Nepermiterea ieșirii | Ordonanță de urgență 194/2002

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Dispoziții generale privind intrarea, șederea și ieșirea străinilor - Ieșirea străinilor de pe teritoriul României -
ARTICOLUL 15
Nepermiterea ieșirii Jurisprudență relevantă (1), Librăria Indaco (1)

(1) Străinului nu i se permite ieșirea din țară în următoarele situații:

a) este învinuit sau inculpat într-o cauză penală și magistratul dispune instituirea măsurii interdicției de părăsire a localității sau a țării; Modificări (1)

b) a fost condamnat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă și are de executat o pedeapsă privativă de libertate. Modificări (1)

(2) În situațiile prevăzute la alin. (1) măsura de a nu permite ieșirea de pe teritoriul României va fi luată de organul competent din cadrul Ministerului Internelor și Reformei Administrative numai în baza solicitării scrise a procurorului, a instanțelor judecătorești și a organelor prevăzute de lege care au atribuții de punere în executare a pedepsei închisorii. Modificări (1)

(3) În toate situațiile se vor preciza motivele pentru care se solicită măsura și, după caz, vor fi prezentate documentele doveditoare.

(4) Nepermiterea ieșirii din țară se realizează prin: Modificări (1)

a) instituirea consemnului nominal în sistemul de evidență a traficului la frontiera de stat, de către Inspectoratul General al Poliției de Frontieră;

b) aplicarea în documentele de trecere a frontierei de stat a ștampilei cu simbolul "C" de către Oficiul Român pentru Imigrări și formațiunile sale teritoriale.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 194/2002:
Politica în domeniul imigrației
Condiții cu privire la intrarea străinilor
Obligațiile transportatorilor
Nepermiterea intrării în România
Obligațiile străinului
Documente de trecere a frontierei de stat acceptate de statul român
Dispoziții generale privind șederea străinilor
Condiții cu privire la găzduirea străinilor
Informarea autorităților cu privire la schimbările intervenite în situația străinului
Ieșirea străinilor
Nepermiterea ieșirii
Încetarea măsurii de nepermitere a ieșirii
Forma și conținutul vizei
Limitele drepturilor conferite de viză
Exceptarea de la regimul obligativității vizelor
Tipuri de vize
Viza de tranzit aeroportuar
Viza de tranzit
Viza de scurtă ședere
Viza de lungă ședere
Viza diplomatică și viza de serviciu
Referințe în cărți:
Dreptul de azil - Privire comparativă cu statutul juridic al refugiatului - Ediție revizuită și completată
;
se încarcă...