Viza de lungă ședere pentru desfășurarea de activități de cercetare științifică | Ordonanță de urgență 194/2002

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Regimul acordării vizelor - Condiții speciale de acordare a vizei de lungă ședere -
ARTICOLUL 48
Viza de lungă ședere pentru desfășurarea de activități de
cercetare științifică
Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

(1) Viza de lungă ședere pentru desfășurarea de activități de cercetare științifică se acordă străinilor în baza avizului Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică și al Oficiului Român pentru Imigrări.

(2) Avizul Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică se eliberează la solicitarea unităților și instituțiilor de cercetare-dezvoltare, cu îndeplinirea următoarelor condiții:

a) unitățile de cercetare-dezvoltare să fie atestate în condițiile legii;

b) să existe un acord de primire între unitățile prevăzute la lit. a) și cercetătorul care a fost acceptat să desfășoare activități în cadrul unui proiect de cercetare științifică. Forma și condițiile în care se încheie acordul de primire vor fi stabilite prin ordin al ministrului educației, cercetării și tineretului.

(3) Solicitarea de viză trebuie să fie însoțită de următoarele documente:

a) acordul de primire avizat de Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică;

b) certificatul de cazier judiciar sau alt document cu aceeași valoare juridică, eliberat de autoritățile din țara de domiciliu sau de reședință;

c) asigurarea medicală valabilă pe perioada valabilității vizei.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 194/2002:
Procedura invitației
Forma și conținutul invitației
Excepții de la procedura invitației
Viza de lungă ședere pentru desfășurarea de activități economice
Viza de lungă ședere pentru desfășurarea de activități profesionale
Viza de lungă ședere pentru desfășurarea de activități comerciale
Viza de lungă ședere pentru angajare în muncă
Viza de lungă ședere pentru studii
Viza de lungă ședere pentru reîntregirea familiei
Viza de lungă ședere pentru activități umanitare sau religioase
Viza de lungă ședere pentru desfășurarea de activități de cercetare științifică
Viza de lungă ședere pentru alte scopuri
Condiții de prelungire a dreptului de ședere temporară
Solicitarea prelungirii dreptului de ședere temporară
Refuzul prelungirii dreptului de ședere temporară în România
Prelungirea dreptului de ședere temporară pentru străinii care desfășoară activități economice
Prelungirea dreptului de ședere pentru activități profesionale
Prelungirea dreptului de ședere pentru desfășurarea de activități comerciale
Prelungirea dreptului de ședere temporară în scop de muncă
Prelungirea dreptului de ședere pentru străinii al căror acces pe piața muncii din România este reglementat prin acorduri bilaterale încheiate de România cu alte state
Prelungirea dreptului de ședere temporară pentru studii
;
se încarcă...