Regimul cărților de rezidență | Ordonanță de urgență 194/2002

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Documente care se eliberează străinilor - Cărțile de rezidență pentru străinii membri de familie ai cetățenilor români -
ARTICOLUL 116
Regimul cărților de rezidență

(1) Cartea de rezidență dovedește identitatea străinului membru de familie al unui cetățean român și atestă exercitarea dreptului de ședere în România.

(2) Titularul cărții de rezidență are obligația de a nu o înstrăina și de a o prezenta autorităților competente ori de câte ori i se solicită aceasta.

(3) Se interzice darea, primirea sau solicitarea documentelor prevăzute la art. 114 drept garanție pentru prestarea unor servicii, pentru încredințarea unor bunuri sau valori, pentru plata datoriilor sau în alte scopuri.

(4) Orice modificare, adăugare sau mențiune, alta decât cea prevăzută de lege, înscrisă în documentele prevăzute la art. 114, este interzisă și atrage nulitatea acestora.

(5) În situațiile prevăzute la alin. (4), nulitatea se constată de către personalul Oficiului Român pentru Imigrări.

(6) Polițistul care constată una dintre situațiile prevăzute la alin. (4) este obligat să rețină documentul respectiv și să îl transmită celei mai apropiate formațiuni teritoriale a Oficiului Român pentru Imigrări.

(7) Titularul cărții de rezidență este obligat să se prezinte la formațiunea teritorială a Oficiului Român pentru Imigrări competentă, în vederea eliberării unui nou document, în următoarele situații:

a) când au intervenit modificări cu privire la nume, prenume, cetățenie și adresă;

b) în cazul distrugerii sau deteriorării cărții de rezidență;

c) în cazul pierderii sau furtului, numai după declararea evenimentului la organul de poliție competent teritorial.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 194/2002:
Stabilirea duratei interdicției de intrare în România
Eliberarea permiselor de ședere
Regimul permisului de ședere
Permisul de ședere temporară
Permisul de ședere permanentă
Anularea permisului de ședere
Furtul, pierderea, deteriorarea sau distrugerea permisului de ședere
Forma și conținutul permiselor de ședere
Emiterea cărților de rezidență
Valabilitatea cărților de rezidență
Regimul cărților de rezidență
Anularea cărților de rezidență
Tipuri de documente de călătorie care se eliberează străinilor
Eliberarea titlului de călătorie
Regimul pașaportului pentru persoană fără cetățenie
Eliberarea pașaportului pentru persoană fără cetățenie
Condiții cu privire la cererea de eliberare a pașaportului pentru persoană fără cetățenie
Anularea pașaportului pentru persoană fără cetățenie
Furtul, pierderea, deteriorarea sau distrugerea pașaportului pentru persoană fără cetățenie
Forma și conținutul documentelor de călătorie
Instituții competente să prelucreze date cu caracter personal ale străinilor
;
se încarcă...