Încetarea măsurii de nepermitere a ieșirii | Ordonanță de urgență 194/2002

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții generale privind intrarea, șederea și ieșirea străinilor - Ieșirea străinilor de pe teritoriul României -
ARTICOLUL 16
Încetarea măsurii de nepermitere a ieșirii Modificări (1)

(1) Revocarea măsurii se va face prin anularea consemnului nominal sau prin aplicarea ștampilei cu simbolul "L" în documentul de trecere a frontierei de stat, la solicitarea scrisă a autorității publice căreia îi revine o astfel de competență potrivit legii, pentru cazurile prevăzute la art. 15 alin. (1).

(2) Măsura de nepermitere a ieșirii încetează de drept dacă străinul aflat în una dintre situațiile prevăzute la art. 15 dovedește, cu documente emise de autoritățile competente, potrivit legii, organului abilitat din cadrul Ministerului Internelor și Reformei Administrative că:

a) s-a dispus neînceperea urmăririi penale, scoaterea de sub urmărire penală ori s-a dispus încetarea urmăririi penale, a fost achitat sau s-a dispus încetarea procesului penal;

b) a executat pedeapsa, a fost grațiat, beneficiază de amnistie sau a fost condamnat, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, cu suspendarea condiționată a executării pedepsei.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 194/2002:
Condiții cu privire la intrarea străinilor
Obligațiile transportatorilor
Nepermiterea intrării în România
Obligațiile străinului
Documente de trecere a frontierei de stat acceptate de statul român
Dispoziții generale privind șederea străinilor
Condiții cu privire la găzduirea străinilor
Informarea autorităților cu privire la schimbările intervenite în situația străinului
Ieșirea străinilor
Nepermiterea ieșirii
Încetarea măsurii de nepermitere a ieșirii
Forma și conținutul vizei
Limitele drepturilor conferite de viză
Exceptarea de la regimul obligativității vizelor
Tipuri de vize
Viza de tranzit aeroportuar
Viza de tranzit
Viza de scurtă ședere
Viza de lungă ședere
Viza diplomatică și viza de serviciu
Viza colectivă
;
se încarcă...