Emiterea cărților de rezidență | Ordonanță de urgență 194/2002

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Documente care se eliberează străinilor - Cărțile de rezidență pentru străinii membri de familie ai cetățenilor români -
ARTICOLUL 114
Emiterea cărților de rezidență

(1) Străinului, membru de familie al unui cetățean român, căruia i s-a acordat sau, după caz, i s-a prelungit dreptul de ședere în România i se eliberează de către Oficiul Român pentru Imigrări, prin formațiunile sale teritoriale, o carte de rezidență, după cum urmează:

a) carte de rezidență pentru străinii membri de familie - străinului membru de familie al cetățeanului român, căruia i s-a acordat sau, după caz, i s-a prelungit dreptul de ședere temporară;

b) carte de rezidență permanentă pentru străinii membri de familie - străinului membru de familie al cetățeanului român, căruia i s-a acordat dreptul de ședere permanentă.

(2) În cartea de rezidență și în cartea de rezidență permanentă se înscrie adresa la care străinul declară că are reședința sau domiciliul pe teritoriul României.

(3) Forma și conținutul cărților de rezidență sunt similare celor eliberate membrilor de familie ai cetățenilor Uniunii Europene, cu aplicarea corespunzătoare a dispozițiilor Hotărârii Guvernului nr. 1.864/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulație pe teritoriul României a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European și pentru stabilirea formei și conținutului documentelor care se eliberează cetățenilor Uniunii Europene și membrilor lor de familie.

(4) Materialele necesare producerii cărților de rezidență eliberate străinilor membri de familie ai cetățenilor români sunt asigurate din stocurile achiziționate de Ministerul Internelor și Reformei Administrative pentru confecționarea cărților de identitate pentru cetățenii români, potrivit art. 23 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 372/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 194/2002:
Regimul tolerării
Dispunerea măsurii de interzicere a intrării în România
Stabilirea duratei interdicției de intrare în România
Eliberarea permiselor de ședere
Regimul permisului de ședere
Permisul de ședere temporară
Permisul de ședere permanentă
Anularea permisului de ședere
Furtul, pierderea, deteriorarea sau distrugerea permisului de ședere
Forma și conținutul permiselor de ședere
Emiterea cărților de rezidență
Valabilitatea cărților de rezidență
Regimul cărților de rezidență
Anularea cărților de rezidență
Tipuri de documente de călătorie care se eliberează străinilor
Eliberarea titlului de călătorie
Regimul pașaportului pentru persoană fără cetățenie
Eliberarea pașaportului pentru persoană fără cetățenie
Condiții cu privire la cererea de eliberare a pașaportului pentru persoană fără cetățenie
Anularea pașaportului pentru persoană fără cetățenie
Furtul, pierderea, deteriorarea sau distrugerea pașaportului pentru persoană fără cetățenie
;
se încarcă...