Prelungirea dreptului de ședere temporară în scop de muncă | Ordonanță de urgență 194/2002

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Prelungirea dreptului de ședere temporară Acordarea dreptului de ședere permanentă - Prelungirea dreptului de ședere temporară în România -
ARTICOLUL 56
Prelungirea dreptului de ședere temporară în scop de muncă Modificări (2), Jurisprudență

(1) Străinilor intrați în România în scopul angajării în muncă li se prelungește dreptul de ședere temporară, dacă: Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Derogări (2), Jurisprudență, Reviste (1)

a) sunt titulari ai unei autorizații de muncă valabile; Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

b) prezintă contractul individual de muncă vizat de inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază își are sediul angajatorul sau o convenție civilă încheiată cu o structură sportivă, în condițiile legii, dacă străinii desfășoară activități în calitate de sportiv profesionist;

c) salariul înscris în contractul individual de muncă este cel puțin la nivelul salariului minim garantat în plată;

d) actul medical de atestare a stării de sănătate, din care să rezulte că străinul este apt pentru a fi încadrat în muncă;

e) certificatul de atestare fiscală emis de administrația finanțelor publice în a cărei rază teritorială își are sediul angajatorul privind achitarea la zi a obligațiilor către bugetul public național, doar la prelungirile ulterioare sau dacă între data înregistrării solicitării pentru eliberarea autorizației și data înregistrării cererii pentru eliberarea permisului de ședere au trecut mai mult de 60 de zile; Respingeri de neconstituționalitate (3)

f) copia actului de identitate și, după caz, a autorizației sau a altui document legal care atestă exercitarea unei activități ori profesii independente, dacă angajatorul este persoană fizică.

(2) Prelungirile ulterioare ale dreptului de ședere temporară în scop de muncă se acordă dacă străinul prezintă documentele prevăzute la alin. (1) lit. b), c) și e), precum și dacă îndeplinește condițiile pentru prelungirea autorizației de muncă. Respingeri de neconstituționalitate (1)

(3) Cererea pentru prelungirea dreptului de ședere temporară se depune de către străin cel târziu la data încetării dreptului de ședere. Respingeri de neconstituționalitate (1)

(4) Dreptul de ședere temporară se prelungește pentru o perioadă egală cu perioada de valabilitate a autorizației de muncă sau, după caz, cu perioada pentru care valabilitatea acesteia se prelungește.

(5) Străinilor care pot fi încadrați în muncă la persoane fizice sau juridice din România, fără autorizație de muncă, în condițiile legii, li se poate prelungi dreptul de ședere fără îndeplinirea condiției prevăzute la alin. (1) lit. a).

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 194/2002:
Viza de lungă ședere pentru reîntregirea familiei
Viza de lungă ședere pentru activități umanitare sau religioase
Viza de lungă ședere pentru desfășurarea de activități de cercetare științifică
Viza de lungă ședere pentru alte scopuri
Condiții de prelungire a dreptului de ședere temporară
Solicitarea prelungirii dreptului de ședere temporară
Refuzul prelungirii dreptului de ședere temporară în România
Prelungirea dreptului de ședere temporară pentru străinii care desfășoară activități economice
Prelungirea dreptului de ședere pentru activități profesionale
Prelungirea dreptului de ședere pentru desfășurarea de activități comerciale
Prelungirea dreptului de ședere temporară în scop de muncă
Prelungirea dreptului de ședere pentru străinii al căror acces pe piața muncii din România este reglementat prin acorduri bilaterale încheiate de România cu alte state
Prelungirea dreptului de ședere temporară pentru studii
Schimbarea profilului de studiu
Activitatea profesională a străinilor admiși la studii
Bursieri ai statului român
Prelungirea dreptului de ședere temporară pentru reîntregirea familiei
Căsătoria de conveniență
Dreptul de ședere temporară acordat membrilor de familie în mod independent
Exercitarea de activități economice și angajarea în muncă
Prelungirea dreptului de ședere temporară pentru activități umanitare sau religioase
Reviste:
Salarizarea și veniturile străinilor aflați în regim de ședere temporară
;
se încarcă...