Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 190/2000 privind regimul metalelor prețioase, aliajelor acestora și pietrelor prețioase în România

Modificări (5), Puneri în aplicare (14), Respingeri de neconstituționalitate (18), Referințe (25), Reviste (2), Doctrine (1), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 16 decembrie 2000
Formă aplicabilă de la 29 ianuarie 2004

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. - Modificări (1), Jurisprudență

Prezenta ordonanță de urgență reglementează producerea, prelucrarea, utilizarea, comercializarea, introducerea, scoaterea din țară și tranzitul pe teritoriul României al metalelor prețioase, aliajelor acestora și pietrelor prețioase, activitățile conexe ale acestora, precum și prestările de servicii privind aceste bunuri.

Art. 2. - Jurisprudență

În sensul prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

1. Modificări (1)

a) metale prețioase - aurul, argintul, ruteniul, rhodiul, paladiul, osmiul, iridiul și platina, care au un titlu de cel puțin 995/1.000; Modificări (1)

b) aliaje de metale prețioase - amestecul de două sau mai multe metale în care conținutul de metal prețios este de cel puțin 333/1.000; Modificări (1)

c) pietre prețioase - diamantele, rubinele, safirele, smaraldele și perlele naturale și de cultură; Modificări (1)

d) aur financiar - aurul achiziționat de persoane fizice ori juridice în scopul realizării unor plasamente de valoare. Aurul financiar cuprinde aurul sub formă de bare, lingouri, plachete, având titlul minim de 995/1.000, precum și sub formă de monede din aur având titlul mai mare sau egal cu 900/1.000, cotate pe una dintre piețele Uniunii Europene. Operațiunile cu aur financiar se realizează atât prin livrare fizică, cât și prin operațiuni în conturi de metal prețios sau hârtii de valoare exprimate în aur, deținute la bănci;

e) aur monetar - acea parte a aurului financiar utilizat ca activ, care este deținut cu titlu de rezervă oficială de Banca Națională a României. Aurul monetar se prezintă de regulă sub formă de monede cu titlul minim de 900/1.000, lingouri, precum și bare standard cu titlul minim de 995/1.000;

f) aur dentar - aliaj al aurului, utilizat la lucrări dentare;

g) metale prețioase industriale - metale prețioase sau aliaje ale acestora utilizate în scop industrial;

h) monede din metale prețioase - monede confecționate din metale prețioase sau aliaje ale acestora;

2. operațiuni cu metale prețioase, cu aliaje ale acestora și cu pietre prețioase - operațiuni care au ca obiect: Modificări (1), Referințe (1)

a) fabricarea și producerea metalelor prețioase, aliajelor acestora și pietrelor prețioase; categoriile de subproduse cu conținut de metale prețioase care se supun prevederilor legale vor fi stabilite prin normele de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență. Nu fac obiectul prezentei ordonanțe de urgență activitățile de extracție și preparare, astfel cum sunt reglementate prin Legea minelor nr. 85/2003;

b) prelucrarea metalelor prețioase, aliajelor lor și pietrelor prețioase, inclusiv producerea de obiecte, bijuterii și lucrări dentare din acestea;

c) vânzarea, cumpărarea, tranzacționarea, păstrarea în depozit a metalelor prețioase, aliajelor acestora și pietrelor prețioase, bijuteriilor, obiectelor de aurărie sau de argintărie, precum și mijlocirea acestor operațiuni;

d) introducerea în țară, scoaterea din țară și tranzitul prin România de metale prețioase și de aliaje ale acestora, bijuterii, obiecte de aurărie sau de argintărie, precum și de pietre prețioase;

e) marcarea bijuteriilor și obiectelor din metale prețioase și din aliajele acestora;

f) prestarea de servicii care au ca obiect metale prețioase, aliaje ale acestora, pietre prețioase, bijuterii, obiecte de aurărie sau de argintărie;

g) utilizarea în interes industrial a metalelor prețioase și a aliajelor acestora;

h) vânzarea, cumpărarea, tranzacționarea, precum și intermedierea unor astfel de operațiuni cu monede din metale prețioase și aliaje ale acestora, dacă acestea se desfășoară ca activități permanente; Modificări (1)

i) orice activități conexe ale operațiunilor de mai sus, dacă acestea au ca obiect metale prețioase, aliaje ale acestora sau pietre prețioase;

3. titlu - proporția de metal fin conținută de un aliaj, exprimată în miimi; Modificări (1)

4. autorizație - actul emis de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, care acordă dreptul de a desfășura operațiuni cu metale prețioase, aliaje ale acestora și pietre prețioase; Modificări (1)

5. bijuterii - obiecte de podoabă din metale prețioase și aliaje ale acestora, care au sau nu au în componență pietre prețioase, cum ar fi: inelele, brățările, colierele, broșele, cerceii, lanțurile, brelocurile, pandantivele, plachetele, acele de cravată, butonii de manșetă, precum și articolele de uz personal, cum ar fi: portțigaretele, tabacherele, pudrierele, bombonierele, brichetele, ochelarii, ceasurile (carcasă și brățară) sau altele asemenea;

6. obiecte de aurărie sau de argintărie - obiecte din metale prețioase și din aliaje ale acestora, destinate serviciilor de masă, de toaletă, garniturilor de birou, pentru decorațiuni interioare, pentru fumători, pentru uz gospodăresc, uz religios, de artă și altele;

7. marcarea metalelor prețioase și a aliajelor acestora - operațiunea de atestare a conținutului de metal prețios de bază, prin aplicarea mărcii de titlu, a mărcii de garanție proprie a producătorului intern, a importatorului și/sau a vânzătorului cu amănuntul ori, după caz, a mărcii de certificare; Modificări (1)

8. marca de garanție proprie - semn individual stabilit și înregistrat la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, care se aplică pe bijuteriile și obiectele din metale prețioase sau din aliajele acestora de către producătorul intern, importator sau vânzătorul cu amănuntul; Modificări (1)

9. marca titlului - semn convențional, diferit în funcție de titlul metalului prețios, care se aplică pe bijuteriile și obiectele din metale prețioase și aliajele acestora; Modificări (1)

10. marca de certificare - semn convențional care se aplică pe bijuterii și pe obiectele din metale prețioase sau aliaje ale acestora de către Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, în cazul în care producătorul intern, importatorul și/sau vânzătorul nu sunt autorizați sau nu doresc să își aplice marca de garanție proprie, la cererea acestora. Modificări (1)

CAPITOLUL II Rezerva de stat de metale prețioase

Art. 3. - Jurisprudență

(1) În cadrul rezervei de stat de metale prețioase Banca Națională a României stabilește mărimea rezervei de aur care face parte din rezervele internaționale ale statului aflate în administrarea sa, informând Guvernul și Parlamentul României asupra situației acesteia.

(2) Banca Națională a României urmărește menținerea rezervei de aur la un nivel pe care îl apreciază ca fiind adecvat tranzacțiilor externe ale statului.

CAPITOLUL III Drepturile și obligațiile persoanelor fizice și juridice care
dobândesc, dețin sau efectuează operațiuni cu metale și pietre prețioase
Modificări (1)

Art. 4. - Jurisprudență, Doctrină (1)

Persoanele fizice și juridice au dreptul să dobândească și să dețină orice cantitate de bijuterii și obiecte, monede, inclusiv lingouri și bare din metale prețioase și aliajele lor, precum și pietre prețioase.

Art. 5. -

(1) Cumpărarea, vânzarea și tranzacțiile cu metale prețioase și aliajele acestora, precum și cu pietre prețioase pot fi efectuate fără restricții de către persoane fizice și juridice, cu condiția ca aceste acte de comerț să nu reprezinte o activitate permanentă sau profesională.

(2) Fac excepție de la prevederile alin. (1) persoanele fizice sau juridice care sunt autorizate să efectueze acte de comerț cu metale și pietre prețioase.

Art. 6. - Modificări (1)

Persoanele fizice și juridice pot efectua operațiuni de vânzare, cumpărare și tranzacționare cu aur pentru investiții și cu aur financiar numai prin intermediul băncilor autorizate de Banca Națională a României. Modificări (1)

Art. 7. - Modificări (1), Reviste (1)

Operațiunile cu aur monetar se efectuează în exclusivitate de Banca Națională a României, conform statutului său de funcționare.

CAPITOLUL IV Autorizarea operațiunilor cu metale prețioase,
aliajele acestora și cu pietre prețioase
Modificări (1)

Art. 8. - Modificări (1), Puneri în aplicare (3)

(1) Operațiunile cu metale prețioase, cu aliajele acestora și cu pietre prețioase, prevăzute la art. 2 pct. 2, se pot efectua ca activități permanente sau profesionale de către persoanele fizice și juridice autorizate în condițiile legii. Modificări (1), Jurisprudență

(2) Autorizația se eliberează pe perioadă nedeterminată de către Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor. Modificări (1)

(3) Pentru eliberarea autorizației se percepe taxa stabilită de către Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, iar condițiile de autorizare vor fi stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență. Puneri în aplicare (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (3)

CAPITOLUL V Evidența operațiunilor cu metale prețioase, aliaje ale
acestora și cu pietre prețioase
Modificări (1)

Art. 9. - Modificări (2), Puneri în aplicare (1), Jurisprudență

Persoanele fizice și juridice autorizate să efectueze operațiuni cu metale prețioase, aliaje ale acestora și pietre prețioase au obligația să asigure evidența strictă a acestora, potrivit normelor metodologice emise în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 10. - Modificări (1)

Persoanele fizice și juridice menționate la art. 9 au obligația să pună la dispoziție organelor abilitate toate documentele și evidențele solicitate de acestea.

Art. 11. -

(1) Controlul evidenței operațiunilor cu metale prețioase, aliaje ale acestora și cu pietre prețioase se exercită de către organele abilitate ale Ministerului Finanțelor Publice.

(2) Controlul operațiunilor cu metale prețioase, aliaje ale acestora și cu pietre prețioase se exercită de către organele abilitate ale Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor.

CAPITOLUL VI Marcarea obiectelor din metale prețioase și aliaje ale acestora.
Controlul marcării și al titlurilor marcate
Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

Art. 12. - Modificări (2)

În vederea prevenirii unor acte de comerț ilicit bijuteriile și obiectele din metale prețioase și din aliaje ale acestora, expuse comercializării, trebuie să fie marcate cu marca de garanție proprie și înregistrată a producătorului intern, a importatorului sau/și a vânzătorului cu amănuntul, alăturat de marca titlului, potrivit normelor metodologice emise în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 13. - Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (1)

Controlul marcării bijuteriilor și obiectelor din metale prețioase și din aliaje ale acestora, precum și controlul titlurilor marcate se vor efectua de către Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor.

Art. 14. - Modificări (1), Jurisprudență

În desfășurarea activității sale Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor este singura instituție în măsură ca, pe teritoriul României:

a) să emită norme interne de lucru și să stabilească tarifele pentru activitățile de analiză, marcare și expertizare pe care le efectuează; Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (7)

b) să stabilească mărcile utilizate de producătorii interni, importatori sau, după caz, de comercianți, pe bază de tarife proprii, precum și marca proprie de certificare; Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1)

c) să efectueze expertize ale metalelor prețioase și ale pietrelor prețioase, dispuse de instanțele de judecată și de notariatele publice, la solicitarea organelor de urmărire penală, a organelor vamale sau a organelor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, precum și la cererea persoanelor fizice și juridice; Respingeri de neconstituționalitate (4)

d) să constate și să sancționeze abaterile de la prevederile legale referitoare la marcarea metalelor prețioase.

Art. 15. - Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (2)

(1) Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor preia de la Banca Națională a României toate drepturile, responsabilitățile și obligațiile specifice activității de analiză și marcare a metalelor prețioase și aliajelor acestora și de expertizare a metalelor prețioase, aliajelor acestora și pietrelor prețioase. De asemenea, se va prelua fără plată dotarea tehnică aferentă acestor activități.

(2) Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor poate prelua personalul Băncii Naționale a României specializat în activitatea de expertizare, analiză și marcare, prin înființarea unei activități finanțate integral din venituri proprii.

CAPITOLUL VII Sancțiuni

Art. 16. - Modificări (1)

Nerespectarea dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență atrage răspunderea contravențională, civilă sau penală, după caz.

Art. 17. - Modificări (2)

Falsificarea mărcilor individuale, folosirea acestora, precum și folosirea unor mărci neînregistrate constituie infracțiuni și se pedepsesc conform Codului penal, precum și cu măsura confiscării stocului de marfă respectiv.

Art. 18. - Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

Desfășurarea fără autorizație a operațiunilor cu metale prețioase, cu aliajele acestora sau cu pietre prețioase constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 20 milioane lei la 50 milioane lei, precum și cu confiscarea bunurilor respective în favoarea statului.

Art. 19. - Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

Comercializarea bijuteriilor și obiectelor din metale prețioase, aliaje ale acestora sau cu pietre prețioase, fără ca acestea să fie supuse în prealabil operațiunii de marcare prevăzute la art. 12, sau marcarea necorespunzătoare a titlurilor constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 10 milioane lei la 20 milioane lei, precum și cu măsura confiscării bunurilor respective în favoarea statului.

Art. 20. - Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

Contravențiile prevăzute la art. 18 și 19 se constată și se sancționează de personalul cu atribuții de control al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, al Ministerului Finanțelor Publice și al Ministerului Administrației și Internelor, iar dacă operațiunile au avut ca obiect aur financiar, de către personalul cu atribuții de control al Băncii Naționale a României.

Art. 21. - Modificări (1)

Prevederile din prezenta ordonanță de urgență referitoare la contravenții se completează cu prevederile legii privind regimul juridic al contravențiilor.

Art. 22. - Modificări (2), Jurisprudență

(1) Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor poate suspenda, pe o perioadă cuprinsă între o lună și 6 luni, autorizația pentru efectuarea de operațiuni cu metale prețioase, cu aliajele acestora, cu pietre prețioase, în cazul încălcării prevederilor legale privind operațiunile cu metale prețioase, aliaje ale acestora și pietre prețioase. Respingeri de neconstituționalitate (1)

(2) Repetarea încălcării prevederilor legale privind operațiunile cu metale prețioase, aliaje ale acestora și pietre prețioase duce la retragerea definitivă a autorizației. Respingeri de neconstituționalitate (1)

(3) Ministerul Finanțelor Publice va stabili prin norme de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență situațiile concrete în care se poate dispune suspendarea ori retragerea autorizației pentru efectuarea de operațiuni cu metale prețioase, cu aliajele acestora sau cu pietre prețioase.

(4) Împotriva ordinului sau, după caz, a deciziei de suspendare, de retragere a autorizației ori de respingere a cererii de autorizare se poate formula contestație în termenele și în condițiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL VIII Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 23. - Modificări (2), Jurisprudență

(1) În situația în care autorizația a fost retrasă, cel care o deținea are obligația ca, în termen de 30 de zile de la comunicare, să lichideze stocul de obiecte și bijuterii din metale prețioase, din aliaje ale acestora, precum și stocul de pietre prețioase, existente la data retragerii autorizației.

(2) În cazul suspendării autorizației cel care o deținea nu mai are dreptul să efectueze operațiuni cu metale prețioase, cu aliajele acestora sau cu pietre prețioase pentru care a fost autorizat.

Art. 24. -

(1) Persoanele fizice și juridice care desfășoară una dintre operațiunile menționate în prezenta ordonanță de urgență trebuie să solicite autorizație în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

(2) Dacă cererea va fi respinsă, acestea trebuie să lichideze, în termen de 30 de zile de la luarea la cunoștință a respingerii cererii, stocul de obiecte și bijuterii din metale prețioase, din aliajele acestora sau din pietre prețioase.

Art. 25. - Modificări (1)

(1) Metalele prețioase, aliajele acestora și pietrele prețioase, considerate bunuri fără stăpân, precum și cele ridicate în vederea confiscării ori confiscate în condițiile prevăzute de lege se depun la Ministerul Finanțelor Publice, în tezaurul trezoreriei, în conformitate cu normele de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență, precum și cu îndeplinirea condițiilor legale.

(2) Regulile de manipulare și depozitare a metalelor prețioase, aliajelor acestora și a pietrelor prețioase aflate în tezaurul trezoreriei se vor stabili prin ordin al ministrului finanțelor publice.

(3) Valorificarea metalelor prețioase, aliajelor acestora și a pietrelor prețioase se face în condițiile Ordonanței Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 98/1999, cu modificările și completările ulterioare. Modificări (1)

Art. 26. - Jurisprudență

(1) Persoanele fizice și juridice ale căror obiecte din metale prețioase, aliaje ale acestora și pietre prețioase de natura celor prevăzute la art. 4 au fost preluate abuziv, cu încălcarea reglementărilor în vigoare, după anul 1946 și până în anul 1990, pot solicita restituirea acestora instanțelor de judecată de la domiciliul reclamantului, până la data de 31 decembrie 2003. Modificări (3), Respingeri de neconstituționalitate (7), Referințe (3), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(2) În cazul obiectelor din metale prețioase, aliaje ale acestora și pietre prețioase preluate abuziv, care nu se mai regăsesc fizic, fiind topite sau valorificate, se vor acorda despăgubiri în condițiile și în limitele stabilite prin normele de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență, emise de Ministerul Finanțelor Publice și de Banca Națională a României. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (5), Jurisprudență

(3) Cererile și acțiunile în justiție, legate de aplicarea prevederilor alin. (1) și (2), sunt scutite de taxă de timbru.

Art. 27. - Modificări (2)

Metalele prețioase, aliajele acestora și pietrele prețioase aflate în inventarul Băncii Naționale a României se valorifică în condițiile prevăzute de actele normative în materie existente până la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 28. -

(1) Prezenta ordonanță de urgență intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I*).

*) Termenul de intrare în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 190/2000 a fost prorogat până la data de 1 ianuarie 2003, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 67/2002, aprobată prin Legea nr. 590/2002.

(2) Ministerul Finanțelor Publice va emite, în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei ordonanțe de urgență în Monitorul Oficial al României, Partea I, norme de aplicare a acesteia, aprobate prin hotărâre a Guvernului.

Art. 29. - Jurisprudență

Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă:

a) prevederile referitoare la regimul metalelor prețioase și al pietrelor prețioase din Decretul nr. 244 din 10 iulie 1978 privind regimul metalelor prețioase și pietrelor prețioase;

b) prevederile art. 4 alin. (2) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 128/1998, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 98/1999, cu modificările și completările ulterioare, în ceea ce privește metalele prețioase, aliajele acestora și pietrele prețioase;

c) orice alte dispoziții contrare.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Etichetă informativă obligatorie la vânzarea bijuteriilor. Ce amenzi riscă operatorii economici care nu respectă regula?
Cauza cererii de chemare în judecată. Posibilitatea instanței de a schimba cauza cererii. Limitele rolului activ. Admitere recurs
Doctrină:
Jurisprudență civilă comentată a Înaltei Curți de Casație și Justiție și a altor instanțe judecătorești, ediția 1
;
se încarcă...