Facilitarea șederii ilegale a străinilor pe teritoriul României | Ordonanță de urgență 194/2002

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Contravenții și infracțiuni -
ARTICOLUL 141
Facilitarea șederii ilegale a străinilor pe teritoriul României

(1) Facilitarea cu intenție în orice mod a șederii ilegale pe teritoriul României a străinilor constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani. Referințe în jurisprudență (1)

(2) Fapta prevăzută la alin. (1), săvârșită în următoarele împrejurări:

a) de două sau mai multe persoane împreună; Referințe în jurisprudență (1)

b) s-a cauzat străinilor o vătămare gravă a vieții sau integrității corporale a acestora, se pedepsește cu închisoare de la 2 la 8 ani.

(3) Dacă fapta a avut ca urmare moartea străinului, pedeapsa este închisoare de la 3 la 15 ani.

(4) Dacă fapta prevăzută la alin. (1) este săvârșită de o persoană care face parte dintr-un grup organizat sau care a produs ori a obținut pentru sine sau pentru altul beneficii materiale importante, maximul special al pedepsei se majorează cu 3 ani.

(5) Tentativa se pedepsește.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 194/2002:
Regimul juridic aplicabil străinilor minori neînsoțiți
Accesul străinilor minori la educație
Răspunderea juridică pentru încălcarea dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență
Contravenții
Sancțiuni
Constatarea contravențiilor
Regimul contravențiilor
Sustragerea de la măsurile de îndepărtare de pe teritoriul României
Intrarea frauduloasă a străinului declarat indezirabil sau împotriva căruia s a dispus măsura interzicerii intrării pe teritoriul României
Desfășurarea unor activități interzise de lege
Facilitarea șederii ilegale a străinilor pe teritoriul României
Răspunderea persoanelor juridice
Oficiul Român pentru Imigrări
Suportarea unor cheltuieli
Acordarea asistenței medicale în cazuri deosebite
Excepții de la aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență
Aplicarea reglementărilor speciale
Dispoziții procedurale
Limitele aplicării în timp a prezentei ordonanțe de urgență cu privire la unele categorii de străini
Prevederi aplicabile de la data aderării României la Uniunea Europeană
Dispoziții tranzitorii
;
se încarcă...