Frigotehnist
7233.1.2 Lucrător în mecanică agricolă 7233.2.2 Mecanic agricol
7233.1.3 Lucrător în mecanică de montaj, întreținere și reparații 7233.2.3 Mecanic motoare termice
7233.2.4 Motorist nave
7233.2.5 Mecanic utilaje și instalații în industrie
29. 7241 Electromecanici montatori și reparatori de aparate și echipamente electrice și energetice 7241.1.1 Bobinator aparataj electric 7241.2.1 Electrician nave
7241.1.2 Bobinator 7241.2.2 Electrician în instalații energetice
7241.1.3 Lucrător în electrotehnică
7241.1.4 Supraveghetor mașini automate 7241.2.3 Electromecanic utilaje și instalații comerciale, electrocasnice și de industrie alimentară
7241.1.5 Depanator aparatură de uz casnic
7241.1.6 Lucrător în electromecanică
7241.2.4 Mecanic agregate rotative termoenergetice
7241.2.5 Mecanic turbine hidraulice și instalații
7241.2.6 Electromecanic utilaje și instalații industriale
7241.2.7 Electromecanic nave
7241.2.8 Electromecanic material rulant
7241.2.9 Electromecanic centrale electrice
7241.2.10 Electromecanic utilaje și instalații din cinematografie televiziune, radio
7241.2.11 Confecționer produse electrotehnice
30. 7242 Electroniști, montatori și reparatori de aparate și echipamente electronice 7242.2.1 Montator și reparator electronist de aparate și echipamente electronice
7242.2.2 Electronist aparate și echipamente pentru radio și TV
7242.2.3 Electronist aparate și echipamente de automatizări
7242.2.4 Electronist rețele de telecomunicații
7242.2.5 Electronist aparate și echipamente de electronică profesională
31. 7244 Electromecanici montatori și reparatori de instalații telegrafice și telefonice 7244.1.1 Jonctor 7244.2.1 Electromecanic telegrafie, telefonie
7244.1.2 Lucrător în electronică, automatizări
7244.2.2 Electromecanic radioficare
32. 7245 Electricieni, montatori și reparatori de linii electrice aeriene și subterane 7245.1.1 Electrician instalații de iluminat 7245.2.1 Electrician exploatări miniere
7245.2.2 Electrician instalații și echipamente electrice industriale
7245.2.3 Electrician echipamente pentru foraj - extracție
7245.2.4 Electrician de întreținere și reparații în industria mică
7245.2.5 Electrician rețele electrice și posturi de transformare
7245.2.6 Electrician exploatare medie și joasă tensiune
7245.2.7 Electrician în instalații energetice
33. 7311 Confecționeri și reparatori de instrumente și aparate de precizie 7311.1.1 Confecționer seringi 7311.2.1 Ceasornicar
7311.1.2 Presator piese optice 7311.2.2 Optician montator aparatură optico-mecanică
7311.1.3 Reparator aparate foto
7311.1.4 Reparator stilouri, brichete 7311.2.3 Metrolog și depanator mecanică fină, tehnică digitală și analogică (MFTDA)
7311.1.5 Reparator umbrele
34. 7312 Confecționeri și acordori de instrumente muzical 7312.2.1 Constructor reparator instrumente muzicale
35. 7313 Giuvaergii și alți lucrători de precizie în metal și alte materiale 7313.1.1 Lucrător în mecanică fină 7313.2.1 Bijutier
36. 7321 Olari și formatori în ceramică și materiale abrazive 7321.1.1 Modelator ceramică 7321.2.1 Olar ceramică (artizanat)
7321.1.2 Glazurator produse ceramice 7321.2.2 Ceramist
7321.1.3 Turnător produse ceramice 7321.2.3 Olar și formator în ceramică și materiale abrazive
7321.1.4 Fasonator produse ceramice
7321.1.5 Modelator piese electroizolante
7321.1.6 Lucrător în industria ceramicii 7321.2.4 Operator ceramică fină
7321.2.5 Operator în industria ceramicii brute
37. 7322 Sticlari (suflători, tăietori de sticlă, polizori de sticlă, etc.) 7322.1.1 Trăgător, șlefuitor, gradator nivele 7322.2.1 Sticlar
7322.1.2 Prelucrător topitură sticlă la presă
7322.1.3 Prelucrător topitură sticlă la țeavă
7322.1.4 Decorator produse ceramice și de sticlă
7322.1.5 Lucrător în industria sticlei
38. 7323 Gravori pe sticlă 7323.2.3 Gravor produse de sticlă
39. 7324 Pictori, decoratori pe sticlă și ceramică 7324.1.1 Oglindar
40. 7331 Lucrători-meseriași în executarea de produse artizanale din lemn și alte materiale 7331.1.1 Pirogravor 7331.2.1 Sculptor intarsier
7331.1.2 Traforator manual lemn 7331.2.2 Confecționer proteze ortopedice
7331.1.3 Rotar caretaș
7331.1.4 Lumânărar
7331.1.5 Confecționer cuțite, brice, brățări, andrele, agrafe, inele
7331.1.6 Confecționer nasturi, piepteni
7331.1.7 Confecționer obiecte din os, scoică, mică etc.
7331.1.8 Confecționer manual în metaloplastie
7331.1.9 Confecționer scule și obiecte manuale
7331.1.10 Dogar
7331.1.11 Intarsier
7331.1.12 Lucrător în sculptură
41. 7332 Lucrători-meseriași în executarea de produse artizanale din textile, piele și materiale similare 7332.1.1 Confecționer articole hârtie
7332.1.2 Confecționer bibelouri din jenille
7332.1.3 Confecționer manual de produse din sfori sau frânghii
7332.1.4 Confecționer unelte pescuit din plase
42. 7342 Stereotipari și galvanotipiști 7342.1.1 Mecanic utilaje și instalații poligrafice
43. 7345 Legători și lucrători înrudiți 7345.1.1 Legător manual (în poligrafie și ateliere speciale) 7345.1.1 Legător
7345.1.2 Confecționer flori artificiale
7345.1.3 Ajutor mașinist
7345.1.4 Lucrător poligraf
44. 7346 Imprimatori pe mătase, lemn și textile 7346.1.1 Imprimatori pe mătase, lemn și textile 7346.2.1 Imprimator serigraf
45. 7411 Măcelari și alți lucrători în prelucrarea cărnii și peștelui 7411.1.1 Carmangier 7411.2.1 Preparator produse din carne și pește
7411.1.2 Măcelar
7411.1.3 Grătaragiu
7411.1.4 Tranșator
7411.1.5 Lucrător în prelucrare carne, peste, lapte, conserve
46. 7412 Brutari, patiseri și cofetari 7412.1.1 Brutar 7412.2.1 Cofetar-patiser
7412.1.2 Cofetar 7412.2.2 Brutar-patiser-preparator produse făinoase
7412.1.3 Patiser
7412.1.4 Covrigar
7412.1.5 Lucrător în morărit și panificație
47. 7413 Lucrători la fabricarea produselor lactate 7413.2.1 Preparator produse din lapte
48. 7414 Lucrători la conservarea fructelor și legumelor 7414.1.1 Uscător-deshidrator legume, fructe 7414.2.1 Operator în prelucrarea legumelor și fructelor
49. 7416 Lucrător la prelucrarea tutunului și produselor din tutun 7416.1.1 Condiționer tutun pentru fabricarea țigaretelor
50. 7422 Tâmplari și lucrători asimilați 7422.1.1 Tâmplar manual 7422.2.1 Tâmplar universal
7422.1.2 Tâmplar binale 7422.2.2 Tâmplar parchetar linolist
7422.1.3 Tâmplar carosier 7422.2.3 Tâmplar mobilă
7422.1.4 Lucrător în tâmplărie
51. 7423 Reglori-montatori mașini de prelucrat lemn 7423.2.1 Strungar în lemn
7423.2.2 Mecanic utilaje și instalații în industria lemnului
52. 7424 Împletitori de coșuri, confecționeri de perii și asimilați 7424.1.1 Confecționer bidinele, pensule, perii
7424.1.2 Confecționer mături
7424.1.3 Împletitor de nuiele
7424.1.4 Împletitor obiecte din foi de porumb
7424.1.5 Împletitor fibre plastice
7424.1.6 Împletitor papură
53. 7431 Filatori 7431.2.1 Filator
54. 7432 Țesători și tricotori 7432.1.1 Tricotor manual 7432.2.1 Țesător
7432.1.2 Croșetor 7432.2.2 Țesător restaurator manual covoare
7432.1.3 Țesător manual
7432.1.4 Repasator 7432.2.3 Confecționer tricotaje după comandă
7432.1.5 Lucrător în filatură-țesătorie
7432.2.4 Finisor produse textile
55. 7433 Confecționeri de îmbrăcăminte, pălărieri și modiste 7433.1.1 Ceaprazar - șepcar 7433.2.1 Croitor îmbrăcăminte după comandă
7433.1.2 Peruchier
7433.1.3 Lenjer 7433.2.2 Pălărier
7433.1.4 Lucrător în tricotaje-confecții
56. 7434 Blănari și asimilați 7434.2.1 Confecționer îmbrăcăminte din piele și înlocuitori
7434.2.2 Cojocar-blănar
57. 7435 Meșteri croitori în textile și piele 7435.2.1 Croitor îmbrăcăminte bărbați
7435.2.2 Croitor îmbrăcăminte femei
7435.2.3 Confecționer produse textile
7435.2.4 Tricoter-confecționer
58. 7436 Lucrători în broderie și asimilați 7436.1.1 Broder
7436.1.2 Stopeur
59. 7437 Tapițeri și asimilați 7437.1.1 Tapițer 7437.2.1 Tapițer-plăpumar-saltelar
7437.1.2 Salterar
7437.1.3 Plăpumar
60. 7441 Tăbăcari și pielari 7441.1.1 Meșteșugar argăsitor 7441.2.1 Tăbăcar
7441.1.2 Lucrător în finisarea textilelor și a pielii 7441.2.2 Finisor piele
61. 7442 Cizmari și meșteșugari 7442.1.1 Argăsitor, vopsitor, curelar 7442.2.1 Confecționer articole din piele și înlocuitori
7442.1.2 Lucrător în confecții piele și înlocuitori
7442.2.2 Cizmar
7442.2.3 Marochiner
7442.2.4 Confecționer reparații încălțăminte

TABELUL NR. 6

Nr. crt. Grupa de bază din COR Denumire grupă de bază Calificări pentru care se pot organiza programe de formare finalizate cu certificate de calificare corespunzătoare grupei majore 8 "Operatori la instalații și mașini și asamblori de mașini, echipamente și alte produse" din Clasificarea ocupațiilor din România (COR)
Cod nomen- clator Calificări nivel 1 calificare Cod nomen- clator Calificări nivel 2 calificare
1. 8111 Operatori la instalații și utilaje miniere 8111.2.1 Mașinist pentru utilaje specifice la extracție și execuția tunelelor
8111.2.2 Mecanic de mină
8111.2.3 Mecanic exploatări miniere
2. 8112 Operatori la instalații de preparare a minereurilor și rocilor 8112.2.1 Operatori la instalații de preparare a minereurilor și rocilor
3. 8113 Operatori la instalații de foraj și sonde de extracție a țițeiului 8113.1.1 Primitor preparator produse fluide 8113.2.1 Operator-prospectator lucrări geologice și geofizice
8113.1.2 Operator flotare produse fluide 8113.2.2 Operator lucrări speciale sonde
8113.1.3 Lucrător în foraj, extracție, tratare petrol și gaze
8113.2.3 Mecanic echipamente pentru foraj extracții
8113.2.4 Mecanic utilaje și instalații în industria chimică și petrochimică
8113.2.5 Electromecanic instalații și aparate de măsură și control pentru foraj extracție
8113.2.6 Electromecanic utilaje și instalații în industria chimică și petrolieră
8113.2.7 Operator la extracția, tratarea și transportul țițeiului
8113.2.8 Operator la extracția, tratarea, transportul și distribuția gazelor
8113.2.9 Sondor foraj
4. 8121 Operatori la cuptoare pentru minereuri, furnaliști și oțelari 8121.1.1 Lucrător în obținerea și prelucrarea metalelor 8121.2.1 Furnalist
8121.2.2 Oțelar
5. 8122 Operatori la cuptoare și instalații pentru turnarea și laminarea metalelor 8122.1.1 Laminator, presator țevi plumb 8122.2.1 Mecanic utilaje și instalații metalurgice
8122.2.2 Laminorist
8122.2.3 Operator la instalațiile pentru turnarea materialelor metalice
6. 8123 Operatori la instalațiile de tratament termic al metalelor 8123.2.1 Termist tratamentist
7. 8124 Operatori la instalațiile de trefilare a metalelor 8124.1.1 Finisor laminate și trefilate 8124.2.1 Trefilator, trăgător
8124.1.2 Decapator
8124.1.3 Regulator țevi
8. 8131 Operatori la cuptoarele și instalațiile de producere a sticlei și produselor din sticlă 8131.1.1 Arzător produse din sticlă 8131.2.1 Operator la cuptoarele și instalațiile de producere a sticlei și produselor din sticlă
9. 8139 Operatori la instalațiile de obținere a ceramicii și produselor refractare, abrazive din cărbune și grafit 8139.1.1 Arzător produse ceramice 8139.2.1 Operator la fabricarea cocsului și valorificarea subproduselor
8139.1.2 Formator produse refractare
8139.2.2 Operator produse refractare și abrazive
8139.2.3 Operator electrozi siderurgici și produse cărbunoase
8139.2.4 Operator la fabricarea produselor refractare
10. 8141 Operatori la instalațiile de prelucrare a lemnului 8141.1.1 Pregătitor P.F.L. și hârtie pentru filme 8141.2.1 Operator la instalațiile de prelucrare a lemnului
8141.1.2 Gaterist la tăiat bușteni 8141.2.2 Operator la producerea semifabricatelor pe bază de lemn
8141.1.3 Miezuitor panele și plăci celulare
8141.1.4 Tăietor la fierăstrău panglică
8141.1.5 Lucrător în prelucrarea produselor semifinite din lemn
8141.1.6 Fasonator mecanic
11. 8142 Operatori la instalațiile de fabricare a pastei de hârtie 8142.1.1 Albitor pastă hârtie 8142.2.1 Operator la instalațiile de fabricare a pastei de hârtie
12. 8143 Operatori la instalațiile de fabricare a hârtiei 8143.2.1 Operator la fabricarea și prelucrarea celulozei și hârtiei
13. 8151 Operatori la instalațiile de fragmentare, de amestecare, măcinare și malaxare chimică 8151.2.1 Operator la instalațiile de fragmentare, de amestecare, măcinare și malaxare chimică
14. 8152 Operator la aparatele de tratament termic în chimie 8152.1.1 Lucrător în chimie anorganică 8152.2.1 Operator industria chimică anorganică
15. 8154 Operatori la instalațiile de distilare și tratamente chimice (cu excepția rafinării petrolului și gazelor naturale) 8154.1.1 Lucrător în chimie organică 8154.2.1 Operator industria chimică organică
16. 8155 Operatori la instalațiile de rafinare a petrolului și gazelor naturale 8155.2.1 Operator chimist la chimizarea metanului
8155.2.2 Operator chimist la chimizarea gazelor de rafinărie
8155.2.3 Operator industria de prelucrare a țițeiului și petrochimie
17. 8161 Operatori la instalațiile de producere a energiei 8161.1.1 Ajutor fochist 8161.2.1 Operator cazane, turbine cu aburi, instalații auxiliare și de termoficare
8161.1.2 Lucrător operator în energetică
8161.2.2 Operator în centrale hidroelectrice
18. 8163 Operatori la incineratoare, instalații de tratare a apei și asimilați 8163.1.1 Pompagiu 8163.2.1 Operator la tratarea apei tehnologice
8163.1.2 Compresorist
19. 8212 Operatori la mașini și instalații pentru fabricarea cimentului și a altor produse minerale 8212.1.1 Cuptorar lianți 8212.2.1 Operator la fabricarea materialelor izolatoare
8212.1.2 Fasonator produse azbociment
8212.1.3 Morar lianți 8212.2.2 Operator prefabricate din beton
8212.1.4 Tratamentist produse azbociment
8212.1.5 Mașinist pentru prefabricate din beton și beton armat 8212.2.3 Operator lianți și azbociment
8212.1.6 Lucrător în industria lianților
20. 8221 Operatori la instalațiile pentru producerea medicamentelor și produselor cosmetice 8221.1.1 Operator la fabricarea săpunurilor 8221.2.1 Operator în industria de medicamente și produse cosmetice
8221.1.2 Preparator la fabricarea produselor cosmetice și parfumerie
8221.2.2 Operator la instalațiile pentru producerea produselor cosmetice
8221.1.3 Preparator prafuri de spălat și curățat
21. 8222 Operatori la instalațiile de fabricare a muniției chimice și explozibililor 8222.2.1 Operator la instalațiile de tratare chimică a metalelor
22. 8223 Operatori la instalațiile de tratare chimică a metalelor 8223.1.1 Arzător cuptorar 8223.2.1 Operator la confecționarea materialelor electroizolante
8223.1.2 Emailator
8223.1.3 Confecționer izolații la conductoare electrice
23. 8224 Operatori la instalațiile de fabricare a produselor fotografice 8224.2.1 Operator producție și exploatare film
24. 8229 Operatori la instalațiile de fabricare a altor produse chimice 8229.2.1 Operator la producerea sodei și produselor cloro-sodice
25. 8231 Operatori la instalațiile, utilajele și mașinile pentru fabricarea produselor din cauciuc 8231.1.1 Mecanic vulcanizator 8231.2.1 Operator fabricarea și prelucrarea polimerilor
8231.1.2 Preparator de cauciuc
8231.1.3 Dozator prelucrare cauciuc 8231.2.2 Mașinist la mașini pentru confecționat materiale electroizolante
26. 8232 Operatori la instalațiile, utilajele și mașinile pentru fabricarea articolelor din materiale plastice 8232.1.1 Preparator mase plastice
8232.1.2 Presator mase plastice
27. 8240 Operatori la mașinile și utilajele pentru fabricarea produselor din lemn 8240.2.1 Operator la fabricarea produselor finite din lemn
28. 8251 Operatori la mașinile și utilajele de imprimat 8251.2.1 Tipăritor offset
8251.2.2 Operator montaj copiat tipar de probă
29. 8261 Operatori la utilajele de filatură 8261.1.1 Pregătitor amestecuri în filaturi
8261.1.2 Pieptănător
8261.1.3 Destrămător
30. 8262 Operatori la mașinile de țesut și tricotat 8262.1.1 Operator la mașini de urzit 8262.2.1 Operator la fabricarea și prelucrarea fibrelor chimice
8262.1.2 Operator la mașini de tricotat rectiliniu
31. 8263 Operatori la mașini și utilaje pentru industria confecțiilor 8263.1.1 Operator confecționer industrial 8263.2.1 Confecționer produse textile sintetice
8263.2.2 Operator la mașini și utilaje pentru industria confecțiilor
32. 8264 Operatori la utilajele și instalațiile de finisare textilă 8264.1.1 Curățitor-vopsitor textile 8264.2.1 Operator la utilajele și instalațiile de finisare textilă
8264.1.2 Apretator textile
33. 8265 Operatori la mașini pentru tratarea blănurilor și pieilor 8265.2.1 Operator la mașini pentru tratarea blănurilor și pieilor
34. 8266 Operatori la mașini, utilaje și instalații din industria încălțămintei 8266.1.1 Pregătitor piese încălțăminte 8266.2.1 Operator la mașini, utilaje și instalații din industria încălțămintei
8266.1.2 Tălpuitor industrial
8266.1.3 Pregătitor articole marochinărie
8266.1.4 Cusător articole marochinărie
8266.1.5 Cusător piese din înlocuitori
35. 8269 Operatori la mașini de prelucrare a altor articole din textile, blănuri și alte materiale similare 8269.1.1 Cusător confecții industriale din blană 8269.2.1 Operator la confecționarea industrială a articolelor de sport și protecție din piele și înlocuitori
36. 8271 Operatori la mașinile și utilajele de prelucrare a cărnii și peștelui 8271.1.1 Preparator pește, raci și broaște 8271.2.1 Operator la prepararea conservelor din carne, pește și legume
8271.1.2 Preparator pepsină, cheag
37. 8272 Operatori la mașinile și utilajele de fabricare a produselor lactate 8272.1.1 Preparator brânzeturi
38. 8273 Operatori la mașinile de măcinat cereale și mirodenii 8273.1.1 Morar 8273.2.1 Morar-silozar
8273.1.2 Silozar 8273.2.2 Operator la fabricarea nutrețurilor combinate
8273.1.3 Preparator extracte, arome și esențe
39. 8274 Operatori la mașinile și utilajele pentru fabricarea pâinii, pastelor făinoase, a produselor de patiserie, cofetărie și zaharoase 8274.1.1 Preparator înghețată
40. 8275 Operatori la mașinile și utilajele pentru prelucrarea fructelor, legumelor și fabricarea uleiurilor alimentare 8275.1.1 Lucrător la fabricarea uleiurilor vegetale 8275.2.1 Operator în industria uleiului
8275.1.2 Lucrător la fabricarea conservelor din legume sau fructe
8275.1.3 Lucrător în industria alimentară extractivă
41. 8276 Operatori la utilajele de producere și rafinare a zahărului 8276.2.1 Operator în industria zahărului și produselor zaharoase
42. 8277 Operatori la mașinile și utilajele de prelucrare a cafelei și ceaiului 8277.1.1 Lucrător la condiționarea și prelucrarea plantelor medicinale
8277.1.2 Lucrător la prelucrarea cafelei și a ceaiului
43. 8278 Operatori la mașinile și instalațiile de fabricare a berii, vinurilor și altor băuturi 8278.1.1 Lucrător la prepararea malțului 8278.2.1 Operator în vinificație, alcool, drojdie, băuturi alcoolice
8278.1.2 Preparator băuturi răcoritoare
8278.1.3 Preparator rachiuri și lichioruri
8278.2.2 Operator la fabricarea berii
8278.1.4 Distilator rachiuri naturale 8278.2.3 Operator la fabricarea spirtului și drojdiei de panificație
8278.1.5 Vinificator - pivnicer
8278.1.6 Lucrător în industria alimentară fermentativă
8278.2.4 Operator la fabricarea amidonului și dextrinei
8278.2.5 Operator în industria fermentativă
44. 8279 Operatori la utilaje de prelucrare a tutunului și produselor din tutun 8279.2.1 Operator la prelucrarea tutunului și produselor din tutun
45. 8282 Montatori de mașini și echipamente electrotehnice 8282.1.1 Acumulatorist
46. 8283 Asamblori de echipamente electronice 8283.1.1 Confecționer circuite imprimate 8283.2.1 Montator, reglor, testor tehnică de calcul
8283.2.2 Confecționer componente electronice
47. 8284 Asamblori de produse și articole din metal, cauciuc și materiale plastice 8284.1.1 Lucrător la fabricarea fermoarelor 8284.2.1 Asamblor biciclete
8284.1.2 Asamblor jucării
8284.1.3 Asamblor articole de sport
48. 8285 Asamblori de produse și articole din lemn 8285.1.1 Confecționer-asamblor articole din lemn
49. 8286 Asamblor de produse și articole din carton, textile și materiale similare 8286.1.1 Confecționer asamblor de produse și articole din carton, textile și materiale similare
8286.1.2 Confecționer-asamblor articole din textile
8286.1.3 Montor articole din piele
50. 8287 Montatori de subansamble 8287.1.1 Ajutor montator mecanic
51. 8290 Operatori la mașini și asamblori neclasificați în grupele de bază. anterioare 8290.1.1 Mașinist la mașini de ambalat 8290.2.1 Operator producție și exploatare film
8290.1.2 Operator la mașina de etichetat
52. 8312 Frânări, acari și agenți de manevră 8312.1.1 Acar 8312.2.1 Lucrător de trafic feroviar
8312.1.2 Paznic barieră 8312.2.2 Agent comercial feroviar
8312.1.3 Revizor ace
8312.1.4 Manevrant vagoane
8312.1.5 Frânar
8312.1.6 Lucrător feroviar
53. 8331 Tractoriști și alți conducători de mașini agricole și forestiere 8331.1.1 Tractorist
8331.1.2 Combainier agricol
8331.1.3 Motorist la motoagregate și mașini în silvicultură
54. 8332 Conducători de mașini și utilaje terasiere 8332.2.1 Mașinist utilaje cale și terasamente
55. 8333 Conducători de macarale, poduri mobile, lifturi subterane și asimilați 8333.1.1 Mașinist pod rulant 8333.2.1 Macaragiu
8333.1.2 Funicularist 8333.2.2 Mașinist utilaje portuare
8333.1.3 Macaragiu macarale plutitoare
8333.1.4 Docher, mecanizator (muncitor portuar)
8333.1.5 Lucrător mașinist utilaje
56. 8334 Operatori la instalațiile de transport mărfuri paletizate 8334.1.1 Mașinist la mașini mobile pentru transporturi interioare.
8334.1.2 Mașinist la alte mașini de transport pe orizontală și verticală
57. 8340 Marinari, navigatori și asimilați 8340.1.1 Observator far maritim și stație semnal de ceață 8340.2.1 Marinar
8340.1.2 Conducător ambarcațiuni agrement pe ape interioare
8340.1.3 Pontonier feribot
8340.1.4 Motopompist
8340.1.5 Marinar legător
8340.1.6 Timonier
8340.1.7 Barjist
8340.1.8 Lucrător în marină
Modificări (1)

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 35/2004 pentru aprobarea Nomenclatorului calificărilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...