Dreptul de ședere temporară acordat membrilor de familie în mod independent | Ordonanță de urgență 194/2002

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Prelungirea dreptului de ședere temporară Acordarea dreptului de ședere permanentă - Prelungirea dreptului de ședere temporară în România -
ARTICOLUL 64
Dreptul de ședere temporară acordat membrilor de familie în mod independent Modificări (1), Jurisprudență

(1) Străinului, titular al unui drept de ședere pentru reîntregirea familiei, i se poate prelungi dreptul de ședere temporară în mod independent în următoarele cazuri: Doctrină (1)

a) pentru membrii de familie ai sponsorului, dacă:

(i) devin majori;

(ii) sponsorul a decedat;

(iii) a fost pronunțată desfacerea căsătoriei;

b) pentru membrii de familie ai cetățeanului român, dacă:

(i) împlinesc 21 de ani;

(ii) cetățeanul român a decedat;

(iii) a fost pronunțată desfacerea căsătoriei.

(2) Pentru prelungirea dreptului de ședere solicitantul va prezenta suplimentar, după caz, certificatul de naștere, certificatul de deces sau hotărârea judecătorească de desfacere a căsătoriei. Reviste (2), Doctrină (1), Proceduri (1)

(3) Dreptul de ședere prevăzut la alin. (1) se prelungește pentru o perioadă de până la 6 luni.

(4) Prelungirile ulterioare ale dreptului de ședere se acordă în condițiile și pentru scopurile prevăzute în prezenta ordonanță de urgență, fără a mai fi necesară părăsirea teritoriului României. Modificări (1)

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    În D.C.C. nr. 350/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate aprevederilor art. 64 alin. (1) și ale art. 82 alin. (1) din O.U.G. nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, s-a arătat că sancționarea administrativă acăsătoriei de conveniență, prin refuzul acordării dreptului de ședere străinului, nu afectează în niciun fel dreptul la respectarea vieții private și de familie și principiul întemeierii familiei pe căsătoria liber consimțită între soți. În același sens, prin Decizia nr. 132/2006 s-a statuat că declararea unei căsătorii ca fiind de conveniență nu înseamnă, practic, nulitatea absolută acăsătoriei. Nulitatea absolută acăsătoriei poate fi constatată numai prin hotărâre judecătorească și reprezintă acea sancțiune civilă aplicabilă căsătoriei încheiate cu nerespectarea dispozițiilor prevăzute de Codul familiei. Căsătoria de conveniență este osancțiune administrativă și produce efecte exclusiv asupra dreptului de ședere astrăinilor în România, iar nu asupra statutului civil al persoanelor în cauză. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 194/2002:
Prelungirea dreptului de ședere pentru activități profesionale
Prelungirea dreptului de ședere pentru desfășurarea de activități comerciale
Prelungirea dreptului de ședere temporară în scop de muncă
Prelungirea dreptului de ședere pentru străinii al căror acces pe piața muncii din România este reglementat prin acorduri bilaterale încheiate de România cu alte state
Prelungirea dreptului de ședere temporară pentru studii
Schimbarea profilului de studiu
Activitatea profesională a străinilor admiși la studii
Bursieri ai statului român
Prelungirea dreptului de ședere temporară pentru reîntregirea familiei
Căsătoria de conveniență
Dreptul de ședere temporară acordat membrilor de familie în mod independent
Exercitarea de activități economice și angajarea în muncă
Prelungirea dreptului de ședere temporară pentru activități umanitare sau religioase
Prelungirea dreptului de ședere temporară pentru desfășurarea de activități de cercetare științifică
Activitatea didactică
Alte situații de prelungire a dreptului de ședere temporară
Dreptul de ședere permanentă
Condiții de acordare a dreptului de ședere permanentă
Solicitarea dreptului de ședere permanentă
Aprobarea dreptului de ședere permanentă
Refuzul acordării dreptului de ședere permanentă
Reviste:
Ordonanța nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României
În ce condiții puteți angaja un străin?
Doctrină:
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Proceduri:
Procedură privind eliberarea și anularea permiselor de muncă
;
se încarcă...