* | Ordonanță de urgență 194/2002

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Reproducem mai jos prevederile art II și mențiunea de transpunere a normelor comunitare din Legea nr 56/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr 194/2002 privind regimul străinilor în România, precum și art 8 și mențiunea de transpunere a normelor comunitare din Ordonanța de urgență a Guvernului nr 55/2007 privind înființarea Oficiului Român pentru Imigrări prin reorganizarea Autorității pentru străini și a Oficiului Național pentru Refugiați, precum și modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr 347/2007, texte care nu au fost încorporate în forma republicată a Ordonanței de urgență a Guvernului nr 194/2002: - Ordonanța de urgență a Guvernului nr 55/2007: -
*

- Prezenta ordonanță de urgență transpune Directiva Consiliului 2005/71/CE privind o procedură specială de admisie a resortisanților țărilor terțe în scopul desfășurării unei activități de cercetare științifică, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 289 din 3 noiembrie 2005.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 194/2002:
*
*
;
se încarcă...