Contravenții | Ordonanță de urgență 194/2002

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Contravenții și infracțiuni -
ARTICOLUL 134
Contravenții

Sunt considerate contravenții următoarele fapte: Jurisprudență

1. nerespectarea de către transportator a interdicțiilor prevăzute la art. 7 alin. (1);

2. neîndeplinirea de către străin a obligației de a părăsi teritoriul României după data la care încetează dreptul de ședere în România prevăzut la art. 11; Jurisprudență

3. neîndeplinirea de către străin a obligației de anunțare a șederii sale la organul de poliție competent teritorial, până cel târziu după 3 zile de la împlinirea termenului prevăzut la art. 12 alin. (1); Modificări (1)

4. nerespectarea de către străin a obligației prevăzute la art. 13 alin. (2);

5. nedeclararea informațiilor prevăzute la art. 13 alin. (1) și (3), în termenele prevăzute la art. 13 alin. (4);

6. permiterea ieșirii din țară a străinilor care se află în una dintre situațiile de nepermitere a ieșirii prevăzute la art. 15 alin. (1);

7. nerespectarea termenului de depunere a cererii de prelungire a dreptului de ședere temporară, prevăzut la art. 51 alin. (1);

8. neîndeplinirea de către străini a obligațiilor prevăzute la art. 50 alin. (3);

9. nerespectarea de către angajator a obligației de comunicare a situației nominale, prevăzută la art. 57 alin. (2);

10. neîndeplinirea de către străin a obligației de a se prezenta la formațiunea teritorială a Oficiului Român pentru Imigrări, în termenul de 30 de zile prevăzut la art. 73 alin. (5); Modificări (1)

11. nerespectarea obligației ce revine străinului cu privire la permisul de ședere, prevăzută la art. 108 alin. (2), respectiv cu privire la cartea de rezidență, prevăzută la art. 116 alin. (4), precum și neprezentarea documentelor de călătorie, în cazul străinilor aflați în România în baza unei vize sau în temeiul unor convenții internaționale sau acte normative prin care se desființează unilateral regimul de vize; Modificări (1)

12. nerespectarea termenului pentru depunerea cererii de reînnoire a permisului de ședere, prevăzut la art. 110 alin. (4);

13. nerespectarea termenului de declarare a furtului, pierderii, deteriorării sau distrugerii permisului de ședere, prevăzut la art. 112 alin. (1); Modificări (1)

14. nerespectarea termenului de declarare a furtului, pierderii, deteriorării sau distrugerii pașaportului pentru persoana fără cetățenie, prevăzut la art. 124 alin. (1);

15. reținerea documentului de trecere a frontierei de stat al unui străin sau a permisului de ședere de către persoane neautorizate;

16. facilitarea, sub orice formă, a șederii ilegale a străinilor pe teritoriul României.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 194/2002:
Furtul, pierderea, deteriorarea sau distrugerea pașaportului pentru persoană fără cetățenie
Forma și conținutul documentelor de călătorie
Instituții competente să prelucreze date cu caracter personal ale străinilor
Organizarea evidențelor
Străinii cu drept de ședere permanentă în statele membre ale Uniunii Europene
Membrii de familie ai străinilor cu drept de ședere permanentă în statele membre ale Uniunii Europene
Acordarea dreptului de ședere temporară pentru străinii victime ale traficului de persoane, traficului de migranți sau ale infracțiunii prevăzute la art 141
Regimul juridic aplicabil străinilor minori neînsoțiți
Accesul străinilor minori la educație
Răspunderea juridică pentru încălcarea dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență
Contravenții
Sancțiuni
Constatarea contravențiilor
Regimul contravențiilor
Sustragerea de la măsurile de îndepărtare de pe teritoriul României
Intrarea frauduloasă a străinului declarat indezirabil sau împotriva căruia s a dispus măsura interzicerii intrării pe teritoriul României
Desfășurarea unor activități interzise de lege
Facilitarea șederii ilegale a străinilor pe teritoriul României
Răspunderea persoanelor juridice
Oficiul Român pentru Imigrări
Suportarea unor cheltuieli
;
se încarcă...