Organizarea evidențelor | Ordonanță de urgență 194/2002

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Prelucrarea și protecția datelor personale ale străinilor -
ARTICOLUL 127
Organizarea evidențelor

(1) La nivelul Oficiului Român pentru Imigrări se constituie Sistemul Național de Evidență a Străinilor, ca sistem complex de prelucrare a datelor personale ale străinilor, necesar îndeplinirii atribuțiilor legale cu privire la intrarea, șederea, îndepărtarea străinilor și interzicerea intrării acestora pe teritoriul României.

(2) Evidența străinilor se organizează după principiul locului de reședință sau al domiciliului prin Oficiul Român pentru Imigrări, la nivel central, și formațiunile sale teritoriale, la nivel local.

(3) Fiecărui străin căruia i s-a prelungit dreptul de ședere temporară sau i s-a acordat dreptul de ședere permanentă i se atribuie de către Oficiul Român pentru Imigrări un cod numeric personal, care se înscrie în permisul de ședere.

(4) Tipurile și categoriile de evidențe vor fi stabilite de către Oficiul Român pentru Imigrări și aprobate de către ministrul internelor și reformei administrative.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 194/2002:
Anularea cărților de rezidență
Tipuri de documente de călătorie care se eliberează străinilor
Eliberarea titlului de călătorie
Regimul pașaportului pentru persoană fără cetățenie
Eliberarea pașaportului pentru persoană fără cetățenie
Condiții cu privire la cererea de eliberare a pașaportului pentru persoană fără cetățenie
Anularea pașaportului pentru persoană fără cetățenie
Furtul, pierderea, deteriorarea sau distrugerea pașaportului pentru persoană fără cetățenie
Forma și conținutul documentelor de călătorie
Instituții competente să prelucreze date cu caracter personal ale străinilor
Organizarea evidențelor
Străinii cu drept de ședere permanentă în statele membre ale Uniunii Europene
Membrii de familie ai străinilor cu drept de ședere permanentă în statele membre ale Uniunii Europene
Acordarea dreptului de ședere temporară pentru străinii victime ale traficului de persoane, traficului de migranți sau ale infracțiunii prevăzute la art 141
Regimul juridic aplicabil străinilor minori neînsoțiți
Accesul străinilor minori la educație
Răspunderea juridică pentru încălcarea dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență
Contravenții
Sancțiuni
Constatarea contravențiilor
Regimul contravențiilor
;
se încarcă...