Declararea ca indezirabil | Ordonanță de urgență 194/2002

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Regimul îndepărtării străinilor de pe teritoriul României - Străini indezirabili -
ARTICOLUL 85
Declararea ca indezirabil Jurisprudență

(1) Declararea ca indezirabil este o măsură care se dispune împotriva unui străin care a desfășurat, desfășoară ori există indicii temeinice că intenționează să desfășoare activități de natură să pună în pericol securitatea națională sau ordinea publică. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

(2) Măsura prevăzută la alin. (1) se dispune de Curtea de Apel București, la sesizarea procurorului anume desemnat de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București. Procurorul sesizează instanța de judecată, la propunerea instituțiilor cu competențe în domeniul ordinii publice și securității naționale care dețin date sau indicii temeinice, în sensul celor prevăzute la alin. (1). Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(3) Datele și informațiile în baza cărora se propune declararea ca indezirabil pentru rațiuni de securitate națională se pun la dispoziția instanței de judecată, în condițiile stabilite de actele normative care reglementează regimul activităților referitoare la siguranța națională și protejarea informațiilor clasificate. Respingeri de neconstituționalitate (1), Reviste (1)

(4) Sesizarea prevăzută la alin. (2) se judecă în camera de consiliu, cu citarea părților. Instanța de judecată aduce la cunoștință străinului faptele care stau la baza sesizării, cu respectarea prevederilor actelor normative care reglementează regimul activităților referitoare la siguranța națională și protejarea informațiilor clasificate. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(5) Curtea de Apel București se pronunță, prin hotărâre motivată, în termen de 10 zile de la sesizarea formulată în condițiile alin. (2). Hotărârea instanței este definitivă. Atunci când declararea străinului ca indezirabil se întemeiază pe rațiuni de securitate națională, în conținutul hotărârii nu se menționează datele și informațiile care au stat la baza motivării acesteia. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (1)

(6) Hotărârea se comunică străinului, precum și, dacă instanța dispune declararea ca indezirabil, Oficiului Român pentru Imigrări, pentru a fi pusă în executare.

(7) Dreptul de ședere a străinului încetează de la data pronunțării hotărârii prin care acesta a fost declarat indezirabil. Jurisprudență

(8) Punerea în executare a hotărârii prin care străinul a fost declarat indezirabil se realizează prin escortarea străinului până la frontieră sau până în țara de origine, de către personalul specializat al Oficiului Român pentru Imigrări. Jurisprudență

(9) Perioada pentru care un străin poate fi declarat indezirabil este de la 5 la 15 ani, cu posibilitatea prelungirii termenului pentru o nouă perioadă cuprinsă între aceste limite, în cazul în care se constată că nu au încetat motivele care au determinat luarea acestei măsuri. Prelungirea termenului se face în condițiile prevăzute la alin. (2).

(10) Persoanele declarate indezirabile vor fi comunicate de Oficiul Român pentru Imigrări Direcției generale afaceri consulare.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 194/2002:
Tratament egal
Stabilirea domiciliului străinilor în România
Cazuri de anulare și revocare
Comunicarea deciziei de anulare sau revocare
Asistența pentru integrarea străinilor
Instituții și organizații implicate
Îndepărtarea străinilor de pe teritoriul României
Decizia de returnare a străinilor de pe teritoriul României
Comunicarea deciziei de returnare
Contestarea deciziei de returnare
Declararea ca indezirabil
Recursul împotriva hotărârii prevăzute la art 85 alin (5)
Îndepărtarea sub escortă a străinilor
Procedura îndepărtării sub escortă
Îndepărtarea sub escortă în baza acordurilor de readmisie
Măsuri de asistență între statele membre ale Uniunii Europene în cazul îndepărtării străinilor pe calea aerului
Organizarea unor zboruri comune cu statele membre ale Uniunii Europene în vederea îndepărtării străinilor
Interzicerea îndepărtării
Repatrierea voluntară umanitară asistată
Efectuarea expulzării străinilor
Interzicerea expulzării
Reviste:
Camera de consiliu în legislația privind refugiații și regimul străinilor
;
se încarcă...