Condiții de acordare a dreptului de ședere permanentă | Ordonanță de urgență 194/2002

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Prelungirea dreptului de ședere temporară Acordarea dreptului de ședere permanentă - Acordarea dreptului de ședere permanentă -
ARTICOLUL 71
Condiții de acordare a dreptului de ședere permanentă Modificări (1), Referințe în jurisprudență (3)

(1) Dreptul de ședere permanentă se acordă străinilor prevăzuți la art. 70 alin. (1), dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: Modificări (1), Referințe în jurisprudență (5)

a) au avut o ședere continuă și legală pe teritoriul României în ultimii 5 ani anteriori depunerii cererii, astfel: Modificări (2), Referințe în jurisprudență (1)

(i) șederea va fi considerată continuă atunci când perioada de absență de pe teritoriul României este mai mică de 6 luni consecutive și nu depășește în total 10 luni; Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (3)

(ii) șederea va fi considerată legală atunci când împotriva străinului nu a fost dispusă nicio măsură de îndepărtare de pe teritoriul național; Referințe în jurisprudență (1)

(iii) la stabilirea perioadei de ședere continuă și legală se ia în calcul jumătate din perioada de ședere în scop de studii; Referințe în jurisprudență (1)

(iv) la stabilirea perioadei de ședere continuă și legală nu se ia în calcul șederea conferită de viza diplomatică sau de serviciu și nici șederea obținută pentru desfășurarea de activități ca lucrător sezonier; Modificări (1), Referințe în jurisprudență (1)

b) fac dovada deținerii mijloacelor de întreținere la nivelul salariului minim net pe economie, cu excepția străinilor membri de familie ai cetățenilor români; Modificări (1)

c) fac dovada asigurării sociale de sănătate;

d) fac dovada deținerii legale a spațiului de locuit, în condițiile legii;

e) cunosc limba română cel puțin la un nivel satisfăcător;

f) nu prezintă pericol pentru ordinea publică și siguranța națională. Modificări (2), Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (19), Reviste (1)

(2) Străinilor de origine română sau născuți în România, precum și celor a căror ședere este în interesul statului român li se poate acorda dreptul de ședere permanentă fără îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (1) lit. a)-e). Modificări (3), Referințe în jurisprudență (1)

(3) Minorilor ai căror părinți sunt titulari ai unui drept de ședere permanentă li se poate acorda același statut fără îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (1). În cazul în care numai unul dintre părinți este titular al unui drept de ședere permanentă, este necesar consimțământul celuilalt părinte, în formă autentică. Modificări (2), Referințe în jurisprudență (1)

(4) Străinilor care fac dovada că au efectuat investiții de minimum 1.000.000 de euro sau au creat peste 100 de locuri de muncă cu normă întreagă li se poate acorda dreptul de ședere permanentă fără îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (1) lit. a) și b). Modificări (2)

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 194/2002:
Bursieri ai statului român
Prelungirea dreptului de ședere temporară pentru reîntregirea familiei
Căsătoria de conveniență
Dreptul de ședere temporară acordat membrilor de familie în mod independent
Exercitarea de activități economice și angajarea în muncă
Prelungirea dreptului de ședere temporară pentru activități umanitare sau religioase
Prelungirea dreptului de ședere temporară pentru desfășurarea de activități de cercetare științifică
Activitatea didactică
Alte situații de prelungire a dreptului de ședere temporară
Dreptul de ședere permanentă
Condiții de acordare a dreptului de ședere permanentă
Solicitarea dreptului de ședere permanentă
Aprobarea dreptului de ședere permanentă
Refuzul acordării dreptului de ședere permanentă
Tratament egal
Stabilirea domiciliului străinilor în România
Cazuri de anulare și revocare
Comunicarea deciziei de anulare sau revocare
Asistența pentru integrarea străinilor
Instituții și organizații implicate
Îndepărtarea străinilor de pe teritoriul României
Reviste:
Noi condiții pe care trebuie să le îndeplinească străinii pentru a obține drept de ședere în România
;
se încarcă...