Dispoziții tranzitorii | Ordonanță de urgență 194/2002

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Dispoziții finale și tranzitorii -
ARTICOLUL 151
Dispoziții tranzitorii

(1) În termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență străinii cu ședere ilegală pot solicita Oficiului Român pentru Imigrări eliberarea unei dispoziții de părăsire a teritoriului.

(2) Eliberarea dispoziției de părăsire a teritoriului, în condițiile prevăzute la alin. (1), nu va fi însoțită de măsura interzicerii intrării în România.

(3) Toate situațiile aflate în curs de rezolvare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență vor fi soluționate în conformitate cu prevederile acesteia.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 194/2002:
Facilitarea șederii ilegale a străinilor pe teritoriul României
Răspunderea persoanelor juridice
Oficiul Român pentru Imigrări
Suportarea unor cheltuieli
Acordarea asistenței medicale în cazuri deosebite
Excepții de la aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență
Aplicarea reglementărilor speciale
Dispoziții procedurale
Limitele aplicării în timp a prezentei ordonanțe de urgență cu privire la unele categorii de străini
Prevederi aplicabile de la data aderării României la Uniunea Europeană
Dispoziții tranzitorii
Intrarea în vigoare
Art II Legea nr. 56/2007:
Art 8 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 55/2007:
;
se încarcă...