Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței

Reglementarea privind condițiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele rutiere în vederea admiterii în circulație pe drumurile publice din România din 11.02.2003

Modificări (9), Referințe (2)

În vigoare de la 18 mai 2003 până la 25 noiembrie 2009

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

REGLEMENTĂRI ȘI NORME TEHNICE ÎN TRANSPORTURILE RUTIERE

MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE TRANSPORTURILOR ȘI LOCUINȚEI R.N.T.R. - 2
Reglementări privind condițiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele rutiere în vederea admiterii în circulație pe drumurile publice din România Aprobate prin Ordinul ministrului nr. 211/2003

Prescurtări și definirea unor termeni utilizați

ABS: - Sistem automat antiblocare a roților la frânare
Acord Geneva 1958: - Acordul privind adoptarea de prescripții tehnice uniforme aplicabile vehiculelor cu roți, echipamentelor și componentelor ce pot fi montate sau utilizate pe vehicule cu roți și condițiile de recunoaștere reciprocă a omologărilor eliberate pe baza acestor prescripții, încheiat la Geneva la 27 martie 1958 (Rev 2)
ADR: - Acordul european referitor la transportul rutier internațional al mărfurilor periculoase (ADR), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care România a aderat prin Legea nr. 31/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 136 din 31 mai 1994
AETR: - Acordul european privind activitatea echipajelor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere internaționale (AETR), încheiat la Geneva la 1 iulie 1970, la care România a aderat prin Legea nr. 101/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 323 din 22 noiembrie 1994
ASR: - dispozitiv automat antipatinare la demarare sau accelerare
ATP - Acordul cu privire la transporturile internaționale de produse perisabile și cu privire la mijloacele de transport speciale care trebuie folosite pentru aceste transporturi (ATP), adoptat la Geneva la 1 septembrie 1970, la care România a aderat prin Ordonanța Guvernului nr. 75/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 319 din 28 august 1998
CE - Comunitatea Europeană
CEE - Comunitatea Economică Europeană
Componentă - un dispozitiv, cum ar fi farul sau lampa, care trebuie să corespundă prevederilor unei directive de bază, regulament sau standard, cuprinse în prezentele reglementări, care poate fi omologat separat, atunci când acest lucru este prevăzut în mod expres
Conducător - conducătorul vehiculului rutier
Directivă - act normativ al Consiliului/Comisiei sau al Parlamentului European
Directivă de bază (specifică) - directivă care se referă la omologarea unui anumit sistem al vehiculului (de exemplu sistemul de frânare) sau a unei componente (de exemplu farul) ori a unei entități tehnice independente (de exemplu bara antiîmpănare), care poate fi omologată separat de vehicul
Directivă-cadru - directivă care se referă la omologarea unui tip de vehicul în întregime
EN - Standard European
EURO - 1 - omologare privind emisiile poluante ale autovehiculelor conform Directivei 70/220/CEE modificată prin Directiva 96/69/CE treapta A, sau Regulamentului nr. 83 ECE - UN seria de amendamente 02, ori omologarea motoarelor diesel pentru autovehicule, conform Directivei 88/77/CEE modificată prin Directiva 91/542/CEE I, sau Regulamentului nr. 49 ECE - UN seria de amendamente 02 treapta A
EURO - 2 - omologare privind emisiile poluante ale autovehiculelor conform Directivei 70/220/CEE, modificată prin Directiva 96/69/CE, treapta B, sau Regulamentului nr. 83 ECE -UN seria de amendamente 03, ori omologarea motoarelor diesel pentru autovehicule, conform Directivei 88/77/CEE, modificată prin Directiva 91/542/CEE II, sau Regulamentului nr. 49 ECE - UN seria de amendamente 02 treapta B
EURO - 3 - omologare privind emisiile poluante ale autovehiculelor conform Directivei 70/220/CEE modificată prin Directiva 98/69/CE, treapta A, sau Regulamentului nr. 83 ECE -UN seria de amendamente 05, ori omologarea motoarelor diesel pentru autovehicule, conform Directivei 88/77/CEE, modificată prin Directiva 1999/96/CE treapta A, sau Regulamentului nr. 49 ECE - UN seria de amendamente 03 treapta A
EURO - 4 - omologare privind emisiile poluante ale autovehiculelor conform Directivei 70/220/CEE, modificată prin Directiva 98/69/CE treapta B, sau Regulamentului nr. 83 ECE - UN seria de amendamente 05, ori omologarea motoarelor diesel pentru autovehicule, conform Directivei 88/77/CEE modificată prin Directiva 1999/96/CE treapta B1, sau Regulamentului nr. 49 ECE - UN seria de amendamente 03 treapta B1
Familie de vehicule - familia de tipuri de vehicule se compune din vehicule care nu se deosebesc între ele sub următoarele aspecte:
- constructor;
- deosebiri esențiale privind construcția și/sau concepția;
- diferențe evidente și fundamentale privind șasiul și/sau sistemul de rulare
- motor (combustie internă/electric/hibrid)
Masa proprie a vehiculului (masa vehiculului gata de drum) - masa vehiculului carosat, gata de drum fără încărcătură, cu dispozitivul de atelare, dacă este vorba de un vehicul tractor, sau masa șasiului-cabină, dacă constructorul nu montează caroserie și/sau dispozitivul de atelare, inclusiv lichidul de răcire, lubrifianți, 90% din carburant, 100% din alte lichide, cu excepția apelor uzate, scule, roată de rezervă și conducătorul (75 kg) și pentru autobuze și autocare masa însoțitorului (75 kg), dacă acest loc este prevăzut în vehicul.
Masa totală maximă autorizată (pentru vehicul/ansamblu de vehicule) - masa totală maximă a vehiculului sau ansamblului de vehicule încărcate, autorizată pentru circulația pe drumurile publice din România, conform legislației în vigoare. Ea nu poate să depășească masa maximă tehnic admisibilă stabilită de constructor.
Masă maximă admisibilă de înmatriculare/ exploatare (pentru vehicul/ansamblu de vehicule) - masa egală sau mai mică decât masa maximă tehnic admisibilă și egală sau mai mică decât masa maximă totală autorizată, pentru o variantă constructivă dată, conform definițiilor din anexa 4 la Directiva 97/27/CE
Masa maximă tehnic admisibilă (constructivă) - masa proprie a vehiculului la care se adaugă masa încărcăturii, stabilită de constructorul acestuia, ținând seama de dimensionarea componentelor și echipamentelor acestuia
Masa maximă tehnic admisibilă pe punctul de cuplare al autovehiculului - masa corespunzătoare sarcinii statice verticale maxime pe dispozitivul de cuplare, admisă de constructorul autovehiculului; ea nu include, prin definiție, masa dispozitivului de cuplare în cazul autoturismelor și autotractoarelor, dar o include în cazul celorlalte vehicule
Masa maximă tehnic admisibilă pe punctul de cuplare al unei semiremorci sau remorci cu axă centrală - masa corespunzătoare sarcinii statice verticale maxime transferate de remorcă pe dispozitivul de cuplare al autovehiculului, declarată și admisă de constructorul remorcii cu axă centrală sau al semiremorcii; ea trebuie să respecte limitele prevăzute în prezentele reglementări pentru tipul respectiv de vehicul, dacă asemenea limite există
Masa remorcabilă - masa remorcii cu proțap, sau a semiremorcii dotată cu axă de tractare cuplată la un autovehicul, respectiv masa corespunzătoare sarcinii aplicate pe axele unei semiremorci sau remorci cu axă centrală cuplată la un autovehicul. Prin masa remorcabilă maximă tehnic admisibilă se înțelege masa remorcabilă maximă declarată de constructor.
Masa maximă tehnic admisibilă pe axa/grup de axe - masa corespunzătoare sarcinii verticale statice maxim admisibilă transmisă solului de axă/grupul de axe respectiv în funcție de construcția vehiculului și care este declarată de constructor
Masa maximă autorizată pe axă/grup de axe ISO - masa admisibilă pe axă conform reglementărilor în vigoare în România, care nu poate însă să depășească masa maximă tehnic admisibilă pe axă/grup de axe Organizația Internațională de Standardizare
Omologare pentru circulația pe drumurile publice din România - procedura administrativă prin care autoritatea competentă certifică, conform legislației în vigoare, că un tip de vehicul, un sistem sau componentă ori o entitate tehnică independentă satisface cerințele tehnice prevăzute în prezentele reglementări
Omologare de tip - procedura administrativă prin care autoritatea competentă certifică, conform legislației în vigoare, la cererea constructorului sau a reprezentantului autorizat al acestuia, că un vehicul fabricat sau importat în serie satisface cerințele tehnice prevăzute pentru acest caz în prezentele reglementări
Omologarea de tip în mai multe etape - procedura administrativă prin care autoritatea competentă certifică, conform legislației în vigoare, la cererea constructorului sau a reprezentantului autorizat al acestuia, că un tip de vehicul incomplet sau completat satisface cerințele tehnice prevăzute în prezentele reglementări. Poate fi acordată pentru vehiculul completat, vehiculul de bază (de exemplu șasiu echipat) sau pentru alte trepte intermediare de montaj al vehiculului.
Omologare - certificare individuală - procedura administrativă prin care autoritatea competentă atestă, conform legislației în vigoare, că un vehicul fabricat sau importat satisface cerințele tehnice prevăzute pentru acest caz în prezentele reglementări. Ea poate fi acordată în cazul:
a) vehiculelor noi care nu se fabrică în serie (de exemplu, vehiculele montate din piese separate sau produse artizanal), vehiculelor cu destinații speciale, sau vehiculelor noi importate, care nu au omologare de tip pentru circulația pe drumurile publice din România;
b) certificării stării tehnice a vehiculelor utilizate, care au mai fost înmatriculate în străinătate;
c) modificării categoriei de încadrare sau a categoriei de folosință a vehiculului;
d) înlocuirii tipului de motor prevăzut de constructor cu alt tip;
e) înlocuirii caroseriei și/sau a șasiului vehiculului;
f) înlocuirii ori modificării unor componente, sisteme sau entități tehnice cu altele din afara gamei de echipare originală
Prima înmatriculare - înmatricularea pentru prima dată a unor vehicule rutiere noi, care nu au mai fost înmatriculate anterior în altă țară
Prima înmatriculare în România - înmatricularea pentru prima dată în România a unor vehicule rutiere utilizate, care au mai fost înmatriculate anterior în altă țară
Regulament CEE (CE) - Regulament al Uniunii Europene
Regulament ECE - UN - Regulament anexă la Acordul privind adoptarea de prescripții tehnice uniforme aplicabile vehiculelor cu roți, echipamentelor și componentelor ce pot fi montate sau utilizate pe vehicule cu roți și condițiile de recunoaștere reciprocă a omologărilor eliberate pe baza acestor prescripții, încheiat la Geneva la 27 martie 1958
RE3 ECE - UN - Rezoluția de ansamblu nr. 3 a Comisiei Economice pentru Europa a ONU
STAS - standard de stat
SR - standard român
SR ISO - standard român echivalent cu un standard ISO
SR EN - standard român echivalent cu un standard european (EN)
Seria 01 de amendamente - seria de modificări 01 a unui regulament ECE - UN (varianta inițială este seria 00)
Sistem - orice sistem al vehiculului, cum ar fi frânele, dispozitivele de protecție împotriva poluării provocate de gazele de evacuare, amenajările interioare etc., care trebuie să îndeplinească prevederile unei directive de bază, regulament, standard, cuprinse în prezentele reglementări
Tip de vehicul - vehiculele dintr-o anumită categorie, identice cel puțin în ceea ce privește aspectele esențiale indicate în reglementarea pe baza căreia se face omologarea de tip. Un tip de vehicul poate avea variante și versiuni diferite
Entitate tehnică independentă - un dispozitiv destinat să facă parte dintr-un vehicul, cum ar fi bara antiîmpănare, care trebuie să corespundă prevederilor unei directive de bază, regulament, standard, cuprinse în prezentele reglementări, și destinat să facă parte dintr-un vehicul, care poate fi omologat separat, dacă directiva prevede acest lucru în mod expres, dar numai în legătură cu unul sau mai multe tipuri de vehicule
Variantă - vehiculele dintr-un anumit tip, identice cel puțin în ceea ce privește aspectele esențiale indicate în reglementarea pe baza căreia se face omologarea de tip (pentru autoturisme și vehiculele cu două sau trei roți directivele-cadru respective)
Versiune - vehiculele dintr-o anumită variantă, identice cel puțin în ceea ce privește aspectele esențiale indicate în reglementarea pe baza căreia se face omologarea de tip (pentru autoturisme și vehiculele cu două sau trei roți directivele-cadru respective)
Vehicul de bază - orice vehicul incomplet al cărui număr de identificare se păstrează în cursul etapelor ulterioare ale omologării în mai multe etape
Vehicul lung - combinație de vehicule la care remorca sau semiremorca aparține categoriilor O1, O2 și O3, a căror lungime depășește 8 m, sau care aparține categoriei O4
Vehicul greu - autovehicul având o masă maximă tehnic admisibilă care depășește 7,5 tone, cu excepția autotractoarelor pentru semiremorci, precum și autobuz articulat din clasele II și III
Vehicul lent - vehicul sau combinație de vehicule având, prin construcție, o viteză maximă care nu depășește 30 km/h
Vehicul fabricat în serie mică - vehicul fabricat într-un număr anual de bucăți, pentru întreaga familie căreia îi aparține acesta, care nu depășește 500 de bucăți pentru o familie de autoturisme și remorcile acestora și 200 de bucăți de familie pentru celelalte autovehicule și remorcile acestora ori vehicule cu două sau trei roți
Vehicul utilizat - vehicul care a mai fost înmatriculat anterior
Vehicul completat - vehiculul care constituie finalizarea procesului de omologare în mai multe etape și care satisface cerințele tehnice prevăzute în prezentele reglementări tehnice
Vehicul incomplet - vehiculul a cărui finalizare necesită cel puțin o etapă de fabricație, pentru ca acesta să devină vehicul completat
Vehicule aparținând sfârșitului de serie de fabricație - vehiculele care aparțin sfârșitului de serie, a căror omologare nu mai este valabilă, care pot fi înmatriculate, admise în circulație sau în exploatare pentru următoarele 12 luni. Numărul maxim de vehicule, dintr-unul sau mai multe tipuri, puse în circulație în cadrul sfârșitului de serie, nu trebuie să depășească pentru autovehiculele M1 10%, iar pentru celelalte vehicule 30% din numărul total de vehicule din tipurile în cauză, admise în circulație în România în anul precedent. Dacă acest număr este mai mic de 100, se acceptă 100 de bucăți.

CAPITOLUL I Obiectul și domeniul de aplicare

1. Prezentele reglementări definesc cerințele pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele rutiere la omologarea în vederea admiterii în circulație pe drumurile publice din România, sub aspectul siguranței active și pasive, protecției mediului ambiant și protecției drumurilor publice. Aceste prevederi nu se aplică vehiculelor aflate în tranzit internațional prin România.

2. Prezentele reglementări se aplică tuturor categoriilor de vehicule destinate să circule în mod permanent sau ocazional pe drumurile publice și care pot avea, prin construcție, o viteză mai mare de 6 km/h, sunt destinate transportului de persoane și/sau de mărfuri ori efectuării de servicii sau lucrări.

3. Sistemele, componentele sau entitățile tehnice independente care concură la siguranța circulației și protecția mediului, precum și piesele de schimb aferente trebuie să îndeplinească cerințele specifice, indicate în prezentele reglementări sau în standardele specifice, pentru a putea fi utilizate la vehiculele autorizate să circule pe drumurile publice.

4. Admiterea în circulație a combinațiilor de vehicule este condiționată de asigurarea compatibilității dintre autovehiculul tractor și vehiculul tractat și de respectarea condițiilor tehnice specifice fiecăruia dintre aceste vehicule.

5. Condițiile tehnice impuse pentru omologarea/certificarea individuală a vehiculelor produse artizanal sau a vehiculelor noi produse în serii (cantități) mici, în vederea admiterii în circulație pe drumurile publice din România, sunt cele indicate, pentru fiecare dintre aceste vehicule, în cap. IV al prezentelor reglementări, precum și în anexele la acestea.

6. Condițiile tehnice impuse pentru omologarea individuală a vehiculelor utilizate care au fost importate sunt cele care au fost valabile la data omologării de tip a vehiculului respectiv, cu excepția cazurilor în care prezentele reglementări indică cerințe mai severe, îndeosebi în domeniul protecției mediului, sau existența unor componente ori echipamente moderne pentru siguranța rutieră, care pot fi adaptate ținându-se seama de construcția vehiculului respectiv.

CAPITOLUL II Proceduri de aplicare a prezentei reglementări

1. În conformitate cu prevederile art. 2 și 3 din Hotărârea Guvernului nr. 768/1991 privind înființarea și funcționarea Regiei Autonome "Registrul Auto Român" (RAR), republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 307 din 1 noiembrie 1994, precum și pe baza împuternicirilor date de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței, ca autoritate de stat în domeniul transporturilor rutiere, Regia Autonomă "Registrul Auto Român", denumită în continuare Registrul Auto Român, certifică încadrarea vehiculelor rutiere în normele de siguranță a circulației, de protecție a mediului, de protecție a drumurilor pe care circulă, precum și încadrarea în categoriile prevăzute de reglementările în vigoare. În acest scop acordă:

1.1. Omologarea de tip pentru circulația pe drumurile publice din România a vehiculelor rutiere construite în țară sau importate în serii (cantități) mai mari de 10 bucăți de același tip pe an, se acordă pe baza respectării condițiilor tehnice indicate în cap. IV și în anexa nr. 2. La extinderea omologării de tip pentru circulația pe drumurile publice pentru vehiculele ce provin dintr-un tip de bază cu omologare de tip pentru circulație în vigoare se aplică reglementările care erau valabile la data omologării tipului de bază, cu excepția cazurilor pentru care prezentele reglementări prevăd, în mod expres, alte dispoziții. Pentru vehiculele speciale, definite la cap. III al prezentelor reglementări, se vor aplica prevederile din anexa XI a directivei 70/156/CEE, ultima modificare prin directiva 2001/116/CE, apendicele 1-4 în funcție de destinația vehiculului special.

1.1.1. La omologarea de tip pentru circulația pe drumurile publice din România a vehiculelor pentru care există omologarea de tip comunitară a întregului vehicul, respectiv autoturismele și vehiculele cu 2 sau 3 roți, este necesară și suficientă numai conformitatea cu prevederile directivelor cadru - 70/156/CEE și respectiv 92/61/CE, la nivelul ultimelor modificări indicate în prezenta reglementare, urmând a se prezenta Certificatul de omologare UE a vehiculului, conform Directivei cadru, cu anexa III la Directiva 70/156/CEE pentru autoturisme sau anexa II la Directiva 92/61/CE pentru vehicule cu 2 sau 3 roți, precum și un model de vehicul conform omologării.

Începând cu 9 noiembrie 2003 la omologarea de tip pentru circulația pe drumurile publice din România a vehiculelor cu 2 sau 3 roți, este necesară și suficientă numai conformitatea cu prevederile directivei cadru 2002/24/CE, urmând a se prezenta Certificatul de omologare UE a vehiculului, conform Directivei cadru, cu anexa II la directivă, precum și un model de vehicul conform omologării. La cererea fabricantului această cerință se poate aplica de la 9 mai 2003. Omologările pentru aceste vehicule acordate înainte de 9 noiembrie 2003 rămân valabile. De asemenea pot fi acordate în continuare extensii la omologările acordate înainte de 9 noiembrie 2003 conform dispozițiilor directivei în baza căreia a fost inițial acordată omologarea.

1.1.2. În cazul în care nu există omologare de tip comunitară pentru întregul vehicul, omologarea de tip se acordă pe baza prezentării documentelor care atestă corespondența diferitelor sisteme, componente sau entități tehnice independente ale acestuia cu cerințele tehnice prevăzute în prezentele reglementări și efectuării încercărilor sau verificărilor necesare.

1.1.3. De la procedura de certificare și omologare pentru circulația pe drumurile publice din România sau de la unele prevederi ale prezentelor reglementări pot fi exceptate vehiculele indicate în cap. VI, cu respectarea cerințelor din acest capitol, aplicabile pentru cazul dat.

1.1.4. În cazul carosării șasiurilor echipate, omologate ca tip pentru circulație, precum și al modificării sau schimbării destinației suprastructurii unor vehicule omologate, pentru șasiurile echipate se iau în considerare reglementările care au stat la baza omologării lor, cu excepția cazurilor pentru care prezentele reglementări prevăd, în mod expres, alte dispoziții

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...