Răspunderea persoanelor juridice | Ordonanță de urgență 194/2002

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Contravenții și infracțiuni -
ARTICOLUL 142
Răspunderea persoanelor juridice

(1) Dacă fapta prevăzută la art. 141 a fost comisă în numele sau în interesul unei persoane juridice, de către organele sau reprezentanții acesteia, se pedepsește cu amendă de la 15.000 lei la 30.000 lei.

(2) Cu aceeași pedeapsă se sancționează fapta prevăzută la art. 141, dacă a fost săvârșită în interesul unei persoane juridice, ca urmare a neexercitării de către persoanele prevăzute la alin. (1) a atribuțiilor de control, de orice persoană aflată sub autoritatea acestora.

(3) Răspunderea persoanei juridice nu exclude răspunderea penală a persoanelor fizice participante la săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 141.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 194/2002:
Accesul străinilor minori la educație
Răspunderea juridică pentru încălcarea dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență
Contravenții
Sancțiuni
Constatarea contravențiilor
Regimul contravențiilor
Sustragerea de la măsurile de îndepărtare de pe teritoriul României
Intrarea frauduloasă a străinului declarat indezirabil sau împotriva căruia s a dispus măsura interzicerii intrării pe teritoriul României
Desfășurarea unor activități interzise de lege
Facilitarea șederii ilegale a străinilor pe teritoriul României
Răspunderea persoanelor juridice
Oficiul Român pentru Imigrări
Suportarea unor cheltuieli
Acordarea asistenței medicale în cazuri deosebite
Excepții de la aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență
Aplicarea reglementărilor speciale
Dispoziții procedurale
Limitele aplicării în timp a prezentei ordonanțe de urgență cu privire la unele categorii de străini
Prevederi aplicabile de la data aderării României la Uniunea Europeană
Dispoziții tranzitorii
Intrarea în vigoare
;
se încarcă...